Bliżej Twoich Spraw

Bliżej Twoich Spraw

Trzcińsko-Zdrój, Poland

Bezplatny dwutygodnik regionu: Trzcińsko-Zdrój, Chojna, Banie , Cedynia, Gryfino, Mieszkowice, Moryn, Widuchowa. BLIŻEJ TWOICH SPRAW jest prasą prywatną zarejestrowaną w Sądzie Okręgowym w Szczecinie I Wydział Cywilny, Sekcja Rejestrowo-Egzekucyjna, nr rejestru 876: Redaktor naczelny: Franciszek Sidorczuk. Adres do korespondencji: 74-510 Trzcińsko-Zdrój, ul. Dworcowa 6/1, e-mail: franeksidor@o2.pl, www.frantech.pl www.franciszeksidorczuk.blog.onet.pl Redakcja nie zwraca korespondencji i nie odpowiada za treści w nich zawarte. Opinie zawarte w listach nie muszą odzwierciedlać moich poglądów. Konto: BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój nr 24 9370 1020 0406 3904 3000 0001 Kontakt telefoniczny: +48 660 884 846.

Wydawca: Projektowanie i Nadzory Budowlane, Wydawnictwo Prasy Lokalnej i Periodyków Franciszek Sidorczuk, adres do korespondencji: 74-510 Trzcińsko-Zdrój, ul. Dworcowa 6/1

Nakład 500 egz.

franciszeksidorczuk.blog.onet.pl/