Page 1

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet

Web servis Zapier SEMINARSKI RAD

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Autorica: Anja Jurić JMBAG: 1191214462 Mentor: dr.sc. Božidar Jaković

Rujan 2015.


Sadržaj 1.UVOD .................................................................................................................................................. 4 1.1. Problem, predmet i cilj rada ......................................................................................................... 4 1.2. Izvori i metode prikupljanja podataka.......................................................................................... 4 1.3. Sadržaj i struktura rada ................................................................................................................ 4 2. KRATKI OPIS WEB SERVISA .................................................................................................................. 6 2.1.Glavne funkcionalnosti Zapiera ..................................................................................................... 6 2.2. Link web servisa............................................................................................................................ 6 2.3. Ekranski prikaz web sevisa ........................................................................................................... 7 3.TEHNOLOŠKI OKVIR .............................................................................................................................. 8 3.1. HTML ............................................................................................................................................ 8 3.2. Java ............................................................................................................................................... 8 3.3. Saas (Software as Service) ............................................................................................................ 8 4.KRATAK RAZVOJ.................................................................................................................................... 9 5.KAKO RJEŠAVATI PROBLEME POMOĆU ZAPIER WEB SERVISA........................................................... 10 6.RAZRADA SERVISA .............................................................................................................................. 11 6.1. Funkcionalnosti web servisa Zapier............................................................................................ 11 6.2. Mogućnosti web servisa Zapier .................................................................................................. 17 6.3. Primjeri desktop softverskih rješenja ......................................................................................... 25 7. KAKO KREIRATI PROFIL ...................................................................................................................... 26 8. POSLOVNA PRIMJENA ....................................................................................................................... 27 9. KONKURENTI ..................................................................................................................................... 28 9.1. IFTTT ........................................................................................................................................... 28 9.2. Wappwolf ................................................................................................................................... 28 9.3. We Wired Web ........................................................................................................................... 29 9.4. Cloudwork .................................................................................................................................. 30 9.5. Yahoo! Pipes ............................................................................................................................... 31 10. POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE WEB SERVISA ZAPIER ................................................................. 33 11. SWOT ANALIZA WEB SERVISA ZAPIER ............................................................................................. 34 12. TROŠKOVI; POKAZATELJI POSLOVANJA; PRIHODI ........................................................................... 35 13.MOGUĆNOSTI NADOGRADNJE SERVISA U BUDUĆNOSTI ................................................................ 36 13.1.SMJER ........................................................................................................................................ 36 13.2.POBOLJŠANJE FUNKCIONALNOSTI ............................................................................................ 37 14. ZAKLJUČAK....................................................................................................................................... 38 2


15. LITERATURA ..................................................................................................................................... 39 16. POPIS TABLICA ................................................................................................................................. 40 17. POPIS SLIKA...................................................................................................................................... 40 18. ŽIVOTOPIS AUTORICE ...................................................................................................................... 41 SAŽETAK................................................................................................................................................. 44 Prezentacija ........................................................................................................................................... 46

3


1.UVOD

1.1. Problem, predmet i cilj rada U današnje vrijeme, nakon razvoja pregršt različitih aplikacija, Internet je postao nezamjenjiv. Aplikacije su omogućile korisnicima pohranu i praćenje gotovo svih podataka koje korisnik želi. Poslovna komunikacija (ali i privatna) se u najvećoj mjeri odvija preko e-maila, društvene mreže su omogućile stvaranje interaktivnog dnevnika pohranjenog na webu, servisi poput Dropboxa ili Google Drivea omogućili su korisnicima pohranu podataka na web te njihovu dostupnost u bilo kojem trenutku. Prema istraživanju koje je Yahoo objavio u kolovozu 2014. godine, prosječan korisnik operacijskog sustava Android na svom pametnom telefonu ima instalirano čak 95 različitih aplikacija.1 S obzirom na to, stvorila se potreba da se sve aplikacije spoje u smislenu funkcionalnu cjelinu. Predmet ovog rada je objašnjavanje uloge i svrhe web servisa Zapier. To je servis koji korisniku omogućava sinkronizaciju svih korisničkih računa te im štedi vrijeme time što se podaci ne moraju unositi u svaku aplikaciju zasebno. Cilj ovog rada je detaljnije prikazati koliko je jednostavno sinkronizirati sve korištene aplikacije preko jednog web servisa, tj. Zapiera te koje su prednosti i nedostaci ovakvog načina rada.

1.2. Izvori i metode prikupljanja podataka Pri izradi rada korišteni su različiti sekundarni izvori podataka, uključujući domaću i stranu literaturu iz područja informatike. Sekundarni podaci prikupljeni su iz različitih internetskih stranica s različitim podacima potrebnim za ovaj rad. Od velike pomoći bila je i službena stranica web servisa koji se u ovom radu obrađuje, www.zapier.com.

1.3. Sadržaj i struktura rada Prvo poglavlje opisuje problem, predmet i cilj rada, korištene izvore podataka te sadržaj i strukturu rada. U drugom poglavlju kratko je opisan web servis Zapier, a u trećem je opisan tehnološki okvir. 1

http://www.androidcentral.com/yahoo-aviate-data-shows-95-apps-are-installed-average-android-device (01.09.2015.)

4


U četvrtom poglavlju opisan je kratak razvoj servisa, a u petom problemi koji se rješavaju korištenjem ovom servisa. U šestom i sedmom poglavlju opisane su funkcionalnosti i mogućnosti web servisa Zapier. U osmom poglavlju opisane su poslovne primjene, u devetom nabrojani najvažniji konkurenti, a deseto i jedanaesto poglavlje se odnosi na SWOT analizu te prednosti i nedostatke web servisa Zapier. Dvanaesto poglavlje opisuje pokazatelje poslovanja, a trinaesto mogućnosti nadogradnje u budućnosti. Četrnaesto poglavlje odnosi se na zaključak rada, a ostala poglavlja na popis literature, tablica i slike te životopis autorice.

5


2. KRATKI OPIS WEB SERVISA

2.1.Glavne funkcionalnosti Zapiera Zapier je alat koji omogućava jednostavnu sinkronizaciju različitih web aplikacija. Omogućava izgradnju mreže cloud usluga koje su u interakciji jedna s drugom. Za razliku od sličnih servisa, Zapier omogućava upravljanje višestrukim računima (accountima). Namijenjen je stvaranju višestrukih interakcija zap-ova između više od 300 software alata, kao što su Gmail, Dropbox, Facebook, LinkedIn i drugi.2 Zapovi služe za sinkronizaciju podataka između različitih web aplikacija, automatizaciju unosa zadataka, izbjegavanje dupliciranog unošenja podataka te integraciju podataka.3 To znači da se promjena unesena na jednu aplikaciju automatski prikaže i na svim drugim aplikacijama.

2.2. Link web servisa www.zapier.com

2

https://zapier.com/zapbook/ (1.9.2015.) http://www.poslovni.hr/tehnologija/proslo-je-vrijeme-klamerica-i-blokica-danas-vam-trebaju-web-uredskialati-221174 (1.9.2015.) 3

6


2.3. Ekranski prikaz web sevisa Slika 1. Ekranski prikaz poÄ?etne stranice Zapier

Izvor: www.zapier.com (1.9.2015.)

7


3.TEHNOLOŠKI OKVIR 3.1. HTML HTML je kratica za Hyper Text Markup Language, te predstavlja prezentacijski jezik za izradu web stranica. Pomoću njega se stvara hipertekst. Jednostavan je za upotrebu te općeprihvaćen. Temeljna zadaća HTML jezika je uputiti web preglednik kako prikazati hipertekst dokument.HTML datoteke su obične tekstualne datoteke sa ekstenzijom .html ili .htm. Prva verzija HTML jezika nastala je 1993. godine, a danas se koristi inačica HTML5.

3.2. Java Java je jedan od najkorištenijih programskih jezika. To je objektno orijentiran programski jezik. Baziran je na programskom jeziku C++, ali sa pojednostavljenom sintaksom, stabilnijim runtime sustavom i pojednostavljenoj kontroli memorije.

3.3. Saas (Software as Service) Saas je model distributivnog softvera u kojem proizvođač aplikativnog rješenja izrađuje aplikaciju, te upravlja njome i okruženjem koje je podržava (hosting), a korisnicima je čini dostupnom putem mreže. Najbolja značajka ovog modela je da se softver ne kupuje, već se plaća usluga njegova korištenja. Putem ovog modela, sustavu se može pristupiti putem bilo kojeg mjesta koje posjeduje priključak za Internet. Prednost ovog modela su niži troškovi informacijske tehnologije jer nema potrebe za visokim kapitalnim investicijama koje se odnose na kupnju i održavanje samog servera. S obzirom da je aplikacija instalirana samo na serveru davatelja usluge, nema potrebe za instalacijom baze podataka i cijele infrastrukture vezane za aplikaciju. To omogućuje centralizirani nadzor aplikacije i pruža visok stupanj sigurnosti i zaštite. S obzirom da svi korisnici koriste istu infrastrukturu, troškovi održavanja sustava se smanjuju rastom broja korisnika.

8


4.KRATAK RAZVOJ Zapier je osnovan u listopadu 2011. godine. Njegovi osnivači su Wade Foster, Bryan Helmig te Mike Knoop. Ovaj web servis je smišljen kao odgovor na probleme tek nekolicine njihovih dotadašnjih klijenata te sa prilično oskudnim izborom aplikacija koje se mogu međusobno sinkronizirati. Međutim tek nekoliko mjeseci nakon osnutka (ožujak i prosinac 2012.), u kompaniju su ušla četiri velika investitora. Ukupna vrijednost njihovih investicija iznosi 1,2 milijuna dolara.4 Danas Zapier nudi mogućnost povezivanja preko 300 različitih aplikacija te ima više od 250 tisuća registriranih korisnika.5

Slika 2. Logo Zapiera

Izvor: https://zapier.com/about/brand/ (01.09.2015.)

4 5

www.crunchbase.com/organization/zapier (01.09.2015.) www.zapier.com (01.09.2015.)

9


5.KAKO RJEŠAVATI PROBLEME POMOĆU ZAPIER WEB SERVISA Upotrebom Zapier web servisa omogućava se sinkronizirano korištenje aplikacija pomoću tzv. zapova. Zap je zapravo funkcija koja nastaje spajanjem dviju aplikacija, trigger app i action app. Bitna značajka ovog servisa je skraćivanje vremena koje bi bilo potrebno da se svaka aplikacija koristi zasebno. Na primjer, ako napravimo zap koji povezuje Gmail (trigger app) i Dropbox (action app), sve datoteke koje u mailovima stignu na Gmail automatski će se učitati na Dropbox. Slika 3. Kreiranje funkcije, tzv. zapa

Izvor: https://zapier.com/app/editor/1866410 (01.09.2015)

10


6.RAZRADA SERVISA 6.1. Funkcionalnosti web servisa Zapier Zapier je web aplikacija dostupna i za mobilne operacijske sustave iOS i Android. Zapier povezuje i omogućuje zajedničko, sinkronizirano korištenje različitih aplikacija. Korisnicima pruža mogućnost stvaranja nebrojeno mnogo zapova, odnosno mogućnost povezivanja raznih servisa ili aplikacija, ovisno o potrebama samih korisnika. Zapier u svojoj bazi sadrži više od 300 aplikacija koje se mogu međusobno povezivati i sinkronizirati. Time korisniku pruža individualnu uslugu jer omogućuje stvaranje funkcionalnih poveznica samo između aplikacija koje su korisniku potrebne. Za registraciju na ovaj web servis potrebna je e-mail adresa te lozinka, a ti su podaci potrebni i za svaki novi ulazak na stranicu. Nakon što je registracija obavljena, otvara se korisničko sučelje. Na korisničkom sučelju u desnom gornjem uglu imamo opcije Make a Zap!, Explore, Plans, Dashboard te ikonu koja predstavlja naš korisnički profil. Slika 4. Korisničko sučelje

Izvor: https://zapier.com/app/dashboard (01.09.2015) Ako kliknemo na ikonu koja predstavlja naš korisnički profil, otvara se padajući izbornik na kojem možemo promijeniti postavke vlastitog računa, npr. dodati profilnu sliku, promijeniti osnovne podatke, vidjeti povijest aktivnosti i povezane račune ili se odjaviti s profila. 11


Slika 5. Korisnički profil

Izvor: https://zapier.com/app/dashboard (01.09.2015.) Opcija Plans u gornjem desnom uglu odnosi se na opcije plaćanja. Klikom na ovu opciju, korisniku se otvara novo sučelje na kojem može odabrati jednu od cjenovnih mogućnosti, ovisno o individualnim potrebama. Slika 6. Pricing plans

Izvor: https://zapier.com/app/settings/plans (01.09.2015.) Opcija Explore nudi svojevrsnu pomoć pri upoznavanju s ovim servisom. Na početku sučelja imamo tri opcije koje nam omogućuju da pročitamo studije o uspjehu korisnika sa ovim servisom, da vidimo na koje sve načine korisnici koriste Zapier te da vidimo reference pojedinih korisnika.

12


Slika 7. Opcija Explore

Izvor: https://zapier.com/zapbook/ (01.09.2015.) U nastavku sučelja dolazimo do nabrojanih aplikacija koje ovaj servis podržava. U opciji Explore nudi se mogućnost odabira aplikacija. Na lijevoj strani prozora prikazane su mogućnosti pomoću kojih možemo filtrirati aplikacije. Tako se one mogu posložiti prema stupnju popularnosti, abecednim redom, prema vremenu dodavanja, ali i po kategorijama, npr. klik na kategoriju Marketing nam pokazuje sve aplikacije čija je svrha vezana za područje marketinga. Slika 8. Odabir aplikacija

Izvor: https://zapier.com/zapbook/ (01.09.2015.)

13


Slika 9. Aplikacije u kategoriji marketing

Izvor: https://zapier.com/zapbook/#sort=popular&filter=marketing (01.09.2015.) Ako u prozoru Explore kliknemo na ikonu željene aplikacije, otvara se novi prozor u kojem možemo vidjeti koji su najčešće korišteni zapovi koji sadrže odabranu aplikaciju. Slika 10. Prikaz odabrane aplikacije (Gmail)

Izvor: https://zapier.com/zapbook/gmail/ (01.09.2015.) Ukoliko aplikacija koju korisnik traži nije na popisu već postojećih aplikacija, na dnu stranice se nudi opcija Request an app preko koje korisnik može poslati svoj prijedlog za dodavanje nove aplikacije.

14


Zadnja opcija na gornjoj traci sučelja je opcija Make a zap. Klikom na tu opciju otvara se novo korisničko sučelje koje je prikazano na slici 3. Zap je funkcija koja povezuje dvije aplikacije, trigger app i action app. Na slici 11. i 12. je prikazano sučelje nakon odabira obiju aplikacija. Nakon što odaberemo aplikaciju, otvori nam se novo polje i pripadajući padajući izbornik koji korisniku daje mogućnosti kako povezati odabrane aplikacije. Slika 11. Stvaranje novog zapa (1)

Izvor: https://zapier.com/app/editor/1867116 (01.09.2015.)

Slika 12. Stvaranje novog zapa (2)

Izvor: https://zapier.com/app/editor/1867116 (01.09.2015.) Nakon što se za obe odabrane aplikacije odabere vrsta akcije, gotov je prvi korak. 15


Slika 13. Stvaranje novog zapa (3)

Izvor: : https://zapier.com/app/editor/1867116 (01.09.2015.) Drugi i treći korak se odnose na autorizaciju računa na odabranim aplikacijama. Slika 14. Stvaranje novog zapa (4)

Izvor: https://zapier.com/app/editor/1867116 (01.09.2015.) U četvrtom i petom koraku od korisnika se traži da specificira „okidače“ tj triggere, te odabere u koju će se mapu na Dropboxu navedeni privitci spremati. Nakon što korisnik odabere što želi postići s odabranim zapom, zap je spreman za testiranje.

16


Slika 15. Stvaranje novog zapa (5)

Izvor: https://zapier.com/app/editor/1867116 (01.09.2015.)

6.2. Mogućnosti web servisa Zapier U ovom će se poglavlju detaljno pokazati koje mogućnosti web servis Zapier pruža na primjeru. Sinkronizirat će se dvije aplikacije, Gmail i Dropbox, prikazati svi potrebni koraci te krajnji rezultat te akcije. Nakon što pristupimo web servisu uz prethodnu registraciju (objašnjeno u poglavlju 7.), otvara se korisničko sučelje. U gornjem desnom uglu odaberemo opciju Make a zap!. Slika 16. Stvaranje zapa na primjeru (1)

Izvor: https://zapier.com/app/dashboard (17.09.2015.) Nakon što odaberemo napraviti novi zap, otvara se sučelje u kojem se traži da odaberemo trigger i action app. U ovom primjeru trigger app je Gmail, a action app Dropbox. 17


Slika 17. Stvaranje zapa na primjeru (2)

Izvor: https://zapier.com/app/editor/5300292 (17.09.2015.) Zatim se od korisnika traži da odabere trigger odnosno okidač. Okidač je promjena koja se treba dogoditi u trigger appu, a koja će potom potaknuti akciju u action appu. Slika 18. Stvaranje zapa na primjeru (3)

Izvor: https://zapier.com/app/editor/5300292 (17.09.2015.) Kao okidač, u padajućem izborniku odabrano je polje New Attachment, a kao pripadajuća akcija polje Copy File from Trigger. Nakon što se odaberu sve potrebne akcije, potrebno je odabrati opciju Continue. Tada se pojavljuje novo sučelje u kojem se od korisnika traži da odabere svoj gmail račun.

18


Slika 19. Stvaranje zapa na primjeru (4)

Izvor: : https://zapier.com/app/editor/5300292 (17.09.2015.) Slika 20. Stvaranje zapa na primjeru (5)

Izvor: : https://zapier.com/app/editor/5300292 (17.09.2015.) Nakon što odaberemo željeni Gmail račun, pojavit će se novi prozor u kojem se od korisnika traži da autorizira promjenu.

19


Slika 21.Stvaranje zapa na primjeru (6)

Izvor: https://zapier.com/app/editor/5300292 (17.09.2015.) Ako je Gmail raÄ?un aktivan, Zapier će dopustiti promjenu. Iste se akcije moraju poduzeti i kod trigger appa. Slika 22.Stvaranje zapa na primjeru (7)

Izvor: https://zapier.com/app/editor/5300292 (17.09.2015.)

20


Slika 23.Stvaranje zapa na primjeru (8)

Izvor: https://zapier.com/app/editor/5300292 (17.09.2015.) Zatim se od korisnika traži da filtrira okidače. Korisniku nudi padajući izbornik u kojem je potrebno odabrati koje će mailovi zaista biti okidači.

21


Slika 24.Stvaranje zapa na primjeru (9)

Izvor: https://zapier.com/app/editor/5300292 (17.09.2015.) U promatranom primjeru kao okidač su odabrani svi mailovi koje korisnik zaprimi. U idućem koraku se od korisnika traži da odabere mapu unutar Dropboxa u koju će se spremati sve datoteke koje se zaprime putem maila, te se traži da se odabere filter po kojem će se birati mailovi.

22


Slika 25.Stvaranje zapa na primjeru (10)

Izvor: https://zapier.com/app/editor/5300292 (17.09.2015.) Nakon ťto su svi potrebni podaci odabrani, web servis nudi mogućnost testiranja kreiranog zapa. Slika 26.Stvaranje zapa na primjeru (11)

Izvor: https://zapier.com/app/editor/5300292 (17.09.2015.)

23


Slika 27.Stvaranje zapa na primjeru (12)

Izvor: https://zapier.com/app/editor/5300292 (17.09.2015.) Ako je testiranje prošlo u redu, korisnik treba imenovati zap. Slika 28.Stvaranje zapa na primjeru (13)

Izvor: https://zapier.com/app/editor/5300292 (17.09.2015.) Nakon toga, zap je kreiran i aktivan ( ukoliko korisnik ne odluči drugačije). Zap osvježava Gmail svakih 15 minuta te objavljuje priloge iz pristiglih mailova u odabranoj Dropbox mapi.

24


Slika 29.Stvaranje zapa na primjeru (14)

Izvor. https://zapier.com/app/dashboard (17.09.2015.)

6.3. Primjeri desktop softverskih rješenja U ovom dijelu se navode slični web servisi koje je moguće poistovjetiti sa Zapierom u određenim segmentima. IFTTT servis je web aplikacija koja povezuje i omogućuje zajedničko korištenje drugih aplikacija i servisa. Web stranica je izrazito pojednostavljena za upotrebu. Prednosti ovog servisa su i dostupnost velikog broja aplikacija koje se mogu povezati te dostupnost krajnjim korisnicima. We Wired Web je web servis koji korisnicima omogućava dijeljenje podataka između web servisa. Organiziran je na način da sami korisnici mogu sudjelovati u proširenju servisa, ukoliko posjeduju određena programska znanja. Wappwolf servis automatizira zadatke i akcije u „cloudsima“. Povezuje Dropbox, Google Drive ili Box sa drugim web servisima i provodi zadanu akciju automatski, svaki puta kada korisnik pohrani nove podatke.

25


7. KAKO KREIRATI PROFIL Kreiranje korisničkog profila na web servisu Zapier iznimno je jednostavno. Na početnom zaslonu stranice www.zapier.com klikom na karticu Start FREE Today otvara se novi zaslon. Za registraciju su potrebni sljedeći podaci: e-mail adresa, ime, prezime te lozinka. Čim se traženi podaci ispune i klikne se na karticu Create Your New Zapier Account, korisnički račun je spreman za upotrebu. Kod registracije na ovaj server nije potrebno čekati na autorizaciju e-mail adrese. Nakon kreiranja korisničkog računa na danu e-mail adresu stiže eknjiga naslova „101 ways to use Zapier“. Slika 30. Stvaranje korisničkog računa

Izvor: https://zapier.com/app/signup (01.09.2015.)

26


8. POSLOVNA PRIMJENA Web servis Zapier ima jako široku poslovnu primjenu. Povezivanjem svih potrebnih aplikacija u jednu funkcionalnu cjelinu štedi vrijeme korisnicima na način da se jedna promjena u realnom vremenu očituje na svim povezanim aplikacijama. Korisnost ovog servisa u poslovnom svijetu u stalnom je porastu zbog nastanka novih aplikacija. Upravo zbog velikog broja dostupnih aplikacija, poslovnim subjektima olakšano je poslovanje te u ponekim slučajevima i sniženi troškovi poslovanja jer im web developeri nisu potrebni kao prije. Tvorci Zapiera su, odmah po osnutku web servisa, kao svoje ključno tržište istaknuli upravo mala i srednja poduzeća. Takva poduzeća najčešće nemaju dovoljan broj zaposlenih koji bi pokrili svaki segment poslovanja, međutim ovim servisom to im je olakšano. Primjerice, pomoću ovog servisa mogu se napraviti bitni pomaci u marketingu i promociji, što su mala poduzeća često prisiljena zanemariti zbog visokih troškova. Velika korist ovog servisa je i u tome što pruža mogućnosti za kvalitetnu raspodjelu zadataka i pritom bolju organizaciju poslovnih aktivnosti.

27


9. KONKURENTI 9.1. IFTTT IFTTT je web servis koji korisnicima omogućava povezivanje različitih web aplikacija. Naziv potječe od If This Then That. IFTTT je web servis jako sličan Zapieru. Koristi trigger aplikacije i action aplikacije kako bi stvorio nove funkcionalne veze, tzv. recepte. IFTTT za razliku od Zapiera, cilja na širok pojas korisnika te je besplatan, a nudi i opciju dijeljenja sadržaja drugih korisnika. S druge strane, Zapier ima više aplikacija te ih brže integrira u svoj sustav. Slika 31. Korisničko sučelje IFTTT-a

Izvor: https://ifttt.com/ (01.09.2015.)

9.2. Wappwolf Wappwolf je web servis koji povezuje aplikacije poput Facebooka, Flickra, Evernota i slično, sa cloud servisima (Dropbox, Google Drive, Box). Jednostavan je korištenje te besplatan, no postoje ograničenja. Jedno od ograničenja je što korisniku ne omogućuje spajanje svih aplikacija koje koristi međusobno, nego omogućuje samo spajanje aplikacija sa cloud servisima koji obavljaju pohranu podataka. Korisnicima štedi vrijeme pri obradi datoteka jer automatizira zadane procese. 28


Slika 32. Korisničko sučelje Wappwolfa-a

Izvor: http://wappwolf.com/dropboxautomator (01.09.2015.)

9.3. We Wired Web We wired web je web servis sličan IFTTT-u i Zapieru. Omogućava korisnicima dijeljenje podataka između različitih web servisa, odnosno povezivanje različitih aplikacija koje korisnik koristi. Posebnost ovog web servisa u odnosu na slične servise se očituje u tome što je korisnicima omogućeno da sami poboljšavaju servis ukoliko posjeduju određena znanja koja se tiču web programiranja.

29


Slika 33. Korisničko sučelje We Wired Weba

Izvor: https://wewiredweb.com/ (01.09.2015.)

9.4. Cloudwork Cloudwork je također servis koji omogućuje povezivanje aplikacija odnosno dijeljenje podataka između tih aplikacija. Kao i Zapier, orijentiran je na poslovne korisnike tako da se i ovaj servis naplaćuje. Međutim, cijena usluge na ovom servisu je manja nego kod Zapiera i maksimalna iznosi 49,99 dolara mjesečno. Ovaj servis pruža bolju tehničku podršku svojim korisnicima tako što im sami mogu napraviti plan sinkronizacije potrebnih aplikacija.

30


Slika 34. Korisničko sučelje Coludworka

Izvor: https://cloudwork.com/ (01.09.2015.)

9.5. Yahoo! Pipes Yahoo! Pipes je web aplikacija nastala 2007. godine. To je servis putem kojeg se mogu kombinirati razni izvori podataka na webu. Podaci se prikupljaju na jednom mjestu te se mogu filtrirati prema različitim stavkama. Za razliku od Zapiera, Yahoo Pipes korisnicima daje veće mogućnosti povezivanja podataka jer omogućuje i povezivanje podataka sa samih web stranica (npr. vijesti). Korisnicima je dostupna mogućnost međusobnog komuniciranja odnosno komentiranja. Besplatan je za korištenje.

31


Slika 35. Korisničko sučelje servisa Yahoo! Pipes

Izvor: https://pipes.yahoo.com/pipes/ (01.09.2015.)

32


10. POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE WEB SERVISA ZAPIER

Tabela 1. Pozitivne i negativne strane web servisa Zapier Pozitivne strane

Negativne strane

-jednostavnost korištenja

-korištenje se naplaćuje

-nije potrebno tehničko predznanje

-relativno nepoznat servis segment

tržišta

međusobno povezati

(poslovni sektor)

-laka registracija na servis

-zbog cijene nedostupan širem

krugu

-velik broj aplikacija koje se mogu -orijentiran

na

uski

korisnika -lako snalaženje po web stranici

-kompliciraniji

za

korištenje

od

konkurenata -ušteda vremena korisnicima -korisnici

mogu

predlagati

-slabo razvijene marketinške aktivnosti dodavanje -sinkronizacija podataka može kasniti

aplikacija koje im trebaju -aplikacije podijeljene po kategorijama

-moguće korištenje samo na engleskom jeziku

-mogućnost dodavanja više računa

-relativno nepoznat u Hrvatskoj

-broj aplikacija u stalnom porastu

-ne

pruža

uslugu

drugih korisnika Izvor: sastavila autorica

33

dijeljenja

sadržaja


11. SWOT ANALIZA WEB SERVISA ZAPIER

Tabela 2. SWOT analiza SNAGE

SLABOSTI

-funkcionalnost

-usluga se naplaćuje

-jednostavnost korištenja

-zaštita podataka korisnika

-štednja vremena korisnicima

-slabo razvijen marketing

-kvalitetna usluga

-nepoznat širem krugu korisnika

-segmentacija tržišta

-zanemarivanje širokog kruga korisnika

PRILIKE

PRIJETNJE

-razvoj novih tehnologija

-sve zahtjevniji korisnici

-jačanje potreba korisnika

-visok stupanj inovacija u IT sektoru

-rad na inovacijama

-fleksibilnost konkurencije

-jačanje tržišne pozicije

-pad kupovne moći korisnika

-stvaranje branda

-napadi na bazu podataka

Izvor: sastavila autorica

34


12. TROŠKOVI; POKAZATELJI POSLOVANJA; PRIHODI Web servis Zapier je u samo nekoliko mjeseci od razvoja ideje privukao investitore koji su u 2012. godini uložili 1,2 milijuna dolara. Danas Zapier broji oko 250 tisuća registriranih korisnika što je jako dobar pokazatelj s obzirom da se korištenje servisa naplaćuje6. Web servis Zapier svojim korisnicima nudi četiri vrste usluge koje imaju različite cijene. Prvi tip usluge je probno razdoblje koje traje 14 dana i ono je besplatno. Zatim postoji osnovna (Basic) tarifa čija naknada za korištenje iznosi 15 dolara mjesečno, Bussines tarifa koja će korisnike koštati 49 dolara mjesečno te Bussines Plus tarifa čije korištenje stoji 99 dolara mjesečno. Ove četiri usluge međusobno se razlikuju ovisno o obujmu mogućnosti koje nude korisnicima. Pokazatelj uspješnosti ovog servisa jest konstantan rast broja registriranih korisnika te činjenica da se broj dostupnih aplikacija stalno povećava.

6

https://zapier.com/ (01.09.2015.)

35


13.MOGUĆNOSTI NADOGRADNJE SERVISA U BUDUĆNOSTI 13.1.SMJER Web servis Zapier se od samog početka fokusirao na opsluživanje segmenta malih i srednjih poduzeća i s obzirom na izrazito dobre pokazatelje poslovanja, u tom bi smjeru trebao nastaviti tražiti prostor za napredak. U poglavlju 3. je objašnjeno kako je web servis Zapier primjer SaaS modela (Software as a Service). S obzirom na to da se mala poduzeća nemaju dovoljno kapitala da investiraju u vlastiti softver, ona se u svom poslovanju odlučuju koristiti SaaS modele. Kako je Zapier jedan od njih, daljnji razvoj bi se trebao temeljiti na dodavanju usko specijaliziranih aplikacija koje poduzeća koriste u svom poslovanju ne bi li njihova usluga bila potpuna. Bez obzira što se vodstvo Zapiera odlučilo fokusirati na segment malih i srednjih poduzeća, jedan od smjerova razvoja svakako bi trebao biti i privlačenje šireg kruga korisnika koji ne moraju nužno biti poslovne osobe. Da bi se to dogodilo, potrebni su jači napori u marketinškim i promocijskim aktivnostima, s obzirom da je ovaj web servis relativno nepoznat. Jedan od smjerova u kojem bi se trebalo krenuti pri privlačenju šireg kruga korisnika jest omogućavanje mobilne verzije ovog servisa za sve korisnike. Sadašnja politika poduzeća je takva da pravo na aplikaciju za Android i OS sustave imaju samo Bussines Plus članovi koji plaćaju godišnju pretplatu za pristup ovom servisu. To je prilično ograničavajući segment korisnika. Omogućavanjem pristupa preko mobilnih sustava za više segmenata korisnika, privukao bi se veći broj korisnika. Primjerice, konkurentski servis IFTTT nudi mogućnost svim svojim korisnicima preuzimanje besplatne mobilne aplikacije zbog čega je popularniji među korisnicima koji ove aplikacije koriste u osobne svrhe. Obzirom na konstantno pojavljivanje novih aplikacija, trebala bi se razviti jača razvojna platforma kako bi se novonastale aplikacije što prije dodale u bazu dostupnih aplikacija. Menadžment poduzeća mogao bi uzeti u obzir i stvaranje više cjenovnih razreda za korisnike. Kao što je u radu već navedeno, trenutno postoje tri cjenovna razreda te mogućnost besplatnog korištenja aplikacije. Ti razredi su prilično strogi i za korisnike ograničavajući pa

36


bi se moglo korisnicima dati na izbor da sami biraju koje im funkcionalnosti trebaju, a koje ne, te u skladu s tim, odrediti cijenu koju za to treba platiti.

13.2.POBOLJŠANJE FUNKCIONALNOSTI Poboljšanje funkcionalnosti ovog servisa bi trebalo ići u smjeru dodavanja novih jezika na svoju web stranicu. S obzirom da je svrha ovog servisa davanje potpore poduzećima u obavljanju redovitih poslovnih aktivnosti, broj članova bi zasigurno bio veći ako bi postojala mogućnost korištenja ovo servisa na više jezika. Trenutno je ovaj servis dostupan samo na engleskom jeziku što je svakako ograničavajuća stavka. Jedan od načina na koji se može povećati funkcionalnost ovog servisa jest i skraćivanje vremena potrebnog za sinkronizaciju podataka između aplikacija. Na primjeru koji je odrađen u poglavlju 6.2. ovog rada navedeno je kako se podaci osvježavaju svakih petnaest minuta. Iako to nije predugo kašnjenje, trebalo bi se raditi na skraćivanju vremena potrebnog za sinkronizaciju podataka. S obzirom da ovaj servis opslužuje u prvom redu poduzeća, kašnjenje informacija može izazvati zastoje u poslovanju zbog čega je poželjno nadograđivati sustav kako bi se omogućila sinkronizacija informacija u realnom vremenu.

37


14. ZAKLJUČAK Svrha ovog seminarskog rada bila je predstavljanje web servisa Zapier, s naglaskom na njegovu funkcionalnost, konkurentske prednosti te brojne usluge koje nudi svojim korisnicima. U brzorastućem internetskom okruženju, gdje nove aplikacije nastaju gotovo svakodnevno, postoji realna potreba od strane korisnika za povezivanjem svih aplikacija u jednu funkcionalnu cjelinu. Zapier nije pionir u tom području web servisa, ali se je kvalitetnom uslugom koju nudi korisnicima vrlo brzo probio na sam vrh. Tvorci Zapiera otpočetka su ciljali na tržišni segment malih i srednjih poduzeća zbog čega je širok krug potencijalnih korisnika ostao zanemaren. Zapier je usluga koja se, za razliku od većine konkurentskih rješenja, naplaćuje, no trend stalnog povećanja broja korisnika dovoljno govori o kvaliteti usluge i njenim pozitivnim učincima za korisnika. Kako bi se rast korisnika zadržao i dalje na istoj razini, biti će potreban konstantan rad na dodavanju novih, specijaliziranih aplikacija koje korisnici trebaju.

38


15. LITERATURA

1. Webopedia.com http://www.webopedia.com/TERM/S/SaaS.html (pristupano 01.09.2015.) 2. Androidcentral.com http://www.androidcentral.com/yahoo-aviate-data-shows-95apps-are-installed-average-android-device (pristupano 01.09.2015.) 3. Zapier.com https://zapier.com/ (pristupano 01.09.2015.) 4. Wewiredweb.com https://wewiredweb.com/ (pristupano 01.09.2015.) 5. Wappwolf.com http://wappwolf.com/dropboxautomator (pristupano 01.09.2015.) 6. Ifttt.com https://ifttt.com/ (pristupano 01.09.2015.) 7. Crunchbase.com www.crunchbase.com/organization/zapier (pristupano 01.09.2015.) 8. Poslovni.hr http://www.poslovni.hr/tehnologija/proslo-je-vrijeme-klamerica-iblokicadanas-vam-trebaju-web-uredski-alati-221174 (pristupano 01.09.2015.) 9. Cloudwork.com https://cloudwork.com/ (pristupano 01.09.2015.) 10. Yahoopipes.com https://pipes.yahoo.com/pipes/ (pristupano 01.09.2015.)

39


16. POPIS TABLICA Tabela 1. Pozitivne i negativne strane web servisa Zapier .................................................................... 33 Tabela 2. SWOT analiza ......................................................................................................................... 34

17. POPIS SLIKA Slika 1. Ekranski prikaz početne stranice Zapier...................................................................................... 7 Slika 2. Logo Zapiera ................................................................................................................................ 9 Slika 3. Kreiranje funkcije, tzv. zapa ...................................................................................................... 10 Slika 4. Korisničko sučelje ...................................................................................................................... 11 Slika 5. Korisnički profil.......................................................................................................................... 12 Slika 6. Pricing plans .............................................................................................................................. 12 Slika 7. Opcija Explore ........................................................................................................................... 13 Slika 8. Odabir aplikacija ........................................................................................................................ 13 Slika 9. Aplikacije u kategoriji marketing ............................................................................................... 14 Slika 10. Prikaz odabrane aplikacije (Gmail) .......................................................................................... 14 Slika 11. Stvaranje novog zapa (1) ......................................................................................................... 15 Slika 12. Stvaranje novog zapa (2) ......................................................................................................... 15 Slika 13. Stvaranje novog zapa (3) ......................................................................................................... 16 Slika 14. Stvaranje novog zapa (4) ......................................................................................................... 16 Slika 15. Stvaranje novog zapa (5) ......................................................................................................... 17 Slika 16. Stvaranje zapa na primjeru (1) ................................................................................................ 17 Slika 17. Stvaranje zapa na primjeru (2) ................................................................................................ 18 Slika 18. Stvaranje zapa na primjeru (3) ................................................................................................ 18 Slika 19. Stvaranje zapa na primjeru (4) ................................................................................................ 19 Slika 20. Stvaranje zapa na primjeru (5) ................................................................................................ 19 Slika 21.Stvaranje zapa na primjeru (6) ................................................................................................. 20 Slika 22.Stvaranje zapa na primjeru (7) ................................................................................................. 20 Slika 23.Stvaranje zapa na primjeru (8) ................................................................................................. 21 Slika 24.Stvaranje zapa na primjeru (9) ................................................................................................. 22 Slika 25.Stvaranje zapa na primjeru (10) ............................................................................................... 23 Slika 26.Stvaranje zapa na primjeru (11) ............................................................................................... 23 Slika 27.Stvaranje zapa na primjeru (12) ............................................................................................... 24 Slika 28.Stvaranje zapa na primjeru (13) ............................................................................................... 24 Slika 29.Stvaranje zapa na primjeru (14) ............................................................................................... 25 Slika 30. Stvaranje korisničkog računa .................................................................................................. 26 Slika 31. Korisničko sučelje IFTTT-a ....................................................................................................... 28 Slika 32. Korisničko sučelje Wappwolfa-a ............................................................................................. 29 Slika 33. Korisničko sučelje We Wired Weba ........................................................................................ 30 Slika 34. Korisničko sučelje Coludworka................................................................................................ 31 Slika 35. Korisničko sučelje servisa Yahoo! Pipes .................................................................................. 32 40


18. ŽIVOTOPIS AUTORICE

OSOBNE INFORMACIJE

Anja Jurić [Sva su polja u životopisu izborna. Izbrišite sva prazna polja.]

Svetozara Borojevića 1a, Bjelovar 091 551 0511 Anja.juric1@gmail.com

Spol Ženski | Datum rođenja 13.12.1989. | Državljanstvo Hrvatica

RADNO ISKUSTVO [Svako iskustvo upišite posebno. Započnite s najnovijim.]

01. Travanj 2015.

Referent naplate Erste Bank d.d. Služba upravljanja kreditnim rizikom, Direkcija monitoringa i naplate

Bjelovarski sajam Ožujak 2014. – ožujak 2015.

Odnosi s javnošću

Tally Weijl Prosinac 2010. – siječanj 2014.

Prodavačica

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

41


[Svaki obrazovni program upišite posebno. Započnite s najnovijim.]

2004. – 2008.

Gimnazija Bjelovar, smjer opći

Zamijenite razinom NKO-a ako je

2008. – 2009.

2009.

primjenjivo

Prirodoslovni fakultet, Matematički odjel

Ekonomski fakultet Zagreb

OSOBNE VJEŠTINE [Izbrišite sva prazna polja.]

Materinski jezik

Hrvatski

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

Engleski

C1

C1

C1

C1

B2

Talijanski

B2

B2

B1

B1

B1

Stupnjevi: A1/2: Početnik - B1/2: Samostalni korisnik - C1/2 Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

Komunikacijske vještine

Organizacijske / rukovoditeljske

▪ dobre komunikacijske vještine stečene na mjestu prodavačice te komunikacije s novinarima

▪ organizacijske vještine stečene rađenjem rasporeda za zaposlenike prodavaonice

vještine

Računalne vještine

▪ dobro vladanje alatima Microsoft Office™ ▪ korištenje IBISA i NETIBISA

42


Vozačka dozvola

▪ B kategorija

43


SAŽETAK U današnjem svijetu život bez interneta je postao nezamisliv. Danas se pojam interneta više ne veže samo uz pasivno čitanje različitih informacija, nego uz aktivno sudjelovanje u njihovom kreiranju. Korisnicima je to omogućeno kroz razvoj raznih aplikacija. Preko navedenih aplikacija korisnici mogu komunicirati s drugim korisnicima (email), ali i objavljivati i pohranjivati različite privatne podatke. Predmet ovog rada je objašnjavanje uloge i svrhe web servisa Zapier. Zapier je vodeći web servis koji navedene aplikacije povezuje te sinkronizira podatke među njima. Web servisu Zapier se pristupa preko web stranice www.zapier.com. Za pristup je potrebna email adresa te lozinka. Nakon unošenja tih podataka, pristupa se korisničkom računu. Glavna svrha ovog web servisa je povezivanje različitih aplikacija. Prvi korak stvaranja funkcionalne veze između aplikacija jest odabir dviju aplikacija koje se žele povezati. Između njih se kreira funkcija koja se naziva zap. Kreiranje tih funkcija je prilično jednostavno. Kada se jedan zap kreira, odnosno kada se dvije aplikacije sinkroniziraju, ta veza ostaje trajna i aplikacije nije potrebno ponovno povezivati. Korištenje ovog servisa se naplaćuje, a cijene variraju od 15 do 99 dolara mjesečno. Korisnik može birati između više ponuđenih vrsta usluge. Konkurenti web servisu Zapier su slijedeći web servisi: Cloudwork, Yahoo! Pipes, We Wired Web, Wappwolf te IFTTT. Web servis Zapier se odlučio na fokusiranje na tržišni segment malih i srednjih poduzeća koje nemaju dovoljno vlastitog kapitala kojeg bi uložili u izgradnju vlastitog softverskog rješenja. Stoga koriste Zapier kao potporu izvršavanju redovitih poslovnih aktivnosti. Ovaj web servis ima lijepo dizajnirano korisničko sučelje na kojem se je vrlo jednostavno snalaziti. Aplikacija je dostupna i za mobilne operativne sustave Android te iOS. U bazu web servisa Zapier uvedeno je preko 300 aplikacija koje se mogu međusobno povezivati i sinkronizirati. Korisnik ima mogućnost predlaganja uvođenja novih aplikacija. Između postojećih aplikacija može se stvoriti nebrojeno mnogo funkcija odnosno zapova. Glavna prednost ovakvog servisa za korisnika jest ušteda vremena. Naime, podatke je dovoljno unijeti u samo jednu aplikaciju. Kako se sve aplikacije međusobno povezane, dok 44


dođe do promijene u jednoj, automatski će se promijeniti i druge aplikacije.

45


Prezentacija Slajd 1

ANJA JURIĆ

Slajd 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Informacije o autorici Kratak opis web servisa Svrha web servisa Ekranski prikaz naslovne strane Kreiranje korisničkog računa Ekranski prikaz korisničkog sučelja Kreiranje funkcije (zapa) Zaključak

Sadržaj

Slajd 3 

Anja Jurić

Završena Gimnazija Bjelovar, smjer opći

Od 2009. na Ekonomskom fakultetu Zagreb

Od 1. travnja 2015. zaposlena u Erste banci, u Sektoru upravljanja kreditnim rizikom

1. Informacije o autorici

46


Slajd 4

  

Zapier je alat koji omogućava jednostavnu sinkronizaciju različitih web aplikacija. Omogućava izgradnju mreže cloud usluga koje su u interakciji jedna s drugom. Zapovi služe za sinkronizaciju podataka između različitih web aplikacija, automatizaciju unosa zadataka, izbjegavanje dupliciranog unošenja podataka te integraciju podataka. To znači da se promjena unesena na jednu aplikaciju automatski prikaže i na svim drugim aplikacijama.

2. Kratak opis web servisa

Slajd 5 

Upotrebom Zapier web servisa omogućava se sinkronizirano korištenje aplikacija pomoću tzv. zapova. Zap je zapravo funkcija koja nastaje spajanjem dviju aplikacija, trigger app i action app. Bitna značajka ovog servisa je skraćivanje vremena koje bi bilo potrebno da se svaka aplikacija koristi zasebno.

3. Svrha web servisa

Slajd 6

4. Ekranski prikaz naslovne stranice

47


Slajd 7

5. Kreiranje korisničkog računa

Slajd 8

6. Ekranski prikaz korisničkog sučelja

Slajd 9

7. Kreiranje funkcije (zapa) (1)

48


Slajd 10

7. Kreiranje funkcije (zapa) (2)

Slajd 11

7. Kreiranje funkcije (zapa) (3)

Slajd 12

7. Kreiranje funkcije (zapa) (4)

49


Slajd 13

7. Kreiranje funkcije (zapa) (5)

Slajd 14

POZITIVNE STRANE WEB SERVISA ZAPIER • Jednostavnost korištenja

• Nije potrebno tehničko predznanje • Servis nudi velik broj aplikacija koje se mogu međusobno povezati • Laka registracija na servis • Lako snalaženje po web stranici • Ušteda vremena korisnicima • Korisnici mogu predlagati dodavanje aplikacija koje im trebaju • Aplikacije su podijeljene po kategorijama • Mogućnost dodavanja više računa

• Broj aplikacija je u stalnom porastu

8. Zaključak (1)

Slajd 15

NEGATIVNE STRANE WEB SERVISA ZAPIER • Korištenje se naplaćuje

• Relativno nepoznat servis •Orijentiran na uski segment tržišta (poslovni sektor) • Zbog cijene nedostupan širem krugu korisnika • Kompliciraniji za korištenje od konkurenata • Slabo razvijene marketinške aktivnosti • Sinkronizacija podataka može kasniti • Moguće korištenje samo na engleskom jeziku • Relativno nepoznat u Hrvatskoj

• Ne pruža uslugu dijeljenja sadržaja drugih korisnika

8. Zaključak (2)

50

AnjaJurić_www.zapier.com  
AnjaJurić_www.zapier.com  
Advertisement