Page 1

Op Niveau onderbouw naslag

Samenvatten Bij samenvatten geef je de inhoud van een tekst verkort weer. Je richt je op de hoofdgedachte en de hoofdzaken. Bijzaken laat je weg. Een samenvatting is geen schema, maar een tekst in volledige, goed lopende zinnen en in je eigen woorden. Gebruik dus geen telegramstijl. Je samenvatting moet de oorspronkelijke tekst helemaal kunnen vervangen en een goed samenhangend geheel zijn. Hoe ga je te werk bij het schrijven van een goede samenvatting? 1 2

3 4 5 6 7

8 9

Lees de tekst oriënterend. Lees de tekst globaal. Lees de tekst grondig / intensief. Vraag je af wat de hoofdgedachte van de tekst is en noteer die. Lees de tekst opnieuw, alinea voor alinea. Onderstreep of noteer al lezend per alinea de hoofdzaken. Vaak staat de hoofdzaak in de kernzin. Lees je onderstrepingen of notities aandachtig door. Vraag je af: als ik dit gebruik voor mijn samenvatting, heb ik dan het belangrijkste van de tekst te pakken? Voeg zo nodig iets toe of schrap iets. Schrijf met gebruikmaking van je onderstrepingen of je notities de samenvatting in je eigen woorden en in goede zinnen. Gebruik geen telegramstijl. Lees je samenvatting grondig door. Ga na of hierin nu het belangrijkste uit de oorspronkelijke tekst staat. Kijk daarbij nog eens goed naar de tekst die je moest samenvatten. Vraag je bij het lezen van je samenvatting goed af: Ben ik niets belangrijks vergeten? Heb ik te veel opgeschreven, zoals onbelangrijke details?

Als je een samenvattingsopdracht krijgt met aandachtspunten • lees je die aandachtspunten goed door voordat je aan de samenvatting begint. • maak je van de aandachtspunten vragen. • ga je na afloop van het schrijven van je samenvatting punt voor punt na of je alle aandachtspunten uit de opdracht hebt verwerkt.

Samenvatten  
Samenvatten  

1 Lees de tekst oriënterend. 2 Lees de tekst globaal. ga je na afloop van het schrijven van je samenvatting punt voor punt na of je alle aan...

Advertisement