Page 1

Skötselråd för

Julens blommor

Bevara de gamla, fina julblommetraditionerna men skapa också nya, egna.

Inspiration, tips och råd – www.blomsterlandet.se

Pris: 10 kr n Broschyre s, ti ra får du g lar d n om du ha . n e i butik


Amaryllis ’Ambiance’ 2


Att spara Löken kan sparas år efter år, den bildar sidolökar till förökning.

Amaryllis ’Red Lion’

Amaryllis Vår ståtligaste lökväxt, lätt att driva i blom. Ju senare start desto kortare tid till blomning. Att köpa lök Välj en fast lök med tjock hals och friska rötter. Ju större lök desto fler stänglar. Låt den ligga svalt som i kylens svaldel fram till plante­ ringen. Amaryllis kan också köpas planterad i kruka och med syn­ liga knoppar. Ju större skillnad på knopparnas höjd desto längre blomningstid. Att plantera I kruka: Krukan bör vara omkring två cm vidare än löken runtom och ha stort bottenhål. Lägg en hand­ full jord i krukan. Håll i löken så, att rötterna hänger rakt neråt och måtta in den så, att löken står med minst 1/3 ovan jord. Fyll på med vanlig blomjord, skaka krukan, så att tomrummen fylls. Fyll på ända upp och tryck sedan till jorden lätt. Vattna rejält på jorden och vänta med nästa giva.

På glas: Lägg stenar eller annan dekoration i glaset. Lägg löken i skålen och se till att rötterna häng­ er neråt. Fyll på så mycket vatten att rötterna når det men att löken ligger torrt i skålen.

Om du vill veta mera Amaryllislökarna odlas i Sydameri­ ka, Sydafrika och Holland. I Sverige driver vi dem bara i blom.   Blomman håller lika länge i vas som på lök. Vissna klockor tar du bort efterhand, låter stängeln viss­ na och drar sedan upp den med ett ryck.   När knoppen visat sig, bör löken om möjligt stå svalt och vattnas sparsamt för att stängeln ska bli kort. En för lång stängel kan du skära av, ställa i hög vas och deko­ rera med vackra blad. Öka därefter vatten och näring. Sommartid ute med god skötsel. Tag in krukan i september, sluta vattna och låt bladen vissna ner. Låt växten stå mörkt och torrt. I december planteras den om i ny jord och behandlas som förra året.   Löken på glas planterar du i jord efter blomningen och behandlar som de andra.

Placering Ställ krukan eller glaset i 26–28° med värme underifrån som över värmeelement eller på badrum­ mets varmgolv. När knoppen syns, flyttar du växten till ljus och sva­ lare plats. Vatten och näring I kruka: Efter planteringsvatt­ ningen väntar du att vattna, tills knoppen syns. Därefter hålls jorden lätt fuktig. Rikta aldrig vatten­ strålen på löken, alltid på jorden. Ingen näring. På glas: Vattnet i glaset ska hela tiden nå nästan upp till lökbotten.

Amaryllis ’Intokazi’ 3


lyft upp o s v. Nu är vattningen mycket enklare. De allra fles­ ta azaleor är numera planterade i plastkruka och i annat slags jord än förr. En azalea i normal­ stor kruka 12–13 cm i diameter vattnar du med cirka en dl vat­ ten om dagen. Större krukor kräver lite mer – du lär dig fort. Häll vattnet på jorden eller i ytterkrukan. Kontrollera efter en halvtimmes tid att inget vatten finns kvar i kru­ kan. Eventuellt restvatten häller du bort.   Om jorden är våt, väntar du till nästa dag. I varmt rum med torr luft kan jorden behöva lite mer. Om den blivit riktigt torr, kan du doppa ner krukan i vatten, lyfta upp den direkt och låta den rinna av. Växter i plastkruka får inte stå nersänkta i vatten. Näring behövs inte vid den här tiden.

Azalea ’Madame Troch’

Att spara Klipp bort vissna blommor. När nya skott växer ut, häller du svag näring i vattnet. Toppa skotten.   Till våren gräver du ner växten på en halvskuggig plats utomhus. Glöm inte att vattna och gödsla.   I september tar du in växten – nu knoppsatt – och planterar den i kruka.

Azalea Förr en exklusiv och dyrbar växt för några få – nu en lättskött allemansväxt i många modeller och med mycket lång blomningstid. Att köpa azalea Välj ett exemplar med några blom­ mor utslagna och med knoppar, som släppt ytterhöljet. Hårt slut­ na knoppar kan vara svåra att få i blom. Grenarna ska ha fullt av friskt gröna blad. Emballera väx­ ten väl för transporten hem. 4

Placering Azalea kräver inte att stå i fönstret, den har ”lagrat ljus” i sig. Undvik direkt elementvärme. Vatten och näring Glöm gamla tiders vattning av azalea med sänk ner, bada, låt stå,

Om du vill veta mera Azalea odlas framför allt i Belgien, Tyskland och Holland, här hos oss drivs de i blom.   De flesta höstsorterna har dubb­ la blommor och finns från små, små krukor till riktigt stora och i rund form, som pyramid, på stam, som spiral och vid spaljé. Om ditt vattenledningsvatten är mycket hårt, bör du avhärda det – azalea är en surjordsväxt, tycker inte om kalk.   Om du inte har trädgård, kan du fylla en stor kruka eller hink med bottenhål med torv eller kalkfattig jord och ”gräva ner” azalean i den. Håll den lätt fuktig.


5


6


Julstjärna En glad hundraåring, som utgör en levande tradition i de flesta svenska hem – julstjärnan på båda sidor om adventsljusstaken. Att köpa julstjärna Köp växten, där den hela tiden stått varmt – alltid i minst 15°.   Se efter att bladen är friskt gröna och att blommorna i mitten sitter kvar. Emballera väl, låt inte växten stå kvar i kall bil. Placering Julstjärnan kan stå var som helst i rummet, om du ska ha den bara över helgerna. Undvik direkt värme och färsk frukt, som minskar håll­ barheten.

Minijulstjärnor Vatten och näring Håll jorden lätt fuktig med ljummet vatten. Hellre lite torr än blöt jord. Ingen näring. Att spara Julstjärnan kan skäras ner efter hel­ gerna och bli en vacker bladväxt. Om du vill veta mera Hos oss har julstjärna odlats i mer än 100 år, de senaste 50 åren som låga och grenade, på stam och i krukstorlekar från 4 till 24 cm. Lämplig som dekoration både på festbord och golv!

Julstjärna ’Jester’   Växten är mycket tålig men skona den ändå från kyla, drag och kallt vatten.   Efter helgerna planterar du om växten och skär ner den. Börja med näring när nya skott växer fram.

Toppa dem vid 8–10 cm. Gärna ute sommartid på skyddad plats.   De färgade bladen är högblad, braktéer och knapparna i mitten är blommor, cyatier. 7


Placering Ställ växten ljust och svalt, om möjligt i högst 15°. I varmt rum blommar den fort över. Vatten och näring Håll jorden måttligt fuktig – den får på inga villkor stå blöt. Ingen näring behövs nu. Att spara Efter blomningen ställer du julro­ sen ljust och svalt eller kallt. Ett frostfritt uterum eller växthus är idealiskt, annars i ett fönster utan undervärme. Till våren planterar du ut den i rabatt. Om du vill veta mera En växt, som blommar mitt i vintern, skrivs det så klart sagor om. Läs t ex Selma Lagerlöfs ”Legender”!   Julrosor finns till jul också i rosa och purpur. Att växter med så vackra blomfärger fått ett artnamn, som betyder svart tycks egendom­ ligt. Det är rötterna, som är svarta och de användes förr till medicinskt bruk.   Plantera julrosen på en halv­ skuggig plats och i mullrik, ge­­nomsläpplig och kalkrik jord. Låt den få stå orörd, den tar tid på sig att komma till ro. Täck gärna med granris på hösten, så kan du kanske plocka in julrosor till jul­ bordet redan till nästa jul.

Julros En sägenomspunnen växt, som låter sina enkla blommor med en tjock krans av blekgula, kraftiga ståndare slå ut mitt i vintern och utan ett enda blad som skydd. Vilket under! Att köpa en julros Julrosen, som du köper i kruka till jul ska ha gott om tjocka, svällda knoppar ovanför krukjorden.   Ibland säljes växten med städse­ 8

gröna bladkvistar nerstuckna som dekoration i krukan. De förhöjer utseendet men hör inte till växten, som får sina egna blad betydligt senare.

Helleborus niger


med kalkfattigt vatten, när jor­ den torkat till lite lätt. Svag dos kalkfattig näring i vattnet under växtperioden. Om växterna står svalt över vintern, vattnar du spar­ samt och försiktigt. Att spara Ardisia är en flerårig krukväxt, som sparas och odlas inomhus år efter år. Vinterbär är en flerårig växt, som planteras ut till våren.

Ardisia crenata

Ardisia och Vinterbär

Om du vill veta mera Om luften är torr, duschar du bladen eller fuktar luften på annat sätt.   När ardisians blommor slår ut, skakar du plantan lätt för att få flera bär. De små knutor eller blåsor som sitter på bladens kant hör till växten, är ofarliga. Bären är inte giftiga, inte heller goda. Allt det rosa-röda på vinterbäret, som ser ut som bär, är blomknop­ par. De slår ut till våren och till hösten kommer – på en del sorter – röda bär. För att vissa vinterbär ska bära frukt, måste det nämligen till både en han- och en honplanta. Plantera ut växten ihop med t ex rododendron och azalea, som har samma krav. Växten är vinter­ härdig, tålig.

De blanka, mörkgröna bladen, ardisians färgglada bär och vinterbärets rosaröda blomknoppar gör de här två växterna till riktiga julväxter – även för allergiker. Att köpa växterna Se till att bladen är blanka, styva och friska, inga gula blad får fin­ nas. Ardisian bör ha en tät krans av bär och vinterbäret bör vara fullt av tjocka knoppar.

växten i söder. Vintertid ljust och om möjligt svalt men inte under 12–15°.   Vinterbär bör över vintern stå ljust och i fönster utan under­ värme.

Placering Ardisia trivs bäst på ljus eller halv­ skuggig plats, sommartid skuggas

Vatten och näring Båda växterna är surjordsväxter, kalkskyende och vattnas därför

Skimmia japonica 9


Chamaecyparis lawsoniana ’Ellwoodii’

Julenar Alla de små barrväxter vi har både enskilt och i julgrupper kallar vi i regel för ”julenar”. Och detta trots att de flesta av dem inte alls är några enar! Att köpa julenar Se till att inga torra eller bruna grenar finns. Smek plantan lite lätt – den ska vara mjuk. Är den hård, har den varit torr. Lyft i växten och känn efter att den är vattnad, det känns på tyngden. Den lätta och torra låter du stå kvar, den kom­ mer snart att torka in. Placering Över helgerna kan de här barr­ växterna stå nästan var som helst i rummet men över direkt värme kan det vara svårt att hålla dem fuktiga. Efter helgerna bör de få en ljus plats. Vatten och näring Håll jorden fuktig – men låt den aldrig stå blöt. Häll svag dos nä­ ring i vattnet en gång i månaden 10

över vintern. Under hela sommar­ halvåret samma svaga dos vid varje vattning. Att spara Sköt väl om växterna fram till våren. Så fort tjälen gått ur jorden, kan du plantera dem utomhus i marken eller i stor kruka på bal­ kongen. Fina också i grupp med andra växter. Om du vill veta mera Vattna rätt: jorden bör inte torka, inte heller stå blöt. För att under­ lätta vattningen kan du lägga en bit grön oasis eller lite mossa i ytterkrukan och hålla den våt. Väx­ ten får inte stå i vatten.   Några av de här barrväxterna säljes med ’snö’ och ibland med pynt. ’Snön’ är vattenlöslig och

kan lätt spolas bort. Duscha gärna växterna, om luften är torr.   De flesta övervintrar utom­hus, men om vintern skulle bli sträng, kan du skydda dem med t ex granris. Vanliga arter är: Ädelcypress, Chamaecyparis lawsiniana ’Ellwoodii’ Ärtcypress, Chamaecyparis pisifera ’Boulevard’ Pinje, Pinus pinea Kinesisk en, Juniperus chinensis ’Stricta’ Sockertoppsgran, Picea glauca ’Conica’


nar, som passar för lätt pynt som av halm eller annat lätt material.   Minst plats av alla tar nog den limefärgade rumscypressen, Cu­ pressus macrocarpa ’Goldcrest’ med sina röda stjälkar och grenar sprider den en ljuvlig citrondoft.

Granar

Skapa egna arrangemang Att fylla krukor, golvvaser och kop­ parkittlar med avklippt grönt hör också till julen. För att inte tala om att binda kransar till både dörrar och fönster! Du arrangerar i kärl eller binder av en sort eller blandat. Förutom granris av flera slag hittar du tall- och enris, kryptomeria och hiba – eller ’hönsafötter’, som vi ibland kallar det -, järnek och bux­ bom, som du sköljer i varmt vatten för att få bort ”doften”. Om du vill pynta med kryddor, frukter, kottar, röda band eller annat, har vi myck­ et att välja bland.   Du finner snart hur lätt det är – och hur roligt.

För många är en ”vanlig” gran, rödgran, Picea abies, för andra är en ”riktig” julgran en kungsgran. Vilken tur, att båda finns på vår Trädgårdsmarknad till jul! Många föredrar en avsågad talltopp eller en smäcker enebus­ ke. Traditionerna är olika.

Picea abies

Du, som inte har plats till en julgran, behöver inte vara utan jul­ grönt. Kanske har du plats till en ädelcypress, Chamaecyparis ’Ell­ woodii’, som gjord för smålampor och minipynt. Du kan även ha den i stor kruka utomhus nu eller plante­ ra den fritt i jorden till våren.   Annat julgrönt, som växer i kruka är pelar-en, Juniperus commu­ nis ‘Stricta’ och sockertoppsgran, Picea glauca ’Conica’, som med sitt raka, koniska växtsätt inte tar stor plats inne men som efter några år blir praktfull ute. Smek dem – och du känner doften.   Rumsgran, Araucaria heterop­ hylla, är en krukväxt, en inneväxt, som också kan ersätta julgranen. Den växer i våningar och har gre­

Abies nordmanniana Några tips... Låt granen ligga ute, tills den ska in. En gran, som frusit ska tina i svalt rum, innan du tar in den i rummet. Låt den stå i en stor hink med vatten något dygn utomhus, innan du tar in den. 11


12


Hyacint

jorden värmts, kan du plantera ut Blå = svag lökarna i rabatt.

Ingen doft påminner oss väl så mycket om julens ankomst som hyacintens.

= svag = medel Om du vill veta mera Fördelen med att odla hyacint på Rosa glas är att man ser det vackra rot­ = svag systemet växa.   Löken rymmer vatten, men det Vit räcker inte till i våra varma rum. = svagså att alla = medel Lila Därför bör du vattna blommorna orkar slå ut. Röd

Att köpa lök Köp fasta, hårda lökar med friska rötter. Tryck inte på löken, känn med hela handen. Lökarna har olika färg beroende på blommans färg men om du inte kan se skill­ nad på dem, tittar du på krukorna. Så får du rätt färg! Att plantera = svag I jord: Plantkrukan kan du lätt ta svag trycker i =botten medelpå av, om du= först den – drag inte i löken. Plantera i skål eller kruka i vanlig blomjord och ställ lökarna i samma höjd som de stått tidigare. Vattna på jorden. På glas: Skölj av det mesta av jorden i en hink vatten, de sista res­ terna under kranen. Försiktigt! De är sköra. Fyll hyacintglas med vat­ ten, lirka med varsam hand ner rötterna och lägg löken i skålen. Se till att vattnet når nästan upp till lökens botten.

= svag

= medel

Doftkod Alla hyacinter doftar inte lika starkt. Doftkoden hjälper dig att välja en passande sort. = svag = medel

= medel

= svag ‘Blue Pearl’ = medel = ‘Atlantic’ medel = fyllig =‘Delft fylligBlue’ =‘Blue fyllig Star’ = svag ‘Pink Pearl’ = medel = ‘Anne medelMarie’ = fyllig = svag ‘White Pearl’= medel =’Splendid fyllig Cornelia’ = svag ‘Jan Bos’

= medel

= medel Purpur = svag ’Purple Sensation’

= fyllig

= fyllig

= fyllig

Placering Hyacinterna kan stå var som helst i rummet. Direkt värme gör att de blommar över fort, sval nattplats gör att blomningen förlängs. Vatten och näring I jord: Håll jorden lätt fuktig, vatt­ na på jorden. På glas: Fyll på i glaset, så att vattnet når nästan upp till lökens botten, inte högre. Näring behövs inte nu. Att spara Klipp bort vissna blommor, låt stängeln vissna, drag sedan upp den. Ställ lökarna ljust, vattna med svag dos näring i vattnet. När

Hyacinthus orientalis Multiflora-Gruppen 13


Tazett Bästa tänkbara växt för barn – drivningen går fort, det händer mycket och de lyckas alltid. Att köpa lök Välj stora, sidenblanka och fasta lökar. Köp dem tidigt, när utbudet är störst och förvara dem i kylens svaldel till i mitten av november. Att plantera I jord: Plantera lökarna i blomjord i kruka eller skål och med 1/3 av löken ovan jord. Vattna. I vatten: Fyll en skål till ett par cm från kanten med lecakulor, marmorkross eller singel. Ställ lö­ karna tätt ihop i substratet och fyll på vatten så att det når lökarnas botten. Tryck till lökarna så att de står stadigt. Placering Lökskålen kan placeras var som helst, där det är ljust. Undvik direkt elementvärme. Ju svalare lökarna står desto kortare stänglar får blommorna. Vatten och näring I jord: Vattna så att jorden inte torkar ut, håll den lätt fuktig. I vatten: Fyll på vatten så att det når lökarnas botten, inte högre. Ingen näring behövs. Att spara När tazetterna blommat över, kastar du lökarna. De övervintrar inte, klarar inte vår vinterkyla. Om du vill veta mera Redan efter en dag har en tofs av vita rötter vuxit ut. De fyller sedan hela skålen i ett vackert mönster, som syns i glasskål. Efter omkring fem veckor slår blom­ morna ut. Slå ett brett band om 14

Narcissus papyraceus

stänglarna, om de blir långa eller skär av dem och sätt i vas. Om du redan från början sätter

lökarna i en hög, rak vas med lecakulor i botten, har stänglarna ett stöd i vasen och står rakt.


xterna: De “gamla kära” vä seguine Prickblad, Dieffenbachia rea elegans Bergpalm, Chamaedo marginata na cae Dra na, ace Kantdr ris spp. Pte , slag a Bräken av fler x Murgröna, Hedera heli med dem. Små julenar och flera

rna: De “trendiga” växte .

Echeveria, Echeveria spp . Taklök, Sempervivum spp ecio rowleyanus Sen d, trå en på or Ärt spp. Peperomia, Peperomia ckia axillaris Slideranka, Muehlenbe och flera med dem.

Samplanteringsväxter Så kallar vi med ett ord de bladväxter, som vi brukar plantera tillsammans med blommande växter i traditionella julgrupper. Att köpa samplanteringsväxter Välj ut fina, friska exemplar. Tänk på att inte välja för stora växter, de här ska bara vara som pricken över i:et i gruppen. Att plantera Välj tillräckligt stor skål. Även om växterna ska stå tätt, tätt, bör du inte slita av rötterna för att fler ska få plats. Hållbarheten minskar då betydligt. Försök att få med hela klumpen och tag hellre lite min­ dre ny jord. Växterna ska ju inte växa här, de ska bara stå här för en kort tid. Placering För en kort tid – som över helgerna – kan växterna stå nästan var som helst i rummet. Senare måste dock

de flesta stå ljust för att överleva och leva vidare. Vatten och näring Vattna individuellt, eftersom alla inte behöver lika mycket vatten. Rikta vattenstrålen på de växter, som inte bör torka ut, så ruttnar inte de suckulenta av för mycket. Näring behövs inte nu. Att spara Alla de här samplanteringsväxterna är fleråriga. Plantera dem senare i egen kruka.   Taklöken och barrväxterna kan du plantera ut till våren, slide­ rankan och murgrönan blir fina i sommarkrukan.

teringen av grupper tar reda på lite om de olika växternas krav. Då kan du plantera ihop växter med exempelvis samma krav på ljus och vatten.   Om en suckulent växt, som ska torka upp mellan vattningarna, står i samma skål som en, som ska hållas jämnt fuktig, kan den ena dö i förtid. Exempelvis echeveria och drottningbräken.   Likaså om en växt måste stå i rumstemperatur hela tiden men andra i gruppen håller betydligt längre med svalt nattrum som ex­ empelvis julstjärna och hyacinter.   Men om det viktigaste inte är ett långt liv för växterna utan gruppens utseende betyder mest – då kan du så klart blanda hur du vill.

Om du vill veta mera Det är en fördel, om du före plan­ 15


Tips & råd www.blomsterlandet.se/

Välkommen till tips & råd Detta är platsen för dig som vill veta mer om dina växter. Läs nya skötselråd och artiklar varje månad eller sök efter redan tidigare publicerad information. Skötselråd Vår informationscentral för 1000-tals växter. Kortfattad fakta som beskriver hur du får din växt att trivas bäst, var den härstammar från, korrekt namn och annan nyttig information. Läsvärda artiklar Fördjupa dina kunskaper med varierande fakta, lite historik och tips och trix. Sök inspiration att prova något nytt med dina växter i ditt hem. Växtdoktorn Hur vi än anstränger oss att hålla våra krukväx­ ter friska och fräscha, kan de angripas av både sjukdomar och skadedjur. Hos växtdoktorn kan du reda ut vilka besvär din växt drabbats av.

Diskussionsforum Vårt nya diskussionsforum är platsen för dina tankar, frågor och för din kunskap. Varmt välkommen in och gör forumet till en självklar plats för intressanta diskussioner och sökandet efter inspiration.

www.blomsterlandet.se – Låt dig inspireras!

julens_blommor  

Bevara de gamla, fina julblommetraditionerna men skapa också nya, egna. Broschyren får du gratis, om du handlar i butiken. Pris: 10 kr Inspi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you