Page 1

www.blocrafelbunyol.blogspot.com

EL PARTIT POPULAR I LES VPO trasters que estaran vinculats a l'Habitatge, els preus dels quals seran: el metre quadrat útil de l'habitatge 1.310 € i el preu del metre quadrat útil de garatges i trasters de 786 €.

En els prolegòmens de la campanya de les eleccions autonòmiques i municipals de 2007, l'Alcalde de Rafelbunyol va publicar un escrit en què manifestava la voluntat de l'Alcaldia de resoldre el problema de l'habitatge per a la gent jove de Rafelbunyol, i anunciava la construcció de 300 VPO en quatre anys i quines havien de ser les condicions que havien de complir els joves per a tindre accés a alguna de les VPO que pretén “construir” l'Ajuntament. Així mateix féu públic que tots aquells joves que reunisquen els anomenats requisits, poden passar per l'Ajuntament a recollir el full de sol·licitud, que hauran de tornar signat. Tot açò va anar acompanyat d'un ban municipal que no consta en el registre municipal pertinent. L'anomenada comunicació no estava signada ni datada, ni feia cap referència al termini de presentació de les anomenades sol·licituds una vegada complimentades i signades; i les condicions o requisits (que no bases) que haurien de reunir els aspirants, van ser dictades pel Sr. Alcalde sense cap consulta al Ple, ni cap informe jurídic que l'avalara. Posteriorment, l'escrit de l'Alcaldia va ser suspés per la Junta Electoral de Sagunt i al mateix temps demanava la retirada de la documentació relacionada amb l'assumpte per vulneració de la llei electoral. Però el més gros de tot és que en aquell moment tant el solar com les VPO eren totalment virtuals. Perquè quan comença a fer-se realitat el projecte de construcció de les VPO al Sector I de Rafelbunyol és al plenari de 5 d'octubre de 2007, amb la proposta de venda, per mitjà de concurs públic, de la parcel·la sobre la qual s'han de construir les VPO. És en aquell Ple quan es posa de manifest que la tipologia dels habitatges serà la de protegits de preu concertat, que per cert és la més cara de les distintes tipologies que hi ha de VPO i també coneixem en eixe moment que es construiran garatges i

És al Ple de l'11 de desembre de 2007 quan s'adjudica el solar i la construcció de les VPO a l'empresa PRODAEMI. En realitat és a partir d'eixe moment quan coneixem quantes VPO es faran (141); quantes hi haurà de quatre habitacions, quantes de tres...; quants aparcaments es faran (282) i quants trasters es faran (141). Des del BLOC considerem que és en eixe moment, que ja tenim tota la informació, quan havia d'haver-se posat en marxa el procés de pública concurrència per tal d'adjudicar les VPO: la gent ja coneixia les condicions de les VPO, els preus... Tot seguit, el BLOC va demanar participar en el procés d'adjudicació de les VPO, però el Sr. Alcalde, en una reunió no reglada i posterior, va donar per bo tot el procés anterior i va ordenar la llista de les 322 peticions de major a menor edat sense admetre cap discussió. Electoralisme, paternalisme, autoritarisme, improvisació... són els eixos en els quals s'han fonamentat les decisions del Sr. Alcalde respecte de les VPO. Recentment es va celebrar el sorteig de les anomenades vivendes però són molts els joves que ja han renunciat o estan pensant-se renunciar. Ara el preu de les VPO majoritàries que es construiran a Rafelbunyol, les de 90 m2, és de 117.000 € més els 18.864 € de la plaça de garatge i els 6.288 € del traster que, igual que la plaça de garatge, és obligatori la seua adquisició. Per tant el preu total és de 142.152 €, és a dir, 23.652.103 de les antigues pessetes, semblant al preu que tenen ara les vivendes en el mercat immobiliari i que a diferència de les VPO es poden llogar o vendre abans dels 10 anys de la seua adquisició. Es pregunten ara per què molts joves de la població han renunciat o volen renunciar? Així mateix volem reafirmar que l'Ajuntament de Rafelbunyol s'ha vist obligat per llei a construir les VPO diga el que diga el Sr. Alcalde. Jaime García assegura que és ara quan calia fer VPO i no abans que la gent jove podia pagar-se la vivenda. A nosaltres ens agradaria que perdera un moment del seu preciat temps i es dirigira a tots eixos joves d'entre 25 i 40 anys de Rafelbunyol que no tingueren la possibilitat de comprar VPO a Rafelbunyol i han vist com els preus dels seus habitatges i les hipoteques que estan pagant pujaven de manera exponencial fins al rebentó de la bombolla immobiliària. Mentrestant l'Ajuntament de Rafelbunyol va anar desfent-se dels solars municipals impunement.

Parlem Número 30 setembre 2008

nacionalis ta valencià

www.blocrafelbunyol.blogspot.com

HISTÒRIA D'UN DESFICACI El quiosc i les concessions administratives de l'Ajuntament de Rafelbunyol

... la utilització que es fa de l'antiga i caduca fórmula de la concessió administrativa, que és utilitzada en la majoria dels casos per a comprar voluntats, pagar favors i col·locar els seus.

El passat 23 de maig va ser detingut per presumptes abusos sexuals a menors la persona que davall la fórmula de concessió administrativa regentava el quiosc municipal de Rafelbunyol. Als pocs dies de tindre notícia de l'anomenada detenció, des del BLOC vam demanar al senyor Alcalde que convocara una Junta de Portaveus perquè, amb la col·laboració de tots els grups municipals, aportàrem possibles solucions al preocupant i greu succés que havia ocorregut a la nostra població. Passats un dies, el Sr. Alcalde ens va contestar per escrit informant-nos que ja havien resolt el contracte amb l'adjudicatari i que anaven a iniciar un nou procés d'adjudicació del quiosc. Però independent d'açò, que també, al BLOC ens preocupaven altres aspectes de l'assumpte referit: si l'Ajuntament s'havia ficat en contacte amb els pares dels menors per manifestar-los la seua solidaritat i oferir-los tota l'ajuda i col·laboració que necessitaren; si l'Ajuntament s'havia personat en la causa per tal de tindre accés a l'expedient judicial; si l'Ajuntament podia adjudicar un local provisional per a la venda de diaris fins que el Jutjat resolguera sobre el precinte del quiosc... Lluny de la nostra voluntat la resposta del govern de Rafelbunyol ha estat el silenci total i absolut, excepte

les paraules que el Sr. Alcalde va repetir insistentment als mitjans de comunicació per tal de desvincular el quiosquer de l'Ajuntament. Des del BLOC sabem, igual que la resta de la població, que l'adjudicatari del quiosc ha estat, tot i que com a voluntari, monitor de la Casa Jove, col·laborador de l'Ajuntament al llarg de la Fira del Comerç Associat, monitor de l'escola de Nadal... Però sobretot va ser una de les persones que més va treballar per tal d'organitzar la visita del Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, segons va manifestar el mateix Sr. Alcalde al Ple de l'Ajuntament. Segur que si haguera rebut una condecoració de qualsevol tipus hi haurien hagut baquetades i bofetades per tal d'eixir a la foto i reivindicar la seua militància al PP, però com que no ha estat el cas... Des del BLOC volem manifestar la nostra preocupació per la utilització que es fa de l'antiga i caduca fórmula de la concessió administrativa, que és utilitzada en la majoria dels casos per a comprar voluntats, pagar favors i col·locar els seus. Ara queda pendent l'adjudicació del quiosc, però també la de l'enorme i innecessari barcasino de la Casa de la Cultura. Estarem a l'aguait perquè un pardalet ens ha dit que el bar-casino ja està adjudicat tot i que no s'ha posat en marxa el pertinent procés. Ja veurem i parlarem.


www.blocrafelbunyol.blogspot.com

www.blocrafelbunyol.blogspot.com

LA COENTOR TORNA AL LLIBRE DE FESTES

La coentor, la mala bava, el cinisme i la falta d'ètica tornen de nou al Llibret de Festes o “Bolletí” d'Informació Municipal d'enguany. El senyorAlcalde “de sempre” ens ha “regalat”, com cada any, el seu peculiar “àlbum de fotos” i la seua manera immoral d'entendre el que és un Butlletí d'Informació Municipal. És com si, gràcies a Jaime García i al seu “llibret”, els temps no passaren per Rafelbunyol. Si un historiador, posem per cas, d'ací a cent anys examinara estos llibrets, estaria convençut que en l'any 2008 Franco encara governava el nostre poble.

En un principi el senyor Alcalde ha eliminat perquè sí, sense donar explicacions a ningú, la informació dels plens municipals que any rere any s'ha publicat en els llibrets. I que no diga que és per falta d'espai, ja que la publicitat ocupa més de mig llibre. Així mateix, ha fet desaparèixer la pàgina informativa de les subvencions que rep cada associació del poble. El pas següent quin serà? Carregar-se els articles dels grups polítics municipals? Senyor Jaime García, per què anomena el seu peculiar Llibre de Festes com “Bolletí d'Informació Municipal” si no fa la funció que ha de fer un Butlletí d'Informació Municipal? Per altra banda ens trobem amb més del mateix o encara pitjor. Un “llibret” que pareix més un àlbum de fotos del senyor Alcalde que cap altra cosa. Jaime García apareix en vora 20 fotos i en diferents gestos i postures! Perquè després diga que no li agrada “xuplar” càmera (encara que siga fotogràfica)!!! Però el poble ha de saber encara més coses. El senyor Alcalde fa un ús partidista i immoral d'este modest mitjà de comunicació de què disposem a Rafelbunyol. Jaime García juga amb avantatge, però no per la destresa que té en el joc, sinó per les trampes i enganys que fa. Els articles dels grups municipals són entregats amb el temps suficient perquè es publiquen en el Llibre de Festes, cap a finals de juny, però el senyor Alcalde té la barra de llegir-los abans per a contestarlos... en el mateix Llibre de Festes!!! És que no té temes de què parlar? És que no sap escriure sense ficar el nas en el que han escrit els seus adversaris polítics? No és la primera volta que ho fa, però esperem que siga l'última. Un excatedràtic de Filosofia hauria de tindre una miqueta més d'ètica i no utilitzar de manera “garritera” plataformes públiques per a donar eixida a les seues neures polítiques. Prenga nota.

HABEMUS PERIODISTA El PP de Rafelbunyol s'ha llançat a la contractació de personal de confiança. En tot el que va de legislatura (juliol de 2007) l'equip de govern ha contractat personal eventual per a assessorar i assistir les àrees de Cultura, Esports i ara la de comunicació i informació. A les passades eleccions municipals el BLOC ens vam presentar amb un programa electoral que incloïa la contractació d'un animador cultural i d'un tècnic en esports. Però la nostra proposta parlava de la creació de les dues places partint dels models de contractació adequats en l'administració pública, on la capacitat, els mèrits, la igualtat i la publicitat foren els eixos bàsics d'una contractació democràtica que garantira la independència del personal contractat però sobretot la seua capacitat. En canvi el PP de Rafelbunyol ha contractat a qui ha volgut, com ha volgut i quan ha volgut. Però si una de

les contractacions ens sembla desmesurada i fora de lloc, és la contractació d'una periodista. Ja en el Ple d'agost de 2008 i a preguntes del nostre portaveu Enric Carbonell, el Sr. Ovejero, responsable de comunicació i informació, ens va respondre sobre les seues responsabilitats: ... una de las finalidades del área de comunicación y información és dar a los medios de comunicación una imagen real i fiel de lo mucho que se hace en Rafelbunyol y acabar con la imagen distorsionada que de forma artera transmite algún portavoz de la oposición. Des del BLOC no sabem si el Sr. Ovejero es referia al nostre portaveu, però considerem que el poble de Rafelbunyol no té perquè pagar les despeses que es generaran per enaltir, engrandir i magnificar les polítiques del PP. O serà que, tot i tindre huit regidors, alguns d'ells dedicats professionalment a la política, se senten incapaços de comunicar i informar adequadament?

NEPOTISME PREPOTENT A les empreses públiques CEERSA i REMARASA El nepotisme és una pràctica abusiva de poder que consisteix a afavorir amics i parents en l'ocupació de treballs i càrrecs públics. I prepotent és aquell que té molt de poder i n'abusa d'ell. Dit amb poques paraules, açò és el que passa amb la política de contractació a les dues empreses públiques que tenim a Rafelbunyol i també en l'assignació dels salaris que cobren els seus treballadors i les treballadores. No estem afirmant res de nou quan parlem de les contractacions que es fan a CEERSA i REMARASA perquè amics i familiars de l'alcalde i d'altres regidors o exregidors han sigut contractats perquè sí i sense passar pels preceptius procediments democràtics de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. Però de l'anàlisi dels comptes de 2007 podem concloure que són eixes persones i altres que al llarg del temps s'han fet afins al Consell d'Administració de les dues mercantils, les quals acaparen els complements i gratificacions que acompanyen el salari base que tots tenen per conveni.

cobren la família política del Sr. Alcalde: la directora de l'Escola Infantil (CEERSA) i la tècnica en Documentació Sanitària (REMARASA), que tenen respectivament un salari base de 1.190 € i 910 €, però afegint-los incentius i complements, 335 € una i 680 € l'altra, cobren la quantitat de 1.525 € i 1.590 € mensuals cadascuna d'elles.

D'exemples n'hi ha de molts tipus, i els complements i les gratificacions de què abans parlàvem oscil·len entre els 335 i 680 € al mes en molts dels casos: directores, alguns monitors discapacitats o no... Però significativament importants són els que

Esta és la realitat al dia de hui del que passa en la política de contractació i en l'assignació dels salaris al si de les dues empreses de capital públic al 100%. En resum, este és un clar exemple del que els clàssics anomenarien nepotisme prepotent.

LES ÚLTIMES PROPOSTES DEL BLOC En el Ple que tingué lloc el 31 d'agost de 2008 es van aprovar per unanimitat dos mocions presentades pel BLOC. Volem exposar-les perquè és la nostra intenció que la gent de Rafelbunyol tinga clar que des del BLOC es presenten moltes mocions i propostes i que fins i tot algunes són aprovades per unanimitat. La primera d'elles feia referència a la necessitat d'aprovar una ordenança municipal perquè, amb la col·laboració de tots els grups municipals, es regulara l'ús i funcionament del Parc Ausiàs March. I vam presentar l'anomenada moció amb la intenció d'acabar amb l'arbitrarietat amb què fins ara s'ha regit el seu funcionament, retirades de taules i bancs, prohibicions de tot tipus, inexistència d'un horari determinat i

suficient en el bar del parc... És la voluntat del BLOC escoltar els usuaris del parc per tal de conèixer quines són les propostes i prioritats que s'haurien d'incloure en l'ordenança municipal, per tal de defensar-les en el Ple. La segona proposta que vam presentar feia referència al canvi alternatiu d'aparcament dels cotxes en molts carrers de la nostra localitat. Com tots sabeu eixe canvi es fa cada quinze dies però a partir del mes d'octubre, i a proposta del BLOC, es farà cada mes. Cal posar de manifest que la nostra proposta plantejava la possibilitat que fóra cada tres o sis mesos, però l'equip de govern va suggerir que fóra cada mes. No obstant això estarem pendents i observants per tal de plantejar en el futur, si funciona bé, fer-ho de manera trimestral o semestral.

PARLEM nº30  

Butlletí d'informació municipal de Rafelbunyol

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you