Page 1

Nr 10

strona: 1

Rok II

Elektrownie wiatrowe

fot.bing.com

W Trzcińsku - Zdroju zapanował spokój i brak zainteresowania marzeniem burmistrza mgr Zbigniewa Kitlasa, który wraz z rządzącą koalicją bez wcześniejszego uświadomienia społeczeństwa, zaklepał usytuowanie farm elektrowni wiatrowych na terenie naszej gminy. Początki jego działań były poddawane sprzeciwom paru osób, które bardzo szybko zostały zniechęcone do dalszych działań na rzecz ochrony naszego środowiska oraz zdrowia. Wszędzie tam gdzie są działania w próbie usytuowania elektrowni wiatrowych, podejmowane są protesty. U nas społeczeństwo wykazuje obojętność oraz brak zainteresowania tym, że elektrownie tego typu są szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt. Nie będę rozpisywać się szczegółowo o zagrożeniach ponieważ już opisywałem to na moim blogu. Podam jedynie przykład, że Rada Miejska w Gryfinie w dniu 12.04.2013 r. podjęła uchwałę Nr XXXII/280/13, w której zobowiązuje burmistrza do zawarcia zastrzeżeń w planie przestrzennego zagospodarowania, aby elektrownie wiatrowe były sytuowane 3 km. od zabudowań i w 5 km odległościach jedna od drugiej. Z pełną treścią uchwały można zapoznać się na stronie mojego bloga: www.franciszeksidorczuk.blog.onet.pl Dodam, że poseł na Sejm RP dr med. Czesław Hoc (PiS), który był mieszkańcem Jelenina - złożył do Sejmu RP interpelację poselską, w której dokładnie opisuje stan zagrożeń jakie mogą wynikać ze zbyt bliskiej lokalizacji wiatraków: syndrom turbin wiatrowych i chorobę wibroakustyczną. Podobny wniosek jest przedstawiony w opracowaniu Kancelarii Senatu RPOT-600 „Elektrownie wiatrowe a społeczności lokalne”. Z usytuowania elektrowni wiatro -

22 kwietnia 2014 r.

wtorek

wych mieszkańcy naszej Gminy nie uzyskają ani miejsc pracy, ani też nie będą korzystać z wytworzonej energii, której przesył jest przewidziany dla potrzeb sąsiadujących z nami Niemiec. Dlatego też zwracam się do mieszkańców naszej Gminy o zainteresowanie się tą sprawą, ponieważ po usytuowaniu tych wiatraków będzie już zapóźno. Przypomnę, że troską samorządu jest dobro i bezpieczeństwo mieszkańców. Radni wyrażając zgodę na usytuowanie elektrowni wiatrowych w naszej gminie narzucili nam nierozpoznane przez siebie negatywne skutki z posadowienia tych urządzeń. cd. str. 4

List czytelnika Odnosząc się do art. „Oni się rozgrzeszyli” z dnia 29.03.2014 r. zobligowany zostałem do przedstawienia swoich odczuć i opinii w przedmiotowej sprawie. Jestem zbulwersowany wypowiedzią pana Burmistrza - nie takiej wypowiedzi oczekiwali mieszkańcy gminy. Pan Burmistrz okazał się być adwokatem diabła dla p. Szotta i mordercy Trynkiewicza nazywając ich haniebne czyny „błędami młodości”. Wypowiedź ta jest do niezaakceptowania, jest oburzająca i wysoce naganna. Śmiem domniemywać, iż p. Szott kolokwialnie mówiąc ma tzw. haka na Burmistrza bądź p. Burmistrz bez udziału p. Szotta nie jest zdolny do rządzenia gminą. Pan Burmistrz wypowiadając się oficjalnie - ma obowiązek do udzielania przemyślanych i mądrych wypowiedzi mając na uwadze głosy i opinię społeczeństwa, które reprezentuje. Już sama wypowiedź „w tym Kraju” nasuwa podejrzenie, iż p. Burmistrz w Polsce czuje się obcokrajowcem. Panie Szott - pan nie pracował dla Ojczyzny, pan ją zdradzał. Haniebne jest porównywanie się do śp. płk Kuklińskiego, który walczył o niepodległą Polskę i który stracił najbliższe mu osoby. Podkreślenia wymaga, iż ujawnienie prawdy nie było i nigdy nie będzie szantażem. Opinia Pana kładzie się cieniem na całą gminę. Butą i arogancją nie wybieli się Pan. Jeżeli posiada Pan resztki honoru - winien Pan sam podjąć słuszną decyzję o rezygnacji z zajmowanego stanowiska - ku uciesze i satysfakcji Burmistrza i społeczeństwa. (Nazwisko do wiadomości Redakcji)


BLIŻEJ TWOICH SPRAW Nr 10/2014 KANONIZACJA BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II

strona 2

Ze źródła: Google.pl

Niedziela Miłosierdzia Bożego 27.04.2014 r. godz. 10:00 transmisja z Watykanu Mszy Świętej kanonizacyjnej papieży Jana XXIII i Jana Pawła II godz. 21:00 Apel Jasnogórski przy pomniku papieża Św. Jana Pawła II w Trzcińsku - Zdroju


BLIŻEJ TWOICH SPRAW BIULETYN Z ZAJĄCZKIEM I Z JAJAMI

Ze źródłą

Przed świętami Urząd Miejski wydał w pięknych kolorach swój Biuletyn, w którym rozpoczęto kampanię wyborczą. Głównym prowadzącym tej kampanii jest zastępca burmistrza Trzcińska - Zdroju Józef Szott. W „Biuletynie” poruszane są tematy wykonanych inwestycji, modernizacji, wystawy w odrestaurowanym młynie, zamierzenia wobec rozbudowy świetlicy w Piasecznie wraz z garażem na samochód Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest też zapowiedź oczekiwanych środków finansowych od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dalszą rewitalizację murów obronnych, bram zabytkowych oraz ze starań Proboszczów Kościołów Parafii Góralice i Warnice na remonty pokryć dachowych, dzwonnicy, elewacji i instalacji elektrycznej. Znalazła się też obietnica dla mieszkańców Stołecznej przy osiedlu domków jednorodzinnych, jako złożony wniosek do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Szczecinie na przebudowę drogi osiedlowej. W tytule „Start w nowe finansowanie lata 2014-2020” wykazano, że na nowe zadania opracowano dokumentacje techniczne a także wspomniano o tym, że przed złożeniem kolejnych wniosków o dofinansowania, będzie konieczne wykonanie dokumentacji technicznych. Przy tej okazji chciałbym zapytać Pana Burmistrza na jakich zasadach są wyłaniani projektanci do poszczególnych wniosków o dofinansowanie inwestycji i remontów?

Nr 10/2014

strona 3

Jak do chwili obecnej nie dopatrzyłem się na stronach internetowych Urzędu Miasta Trzcińsko-Zdrój a także innych Urzędów ogłoszeń w tym zakresie. Nie spotkałem się też ze stosowaniem zapytań o cenę. Może to budzić podejżenia o układy z pracowniami projektowymi i osobami prowadzącymi nadzory inwestycyjne. Do chwili obecnej nie zweryfikowano faktycznych kosztów w gospodarce odpadami komunalnymi. Bezrobocie w naszej Gminie oraz wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej zaświadczają o tym, że przedstawiany optymistycznie zakres tych wydatków na remonty i inwestycje nie przyczynił się do poprawy zasobności naszych portfeli. W miejsce zlikwidowanego Posterunku Policji zorganizowano Punkt Przyjęć Interesantów w TrzcińskuZdroju, przy czym należy wspomnieć, że Posterunki Policji nie zostały zlikwidowane w Baniach i w Cedyni. W tej sprawie swój sprzeciw złożyłem do Rady Powiatu, oraz do Komendanta Wojewódzkiego Policji. Zabrakło jednak poparcia ze strony Burmistrza i naszych radnych powiatowych. Trzy pary małżeńskie otrzymały medale od Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Popełniono tam błąd wobec jednej pary małżeńskiej pisząc „Czesław i Michał”, zamiast Czesława i Michał. Gratuluję parom małżeńskim: Pani Kazimierze i Panu Leonowi Biel z Rosnowa, Pani Czesławie i Michałowi Płotkowskim oraz Pani Irenie i Panu Czesławowi Samulak z Trzcińska-Zdroju. Życzę Państwu zdrowia i dalszych długich lat wspólnego pożycia. Temat sportu w naszej Gminie oraz świętowanie 65 - lecia istnienia Klubu MKS „ORZEŁ” Trzcińsko-Zdrój - delikatnie mówiąc w tym ucztowaniu imiennie pominięto wiele osób, które przyczyniły się do reprezentowania naszej Gminy. Takie są opinie mieszkańców, byłych sportowców i działaczy chociaż jak zwykle nie są one wyrażane głośno. Z biuletynu dowiadujemy się, że 5 kwietnia 2014 r. powstało Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzcińskiej. Organizacja ta jest kontynuatorem poprzedniego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej. Okazało się, że pomimo nie uprawiania tam polityki - powstały podziały i rozłam. Obecne Stowarzyszenie działa pod kontrolą Józefa Szotta, który - jak się dowiedziałem poprzez mój wywiad - pełni tam funkcję w komisji rewizyjnej. Tu wyrażę swoje zdziwienie, że pomimo ujawnienia jego „błędów młodości” jako tajnego współpracownika SB w okresie PRL o pseudonimie „HIPOLIT”, zasiadują z nim przy jednym stole ludzie świadomi jego niechlubnej przeszłości. Dziwi mnie też jego postawa a przede wszystkim brak odrobiny honoru. Z życzeń świątecznych, które zamieszczono na stronie tytułowej biuletynu, spełniło się tylko jedno - lanie wody. Franciszek Sidorczuk


BLIŻEJ TWOICH SPRAW

Nr 10/2014

Zapomniany zabytek

strona 4

cd. ze str. 1

Ostrzegam też rolników, którzy chcą udostępnić swoje pola pod wiatraki. Za powstałą budowlę na Waszym gruncie będziecie zobowiązani płacić spore podatki od nieruchomości a po upływie terminów umownych, albo będziecie zobowiązni do rozbiórki fundamentów, albo nadal będziecie zobowiązani do płacenia wysokich podatków. Niewykluczone też może być, że za utratę zdrowia mieszkańców będziecie obciążani wysokimi odszkodowaniami. Franciszek Sidorczuk

Jaja pozostają po świętach

fot. F. Sidorczuk

Prowizoryczne ogrodzenie taśmą oraz tablica ostrzegawcza „UWAGA GROZI ZAWALENIEM” zamieszczona na walącej się wierzy ciśnień usytuowanej przy dawnym dworcu, zagraża zawaleniem na znajdujący się w pobliżu parterowy budynek mieszkalny. Każda wichura spędza sen z oczu mieszkańcom tego budynku. To dziwne jak umyka uwadze ten obiekt, który odpowiednio odremontowany może stanowić atrakcję turystyczną miasta Trzcińsko-Zdrój. Moim zdaniem remont tego obiektu niewiele wymagałby środków finansowych nawet w chwili obecnej. Należałoby też zwrócić uwagę właścicielowi przyległych gruntów, aby uporządkował je z zarośli. W pobliżu postępuje samodewastacja byłej rozlewni piwa i wód gazowanych. Należałoby też zwrócić uwagę na stan techniczny pałacu w Stołecznej, a także na inne obiekty zabytkowe, które są każdorazowo pomijane we wnioskach do Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego. Franciszek Sidorczuk

fot. Google.pl opis F. S.

Na zdjęciu od lewej z-ca burmistrza J. Szott i burmistrz Z. Kitlas

BLIŻEJ TWOICH SPRAW jest prasą prywatną zarejestrowaną w Sądzie Okręgowym w Szczecinie I Wydział Cywilny, Sekcja Rejestrowo-Egzekucyjna, nr rejestru 876: Redaktor naczelny: Franciszek Sidorczuk. Adres do korespondencji: 74-510 Trzcińsko-Zdrój, ul. Dworcowa 6/1, e-mail: franeksidor@o2.pl,

www.frantech.pl www.franciszeksidorczuk.blog.onet.pl Redakcja nie zwraca korespondencji i nie odpowiada za treści w nich zawarte. Opinie zawarte w listach nie muszą odzwierciedlać moich poglądów. Kontakt telefoniczny: +48 660 884 846. Wydawca: Projektowanie i Nadzory Budowlane, Wydawnictwo Prasy Lokalnej i Periodyków Franciszek Sidorczuk, adres do korespondencji: 74-510 Trzcińsko-Zdrój, ul. Dworcowa 6/1 Nakład 500 egz.

Bliżej twoich spraw nr 10  

red. Franciszek Sidorczuk

Bliżej twoich spraw nr 10  

red. Franciszek Sidorczuk

Advertisement