LÄRA Stockholm#4/2019

Page 12

TEMA KLIMAT SAMTALET

”Lärare måste ge ­ungdomar hopp” Klimatförändringar är svåra att förstå och svåra att undervisa om. Men med rätt stöd från lärare kan barn ha lättare än vuxna att både greppa fakta och föreslå logiska åtgärder. Det menar tre experter på klimatpedagogik. TEXT: KATARINA BJÄRVALL FOTO: ULRICA ZWENGER

H

ur undervisar man bäst om klimatförändringar? Ämnet är vetenskapligt komplicerat, politiskt laddat och späckat med dilemman. Men tre kli­ matengagerade forskare visar i ett samtal med LÄRA hur man kan lyckas som lärare. Genom att ha respekt för att det finns frå­ gor som inte har säkra svar. Och genom att våga ta itu med målkonflikterna. I ett varmt och soligt burspråk på Stockholms universitet träffas de: Cecilia Lundholm, profes­ sor i pedagogik här vid universitetet, inriktad på samhällskunskap och särskilt på undervisning i miljökunskap; Alasdair Skelton, professor i geo­ kemi och petrologi, också han vid Stockholms

12

LÄRA #4/2019

universitet; och Maria Wolrath Söderberg, lek­ tor i retorik vid Södertörns högskola med klimat­ argumentation som särskild specialitet. Medan Cecilia Lundholm och Maria Wolrath Söderberg i lugn och ro arbetat hemma den här fredagsförmiddagen, har Alasdair Skelton stått på Mynttorget med ungdomsrörelsen Fridays for Future. Han har svarat på förbipasserande personers frågor, men inte som representant för universitetet utan som oberoende expert. Att dela torg med en rörelse är alltför politiskt för universitetet, konstaterar han. Vi ska komma till det politiska. Men vi börjar med grundfrågan: hur kan lärare bäst stärka elevernas kunskaper om klimatförändringarna?

– Klimatfrågan är svår, säger Alasdair Skel­-

>>