Page 1

LGR 11 Läroplan för  grundskola,   förskoleklassen  och  fritidshem   2011   Kap1.  Skolans  värdegrund  och  uppdrag   Kap2.  Övergripande  mål  och  riktlinjer  för  utbildningen   Kap3.  Kursplaner  som  kompletteras  med  kunskapskrav  

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11  
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11  

Lgr 11: Läroplan med kursplaner. Framtagen av Grundskoleavdelningen, Utbildningsförvaltningen, Stockholm Stad. Kontakt: bedomning@stockholm....

Advertisement