Page 1

L’Argilaga Info BLOC

Butlletí d’Informació Local Nº 10 Any IV Octubre 2010

L’EMPENTA DEL BLOC Aquest inici de curs 2010-2011 és per a estar contents. Hem aconseguit dos fites que ens havíem proposat: 1a) Que Barxeta tinguera Escoleta Infantil municipal.

Una altra reivindicació també s’ha complit en el present any: La rebaixa en la contribució de les cases, o siga en l’IBI. Esquerra Unida també se n’ha adonat de la injustícia que açò suposava i ens ha donat la raó i han pegat la cabotà i han rebaixat el tipus de gravamen del 0,75 al 0,65.

una

2a) Que els alumnes del col·legi tingueren els llibres de forma gratuïta. Que Barxeta tinga una guarderia municipal i homologada per la pròpia Conselleria, no és qualssevol cosa. Sense anar més lluny, Xàtiva mateix no en té cap, privades moltes, però de titularitat municipal; cap. Que la escoleta haja obert a setembre ha sigut un mèrit dels tres partits del poble i sobretot, gràcies al primer Plan E de Zapatero, el qual ens ha facilitat els 292.000 euros que ha costat. EL REBENTÓ

Que els pares i les mares dels alumnes del col·legi públic hagen tingut els llibres de text gratis, també és per a estar la mar de contents, en els dits d’una mà es poden comptar els pobles que ofereixen la gratuïtat dels llibres.

Junt a la inversió en educació i la rebaixa d’impostos, al Bloc tenim una altra fita a conquerir: Facilitar la creació de llocs de treball.

Llocs de treball que es podrien afavorir amb la construcció d’un Gràcies al Bloc que ja ho portava polígon industrial. Estos, ni l’han demanant els últims dos anys i per fet ni el faran. Fins que no entrem què no, a Esquerra Unida perquè al nosaltres els del Bloc; polígon, no final han pegat la cabotà. n’hi haurà. A QUI CORRESPONGA

No ens aclarim. Ningú s’ha aclareix. Que algú ho esclarissa. Pel carrer de La Font cap avall, es pot o no es pot abaixar? El senyal de prohibició està tapat o destapat? De vegades està i de vegades el lleven. Si el tapen i el destapen, per què el tapen i el destapen? Qui el fica i el lleva i el torna a ficar i a llevar? REFRANYS

 A la casa que hi ha un vell, no hi faltarà un consell.  Si vols estar ben servit, fes-te tu mateix el llit.

TOPONÍMIA

EL MUR Construcció feta per defensar al poble de les avingudes del riu. És va acabar el 25 de març de 1.950 i va costar 287.710 ptes. Mesura 249,85 m. de longitud.

http://blocbarxeta.blogspot.com

Dels assumptes privats, al Bloc no li interessa res. Però la qüestió canvia quan parlem de l’Ajuntament que som tots. De cada euro que s’ingressa i cada euro que es gasta; nosaltres hem d’informar puntualment de tot; encara que li sàpiga mal a més d’un. Esta gent ha fet sempre el mateix, però, amb la diferència que ara nosaltres si que INFORMEM i tots esteu INFORMATS de totes les martingales que es porten entre mans. Sempre han practicat la llei de l’embut.

Afortunadament, a este poble hi ha el Bloc


Info BLOC

OCTUBRE

2010

10

ANÀLISI ECONÒMIC DEL NOSTRE AJUNTAMENT AMB 5 PARAULES: NO TENIM NI UN EURO Els últims dies del mes de setembre han corroborat el que ja pensàvem durant molt de temps. El nostre Ajuntament s'ha quedat sense romanent, que és el mateix que dir que s'han quedat sense estalvis. Perquè tots ho entenguen, posarem un exemple quotidià. Una família que tinga dos comptes en el banc, un compte d'estalvi i un compte per a fer front a les despeses corrents de tots els dies. En el compte d'estalvi a principis d'any hi havia uns 300.000 euros i al 30-09-2010 no queda ni un euro. On està eixos diners? Eixos diners s'han utilitzat per a pagar inversions en instal·lacions que el govern de Camps encara no ha finançat amb els diners promesos, s'ha utilitzat per a pagar els excessos de les festes del 2009 i 2010, o s'ha utilitzat per a pagar-li la indemnització a una veïna que va pegar un bac, entre altres coses. Es preguntaran: I el compte de despeses corrents? Quant de diners hi ha? No ho sabem, per això hem demanat informació per escrit. En el compte de despeses corrents és en la qual ens ingressen la nòmina o les pensions, depenent de persones, però en quant hi haja algun imprevist com la reparació del cotxe, anar al dentista perquè ens fa mal algun queixal, o ens inviten a una boda o hem de pagar els rebuts dels assegurances dels cotxes i de la vivenda; ens quedaríem sense recursos. Si tornem al punt de vista del nostre Ajuntament, sense recursos per a pagar les nòmines als treballadors, sense recursos per pagar els rebuts de l'electricitat, els rebuts de telèfons, sense recursos perquè els vehicles municipals fiquen gasoil, sense recursos per a pagar la seguretat social dels treballadors, etc.

En definitiva, una irresponsabilitat per part del govern d'EU i un caos. La percepció que tenim la gent del Bloc és que els actuals governants veuen el final del camí, veuen que la gent no confia en ells i que no renovaran el control de l'Ajuntament i per això volen dilapidar tots els recursos que té el nostre ajuntament. Tots els anys, quant s'acaba l'any fiscal, el govern dóna comptes a la resta de la corporació municipal públicament de l'estat d'ingressos i de despeses de l'any anterior i del romanent que té l'Ajuntament. L'any passat ens van dir que l'Ajuntament tenia un romanent de 300.000 euros. Enguany, Que ens diran? Que hi ha un romanent zero!!! Com hem comentat anteriorment, és una irresponsabilitat per part del govern municipal d'EU-PP de les decisions que han pres, sense consultar al Bloc, per a utilitzar el romanent que hi havia a principis d'any. Nosaltres, que vam votar els pressupostos a favor, vam posar com una de les condicions necessàries per a votar afirmativament, que ens informaren abans de prendre qualsevol decisió que afectara les modificacions. En cap moment ens han informat. Sempre hem defés, i més en esta època de crisi, que l'Ajuntament del Barxeta liderara l'esforç inversor per ajudar famílies, comerços, empreses, pensionistes, jubilats o aturats a reduir les conseqüències negatives de la falta de recursos i que afectava negativament tots estos col·lectius. Hem defés que s'utilitzaren els recursos propis que l'Ajuntament presumia d'ells per a invertir-los de manera productiva i millorar la vida dels seus veïns, però el que no podem defendre és que ens hipotequen per als pròxims anys.

http://blocbarxeta.blogspot.com

Potser s'hagen de canviar els fanals i posar peretes que consumisquen menys, però no comprar un rellotge de sol que ens va costar més de 12.000 euros i que encara no coneixem a ningú que sàpiga llegir l'hora amb ell. Pensem que s'havien de pagar els llibres dels nostres escolars de primària i infantil, però no gastar-nos 92.000 euros a fer unes festes patronals incompletes de continguts culturals i mal estructurats. Creem que calia gastar-se 300.000 euros en el guarderia municipal però no malgastar 63.000 € aproximadament que va costar l'auditori de les Eres que encara no s'ha utilitzat ni per a fer cap festa d'aniversari. Compartim que l'Ajuntament ha de liderar l'esforç a realitzar inversions en infraestructures productives, despeses socials o educació però no compartim que s'utilitze el romanent per a finançar despeses corrents i inversions no productives. Diem que s'han de retallar alguns despeses corrents, així ho constata l'estructura financera i l'estat de despeses de l'Ajuntament, i redistribuir eixos estalvis en despeses socials o millorar infraestructures abandonades a la seua sort durant molts anys. En definitiva, la mala planificació financera del govern municipal ens ha portat a un situació d'estalvi 0, és a dir, com molts valencians, "vivim al dia" i resant que no passe res imprevist en la labor diària de l'Ajuntament, perquè sinó és quan vindran els problemes de veritat.

Afortunadament, a este poble hi ha el Bloc


Info BLOC

OCTUBRE

2010

10

5 OPINIONS ELS CAMINS ESTAN FETS POLS. ARREGLA ELS CAMINS?

QUI

PODEM FER FESTES PATRONALS AMB MENYS DINERS?

El tema dels camins rurals és un cas apart. Estan tots fets pols i només fan que apedaçar. Els camins rurals són la metàfora del que és la gestió de l'Ajuntament del nostre poble, és a dir, que només es dediquen a posar pedaços i a improvisar, ni tenen un pla estratègic d'inversions, ni una fulla de ruta a seguir sinó que van segons bufa el vent.

En un ple extraordinari el govern EU-PP va aprovar acabar-se tot el romanent de tresoreria que fa 9 mesos tenia un import de 300.000 euros aproximadament.

Es penós anar pel terme i veure com tots els camins estan plens de forats, i aquestos forats que no porten una setmana sinó mesos, pendents que el servei de manteniment del nostre ajuntament vaja a reparar-los. Amb total seguretat que solament els arreglaran quant algun vehicle trenque alguna roda o el motor degut al mal estat del camí. Tornant als camins, una vegada seguen les voreres, va i es deixen les borses de fem més d'un mes. La imatge és molt impactant, les borses de fem plenes de gom a gom al costat dels camins. Això si que està bo! ARA TENIM RELLOTGE DE SOL I LLIBRES GRATUÏTS PER ALS NOSTRES ESTUDIANTS.

En un article que vam publicar l'any passat a L'Argilaga d'abril denunciàvem que la proposta del Bloc que pagar el llibre als xiquets de primària i infantil fou tombada pel govern municipal d'EUPP. Aquest any, “erre que erre”, hem tornat a proposar-la i pareix que aquest any ens bufa l'aire a favor i l'han aprovada. Ave Maria Puríssima!!! Això és un miracle o es que, nosaltres, la gent del Bloc fem propostes molt coherents i per a tothom? Com es deia en l'article aquell, no tenim llibre gratuïts per als nostres estudiants però si que tenim rellotge de sol. Això ho hem de canviar perquè ara tenim rellotge de sol i llibres gratuïts.

Part d'eixe romanent, que s'han dilapidat, s'ha utilitzar per finançar els 92.000 euros que han costat les festes patronals del poble aquest mateix any. Hem sembla un falta de respecte a tots els veïns que un ajuntament es gaste 92.000 euros en finançar unes festes en l'època de dificultats financeres que estan passant moltes de les famílies del poble. La regidora d'Economia es justifica que fa dos anys que no reben la subvenció de 30.000 € que dóna la Diputació de València per finançar parcialment aquestos esdeveniments, doncs, jo hem pregunte, si saps que ja fa 2 anys que t'han dit que no rebràs la subvenció, perquè no ajustes els pressupost per a les festes als recursos que pots disposar? Perquè no canviem el format de les festes i envers de fer 10 en fem 5? Crec que no passaria rés fer 5 dies molt intensos en actes i esdeveniments. Les festes són necessàries per desconnectar, per ajuntar-se amb els amics, per gaudir de l'estiu, de les vacances o per dinamitzar l'economia dels comerços locals, entre d'altres coses, però 92.000 euros en finançar unes festes incompletes i pobres en continguts culturals i esportius? Doncs ens sembla lamentable. Crec que deguem obrir el debat de buscar un nou model de festes patronals amb menys recursos per tal d'utilitzar aquest estalvi o ajust en altres inversions més productives. Ah! No em comptat amb els 24.000 euros de les quotes voluntàries que anem a pagar al banc al mateix juliol.

http://blocbarxeta.blogspot.com

Ha eixit una normativa nova (segons diuen ells) la qual informa que els rastells de les voreres s’han de col·locar sempre en posició vertical. La normativa és clara i cal complir-la, per això estan fent-ho així al carrer Sant Roc, han col·locat tots els rastells enfilats i més rectes que un fil. Però el cas és que els veïns es queixen que d’esta forma el cotxe no el podran entrar dins la cotxera. I si no el poden entrar, què han de fer? Rebaixar el rastell, tirar una llesca de material entre el rastell i el carrer, ficar un llistó en el carrer davant del rastell, entrar-lo volant? Com sempre demanem a tot el veïnat: “Paciència i una canya”. PER A QUÈ TENEN EL CAP.

Pareix mentida les decisions que es prenen des de la Regidoria corresponent. Degut a les obres que estan fent-se al carrer Sant Roc, s'ha desviat la circulació dels vehicles pel carrer Ausiàs March; fins ací ningun problema. El problema que denunciem és que han autoritzat la doble circulació i quan conflueixen dos vehicles, doncs ja tenim ací el problema. Això s'haguera solucionat si no hagueren deixat estacionar en eixe carrer durant la durada de les obres, perquè s'haguera millorat la fluïdesa de la circulació i s'hagueren evitat embossaments, què són bestials en certes hores del dia. Per a dur barret!!!

Afortunadament, a este poble hi ha el Bloc


Info BLOC

OCTUBRE

2010

10

ANÁLISIS ECONÓMICO DE NUESTRO AYUNTAMIENTO EN 5 PALABRAS: NO TENEMOS NI UN EURO Los últimos días del mes de septiembre han corroborado lo que ya pensábamos durante mucho tiempo. Nuestro Ayuntamiento se ha quedado sin remanente, que es lo mismo que decir que se han quedado sin ahorros. Para que todos lo entiendan, vamos a poner un ejemplo cotidiano. Una familia que tenga dos cuentas en el banco, una cuenta de ahorro y una cuenta para hacer frente a los gastos corrientes de todos los días. En la cuenta de ahorro a principios de año había unos 300.000 euros y al 3009-2010 no queda ni un euro. ¿Donde está ese dinero? Ese dinero se ha utilizado para pagar inversiones en instalaciones que el gobierno de Camps aún no ha financiado con el dinero prometido, se ha utilizado para pagar los excesos de las fiestas de 2009 y 2010, o se ha utilizado para pagarle la indemnización a una vecina que pegó un batacazo, entre otras cosas. Se preguntarán: ¿Y la cuenta de gastos corrientes? ¿Cuanto dinero hay? No lo sabemos, por eso hemos pedido información por escrito. En la cuenta de gastos corrientes es en la que nos ingresan la nómina o las pensiones, dependiendo de personas, pero en cuanto haya algun imprevisto como la reparación del coche, ir al dentista porque nos hace daño alguna muela, o nos invitan a una boda o tenemos que pagar los recibos de los seguros de los coches y de la vivienda, pues nos quedaríamos sin recursos. Si volvemos al punto de vista de nuestro Ayuntamiento, sin recursos para pagar los nóminas a los trabajadores, sin recursos por pagar los recibos de la electricidad, los recibos de teléfonos, sin recursos para que los vehículos municipales reposten gasóleo, sin recursos para pagar la seguridad social de los trabajadores, etc.

En definitiva, una irresponsabilidad por parte del gobierno de EU y un caos. La percepción que tenemos la gente del Bloc es que los actuales gobernantes ven el final del camino, ven que la gente no confía en ellos y que no renovarán el control del ayuntamiento y por eso quieren dilapidar todos los recursos que tiene nuestro ayuntamiento. Todos los años, cuanto se termina el año fiscal, el gobierno da cuentas al resto de la corporación municipal públicamente del estado de ingresos y de gastos del año anterior y del remanente que tiene el Ayuntamiento. El año pasado nos dijeron que el Ayuntamiento tenía un remanente de 300.000 euros. Este año, ¿Que nos dirán? ¡¡¡Que hay un remanente cero!!! Como hemos comentado anteriormente, es una irresponsabilidad por parte del gobierno municipal de EU-PP de las decisiones que han tomado, sin consultar al Bloc, para utilizar el remanente que había a principios de año. Nosotros, que votamos los presupuestos a favor, pusimos como una de las condiciones necesarias para votar afirmativamente, que nos informaran antes de tomar cualquier decisión que afectara a las modificaciones. En ningún momento nos han informado. Siempre hemos defendido, y más en esta época de crisis, que el Ayuntamiento de Barxeta liderara el esfuerzo inversor para ayudar a familias, comercios, empresas, pensionistas, jubilados o parados a reducir las consecuencias negativas de la falta de recursos y que afectaba negativamente a todos estos colectivos. Hemos defendido que se utilizaran los recursos propios que el Ayuntamiento presumía de ellos para invertirlos de manera productiva y mejorar la vida de sus vecinos, pero lo que no podemos defender es que nos hipotequen para los próximos años.

http://blocbarxeta.blogspot.com

Puede que se deban cambiar las farolas y poner bombillas que consuman menos, pero no comprar un reloj de sol que nos costó más de 12.000 euros y que aún no conocemos a nadie que sepa leer la hora con él. Pensamos que se debían pagar los libros de nuestros escolares de primaria e infantil, pero no gastarnos 92.000 euros en hacer unas fiestas patronales incompletas de contenidos culturales y mal estructurados. Creemos que había que gastarse 300.000 euros en el guardería municipal pero no malgastar 63.000 € aproximadamente que costó el auditorio de las Eras que aún no se ha utilizado ni para hacer ninguna fiesta de aniversario. Compartimos que el Ayuntamiento debe liderar el esfuerzo en realizar inversiones en infraestructuras productivas, gastos sociales o educación pero no compartimos que se utilice el remanente para financiar gastos corrientes e inversiones no productivas. Decimos que se deben recortar algunos gastos corrientes, así lo constata la estructura financiera y el estado de gastos del Ayuntamiento, y redistribuir esos ahorros en gastos sociales o mejorar infraestructuras abandonadas a su suerte durante muchos años. En definitiva, la mala planificación financiera del gobierno municipal nos ha llevado a un situación de ahorro 0, es decir, como muchos valencianos, "vivimos al día" y rezando que no pase nada imprevisto en la labor diaria del Ayuntamiento, porque sino es cuando vendrán los problemas de verdad.

Afortunadament, a este poble hi ha el Bloc


Info BLOC

OCTUBRE

2010

10

5 OPINIONES LOS CAMINOS ESTÁN HECHO POLVO. ¿QUIEN ARREGLA LOS CAMINOS?

¿PODEMOS HACER FIESTAS PATRONALES CON MENOS DINERO?

El tema de los caminos rurales es un caso aparte. Están todos hechos polvo y nada más hacen que remendar. Los caminos rurales son la metáfora de lo que es la gestión del Ayuntamiento de nuestro pueblo, es decir, que solo se dedican a poner remiendos y a improvisar, ni tienen un plan estratégico de inversiones, ni una hoja de ruta a seguir sino que van según sopla el viento.

En un pleno extraordinario el gobierno EU-PP aprobó acabarse todo el remanente de tesorería que hace 9 meses tenía un importe de 300.000 euros aproximadamente.

Da pena ir por el término y ver como todos los caminos están llenos de agujeros, y estos agujeros que no llevan una semana sino meses pendientes que el servicio de mantenimiento de nuestro ayuntamiento vaya a repararlos. Con total seguridad que solamente los arreglarán cuanto algún vehículo rompa alguna rueda o el motor debido al mal estado del camino. Volviendo a los caminos, una vez siegan las cunetas, va y se dejan las bolsas de desechos más de un mes. La imagen es muy impactante, las bolsas de restos de siega llenan todos los caminos. ¡Esto si que está bueno! AHORA TENEMOS RELOJ DE SOL Y LIBROS GRATUITOS PARA NUESTROS ESTUDIANTES.

En un artículo que publicamos el año pachucho a LA Aliaga de abril denunciábamos que la propuesta del Bloque que pagar el libro a los niños de primaria e infantil fue tumbada por el gobierno municipal de EU-PP. Este año, “erre que erre”, hemos regresado a proponerla y parece que este año nos bufa el aire a favor y lo han aprobada. Aviene Maria Purísima!!! Eso es un milagro o se que, nosotros, la gente del Bloque hacemos propuestas muy coherentes y para todos. Como se decía en aquel artículo, no tenemos libros gratuitos para nuestros estudiantes pero si tenemos reloj de sol.

Parte de ese remanente, que se ha dilapidado, se ha utilizado para financiar los 92.000 euros que han costado las fiestas patronales del pueblo este año. Nos parece un falta de respeto a todos los vecinos que un ayuntamiento se gaste 92.000 euros en financiar unas fiestas en esta época de dificultades financieras que están pasando muchas de las familias del pueblo. La concejala de Economía se justifica que hace dos años que no reciben la subvención de 30.000 € que da la Diputación de Valencia para financiar parcialmente estos acontecimientos, pues, yo me pregunto, si sabes que ya hace 2 años que te han dicho que no recibirás la subvención, ¿porque no ajustas los presupuesto para las fiestas a los recursos que puedes disponer? Porque no cambiamos el formato de las fiestas y en vez de hacer 10 hacemos 5? Creo que no pasaría nada el hacer 5 días muy intensos en actos y acontecimientos. Las fiestas son necesarias para desconectar, para juntarse con los amigos, para gozar del verano, de las vacaciones o para dinamizar la economía de los comercios locales, entre otras cosas, ¿pero 92.000 euros en financiar unas fiestas incompletas y pobres contenidos culturales y deportivos? Pues nos parece lamentable. Creo que se debe abrir el debate de buscar un nuevo modelo de fiestas patronales con menos recursos, para utilizar este ahorro o ajuste en otras inversiones más productivas. ¡Ah! No hemos contado con los 24.000 euros de las cuotas que vamos a pagar en julio.

http://blocbarxeta.blogspot.com

Ha salido una normativa nueva (según dicen ellos) la cual informa que a los bordillos de las aceras se deben colocar siempre en posición vertical. La normativa es clara y hay que cumplirla, por eso están haciéndolo así a la calle San Roque, han colocado todos los bordillos enhebrados y más rectos que un hilo. Pero el caso es que los vecinos se quejan que de esta forma el coche no lo podrán entrar dentro la cochera. Y si no lo pueden entrar, ¿qué deben hacer? Rebajar el bordillo, tirar una rebanada de material entre el bordillo y la calle, meter un listón en la calle ante el bordillo, ¿entrarlo volando? Como siempre pedimos a toda la vecindad: “Paciencia y una caña”. PARA QUÉ TIENEN LA CABEZA.

Parece mentira las decisiones que se toman desde la concejalía que corresponde. Debido a las obras que están haciéndose en la calle San Roque, se ha desviado la circulación de los vehículos por la calle Ausiás March; hasta aquí ningún problema. El problema que denunciamos es que han autorizado la doble circulación y cuando confluyen dos vehículos, pues ya tenemos aquí el problema. Eso se hubiera solucionado no dejando estacionar en el transcurso de las obras, para que se hubiera mejorado la fluidez de la circulación y se hubieran evitado embotellamientos. ¡Para llevar sombrero!

Afortunadament, a este poble hi ha el Bloc


Info BLOC NOTICIA AL PERIÒDIC LEVANTE

OCTUBRE

2010

10

Dimarts 5-10-2010

Barxeta indemniza a una vecina que se cayó al salir de votar de las europeas  La mujer percibirá 2.500 euros por una caída que se produjo por el mal estado de las baldosas de un parque. R.G. XÀTIVA  El Ayuntamiento de Barxeta indemnizará a una vecina de la localidad con 2.500 euros por los daños sufridos la caída que sufrió cuando salía de votar en las pasadas elecciones europeas, el 7 de junio de 2009. El accidente se produjo en el parque Jaume I, donde se encuentra el acceso a la casa de la cultura, lugar donde estaba depositada la urna.

con movilidad reducida.

El alcalde de Barxeta, Vicent Antoni Giner, ha aclarado que en sus 19 años en la alcaldía es “el primer caso de este tipo que se nos presenta”, aunque el ayuntamiento “ha abonado por problemas en vehículos”.

El seguro del ayuntamiento en cambio se desentendió del accidente por entender que “el lugar donde ocurrieron los hechos no presentaba ninguna anomalía”.

De conformidad con la normativa, la indemnización (incluida daños morales) en situación de incapacidad temporal es de 53,66 euros por cada día de invalidez y de 28,88 euros por día de no invalidez, con lo que la indemnización se eleva a 2.476 euros.

Lo cierto es que como consecuencia de las lesiones sufridas, la vecina ha estado en situación de incapacidad temporal por espacio de dos meses, tal como se indica en su escrito del pasado 2 de junio. Durante ese tiempo se entiende que no ha podido desarrollar su actividad normal.

CARTA ABIERTA

A BIG FIRE IN BARXETA In the first week of septembre, my husband and me, we were in our house and we thought we Could hear water running. My husband went outside to see what it was. He came running back in the house. He said it was not water but a big fire next to the nursery very close to our house.

We were very frightened because it seemed like a long time until the firemen La aprobación de este pago ha and the helicopter came to contado con los votos a favor put the fire out. El Ayuntamiento reconoce en Según ha podido acreditar la de Esquerra Unida y del la resolución que la zona del afectada, durante dos meses partido Popular, y con el voto Eventually, after much parque Jaume I donde se ha estado postrada en una en contra de los tres work, the fire was out. produjo el accidente estaba “ligeramente levantado” y que esta circunstancia “pudo contribuir a la caída” de la vecina, y aunque señala que la pendiente que presentaba el azulejo levantado es “bastante ligera”, reconoce que puede favorecer la caída de personas

cama y atendió sus responsabilidades una segunda persona, además de tener que desplazarse durante 6 meses y medio, tres veces a la semana, a Xàtiva para recibir tratamiento médico, se expone en la documentación municipal.

concejales del Bloc. El ayuntamiento ha tenido que dotar la partida de gastos jurídicos con remanentes de otros ejercicios para afrontar la indemnización.

De: Torne Mena, Maria Asunción mailto: mariaasuncion.torne@axa.es Para Sección Seguros Asunto: 4837909837 Ajuntament de Barxeta / Perj. Eeeeeeeeeeeeeeee

An English woman in love with Barxeta.

ROSA DAVEY

QUÈ VA RECOMANAR LA COMPANYA D’ASSEGURANCES DE L’AJUNTAMENT?

NO PAGAR

En relación con el siniestro de referencia debemos significarles que de la información facilitada a través de nuestro Servicio Pericial se desprende que el lugar dónde ocurrieron los hechos no presentaba anomalía alguna, por lo que consideramos procedente defender la falta de responsabilidad del asegurado. Agradeceremos nos remitan copia del expediente administrativo incoado en el ayuntamiento de Barxeta a raiz de la reclamación formulada por la perjudicada, así como su resolución. Gracias y saludos. AXA Siniestros Prestaciones/Personales No Auto

http://blocbarxeta.blogspot.com

Afortunadament, a este poble hi ha el Bloc


Info BLOC

OCTUBRE

2010

10

NOVA SECCIÓ: ASSESSORIA LABORAL Escrito por Lorena el 26/04/2009 Hola, me llamo Lorena y mi pregunta es: estoy trabajando en un taller de empleo (Mancomunidad de municipios La Costera-La Canal), es un contrato de 6 meses + 6 meses (empezamos el 1/12/2008 y finaliza el 30/11/2009) que hicieron a la gente que estaba en paro. Yo estoy en la bolsa de sanidad y este verano me llamaran para hacer sustituciones como en otros veranos y me pregunto si puedo trabajar en los dos sitios durante los tres meses de verano. Se que si son dos contratos distintos (uno privado y otro público como es un hospital) si se puede, no? Y si fueran dos públicos, ¿Puedo estar a media jornada en uno y a jornada completa en otro?, es decir, un total de 12 horas, o ¿Trabajar a jornada completa en los dos? Gracias espero su respuesta. Un saludo P.D. Tengo un hijo de 9 meses y una hija de 4 años, lo digo por lo de la media jornada. Escrito por Asesoria Laboral el 01/05/2009 ¡Hola Lorena! Lo mejor que puedes hacer es intentar coger los dos sitios, el taller de empleo y el trabajo en el hospital y el que no tenga trabajo que se aguante. ¡Ah! Para el próximo taller de empleo, hablas con quién tengas que hablar y que te vuelvan a enchufar. ¿Te ha servido? Pregunta para más información en tu lugar de trabajo. Escrito por Lorena el 01/05/2009 Muchas gracias por tu ayuda, me ha servido de mucho y si que preguntaré en mi lugar de trabajo. GRACIAS NUEVAMENTE. EL TIC- I-TUC I EL TACA-TAC Si, si... Com podeu pensar eixe és el soroll que teníem clavat al cap els veïns de Barxeta que viuen prop del Col·legi Carles Salvador. Els mestres, els xiquets i tots aquells que s’apropaven a la zona. Si, si... Eixe tic-i-tuc i taca-tac és el soroll que feia el martell pneumàtic d’un operari des de principis d’este mes d’octubre. Si, si... com veieu l’estiu ha passat i tot s’aguarda a “hora-hora”. Ara que els nostres xiquets han començat l’horari escolar, ara els rota fer les voreres. Si, si…D’on no hi ha, no se’n pot traure!

UNA ADVOCADA EN LA GUARDERIA El Bloc ha criticat en el transcurs de l’últim plenari, el lloc de treball assignat per l’Ajuntament als estudiants que estan realitzant les pràctiques formatives, dins del marc del programa “La Dipu et beca”. En principi estava previst per aquest mes de setembre que dues becàries realitzaren les seues pràctiques de formació en les dependències de les oficines de l’Ajuntament i a la Biblioteca, doncs estan cursant la llicenciatura en Dret i els estudis de Tècnic Superior en Administració i Finances. No obstant això les becàries estaven realitzant les seues pràctiques en la guarderia municipal, recentment inaugurada; ajudant a les tasques d’atenció de xiquets i xiquetes. El Bloc apunta que en una guarderia fa falta una certe formació per a poder treballar en els xiquets. Afirma també que és lamentable que les becàries no hagen pogut treballar i practicar a l’àmbit de la seua àrea professional.

http://blocbarxeta.blogspot.com

L’INFORMADOR DISSABTE 2 D’OCTUBRE 2010

Els estudiants universitaris i d’FP han de realitzar PRÀCTIQUES, però com un complement a la seua formació acadèmica. No se’ls han d’espolsar de damunt.

Afortunadament, a este poble hi ha el Bloc


Info BLOC

OCTUBRE

2010

10

LA BARCELLA ESTÀ FERIDA

Un tumor maligne va despertar a les Hem escoltat en els mitjans de No podríem sol·licitar un Taller 18h d’un dimarts 6 de setembre. La comunicació que la Generalitat d’Ocupació sobre repoblació seua evolució ha sigut molt ràpida. forestal amb la finalitat de recuperar ajudarà en tot el possible. la serra i donar treball? Quines flames! Quin fum! Quina Si mirem l’article publicat al diari por! El dia següent era un dia trist. Levante del dia 11 de setembre de Això si, sense excloure a ningú, ni Quin espectacle! 2010 per Sara Ríos; a la pàgina 14 afavorir a ningú; no com en el cas del darrer Taller d’Ocupació que tan Tot havia canviat de color! Els del diari podem llegir: "Los alcaldes sols foren seleccionats els qui arbres eren esquelets! Pareixia un de los municipios afectados por el TOTS sabem i pel motiu que espai lunar. Ja no veurem la Barcella incendio de l´Alcalatén califican de TOTS sabem. com un mar verd on el sol i el vent "mentiras" las medidas que el presidente de la Generalitat ha jugaven amb els colors i la tela del Caldria també que el nostre prometido a las localidades de Ajuntament tinguera en compte i seu vestit. Valencia y Alicante que sufrieron ficara en pràctica les “Observacions Ara ja no queda ni colors ni tela, días atrás incendios. Camps a propòsit dels incendis de l’estiu sols queda un munt de cendres. anunció un paquete de actuaciones 2010” que li ha presentat recentment Al mig d’un silenci sepulcral, era urgentes para hacer frente a los L’Associació de Defensa del Massís quasi la una , vaig veure com una daños provocados, así como una del Boscarró. Unes recomanacions mànega d´aire que anava alçant la reunión con el Ejecutivo central que abasteixen tots els paràmetres: cendra, com si la natura haguera para pedirle ayuda económica para Tasques de neteja i prevenció, començat a netejar la serra, com si hacer frente a los trabajos”. nombre de persones contractades, ens donara al·licients i ens demanara espècies a repoblar, constitució No podríem com a municipi afectat de curar les ferides que tenia i ens d’una Comissió d’Avaluació de prendre algunes mesures realitzables deia: "La Barcella està ferida, Danys i Actuacions. i dur-les endavant? No caldria però no ha mort". nombrar una comissió d’avaluació i No és moment de medalles. És el Però com i qui l’ha de curar? de seguiment dels danys produïts moment d’estar TOTS JUNTS per per l’incendi? Què hem de fer? On hem d’anar? a curar i recuperar la nostra serra.

http://blocbarxeta.blogspot.com

Afortunadament, a este poble hi ha el Bloc

L'Argilaga Nº10_Octubre 2010  

Revista d'informació del Bloc de Barxeta