LÄRA Stockholm#2/2019

Page 14

SAMTALET

Krav och stöd bästa kombon Är ordning och reda ett villkor för lärande? Nej, säger pedagogik­ forskaren Marcus Samuelsson. De bästa förutsättningarna uppstår när läraren har planerat sin undervisning noga, ställer höga krav och ger generöst med stöd. TEXT: KATARINA BJÄRVALL FOTO: ROBERT BLOMBÄCK

14

LÄRA #2/2019

M

arcus Samuelsson är pro­fessor i pedagogik vid Högskolan Väst i Trollhättan och tidigare slöjdlärare. Han anlitas ofta vid fortbildning av lärare, och till intervjun kommer han direkt från en workshop i Salem söder om Stockholm. Han är uppspelt över att ha fått dela med sig av sina kunskaper om ledarskap i klassrummet – men samtidigt fascinerad, på gränsen till irriterad, över hur en av deltagarna har formulerat sin inställning till läraryrket: ”Jag ger eleverna verk­ tyg, sedan är det upp till dem att använda dem.” Det räcker inte, menar Marcus Samuelsson. – Forskningen visar att de effektfulla lärarna briljerar i sitt sätt att planera och organisera undervisningen. De är jätteduktiga på att före­ bygga och föregripa. De drar sig inte för att ingripa när det krävs. De knyter an till sådant som de tidigare har jobbat med och gör det enkelt för eleverna att förstå varför det är viktigt att hänga med. De är också väldigt duktiga på att ge instruktioner och återkoppling på elever­ nas prestationer.

Så att motivationen höjs?

– Ja, eleverna känner att den här läraren har lagt ner tid och energi – i form av planering, vari­ ation och exempel – och de vill inte göra lära­ ren besviken. Ibland stöter jag på lärare i perso­ nalrummet som kan säga om en kollega att han eller hon har sån jäkla tur och får så bra klasser. Skojar de? Det är ju inte så att de här skickliga lärarna lyckas då och då, utan ett utmärkande drag för dem är att de lyckas gång på gång, med grupp efter grupp, elev efter elev. – Men det är inte alltid så lätt för dem heller. En lärare jag träffade sa sig aldrig ha haft en så jobbig grupp som nu. Det fick läraren att tänka att ”nu måste jag steppa upp, här måste till något extra”. Det kommer att ta en viss tid, och den tiden avsatte läraren. Det talas ibland om olika typer av skickligt lärarledarskap, till exempel auktoritativt — med höga förväntningar och starka strukturer, kanske som i Finland — och demokratiskt, kanske som i Sverige. Vilken typ är bäst?

– I dag pratar vi mer om en balans mellan å ena sidan stöd eller inte stöd och å andra sidan krav eller kravlöst. Det blir en fyrfältare där de

>>