Page 1

METHODEWIJZER

Samen muziek beleven!

Een digitale muziekmethode voor groep 1 t/m 8 ssen? Proefle r Ga naa l azoo.n www.k


2


4

Voorwoord

5

Kazoo is...

11

Lesopbouw

13

Sociaal-emotionele ontwikkeling

14

Eigenschappen en voordelen

21

Educatieve verantwoording

25

Subsidie via Impuls muziekonderwijs

26

Praktische informatie

Š Blink | www.kazoo.nl

Inhoudsopgave

3


Voorwoord

Š Blink | www.kazoo.nl

Kazoo is de meest sprankelende digitale muziekmethode voor alle groepen van het basisonderwijs. De doorlopende leerlijn is een initiatief van Het Koninklijk Concertgebouw en wordt ontwikkeld door Blink in nauwe samenwerking met leerkrachten, leerlingen en muziekdeskundigen. In Kazoo staan aansprekende artiesten en musici uit binnenen buitenland centraal. Met Kazoo kun je weer structureel muziekles geven waarbij alle muziekdomeinen en genres aan bod komen. Van pop- en wereldmuziek tot elektronische muziek, jazz en klassiek. Daardoor ontwikkelen leerlingen een brede muziekkennis en een eigen (muziek) smaak. En of je nou veel of weinig muziekervaring hebt, elke leerkracht kan muziekles geven met Kazoo. Kazoo besteedt veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en zorgt voor plezier en teamgevoel in de groep. De leerlijn sluit volledig aan op het SLO leerplankader kunstzinnige orientatie.

Kazoo wil kinderen laten groeien

In muziek komen plezier, spel, verbinding en ontwikkeling op een natuurlijke manier samen. Kazoo maakt daar optimaal gebruik van en wil kinderen raken, ze een muzikale belevenis geven en persoonlijk laten groeien. Muziek heeft bovendien een positieve invloed op het leervermogen van kinderen en de sfeer in de klas.

Het Concertgebouw

4

Structureel muziekonderwijs voor elk kind op de basisschool: dat is de missie van Kazoo. Met de ontwikkeling van een laagdrempelige, doorlopende leerlijn muziek willen Het Concertgebouw en Blink deze missie verwezenlijken. Muziek moet weer een vaste plek op het rooster krijgen, vinden wij. Daarin staan we niet alleen. Veel bekende en onbekende musici en artiesten, zoals Martin Garrix, Tania Kross en Marco Borsato verlenen hun medewerking en maken zo muziekles voor ieder kind een feestje.


Kazoo is... Actief: Samen muziek beleven en ontdekken, zelf muziek onderzoeken en maken. Aansprekend en eigentijds: Vernieuwende digitale methode met invalshoeken die leerlingen raken. In elk thema staat een bijzondere musicus of groep centraal. Breed: Alle genres en domeinen van muziekonderwijs komen aan bod. Hierdoor ontwikkelen kinderen een brede muzieksmaak. Laagdrempelig: Maximaal gebruiksgemak voor iedere groepsleerkracht door heldere instructies en korte voorbereidingstijd, digitale tools ter ondersteuning, ruimte voor eigen invulling. Verbindend: Zorgt voor plezier en teamspirit in de klas. Werkt bewust aan sociaal-emotionele ontwikkeling.

5


De methode

klank

vorm

en viser pro im

betekenis

eren not

com pon ere n

© Blink | www.kazoo.nl

luiste ren

Kazoo werkt vanuit thema’s met een opbouw in niveau. De concentrische opbouw maakt lesgeven in combinatiegroepen eenvoudig. Elk tweede jaar varieert op de leerdoelen van het voorafgaande jaar. De lessen zijn zo opgebouwd dat ze gemakkelijk en flexibel te geven zijn.

Kazoo biedt lessen op vier niveaus: Aantal lessen per jaar:

Groep 1/2

Groep 3/4

Groep 5/6

Groep 7/8

4 thema’ s van 5 lessen per jaar. Verdiepingsles bij ieder thema (optioneel). 6 extra Songs per jaar in de Kazoo Hitmachine (1 les per lied). 30 lessen per jaar. In de thema’s worden alle leerdoelen uit het SLO leerplankader kunstzinnige oriëntatie voor muziek behandeld.

Gemiddelde duur van een les:

6

20 minuten

30 minuten

30-45 minuten

45 minuten

pres ent er en

Structuur en opbouw

len spe

egen bew

Kazoo biedt 32 thema’s voor groep 1 tot en met 8. De thema’s bouwen zich op in niveau en sluiten volledig aan op het vernieuwde leerplankader kunstzinnige oriëntatie van het SLO. Ze zijn veelzijdig, genre-overstijgend en vooral gericht op muziek beleven en ontdekken. Alle domeinen van muziek komen aan bod (zingen, spelen, luisteren, bewegen, presenteren, noteren, componeren en improviseren), net als alle muzikale parameters volgens het Klank-Vorm-Betekenis model.

zing en

Doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8


De 32 thema’s zijn verdeeld over 4 subleerlijnen waarin centraal staat:

1. Dimensies in muziek

Elke toon heeft vier dimensies. Hoe hoog, hoe lang en hoe hard klinkt hij en hoe kleurt de toon? De antwoorden vormen meteen de vier hoofdparameters van muziek: melodie, ritme, dynamiek en harmonie.

2. Functie en betekenis van muziek

Muziek vertelt een verhaal, letterlijk en ook figuurlijk, bijvoorbeeld op basis van emoties. Muziek wordt geplaatst in de culturele context en in een muziekhistorisch kader. Alle genres komen aan bod.

3. Instrumenten

In deze thema’s speelt steeds een van de instrumenten uit de categorie blaas-, snaar, slag- of toets instrumenten de hoofdrol. Aan de hand van een aansprekende artiest wordt het instrumenten en bijbehorende muziek ‘binnenste buiten’ gekeerd.

4. Componeren, ontwerpen en improviseren

Ontwerpen is zelf maken en creëren. Het ‘ownership’ van de leerling is hierbij een belangrijk speerpunt. Componeren en improviseren zijn de middelen. Notatie komt aan bod door grafisch materiaal maar ook traditionele notatie wordt aangeraakt.

Voor alle vier de niveaus biedt Kazoo twee thema’s per subleerlijn.

7


Themaoverzicht

8

Subleerlijn

Groep 1/2

Muzikale dimensies

Op zoek naar geluiden Speurtocht naar muziek met Sherwin Kirindongo.

Functie en betekenis van muziek

Een bijzondere dag Er wordt vooral veel gezongen en bewogen.

Instrumenten

Slagwerk: Melodisch slagwerk.

Componeren, ontwerpen en improviseren

Het bouwpakket Van laag naar hoog bouwen met muzikale steentjes.

Muzikale dimensies

Speeltuin Spelen met muzikale aspecten als hoog-laag, hard-zacht en snellangzaam.

Functie en betekenis van muziek

Verhalen in het donker Verschillende culturen, verhalen en bewegingen.

Instrumenten

Blazers: Koperblazers als trompet, trombone of hoorn

Componeren, ontwerpen en improviseren

Buiten de lijntjes kleuren Zingen: klankkleur, invullen, aanvullen, variĂŤren, improviseren.

Invulling afhankelijk van te kiezen musicus. Thema’s zijn altijd genre overstijgend.


Groep 3/4

Groep 5/6

Groep 7/8

Ik ga op reis en ... Kom liedjes en verhalen uit andere landen tegen.

Experimenten met ritme Is iedereen ritmisch? Met Slagerij van Kampen.

Mixen Wereldmuziek: mengen, mixen, lagen en harmonie.

Muziek vertelt een verhaal Tania Kross neemt de leerlingen mee naar Het Concertgebouw.

De Playlist Liedjes vol emoties met o.a. Nielson en Marco Borsato.

The sound of Musical Met de eindmusical in zicht een heel thema over musicals.

Snaarinstrumenten: Van harp tot basgitaar.

Toetsen: Klassiek piano met Lang Lang en Beth& Flo..

Blazers: Riet & houtblazers.

Ik ben componist Ontwerpen met een ‘echte’ componist en (grafische) notatie.

Bigband! Big fun! samenspelen en improviseren met de Junior Jazz Unlimited Bigband.

Het geheim van de DJ Het geheim van een dance hit. Maak er zelf een. Met Martin Garrix.

Spanning & sensatie Contrasten in muziek aan de hand van superhelden.

Wereldreis door Rotterdam Lilian Vieira neemt je op wereldreis en eindigt in de haven met een onvervalst zeemanslied.

Hallelujah! Eindelijk variatie Covers door de eeuwen heen. Van Kortjakje tot Jeff Bukley.

De poppen aan het dansen Een thema vol dans, dansen en dansmuziek.

Wie ben ik? Botsende (klank)ontmoetingen Kyteman, Typhoon en Xenakis.

Kinder Mattheüs Thema en voorstelling i.s.m. Stichting Cultuurinnovatie.

Slagwerk: Pratende trommels.

Snaarinstrumenten: Scheuren met elektische gitaren.

Toetsen: Hamond orgel, kerkorgel, (draaiorgel, mondorgel).

Vijf Met vijf noten (pentatoniek) improviseren en ontwerpen.

Life coding Interactieve muziek, computer als instrument om te componeren.

Idealen (maak je zelf) Ontwerp samen met componist Merlijn Twaalfhoven je eigen ‘idealen-rap’ of protestlied en laat je horen aan de wereld.

© Blink | www.kazoo.nl

Dit schema geeft een goed overzicht van onderwerpen die u kunt verwachten. De uiteindelijke thema’s kunnen verschillen afhankelijk van de te kiezen artiesten en invalshoeken.

9


10

t e h , p e l k t a a l t i u n j i m “Muziek is k i s l a k j i l o r v r e e w e m maakt boos ben!” riter ger/songw Nielson - Sin p 5/6 ‘The Playlist’ roe Thema 1 - g


Thema-opbouw Elk thema heeft heldere muzikale doelen en ieder thema heeft een sociaalemotioneel doel. De eventueel benodigde materialen worden altijd duidelijk omschreven. Na de lesvoorbereiding (in de vorm van een beknopte instructie) doorloop je samen met de leerlingen de les op het digibord.

Lesbouw De lesopbouw volgt het cyclische creatieve proces (zie evt. SLO). Leerlingen oriënteren zich, onderzoeken, voeren uit en reflecteren Deze fases zijn niet scherp gescheiden. Bij reflectie kijkt de leerling terug op het (sociaal emotionele) leerproces. Dit is niet als aparte fase aan te merken, maar verwerkt in de diverse fases en lessen. Juist dat verhoogt het creatieve proces. Zingen Kazoo biedt bij alle onderdelen waar gezongen wordt de mogelijkheid om de zingtool in te zetten, waardoor je als leerkracht ondersteunt wordt bij het zingen (of niet zelf hoeft te zingen). Alle songs worden met behulp van de z.g. ‘weggeefmethode’ aangeleerd. Dit is de voorkeursmethodiek van muziekexperts op Pabo’s.

© Blink | www.kazoo.nl

In Kazoo gaan leerlingen vooral veel zelf aan de slag. In elke les beleven ze muziek op een unieke manier. Spelen, zingen, luisteren, bewegen of ontwerpen. In elk thema komen meerdere domeinen aan bod. Zo maken de leerlingen van de groepen 7/8 samen met dj Martin Garrix hun eigen dancenummer, experimenteren ze in groep 5/6 met ritme samen met Slagerij van Kampen en leert Tania Kross de groepen 3/4 hoe zij zelf hun verhaal kunnen vertellen met muziek.

Spelen Leerlingen maken gebruik van alles waar je geluid mee kan maken: van je eigen lichaam en stem, tot tafels, stoelen, bekers etc. Boomwhackers worden structureel ingezet voor het spelen van liedjes, ritmes en begeleidingen. Ook bij (grafische) notatie zijn de kleuren van de Boomwhackers een ondersteuning.

11


12

s i n e r e d n i k ij b s j i w r e d n j i p p a h c s “Muzieko t a a m e z n o r o o v u a e d a c n ee ” . t s m o k e in de to Ta

Zangeres nia Kross -

- Thema 1 -

groep 3/4


Sociaal-emotionele ontwikkeling

In de ondersteunende leerlijn komen de volgende elementen aan bod: Betekenis geven aan muziek: wat betekent muziek voor de leerling? Het ontwikkelen van een eigen muzieksmaak en leren om een (onderbouwde) mening te hebben over muziek. Het ontwikkelen van een eigen identiteit en het vinden van jouw plaats in de samenleving.

Š Blink | www.kazoo.nl

Kazoo ondersteunt de muzikale leerlijn met een leerlijn voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat gaat op een heel natuurlijke manier, aangezien spel, verbinding, samenwerking en ontwikkeling in muziek vanzelf bij elkaar komen. Zo draagt Kazoo ook bij aan de persoonlijke groei van kinderen en de kwaliteit van onderwijs.

Samenwerken. De verbondenheid voelen van een gezamenlijke zang- of speelervaring. De eigen rol in de groep leren kennen. De ontwikkeling van empathisch vermogen door te luisteren naar en open te staan voor anderen (meningen, smaken, culturen en genres).

13


14

t r e e l e j r a a m , k u e l l e e ” . n “Kazoo is h a v l e e v r ee k n e e g o n er ook 8ep 5 ro-egpro rlbinlogegm re en o e K L e D d n S B la O st -e ienW mia am Leerling DJa


Naast de 32 thema’s in een opbouwende leerlijn, bieden we de Kazoo Hitmachine met in totaal 48 Songs die je op elk gewenst moment met de leerlingen kunt zingen. Wil je even een moment de hersens lucht geven tussen de reken en de taalles, zoals professor Erik Scherder adviseert? Pak een lied en ga lekker zingen! Deze les kunt u zo lang of zo kort maken als u zelf wilt. Telkens wordt in één les een lied uitgewerkt die u de leerlingen met behulp van de zingtool kunt aanleren. Starten en stoppen wanneer u wilt: de perfecte manier om weer energie in uw groep te krijgen. Voor elk leerjaar maken we minimaal 6 Song. De liedjes kunnen Gouwe Ouwe zijn, actuele hits of een geheel nieuw lied. Ze zullen uiteraard altijd afgestemd zijn op het niveau en de smaak van de leerlingen. Ook de keuze van de Songs in de Kazoo Hitmachine worden geco-creëerd met onze partnerscholen.

Activerende didactiek

De lessen van Kazoo zijn ontwikkelings- en vormingsgericht. Door de activerende didactiek doen leerlingen vooral veel zelf: ze zingen, spelen, luisteren, bewegen, lezen en kijken. Zo doen ze betekenisvolle muzikale ervaring op volgens vier leerfasen: voorbereiden, oefenen, presenteren en reflecteren/evalueren. In vrijwel elk thema werken de leerlingen toe naar een concreet muziekproduct of een presentatie. Zo bouwen kinderen hun eigen muzikale cv op: een tastbaar bewijs van hun muzikale ontwikkeling op de basisschool. Toetsen maken wordt hierdoor overbodig.

Kerndoelen en leerplankader (SLO)

De muzikale leerlijn en basisdidactiek van Kazoo zijn gebaseerd op het SLO leerplankader kunstzinnige oriëntatie. Ook sluit Kazoo aan bij de kerndoelen voor muziek (54, 55 en 56).

Combinatiegroepen

© Blink | www.kazoo.nl

Kazoo Hitmachine: een aparte lijn met liedjes

Ook wanneer je lesgeeft in combinatiegroepen kun je Kazoo gebruiken. Je kunt alle leerlingen tegelijkertijd lesgeven zonder de groep te hoeven splitsen. Dat is efficiënt en ook nog eens veel leuker voor de leerlingen. De thema’s van Kazoo kunnen afwisselend worden ingezet waardoor er voldoende materiaal aanwezig is.

15


Eigenschappen en voordelen Digitaal en up-to-date

Kazoo is een digitale muziekmethode, dus heel geschikt voor het digibord. De methode kan daarnaast eventueel ook gebruikt worden op een tablet of laptop. Jij als leerkracht bent echter leidend tijdens de lessen: het gebruik van het digibord is geen doel op zich. Wel is het een handig middel om prachtige en gevarieerde muziek in de klas te brengen en leerlingen zo te faciliteren en inspireren. Kazoo biedt veel liedjes (met de zingtool), filmpjes met bijzondere muziekfragmenten, extra uitleg, interviews, instrumentenleer, muziekgeschiedenis, muzieknotatie en meer. Ieder jaar in de zomervakantie updaten we de thema’s en zes keer per jaar brengen we actuele Kazoo-lessen uit.

16


De Kazoo Muziekstudio is uniek. Hierin ontwerpen de leerlingen met een digitaal mengpaneel hun eigen muziek. Leerlingen uit de groepen 7/8 gaan bijvoorbeeld aan de slag met een dancenummer van dj Martin Garrix.

Geschikt voor iedere leerkracht

Sommige leerkrachten voelen een drempel bij het geven van muziekles. Omdat ze weinig muzikale kennis hebben, de ervaring ontberen of omdat ze zich er gewoon niet comfortabel bij voelen. Herken je dat misschien? Kazoo helpt! De digibordlessen ondersteunen je stap voor stap bij het geven van een gevarieerde muziekles en zijn zo opgebouwd dat er voldoende vrijheid is voor je eigen invulling.

Hulp bij inzingen

Vind je het lastig om voor te zingen in de klas? Of ben je een keer niet goed bij stem? De zingtool van Kazoo is een handig hulpje, want deze zingt het lied via het digibord voor volgens de normen van het SLO.

Muziekspecialist

Kazoo maakt muziekles geven heel eenvoudig voor groepsleerkrachten, maar ook voor muziekspecialisten is Kazoo geschikt. De rijke content biedt houvast ĂŠn uitdaging voor muziekdocenten binnen en buiten school. Elke zesde les van een thema is een verdiepingsles. Daarnaast zijn er vanaf voorjaar 2017 teach-the-teacher muziektrainingen beschikbaar waarin bevlogen muziekdocenten groepsleerkrachten helpen om met nog meer plezier en lef hun Kazoo-lessen te geven. Zo biedt Kazoo alle ruimte voor verbinding tussen school en daarbuiten. Samen maken we meer muziek!

Instrumenten

Kazoo maakt vooral gebruik van alles waarmee je geluid kan maken: van tafels, pennen, bekers tot je eigen stem. Daarnaast maken we gebruik van Boomwhackers voor het spelen van liedjes, ritmes en begeleidingen.

Š Blink Educatie | www.kazoo.nl

Kazoo Muziekstudio

17


, t d n i v k u e l j i j e i d k e i n e r e “Maak muz d n a t a w n a a t e i n e j en stoor ” ! n e d n i v n er va ep 7/8

18

s gro ix - proefle Martin Garr J’ D e van d ‘Het geheim


Net als alle andere Blink-methodes worden de lessen van Kazoo ontwikkeld samen met partnerscholen. We testen alle lessen vóór publicatie op meerdere scholen zodat we zeker weten dat ze goed werken en aanslaan bij de leerlingen. Daarnaast evalueren we elk jaar alle lessen en vullen we ze aan of vernieuwen ze. Dat kunnen we snel en gemakkelijk doen omdat Kazoo een digitale methode is.

Aansprekende artiesten en musici

Kazoo stelt muziekbeleving voorop. Bekende en minder bekende − maar altijd aansprekende − artiesten en musici nemen kinderen mee tijdens lessen. Ze brengen muziek naar de leerlingen en leerlingen naar muziek. Dat doen ze door aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. In het eerste thema voor groep 1/2 gaan leerlingen bijvoorbeeld op zoek naar geluiden, samen met slagwerker Sherwin Kirindongo. In groep 3/4 bezoeken ze (via het digibord) Het Concertgebouw en leren ze van zangeres Tania Kross dat muziek een verhaal vertelt. De Playlist is de start voor groep 5/6: een thema vol liedjes die allerlei emoties oproepen, met een bijdrage van Marco Borsato, Nielson en de Friese fado-zangeres Nynke Laverman. In een van de thema’s voor groep 7/8 ontdekken leerlingen het geheim van dj Martin Garrix en produceren ze zelf een dancenummer in de revolutionaire Kazoo Muziekstudio.

21st century skills

Kazoo sluit aan bij de kennis en ervaring die kinderen al hebben. Vervolgens daagt de methode uit om een stapje verder te gaan. Kazoo laat leerlingen nieuwsgierig zijn, zich verwonderen, ontdekken, imiteren, uitproberen, uitvinden en ‘out of the box’ denken. Allemaal vaardigheden die kinderen voorbereiden op een bestaan in de 21e eeuw. De lessen van Kazoo bevatten regelmatig suggesties voor aansluiting op andere vakken. Je kunt hierbij denken aan lessen met creatieve opdrachten, maar ook aan opdrachten die een link leggen naar taal, rekenen of wereldoriëntatie.

© Blink | www.kazoo.nl

Ontwikkeld in de praktijk

19


20

e g a r d j i b e k ie n u n e e t r !� e n i v e e r l b k t e i e z h u n M “ va g n i l e k k i w t on e d n a a rgie rik Scherde ropsycholo Professor E leraar Neu g o o sh d n a Nederl


Ben je geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van muziek op het brein? Of de wetenschappelijke uitgangs punten achter de methodes van Blink?

“Muziek levert een unieke bijdrage aan de ontwikkeling van het brein” – dat stelt hoogleraar klinische

neuropsychologie professor Erik Scherder in zijn onderzoek naar de effecten van muziek op het brein. Muziek kent ontzettend veel aspecten. Neem muziek maken, bijvoorbeeld op de piano. Je speelt, dus je hebt motorische activiteiten. Wanneer je notenschrift leest, gebruik je je zichtzintuig en als je naar muziek luistert spreek je je auditieve cortex aan, die in verbinding staat met de schil om de hersenen, de hersenschors. Deze schors zorgt voor je denkvermogen. Wetenschappelijk is aangetoond dat de schors dikker wordt als je muziek maakt of naar muziek luistert. Muziek maakt ook verschillende emoties los. Dit activeert de neuronale netwerken en stimuleert het deel van de hersenen waarin je je diepe emoties bewaart. Hiermee ontwikkel je onder andere je empathisch vermogen. Al deze gebieden zijn nog in ontwikkeling bij jonge kinderen; sommige delen van het brein ontwikkel je zelfs nog tot je 25e levensjaar. Muziek draagt zo dus bij aan de positieve ontwikkeling van je brein.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kinderen informatie beter opslaan als er sprake is van emotie in het leerproces. Jelle Jolles, hoogleraar Hersenen, Gedrag en Educatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en directeur van LEARN!, Centrum Brein & Leren, Faculteit Psychologie & Pedagogiek noemt dit proces ‘de motoren van de herinnering’. Bij de ontwikkeling van materiaal houden we altijd rekening met deze ‘motoren’. In elke les moet iets zitten wat leerlingen raakt.

Plakfactoren

Plakfactoren – de Amerikaanse broers Chip en Dan Heath verrichtten onderzoek naar de redenen waarom het ene verhaal wél blijft hangen en het andere niet. Ze ontdekten dat zes factoren hiervoor verantwoordelijk zijn. In hun artikel Teaching That Sticks (gratis te downloaden) hebben ze deze factoren toegepast op lesgeven. Wij hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt bij de ontwikkeling van Kazoo.

© Blink | www.kazoo.nl

Educatieve verantwoording

Emotie als motor van de herinnering

21


“Ik vind het leuk dat we s pelletjes met muziek doen. Je komt er o ok achter of je het leuk vindt om op muz iekles te gaan.� 22

Leerling Dave - De Trian

gel - groep 4


23


24


Subsidie via Impuls muziekonderwijs

1.

Muzieklessen op school moeten een structureel karakter hebben en dus niet slechts projectmatig worden gegeven. Met een schoollicentie van Kazoo voldoe je aan deze voorwaarde.

2.

Leerkrachten doen aan deskundigheidsbevordering. De inspirerende Kazoo-muziektrainingen helpen je om − individueel en als team − beter met de methode te werken en meer uit de muziekles te halen.

3.

Er moet een verbinding zijn tussen binnen- en buitenschoolse muziekeducatie. Bijvoorbeeld door een samenwerking met een muziekschool of lokale muziekvereniging of door het opzetten van een leerorkest. De rijke content van Kazoo biedt houvast voor elke muzikale partner.

© Blink | www.kazoo.nl

De regeling Impuls muziekonderwijs bestaat sinds schooljaar 2015-2016. Deze regeling maakt het voor scholen mogelijk een subsidie aan te vragen voor muziekonderwijs. De subsidie loopt drie jaar en wordt verstrekt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je als school voldoen aan drie voorwaarden:

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt verder goed gekeken naar hoe een school muziekeducatie borgt in de periode na de drie subsidiejaren. Op www.kazoo.nl/subsidie vind je alle actuele informatie over deze regeling.

25


Praktische informatie Lessen gratis uitproberen

© Blink | www.kazoo.nl

Wil je Kazoo gratis uitproberen? Meld je dan aan via www.kazoo.nl. We geven je dan direct en vrijblijvend toegang tot een aantal thema’s uit de leerlijn, geschikt voor alle groepen. We horen graag wat je van de lessen vindt!

Partnerscholen

Alle lessen van Kazoo proberen we vóór publicatie op verschillende scholen uit zodat we zeker weten dat ze goed zijn en fijn werken in de praktijk. Wil je ook meewerken aan de ontwikkeling van Kazoo of een van de andere lesmethodes van Blink? Neem dan contact op met onze coördinator partnerscholen: Ron Huntley, ron.huntley@blink.nl. Heb je suggesties, verbeteringen of andere opmerkingen bij of over een les? Stuur ze ons dan via www.kazoo.nl, Facebook, Twitter of mail: service.educatie@blink.nl.

Over de makers

Het team van Kazoo bestaat uit leerkrachten, (muziek)auteurs, onderwijsspecialisten, muziekexperts, ontwerpers, digiborddeskundigen en – niet te vergeten – kinderen zelf. Kijk op de pagina ‘Wie zijn wij’ op www.kazoo.nl voor meer informatie over alle makers.

26

Innovatiespecialisten

Voor de ontwikkeling van Kazoo werken we nauw samen met de volgende partners:

Fondsen

Kazoo wordt gefinancierd door private fondsen waaronder het Gieskes-Strijbis Fonds, VSB Fonds, Fonds 21, VandenEnde Foundation, de Freek en Hella de Jonge Stichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Prinsenhaven Fonds, het Bredius Fonds, het Sayers Fonds, het Willem Gehrels Muziek Fonds, het Fonds Henri Fock, Stichting De Weille Ogier en Het Concertgebouw Fonds.


Bestelinformatie

Systeemeisen

Direct volledig digitaal aan de slag

Kazoo is te gebruiken op alle formaten en alle types digitale schoolborden, schermen en touchscreens.

Jaarlicentie

De kosten voor een jaarlicentie bedragen € 2,50 per leerling per jaar.

Eenvoudig te bestellen

Kazoo bestel je via je schoolleverancier: Heutink, Reinders of De Rolf Groep.

Verschijndata

Per schooljaar 2016/17 konden scholen starten met groep 5 tot en met 8. Vanaf schooljaar 2017/18 kunnen groepen 3 t/m 8 aan de slag, voor groep 1-2 zijn er twee thema’s beschikbaar.

De weergave is het beste op schermen met een verhouding van 16:9. Hoe hoger de resolutie, hoe beter de beeldkwaliteit. De methode werkt via de internetbrowser. We adviseren de volgende browserversies: – Microsoft Internet Explorer 11 of hoger – Google Chrome, versie 2.5.9 of hoger – Mozilla Firefox, versie 45.0 of hoger – Safari 8 of hoger Het digibord moet geluid kunnen afspelen.

© Blink | www.kazoo.nl

Met een schoollicentie van Kazoo heb je via Blink Studio direct toegang tot alle materialen.

Per start schooljaar 2018 is ook het volledige aantal thema’s voor het eerste jaar van groep 1-2 gereed.

27


Actief Aansprekend en eigentijds Breed Laagdrempelig Verbindend

Contactgegevens Blink Koningsweg 66 5211BN ’s-Hertogenbosch 073 85 000 22 service.educatie@blink.nl www.kazoo.nl @KazooMuziek facebook.com/KazooMuziek Kazoo is een initiatief van Het Concertgebouw en wordt ontwikkeld door Blink.

Profile for Blink

Kazoo methodewijzer feb 2017  

Kazoo methodewijzer feb 2017  

Advertisement