Page 1

' ...

.

1 Lz . : . ' t . : ' ( ) p: , . , -. -. c . t 1y .. ' a-. ; j r ' , . -. .,. .. ,

l

'

'

...

.

.

I

4 1 '

-

.s ,

.

j

,

,

>-').

..

z;.

..

j.w.

--

.

,

@,gr -q yz jj:

,

: ,., j I


r

'

t2(p!(l.r...4I9x1

y yk.

uq

.

ï

.

;

.

- > l I

+

f jee #. .

v--' , h

Jo.s.ps.lo uxtlu, . kel.k.* uQ y zu;lus.b + .r. aG L;c..>.o., 1zaw.-y .Guew. oyJI x..*I .a.. W

'

( J . >:.=% .'

# # u/yw-o

ww+z

.,>!zmM wJSxzz+ S=JA' 1IJ w>Z. '=wX . '..pz l, ' m' .ei -tz,--u/-.erL. ' =.z'l'uw>iwkY agaao +<= .. .* at c . vk ..*1..5 zc.-5zJt<I> xJ= '=.I.g->W a.o ahta t.:..x' pp *.aIa'.gJ1u.2 àJ'Gu' . x;lzxs;-x'unr.uV 'là' .>w.u.vJ .

aaïoams-pl âaax Lwlwsxi >.+u O,>IXAJJaJJIJAO,> ,LO .. w

aakàl'J ot' ueoza'fly..-az. i+. s. v%.u,>1ôt-. -/k. ,..p +e' .z.J'z5*wot' iv..Jy +.pA upt., .... wcuexf '. b.Lnwczl ii .

kP= ..

'k'

.

'' jK,'k. *.a.m u..'-.a.G .. 9>A.zu u-e.%.là' z-1 H .1m .. ..e zI*. .t .

.

.9


'

.

.

..

..

' .'

..

zq v.p.). %. j.>ç. .. s,-.-;

é. ' -. 1('. .' .*.J'' . ;' .'p. .f'.g. .1;' . , 1:.Q '

C)

.

.

**

:. e W. e.J1' * '*** ''' -1 .,.

'So c E' t f , ' c f s h 3 e S

$+.. s..-.x o bou -r-a-ao-vaabw u. -.' .u..

.v

47 ;j1 -. . -.e-t . : 3 st..1 . -z----a(. a . ..x, A q .-. -e.,)rt n 'Q a sv. *4h. : ka j..5!rrj. R -. ; s. s-e .+ .,.---/. --.ss1 -;r 4 )$c .o%%-, .

.

.

-

ix -h---,.' '..' -: .

.

-

.

z.

= 82aJJwe u'+ltz.' 1 J:-.'.1. /ur . +a1u.) dl.o>j<v .J' ,oô-j1-. e* x Jtmu vIt....p 3+ 1,usai.t l=zs:atf /G 80aJJ. m .+ Zoe . k. .

,.w u .

.

f'sw*. ' .x''E='=a-

'' *

).( ,

.

l

.

+ya-'bu/vato au-uN

eœ - oemsfm aysoo u.r -

'/- .uxmio aeye= , '.'-nzL=rolw lywll:m@o

O M Z '-* N e ; a a H . o a : A -a o o a a e a . O H * N . A o o o o o a

.'


. '(

c.' .(,11)r-cIk ). e1

P .r>'. %'tGJH' A zupe e A - z= p xàox W ie e - lo' '.- - s- > K 'ozoM

fà 3 .

.. 47 >4*

'yL?. .r k ..i.

.

: erlLLuœ+- lt,

- *6* .* +k eetu 1rJ ee*.

a;kA JtE2 '43. usuo<


t l.f-., -.

j 7 z. .JJ k = ) y 7 ) 0ï.è)1-. 1$, 1. . k1c .; u.il th t .;J O.tiJ. : ), lS Q(7 t /4. ' . $ =k#.b 4ztt' t. ' . . , 4=k' hF 1

.

I1Iji. j1y -' b ' ç w T n 'z hi). ,:âr.t.i.5>,.(<..re...l344 ë . . . 1', . t . -i $; ,.

.

r

I 1.' z . 1...I ,.:%.s.

.

,

..

rI'. >. '2i. . 2$'

.

.

..

.

1

=.z

F# . '.' .:.......

, ' -'rc r . . , rag . -:.t?'...f .. .( $ .7 .. ,( . c ..r -.; :,j, 's< .'. r ;.

pg.jhp,;. u r.;o r :e .. . t wr)#.. ' . jço l tye Bs (buMI* s- hpskj&tan) lalfRee raov@+

o . .

<

j

. j .

k

â A

.

<

I

1,

'$ ' 'd1 F

.

.

1

j, orl Mé. j -,rw-aon-sermexu esl:

*

. .

j$

;

.

' ...

.

s

h.z './ J. t. 'kt '?.''Lï . , j7@t4yr' a '(. 41( ' . 'z;3ï:' érC, -2/:. ' I'(' .' .v ' .'' t. 13 .. çï :' b' .r?;2r .

'

> Where Every Cll entSn aCelebrlty & Treated Ipke one.

''. '

' '''

>

7w

>'Wedonotcp al!' nçobetheploneers.wealmsl obeperfectl onlsts. > WedonotClai m tobetralnedbvAmericans.butweuseourownEzpertise

..

.

*

*

> Vkhere naturalnesskn hairline isthem ostlm podantfactor.

'

>

# # #

(J) t:

'

If

(.n ' e

'

-

.

-. a4 w .... .x.'x. .

'

'-

.....' xaoea *e#œW#$ u&w w W * :. .o

&

//' F

o. . )

â

.

.$.

.

.

.

kà%...js..la

S

..

..

'I..'

.

' '

'

I

*

1I

f-.u . Ja,lJy> u. z->J1.-, Jtw ptpp.

> 4. ap' kJwfv X'fJ '.'f a&,->J,>,,,..J'a:1...5J>> ..

! :xt z' , 2 'Jo 'Jku!1,2..tkma,) <. k!t .IJv,1 .. . .

,'

..*#'.e, = wsa '-'' '-= . '

' '

-.. 2 -.-

.

: .

.

xIv .% . -?- IIuspm .e zyw. . -u.u r>.%.a.ùz .,

.

I

l' .

.

.

i.

'

.''

'

'

tlkZk'

. .. -

.

us . #vV.g' a <.m :. r. x> ., je.u; so lw ...Wz 0 . gLv. j

.

V' O *?

.

''S'g'gple,ler'' -th#,nide '''El 'rec'f:'' llalvralfaaë tw .' $

.1l

v x. I

'

v gp

.

''

i :..tkz -'''' -,Ikro ' ïc' o.?o'l zz

t:. w..,'.

<-y ?

.t-=: * k;-. /....I ''

.

! v '. .v l,9t,' la j:.'J ;4 .1 .t

j! jF

-'

.)

.

x .

l ' l #' l - ,1 -;pf5. k1jz=-.vye (f'-,. . )i-

v# v.

11

k'

'

*#

j,o m

;,.u ' ,o * . ,

. #.. a .

II #' ' ' ) ''' a' k- 11I . ' * ( . x.

'

!j'. j .. :x.

.

œ : za

..

a e j:u +;ny.P '

'.

.

Rs.ggg/ -otaw.oyr

-

u

.

.

I

M v y:

Z.G u'.''.A 'factliA: $x. , z 8. 6. ., tw iAu A *'

o.vzaJ. ' .Jua u '

e 4)$klfli î.axy. *j.r /az k:8c kx .. -' t1

.

cz:1; .(:!ZJ: qil kr'' -! :

s* z J

j,

. II

.

I II

x* 110 SleP01(1S

I

.

I

.

1, .1

I .1 .

11f)Sti1(1EIlil()1s

, ''

,' ,

/'

j !

'


21II$).- oI.)yl

8

'

Jkqklj:. ((

.

.

.!.

.

<

.

0

, .

j

.

- 'e

J. #e

j;k7) *

1-

%*

....k#.. 9* e

p>. .... -.-x u 'C'x .w tt .

x .z ..

p

e

j

J '+

p.. 'j+j

- wj Jl N ',창* .j+ j,,

.

.

j


J:.,.-.1.,e :,..330e;u e

k.l k;pu s A k/llt..Jc -- u Jgv-..'( .1' L7I 1!l:Lt1.'' . ?.71c7 .. ..

#tu,I!t'I8;J6zabitw

œz,q%

u a j.# x:

'

> -

.

++

.

r

-

>

+

+ + ++

w

v

+

V

a

.

'. ;

+

++

++

jj4, t . I! . 'rywt ,ya v,,yf )x.p ,y, . .

I .

U- JT:

uswjlm

-Rs.160g/.t-xe...*'' Rs.79:/.y...a...a

%5. . za -

'y'

o

aue. wc '

zp fzz 1-

.

.

tw.gtjL-JL; '.

a -uv 'L JI-...l,a ,..'* )jtli '0 '''

..

. ,,sy0.jg ur -.1oa , p aueo ..

I

./ .

#

t #

u . <s-fj?B'''N:kr X=

. .

'= wI . dzJz 'J,J,J'KJ. k.' l.,=L.tk/+.kz' = X J' 'Jr..

. .

49 O O

t

'

œy. . qs,j2gj,k-, j e jwx x

-

;

+#

.

y

'

. .

. u .u

' rN.ou-' u

= > 01.,

.

xo

-

J

v

,.

1::Ioa .z' fk. ' .; @. u.z1o<u.

'

a.owi.p' gwA-Jw w. ':' :.awco .

..

'

.x '

+. +

1

...-. ' R

I z! tw .

.

'

s . . t

1:4:.7775559v. '. ':. ?I .. $ -'.LI o tt '.

.,

#

,

u

4soo/-w w p' w.b'r

oaazwzzzaa44 . . -- ..... w o v:.....k

1e00

-..z ..rt.v' l. 5

'w

, ' .

Rs-4soo

z

-

a.

'' <* . J3 )#f 'os.*.Xz.. . wa, '8'.u-' -z'a. xx.wl.:r..'- ..h....?.ez.wde.-.rucxfu14!3

I '4 :.9Aplxkuj wk u. hr uz:1 0JKFd ..'l.1..,. JZ'1. .5

,

. . '

1l

.

'

'

1)3 zI 4. 3 ' J '17..77 .'1r6J. 5 ,>5/ :-0. J;J'v,-' .,,7 .4 ..,1z. / . w. zp7I7.7776662w'' , .-ws k , . - ul,v'-0r' lp/--, -rsz-:/vu z. z.x .2 . '71'pz-H..r11

.

.

. N.N

.

-

.

.

-

-

.,

.

.

.,


'

#

#

#

##

#

4

&f1

p<% -.v=.-.>o . aJx.''ZG' aarw'#X =. :r=a bI+r>J +I'Y=.-fqu. ' Zx>.. e-tla e.vw u. e.+xy= u-v.,g é..-.. . -,.. .,...e,== ,.., u..'= =u. . -.e5..-=> .

xI ....--.

'

s

-

'w.. ,..e =+ . eI, . u-J u -..,o.<.tu- .ek..e.c.k .. x. J = wk. ' r..e.J -A.w. . .e u .u< ' JyJzv z..Gw,I uA!.= . J w-waaa.. wl-.+w .JâI ! v,rr:

:

.

op>'haz..lz. 'rX arwwI !. , . -.w. 'w. n A ' +. = a.J sg....malse oywzvalAwx. #' f= w JJ ' ux .: u

x,.v... 0 ,.#..w,z,.,...x!-N=

'j % . '

se .u%r,,.u =.a -. --a> w. ,....a, . .-. a

.

w; J,.v.., =..>>-u... ew.-, aw '''

,..s'r' . *=.

ve

. ..P œ:. u.e=' u -1ue.J..w L, set...xz.,e.a.....hv.w- uu o. .IJ.-..,..1.k- w /04.= P'wt .= x'-Q,P .P . -w uI-'yz<'xz..vol z.. .-= . .ev .uJ .u e. pv921 .wl =

. .& at .+-w.

. v' Awcz.= ./.3 JI

a.ç.#..w.. 'i>.N.e..4x .5o '= i.bl'w.= ... u' o 'JJ..a1 a :u

ve

.

JJ

ueb. J.. pz .e'=. ..x ..=

.z1z.Jœ. ûbzu%..oA# ' .- => Lt-.- sw . X.1-u+I h .

w >''''-se! z*' JJu'a=. '-.xv'A . eGLzvo gl'-L..fJzr.w fx1*'A..z*., =-'=-@@..=' ..-. -...A , g'.:

<.1.

. vew .

ew z >-.u' . . -..w.e vxw-ulw o ua.u =u zl.>. ... .,e...

.qaIj0w. =*.au'evs..1J-. ..w .e;-'-,'...'z..''' a w-.i..7..uo. '.-,.. v: .w..e.wGv -lé..= s....wt.v .? uuu.w.#=o.ok.u zhv.a uvu>.ewp. csxe''.lw Z ou ow x.w..oœw ..-.=wA:'u c.h a o'I .o'.,4 u' ..a .rA u . 4W1uw u .s.....-u.èza' .x. +u., x+x..wpz. Ls UJ.

.l..-..s-z-faer.-z.w.a.eUL.H w-x1cr-. . et.w.z.w ob-<-. -.rN+xJ ,eol zxe . .*.=G.. ...opkku. =..' ..,e;.w. l .uJ uo;L J.1.,ep... a..-<= .u=. ).'pwla..J =l,w-.-..@-. x.â .k.J auz..+za.J..J ..x.11.0èr...zw'.w..0 ,

?

h

Ap* ' ' # j' y) ''''

x

' *

.-

.. ....

'? . -

. ...-..

p f.(fI . -.

1

' u

l ''

. 'Iç. . I *

I -. <I

.X .

.Z r-

'. $ Cg'T4 ' .'

'

*

*' x< . % ' '.

''.

'

'K -l '1 X T h2a ta '

Y

'''.

-

*. **

%'

..

-

**

'

' '

:1

$

**

$II I

n jausGuov aa:z.gu ,.,. w i=oyao ....w..z,.7. % . v.,1g*x. s ow. zalw.:r--y2x4 'e ia+y.

:.

.

.

.

..

.

.. .

w

.

.

.

,

' /Jès' ..z .. >a x=.i=w;.1,5*

zew wse.spu'xpgo.ukl z.> o. .wal.alaz.e

',

.=' .....- .vru v.v.ewuw o

v r= o .

.

x ea

c. . c . r.

...a.,..m .u.:w= ..uww .. + xr.;... e..+. .uw.+ -A ..z.uu;. .zu.....a.+vu.wu

y.w.- w.y wJawg.so=.ywz.<w .wy . e.a .Q.zw.z.ez..%2=a...r.wwIu.. êv. =w uu.'ve.sA- gu,.u-asu.a..-J'x y=0 ...zu..w.....1.......1.-at,J+. J+.'t-.x. m. asm . %t.=.,to...r..r'.ez-ew ...,z Mew>J 1 zz.m aa.. -1.kwvw.sf.x. 4 . .e . ' .yzwvyX ,uts-rwv 'u w..aaww w-pl ;wu-bvzp5w+. -. .. ,.1etl oxkpaMz. e. à X. g k1 :xX .a.. w ..k.s. z r' oa. u...sg

'

jNv

j

.

1. '

pys as,..% h*2*MX W!I*1'p ' *a-wwp .# . 4*.p.<a:i.,e... <J,x xe<v3n

: '

ys.%&u%A ' .RY '

+ ,1*,.# pzm gv''u.:.. pupwIeaw. y. s . /J5 '' wem'w s' 'Df-.e' A 'G. , r Jw. 'vpusv . , .s.. e' o. , rz..a ,o .u r e... zp. e w ; v esx. ko% r.<. p.e.uea, xxise .. -, ...1Nezoc. z.o,ux.; .>a .ee.a. u. ,-Uo wWzs esaatu,ww... ue ve . ov ' niv. .A odxuaeez.zzow.amaokzsa...z.+ 4 ve . theat..LJ ap ul,l e.ez.,, =' .ue . bu;7t) i1aœhRts tplulzr-x.ups.wwl.e. .se.&. -' .abu- aœ. - vp. rc o. gud xez .

aysbuygw àsu . -o5pvuosœo.)ezi . e.p'

.) ..t a, va. l .'ev 0... koy.uey zszugiwxeuvaour .w.w. w z.w ... .w. ,: v('. ' t.. + . *. , u. ,' o, c XL a .w9 . ,e k. e : *o.k .. I. ' t , xl. v'e : u J.A. '.. : , . z x .z x. . +o . e ' -F . ' wkJv. .= 'wa wr4* l = ' *4n t ' s&W . r 'pà1'-a a'V* zi 1 ' ' w ' = u # a e . . . ' v ' t a . 6 w a . f J . y , s l z . : a a x k ; z w. L % . ' ' * . WMe . ' v * . e xaak-wue l!.J ot-tA .uw@. p+.cee. S''JA/vo4àyaz .z'wza-wvtzc-. . J. J1600 o4.. ,-*%+M.:4Nl'i> . 4, .uwIJo Gv azu , ak k' .m ' o A .. ue. ..u à*an uvzv e. /u ' . 1 Oua u. ...2 wUe'Ja'œ ieuep'aA&'1seuJ .46w. aqao'içLulJo..e'Jwa'aAvz.=....po.-. neoz.hel JK.=..e.oohx-vte. us.ewvik .k.zxa a . m. yxe.wkoâyzosi u g'jvke. : . o'x.o .u.fzxc w, a :z.1w.o .zàrœ/u uuvzbeao sven?-xd x,a i u zv u,. k-u ..

'

%QR'* * v +..4zb 'i<& JJavei..w k xy. . uw -aw la-mw..0.1I ' a w w. u ) m y . = '1 -.az 'xç' G . -e.+ ,sz t x' e zwI.z'>4 k .ei ue. w fx-..v' vew cpppyvg.uu .vaat ruwu..w.a.swxu

J'-'X. .'u-+'-''I >ue'+rë1t'. , eu' >.. Q. 1t. ''Q. * A .=w'p.œ-'u.. r -? .. J- '-' I .w JI .k..>u ' '

wuof...v U .w..wI xJ .. Q .u ....wnJ JWl. rP0./JI 2v:ew. <top-lepkpp. , e >=z1 Akr' Iue'ok vJawp.U;..çA .k. +.4 xklv>e . ve'w. .I= .z....) ew .1..,u.>.z..s..= ..= alx... . wua Ja .w w Voj. w>* . u u'' ut . e. ayu kzk w. L.. zaIwuw. u .a .z. =.eaw-, f. ;.-'.a'u .= L =.s- x uTo tk e.e .<..'u.=.. .r. vtg w..o.'a' ,.b u ..@ w..= . .s .>aJ w.Q -a'uo=.uu.-u .

gae 1.&I <<o J> oap1aw:u amo + L'XII J.= G&k 'uL../QV.<><fxf.=1 uk+2 k.'p'ïaJ..u 'z..l..ift.'h. albwo. p :. y3 y.k..wu'zpl . JI . ..+.4.; y . o w z ï w s x + s e . y.+.,,...,.-.,-.zvszw uac,Iuu a . .. s . z s z s . .a, ..a.. am..sw w ..u , . . 1 I vp , , b y vn m . ea' v:t,v w .Mva v Ju.,. uu àuuu., t. x. ..iaJ' ,. au. +l.u' .yzug kxa.hr a ..a. ywu , zt fu . .. . s wruzyuy .u .,xw .. .

. .

A P .ou J we. ='ô .e.

2.JlAor-lqla= u''.t4' veq y4. w.-J' b w ul. 1-1 a va z' uJ, . -s@ : .J t e' , txp ' . -e ù*.z .J '' .. 4 + 'o -. g t -A, ' .tsw cau ' ' . =-.'

..pux

=. ? ve':t..= J k.t m '-' . * -' ' . e'- o>= JL u<- p' A' ...è.r-'>e :ot..<g. - . - w4J . =>*v/bi o> 2-0'1 - .q o2.2x.u*.%>J'1 . 0 R WJtu= A N sz..k.a.w '.*Ja IJ o-. b'..x. l-tu.ve'awp' -t .?. u.w=. ' . -. tevI =a.up....=.Lo. o.wI o=uo..+u ..g.ka#x-.hI ' L' N. 4bNb.X.=wuà.'> = 1 p . , ' . a . ' i ' z L . o l . h a . t f . J . % ( ) ( . Z . œ . % . n . J . z.k.z.exr. w f.J .5.w. w.s..w.uo-...A+.kù . veû we.'- +v'w4 rw&.o& .- 4.'v t ..m .a xx24.= .,

.AoJ . 'u......:1. .zu.u.vey lTa. - ,J.w p.xu<= euz... ' v. azuww..G <.xs w uu . '*..+.

..

.

X

v y ,s.. y ..j.m .ju., j wy... uw.m' .. y uwujz, x zwy.qv .zu-..u .. aœ.vwo- ..e'.#-.w.bjtu pjaoj.y.. r.w.. guouw. x.., ' v,w. ..eJw ,w.N .r%w,zo x;zg...uy ,..m ...w. .Ja .0. a..= awx ..q/...r s. A ...sw z.w. 1.,- al> X <= .Xe'.0e.. .fm3L. aax.w ..x... . a... ..

.

i-%<+ .s.1ûw x a. ît. ukov 'J %z, . r. . ' . +# pi i .w .seux...w. u . / -*.J.it vv.oooapovpw,,xzx -4 k.v%. 'kI;ue J.:*. ofak ' n y :*-r w, s u. ,= a u g,kJI..w .

O

' X x z-'J5..u..Z u. b u 'L'1 .w'..-.'-*b-

.

..>> 4. e 1- .o j j JIWR'I%P' .'tw'u.Jz'.tJ.jz

j# =.. ..vr..iuL' a <cbd-iU'..K +. 4=. eàLi'+tta pJv%?u k. gpixv' .e'-..f

.ux'A I'=w 'u. * '1.0--.r''>-vn ..u4..

'u. '

zj

.. g'.

.0 .t.:

.ew..%...w...tuezé.. =...' uJGJI.#'..kv .s.. 0xpl...r+ ar .x .Ju.Jl x.e ur. yx.'

.. .

*

.

.

'

zG. -. =+'hr e >.-'.p

J)

@

#

AA I ***'

.

A 'r ' .

'q

>. .,I= ,ua.,w.;x.

.

i .-. cwQzw r'w--v .ï3 ,.=. J. e.zew2.*=# . , z.,. -r. b, vs ew;.e... wow-ww. ,w'..,.. , e *# . 'A- :twW. 'y < +. - 1* . .P au W JI w V.s'- w .A

*

r4

sa.

''* -

.. -..,= ,...u ,..v

** *

. ..- .

V

I

.

.l . 9 y-%. l

. *'f>W ' JA <r +. ' >J b' ? ..' >.Jà. , e.. Q'z. ,. oI oeJI .-

*. ' .k-. x'..*' '-' ' '' '

s. '='. ''' '. ' .C *''

.

.r .x p

...;...- x..1o.-' ..u= '.e''k.w..,u.e.-a 'v. '=

' e- k .. ! ' 1 'tjz' -- '' ..u'' j ...''>N: '

-'

. ..

*

1 . ' ''

.

. ''''

**. '

'

'

' '

=No. #u. el..X' G.. e.. Q..>t.c.y.*.==;wp m.zu.J'w...x.s.x.ûvgao:%.1 o.Jy'nab z.u%Is(It) ..<.h)v.ça Ju...x.,.va%..$.w zzxave*>.z'.1).tl '-.u = '.u. ..,a.-a*...=

l,kq.

'

J,'r o. '.

m

' . '' pj, ! 1

'''D

''

. '. '.''

..

.

'

''

''ww.=v. .--.

**

'

uo'.

.. - .J ..t. q4i.v '''t-- .a +,s...s..u

K. Y%' AA%

- -

.,.-œpt w#o . u, .r'zu-t+.y''..J J0...../.......w.w.e1x..ug.sp..1..Q.. 'e w.w.+x u.ap . .z'vup.:...w.xzIu... .w'..e r =T oe'-efmt. 'o wua=-'AW œ%''' X/'d>-'X *u' @''' YG>( z I u e.auQ.uxz' .- ..e u. '' w .,* èA . .bt+kval...G r.v..a.uxstwve...w -. J4 'V'ZLw*>1.u. * l.V .w. u EJ.- v-..u ..d .& ., . p-'''.e wo' wN 'x'f-r.z> .p. u he' * e . ..a. -...osc<. $.' y= ,k....-..v...u .r>u7 lb!.>Ql29J ' * =' * A'J <Z'*' = & o ''a4.JWkw..x%J ..2J:'..#w...ew.k.œ . 2..J N= .w .* .= .. w %vll . z.0 .%.1 - .'J...< z= v -'z='Jrxvr 4.= :e*- l.'G-.z-Jve+.= 'h-'<!-'J1i . 5. . e=5kl..t.<. .q. =*Jm. *s.mv.ux''w. uzo..=ve=..lokx . g.:u .k<'uy. .so.u-k.m wry4 :....u .. .ws. .uyr .....+xw s= z' er, yo.i. w w.*ax' i-. a .. J =. w-.wv wut'c. #ue '*xJ-Qw*J I .rf 'ux-1 .w. ,. rou.z* + JL.:. =..h'ueI <.su z.r,*.s.0wts *.(i yvx'a... vL. . f. -g 'ww.p. l. kx f ,u x ..... 'kvv.:. 1.eu1Rrç; 8>= '=,''=,.-1. v'2.'u'. '2rys.z.z. . u . eAr.z .J rYzIJ''.k... w-Mw z%.e...:%wueu .envq. . . '> .a' u.wez.,a'œk ='œu w . . e . A w.e .dh'auw..wv, .=w.u.Jz.>w.=.'.. -s, fwtJI . +,& a.izc. a =; ..,1 .#.. e.PJ ox.b-. zt--a, U .,e.+v .. u...,.wrnroqx? 7*-y'w--2âwu =AW'''-J ., .= . 'œ ' it. 1 o. EJuz.vu > 1 ./ . ..eJ . .. +1-. x. * w wx j w. , awwKxn

-

ê

lï;2010

----

I

y) x'.''

$' k .

.

## #

.

.-- ' ,u.- ' ;

a

''usl a

w. .

al u. . A.œ'-*. '. 31 -% 2w

'

. uc'h Z

.

-

- --e'.. I .

..'.j',ot t.. .. ao/,.t . .. '

' '

. (.$

t - '' ' ' -1 I; ' ' *' '

.

ve.rve za= vm x ..w..sl,va- au.w...su ..

.

*''

u.h.......

'

:N 1

' ..

aae- -. ..

Ag....xcJ...w...LuIwkZ=. ..s.wQw .'u A1x= .h.e àw'pg ybt. . w..z z

1' r f

.

'

*.ww-.w.-.I '''* ' ukzx.%ui.+...vwlw.IA .ug-.. 1 '= u'el u . w ., u..r. ,uul. , -J '- ,J1 ew. ''. J'. . . '-.X od. uuJ .. J.ç.r..Q. '-se.T . ..

. v 7.

#

.x.x.

. &.w... . .'ap ve ka' '.. -r * h.ansahar ...z$sj '' h

*-

'>. a.'.w y'.2-ag$au . .>o14../J 'ww-. -u Iw.I

. . ---. . 0 .sr'g - ..

'' v-

1' '

''' !M..<< fR>. N xN....'=J -. '.L

.' ''. 'K' e% '

'

.

1

e

.

I .

-

v#

#

....''X -.

.)

'

.;...

a,.a.x .a-.' %. ao,... v.w .. ,. w ...u.>t=?,:, > ç. s'w- >..w A uo..* -Y.1/'. -'# wL. .t=a'.rMz. .' J r-:. >hJ w . -. .x. #,%>wa='9L'Mzz ''o' >. ra.'.w. ='+ .eJJxw*'IIJIyu..e.h: e. '' .e1..e* a .>twk-lv.e .#'W ' ..e .

>>.

1

'ua- v, f.owa>.'<la.' =&. x$mg.i -. aek'u. . er . 1:13. -A$ œe' r+z k. . y.s'tJJ Abue->$ Jsofa ô x.u.u;..s -gT ''izzubàw.r- A .'..'. 53...-1.1.-. .sJuzzx.-xevN v.urt'>kzk>uow.:!r-c..aixf =aui,a= voe.%vy w. ,>PJU.Iz.7-..+ .# JJvqç..g. : >iuk.;u...e uzm . /.u,kx. st ve. ' z Q Jocm se<5z.ve.za. ew< , e' e.*.1 . m't ' fz w.xue >.k4J e.. 4t' lfZZ VD*'A' . <J$#Jz . zwK #. ' -' d' .êl-*'au -l x.,. A' ' L'b axe. a.w .l,u . e...v. ,:w . ,eir, ..,ak za...,.wu w.r xw t. w uöb. m 1vm be œ.rvn>vu .& +r% . RJ ikl.*itquöx'zzs'à*pt y i- t -f . : '.)'e.>. +. '. *l:' .vpw,r

. '.: a ' ,:xak 'Jfg> J=.z. .xpJ& 4,41. .-,.L.e. -' ,u1t?22.J: ç lstf'a#'r%x. àu..ur'.. . -f'tJ43>-J.-v-aeveal:.J;* .

.. u xalwyasw m. s;rf, () ovuvs o w.axw-atxy.awy,sawy aa.oz.. * . h0ke4 ''t'.1'-'.?alp Ke,,û'.u. x A xIy'o.ovwi.% ' u.-. r.g. pveo'a.'. g<.w . .Lw â+-..vvùb' 1 ' H :L' vuez-srtvmorfn$zzxtzk.-

.

1 . 4*z ok Li x fo z< *#i ' >J <J t=w' . ke * P ù kz ox . rz '* 'A q ' G#v . *b r %*o' v. d. . ' -a vl ' r % Aà rz 'Gv z=G b. g. / 't : 9o .( 3 J q j r w a /w . , z v g z x o u . w . z x z j . , a : o w u g /u e u m . v u e . . u . x . + z o . e w . 1 o L t fu w u e x g x q e à , . v o y uel.p.+ 'xb7.0 .* z<'.#'o%'A .%œk..* +.6 eki' .e'A eafuztv .evl'.e . . ' . # fAV.+%A o%' aî%.*.4 zA ..r'b. 4e <'öW ' #a*'-.eY. '' m'b ',. e' . e, tIt'4'< . W'.,.'%z i m%z.uom. /x eh'42' a:>.e' i : >A' ., . -, ssl .. x,w,u g é,s .....s,a.s .. ,..u...w.r .,....y..svea 'vev?aseoaaa:zIyu a .....ubzurqr .

.


t 'ge ,xlc ê:a aa auee = + ï'A œ Jy/ aue A A g:l::yàe o G g 4& - :lh e

1

x ae c -z Ajdo *ji-- * au..

). e . -. .'''.p K-..? -.. w1 do)-Ie . e. t'''.

-

.

;;Ca=r.=?w4;b. % zct s=p-.r-rga'$toit 1821)z%.pô'rtb.'ào,I Jc u vwt..i=&<.A Sx.Jpùz' . . -''..-tr-ui. ux'opuo. u.ù-vVv tr.v-az.-o ' zarll xJL.= .p.J1 ?1kkec. lz-. .

X

.

xm.iu, .a1 .a.tl ' .- u..?= x =. awipcgu:.sù1 xJt-w. -..l'u,oa,,t--I.zvw,,,s;;Ia..91otç,tuy &'. = k= ,(-u../1oxh.vJu..u./,5.= ,;ù.u;v;- .- -.usu-w ssouu . .

..

.

.

J ytfag%pltx.w.g.Zig.W.J zptùuwbbzt--' u... jw<iptfxpv;ik r.JmI.'X.L=' :LA '..O.Y g= .g cwx& .:Jzq,gwolszt-ikr = .%o: ztalsv eptu-atalw '=... 411àôHus= C' JA 'LtA A:B.U-.ZO .JFJ,.A = -olaai..- uapl w ss.> u.pigA g!o.>%lw.. fn....'tzabh.5'a.re 1,..:.... za,tra UJ>u . e .aL=zfv i=Luzwtw.uel .e1 .z .

.

'

.


n'=

n' I-

Y =

a

:a


V *

'

.

.J.V k

4 'O e - e xaœ o-'f A :.,- CJASJ-JJk


LL

'.v ei. .' . ' >誰

Weekly Kawish Dunia Sunday 19 December 2010  

Kawissh Magazine

Advertisement