Hajdo house _ Arhitext no. 225

Page 1


BLIPSZ + Atelier FKM

Casa Hajdó Hajdó Residence Amplasament / Location: Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita / Harghita county Autori / Authors: Benedek István, Macalik Arnold Echipă / Team: Benedek István, Macalik Arnold, Pásztor István Structură / Structure: Virág Jácint Instalații / Installations:

Anastasiu Vlad Design / Proiectare: 2008–2010 Execuție / Construction: 2009–2012 Suprafața construită / Built area: 175 mp / sqm Suprafața desfășurată / Unfolded area: 245 mp / sqm Costul investiției / Budget: 150 000 EURO Fotografii /

Photographs: Makkai Bence, Kún Ákos, Macalik Arnold, Benedek István

138


Ajuns în fața intrării casei Hajdó te poți opri și întoarce pentru a privi, fie doar și pentru o clipă, panorama orașului Odorheiul Secuiesc care se desfășoară în fața ochilor tăi. În fața acesteia se întinde corpul principal al casei, care preia panta terenului în partea din spate. Cu o îmbrățișare protectoare, casa se desfășoară către o terasă dreptunghiulară de lemn, deschisă spre sud‑vest și care articulează pe orizontală spațiile funcționale ale casei. O altă terasă pornește dinspre sud, ca o continuare a terenului, și în timp ce cotește către vest urcă lin panta constantă descrisă de compoziția verticală a spațiilor interioare ale casei. Ea atinge punctul culminant deasupra celor două dormitoare și oferă o priveliște dinamică a orașului din vale. Aranjarea spațiilor interioare a fost condiționată de orientarea către nord a pantei terenului, dar și de nevoia de a oferi o poziționare propice locuirii. Astfel, dispuse de o parte și de alta a intrării, bucătăria și sufrageria, orientate către est și vest, împreună cu livingul, care beneficiază de asemenea de o dublă orientare către nord și sud, alcătuiesc un puternic colț al spațiilor de întâlnire, comune tuturor membrilor familiei. Spațiile din zona de zi se întrepătrund și continuă dincolo de amplele suprafețe vitrate cu cele 2 terase (cea plană și cea a acoperișului înclinat), alcătuind un traseu care dezvăluie și protejează. În timp ce în fața intrării se desfășoară priveliștea orașului, pragul casei îl primește și îl ascunde pe cel care pătrunde înăuntru. Ajuns în interior, aproape deîndată, priveliștea ți se dezvăluie din nou. Parcurgerea zonelor funcționale care urmează impune un joc între peisajul care ți se destăinuie și spațiului interior care te învăluie ocrotitor. O dată ce ai pătruns către zona dormitoarelor pereții de compartimentare interiori devin mai solizi, iar cei exteriori înfășoară cadre calculate. Împinse către capătul cel mai îndepărtat de intrare, spațiile intime sunt retrase într‑un mic «turn» compus din două volume glisate paralel cu panta terenului. Căldura corpului care se ridică peste nivelul livingului cuprinde prisma tectonică, «rece» (finisată cu piatră naturală) a dormitorului matrimonial. Text: Andreea‑Livia Ivanovici


Plan parter / Ground floor plan

140

arhitext/05/2012 PROIECTE

Plan etaj / Upper floor plan


Fațadă sud / South façade

Fațadă vest / West façade

Fațadă nord / North façade


Once in front of the entrance of Hajdó House you may stop and turn back to admire, if only for a moment, the panorama unrolling before your eyes. The main body of the house faces the cityscape and takes over the back slope. With a protective embrace the house expands towards a rectangular wooden terrace, facing southwest, which articulates, on a horizontal plane, the functional spaces of the house. Another terrace starts south, pursuing the land and, while turning westward, smoothly climbs the constant slope described by the vertical composition of the interior spaces of the house. It tops the two bedrooms and gives a dynamic view of the city in the valley. The layout of internal spaces was determined by the northern exposure of the slope, and also by the need for their setting to provide proper living conditions. Thus, arranged on both sides of the entry, the kitchen and dining room, oriented east‑west, and the living room, which also benefits from a double exposure – north and south, form a strong corner meeting space, shared by all family members. Day area rooms entwine and continue beyond the ample glazing, upon the 2 terraces (the flat one and that of the inclined roof), defining a route that reveals and protects. While the panorama of the city unrolls in front of the entry, on the doorstep, he who gets inside is undertaken and hidden by the house. Once inside, the view reveals itself again, almost immediately. The passing through the following functional areas assesses a game between landscape that reveals itself and interior space that protectively envelops you. Reaching the bedroom area, interior partition walls become more solid while the outer ones enwrap calculated frames. Pushed to the farthest point from the entrance, private spaces are recessed in a small «tower» composed of two gliding volumes, parallel to the slope. The warmth of the body rising above the living room embraces the «cold» tectonic volume (finished with natural stone) of the master bedroom. Translation: Andreea‑Livia Ivanovici

142

arhitext/05/2012 PROIECTE


Secțiune longitudinală / Long section

Secțiune transversală prin zona dormitoarelor / Cross section through bedrooms area

Secțiune transversală prin living / Cross section through living room