Page 1

Poštnina plaèana pri pošti 1385 Nova vas

»BLOŠKI IZDELKI NAPRODAJ TUDI V LJUBLJANI«

KDOR

IMA UMAZANE ROKE OD

ZEMLJE

JOŽE IZ GORICE

POSTAVIMO PORUŠENE DRUŽINSKE

– IMA ROKE ÈISTE!

6

10

OLTARJE

16

13

glasilo obèine Bloke januar 2003 letnik 4 | številka 1 cena: brezplaèno | 500 SIT | $ 4

Pozverinjenje ali počlovečenje Tone Urbas

I

z dneva v dan smo priča številnim dogodkom in pripovedim o medvedih, ki so resnični ali pa tudi ne, dogajajo pa se na tem koščku slovenske zemlje, kateri so že naši predniki dali ime Bloška planota. Če bi sedaj iskali ime za to lepo pokrajino, bi morda kdo predlagal to planoto za Medvedjo planoto ali pa Medvedja brda, kar bi resnično ponazarjalo dejansko stanje, kajti medvedov je na Bloški planoti več kot v marsikateri vasi ljudi. Včasih so dejali, da medvedi zimo prespijo v brlogu. Zdaj se menda medvedi za zimsko spanje sploh ne zmenijo. Lansko zimo si je medvedja družina v sosednjem Loškem Potoku prišla ogledovat z neposredne bližine smučarje in sankače. Celo prijateljevala je z radovednimi vaščani, ki so ji v zahvalo prinašali jabolka. Tudi na Studenem, v Ravnah, Topolu in še v vrsti drugih bloških vasi je bilo podobno, le da so si medvedje s sadjem postregli sami. Če pa so si zaželeli svežega mesa ovac, pa so si ga tudi našli in se z njim gostili. K sreči so se vse doslej ljudem ognili ali pa ljudje medvedom. Županšček nad Metuljami in njegova bližnja okolica sta že nekaj časa medvedji raj, kjer se ob krmiščih, za katere skrbijo člani domače zelene bratovščine, zbira kar nekaj kosmatincev; mladih in starih, od velikih do največjega, kakršnega je letošnjo jesen »pihnil« Jožkotov Jože iz Velikih Blok. Toda, glej ga »vranča«! Za vsakim na dlako položenim medvedom se oglasijo vsemogoči poznavalci ekologije in pobudniki prepovedi lova, čeprav je lov prav toliko star, kot je staro človeštvo. Pri nas je še vedno veljaven zakon o lovstvu iz leta 1976, ki med drugim vključuje tudi skrb za biološko ravnotežje v naravnem okolju, to je v lovišču. Toda v zadnjem desetletju se, roko na srce, kar preveč poigravamo z naravnim okoljem; vanj silimo s cestami, potmi, zgradbami, poligoni in tako prekinjamo naravne in ustaljene poti živalim, ki si morajo poiskati nova domovanja. Kljub temu se vprašujem, ko imam v mislih medveda, kdo ima pri nas večjo veljavo; človek ali medved? Medved, ki je edina zver v Evropi, ki nam je ob srečanju nevarna in vedno bolj ogroža varnost ljudi in domačih živali ne samo na Bloški planoti, ampak še daleč naokoli, vse od kočevskih gozdov, kjer je njihov dom v naročju pragozda, pa vse tja v Ribniški dolini, čez Bloško planoto, v snežniških gozdovih in naprej čez Javornike na Bistriško in Pivško do Slavnika. In seveda še marsikje drugje. Kdo je tu v podrejenem položaju;medved ali človek?! Odgovor je na dlani! Prišel je čas, da damo v Sloveniji prednost človeku, da se počlovečimo in ne pozverinimo, čeprav nam je Evropa vsilila, po mnenju nekaterih, poligon za medvede, ki pa so že tako in tako bolj zaščiteni kot ljudje, ki sodimo med najvišje razvita bitja na svetu! Naši medvedi so že koračili po francoskih gozdovih, vendar so jih kmetje kaj kmalu »pospravili«! In začuda! Oblast se za to skoraj ni zmenila, če pa se je, kljub temu ni nikogar kaznovala, kot bi se to zagotovo zgodilo pri nas. Francozi so tako raje zaščitili kmete, živino in ljudi in tako dali veljavo kakovosti življenja brez medvedov. Vsem bralcem vošèimo vesel božiè in sreèno novo leto 2003

Kdo naj bo torej komu podrejen; medved človeku ali človek medvedu? Še eno vprašanje, ki je popolnoma odveč!

Profile for Bloški korak

Bloški korak 2003-1  

Bloški korak - glasilo občine Bloke, letnik 4, številka 1

Bloški korak 2003-1  

Bloški korak - glasilo občine Bloke, letnik 4, številka 1

Advertisement