Page 1

..

%

%

1C

1

t

.I

?'u. 'x

.

,

.

-

.

u.u n k . s vK' x J jt a ,

y v

kv .

x .,

yoh jj

oJA .Jx 1.

=

.. .

=

11

#

.

wcY Q ...l

X.

.

z: z: =

.

*

...

z

.

..

'--

z: z: -

.

誰a.1 . p # e

.

1

p

x z:

'$

z: .


(Kw t ...i>)ue:&.ey1 . ux1çk1*..,Noo x 'y -.>acrw' e

)

., ' ', i, '' x

a (9n I ' I

'

1.hI(!rhatit11s

lE1(;A'CJ 'J1 ' zr -

.

-

œ cancer

.

' .5

;

.

w

R'I .

.

.

'G 1Z* 11' .

..,

.

œ IncreaGinge ther'sMilk

'

N

pual ryRAssuaANc cs vlylsosv s

..l#

..

.

-

.

.

#

.

p

' ' ,

. ..

e &

.eyy; .LJ ..+ jïslayz,t.h #s gj..., jyjoss s y

,. ..

.

.

)4..#

# .

4

.

d .4

.

i: '%1* '-- k /' gvuùl **

7. x. . ' . ' ' J t . = J b * ** j)I...z-1..I, Nh4 j:45aeo.jyw ...

'' . .ïl'!. 7 ! j k .

N aturalTreatm ent

,

:' t , '.,,. .'.. .t

' j.J z p w a -l j z%. -a v ? ' . biC -3 plv -s .7v. f'-.. *z l . jgb1u

w w w.um erlaboratories.çorn.pk

$ 8 : , ' j k .,. . : ! ( ..r /. , . . , : ' : ;'

.x,) '

. +o q ulz L --X .--.--'

p1(S

.

-

,

E-mai!. .infol umerlaboratories.com .pk

:.. .,IF.

.

(yJ

I. 'y'j ''

*

.

yn ) zjxp ;. k ) 4 . 4 q j X .n.. l.uktr).w..u

,fr.t,.

*'z.' .

s

u..

.

..

.

v$.

44

'

' ? aos y' '''. '?j''z* ''Qf kzqaJ 'x% 3 .. ,u' .s .' . , g:ux z xe? ,t. âz .

-

i .

.

.-

K œ Ob kadeis eit syDisease

.

.

Kt a10nJIk (r )11 ( lillL 'I ., .;; 1,r: . .I:.,.ç aIo. 1 .

K GeneralWeakneNs w FaltingHairsPrematurely œ FairneH QfFace

av-x-xsw

.

.1Lungsproblecl

.

.

' '. inJ'-q /;?l%'L Y b$.' -'* ') t'tr-.V%' o J

'

œ swelling ofThroat

..: .r ,.

.' .

.r/ -z-.;

œ KidneyTrouble

%

.11..

ktè'(J4A ' ë (3è .%â:#(61.. i6 b63. *

* Asthma

,' ='

-m

- . l,# . ''

J 'tj11.t/ r3v .F ,7. '7 .p '. D.@ .h w)w > -.)

;j 'j. .! .)'$ :I* ' -J f -l '/i1'. . ... .l ..

œ Dengue

C J u# Q.;

P'ure H erba INaIFura I0,1I

.

J

-

.

pei.zpcsln ''

.

.

N O S)R O

.

X B ESl1'

àSAQEAYV

.

*

hy

J :t t'rA' @./05 ' r-ie a . i ' : . > . A p.+e w

.A:

* o. < i '

..

w.>

:y.. -(

(: *

locb e.x.

. Du;kl=k ,JzjrU# ,.Jj''.jy.j JJJ.PV..>m.P.

.

,

>

.,..''' '

xiqyxu. .

..

''x x xNx

...'

hN

....

..

.

.

'

'

v'

s

mil ) :f ,

.

.

.v 'l-. .-. .

: V *4 hrb . .z.lW .-aï>. qt: =:'

J);- ,.s . -é;.

.-

-.

1 .

..-

,.,,..

$

Ju.:CCQ '..-'

*+

.

-

jjg.

:=' 'y

.

.

J:.*'f pj ' u.@ ; Ju.ax, ss u..

.

asj --- ...

. .

x

.

F::4Lvva.;x'

. .

.

.

'

-

.H@ w;e.j,u,uzsu.-cu?<z=.,au

' u - 'N

' .

.

x

.

ra b-;' cwK r w..

:.

. ..

.'.

.

.

. '

. ... pana....rx...kk ..J...j. ...v....,x -..s..' .xv..,w,,..s.0$ osoelza. 77 ..yJ'-... ''''v'w&',... 6. %5 . .. ., .t .r. .m. . :vï$)-. r * .=.. ..x . ,x . .u;%k. ... . * ,' ,r s . z aI .L .''..s.'. . ., xa ow ax raxa-zp la 'x ,o-. kJ .î ,. 'i. ', -.. '. '. x-,..-,- i'....C...'v '. . .. . ,> 1(;zls;i:.,aë,u',I.sg .. . :ney' z , s c z a v' l e . = . x s . a . . : ; ; . k -. ' ' , . . . ' C . . ' . ; ' tsawlzaws.>ué ..p' .>w.,.vw .... ;. .J. PJ ;1..r;' o- s'oyoaJ.<'. '. oaw..s. wn.> J't .:'w ôzazpasx / ,v..z ....

.

d


J -e;h' l.t:,. ' : ... *:.3og:ta. l Lw..z. + ueok',ôl.wztgz( , 0...'...at' ...u t. f=w..( ./ oAoaawbVsandwlsoahagp ow '

' z' alvvas za. w ..k..Jzc.+ys ,Jzovd .:J'ztm.eya'usyAfaojww, a..,ko,.y sanahi. A /à.=/,s iau.-2u u.fw. .

.

.

p. !L; .z$+...uziJ UL,G0+ zLz .''vry.

CzJlwt. w.ti . bz oe'u/ p.JJ#Iâx4uj. w'PL.'tèb ypy k /yve .#..Jkyzysuahaelus

.

.

.

w ayl a x u;' tl I kQ kpu.=..=.'.âxoaxisanauisuawaplus-ix Jaatolufoupk /wtstuu .pegoe/qZSZ-JXS'JI.., 'Iz :, 1 K y .2 '' 4. t J :..'Izzi$. , w;. /J ;l.2W' i J.='vka' bupt zwus'. ' - tYov. /.ue;.+àuza# ' jA . ;J. e)%1;LJ:..'1oea. o. 2 1cezya .

.

.

X (

.

'

f'!pl .

,' .? ;;/R

->'

e

p '.. IF

ï!'/). .

-

-'*''e ' : ... .1. ''.è

.

. # ..!

#.yl.>QV .. a.JzzJ ' ,$k. z.;. @k> obv..+.J (pk...ZL .SOt< .J z# Jk' ra '. pzz' Lw zçtr'kk' tzi.:...,.> wt.' Y' .t.Johàk.v .& ' za '/'% Se'' .C. ( . szé.faA LY',Q.J P '.SZe ut.-i,e )1eke .A='za's.' ',fo16/.>zve ak1/1 . >l 4lbldJ' tp'$e'I 7e ,e ) 'by'ér . ..

'

..

'

.

.

.

'

: w

ç ' j

,

... .

.

.

.. . ... ..

'

..

.

..

..

.

.

c S .a 1Af(83k S 11c2!'ia P p!ls

. -.

'

r'*'.. Ar

.

>

.

H eetsal

xv. j nW

x.:r3:.>. :1

'.> ew =

.

'

. *

w .. l' .

. .a .j,. v

x.

....

,-

& è, . .' bJ . ...:' .

.

4>:.z..t.a. ,

v

e-

$j141 ,

.

'

S k I.n

.

,

.

,

a..

.

.

pj y.4$. p

.

.w.

ZJ .

y' ..P ukwotwa' atcx'i ''' ot. çCZ/t.. ' a?KtIou. e <. <a.' e, ''k ' '

.

.

a

>

.

.

y

.

,

-

y

...

bA' * Jt= IJU.N/LH &%';L,1eo aN>

@

.

j

.,

ACNE CUItE CREAM

.

I

Jaouukâaptpauuo e sp..aiayuv- ae.-l .: ' ,o h zwg 30 . ' obuauruelt.wwâtlh..e ....Je.z-t.?<uJt.=-!.g...

'

.

,. .g2' '% ,.,%*. '-,o.j' eJ...&,'. a'A.$* '%e' :$%X'..s<

lç '

.

.

.

g-. -J=-' +.. h45>7t

'

.

z

,,,

.

.

.

.

.

tte.A :zLiiaiz=uk/p..>zl z-z+f 'vr-e œizxtpiï;v;J> ', .-. uez.? F M$q'E * k-e E qjrw ko' i''cM sc cRFsu 'E

'.r- , '

'

'

.pw

L.f'2-/ *' . ' -J' . = %. u

.. .,...

w ,,-a$07% ,u. vu-s satisfied

F E M A FUE

'

1

'

I

1

.

*

9 : 1 . j * . j 1

.

.

.

* * @

@

11.

.

.

g

W ZW JI JDX JQMVCX 'W 15

'

; -.

zl w w n .A c 'rzo N

.

lII

%

YG U R

-

'''d'-w F'w-' b> J' u4/' .e'z-z-'. J.eotJ.><-ih'''B. .

.

IM Y H U V E

..

tz.e%l>:lplla%ôul(u=.'Ye aGzh45

.

-' t

tu

z u

'-

,

9 '

a a

I 9i I i'

kf;s.

à NX'J s%P . ,e.. ssh9o -

.

z

1

'z

1.a

6

1

'

*d

*

z

I

9:

I.x

4:

z

' ' .

@ ' g I

* * g

z

'

1

I

j

. . '' .' . *

.

'

I

z

II@I

1 1

9

I

. 1* *

*

j

J

1j

j

ù

*


> .

-.

.

.

..

.

>

.

.

(k. ; ,...*y ç.: :z.jk. y

.

''aax

.

l jjj

j uu I

x

.

M v ' Jpotutqr,ru

m

.

.

.

. ;( jsgy y jzapsik.j: . , :k ? a. J . ' . h ' ' . J z ; u , . . , I ,Jz>,I 4I pZJI ,ja J15r1tJ#> 91J .> ;

-

c e;k t. sL.> s; ,i=;a .u' .,;.yjJ2:=;Azs I6 .. .L

...

, '

.,

I

.

.

- - .. -

é..%év-4té.. ùs.:.z.,,%;,.û 7,%, Lpl 2 00 ' =-..

$.$ h1arkelinj C:nlpAny* I

.

x

1

.

sozaorxo

r r lw.

.

j j ,. > .- ) w ..e y . )y j , ,.- ##;y . #pfr ##r

q.u' iJtAu ( .## J=kr.#.>' a

kzip.wa?o

---, y,J 1); , j tyigs

gj ïk y l jj s. )j)J j y

'1

,;-e L-s .al 50 0'-.-..A

$.$ llerkeling C::1):ny* 1

' 1 1; I

.

I kt. ; 's zIIthtt. is-I ,1 1tl. t:-%t.v ' ç tI . 1,t k l'dl-h-,.@ ;l :

.

.

.reJ

kKeV . .M'

W.@

x'J'x'e' tl:

2 >.,>> J,.B ;è pu&.'>vbaiabal.,. ,L'o..,y .J, > zaL J v%'Jkeu,'.o+'G.J ùV',xl.rr...e Z-C- JL- 45 .al 4 oun-zauok ,bfoj :r .x,... ,s -'= *. a eaw,xekz .uoa .s zosuàx tlduaîx k . .

u >'y;,

'j 'y yo mm gs y zu gj . . . s j Ua ! J j g t .. +* ''' Qoi . Sztf ./w..e'93* $.vk L. . tb'Z o 'o ' =.xu J?z x lA :'...a.-qi.,.% vjwu .aul+fv/z w .+f,vù.z..o w .x.w

' '

.

$.z <' uol200 ,-.-

.

'

.'

zt ,r , w

.,

.,

e.S Marketlrlj (lofnpanye 1 I . , .

.

'1l; , I .l

' ' (r;,?p2. (2 9 :',L, + . ,f : ?,;zttiJ .

.

..

.

.

1!!r..

15.0.0 -.0 ..

. J.oxc( ,

teutzk yVLl,l+ 115tl11tlti.elyl.,zi).,,

d' z. . :q !;

. -

.

.-

.

'

.

Y

s

.

-

T . s.'' J.'B lùùùoslxbiyubbqb'o'lvsu;J

p.a>:J.e x uyt,zl kei. zerk, .l..6x.!vLr vsr ve.i> .axukstx r* . a>.osJ/.> 1gJpl.J>xs5.J>Am .#. xw %' '1 .y,,--..-övb..-sg ,p..,. .

.

,

u

,

.

.

)

'r

.

zr..z

ga

.

L,.v.J1500. -.-..

$.$ Marketinjlempallyci I 1l . ' Il ' I II : , ,l

t+vJ1 500 ' ---.. 1

r : -''. k y s k j X y j ) * ) ( v . ) ) )k j)V - v

...

,p.'1z.J

.

.

''

'

'. ,

.

-

K$ M:rketin Cern anyci 1 1d a

. u z-''#J -Az-' Rk 1J ' VA /,I !'' v,-6ju. p

,

. ...

-

K$ Marketinq(Ympall* 1 II d I Il

V' t' w k

#$#' .

> JtKazw,aukzopi deight ezupoluuyofrfIst1's,i.,,ez

%-' L-v ?' . )1000az=CB '-.-.'; **,wa.''sv'Y%',. zs-' 'i )

1

.

-.. ,

.

.J,akk X zaxSszv, zw'zu3tDA.

's*'

'

à p y.vy .y v) s. )9 Jryt, .)1,v,.:sk.;yvxt=.,

JyaI>.ai:#t ?I # t'tv bt(,J ,/. ,eJ>;a .. .

$' d !i'

'' , ** ' *%u7z .: cea fpafo zyseztzwzl

.

.

L- ,a 1200 .---. ..

$$ gaykdirjj N mjalye 1 $ 1 2 4 I:

'''

.

.

.

.

.

j ,t.rl: ; .rj.jj. .y(. .

o

.

c k'

,

** ! k.I'?-;t

'

*

.

'at'JPULA LJ.Izp:.t ''.IJu#.1zwzatwtoj . U 1) joaajg3ts. j :ssè - '.t 4p p l .k ''. .u jy p p qju 6 y . /* 'w-',.é. *'' é v .

. ..

.

.

'

.

spb i;v. c a, nvclpb,, zl' -, L-s a1 0 0 0 -' ..-.t $.$ Malketinj N mpallye 1 1. 2 ' '

4


5

..x,,o. ç.*ze.j xp,,o.1,. * ..- ./ x.,*. . .a.œi.$ t v J I1 '

'e' w &-

.

.

..

-

@

A bdTl ulIah

.

DOoPtus

Oo

*

'*

*' :.'

%J l., 'k ..W

4 & 6 Rccm s

LtlxuryAparlments

e Ps & ûoppl ' z k'

''jud ..

-

.

-

'

-

.

z t: .

Fx

h:

) . . tj.

1; .

' 11:, -

-

, i ) . 1 @ :- ) ' k: - ji .-

ir

.

,

.

.'t

.

.

.

.

. ;. .. j

. a

!1 p h% -

.

6

.

'.''

-

!.

-

y,

.

-I j

.

.

.jp ii

'

-

. p,

.

-

.

,

'

g =! y,

.

j -! . I # -.

.

i!

'

.. .;evtt s

1 ! . . , ' . j

:

-

JIRIj'

œ-< yX.wk l 0 7.'-' 5 jpW'. . a

$-.ic,.M WL< . . . @ s .

,

%

w

M'

.<

jy .. %' # .w' z, .w

.

..

glff

''k..o l-..x.a.kpj..e A.k1!..Y.' C L. *

.

'

*

-

z, u > , -.

b

f' r '

1,..

=

K' )ucs. cz oùju . .. tzuï .x..ti

KwNX wo .-= SoIa.rE .<n .: . e-s rg.. y

'*

yv nyjvu n o-pIant

Y w A..K N aezk4xexoo,aau- ',.s.I . z.%... . ,u

vxijgg.a. .Qut .A. ; t. ;jjz .a. Jy..vf=o ..j

o ,st$ .( o

.-

'*

'

-

z

. .

:<=

- --5 j'r j.y .u % yp? 1 k , xl i1 .

..

j ; kjhlIj..jjj .

-

. .

'

.'

.

y.i ..

.

g ,. lg,.j

: -- ..

-

.

'

.s..

. cz

+% # 4*

Today'sMostMcldern Acrommodation wlth Internatl unnlStandardAmenltres& Fecilltles

m:'-

a

ei

!

j

oo sssso.$

w

You are welcometo v' IsitM 0BEL FLAT

::;u @. ,, . ?y .

a ïr

..

.

T::,

j,

:?' '.

**-*-*.

j*=17-'

ok

'

A bd u 1Ia h llB iI defsrOppo s &GlleDFaerav eI op er Ablu allu Cla mba llHô t@. Sall afs .Hy82r2ja1

*

Pead olhce'

'

eolsice'AblullahSportsTn#per M2InB7ePassRoad Qaslmalal Hylerabad ' SBiata kingolfice:AjduLlalPalaceMalnWa(hnWahRoadûaslmajadHvlefabad '

' ..

I

' '

kvw +#W x

'

., . .,. ..... ..

jj/çaseuook

'

Tel:(022)-2654522,2780363 Cell:2326-3413344

.

www sp rlucwers.cam .pk .

1

weekly_kawish_dunia_sunday_25_november_2012  

weekly_kawish_dunia_sunday_25_november_2012