Page 1

Nieuwsbrief Noventa februari 2017 De eerste 6 weken van het “werkjaar” 2017 liggen alweer bijna achter ons en de voorjaarsvakantie staat voor de deur. Ja, we klagen weleens, maar ach het werken in het onderwijs heeft toch ook “heerlijke kantjes”. Zes drukke weken met veel toetsen, rapporten en analyse maken: hoe staat mijn klas ervoor! Soms tot de ontdekking komen dat dat goed is of soms dat het toch wat tegen valt. Nieuwe plannen maken en er weer “hard” tegen aan. We willen immers “het beste uit onze leerlingen halen “. Dat is onze ambitie en opdracht ! Na de vakantie per direct spannende dagen . 27 februari start de inspectie een pilot onderzoek bij Noventa en haar scholen! Half maart ga ik weer de scholen bezoeken. Ik kijk er naar uit! En last but not least zijn we ook bezig met een brede oriëntatie op samenwerkingsmogelijke heden met naburige partners. Kortom uitdagingen volop maar eerst maar even genieten van “die heerlijke kantjes van het onderwijs “. Vanuit het stafkantoor voor jullie allen een fijne vakantie!

Onderzoek inspectie Noventa doet dit jaar mee aan en pilot van de onderwijsinspectie met het nieuwe onderzoekskader. Het inspectie onderzoek gaat de komende jaren verschuiven van schoolniveau naar bestuursniveau en daarom start de inspectie op 27 februari aanstaande dan ook met een uitgebreid bestuursgesprek bij Noventa. Centrale vraag daarbij: hebben wij op bestuursniveau “de zaken” op een voldoende wijze voor elkaar. In dit onderzoek zal ook de financiële positie van Noventa mee genomen worden. Aansluitend verwachten wij dat de inspectie 3 scholen zal gaan bezoeken. Twee scholen zullen door de inspectie uitgezocht worden en wij mogen zelf ook één school aanwijzen. Kortom direct na de voorjaarsvakantie starten we met een spannende morgen.

Harrie Steenstra

Salarisperikelen In de nieuwsbrief van december 2016 hebben we al even geschreven over de verhoging van de pensioenpremie en de effecten daarvan op het netto salaris. De compensatie van deze maatregelen, die ons wel is toegezegd is nog niet bekend. Wel is bekend dat we in april 2017 een eenmalige uitkering krijgen van 500 euro bruto bij een fulltime baan ( bij deeltijd naar rato). Definitief bericht volgt dus nog.

30 nieuwe touchscreens voor de scholen van Noventa Up to date onderwijs willen we graag verzorgen voor onze leerlingen en natuurlijk willen we daar ook graag moderne en mooie materialen bij gebruiken. Onderwijs willen we aantrekkelijk aanbieden. In onze vervangingscyclus van de digiborden willen we graag overstappen naar van digibord- systemen naar touchscreens. We denken daarmee ons onderwijs ( het presenteren tijdens de lessen) een kwalitatieve impuls te bieden, want ja tijdens de schoolbezoeken heb ik ook vast gesteld dat de oude digibord -systemen kwalitatief niet meer bieden wat we eigenlijk graag zouden willen. Echter ja hebben we er ook geld voor, want we weten dat gelden, die wij ontvangen van OC&W voor de materiele instandhouding ontoereikend zijn. In de begroting van 2017 hadden we rekening gehouden met de aanschaf van ongeveer 15 touchscreens. Na een onderzoek bij diverse leveranciers hebben we besloten om met PTH in zee te gaan en Prowise borden aan te


schaffen. We doen dat middels een lease contract waarbij we voor 5 jaren 100 % garantie krijgen op de totale systemen. Omdat de rentestand op dit moment zeer laag is was dit voor ons een zeer aantrekkelijk model. Het betekende ook dat we de borden die voor 2018 gepland stonden per direct hebben kunnen mee nemen en dat resulteert er in dat wij de komende weken 30 nieuwe borden op de diverse scholen kunnen installeren. Wij zijn er blij mee (en ook een beetje trots) en we hopen dat onze leerlingen er volop van kunnen genieten !!!

Nieuwe directeur Twa-Ikker Voor wie het gemist heeft op de nieuws feed van Noventa ( op Office 365) nog even in de herhaling: Op 1 mei 2017 neemt Cor van Toorn (directeur van Dorpsschool De Twa-Ikker ) afscheid van Noventa. Hij gaat met (pré) pensioen. Na klikgesprekken met team, de schoolraad en de medezeggenschapsraad is Gradus Kootstra benoemd als nieuwe directeur van de Twaikker. Gradus wordt dan directeur van twee scholen, want op dit moment is hij ook directeur van De Merlettes.

Invalperikelen/ Dank voor jullie inzet!!!!!

E learning Al enige tijd beraden we ons als directieberaad over het aanbieden van E learning als onderdeel van ons nascholingsaanbod voor alle medewerkers. Een aantal leveranciers hebben presentaties verzorgd op ons directieberaad en op basis daarvan hebben we een voorlopige keuze gemaakt voor het E learning pakket van Heutink. Heutink biedt een zeer uitgebreid pakket met diverse nascholing modules. Deze E learning kun je doen op het door jouw gewenste tijdstip en plaats ( bijvoorbeeld thuis op de bank ). Je hoeft er niet meer voor te reizen en wellicht hoef je ook geen oppas meer te regelen. Je sluit een dergelijk scholingstraject af met een digitale toets, waarna je een certificaat ontvangt. De modules zijn kwalitatief van een goed niveau, zijn geregistreerd voor het mogelijke lerarenregister en kunnen desgewenst opgenomen worden in jouw digitaal portfolio. De komende maanden zullen we jullie nader voorlichten over de definitieve keuze die gemaakt gaan worden. Ben je nieuwsgierig kijk maar eens op de voorlichtingssite van Heutink.

Vlak voor de kerstvakantie kregen wij bericht dat de ketenbepaling van Wet Werk en Zekerheid voor het primair onderwijs en dan voor een periode van 3 maanden (januari 2017 tot en met maart 2017) buiten werking werd gezet om te voorkomen dat steeds meer klassen naar huis zouden worden gestuurd omdat besturen geen invallers konden benoemen. De maatregel gaf even lucht aan veel schoolbesturen en ook aan Noventa. In de afgelopen weken en tot eind maart kunnen we inderdaad gemakkelijker beroep doen op een aantal collega’s. Echter weten we ook en we hebben dat zeker ook gemerkt ten tijde van de griepgolf dat we gewoon weg te weinig invallers hebben. Ze zijn er niet of te wel ze hebben zich niet bij ons gemeld. We blijven actief in werven, maar het is niet gemakkelijk en het is een landelijk probleem. We merken ook op dat het probleem zich nu ook verbreed naar situatie bij zwangerschapsverloven, ouderschapsverloven en langduriger ziekteverzuim. We hebben de afgelopen periode bij ziekte vaak een groot beroep mogen doen op “ eigen medewerkers “ (collega’s die in deeltijd werken ) die extra dagen komen. Wij waarderen dat enorm; het zorgt ervoor dat we ons onderwijs bij ziekte toch op de best mogelijke manier kunnen aanbieden. Een woord van dank aan jullie allen is hier dus echt op zijn plaats. En na 31 maart. We blijven actie voeren voor een primair onderwijs zonder de ketenbepaling van de WWZ. Het kost ons als bestuurder veel tijd en energie en de vooruitgang is soms minimaal, maar we houden vol !!!!


En oh ja mocht je gaan wintersporten in deze voorjaarsvakantie. Fijn en geniet er volop van, maar doe je ook voorzichtig???

mij van mijn vooroordelen af te helpen. Ouders waren positief en enthousiast. Daarna volgden twee scholingsdagen voor de leerkrachten op 10 en 22 november. Het team van de Paadwizer reisde af naar Kootstertille, naar CBS de Merlettes waar we samen met de leerkrachten van deze school geschoold zouden worden in de ins en outs van de Kanjertraining. Frank Sessink was onze bevlogen cursusleider. Door middel van een mooie afwisseling tussen ‘spelletjes’ en theorie veranderden wij langzaam in Kanjers van leerkrachten. Al doende ervaren wij hoe deze aanpak preventief werkt en kan zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat in de school. Niks geen kinderachtig ‘gedoe’, maar een volwassen en respectvolle manier van omgaan met elkaar.

Kanjertraining

Kernwoorden waren vertrouwen, respect en waardering voor ieders authenticiteit. De leerkrachten van beide scholen kenden elkaar van

De eerste associatie die ik had met Kanjertraining was: “iets met petjes” Het gevoel was ook wat sceptisch. Vanuit de gedachte ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’ leek het mij wat overdreven om met petjes en rollenspelen sociale vaardigheden te trainen. Dat is niet zo’n positieve start van dit stukje over de Kanjertraining, maar ik denk dat deze vooroordelen misschien herkenbaar zijn. Dat het vooroordelen zijn wil ik graag duidelijk maken met de rest van dit verhaal. De start voor ouders en teamleden van de Paadwizer was op 27 oktober 2016. De jaarlijkse ouderavond stond gepland en het leek voor de hand liggend om ouders alvast informatie te geven over de Kanjertraining, de methode voor sociale veiligheid waar de school in de loop van dit schooljaar mee aan de slag zou gaan. Net als voor de ouders was ook voor de leerkrachten het

te voren niet, maar tijdens deze beide dagen is er een sfeer van vertrouwen en respect gegroeid. Ik vond het heel bijzonder om dit mee te maken.

verhaal tijdens de ouderavond redelijk nieuw. Leerkrachten hadden zich al enigszins verdiept in verschillende methodes voor sociale vaardigheden en besloten om aan de slag te gaan met Kanjertraining. We dachten dat deze methode goed aan zou sluiten bij de visie en identiteit van de school.

Ouderavond “Kanjertraining” 07 februari 2017 .

Bart Riet van de Kanjertraining kwam op school om de presentatie te geven. Tijdens de ouderavond merkte ik dat het voor veel ouders en leerkrachten een herkenbaar verhaal was. Gedrag was herkenbaar, de aanpak aansprekend en zeker passend bij de visie van de school! Kortom: één ouderavond was al voldoende om

Nu, in januari 2017 hebben we er allemaal zin in om met deze aanpak aan de slag te gaan. Op dinsdag 17 januari was de Kick off! De kinderen hebben genoten van het poppenspel ‘Max vindt het dorpje’. Het eerste deel van dit verhaal werd uitgespeeld en kinderen leerden het gedrag wat kenmerkend is voor de verschillende petjes al een beetje herkennen. Iedere groep heeft materiaal meegenomen naar de klas en de posters zijn opgehangen. De juffen en meesters zijn op de hoogte van het implementatietraject en de Kanjerleerkrachttaal. Kortom: we zijn er klaar voor!

Wat waren de ouders, maar ook de kinderen enthousiast over de uitnodiging voor deze avond. Er was een heuse ‘trailer’ gemaakt. De weken voorafgaande aan de ouderavond waren de voorbereidingen al in volle gang. In alle groepen werd al gewerkt via de methodiek van de Kanjertraining. De directeur, Gradus Kootstra, kwam in elke groep langs om


een les te filmen. Van al deze fragmenten is uiteindelijk een film gemaakt van 15 minuten en er was een trailer gemaakt van een paar minuten.

Prowise Presenter Software

Op maandag 6 februari wisten veel ouders de weg naar school te vinden. Dhr. Frank Sessink was namens de Kanjertraining aanwezig om deze avond te verzorgen. Hij wist de ouders veel informatie te geven over opvoeden, maar ook over de invloed van je eigen gedrag op je kind. De Kanjertraining gaat uit van 4 petten, gedragstypen. Iedereen heeft alle gedragstypen in zich, maar het een is sterker ontwikkeld dan het andere. De belangrijkste eigenschap is vertrouwen en respect, die moet altijd aanwezig zijn. Als deze weg valt, dan kunnen de andere eigenschappen naar en vervelend worden. De een wordt dan bazig en dominant, de ander kruipt in zijn schulp en weer een ander lacht alles weg. Kanjertraining wil het karakter van een kind niet veranderen, maar wil het kind handvaten geven om zich staande te houden in de groep, maar ook later in de maatschappij. Ze leren bijv. hoe ze om moeten gaan met conflicten, maar ook om ‘nee’ te zeggen en zichzelf voor te stellen/presenteren.

In een vorige nieuwsbrief heb ik jullie verteld over de nieuwe Prowise Presenter Software bij het digibord. De komende jaren worden ook deze borden vervangen door ultra moderne touchscreens van PTH uit Kollumerzwaag. Deze touchscreens en software vormen samen een ideale combinatie voor prachtig onderwijs. We hebben sinds kort een bestuurslicentie van de presentatiesoftware aangeschaft voor alle scholen van Noventa. Dat betekent dat elke leerkracht een eigen account krijgt om op lessen te maken en te delen.

Frank Sessink liet op een humoristische wijze zien wat je gedrag als opvoeder voor invloed heeft op je kind. Tussendoor konden de ouders genieten van wat lessen uit de praktijk door de film die gemaakt was. In veel oefeningen kwam het woord vertrouwen steeds terug. Als de kinderen elkaar in de groep volledig vertrouwen, dan zal het klimaat ook gaan veranderen en zullen de kinderen ook elkaar aanspreken op gedrag dat niet acceptabel is. De ouders waren erg enthousiast over deze methodiek. Een aantal reacties: “Dit hadden ze in onze tijd moeten hebben, erg leuk” “Goh, wat goed” “ Ik zie nu heel goed waarom mijn kind sommige doet zoals hij/zij het doet” “ Een zeer enthousiast verhaal, ik moet het even op me in laten werken” “Kan ik de poster ook voor thuis bestellen?” Het was een zeer geslaagde avond, met hopelijk een lang vervolg. Het team is enthousiast om er verder mee aan de slag te gaan. Gerda Hoekstra

Een aantal teams hebben hun account al geactiveerd en zitten in de eigen school- en bestuursomgeving. Teams die ook graag hier gebruik van willen maken, kunnen dat kenbaar maken via de ICT’er van de eigen school. Daarnaast staat natuurlijk het aanbod van de trainers om ondersteuning te bieden bij de implementatie, de directeur weet hier meer van. Bij belangstelling voor een demo of een training en informatie graag contact opnemen met Henk Visser.


Nieuwsbrief noventa februari 2017 gecorrigeerd  

Nieuwsbrief

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you