Page 1

ELEVKURS I ATT BYGGA UPP SIN EGEN KREATIVA PORTFÖLJHEMSIDA

För mediainriktade skolor och program där elever har behov av att visa och bygga upp sina kreativa portföljer under sin skolgång och exponera speciellt efter skolan, erbjuder Blogg-Coach en anpassad kurs där grundläggande genomgångar varvas med praktiska moment. Därtill ingår även 20-tim support under en månad efteråt. Syftet med Blogg-coachs elevkurser är att lära eleverna hur man skapar och administrerar en blogghemsida i Wordpress och hur man sedan underhåller och marknadsför den. Målet är att eleverna efter genomgången kurs ska ha en egen webbplats och att de vet hur man bygger, administrera och publicera en webbplats.

1:a lektionen – 1 tim – INTRODUKTION

Under den första lektionen presenteras publiceringsplattformen Wordpress (plattform, funktioner, användningsområden m.m.) och vi tittar på några kreativa sajter som använder Wordpress på olika sätt. Under lektionen går vi igenom begreppen webbplatser, webbnärvaro, sociala medier och webbtjänster, Internet jurdik och etik och informationssökning. Eleverna får till “läxa” att inför nästa gång ta fram material och mål med sin blogghemsida.

2:a lektionen – 4 tim – BYGGA, UNDERHÅLL OCH UTVECKLA BLOGGHEMSIDAN

Under andra lektionstillfället bygger eleverna upp sina blogghemsidor och fyller på med sitt innehåll. Vi går igenom hur man administrerar, publicerar, ändrar mallar, använder widgets och plugins.

Kostnad: 17 000 kr (exkl skatt) Upplägg: Fyra lektionstillfällen Antal timmar: 10 tim Antal deltagare: 12-15 st

3:dje lektionen – 2 tim – MARKNADSFÖRING + fortsättning BYGGA BLOGGHEMSIDAN Med blogghemsidan uppe på nätet handlar det tredje tillfället om att marknadsföra den. Vi går igenom olika sökmotorsoptimeringsfunktioner och hur man driver trafik till sin blogghemsida. Vi tittar även på hur man bygger sin webbnärvaro på nätet för att öka sin exponering. För de som inte riktigt hann göra klart sin blogghemsida under lektion 2 ges möjlighet att göra det under den här lektionen.

4:de lektionen – 2 tim – UPPSAMLING Under kursens sista lektionstillfälle börjar vi med att repeterar de viktigaste momenten som vi har gått igenom under workshopen. Varje elev får en skriftlig analys av sin blogghemsida med kommentarer och tips som de jobbar utifrån under lektionen. Här finns det utrymme för att för de elever som vill fördjupa sig i att t ex marknadsföra sin blogghemsida, utnyttja och koppla ihop olika webbtjänster på sin blogg, länka in sociala medier på blogghemsida m.m.

Anmäl ditt intresse till Blogg-coachning genom att maila kontakt@bloggcoach.nu eller besök bloggcoach.nu Förkunskaper: Allmän datavana (inga html-kunskaper är nödvändiga) Förutsättningar: Datorer kopplade till Internet, att eleverna har material att lägga upp i form av information, bilder, pdf, filmer, ljud m.m. För att kunna utveckla webbplatsen i workshopen behövs en serverplats som antingen skolan eller Blogg-coach tillhandahåller eller att eleverna själva köper ett webbhotellkonto och domän. Material: Alla lektioner innehåller ett arbetsmaterial + 20 timmar support till eleverna under en måndad

ELEKVKURS I ATT BYGGA UPP SIN EGEN KREATIVA PORTFÖLJHEMSIDA  

För mediainriktade skolor och program där elever har behov av att visa och bygga upp sina kreativa portföljer under sin skolgång och speciel...

ELEKVKURS I ATT BYGGA UPP SIN EGEN KREATIVA PORTFÖLJHEMSIDA  

För mediainriktade skolor och program där elever har behov av att visa och bygga upp sina kreativa portföljer under sin skolgång och speciel...

Advertisement