Blizej Brukseli

Blizej Brukseli

Brussels, Belgium

Za cel stawiamy sobie przybliżenie Czytelnikowi tendencji politycznych, sposobów myślenia oraz kierunków debaty na temat rozwoju europejskich regionów. Wskazujemy także, w jaki sposób funkcjonuje Unia Europejska i poprzez jakie działania Małopolska może wzmocnić swoją pozycję w na arenie międzynarodowej.

Serdecznie zapraszamy,

Redakcja "Bliżej Brukseli"

www.malopolska.pl