Page 1

#PlenariCarcaixent #PlenariCarcaixent del 27-10-12 #PlenariCarcaixent del dia 27-10-12

Event Participants

Trending Words de, #plenaricarcaixent, la, que, per, el, en, les, diu, els, moci贸, @paco_salom, es, del, c.


RT @BlocCarcaixent: A l'últim #PlenariCarcaixent es va aprovar per unanimitat reclamar augment d'inversions per als valencians als PGE 2013 http://t.co/vhyWYPTS 28-Oct-12 19:41 | rubenguillotvlc

A l'últim #PlenariCarcaixent es va aprovar per unanimitat reclamar augment d'inversions per als valencians als PGE 2013 http://t.co/vhyWYPTS 28-Oct-12 19:25 | BlocCarcaixent

. @A_Gisbert al pareixer ahir twitter no anava molt bé. Jo tb vaig tindre problemes per seguir el #PlenariCarcaixent 26-Oct-12 16:01 | rubenguillotvlc

#PlenariCarcaixent usuaris més actius: @BlocCarcaixent @rubenguillotvlc @desireepalma76 @jminmoval4 http://t.co/htcxbuEP 26-Oct-12 11:46 | rubenguillotvlc

RT @BlocCarcaixent: #plenaricarcaixent Prec de @bloccarcaixent sobre plaques dels carrers a la zona de Gaianes 25-Oct-12 22:14 | desireepalma76

#plenaricarcaixent S'alça la sessió 25-Oct-12 21:00 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent Torn del públic. Parlen sobre el maltractament animal 25-Oct-12 20:52 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent @desireepalma76 prega que es posen les plaques als carrers que no compten amb elles 25-Oct-12 20:50 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent Prec de @bloccarcaixent sobre plaques dels carrers a la zona de Gaianes 25-Oct-12 20:48 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent Prec de C. Albert sobre impuls de gestions per a què les empreses privades contracten gent de Carcaixent 25-Oct-12 20:48 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent I. Signes diu que les escoles infantils són gestionades per l'Ajuntament i que seurà amb A. Calatayud a parlar del tema 25-Oct-12 20:47 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent 14 Precs i preguntes. Prec d'UxV sobre gestió de les escoles infantils per les associacions esportives municipals 25-Oct-12 20:45 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent 13 Informes i comunitats. El secretari llig el nombre de decrets dictats des de l'última sessió plenària 25-Oct-12 20:44 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent Es destestima la moció per 8 vots a favor (Bloc-PSOE i C. Albert), 1 abstenció (UxV) i 11 vots en contra (10 PP i 1 PSD) 25-Oct-12 20:44 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent Continuem amb el maltractament animal 25-Oct-12 20:41 | BlocCarcaixent


RT @BlocCarcaixent: #plenaricarcaixent S'aprova per unanimitat la moció de Bloc-Compromís de reivindicació de millor finançament per als valencians 25-Oct-12 20:28 | samcarcaixent

#plenaricarcaixent I. Signes mostra el rebuig del seu grup municipal al maltractament animal 25-Oct-12 20:28 | BlocCarcaixent

RT @BlocCarcaixent: #plenaricarcaixent S'aprova per unanimitat la moció de Bloc-Compromís de reivindicació de millor finançament per als valencians 25-Oct-12 20:26 | jminmoval4

#plenaricarcaixent C. Albert defensa la moció presentada en defensa dels animals i d'un Carcaixent lliure de circs amb animals 25-Oct-12 20:23 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent No sabem si la moció afectarà a este plenari. Perquè hi ha vegades que més bé sembla un circ que un Ple d'un Ajuntament 25-Oct-12 20:21 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent 12 Moció de C. Albert sobre declaració de Carcaixent com a localitat lliure de circs amb animals 25-Oct-12 20:20 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent S'aprova per unanimitat la moció de Bloc-Compromís de reivindicació de millor finançament per als valencians 25-Oct-12 20:19 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent Quina manera que té el PP de reinvindicar els interessos dels valencians! 25-Oct-12 20:18 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent L'alcaldessa L. Botella diu que el seu grup votarà a favor d'esta moció i que els valencians estem mal finançats 25-Oct-12 20:17 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent @Paco_Salom diu que eixa veu única ha de començar pels pobles. Este Ple és una bona manera per començar la reivindicació 25-Oct-12 20:15 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent @Paco_Salom demana una veu única de tots els valencians que exigisca a l'Estat la inversió que li pertoca per nombre hab. 25-Oct-12 20:13 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent @Paco_Salom diu que el president Fabra va dir que presentaria esmenes als pressupostos generals de l'Estat. Serà deveres? 25-Oct-12 20:12 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent @Paco_Salom defensa la moció i demana un tracte més just en les inversions de l'Estat per al País Valencià 25-Oct-12 20:11 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent 11 Moció Bloc-Compromís sobre disconformitat amb els pressupostos generals de 2013 i pla de retorn del deute històric 25-Oct-12 20:08 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent Tots els grups municipals donaran suport a la moció de Bloc-Compromís. Unanimitat 25-Oct-12 20:06 | BlocCarcaixent


#plenaricarcaixent A. Calatayud vol saber quants diners costàra posar en marxa la potabilitzadora de la Garrofera i d'on ve la contaminació 25-Oct-12 19:59 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent @martiescandell diu que els els pròxims pressuposts el PP té una bona oportunitat de posar els diners que calguen 25-Oct-12 19:57 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent @martiescandell diu que seria la solució definitiva als problemes de l'aigua que patim els pobles de la Ribera 25-Oct-12 19:55 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent Es tracta de demanar a la Generalitat que d'una volta per totes es posa en marxa la potabilitzadora de la Garrofera 25-Oct-12 19:55 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent @martiescandell defensa la moció que ja va estar aprovada pel Congrés Nacional del Bloc el 30 de setembre 25-Oct-12 19:54 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent 10 Moció Bloc-Compromís sobre posada en funcionament de la potabilitzadora de la Garrofera 25-Oct-12 19:53 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent S'aprova el punt per unanimitat 25-Oct-12 19:52 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent Se li retira la condició d'agent urbanitzador de la UDE-2 "Santa a la Bàrbara a la mercantil Hort de Senent, SL 25-Oct-12 19:52 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent Nova urgència. Resolució agent urbanitzador UDE-2 "Santa Bàrbara" a la mercantil Hort de Senent, SL 25-Oct-12 19:51 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent C. Albert retira el seu vot particular. Es passa a votació 25-Oct-12 19:50 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent Un altre vot particular a una ordenança de C. Albert. El secretari diu que no pot ser per anar en contra de la llei 25-Oct-12 19:49 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent A. Calatayud vol un estudi per a reduir costos en la piscina municipal 25-Oct-12 19:45 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent A. Calatayud se centra novament en el dèficit de la piscina municipal. Tot és qüestió de prioritats... 25-Oct-12 19:44 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent I. Signes reconeix que Bloc-Compromís ve dient des de fa molts anys la delicada situació en què es troben els comptes mun 25-Oct-12 19:43 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent I. Signes s'excusa en què l'equip de govern anterior del PP sí que va fer coses i tenia en compte les finances municipals 25-Oct-12 19:41 | BlocCarcaixent


#plenaricarcaixent @Paco_Salom contesta a la intervenció del regidor I. Signes i diu que a Carcaixent tenim problemes financeres molt abans 25-Oct-12 19:35 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent El regidor C. Albert defensa el seu vot en contra de la modificació de les ordenances fiscals com les anteriors 25-Oct-12 19:34 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent 9. Modificació de més ordenances fiscales estes per urgència 25-Oct-12 19:31 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent 8 Aprovació ordenança reguladora obres edificació de l'Ajuntament de Carcaixent. Per unanimitat es deixa sobre la mesa 25-Oct-12 19:31 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent Punt 7 Se li lleva la condició d'agent urbanitzador de la UDE-4 "Sant Pau" a la mercantil Des. Urb. Mare Nostrum, SL 25-Oct-12 19:30 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent S'aprova la urgència per unanimitat 25-Oct-12 19:28 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent El regidor d'Urbanisme defensa la urgència i proposa deixar el punt 8 de la urgència sobre la mesa 25-Oct-12 19:26 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent Anem a la urgència. 7 Resolució agent urbanitzador UDE-2 "Sant Pau" mercantil Mare Nostrum, SL. 25-Oct-12 19:26 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent S'aprova el punt per unanimitat 25-Oct-12 19:24 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent Diu que els sindicats estan d'acord amb esta norma reguladora que afecta els empleats municipals 25-Oct-12 19:23 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent El regidor d'Interior explica la norma reguladora de prestacions en situacions d'incapacitat temporal 25-Oct-12 19:22 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent 6 Proposta aprovació norma reguladora prestació econòmica situacions incapacitat temporal empleats públics Ajuntament 25-Oct-12 19:20 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent S'aprova per unanimitat la proposta de l'equip de govern 25-Oct-12 19:19 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent Els policies municipals proposats són Gomis i Maluenda 25-Oct-12 19:19 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent Proposta de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc a policies amb 25 anys de servei 25-Oct-12 19:18 | BlocCarcaixent


RT @BlocCarcaixent: #plenaricarcaixent El secretari llig que hi ha un vot particular al dictamen de l'ordenança de l'VTM. Proposa bonificar vehicles ecològics 25-Oct-12 19:12 | rubenguillotvlc

#plenaricarcaixent 4 Aprovació expedient declaració de no disponibilitat de crèdits (pagues extres funcionaris) 25-Oct-12 19:08 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent L'alcaldessa respon que a l'Ajuntament de Carcaixent també li diuen molts diners 25-Oct-12 19:07 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent L'oposició es queixa de l'elevat nombre d'obligacions pendents de pagament que té l'Ajuntament 25-Oct-12 19:06 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent 3 Donar compte de l'informe de morositat 3 trimestre de 2012 25-Oct-12 19:04 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent Bloc-Compromís votarà en contra de totes les ordenances excepte la de guals 25-Oct-12 19:03 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent L'esmena queda rebujada per 9 vots favor (Bloc, PSOE, UxV i C. Albert) i 11 en contra (PP-PSD) 25-Oct-12 19:00 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent El secretari llig que hi ha un vot particular al dictamen de l'ordenança de l'VTM. Proposa bonificar vehicles ecològics 25-Oct-12 18:57 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent I. Signes diu que l'equip de govern manté el compromís de parlar amb l'oposició de les finances municipals 25-Oct-12 18:53 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent El portaveu del PP diu que la l'equip de govern fa el que creu millor per al poble, per responsabilitat 25-Oct-12 18:50 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent El repic de les campanes desconcentren a tots els regidors que agarren el torn de paraula 25-Oct-12 18:46 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent Diu que hi ha alternatives a la pujada de taxes. I demana que es tinguen en compte les aportacions de l'oposició 25-Oct-12 18:45 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent @Paco_Salom torna a demanar a l'equip de govern que explique per què pujaran les taxes i preus públics un 5% per a 2013 25-Oct-12 18:42 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent Segon torn per a la regidora UxV, que defensa a ultrança l'austeritat en els gastos de l'Ajuntament de Carcaixent 25-Oct-12 18:41 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent Segon torn per al regidor C. Albert i les campanes de la parròquia tornen a repicar. La Novena de la Mare de Déu... 25-Oct-12 18:37 | BlocCarcaixent


#plenaricarcaixent @Paco_Salom diu que l'equip de govern (PP-PSD) igual complix el pla d'ajust com l'incomplix, quan li interessa 25-Oct-12 18:30 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent @Paco_Salom diu que l'equip de govern no ha justificat les seues propostes de modificació d'ordenances en este Ple 25-Oct-12 18:29 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent A. Calatayud critica que l'equip de govern haja gastat més del que estava autoritzat pel pla d'ajust 25-Oct-12 18:27 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent C. Albert rebuja els increments d'impostos, taxes i preus públics per a l'exercici 2013. També UxV votarà en contra 25-Oct-12 18:23 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent Repiquen les campanes de la parròquia mentre parla el regidor C. Albert 25-Oct-12 18:20 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent Pugen la majoria un percentage superior a l'IPC excepte l'ordenança de guals i la piscina coberta 25-Oct-12 18:20 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent B. Oltra, regidora del PSOE defensa el seu vot en contra a la modificació de les ordenances fiscals plantejada per PP-PSD 25-Oct-12 18:18 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent També la de guals, drets d'examens, llicències d'ocupació, escoles esportives, piscina coberta i general de recaptació 25-Oct-12 18:16 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent Es modifiquen les ordenances de l'IVTM, IAE, cementeri, documents administratius, mercat municipal, llicències taxis,... 25-Oct-12 18:16 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent 2 Modificació ordenances fiscals 25-Oct-12 18:14 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent Es guarda un minut de silenci per totes les víctimes de la pantanada de Tous 25-Oct-12 18:13 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent El Ple reclama a les altres adminitracions públiques s'establisquen plans d'inundacions 25-Oct-12 18:12 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent Un record per a les víctimes de la pantanada de Tous de 1982 25-Oct-12 18:10 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent Record de tot allò que va passar fa 30 anys a Carcaixent per la rotura de la presa de Tous 25-Oct-12 18:09 | BlocCarcaixent

#plenaricarcaixent 1 Moció institucional sobre les inundacions d'octubre de 1982. Llig la moció l'alcaldessa 25-Oct-12 18:06 | BlocCarcaixent


A més d'algunes mocions com les de Bloc-Compromís sobre la posada en marxa de la potabilitzadora de la Garrofera #plenaricarcaixent 25-Oct-12 11:30 | BlocCarcaixent

Entre els punts més destacats de l'ordre del dia figura la modificació d'algunes ordenances fiscals #plenaricarcaixent 25-Oct-12 11:26 | BlocCarcaixent

Recordeu que hui a les 20.00 h a l'Ajuntament de Carcaixent hi ha Ple ordinari. El podeu seguir per ací a través de #plenaricarcaixent 25-Oct-12 11:24 | BlocCarcaixent

#PlenariCarcaixent Octubre  

Piulades al #PlenariCarcaixent d'Octubre del dia 27-10-12

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you