Page 1

Trastorn depressiu en la Infància i en l’Adolescència FORMACIÓ IBSMIA 27 NOVEMBRE 2013


Factors de Depressió Factors Ambientals: estrés, canvi domicili, pais, separació pares, males notes,…. Gairebé tots els infants al llarg de la seva vida se veuran sotmesos a algún d’aquests factors, però només el 5% tendrà depressió. Això depén dels: 1.

2. Factors de Vulnerabilitat 1. Predisposició Biològica: mal funcionament dels mecanismes de regulació 2. Predisposició Psicológica: adquirida al llarg de la vida (educació, ambient socio-familiar, circumstàncies vitals,…) Hem de tenir en compte: -

Actituds disfuncionals (actituds poc realistes) Atribucions negatives (indefensió, atribucions internes globals i estables) Dèficit HHSS i resolució de problemes (l’estrés perdura i s’intensifica) Dèficit HSP


Què hem de fer? • Recabar informació de diferents fonts (i veure que • • • • • •

hi ha manca de concordança) Adequar les observacions al nivel de desenvolupament del nin Importància tècnica de l’autoinforme >7 anys Quantificació de la freqüència i la gravetat Tenir en compte els factors de vulnerabilitat Tenir en compte la Història psicopatològica de la família, recolzament social, circumstàncies vitals,… Valorar la idea autolítica (de suicidi)


Recursos  Qüestionaris:  CBCL  CIL  Entrevistes: 

Kiddi Sats


TRACTAMENT En nins petits, la Teràpia Psicológica SEMPRE és la 1ª elecció: - TCC: Terapia Cognitivo-conductual - Programes multicomponent- programa d’activitats agradables, gratificants, entrenament HH autocontrol, entrenament en relax, entrenament en HHSS/ assertivitat,… - Abordar factors de risc i conducta dels pares - TIP: Terapia Interpersonal - Tractament eficaç (APA 1998) - Intervenció Breu d’orientació psicodinàmica - Problemes de relació interpersonal. Adquirir HH afrontament que li permetin controlar els símptomes


 Esperar 3 mesos des del FET DESENCADENANT

(el factor estressor: una mort, separació,…)  Si no millora o canvia  Derivar  Tothom coincideix que les depressions “no les

veiem”, però és un trastorn amb molta comorbilitat:   

Nins sempre malalts Ansietat Trastorns de comportament


TRACTAMENT PSICOLÒGIC Miriam Belber – Psicóloga -PIR-3

 Se pot veure tota la presentació en internet – Prezzi

Destacar:  La tristesa no és tan evident com en adults, però si sentiment d’irritabilitat o enfado molt evident  Símptomes en nins petits: psicofisiològics i motors, en adolescents: cognitius


Un munt d’activitats a…..  MÉNDEZ, F.X. (2007). El niño que no sonríe. Estrategias

para superar la tristeza y la depresión infantil. Madrid: ediciones pirámide.


El paper dels pares  Paper fonamental dels pares, perque aporten

informació important per a l’avaluació psicològica, per plantejar objectius i per l’orientació del tractament.  Són els principals agents de canvi terapèutic, s’han de veure com una ajuda durant el procés


TRACTAMENT FARMACOLÒGIC Cristina Jaume – Psiquiatra MIR-2

 Ha d’esser multidisciplinar  Individualitzat  Disminuir l’impacte / durada / comorbilitat

3 Fases del tractament: 1. Aguda 2. Continuació (per evitar la recaiguda) 3. Manteniment (per evitar la recurrència)


3 Pilars del tractament amb depressió infantil

Psicoeducatiu: l’educació emocional, millora l’adherència terapèutica i disminueix els riscs de depressió 2. Suport familiar: són part fonamental durant tot el procés 3. Coordinació interprofessional és imprescindible 1.


Fàrmacs Antidepressius Placebo: sempre és la 1ª Elecció (efectivitat 60%), bona tolerància i seguretat 2. Fluoexetina: nins petits 7-18 anys 3. Escitalopram: adolescents 12-17 anys 1.

Els fàrmacs milloren la tolerància (inici de dosi baixa, i anar augmentant). És necessari prendre’l tal i com indiquen  3 – 5 setmanes per veure efectes reals  Informar dels efectes secundaris (alteracions son, alimentació, irritabilitat, ansietat, cefaleas,…)  Lo més ràpid és combinar fàrmac + TCC


Tipus de Depressió i Intervenció Depressió Major Lleu 2 setmanes d’observació i seguiment (“espera monitorizada”), sempre i quan no hi hagi factors de risc o comorbilitat Durant aquest període donar suport actiu Si passats 2 mesos, persisteixen els símptomes  Derivar a Salut Mental i TCC 2. Depressió Major Moderada a Greu Derivar a Salut Mental des del principi Psicoterapia + Tto Farmacològic En nins <12anys  inici TCC (1ª elecció), si hi ha mala evolució començar medicació Continuar medicació durant 6-12 mesos, tras la remissió del quadre depressiu 3. Depressió Resistent - No millora tras assaig amb 2 -3 fàrmacs. Revisar diagnòstic, donar la dosi màxima, revisar la durada de la psicoterapia i l’exposició a factors estressants 1. -


Conclusions  És important tractar la depressió quant abans  S’ha de fer un Balanç del risc: si el benefici del tto o

no és favorable. El risc de no tratar la depressió és major que el risc de tratar-la.  Informar a les famílies de les diferents opcions terapèutiques i prendre una decisió conjunta (necessitam la col·laboració d’ambdues parts)  El millor tractament és medicació (ISRS) + TCC


Conclusions  S’hauria d’intervenir més des de models

educatius o nosaltres (salut) intervenir més en les escoles, mitjançant: Ioga infantil, relaxació, Ed. Emocional, compartir sentiments, sensacions,….

 Utilitzar el Mindfullnes com a mètode preventiu i

educatiu de les emocions (recomanen el llibre de Eline Snel: Tranquilos y atentos como una rana)

 Els pediatres que varen intervenir, digueren que

ells tenen responsabilitats i recursos, que no hem de derivar les culpes cap a educació.

Depressió infantil  

Resum de la jornada de novembre de 2013 sobre la depressió a la infància i a l'adolescència a l'hospital de Son Espases

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you