Page 1

15 November 2012 ‘N DIENSIE AAN DIE PRESIDENT OP SY VERJAARSDAG TE VELDE (Deel 5) Deur Ronel Theart

Die laer wat genl De Wet op sy tog na Machadodorp vergesel het, was meer ‘n remskoen as ‘n hulp. Die laer moes voortdurend beskerm word met die gevolg dat 800 burgers by die laer moes wees en kmdt Theron se verkenners op die agterhoede moes veg. Die verkenners moes sorg dat die vyand op ‘n afstand gehou word deur hulle terug te skiet of om die laer betyds te waarksu as hulle nie meer die vyand kan keer nie. So gebeur dit dan, dat daar by die gebrek aan brandwagte, en die vyand se skielike verskyning totale chaos heers en die laer agtergelaat is. Die persoon wat klaarblyklik die honderd Engelse gesien het, wat toevallig teen die laer gestuit is, het so groot geskrik dat hy die hele laer in beroering gebring het en almal het in hul dwaasheid die stroom gevolg. Geen burger het die moontlikheid oorweeg om terug te skiet op die Engelse verkenners nie, wat dan heel moontlik sou terugdraai waarna die Boere genoeg tyd gegun sou word om haastig te verskuif. Hierdie keer was dit nie die geval nie. Die laer en die kanonne het in die slag gebly. Dit was ‘n droewige dag buite Bothaville. Genl De Wet was oppad Kaapland toe. Hy wysig sy roete en besluit om oor die spoor in die rigting van Winburg te trek. Aanvanklik sou hy in die rigting van Philippolis getrek het. Op 2 Oktober kruis hulle die spoor. Hierdie is ‘n belangrike datum, want dit was die President se verjaardag. Terwyl hulle oor ‘n skotige opdraend trek gewaar hulle ‘n paar springbokke. Genl De Wet sê toe dat hy weet dat dit verbode is om op iets anders as Engelse te skiet, maar aangesien dit die president se verjaardag is… sal ons aan hom die geleentheid te gee om vir hom ‘n bok te skiet…dit moet egter uit die vuis wees. Dit was ‘n moeilike opdrag, maar toe die skoot klap lê die bok. Die bok spring egter weer op en begin hardloop. Die boud is egter afgeskiet. “Toe nou julle jongkêrels”, roep die President “laat ons nou sien wie van julle kan vir my ‘n bok vang.” Vyf of ses van die burgers spring op hul perde. Wynand Malan se perd, Very Nice, is egter baie vinniger as die res en hy vang die bok. “Dit was maar ‘n geringe daad, dog dit het my groot genoeë verskaf om die President op sy verjaardag so ‘n diensie te bewys.” (Bron: Pieterse, HJC, Oorlogsavonture van genl. Wynand Malan )

Links:

Kunstenaars voorstelling van Genl de Wet en President Steyn wat vinnig op vlug slaan. ( Foto:Beroemde Krygsmanne deur Scholtz) Middel: Pres Setyn en Jokab de Villiers kap langs perdekar.(Foto Vrystaat Argief ) Regs bo: Pres Steyn en Danie Theron in gesprek ( Foto Vrystaat Argief) Regs onder: Pres Steyn en van sy die regering in Pelgrimsrus Sept 1900( Foto Nasionale Argief)

Indien jy nie hierdie nuusbrief wil ontvang nie stuur ‘n epos aan bloemsnippets@gmail.com – stop brief Stuur alle korrespondensie, berigte, navrae, ens. aan bloemsnippets@gmail.com.

Die ander e-pos adresse waarop u Bloem Snippets ontvang is slegs vir uitgaande e-pos doeleindes.


Spesiale verjaarsdag-wense, van u, vriende, kollegas en families. 6 Nov 12 Nov 13 Nov 16 Nov

Braam Botha Marie Jacobs Tanya Botha Mannas Lee

17 Nov Linita van Zyl Chrismarie Le Roux 18 Nov Ina Agenbag LC van der Walt 21 Nov Johan Botha

@ PLEASE BOOK IN ADVANCELimited space available! Upcoming Events

Saturday 24 Nov 09h00 - Fashion Show and Breakfast by Carrasco Models - R60 pp

Stuur aan Bloem Snippets u vriende en familie se verjaarsdae. bloemsnippets@gmail.com

MEDIASIE vir OUERS ‘n Wen-Wen uitkoms vir Almal Vindinvolved jy dit moeilik om „n verhouding te bou met jou kind en voel jy soos „n “naweek ouer”?

Moeg vir baklei?

Tree jy in jou kind se beste belang op?

Sunday 16 December 12h00 - Bacchus Nel & Friends - R65 pp

Ervaar jy probleme om jou kontakregte met jou kind uit te oefen?

ATTORNEYS Presents a workshop on

Datum: 24 Nov. ‘12

Sondag 18 November

vanaf 09h00 tot 12h00

TE MIDDE VAN PRYSVERHOGINGS, BLY ONS PRYSE EN KWALITEIT ONVERANDERD!!!! Hoofgeregte:  Lamskenkel(±250g – ideale porsie vir dames) R 70  Slightly Nutty Styl Gebraaide ¼ Hoender R 55  2 X Lamstjoppies(± 300g) R 75  300g T-Bone R 65 Alle disse word bedien met Slightly Nutty Aartappelgereg met Balsamiese Asyn en Uie, Gemengde Gebraaide groente en Slaai. Terme en voorwaardes geld– terwyl voorraad hou. Foto’s is slegs ‘n voorstelling. Besprekings Noodsaaklik Skakel Rudi by 083 432 9927

Webbersgebou, Charlesstraat 96, Bloemfontein Koste: R80 pp Verversings en kursusmateriaal ingesluit

BESPREKINGS NOODSAAKLIK Kontak: Anette Conradie – 082 871 4477 Michelle Uys – 084 570 3249

mmm@webberslaw.com faks: 086 545 8459

Mimosa Mall Cloud Atlas Para Norman Sammy 2 Taken 2 Ted The Champaign Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2

Cloud Atlas Hit and run Moonrise Kingdom The Old Life of Timothy Green Teaters rystoelvriendelik

Dinsdae en Woensdae kaartjies R20

Wolwedans in die Skemer

12:00; 14:30; 17:15; 20:00

For Ster Kinekor movie times follow this link:

16 tot 22 Nov

http://www.moviesite.co.za/where/Mimosa_Mall.htm


Afrikaans op sy Beste SPEELKAARTE Steeds in die dobbelsaal: Speelkaarte is ook geweldig oud – dit het in China ontstaan en het veroorsaak dat die eerste papiergeld uitgegee is. Die vroeë Chinese speelkaarte was buitengewoon duur en pragtig versier. Hulle was so waardevol en mooi dat hule trouens in ander speletjies as dobbelgeld aanvaar is. Die dobbelgees het eintlik al eeue lank ‘n houvas op die mense van dié land – en die speelkaarte is dus gou wyd aanvaar as ‘n nie-amptelike geldstelsel. Die regering van die dag wou graag hul goudreserwes beskerm en het dus afbeeldings van die kaarte gepubliseer – maar sommer op gewone papier, en het sodoende papiergeld in omloop gebring. Die prentkaarte van ‘n pak speelkaarte se gesigte is nie sommer lukraak deur vroeë kunstenaars geteken nie. Die sogenaamde court cards is so genoem omdat hulle die heraldiese tekens van onder andere konings vertoon het. Die koning (heer in hiperkorrekte Afrikaans) van klawers was oorspronklik die skild van die Pous, skoppens dié van die koning van Frankryk, diamante (ruite),Spanje en harte Engeland. In Frankryk het die vier konings die gesigte van historiese persone bevat, naamlik Dawid as skoppenskoning, Alexander die Grote klawers, Julius Caesar diamante en Karel die Grote (Charlemagne) harte, wat onderskeidelik die Joodse, Griekse, Romeinse en Frankiese Ryke verteenwoordig het. Net terloops, in Indië is daar soortgelyke simboliese pakke kaarte. Een van die bekendste is die dasavatara, ‘n pak met tien kleure wat die tien avatars (inkarnasies van die god Visjnoe) verteenwoordig, naamlik vis, skilpad, wildevark, leeu, dwerg, byl, pyl en boog, donderslag, skulp en perd. Die kaarte is rond.

           

22 Nov – Riaan van Rensburg en CH2 Skins and Strings 23 Nov – Southern Gypsy Queen en Black Cat Bones R45 studente R55 Izami R65 by deur 24 Nov - Cat Stevens Tribute deur Henk Botes R50 Izami R75 by die deur 28 Nov – Magrets Daughter R35 Izami R45 by die deur 30 Nov – Beatles Tribute R60 Izami R70 by die deur 12 Des – Jan Blohme Nuwe CD vrystelling R95 Izami R110 by die deur 13 Des – Shadow Club R40 Izami R50 by die deur 14 Des – Juba 18 Des – Pieter Smith R75 Izami R85 by die deur 19 Des – DJ Ossewa R95 Izami R110 by die deur 20 Des – Dewald Wasserfall R55 Izami R65 by die deur 31 Des – Oujaars “Party” met Top Deck en Bahlzak

SATURDAY 24 NOVEMBER 2012 GREY COLLEGE 19H00 R100 pp (CHILDREN UNDER 4 ARE FREE)

TICKETS AVAILABLE AT:

SPOTTED APPLE, 12A PRESIDENT STEYN STREET, BLOEMFONTEIN – 0514471086 – MON-FRI 08h30 – 13h00 & 14h00 – 16h30


Stap, ry of galop, maar sorg dat jy dié mark nie misloop nie! Allerlei geskenke Badspeelgoed vir kinders Handgemaakte juwele Klere van deftig tot ‘casual’

Alles @ bekostigbare pryse DAGBOEK DIE DATUM!

THE ARTHRITIS FOUNDATION OF SOUTH AFRICA Registered Nonprofit Organisation - No. 002-847 Registered Public Benefit Organisation – No. 930011128

National Helpline: 0861 30 30 30

21-November-2012 Complimentary Therapy: Hidden dangers of self-medication and Hydrotherapy Dr Nyda Fourie (Pharmacologist) Marike (Physiotherapist) CJC Nel Lecture hall Universitas Hospital Time: 17:50 to 20:00 Refreshments will be provided and any donations will greatly be appreciated. Inquiries/bookings: Corrie Bruwer @ 082 921 4234 or SMS

Diskonto boeke—Boekverkoping ’n Boekwurm se droom @ Bainsvlei Biblioteek: Boerneefstraat, Langenhovenpark & Fichardtpark Biblioteek: BeNadeRylaan, Fichardtpark

28 November: 10:00—18:00 29 November: 08:00—17:00 30 November: 08:00—10:00 Hul bied ‘n groot verskeidenhied boeke aan van naaldwerk tot kookboeke, van fiksie tot nie-fiksie, sowel as goeie geestelike boeke. Moenie die winskopies misloop nie!

NUWE BOEK VRYGESTEL "Die boek 'Belhar geweeg' het sopas by Kraal-uitgewers in Pretoria verskyn. Die boek bevat bydraes van 18 skrywers wat krities kyk na die voorgestelde Belydenis van Belhar wat in 1986 deur die ou NG Sendingkerk, 'n lid van die NG Kerkfamilie, aanvaar is. Belhar was gemik teen wat hulle die teologiese en morele regverdiging van apartheid genoem het. Die NG Kerk sal binnekort in kerkrade en gemeentes opnuut oor hierdie dokument praat. Die Algemene Sinode van 2011 het besluit om artikel 44 van die Kerkrode in werking te stel wat die aanvaarding van Belhar as belydenis afhanklik stel van 'n tweederde meerderheid van tweederdes van alle kerkrade en die al 10 sinodes. 'Belhar geweeg' is geskryf omdat die skrywers oordeel dat die argumente teen Belhar nie duidelik uitkom in die openbare debat nie. Onder die skywers is daar proff Piet en Sybrand Strauss (UV), Pieter Coertzen (US) en John Bolt van Grand Rapids in die VSA. Laasgenoemde se sinode het pas besluit om Belhar nie as belydenis te aanvaar nie. 'n Voormalige dekaan van die Fakulteit Teologie aan die UV, prof Pieter Potgieter, het die voorwoord geskryf. Belhar word vanuit 'n dogmatiese, historiese, kerkordelike en gemeentelike hoek bekyk. Naas bekende predikante is daar ook 'n aantal jong predikante wat hulle mening gee. Die boek kos R150-00 en kan per sms direk vanaf Kraal bestel word. Sms net die woordjie 'Belhar' na 34388. Die Uitgewer sal met u in verbinding tree."


DRAMA PRODUCTION: SIZWE BANZI IS DEAD

Sizwe Banzi Is Dead (by Athol Fugard) is an acclaimed play, originally cowritten by John Kani, Winston Ntshona and Athol Fugard. The play, set in Styles’ Photographic Studio, follows Sizwe’s quest for survival in the Port Elizabeth of the late sixties, early seventies. Sizwe has been caught without a passbook and must return to King Williams Town to his poverty stricken family or take a chance that could force him to abandon his given name and sense of identity. He is forced to rethink what he believes makes up a man’s identity. Is being a man measured by what a man is called, his clan name and such or does it have to do with the role a man plays and the risks he is willing to take for those who depend on him for their survival? Venue:

Andre Huguenet Theatre

Stylistic Links

Evening shows:

The Bloemfontein Group and Other South African Artists

20-23 November @ 19h30 24 November @ 14h30 & 19h30

Admission:

R50

15 November 2012 - 20 January 2013

Tickets are available at PACOFS Booking Office (051) 447 7772, Izami Florist & BCF Micro Finance (Kenworth Centre). www.pacofs.co.za/ info@pacofs.za

Oliewenhuis Art Museum

Released by: PACOFS Communications and Marketing Department Tel: (051) 447 7771 ext 2316

EMOYA ESTATE BIED AAN ‘N PERSOONLIKE EN INTIEME AAND AAN SAAM MET

R200 pp (Sluit 500g Kerrie en rys in) Moet dit nie misloop nie (Slegs 600 Kaartjies beskikbaar)

GESELLIGE KONTANT KROEG OPEN 18:00

STEVE HOFMEYER

Ouma Lenie se AngloBoereoorlog-ervaringe te koop Die boekie is ‘n ware verhaal van my Ouma Lenie van der Walt soos sy dit geskryf het van haar wedervaringe tydens die Anglo Boereoorlog 1899 tot 1902. Sy het al die jare die aantekeninge na die oorlog bewaar en in 1949, ‘n paar jaar voor haar afsterwe, het sy dit in ‘n boek met potlood oorgeskryf. Die handgeskrewe boek is al die jare bewaar deur die familie. Ons het toe besluit om die handgeskrewe boek oor te tik en in boekvorm te laat druk. Die besonderhede soos sy dit onthou en geskryf het, is net so oorgetik in die spelling deur haar neergeskryf. Sy het gedurende die oorlog voor die Engelse uitgevlug en is nooit gevang nie. Haar baba was vyf ure oud toe sy begin vlug het in November 1899. In die verhaal beskryf sy haar ontberinge saam met ander vlugtelinge. Die gedrukte boekie is by my beskikbaar teen R60.00 elk. Kontak Gerrie van der Walt by 083 380 5277 vir u eksemplaar.

16 November 2012

KAARTJIES BY Die Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Noord nooi alle belangstellendes na die

KERSSANGDIENS Op SONDAG 25 NOVEMBER 2012 om 18:00 in die kerkgebou, h/v Dealeweg en Kiplingstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein.

16 Nov : Bobby van Jaarsveld met Passi bekendstelling van nuwe CD te Doxa Deo R120. Studente en pensioenarisse R80 17 Nov : Manie Jackson bekendstelling van nuwe CD te Banquetsaal, Skougronde R60 p.p. 24 Nov : Juanita du Plessis & Theuns Jordaan. Hart van Drome te Grey Kollege R100 p.p. Kinders onder 4 is gratis. Bring eie stoel – eet of drinkgoed stalletjies beskikvaar

KOM LOOF DIE HERE IN SANG EN WOORDVERKONDIGING SAAM MET ONS. Orrelis: Lourie Coetzee Prediker: Ds Kobus Botha Navrae: Kantoor: 051 436 2932/ kantoor@gkbfnnoord.co.za Daar word beoog om na die diens ‘n gesellige byeenkoms te hou waar verversings-/piekniekmandjies te koop aangebied sal word. Die inkomste sal aan die Yade-tehuise geskenk word. Elke gesin bring ‘n kombers saam om op te sit wat as donasie aan die ReddersburgKinderhuis geskenk kan word.


Odeion Skool vir Musiek O P E N B A R E E K S A M E N U I T V O E R I N G S 2012 Die Odeion Skool vir Musiek bied Openbare Eksamenuitvoerings in die vorm van konserte aan. U word vriendelik uitgenooi na hierdie gratis geleenthede. Luzanne Eigelaar (B.Mus. – orrel) VRYDAG, 16 NOVEMBER,17:00 Odeion Program: werke van Buxtehude, Bach, Merkel, Kloppers & Pepping Elsabé Raath (M.Mus. – altviool) tweede uitvoering VRYDAG, 16 NOVEMBER,20:00 Odeion Program: werke van Schubert, Brahms, Paganini, Joubert met Lesley-Ann Mathews (klavier) & Petro Engelbrecht (klavier) Kom geniet ook die volgende korter ensemble-eksamens van B.Mus.Hons.-kandidate in die Odeion: Chrisna Gouws (klarinet) – 16 November om 13:00 Navrae: Ninette Pretorius (tel. 051 401 2504)

Musgrave mark KERS AANDMARK In samewerking met DIE HERVORMDE KERK

Musgrave mark

SATERDAGMARK MAAK SEKER U MIS NIE LAASTE SATERDAGOGGEND MARK NIE

Kunstenaars sluit in:

CELAVIE MICHIEL & CHENELL Vrydagaand 23 November 2012 17h00 – 23h00 BIERTUIN KERSVADER FOTO’S VERSKEIE KOS-EN-GESKENKSTALLETIJES DIAMANTSTORMLOOP SPRINGKASTEEL Veiling en baie meer 300m Suid van die Windmill Casino Bfn. BESPREEK NOU!!! Koos – 072 376 0572 / Theresa – 082 875 4852

SATERDAGOGGEND 17 November 2012 VANAF 23 Nov 2012 sal die mark op VRYDAGAANDE WEES. NEEM KENNIS VANAF 23 NOV SAL MARK OP VRYDAGAANDE WEES 300m Suid van die Windmill Casino Bfn. BESPREEK NOU!!! Koos – 072 376 0572 / Theresa – 082 875 4852

Snippets no 202  

Bloemfonteiners E-Nuublad 15 November 2012

Advertisement