Page 1

Konsulent


Konsulent MAIK har ansatte med lang erfaring fra energibransjen. Vi kan bidra med konsulenttjenester innenfor hele tjenestespekteret og alle prosesser i energibransjen. For å belyse bredden i vårt engasjement nevner vi:

MAIK har hatt prosjektlederansvar for gjennomføring av AMS for hele Norgesnett. d.v.s. bytte av ca. 95.000 målere.

Vi har gjennomført seks konverteringer til ElWin og solid erfaring med å kjøre i gang med ElWin som kundesystem.

I dag samler vi inn timesverdier fra disse målerne daglig. Vi har også opparbeidet oss god kunnskap om andre nytteverdier i forbindelse med AMS.

Vi utfører i dag tjenester i 17 separate installasjoner av kundesystemet ElWin.

MAIK er med i et industrielt forsknings og utviklings prosjekt (IFU-prosjektet) med eSmart Systems, Fredrikstad Energi og Sogn- og Fjordane Energi for å utvikle framtidens systemløsning for nett- og kraftselskaper. Dette er et spennende prosjekt hvor ny teknologi tas i bruk for å skreddersy smarte løsninger etter kunders behov.

MAIK kan bidra med konsulenttjenester innenfor hele tjenestespekteret i energibransjen: Migrering til Elhub

SQL og BI rapportering

Kundeweb (MinSide) og App

Plusskunde ordning

Konverteringsprosjekter

Kampanjer

Gjennomfakturering

”Jevn strømregning”

Spør oss om konsulenttjenester! Tlf 64 96 41 50 Epost: firmapost@maik.no Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad / Kveldroveien 3, 1407 Vinterbro

Profile for Blide Folk Ide & Design Studio AS

Konsulent  

maik.no

Konsulent  

maik.no

Profile for blidefolk

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded