Page 1


MAIK.

Rigget for komplett MAFI-service Hva om du overlot all loggføring rundt kraftleveransen til et spesialtrenet mannskap med lang fartstid i håndtering av energi- og pengestrømmen? Det er nettopp dette som er MAIKs spesialområde. Vi peiler strømforbruket hos hver eneste av dine kunder. Vi navigerer energihandelen gjennom alle faser av leveransen. Og loser oppgjøret trygt i havn på din konto. MAIK er et selskap som har spesialisert seg på effektivisering av tjenesteflyten og oppgjørsrutinene i energibransjen. Siden 2003 har vi betjent et økende antall energiselskaper med alt rutinearbeid fra måleverdiinnsamling til

”Vi overvåker og kvalitetssikrer pengestrømmen”

innfordring. Ikke fordi dette ikke kan håndteres internt. Men fordi stadig flere nett- og kraft selskaper erfarer at det er en sikrere, mer effektiv og fremfor alt rimeligere løsning å overlate jobben til en ekstern tjenesteyter som er rigget for nettopp denne typen oppgaver. Uten at du selv løfter en finger, sikrer vi likviditet og inntjening i virksomheten din. Og vi gjør jobben til en langt lavere kostnad enn det du kan gjøre selv.

3


MAFI. For uinnvidde høres det ut som en levning fra Cicilia eller 30-tallets Chicago. Mens i kraftsektoren er MAFI et innarbeidet bransjeuttrykk for måling, avregning, fakturering og innfordring. Kort sagt hele den økonomiske næringskjeden som sørger for at alle strømkunder får korrekt faktura for korrekt forbruk, og at kraftleverandører og nettselskaper mottar korrekt oppgjør til rett tid. I realiteten er dette en omfattende, krevende og personalintensiv øvelse. Mange energiselskaper har derfor erfart hvor utfordrende det er å sikre en effektiv handelslogistikk for kroner og kilowattimer. Strøm ut til kundene.

Og penger tilbake. Så smidig og effektivt som mulig. Årsaken kan skyldes at man jobber med tungvinte manuelle systemer. Eller fordi det er ressurskrevende å være oppdatert på stadig nye forskrifter, formaliteter og myndihetskrav. Men også fordi enhver organisasjon kan være sårbar ved sykdom, permisjoner og ulike former for fravær. Da blir ikke jobben gjort i tide. Dermed trues likviditeten. Og det økonomiske

resultatet svekkes. Vil du unngå slike scenarier? Og frigjøre egne ressurser til selskapets kjernevirksomet, som er drift av nett, kundepleie og utvikling av produkter, tjenester og kundeprogrammer som genererer økt salg? Da kan vi i Maik hjelpe deg med hele MAFI-prosessen. Vi håndterer absolutt alle tekniske, økonomiske og praktiske oppgaver.

”Om det finnes en MAFI-boss, må det være oss!”


StĂĽlkontroll pĂĽ din inntjening


Du selger ikke strøm. Du selger komfort. Vi lever i et land der vi tar kraften for gitt. Norge har hatt vannkraft siden 1890 og er i dag verdenspioner på fornybar og utslippsfri energi. Gjennom vår enkle tilgang på vannkraft, og etterhvert vindkraft, er vi nordmenn lite bevisste på de enorme innsatsene som ligger i det åfrakte en kilowattime fra fossen og hjem til vår egen tempererte dusj. Vi bare skrur på kraner og brytere og nyter godt av sluttresultatet av all kraft

produksjon. Som egentlig ikke er lyset i lampen eller varme i huset. Det ultimate sluttproduktet er nemlig enkelhet, velvære, komfort og livskvalitet. Alt det som gjør livet lysere, tilværelsen mer behagelig, og hverdagen mer effektiv.

”Å leve i spenning er bortkastet energi”


En ren kraftsport

Vi selger også komfort. For deg. Kast et skråblikk på din egen organisasjon. Hva er virksomhetens kjerneprodukt? Hva er dere gode på? Hva er det som gjør arbeidsdagen spennende, engasjerende, lysbetont og utfordrende? Og hva med rutineoppgavene som følger med på lasset? Måleverdiinnsamling og meldingshåndtering. Avregning. Kundereskontroavstemming. Fakturering. Purring. Og til slutt de ubehagelige inkassosakene. I din organisasjon er dette kanskje støyende ekstraoppgaver, humpete rutinegjøremål eller forstyrrende merarbeid? Ville det være mer komfortabelt og meningsfylt om selskapet ditt kunne fokusere sterkere på kjerneoppgavene? Videreutvikle og dyrke det som er virksomhetens forretningsidé? Rett og slett overlate MAFI-prosedyrene til noen som elsker nettopp denne typen oppgaver?

Vi i MAIK er skrudd sammen på en litt annen måte enn våre oppdragsgivere. For oss er kraftlogistikk en yrkeslidenskap. Det er på dette området vi har bygget spisskompetanse og etspesialisert fagmiljø. Akkurat som en sprinter elsker å løpe eller en brettsurfer elsker å seile, så trives vi fantastisk godt med det som er vår profesjon og kompetanse, nemlig å håndtere måling, avregning, fakturering og innfordring for kraftmarkedet. Vi ser på det som en ren kraftsport. Fordi vi er spesialiserte, oppnår vi også resultater for våre kunder. Først og fremst økonomisk innsparing, der det målbare resultatet er kost pr. faktura. Våre oppdragsgivere har faktisk de laveste sluttkundekostnadene i Norge. Men det ulitmate resultatet - det er komforten som følger av effektiviseringen. Du kan slappe av og sove godt. Du slipper å leve i spenning om alle kundereskontroene er i balanse fra måned til måned. Vi påtar oss dette ansvaret. Du har tryggheten.

7


Vær god på det du er god på Stadig flere virksomheter benytter seg av det som populært kalles outsourcing. At man overlater arbeidsprosesser som ikke inngår i bedriftens kjerneområde, til spesialiserte aktører. For eksempel renhold. IT-support. Kantinedrift. Regnskap. Transporttjenester.

Og mye mer. Slik kan man rendyrke en driftsform som styrker virksomhetens verdikjede. Og hvorfor er dette blitt så vanlig? Fordi oppgavene løses på en sikrere og mer effektiv måte. Egne medarbeidere får en hverdag som er innrettet mer mot deres egentlige primæroppgaver. Men hva skjer når arbeidsoppgaver forsvinner? Hva med overtallighetsspøkelset? All erfaring viser at virksomheter som outsourcer marginalrutiner, frigjør intern humankapital som tilfører ny energi, nye ideer, ny innovasjonskraft og nye salgbare produkter og tjenester. Det handler om å utnytte egne personalressurser på bedre måter enn før. Gjennom kursing og omskolering kan trofaste medarbeidere faktisk fremstå som en viktig fornybar energi i bedriften!


”Se på dine medarbeidere som en fornybar ressurs”

9


En for alle


Hvordan kan vi i MAIK gjøre MAFI-rutinene rimeligere og mer effektivt enn du kan selv? Nøkkelen ligger i stordriftsfordelene. Alle kraft- og nettselskaper jobber etter samme driftsmønster. Men istedenfor at hvert selskap drifter egne systemer, kan MAIK utføre jobben for alle.

Og et mindre kundeselskap oppnår nøyaktig de samme fordelene som de store.

Vi anskaffer og server all programvare på vegne av alle kundeselskaper. Vi håndterer hele AMS-prosessen, fra forprosjekt til utrulling og drift. Vi utvikler felles rutiner som kan tilpasses alle.

Det betyr ikke at du mister kontrollen over egen kundebase. Du har full tilgang til og kontroll med dine egne kundebaser, som før. Vårt tjenestespekter er skreddersydd for kraftbransjen.

Men om du er komfortabel med deler av egne MAFI-rutiner, kan du velge å fortsatt håndtere disse i egen organisasjon og bruke Maik som operativ samarbeidspartner på resten.

”La oss overta roret. Du har fortsatt styringen”.

11


MAIK.

En spinnaker i kraftbransjen


MAIK springer ut fra et stort og rutinert energimiljø i Fredrikstad. Selskapet ble etablert i 2003 av folk med lang erfaring fra økonomisk logistikk innenfor kraftdistribusjon. Vi var spenningssøkere som så muligheter for effektivisering av kraftleveransens sluttledd, og vi ønsket å gå litt mot strømmen. Vi mente at et spesialisert kompetansemiljø kunne gjøre jobben med måleverdiinnsamling, avregning, fakturering og innfordring bedre enn selve distribusjonsleddet. Og det stemte. Vi er i dag en helt selvstendig tjenesteleverandør med mange dedikerte medarbeidere som betjener en voksende kundeportefølje på energiselskaper og med mange hundre tusen sluttkunder. Våre personalressurser og driftssystemer er rigget for et tjestevolum som er mer enn dobbelt så stort som i dag. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende gjennomgang og presentasjon av de tjenestene vi kan utføre for deg. Og la oss gi deg en kalkyle med dokumentasjon av hvilke besparelser ditt selskap kan oppnå.

”Vi opplever en kraftig tilstrømming av nye kunder”.


Vi ønsker deg velkommen om bord.

15


Adresse: Stabburveien 18, Fredrikstad Kveldroveien 3, Vinterbro Tlf: 64 96 41 50 Fax: 64 96 40 01 Epost: firmapost@maik.no Web: maik.no

Profile for Blide Folk Ide & Design Studio AS

Maik hovedbrosjyre  

Maik hovedbrosjyre  

Profile for blidefolk

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded