Page 1

LIBRES DE TEXTE CURS 11-12 CURS

2on PRIMARIA

ASSIGNATURA Llengua Catalana

TITOL -Llengua 2: UNA A UNA (illes Balears) -quadern comprensió lectora 2 Projecte:3 punt 16

-Matemàtiques 2 “una a una” -PAS A PAS(càlcul/problemes) Nº 4 Nº 5 Nº 6 Coneixement del medi -Coneixement del medi 2 : UNA A UNA. Illes balears Matemàtiques

Anglès

Religió Catòlica Llengua Castellana

COOL KIDS 2 -Class Book (Pack with multi Rom) -Activity Book Religió Catòlica 2n (illes balears) Lengua Castellana 2: PIRULETRA

ISBN

EDITORIAL

978-84-667-9916-4

ANAYA

978-84-66115-469

CRUÏLLA

978-8466-7992-63 978-84-4891285-3 978-84-4891286-1 978-844891287-1

ANAYA Illes Balears BARCANOVA “ “

978-84-667-9933-1

ANAYA

978-019-441313-8 978-019-441238-4

Oxford University Press Oxford U.P.

978-84-667-9945-4

ANAYA

978-84-667-9783-2

ANAYA

llibres text 2on  

llistat curs 2011-2012

llibres text 2on  

llistat curs 2011-2012