Page 1

Skötselråd för

Gravplatser

Tips & råd www.blomsterlandet.se/

INNEHÅLL: En liten skrift om att plantera på och smycka gravplatser av skilda slag. Följ hela året från den första penséen i barjord till jultulpanen i vinterris och låt dig inspireras.

Pris: 10 kr ren Broschy atis, r får du g andlar om du h . i butiken


Murgröna

Hedra de döda med levande blommor och grönt Kyrkogården är minnesplatsen över våra avlidna, våra kära, en plats att besöka för att tänka på de döda, att lägga en blom­ ma vid minnesdagar men också en plats att vårda och hålla fin. Allt fler människor vill bli begravda i ”minneslund”, där man begravs anonymt, man har inget namn ut­ satt, ingen markering. Här finns möjlighet att sätta en blomma och att tända ett ljus på gemensam plats och ofta en bänk för en stund för eftertanke och minnen.   På allt fler kyrkogårdar finns s k urngravplatser, där plats­e n för kvarlevorna markeras med en namnplatta i gräset. Inget utrym­ me för utsmyckning, bara för en 2

blomma. På många håll finns ännu de stora gravplatserna kvar. Högresta gravstenar, pelare, kolonner, grova kättingar och stor yta att plantera växter på. Stor i livet, stor gravplats efter döden – så var det nog ofta. Under en period skulle inte bara gravplatserna ha samma mått utan även gravstenarna. Samma slags sten och likadan text. Tala om likriktning! Nog borde man kunna få välja inom rimliga grän­ ser – i livet är vi ju olika, så låt det få märkas även efter döden.    Planteringen på kyrkogården kan i varje fall bli individuell – låt den avspegla den dödes karaktär och intressen. I den här broschyren behandlas

mest konventionella gravplaster på kyrkogård. I minneslund får bara förekomma avskurna blom­ mor och ljus. På krematorier finns i regel bara små nischer utan plats att plantera. Inte alla bor så, att man kan be­ söka gravplatsen så ofta som man egentligen skulle vilja. Desto vikti­ gare är det då, att man vet, att där är fint även om det är långt mellan besöken. Här ska du få tips och råd om planteringar, som kan under­ lätta för dig. Bläddra, fundera och ta tillvara de idéer du kan få till en vacker och lättskött gravplats. Alla bilderna är tagna på gravar, där vi haft tillåtelse att fotogra­ fera.


Innan du börjar plantera Jord av god kvalitet är förut­ sättningen för god växtlighet. Är jorden mager, förbättrar du den. Anting­ en gräver du ett spadmål djupt och fyller på med ny jord eller också blan­ dar du den gamla med t ex Blomsterlandets Träd­ gårdsjord, som är mycket lämplig. Tung lerjord lättar du upp med torv och t ex le­ cakulor, sandjord blandar du med säckjord. Använder du annan jord, kan du blanda den med vår Långtidsverkande näring, som varar några månader framåt. Vattningen av växterna är för många ett problem, om man bor långt ifrån. Ett sätt att underlätta den är att gräva ner en vattenre­ servoar.

Olika konstruktioner finns och en, som finns i alla växthusbutiker är ”Själv­ vattnande balkonglådor”. Där finns gott om plats för jord och undertill en behållare för vatten, som fylls på genom ett rör upptill. Här klarar sig sommarplantorna länge utan vat­ ten uppifrån. Perenner och övriga växter kan klara sig bra ändå.

växter undertill som exempelvis sommarbegonia, strandkrassing och timjan eller någon som breder ut sig som hängverbena, småpetu­ nia eller krasse. Sommarväxter på stam höjer utseendet på och accenturerar planteringen. Himmelsöga, eld­ krona, fuchsia och flera andra kan du låta växa här, men de måste övervintra frostfritt. Barrväxter, som breder ut sig täcker väl och är ju dessutom gröna året om. Fyll inte ut helt, ge plats åt någon färgglad, rikligt blom­ mande sommarplanta och för en vas till avskurna blommor till be­ märkelse- och minnesdagar. När hösten kommer, täcker du allt visset med granris, som både skyler och skyddar. För helst ska du inte klippa ner perennerna förrän till våren. En vacker och lättskött gravplats med mest buskar och perenner. Se text sidan 9.

Grunden och bakgrunden Anpassa växterna efter grav­ platsens storlek och stenens utseende. En stor gravplats med hög sten kan du rama in med långsamväxande barrväxter och vintergröna buskar. Det blir både vackert och ombonat - året om. En gravplats med liggande sten kan du förhöja med växter på kort stam som t ex sälg och pil, häng­ karakan, oxbär och annat vackert från vår Trädgårdsavdelning. Låga 3


Tidig vår och påsk Redan innan tjälen har gått ur jorden, är det dags att plantera penséer, vinterpenséer och mini­ penséer. Bara du kan komma en liten dm ner i jorden med plante­ ringsspaden, går det bra. Eller ställ ner en skål med penséer i vinterri­ set, om det ligger kvar. Täck annars kanten med mossa för att dölja plasten. Vinterpenséer är en ny grupp av Viola cornuta i flera färger och med små och otroligt många blommor. Eftersom de är både värme- och köldtoleranta, håller de sig fina långt ut på sommaren. De över­

vintrar. Om du planterar dem på hösten, blommar de långt in på vintern. Minipenséer i många underbara sorter växer utbrett och täcker ef­ terhand stor yta. Om du märker att de ränner iväg, klipper du ner dem, så blommar de fint igen. Vanliga penséer är inte mindre vackra! Färgerna är starka och klara och många har underbara mönster i två eller flera färger, som harmo­ nierar med många andra växter. Från lök till blomma När risken för sträng nattfrost är

Äntligen! Vårblommorna ersätter vinterriset. 4

över, är det dags för lökväxter och tidigblommande småväxter. Om du planterade lökar i höstas, blommar de snart. Annars kan du köpa ”fär­ diga” lökväxter i kruka och plantera nu. Alla är bedårande söta och här utomhus är blomningstiden lång. Pärlhyacinter finns i både blått och vitt, både enkla och dubb­ la. Den strikta, lite strama växten passar fint ihop med änglaklocka, som är raka motsatsen – rund, bul­ lig och med fyllda blommor i blått eller vitt. Änglaklockan blommar i flera omgångar och båda kommer tillbaka år efter år. En bedårande grupp i rosa fär­ ger får du av vårljung, förgätmigej, jordviva och tusensköna. Om vin­ tern inte blir för sträng, kan alla blomma igen till nästa år – då ännu finare. Lågväxta, knubbiga tulpaner ger stadga åt den gracila, tunna och bedårande kungsängsliljan. Påsken kommer! Inte bara med gula blommor Den vanligaste sorten påsklilja ’Carlton’ har både gula kalkblad och gul bikrona, trumpet. Men helt gula, dubbla, enkla med vita kalk­ blad och med orangegul trumpet finns också liksom helvita. Variatio­ nerna är många. Charmiga och söta är de små­ blommiga ’Tête-à-tête’ och de rufsiga snönarcisserna ’Rip van Winkle’, som båda förökar sig med åren. Iris finns i gult, vitt och blått. De är späda och tunna och blir finast, om du planterar några tätt tillsam­ mans eller som pricken över i:et i grupp med andra växter. Krokusen får du inte glömma! Med sina starka färger och fina mönster förhöjer de planteringen. De sluter sig i kyla, öppnar sig igen, när solen tittar fram.


Påsk – men också vår. Påskliljor i gott sällskap av vårljung, jordviva och penséer. 5


Sommar et, ljungplantorna har stått i flera år och är etablerade. Den blå mur­ klockan till höger trivs här liksom småpetunian, som väver sig in mel­ lan de andra.

Stor yta, liten sten

I solen kan du plantera alla de lågväxta busktoffel, eld­­krona, strandkrassing, små­bladig rabatt­ eternell, praktportlak, tor­e n­ia, iberis, påfågelsblomster, ne­mesia m fl.

Stor yta, liten sten Så här kan en relativt stor grav­plats bli både vacker, samstämd i färg och lättskött. En lågväxt barrbuske ger tyngd. Växterna med blå blom­ mor är stäppsalvia, himmelsöga på stam och mur- och stjärnklocka under sälgen. Små- och storblom­ mig margerit, snöflinga och ljuva sommarbegonior med sina röd­ skimrande blad är vita, svagt rosa.   De blå klockväxterna behöver mest vatten. Runt rotklumparna finns block av våt oasis nergrävda. Häll på rejält vid varje vattning, så blir de en fin reserv. De övriga kla­ rar sig under lång tid. I solen kan du också plantera rumsmalva, eldkrona eller pelar­ gon på stam, praktmire, blåkrage, sommardahlia, scharlakanssalvia, lyckliga Lotta, pysslingkrage, blom­ stertobak, m fl. I skuggan trivs även fuchsia och diadembuske på stam, hög nar­ cisstobak, krasse och plister som marktäckare, sommarcypress, fliti­ ga Lisa, knöl­begonia, rabattlobelia m fl.

En liten gravplats i slänten Man bör inte plantera växter här – gräsklipparen ska komma fram. 6

Men alla planterar, lågt och dis­ kret. En nätt, liten plantering i blått och vitt och med silvergrå inslag Blått – grått – vitt i lugn harmoni med den grå stenen.

bland det gröna. Högst upp är det torrt och här passar ett paradi­ sträd, fjärilslavendel, lavendel och nejlikor. Njurvinda och murreva kommer att ”rinna” som vatten nedåt gräs­

I skuggan trivs även sammets­ tagetes, husarknappar, mattram, dvärgkrage, sommar­begonia, kant­ lobelia m fl. Torrt och soligt En idealisk plantering för den, som bara kan vattna sällan.    Här samsas flera storlekar av våreld med echeveria och tak­lök. Paradisträdets strama växt­s ätt lättas upp av den gula fetknoppen och sliderankan. Om du vattnar igenom ordentligt efter plantering­ en, klarar sig gruppen länge. Sedan får den med intervall rejäla genom­ vattningar. Precis som i naturen. Flera lämpliga växter är prakt­portlak, glansblomma, doro­tea­ blomma, trädtaklök, solvisare, småväxta agaver m fl.

Torktåliga, långlivade växter med blad och blommor i härliga färger.


Gravplats med två stenar.

Gravplats med två stenar

Stor yta, stor sten, liten planteringsplats

Vackra stenar ska inte skymmas. Här växer två mindre barrbuskar och en gulmönstrad aukuba mel­ lan dem. En nyplanterad funkia i limefärg ska få bre ut sig. Den av­ lidnas favoritfärger gult och rött dominerar. Gula lejongap blommar mycket generöst liksom marge­ rit och bakom den en gul perenn, flicköga. Röda petunia ’Million Bells’ är ettåriga, röda trädgårds­ nejlikor fleråriga.. Trädgårdsstjärnöga har ännu inte öppnat sig, men kommer att blom­ ma och växa ända tills det fryser.

Från början en stor yta, som nu upptas av två barrbuskar och en härligt blank lagerhägg. Den blir översållad med vita blommor och får sedan dekorativa, svarta bär. Här behövs blommor och ljusa blad för att lätta upp allt mörkt och tungt. Till vänster planterades brok­­ bladig benved och citrontimjan, vars färg går igen i den crème­färgade strandkrassingen. Dvärga­stilben får rosa blommor, som harmonierar med begonian ’Solenia’. Vit stjärn­

I solen kan du plantera rävsvans, röd sidenört, paradis­blomster, gull­ skära, bägarblomma, klotamarant, heliotrop, dvärg­luktärt, nierember­ gia m fl. Flera vackra gräs trivs här. Le­ murljus och slideranka kan få väva sig in mellan övriga växter.

klocka, vit snöflinga och en liten tofslilja blir ljuset i mörkret. I solen kan du plantera pelar­ gon, silvergirland, eldblomma, toppamarant, småpetunia, bäg­­ar­ blomma, sommarnejlika, brok­törel, klotamarant, grusnej­lika, pyssling­ krage, trumpetblomma m fl. I skuggan trivs även hängverbe­ na, som täcker marken, ageratum och bukett­ageratum, kinesisk för­ gätmigej, kinesisk riddarsporre, sommarljus, brokbladig rabatteter­ nell, brok­gyckelblomster m fl.

Ljusa blad och blommor lyser upp mellan mörka buskar.

I skuggan trivs även sommar­ flox, sommarrudbeckia, palettblad, sommarhalsört, gul mattram, klock­ tobak, purpurhatt, stor ta­getes, texaskrage m fl. Sommarglim som kantväxt, jord­reva som täckare. 7


Sensommar

Stor yta, liten sten. Blommande perenner och taklök har ersatt sommarplantorna. Vilken sensommarskrud!

Stor yta, liten sten Den vackra stamväxten har för­ svunnit och i dess ställe blommar nu en flerårig riddarsporre. Växt­en med skira, vita blommor är spets­ mössa och bakom den kommer taklökarna att breda ut sig och täcka jorden. Ett par små ljung­ plantor markerar årstiden. Den lilla ljusgröna busken är en buskros­ ling, som håller sig liten. På våren är bladen intensivt röda, över­ går i rosa och slutar som gröna. Tuvan med mörkt purpurfärga­ de blad är en vintergrön alunrot, som får vita, ytterst skira blommor högt över bladen. Den här grav­ platsen håller sig fin väldigt länge. 8

Flera perenner att plantera i sol­en är vädd av flera slag, höst-, rosen- och solöga, törelväxter, nävor, vivor, bräckor, lammöron, veronika, backsippa, moss- och höstflox m fl. I skuggan trivs även jättedagg­ kåpa, lågväxta, aklejor, koreansk plymspirea, astilbe, ber­genia, topp­ klocka, waldsteinia, skugg-gröna, vintergröna, beton­ika, skugg- och porslinsbräcka med flera.

En liten gravplats i slänten Se bild sidan 9. Det glittrar som silver! Silvergirland med sina lustiga grenar ser ut som

ett glest nystan. Lavendel, grå hel­ gonört och silverek fyller ut raden. Silvernjurvindan finns kvar liksom ljungplantorna, som nu blommar i vitt. Plistret till höger glittrar också i silver länge än. Nog är det vackert med silver kring den grå stenen?

Gravplats med två stenar Se bild sidan 3. Härliga sensommar – höstfärger. I bakre raden står en intensivt lysan­ de, scharlakansröd rabatt­lobelia, en signalgul flicköga, den vintergröna aukuban och en skir, otroligt rik­ blommig anisisop. I främre raden en ajania med oräkneliga knoppar, ett penning­


blad, som ska täcka jorden, en bollkrysantemum, som snart blir som en blomboll och en alunrot i ovanlig, orange färg med inslag av purpur. Alla kommer tillba­ ka år efter år utom möjligen krys­antemum, som kan ha gjort sitt, när den riktiga kylan sätter in. Ajania kan stå fin över vintern, ibland leva vidare som perenn.

En liten gravplats i slänten. Silvergrått är vilsamt och vackert.

Stor yta, stor sten, liten planteringsplats Rosaröda färger tillsammans med ljusgrönt och crèmevitt gör den mörka, dystra gravplatsen betyd­ ligt ljusare och lättare. Begoniorna, som blommat överdådigt hela sommaren, har nu fått ge plats åt en perenn växt, kinesisk kärleks­ ört. Pyntekålen längst fram står fin hela vintern, men falnar till våren. Gulplister håller kvar silverblänket i sina blad länge än, är i regel vin­ tergrön, breder ut sig, väver in sig, blommar till nästa år och blir allt finare. Bara kärleksörten vintervilar – allt annat står vinterfint.

9


Allhelgonatid. Ljuslykta och naturkrans p책 granb채dd skapar st채mning. 10


Allhelgonahelg – gravsmyckningshelg Enklast – vackrast. Ett gravljus omgivet av vit miniatyrcyklamen, krys­ante­ mum, pelar-en och en tuva vakt­elbär.

Stor yta, liten sten Tre vita miniatyrcyklamen står i riset vid den lilla, liggande stenen som ljus i novembermörkret. De är plan­ terade, torkar inte, håller länge. Även om nattfrosten biter, så att de lägger sig, reser de sig, när dagen kommer. De är så låga, att riset ger dem skydd.

åtriktade och grunden består av ädelgran. ”Pyntet” är flera slags fröställningar, kottar, kavel­d un m m – allt naturligt och myck­ et vackert och färgerna stämmer överens med alunroten, som också står fin hela vintern. En gravlykta med ett långtidsljus blir pricken över i:et.

En liten gravplats i slänten

Stor yta, stor sten, liten planteringsplats

Här i slänten passar en enkel grav­ dekoration. Ris av ädelgran, ett par röda prunusblad, naturell risp och några kottar är det enda som behövs för att smycka en så liten gravplats.

Se bild sidan 12. För att inte konkurrera med kär­ leksörten, som ännu så här sent står i full blom, smyckas graven enkelt. Lite granris, ett långtidsljus i hållare och ett par enkla krysan­ temum – mer behövs inte. Krysantemum med dubbla blom­ mor blir fort fula av regnet – därför enkelblommande, som håller sig fräscha längre.

Gravplats med två stenar Vid varje sten står likadana de­korationer. De år stående, upp­

Tre minicyklamen i skyddande vinterris.

”Stående” dekoration i höst­ färger passar vid hög sten. 11


Över vintern Gravsmyckat utan att oroa planteringen. Se text sidan 11.

Granris Granris av olika slag kan läggas på gravplatsen eller delar av den som en vinterklädsel. Om du klipper riset i mindre bitar och lägger som tegelstenar, binder de varandra och blåser inte så lätt bort. Trä in änden i ris, som redan är på plats, så ”flä­ tar” du nästan ihop det. Vackert. I olika delar av vårt långsträck­ ta land, har vi olika traditioner. Låt dem leva vidare. I söder smyckar vi graven med vita blommor till All­ helgonahelgen och sparar krans och dekorationer till advent eller Lucia. I norr är det ofta för kallt för blommor och vintersmycket läggs redan till Allhelgonahelgen.

Kransar, hjärtan, kors

Under hjärtat vilar en älskad livskamrat. 12

Kransar kan bindas av många olika slags material. De i butikerna är ofta bundna av fönsterlav – dem kallar vi för mosskransar – ädel­ gran eller prunusblad. Ibland av ett slag, ibland av flera i konstfär­ digt mönster. Varför inte binda en krans själv, en krans bunden med kärlek, om­ sorg, vackra tankar? En krans av bara enris eller kortklippta toppar av tall är personligt och vackert. Eller bind en av klipp från egna träd

och buskar. Inget kan vara vackrare än tätlavade blad av järnek och la­ gerhägg eller toppar av idegran. Allt material som t ex halmstom­ mar, tråd m m till din egen krans hittar du i Blomsterlandet.

Buketter En liten bukett av avskurna hyacint­ er håller sig också. Blom­morna blir lite genomskinliga, men de behål­ ler både form och färg.

En krans av enbart bär kan också bli vacker – rönn, oxel, liguster, snöbär och andra ger fina bidrag. Här finns plats för fantasi.


Jultulpaner i vinterriset är väl bland det sötaste man kan se. Stick bara ner dem eller plantera dem först i en skål tätt, tätt ihop och ställ skålen i riset. Ibland slokar de vid första töväder, ibland kan de stå fina i månader. 13


Andra gravdekorationer

En liten skål med trädgårdsgrönt En liten skål, ett ljus och klippt grönt från trädgården eller växt­ husbutiken. I skålen finns för­utom ljuset kvistar av lagerhägg, bux­ bom, ädelgran, idegran och hiba. Och så små kottar från al och gran som pynt. Man blandar det man har – allt blir fint. Skålen kan du fylla med mossa

14

Minneslund med snittblommor. och vatten eller kan du sticka ner kvistarna i våt, grön oasis, så hål­ ler det länge. Om risk finns, att dekoratio­ nen blåser bort förankrar du den genom att böja en ståltråd i hår­ nålsform, sticka den rakt igenom och trycka ner den i jorden. Eller spetsa en blomsterpinne och tryck den rakt genom kudden och ner i

jorden. Låt ett blad dölja den.

En enda ros En enda ros på eller vid gravstenens sockel kan uttrycka kärlek eller vän­ skap på en minnesdag, kanske en bemärkelsedag. En enda vit ros på mjuk bädd är också ett vackert smycke. Rosen fryser men håller sig lika fin ända tills det blir töväder.


Omtalade växter Vår

Förgätmigej, Myosotis scorpioides Iris, Iris spp. Jordviva, Primula acaulis Krokus, Crocus spp. Minipensé, Viola Tricolor-Gruppen Minipåsklilja ’Tête-à-tête’, Narcissus ’Tête-à-tête’ Pensé, Viola x wittrockiana Påsklilja, Narcissus pseudonarcissus Pärlhyacint, Muscari spp. Snönarciss ’Rip van Winkle’, Narcissus minor Tulpan, Tulipa gesneriana Tusensköna, Bellis perennis Vårljung, Erica carnea Änglaklocka, Campanula x haylodgensis

Sommar

Agave, Agave spp. Ageratum, Ageratum houstonianum Begonia ’Solenia’, Begonia x hiemalis Blomstertobak, Nicotiana x sanderae Blåkrage, Brachyscome multifida Broktörel, Euphorbia marginata Brokgyckelblomster, Mimulus x hybridus Busktoffel, Calceolaria FruticohybridaGruppen Bärgarblomma/ Cigarettglöd, Cuphea ignea Citrontimjan, Thymus x citriodorus Diadembuske, Tibouchina urvilleana Doroteablomma, Dorotheanthus bellidiformis Dvärgkrage, Coleostephus multicaulis Dvärgluktärt, Lathyrus odoratus var. nanellus Echeveria, Echeveria spp. Eldblomma, Alonsoa warscewiczii Fetknopp, Sedum spp. Fjärilslavendel/skärmlavendel, Lavandula Stoechas-Gruppen Flicköga, Coreopsis grandiflora Flitiga Lisa, Impatiens walleriana Flox, Phlox spp. Fuchsia, Fuchsia spp. Glansblomma, Lampranthus spp. Grusnejlika, Gypsophila muralis Gullskära, Cosmos sulphureus Heliotrop, Heliotropium arborescens Himmelsöga, Solanum rantonnetii Husarknappar, Sanvitalia procumbens Hängverbena, Glandularia elegans var. asperata Iberis, Iberis spp. Iris, Iris spp. Jordreva, Glechoma hederacea Kantlobelia, Lobelia erinus Kinesisk förgätmigej, Cynoglossum amabile

Kinesisk riddarsporre, Delphinium grandiflorum Klocktobak, Nicotiana langsdorffii Klotamarant, Gomphrena globosa Knölbegonia, Begonia x tuberhybrida Krasse, Tropaeolum spp. Lavendel, Lavandula spp. Lejongap, Antirrhinum majus Lemurljus, Plectranthus madagascariensis Lyckliga Lotta, Impatiens hawkeri Margerit, Argyranthemum frutescens Mattram, Tanacetum parthenium Murklocka, Campanula portenschlagiana Murreva, Cymbalaria muralis Nejlika, Dianthus spp. Nemesia, Nemesia strumosa Nierembergia, Nierembergia spp. Njurvinda, Dichondra micrantha Palettblad, Solenostemon scutellarioides Paradisblomster, Cleome hassleriana Paradisträd, Crassula ovata Pelargon, Pelargonium x hortorum Praktmire, Anagallis monelli Praktportlak, Portulaca grandiflora Purpurhatt, Penstemon x hybridus Pysslingkrage, Mauranthemum paludosum Påfågelsblomster, Gazania x pavonia Rabatteternell, Helichrysum petiolare Rumsmalva, Anisodontea capensis Rävsvans, Amaranthus caudatus Röd sidenört, Asclepias curassavica Sammetstagetes, Tagetes patula Scharlakanssalvia, Salvia coccinea Stjärnöga, Osteospermum ecklonis Taklök, Sempervivum spp. Texaskrage, Thymophylla tenuiloba Tofslilja, Eucomis spp. Toppamarant, Amaranthus hypochondryacus Torenia, Torenia fournieri Trumpetblomma, Salpiglossis sinuata Trädgårdsnejlika, Dianthus caryophyllus Trädtaklök, Aeonium arboreum Våreld, Kalanchoë BlossfeldianaGruppen Vädd, Scabiosa spp.

Sensommar

Ajania, Ajania pacifica Akleja, Aquilegia spp. Alunrot, Heuchera spp. Anisisop, Agastache foeniculum Astilbe, Astilbe spp. Backsippa, Pulsatilla vulgaris Bergenia, Bergenia spp. Betonika, Stachys spp. Bräckor, Saxifraga spp. Flicköga, Coreopsis grandiflora Flox, Phlox spp.

Grå helgonört, Santolina chamaecyparissus Gräs-arter Höstöga, Coreopsis verticillata Jättedaggkåpa, Alchemilla mollis Kinesisk kärleksört, Sedum spectabile Koreansk plymspirea, Aruncus arthusifolius Lammöron, Stachys bysantina Ljung, Calluna vulgaris Penningblad, Lysimachia nummularia Plister, Lamium spp. Pyntekål, Brassica oleracea PrydnadskålGruppen Rabattlobelia, Lobelia x speciosa Riddarsporre, Delphinium spp. Rosenöga, Coreopsis rosea Silverek, Senecio cineraria Silvergirland, Leucophyta brownerii Silvernjurvinda, Dichondra argentea Skugg-gröna, Pachysandra terminalis Solöga, Coreopsis lanceolata Spetsmössa, Tiarella cordifolia Toppklocka, Campanula glomerata Törelväxter, Euphorbia spp. Veronika, Hebe spp. Vintergröna, Vinca minor Vivor, Primula spp. Waldsteinia, Waldsteinia ternata

Allhelgonatid, vinter

Hyacint, Hyacinthus orientalis Jultulpan ’Brilliant Star’, Tulipa gesneriana Krysantemum, Dendranthema x grandiflorum Minicyklamen, Cyclamen persicum Minimate-Serien Minimate-sorter Pelar-en, Juniperus communis Ros, Rosa sp. Tuvvaktelbär, Gaulteria procumbens

Övrigt

Aukuba, Aucuba japonica Barrväxter Benved, Euonymus spp. Buskrosling, Pieris sp. Dvärgastilbe, Astilbe sp. Funkia, Hosta spp. Gräs-arter Hängkaragan, Caragana arborescens Lagerhägg, Prunus laurocerasus Murgröna, Hedera helix Oxbär, Cotoneaster spp. Pil, Salix spp. Sälg, Salix spp. Timjan, Thymus spp. Vintergröna, Vinca minor Vintergröna buskar

15


Tips & råd www.blomsterlandet.se/

Välkommen till tips & råd Detta är platsen för dig som vill veta mer om dina växter. Läs nya skötselråd och artiklar varje månad eller sök efter redan tidigare publicerad information. Skötselråd Vår informationscentral för 1000-tals växter. Kortfattad fakta som beskriver hur du får din växt att trivas bäst, var den härstammar från, korrekt namn och annan nyttig information. Läsvärda artiklar Fördjupa dina kunskaper med varierande fakta, lite historik och tips och trix. Sök inspiration att prova något nytt med dina växter i ditt hem. Växtdoktorn Hur vi än anstränger oss att hålla våra krukväx­ ter friska och fräscha, kan de angripas av både sjukdomar och skadedjur. Hos växtdoktorn kan du reda ut vilka besvär din växt drabbats av.

Diskussionsforum Vårt nya diskussionsforum är platsen för dina tankar, frågor och för din kunskap. Varmt välkommen in och gör forumet till en självklar plats för intressanta diskussioner och sökandet efter inspiration.

www.blomsterlandet.se – Låt dig inspireras!

gravplatser  

Tips & råd Broschyren får du gratis, om du handlar i butiken. Pris: 10 kr INNEHÅLL: En liten skrift om att plantera på och smycka gravpl...

gravplatser  

Tips & råd Broschyren får du gratis, om du handlar i butiken. Pris: 10 kr INNEHÅLL: En liten skrift om att plantera på och smycka gravpl...

Advertisement