Page 1


œ

-

*< .

.

@A

G

@&

*

<p -*P

.+

8

. .

/y;A

u

;;a

c. ., ..; ft J $. >

.

.

A4/FM

'

s

E ''''

.

.

p

L

' > .

. , . / , . ' . ' g 4 . * . '. ' t I . ! I j j j. j jh ! .

jj; '4 ., .pi l : y h%.. y

,

'.

.,

'<

.

.

s .s(. ; .y . zv . *( '2 v X'.e@/ ' h''' .Y, ,.

.

''

%x' . 'a. m'

j.. ..

Iz !

I

4iyy

.

.

ï. J'v

.

a

,

m

>

.

A

--- . . >

.

y

. . .

.

.

.> '

xw

#/

, ''

' . .

t ?

I

' .> >

. '7 'V

.

L '

'N 'x.

f'.. 'o.'''' t.

w ..'. .z;.-

: ='=

,e.

1

-.u-?L-

zk ..

..

.

.,

.

.

. -J

/zlvgb.bm sp.a k:s vY....JJu..v9yly.dAao.sj, Cv.pw....a .aso,yx yo sso

o

%* r * * -

t.

&

.


*

.''

. N> >...p1f4. .

.

4 .

c.hv ....p.fz

1 ..

.

Fuelyour G, .jvatrjes.s

...a .

* ,'>.= 1 -, 1N

C.

.

.

N

I I ..

.

.

.

'

'

.

.

.

.

N IN

j1t flI ?

'

I

'

tg. D 1 -a betic C rEe srpU pkEu ,, .

.

'

$; v ç a11k :a '. y't 4iz;4k?' &at '.gf.-.$z ;' .,#o?a fl *i- <.-> ..-.'fô4 '

' '. 1.L' . .'. .

> D' vyeower ZXk, K' '..è'' ;. -h-'--consmlaener 1gI4r;m

.

.

.

yk 'l>l.al/,34 ..k,t.-.. 1tusu/ta'l .eaikT ,jll,zy #é Rp ssj .! '.11.' .U.4!A .'j;y .e yJ 'z6#p I'CJSJ > 'e.tf' , . #éué y nùklA''a>'AJ.?.>J/./

' .- b. .. .. .. .... %, tJ..t -,'' .jLy.(>. ,:. .

.

2,1 4 . . z . # y1 u?y-; :. i' 'e k -g .ç' '' ,...r t.. x -'' . c' p ''/%

.

.

.

''

r'z

.....

.

'''Qt-. .

'

.

z' 'urfpzikzs.tya zakzw% ,y.G

.

w

Zllk ' ? zewL'u#.5

.t

.

0.

JJLiù1JJO M' J'J162t. e$./Y. -v J

M' '

'' *=

.

W W

.

. - . h z./';..j & 1

'

'

..

'

'JZGJXJJJJJ-G ' vk qou >A I: II : ê .. I I a ; z

I 1 1 1

z z

; : .

I I

: :

I I z

II :


J

j ;,

*

t . .' K.' )'

p j j

1

j

pj j

,ym

'

w '

2.

111

''i

1111

R estoreStrengthenYourBack M

l1 -. 1 ' L ' LL-k: 1I k'.': ' .

P

obility

L

,,

T

' .

.

c ., . z ,

.

AP Y

ALTEFM TIVE TQ ïïEEFEFLACEMEdTstllltpEqï

CJJ. .

5!.n.I L.s.ta grk.

-

.

,

RY;Vj...,m.;* ryjg jx. 'y

j

s

. d ,.'

AdultAutologous

.a

I BACy. ' j

r I: I

Tbe BestNensurgiealAlternativesfor

Eliminati@nBAe-KanjNeckPain r.

.-

.. ;1 )t/zjJzk. ,< t..j z> .

*

.

l psaaap.z,geuvfu .balh.

M . s u sk s z s ' k w t . . J * j Gk . aa.z/k-$s.)t ftL,aa). ,.It 4.

*

,

.. .z

.+ . :,:. k;u ks s ,sr..4es u,;t4. u

>.

wk,eIyu'pty:a -

..

*

**%* .-.. #,j : .4 & ,,

+

.. .. 4 .z' . ' )j : .kj p', . ,'', à$ï--tk--/i,(?. J/ ,tIk;,a)eltliéb 1' tli':7 ,/t 9('b,()z/' -t$r,,t, f ? , z ' , ? , / , : l / z t l t t r n a t i v t h l t t l i z i l l t t ) k l h /.l . , /. t , ..

.

SkS:ë;.g>z-t.m, u7.;v tsk. ..r a.v=u.y

AASC , PRP , RIT

injto we = .h szttiTlûtH.=LbujjbTtwkéto:0:11.5174135 j9:12-2673712,404,,-11 I -

l% hb.

,*

..

us.

..

)

b i ' +.zy. t =' s' p :#/ ' ' =t' -.'L K Vu -->Lut=' c'm' mb'kuu ut I i k : l a z y . ;>'k,. , z-14. J9 ,trr>, a...i,.1k . /a, z-7:. ,1; , JkJuJ.L,,,ss-?I . -',is-:1ap,au' ys-u. ki .kal4-z k#,J J-çxl(,:-. .

,


1t ' ' ' - eu'Jpj urw'

.


>

à,n31ï* ) % VJ

, ,

%

. .

w

q

I

oarante I

,

68

*: *

'

II 'I *.

. .

> 4--u/zaui- iaïuoulkw -' '#cJp 8ug (. /. 8tpyvy vl. ! Jto#u# te( . & ,s. ;+j# tu-.ebV Z

e'

.

-L

z

,

*

k

.

. t!<-

<,,

F( c' .* 1 zl Q kZJ.,:vg;v

,

. ',

.

,

.

.

.

.

.

- -

.

.

ebzax #l

4r k./ ''?' y-z

. %.

'I''

k,, , , .. ,?4 ejx a

.. ,.

.

.. .

'

v , yv:k.'2Ja2J..- I.k=. ,z ,. =q(.4,.e'.a;Jyww .

I

.

. .

.

.

.

'

'

.

' .

.

.

M.K.FerbalResearch Company Karachi,Fakistan. I I1

-

'

.

' '- ' '

.


1,L

>.'. =z

.1.

.+. .)m.g . / .


.*.

4

j'o :. j; Riits

. .

#* l > 1

D

1.Q . * J1 'd-JfI//-(f t.. ->

k

a

,

li

j'

'

.

1Jf

.

.

t-

'

..t -2. 'QJ iR

-., -

ï

,

* zzA+'1t

z yuakx joyo ojv ruzgwy s:j.

.

)-lI/'('l' u. .. -a0,s .- . .J

ux g-o u-pow. e .

J15 yu goyvy ko-ituuîykk ëc 7. 1 (./ p852/.01.;I zoçay... k-. Y''' (' sjjgj/.( ..)kj ' < . h e

.

e

,

..

'

'

.

.

J/J ., 'p/ JI p --koyàJ( ? -jl/.. J )-2 iI /' (' l' k$,. t ,?-? k . -

.

.

-

;

-

,

..

'

I Ie ; ;.. i. i ** -v-w-4 -fl6J J.. - J@>lX z430 .

f

.. t*.

' :

Jy/.,. t J.) -. .-

.

. ;k$4

. 4!; z ,'IIII '.-,1

!1 .' $1

.?J' -,z.p

a. 1;'

.

s

Q'. J

s ...../-'

'' -.......

k.,;tl;:.ritb,.....,'ù, (.,,t .,15!$1: 141:11 .' .. ,;-'.-., . ..-..' . 1 --' '' .;. 1: .

,

.

:'$; )'(. :1 '.#'y / o' . i ?aJ..e.. ' .'..K,I.J-., .

..

! 1 (' k: .:

:akk @ ' :.' ?' i...4

' 1:>.-

=17nn .

. ,) .

zi

;: -h -.

'l

.

ç '

' . .

.

-

W . @. . 1' , 1.

)

*

.

.

,,

.

-

.ut..w ...e .Jt-45.aI e vt so: ' ..szt f.,1.' z..a ?.' )e. f>z0.' J.' J.ç))...z'ki

k,1 .>'f'

.

.

,t;tI k ;.s p sl..(p,;4j! )?ts...k.. ' ' pst. ; .), . .

,

s

u I(.,, $. v. xm, u qjIx.xI

'

e1 ' yj

Yu <j u c...w,.; + y& , @y.ZJ# ç:y g)s, y z.vuy

%.B Markelinp Comparlye I

.

..

' :II .

' 1l l .

' )t,$j1 au.z;1w . 'wt-w''l ,J,1..zll.'t . #pëK, r

;%;v.qustipsrtU)TJL...,..'io z..w6 Ju;I JaI ,

.-.-.t

u'1J i .J,z,''-). )-' JJ oJ

.

.

p.r tss 1

$.$ MarketiBj Cnmlany* I

.u.es.tyopwu :t ;)t...eauz.;lbkl..t1.. e . .

.

k . r'fld-,w

. .. :0k..92 ,'1 ,,.z,u!.r,....q,JL.%.-Iv .L'-.,#, - * ' v.ç:z

:

.

.

r

..

l j e$)1kt-jk.7.1xw$ )1kt-tk'S.t'uJt j .. . vt );I -

/7

o

.

.

I

s

jj (( tjugJ.uyt;rj'.. .J ++4 A.z u::Itsr.k . cnigvt ;1r. çy'.

. '' .

w eo'. -J2v%/. *.zu.. l. : .u

t#' 1. k

.,''' ..

..

... =.

<

%

.

-.'' . %.,=ék-''

S.S Markelinj Comparly* l

.

..

'' y'''

>' WkJ )/ . ) . i?v. ;l J . j, yugg..zt vjz.u ,'z ,.z ,s

...p1600 ..'..s 1 , I' ïy8. a.au.l.e'.. m.. .rt, . --gE;!;()()Ih' . -19I u.,a., ' . vtb.z-..f>;... q.zx-wuara,....,.. z w--lj(;()() 'î. -I ..l.. h.z>.-zf -

.-

$

;.

%.% Marketinj Camparlye I

,,....y ..

l

'l


-

'

ua..k;af>45 .-

..

.

.'..u

-.w- . -

zk'r ' .t..L.1'.9./fx 'z. --Av f .E '5 -vral er .-I ek v z g,6.zv,..z/-.. 0- sv'

z

i-.

t ..

-

.

.

u.

.

. ''

,,

i

%

w ...xo'x 'x%.unoggpup = .œau @'u . e k?> j y + .

.

..

*' >

$

.--

,,

a-z/ l,. .,Jk J .J, , s .'8o s u aew.t.i tfJX,;t Orzff if5,,I .zs1oce é .yk' -' .'@ ?

'.

> ,

* li

;

.

'

o

*

. . Sz-

*

g w.

*@ @

o

.

/

. r.

<,

I

* e h.

, z

'

(1

I ' jvpc ., .kov eyyj '' y . '..... u. o) w-e.-u--qm, ... w' kJ.=ï-'w',' . .. c. v --'-

e' :

'

j

,

. v

..

.

I

.

;.ais gbw'.'k>Iz..x' vaJG u

.

.

-...sF

.

-

'

N

. .. '

t w.+-

xj.

-

.'

.

.

.

I

. e. Nq b : 4 z z..zy . v k

J@> ' X L1,30

i1

j

; .

'* *

.Q j .. )

.- .

I

...

-

.

9 9 93 /-* at4lV wi mG a#<Z ltw.... f = . l A C ';JLJL.Uia =

y.

p

... '...

'

. .. .0-.

.

-

* '1

k.

'' . .

.,.-

ux . . azyy .. .z J..

x.

.a

1

.

.

'' (. &'21çî. ;lI ,:.''' . '-. r- . . .

-.

**'s

jI

p

,

: .

FAR5T s.,

.

%-+

.

/

1

o.,

..>

...

'

n,.J .

.

.

5

u

.

> -

y.

.

'

-

tx

#'.'

u ,..,

l.7 ..... 1 / .w .N jx'zsLi-+.=j .. j.k .o . 1... ,.. ' .v. . .-... .', .,';.'1' $''. 1% 1 .10 :A A < ' ' '' ' ' . ' .' '. .' ' t.- ' ' ' .1'>rJuvAr. ob. +. !.eL..m'I ' ; .., ..I . :.. ,. J. ,,; ,..., . ., I ...#... .; jL ; , ;. g. ;. , j .'.. j k,t, ',j ,; ., . '. : k .II !.at.' -..,. . ...! .'.11' .#. s .. . . .

-

.

.

.

,

..

.e

.,

-. -

..

.

.,,.,,.

.

'

'

''

'

'<

'

-

'

''>

.

-

'- --'

aaa4-ssazz'.lg. aM -44a 14a. ' i. ,..k;. '.2w. -;zï.s>û,vckI .= ,/-... e-,z. =.i>.'. q-' J. ,'.. - 'z'Sr . t'I yax:o s-l-l-lo z s s s ' ():$:$: ,-s5928:2.a ': $(,(1-8: ,38(,72 ' inter' nat' io 'nalacademysagyahce'ccm w w w .iaisam raveposl.som . .J igèmfùzcobmç -czobçvrovruk' 0.'+. 101.:.:.,7.1nvrmètonoou.u'usfut xalzoua-pxowxwaw vkwt-ptfpa,kusmoaznasoku tfotr-.ïokcsç,ual u L<,..J' I. 'zz ,>ww c c. xv.wuzIw z.eaouur'a'A ,,ewuaao u.spcIovx-l zwoup.(>'iyw xwl zvrwxo$ 'kss. . : .wa+...z+'za../ ' pasoxe-v.kqvxpxsesuzlt g J.:zA1l=2z%L>%V :,..f=x .J.A>. *4veQa2JWzv?I Xk #J 'zolAly.yl-lyxlxocoz> xzzalwa> l p- .l xaatxiamtxac pyswpzzvcxâkvziz3L.* -a> .e ' u,. z+4wylb;. %%:% Jb.2M uX%xn.ç..X o&o'''.''.'.m':Ja4;u.eum.>' J=urz-l xi l'zwol zlal xkkszue k aswt.ldweY ço.ryA ...=;. ey . w> .<L . .

.

---

-.

--.

'

.

'

.

''

.

u= l.> gôe =''# FAï .N ' A%l z..g.s+v.l <&.V Jxlsy. w-ae zmxuék rpilwxv-gxg>

+.+*+.4 W wy'. x: Aa't' =-J>a 'QAA

az'kdaëhke JOA'JA J' -J:J'../ o- b? ot- u

Jpkœ.q w %M>' J '

t k, e 01$

kk. !- ()8

ke 10

* :6.06.96

k b# ' t w 04

t ke OG

* /6

w .o

.T..=.. &1 .f' =..ut' a*

W Q4

K+.@2

* *4

tw og

Ke ()6

J4J) tzzu -a pl yu.paAg ke 95

tw 06

tw O

tue 08

A o 06

tveeg

* 12

. ,*. .,-1 e.A 'VA Jz-p- e K- OG

We 0B

WeoB

ollu:z.s

ozbu.

- JI

t o'-?

A q#$ ov ot w seg .%A'. ' 11 q' zzote ./1 Jàe> ob (- A. * # Gf. w . o,w

t ve03

* 03

* 03

Veoa

o OB

.L.,%.

akzzgeM'.. .. <. +k, urw'gf+ëk S . 4I aa:.e o's*wel+J g. Tu.+. =.b.-*=.bnA

tL -M

tke oB

zwuvw

c3widze

o 56

çeoG

tvea2

A W'

A;%êJs

ùeeoa

tw :4

ovzûeve ztwoubbè'ù .g,xlt> ke 03

thhvwdaœ o :3

teeoa

t ue/e

yklse..z wuz.w G k03

o 04

L' JwA .e o ylv'z'ë .d'=' 'ub= M, *mA W

<

L

xl xu% I zINJ&J.z> J x = x> o1JreW . ,'IzI. > (J-J> >

c U' uw C j MAQJUJl. , 1sr ;d==w .u d'gzzozj .. xxya'xuo.cs4.4'1Qz6::.JU.w'Z uvtw ap.*e u.-- u o ' W jaz <e j. e '

..

%ye :4 .

tue:4 .

.

t w boa

I.

... ' e

.1 I

K+.,2 .

tw 03 tueo*

%e 93 kwe aa

au w e '' .' A

tw.Q* ke 91

t* 04 * 03

* *3 ùeeaa

* *3 * 03

KA Q OO NJAJ Xw'uu- l'G' zp/hlAz- Juuù,.>

ttee (/4

M ae tw e4

kve 04

K+.93

o 08

% 04

QS A CN eptvb' e. x- muezvvr:a ''*''. a.H ' we:l

we12

k+.04

t' e boz

aatm x l .. %.à%4.* 1/1- 0.*% .pttpal.lx . =1 .0.+. C %e ?6 WP06 k* 06 %e0l Ua>O@ j


'). r1 ;-.

... ..

'e . .I.

.

- u .#1

:'. .

..L

.

'

.

,

mm

* z#M j..'

.

. !p

Z.. u/./ .ju J c! ?Wj

,

-

*

E

..

.

, x

..

J7* # . f 2 7 .- -. u.

w.. w .>

.,..r' . . I .. .

-

.

jelgl. 1tjItIs

J 1,:-. * ,zof> - z .

.

4

.

r ; -/,.. s..

s

#y N,.

.

'$C

.; .=t

' y:u

j...j'!YJXV k

.'';....j -<9 =.

'

). '

.

r . w. j .

m.ss

,.

.

. K/ C/W .oeJ.11 ' 1lr , 1 4ââ...; P7 ' &' .

>

z k ' ? s . gXs... j

T!

-

.

)

..' * s. #* r,Jw p 'c vr '. j..'.' -. u-CJ''ù*re(ap Z.. ?:J? -i ,'Jo' ??d --, g ùeifr1.t' 1-lIIs -w.-t.;-.,.)..b,b;jj%,' ,' .)-kId5 .-:2' -(:z---.-,!9 -J i'Jw-zz.d.zly -tlaozalJ,,1-ë::w

-

.

-

.

-

-

-

.

.

.

oJay - v-ozw -ur,/ -a. ,1,,oa e,0 > js''. -. ht z' /&4t -J,/'v ',p ' t -7/,/./J?f ' âr . *'..

6

- -

. .z , 1.,(; .j.. igI I. .g

Ce$1'I'1

I

'

?ealIl:dpr11y

v

?

, .zrr , :

I I:

.

.

..&l .

*

'

-'

.-

.

. .

. n. îjz?30-;1 'k qx;k' .,.y., )' j: ,. , b.L iaû v?w .. .. --o - :2 .

z J./ >. ' '*%.f..f a' vk 'J' zy z r-i <lz. l.Af . t 7 . i zr.k w. ' x . *-4, -Qbt' . 'k-z4$:,...-J' ', :flz' -' .J'pf' , s't6' z' 1' ..'k . ; 12ûû ,, -=.Jt , vz yj,zj tyjyjy.' vrz ,z-g ,z=? .4jw;tj

' **** J-t. 7 -'' o'.t. ,''L kuu- Ix y 7

J

,

,''

x

k' z ' -Sè' -'-' '' F$ wy.c'

-

.

x

)

*

(

,

=Cî'

I Ii *

-

I11I

w .5.-c' t. '. ' v. ,.1600. -:r o. .

JJf GA*Z. / f . ' .

. r.

+

%

tf e

i

u..zsu..cu.. ,a()o...uzï. .. ) . .

y

J ,, u .

*T

*

e *'

+

<

C'. '

T ?u. 'y: ..

,.b '. v 1

gr J r *.. lIJ ofuh-b,.bzae ..(y %. .

# z .. x.

L*X +%

* .*+. > z ' er $ V z z'-

#

w.-).+j ;=wp j-y,xu u cgnu#,k c.gjyj yj.)j yyg..grj , yiouyy T (/ .F i -. I e k? k? .

w: .-

' .

V

I z

.. .

w'W..

U

=*

. .

.

+

' L!r . iz..-..r ; v.

u

j

7Q > ' 1

.e. *

+ s>)v'yg LyhJ x

*

Q-' J' xp Yyp= X>2 .j z auz5.jcjsj a.jygy,jgy)cy.vyay,yjjyvyyyx. . y.jhy I . ..

c... .,-,

.

'

.

. ',. . a v..<

i

i

.

'

..> l ( o...-. ? v ' 1 p J . ' w ' 7 r g u o s , < . f .-, puz w,...,. /j .z ... .z x @0 u. .v

7-.:.y.

'

.

.

u,ezz ..v w . > ,

.

'f-vv-f--Jb,zMJJup,>-*lu/c.r=..-J, o ''.w,.' '.t7 '' . Cez/ .-* ;, '., ., *t ui-f -uh,-. u20r?2orurivoo/o.r-..?' .k n ek,.0,.,0 'xi' .sa ''-' nz' -w.s. zacî.wk='..7 t .

*

'

.

e.Jy -' ri'J. J:pk. i 2b.t. 6 Jtz. '#'vv/u.r .. J. ., . l., 4' pv e-vrou . -: < L ,zvw #W' /y Juuy' f -f. k ' E . ! w b ZS *,=> rw , v.? ol p' o k vz q , r , ,, wy y sau, c-.e' -7-7t;L'-?2Kup.,i>'v u.rzVI. . m=-7' kjx ,* x' K' -.' . :5 .hv. QiF'..' ekp-r. rxc n p'tr.-2.,w,lz/. ,a.,.zzrJ,iJ,DJ-'L.VS -

-

.

-.

-

..

,

v

-> /wJg ,J-.., .. cr-.z-.,a,/r.-.a?g e. 'n k tb-Y..L.,. . '.e evytgiu;vy,jvjssgak.ta.rklzpucij3ozai-u. xF-t/) - -rJJ1 ... . . -

-

-

its.-1E.tl($

I. .

,

. .

I

a

-

1. -*..@' . *

I .

. )!


kxh !'

E

1, %

.

kottaltw.âkA so:avrto,.... pxl.u, >k>ie=ukaâ-tfx. xi

e :1A e olz4lqz.'-l, tm ..-- 1-ee ((u e uv ,œ xcu'ù@ ùu .,.<--. ,.. -

-

.

-

rl-'-


. &

I

.

tj x

A z'

/

N ,'

1111. ï-'

-- 7 --

x

Y -'

:

/

1w*

.

w

m

kQ I .. .. .x

i?.

,..

' .

lwk v 7t N,.a.

.

.

N

j.

.

r

&

.

*

I.

.

t

v

'' ' .

;

ê(.

'

.l

/

' .I t-r vc '. '

p

#

ew

w M

-

w a a

c-Iaa-i .

jj.

..

-

.

-. -

'

.'

.

.

.

;, (, z. ,, k '-

-?

.-

. .c

+

'

j

.

.

.'

x

12. :

.

..

.

.

....

.

# k ,

.

t ' . c' j .z .

/

fj ll tt'

q -/ti r jc

'.e

yta )T.

*

<

weekly_kawish_dunia_sunday_18.12.2011  

weekly_kawish_dunia_sunday_18.12.2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you