Page 1

L’Argilaga

Info BLOC

Butlletí d’Informació Local Nº 8 Any III Desembre 2009

TÓCALA OTRA VEZ SAM !!! “I com sempre i per damunt de tot continuem treballant per a que Barxeta, el nostre poble, es respire un ambient de tranquil·litat i confiança, malgrat que de vegades, últimament passa molt sovint, algú actua de manera malintencionada per defensar els seus interessos particulars i politics creant malestar i enfrontaments entre la gent del poble.” El nostre alcalde no escarmenta, no fa cas ni a res ni a ningú. Ell va a la d’ell. I mira que en el butlletí del 2007 ja li ho van avisar: Sr Alcalde que el butlletí de Nadal el paguem entre tots, si vosté vol criticar al Bloc, s’ho paga amb els seus diners, edite i pagues un pamflet i ahí diga’ns el que li vinga en gana i li rote, però, al butlletí de Nadal no. Si, si. Ja no ho faré més, tranquils, ja està tot solucionat. Ja t’has girat, ja te l’ha clavat!!!

Sr alcalde vosté ha perdut la confiança del poble, li vulguem recordar que en les últimes eleccions locals li van votar 420 persones de les 1200 que van acudir. De cada tres persones, dos NO el van votar, no el volien com alcalde. En els últims 8 anys ha perdut el 42% de l’electorat (De 729 a 420). Sr alcalde, per favor, faça-s’ho mirar!!!

EL REBENTÓ La neteja de la vora del riu a la zona del pont permet la pràctica de la pesca per a tots els aficionats que no són pocs. Però també cal actuar amb responsabilitat i civisme i evitar embrutar l’entorn tirant les deixalles i el fem al sòl. Caldria anar al riu amb una bossa de plàstic i arreplegar cadascú les seues deixalles. D’aquesta forma, la vora la riu romandria neta. REFRANYS

Pel Nadal cada ovella al seu corral. Nadal a casa i vora la brasa. Nadal sense lluna, ni blat ni pastura.

TOPONÍMIA

PORXET Cobert amb grans obertures laterals on es posen a assecar peces de ceràmica, troques de fils, pells, etc. L’antiga Casa de la Baronia de Barxeta, disposava del Corralot, la Senyoria i del Porxet.

http://blocbarxeta.blogspot.com

Hem arribat a un punt, en el qual ja no el poguem agafar en serio, ja no té discurs, ja no té eixa frescor dels primers anys, ja està cansat; ja no ix dels tòpics: Ni als butlletins de Nadal, ni a les festes d’estiu: ”Ja han arribat una altra vegada festes, i els festers i festeres canviaran la moto pel cotxe...”. O en les reunions amb els veïns: “Si, si, ja està tot clar i ja està tot arreglat, heu tindré en compte”. I... te la clava. El poble de Barxeta és mereix un futur millor, no s’ha de quedar endarrerit, ha de ser valent i llevant-se prejudicis, ha de saber elegir el seu camí. Amb aquesta gent que ens han governat de manera ABSOLUTA i en tots els estaments del poble durant el últims 30 anys, ja sabem el que donen de sí: primer jo, després jo i si sobra algo, també per a mí. TÓCALA OTRA VEZ, SAM!!!

A QUI CORRESPONGA Les arrels dels arbres del Parc estan alçant els taulells del sòl. És una zona d'oci i de pas de gent major, la qual pot entropessar fàcilment i caure a terra. Els graons de l’escala de la Font de la Plaça Vicente Zaldo (antigament Font del lleó i ara pila baptismal) estan molt llenegadissos. Caldria fixar un nova tira adherent. Les que hi han estan molt desgastades. El carrer del Molí torna a ser el carrer més empastifat per les caguerades dels gossos. Ací demanem als propietaris dels animalets que prenguen les mesures oportunes, doncs ells i tan sols ells, i no els animalets són els qui poden ficar solució. Els contenidors del fem del poble caldria netejar-los més.

Afortunadament, a este poble hi ha el Bloc


Info BLOC

DESEMBRE

2009

8

LA CONTRIBUCIÓ URBANA: TENÍEM RAÓ Finalment, entre tots hem aconseguit que el rebut de la contribució abaixe per a l’any 2010. Des del Bloc ja havíem informat que el rebut a Barxeta era molt exagerat i comparativament amb altres pobles de la comarca, el seu gravamen era força elevat. Per això quan ens adonàrem que al plenari del mes d’octubre, en un punt de l’orde del dia hi havia una proposta de rebaixa del gravamen, manifestàrem el nostre suport a aprovar la rebaixa. Com ens teníem que negar? Al contrari, felicitàrem a l’alcalde perquè hi havia reflexionat i s’havia adonat que nosaltres teníem la raó, que efectivament per als contribuents de Barxeta i en aquesta forta crisi, el pagament del rebut suposava un esforç molt gran. Més encara si cap, perquè fins i tot molts veïns havien presentat a l’Ajuntament un escrit, queixantse del rebut a pagar.

PADRÓNS IBI

BARXETA % AUGMENT SOBRE ANY ANTERIOR

ANY

TOTAL €

TOTAL Ptes

2005

120.049

19.974.473

2006

128.486

21.378.272

7,03%

2007

134.987

22.459.947

5,06%

2008

158.630

26.393.811

17,52%

2009

266.420

44.328.558

67,95%

MUNICIPIS

COEFICIENT FINS 2009

CERDÀ GRANJA DE LA COSTERA VALLADA NOVETLÉ ROTGLA I CORBERA FONT DE LA FIGUERA XATIVA BENIGANIM MONTESA EL GENOVÉS LLANERA DE RANES L’OLLERIA BARXETA POBLA LLARGA CANALS

0,40 0,50 0,53 0,55 0,55 0,60 0,63 0,65 0,65 0,70 0.70 0.72 0,75 0,75 0,86

Per què ha abaixat l’Ajuntament el rebut per al 2010? Resposta: Perquè era l’Ajuntament el responsable de fixar el gravamen en el 0,75 i no pas la Diputació o la Conselleria. Des del Bloc havíem elaborat un estudi dels darrers cinc anys. En 2008 havien finalitzat les bonificacions que es podien aplicar, però el 2009 ja vindria el rebut complet al 100%, és a dir, el que hauria de pagar cada contribuent. La recaptació d’enguany ha segut de 266.000 €, amb un augment d’un 68% sobre l’any anterior. Si havíem recaptat més de dos terceres parts més, és lògic que podíem i devíem d’abaixar el rebut.

El gravamen ara ha quedat fixat en el 0,65, és a dir, al 2010 pagarem un poc menys de rebut, perquè també cal dir que el valor cadastral de les vivendes puja un 1,038% cada any i Hisenda fa una actualització cada 10 anys del valor cadastral. I ara expliquem açò que vol dir. Un habitatge té una superfície edificada i una altra sense edificar (corrals, patis, etc), cada superfície en m2 és multiplica pel seu valor cadastral (que el fixa hisenda i que cada any augmenta un 1,038 % per llei i és actualitzat cada 10 anys) i aquest valor es multiplica pel gravamen que aplica cada Ajuntament, en el nostre cas, abans era del 0,75 i ara serà del 0,65. TENÍM RAÓ. INFORMEM BÉ.

http://blocbarxeta.blogspot.com

Afortunadament, a este poble hi ha el Bloc


Info BLOC

DESEMBRE

2009

8

LA CONTRIBUCIÓN URBANA: TENÍAMOS RAZÓN Finalmente, entre todos hemos logrado que el recibo de la contribución baje para el año 2010. Desde el Bloc ya habíamos informado que el recibo en Barxeta era muy exagerado y comparativamente con otros pueblos de la comarca, el gravamen era muy elevado. Por eso cuando nos enteramos que en el plenario del mes de octubre, en un punto del orden del día había una propuesta de rebaja del gravamen, manifestamos nuestro apoyo para aprobar la rebaja.

MUNICIPIOS

COEFICIENTE HASTA 2009

CERDÀ GRANJA DE LA COSTERA VALLADA NOVETLÉ ROTGLA I CORBERA FONT DE LA FIGUERA XATIVA BENIGANIM MONTESA EL GENOVÉS LLANERA DE RANES L’OLLERIA BARXETA POBLA LLARGA CANALS

0,40 0,50 0,53 0,55 0,55 0,60 0,63 0,65 0,65 0,70 0.70 0.72 0,75 0,75 0,86

¿Cómo nos podíamos negar? Al contrario, felicitamos al alcalde porque había reflexionado y se había dado cuenta que nosotros teníamos la razón, que efectivamente para los contribuyentes de Barxeta y en medio de esta fuerte crisis, el pago del recibo suponía un esfuerzo muy grande. Más aún si cabe, porque incluso muchos vecinos habían presentado en el Ayuntamiento un escrito, quejándose del recibo que tenían que pagar. ¿Por qué ha bajado el Ayuntamiento el recibo para el 2010? PADRÓN IBI BARXETA Respuesta: Porque era el Ayuntamiento el responsable de fijar el gravamen en el 0,75 y no la Diputación ni la % AUMENTO Conselleria. Desde el Bloc habíamos elaborado un estudio de TOTAL AÑO TOTAL Ptas SOBRE AÑO € los últimos cinco años. En 2008 habían finalizado las ANTERIOR bonificaciones que se podían aplicar, pero en el 2009 ya 2005 120.049 19.974.473 vendría el recibo completo al 100%, es decir, el que habíamos de pagar cada contribuyente. La recaudación de 2006 128.486 21.378.272 7,03% este año ha sido de 266.000 €, con un aumento de un 68% 2007 134.987 22.459.947 5,06% sobre el año anterior. Si habíamos recaudado más de dos 2008 158.630 26.393.811 17,52% terceras partes sobre el año anterior, es lógico que pudiéramos y debíamos de bajar el recibo. 2009 266.420 44.328.558 67,95% El gravamen ahora ha quedado fijado en el 0,65, es decir, en el 2010 pagaremos un poco menos de recibo, porque también hay que decir que el valor catastral de las viviendas sube un 1,038% cada año y Hacienda realiza una actualización cada 10 años del valor catastral. Y ahora explicamos esto qué quiere decir. Una casa tiene una superficie edificada y otra sin edificar (corral, patio, etc.) cada superficie en m2 se multiplica por su valor catastral (que lo fija Hacienda y que cada año aumenta un 1,038 % por ley y se actualiza cada 10 años) y este valor se multiplica por el gravamen que aplica cada Ayuntamiento en nuestro caso, antes era del 0,75 y ahora será del 0,65. TENÍAMOS RAZÓN. INFORMAMOS BIÉN. http://blocbarxeta.blogspot.com

Afortunadament, a este poble hi ha el Bloc


Info BLOC

DESEMBRE

2009

8

L’ECOPARC: CAL MILLORAR LA GESTIÓ Al mateix plenari d’octubre, també varem dir els regidors del Bloc que la rebaixa dels ingressos per al 2010, entre altres coses deguda a la contribució urbana, hauria d’anar acompanyada juntament a altres mesures, amb una millora en la gestió que disminuïren el capítol de les despeses. I varem explicar un cas concret: L’ECOPARC. L’ecoparc està sagnant econòmicament la tresoreria de l’Ajuntament, és a dir estem pagant molt més del que realment deuríem si les coses es feren bé. A continuació detallem les dades del primer semestre de 2009.

MES

Ptes

Gener Febrer Març Abril Maig Juny

2.176 2.153 2.038 1.854 2.126 3.447

362.056 358.229 339.035 308.480 353.737 573.532

TOTAL

13.794

2.295.128

2.299

382.521

27.588

4.590.257

Mitjana/mes Anual

L’ecoparc està tenint unes despeses de 2.300 €/mes, per la qual cosa la despesa prevista a final d’any serà de 27.588 €. Es podria pagar menys? Clar que si! Com? Molt fàcil! Cada contenidor té dos tipus despeses: Una, per quilo de contingut en el contenidor corresponent: Enderroc, fusta, plàstic, etc i una altra despesa per la mà d’obra de seleccionar en la planta de recollida. Un exemple, si el contenidor d’enderrocs tan sols duu enderrocs, haurà de pagar tan sols la despesa del pes i pràcticament no res de mà d’obra. Si el mateix contenidor que ha de contenir enderrocs, està ple d’enderrocs, plàstic, mobles i caixes de cartró (açò és el que sol succeir actualment), es pagarà pel pes i sobretot, per la mà d’obra, perquè està tot barrejat. Es a dir cal actuar sobre el pes i sobre la selecció. CÓM ACTUEM SOBRE EL PES: L’Ordenança municipal al respecte ens diu molt clar que a l’ecoparc tan sols poden abocar els veïns del poble. Ni pot abocar ningun particular de fora del poble ni pot abocar cap empresa siga o no del poble. COM ACTUEM SOBRE LA MÀ D’OBRA: Controlant que cadascú aboque en el contenidor corresponent. Fa falta contractar a una persona que s’ocupe i preocupe dels abocaments a l’ecoparc i barrar el pas a tot aquell que no estiga autoritzat o que vaga a escarbar. De segur que ens eixiria més barat pagar un jornal complet o ocupar a dos persones a mitja jornada, un de matí i altre de vesprada. Donaríem un jornal, estalviaríem diners i l’ecoparc estaria sempre net. Altres pobles heu fan, per què ací no? També caldria reparar la tanca, fer un cobert, netejar els voltants i sobretot, i el que és més important: evitar filtracions al riu. Que recordem, està declarat “paratge natural”.

http://blocbarxeta.blogspot.com

Afortunadament, a este poble hi ha el Bloc


Info BLOC

DESEMBRE

2009

8

EL ECOPARC: HAY QUE MEJORAR LA GESTIÓN En el mismo pleno de octubre, también dijimos los concejales del Bloc que la rebaja de los ingresos para el 2010, entre otras cosas debido a la contribución urbana, había de ir acompañado junto a otras medidas, con una mejora en la gestión que disminuyeran el capítulo de los gastos. Y explicamos un caso concreto: El ECOPARC. El ecoparc está sangrando económicamente la tesorería del Ayuntamiento, es decir, estamos pagando mucho más de lo que realmente deberíamos, si las cosas se hicieran bien. A continuación detallamos los datos del primer semestre de 2009. MES

Ptas

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

2.176 2.153 2.038 1.854 2.126 3.447

362.056 358.229 339.035 308.480 353.737 573.532

TOTAL

13.794

2.295.128

2.299

382.521

27.588

4.590.257

Media/mes Anual

L’ecoparc está ocasionando unos gastos de 2.300 €/mes, por lo que el gasto previsto total a final de año será de 27.588 €. ¿Se podría pagar menos? ¿Cómo? ¡Muy fácil! Cada contenedor tiene dos tipos de gastos: Uno, por kilogramo de peso en el contenedor correspondiente: Escombros, madera, plástico, etc. Y otro gasto por la mano de obra de seleccionar en la planta de recogida. Un ejemplo, si en el contenedor de escombros tan solo contiene escombros, habremos de pagar solamente el gasto del peso y casi nada por la mano de obra. Si el mismo contenedor, que solo ha de disponer de escombros, está lleno de escombros, plástico, muebles i cajas de cartón (esto es lo que pasa en la actualidad), se pagará por el peso y sobretodo, por la mano de obra, porque está todo mezclado. ¿CÓMO ACTUAMOS SOBRE EL PESO? La Ordenanza municipal al respecto nos dice bien a las claras que en el ecoparc tan solo pueden verter los vecinos del pueblo. No puede hacer uso ningún particular de otro pueblo ni tampoco puede abocar ninguna empresa, sea o no del pueblo. ¿CÓMO ACTUAMOS SOBRE LA MANO DE OBRA? Controlando que cada uno vacíe en el contenedor correspondiente. Hace falta contratar a una persona que se ocupe y preocupe de los trabajos del ecoparc y prohibir el paso a todo aquel que no esté autorizado o que vaya a remover. Seguro que nos saldría más barato pagar un jornal completo u ocupar a dos personas a media jornada, una de mañana y otra de tarde. Daríamos un jornal, ahorraríamos dinero y el ecoparc estaría siempre limpio. Otros pueblos lo hacen, ¿Por qué aquí no? También se debería reparar la valla, hacer una cubierta, limpiar los alrededores y sobretodo, y lo que es más importante: evitar filtraciones al río. Que recordemos, está declarado “paraje natural”.

http://blocbarxeta.blogspot.com

Afortunadament, a este poble hi ha el Bloc


Info BLOC

DESEMBRE

2009

8

UN BARREJAT DE TOT UN POC El sábado 9 y el domingo 10 de octubre se celebraron unos festejos en Barxeta programados por los socios de gobierno EU-PP. El plato principal del programa de actividades fueron las vaquillas, pues hubo cinco eventos taurinos. Como se tenía que pagar con dinero del Ayuntamiento, se pasó por el pleno, el Bloc se abstuvo, los dos socios de gobierno lo aprobaron. Nosotros queríamos que se hubiesen celebrado en las fiestas de julio, pero entonces no se hizo, porque simplemente, no les dio la gana. NO se recibió ninguna subvención y nos costó del bolsillo 7.748 €. Queremos recordar que el Bloc propuso que se pagasen TODOS los libros de los alumnos de primaria y el material escolar de los alumnos de infantil, el montante total ascendía a 10.482 €. EU y el PP se negaron. Que la gente vea en lo que invierten unos (EU y PP) y en lo que piensan que se debería invertir, el otro (BLOC).

Estamos terminando el año y los dueños de los restaurantes y bares todavía NO han cobrado lo que se les adeuda desde las fiestas de julio. El total de lo que se debe ronda los 2.700 €. Y lo peor no es que todavía no hayan cobrado, es que no les han comunicado nada sobre lo que se piensa hacer al respecto. Esto no había pasado nunca y estamos asistiendo a un hecho muy lamentable. Alguien debería dar explicaciones y razones de peso a los afectados. A esta situación no se tenía que haber llegado, tenia que haberse solucionado antes. Si no quedan ingresos de loterías y de rifas, si no quedan ingresos de publicidad del libro de fiestas (El Bloc colaboró con un donativo de 60€ insertando publicidad) y si no quedan ingresos de las cuotas voluntarias de fiestas, ¿De donde se piensa pagar? En el pleno de diciembre se lo preguntamos al alcalde puesto que el concejal de fiestas está tres plenarios sin aparecer. ¿Sr alcalde, cómo, cuando y de dónde van a cobrar los dueños de bares y restaurantes lo que se les adeuda todavía ciertas cantidades? Respuesta: “Si, si; ya está todo hablado y el asunto ya está todo claro”.

A la de tres, ha sigut la vençuda. Després de denunciar-ho durant tres anys, finalment aquesta vegada ha pogut ser. L’aigua de la Volta a peu a Barxeta ens ha eixit gratis. S’han fet les gestions oportunes i la cosa ha eixit perfecta. Perquè des del Bloc ja hi havíem denunciat que no n’havia dret a que les botelletes les tingueren que comprar a la família política del Sr alcalde, que en cas de comprar-les d’una tenda o comerç, que es comprara de qualsevol de les tendes o comerços del nostre poble, que són les que hem de donar suport i beneficiar. Tornant al butlletí de Nadal, el sr alcalde afirma que:”algú actua de manera malintencionada per defensar els seus interessos particulars”. L’aigua i la furgoneta, són interessos particulars d’algú? El Bloc va presentar una moció perquè a l’escoleta infantil que recentment s’ha construït portara el nom del pare Juan Bautista Segarra Tudela (Barxeta,1912-Valledúpar Colòmbia, 2007). Hi varem argumentar tres raons: La primera que havia sigut una persona nascuda a Barxeta, i com a barxetà ens omplia de satisfacció. En segon lloc perquè altres dos edificis públics del poble relacionats amb la cultura i l’educació, ja porten dos noms propis: El col·legi públic “Carles Salvador” i la biblioteca municipal “Enric Valor”. Però la tercera i tal vegada de més pes i raó, era perquè el Pare Segarra hi havia fundat moltes escoletes de primària, menjadors escolars i fins i tot un Institut de Secundària, tots ells per a xiquets i xiquetes amb famílies sense recursos a Colòmbia, país en el qual havia desenvolupat el seu ministeri. No ha sigut possible, els socis de govern EU-PP no els va parèixer convenient que l’escoleta portara el nom d’aquest barxetà il·lustre. La moció va ser rebutjada per sis vots en contra (EU+PP) i tres vots a favor del Bloc.

http://blocbarxeta.blogspot.com

Afortunadament, a este poble hi ha el Bloc


Info BLOC

DESEMBRE

2009

8

LAS IRREGULARIDADES DE LOS EXÁMENES Durante el mes de noviembre denunciamos en los medios de información comarcales: prensa, radio y TV las supuestas irregularidades cometidas en el proceso de selección del Taller de Ocupación “La Mallá”. El examen se realizó el lunes día 2 de noviembre y la lista de aprobados se colgó el viernes día 6 de noviembre, los interesados que habían quedado excluidos no podían dar crédito a lo que veían. Se habían quedado apartados de forma “sospechosa” y vinieron a buscarnos a los concejales del Bloc a que les amparásemos, que les informásemos de las reclamaciones que podían hacer, ya que todos los viernes los concejales del Bloc atienden en el Ayuntamiento. Y eso es lo que hicimos en las tres reuniones que tuvimos con todos los afectados: Informar y asesorar. ¿Por qué no fueron a buscar a los concejales de EU o del PP?. El proceso por nuestra parte, no está dado por perdido, nuestros abogados tramitan la denuncia correspondiente, el proceso lleva su tiempo. Y nuestros diputados del Bloc preguntaran en las Corts al Conseller de Economía. El examen se realizó un lunes. Pues bien, desde el viernes anterior un dirigente político de Barxeta tenía el examen en su poder, con la excusa de que lo tenia que traducir del castellano al valenciano. Esto es absolutamente y rigurosamente cierto.

LAS PROVINCIAS SABADO 14/11/2009

El Bloc denuncia irregularidades en el taller de empleo de Barxeta Presentará una querella en la que pide la suspensión cautelar del proceso de selección por «prevaricación»

D. B. | BARXETA El Bloc Nacionalista Valencià de Barxeta presentará una querella pidiendo la suspensión cautelar del proceso de selección del Taller de Ocupación de la localidad por «prevaricación» e «irregularidades» que, tal y como aseguran desde la agrupación, «se pueden demostrar». Además, también presentarán escritos de reclamación a las instancias superiores del Servef y la Mancomunidad. Según aseguran los nacionalistas, el presidente del Grupo Mixto (Servef-Mancomunitat de Municipis la Costera-la Canal) «pasó» el examen a un dirigente político de Barxeta días antes de la prueba para que lo «tradujera del castellano al valenciano. Además, señalan como «pruebas», la no presentación del DNI de los opositores, la no presencia del presidente del tribunal examinador en la prueba o respuestas idénticas corregidas de forma diferente, entre otras. Ante esta situación, el Bloc instó al pleno de Barxeta a que solicitara al Grupo Mixto, como ente promotor, la repetición de las pruebas de selección, «debido al gran número de irregularidades comprobadas, presuntas negligencias y 'enchufismo', cometidas antes, durante la realización y la posterior corrección de la primera prueba de cultural general». EU y PP «declinaron toda posible responsabilidad en el proceso de selección, ya que, según su opinión, son los funcionarios del Grup de Treball Mixt los responsables de la transparencia del procedimiento», explica el Bloc. Por su parte, el PP acusó ayer al Bloc de actuar de forma «irresponsable» y dijo que este proceso estaba en marcha y, por tanto, «es ilógico cuestionarlo cuando aún no hay nada decidido». Levante EL MERCANTIL VALENCIANO VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2009

El Bloc de Barxeta ha exigido la suspensión cautelar del taller de Empleo La Mallà Los Nacionalistas denuncian de nuevo “irregularidades” que beneficiarian a afines al PP y a EU, en el gobierno local. AGUSTÍ GARZÓ

BARXETA

 Los regidores del Bloc de Barxeta insisten en denunciar irregularidades en la gestión del taller de empleo La Mallà, algunas de cuyas pruebas han pasado con éxito personas directamente vinculadas a ediles de EU y PP, según critican. Los nacionalistas señalaron ayer que el miércoles hubo una reunión promovida por ellos “y asistió un gran número de alumnos todos ellos disconformes con su exclusión de forma

caprichosa de la primera prueba”. El PP acusó al Bloc de actuar irresponsablemente y dijo que el proceso estaba en marcha y que, por tanto era insólito cuestionarlo cuando aun no hay decidido nada. El Bloc, en cambio, cree que hay motivos para la duda. Asistidos por los servicios jurídicos del partido, han anunciado la presentación de una querella pidiendo la suspensión cautelar del proceso de selección de la escuela taller “por prevaricación i irregularidades que se pueden demostrar”, insisten. Así mismo, han trasladado e caso a las Corts para que sus diputados autonómicos formulen una pregunta al conseller de Economía y Hacienda.

http://blocbarxeta.blogspot.com

Tras haber denunciado irregularidades y tildar de fraudulento el proceso, el Bloc fue ayer más allá al revelar que el presidente de la comisión mixta (ServefMancomunidad de la Costera, promotores de la escuela)”pasó el examen a un dirigente político de Barxeta días antes de la prueba para que lo tradujera al valenciano”. Así mismo, añaden que algunos de los aspirantes no presentaron el DNI al examinarse, que el presidente del tribunal no estaba durante la prueba así como que “hubo respuestas idénticas corregidas de modo diferente”. En su querella pedirán que se inhabilite a los integrantes de dicha comisión mixta.

Afortunadament, a este poble hi ha el Bloc


Info BLOC

DESEMBRE

2009

8

HI HA DRET A AÇÒ? Sábado 19 de diciembre de 2009 NOTICIAS

Comarcas

Unos desconocidos destrozan árboles del portavoz del Bloc de Barxeta. Enric Soler relaciona los atentados que viene sufriendo al clima de crispación que instiga el alcalde. En agosto le arrancaron hortalizas. R. G. XÀTIVA. Unos desconocidos han dañado tres árboles de un campo propiedad del portavoz del Bloc de Barxeta, Enric Soler. La accción premeditada se produjo en la noche del martes al miércoles en un terreno situado en la partida del Tossal. Los autores serraron parcialmente un lidonero ubicado junto a una caseta de aperos, rompieron una rama de olivo y un platanero. Los hechos han sido denunciados ante la policía local de Barxeta, que levantó el atestado correspondiente, según informaron ayer fuentes del Bloc. Estas mismas fuentes han relacionado este nuevo acto de violencia contra su portavoz municipal en "el clima de enfrentamiento que propicia e instiga Esquerra Unida de Barxeta con su alcalde a la cabeza". Desde el Bloc se ha acusado a Vicent Antoni Giner, alcalde de Baxeta por EU, de "presentar ante todo el mundo al portavoz del Bloc como la persona poseedora de todas las maldades más perversas habidas y por haber", han insistido. Desde el Bloc han recordado que no es la primera vez que se produce una acción vandálica en una propiedad del portavoz nacionalista de Barxeta. El pasado mes de agosto, en una huerta de su propiedad en partida El Olivar, arrancaron diez matas de calabaza y destrozaron toda la producción. Además, como ha recordado el propio Enric Soler, en mayo de 2008 tuvo que presentar una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Xàtiva contra un vecino de Barxeta por amenazas. EU PERDIÓ LA MAYORÍA ABSOLUTA. En las pasadas elecciones municipales, la irrupción del Bloc rompió la cómoda mayoría absoluta que hasta ese momento disfrutaba Esquerra Unida. El Bloc quedó en segunda posición relegando al PP. Los nacionalistas decidieron mantenerse fuera del gobierno y se han convertido en el azote del alcalde, Vicent Antoni Giner, que para aprobar los presupuestos de 2009 se apoyó en los populares. "DEMUESTRA QUE LO HACEMOS BIEN". Enric Soler ha dicho que los actos vandálicos que viene sufriendo demuestra que "el trabajo que venimos realizando el Bloc en Barxeta va por el buen camino" y que "los energúmenos" que le atacan "no lo pueden soportar porque no saben que vivimos en democracia". Por su parte, el secretario comarcal del Bloc, Xavi López, ha expresado su deseo de que "se termine de una vez" lo que considera una "persecución" contra el Bloc en Barxeta, y "se deje de crispar a los vecinos con enfrentamientos que no conducen a ningún lugar". López ha dado todo su apoyo al concejal del Bloc en Barxeta por estos "hechos tan lamentables", ha destacado López.

http://blocbarxeta.blogspot.com

Afortunadament, a este poble hi ha el Bloc

L'Argilaga Nº8_Desembre 2009  

Revista d'informació del Bloc de Barxeta