Page 1

GÆLLESPALTEN Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening

Kasteinstruktion m/ Mads Birkholt Den 22. september

Tørfluefiskeri efter havørreder DERSL ØN

LYS

K E RIF OR

E

TF

IS

NI

NG

EV

BR

Bo Frier fortæller hvordan.

September 2012 Årgang 40 nr 3


ny Butik pr

. 14. april !

Brasholt Jagt – Fiskeri – outdoor, hJørring Service og knowhow fra 1976 – 2012

Og det kombineret med et kæmpe varer udvalg, vil du forsat finde hos brasholt Jagt – Fiskeri og Outdoor. men nu på ny adresse: VAnDVæRKSVEJ 29 Her finder du ud over service og stor praktisk erfaring ude fra hvor vi kan lide af færdes, også en af danmarks største vare-sortimenter til dig, der er jæger, lystfisker eller bare godt kan lide at opholde dig i naturen. I de nye lokaler på over 1200m2, har vi samlet de varer som vi mener, er med til at gøre dine oplevelser i naturen bedre. Jagtvåben til alle formål – kvalitets optik, der bringer oplevelserne tættere på dig – lokkekald som gør din jagt mere effektiv – luftvåben med suveræn præcision – samt et stort udvalg af alt hvad der gør dine jagtoplevelser bedre. Stort udvalg i fluebinding – kvalitets fluestænger i alle prisklasser – spinnegrej for en hver smag og behov – klassiske endegrejer samt fremtidens storfangere – pirkegrej til vestkystens torsk samt meget meget mere fiskegrej, stort set alt mellem himmel og jord. Alt hvad du behøves for at opholde dig udendørs – slidstærkt beklædning – komfortabelt fodtøj – rygsække i alle størrelser – lækre soveposer – samt kogegrej til udendørs madlavning.

Thomas

Martin

Ud over selve butikken har vi også våbenværksted under samme tag. Her kan du få foretaget alle typer af våbenreparationer, af faguddannet bøssemager fra Suhl´s Bøssemager skole. Og husk du har også mulighed for at foretage indskydning af din riffel på vores underjordiske skydebane. Vi glæder os til at tage imod dig i vores nye omgivelser.

Jo /rn

B R A S H O L T J AG T • F I S K E R I • O U T D O O R Vandværksvej 29 • 9800 Hjørring Tlf. 96 23 29 00 • info@brasholt.com w w w. b R A S h O lT. cO m

John

Esben


GÆLLESPALTEN EV

BR

udgives af DERSL ØN

K E RIF OR

E

TF

NI

NG

LYS IS

og udkommer: Nr. 1 - marts Nr. 2 - juni Nr. 3 - september Nr. 4 - december Oplag: 250 stk Trykkeri: DIGIGRAF Redaktør: Lars Jakobsen post@fluekrogen.dk

9LNDQOHYHUH DOWLQGHQIRU Ã%UHYSDSLU Ã.RQYROXWWHU Ã9LVLWNRUW Ã)ROGHUH Ã/¡VEODGH Ã3ODNDWHU Ã0HGOHPVEODGH Ã'HVLJQOD\RXW Ã/RJRV Ã+MHPPHVLGHU Ã.RSLSULQW RJPHJHWPHUH

InHW .RQWDNWRVRJ EXG WLO H QG XIRUSOLJWH

ZZZGLJLJUDIGNÃ7OI

Bestyrelsen / Organisation Formand: Jens Andersen Vester Alle 19, 9760 Vrå Tlf. 30 40 14 07 / formand@b-l-f.dk Næstformand: Gert Kristensen Søndermarken 8, 9760 Vrå Tlf. 98 98 10 86 / else-h-kristensen@mail.dk Kasserer: Olfert Morville Høgevej 9, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 08 55 / kasserer@b-l-f.dk Sekretær: Lars Jakobsen Lærkevej 9, 9440 Aabybro Tlf. 26 28 75 07 / post@fluekrogen.dk Bestyrelsesmedlem: Carsten Christiansen Langelandsgade 17, 9700 Brønderslev Tlf. 40 47 23 65 / j.c.c@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Peter Kristensen Fini Henriques Kvarter 18, 9700 Brønderslev Tlf. 98 82 59 48 / ptk@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Jens Bedsted Fini Henriques Kvarter 19, 9700 Brønderslev Tlf. 61 30 16 85 / besser22@sol.dk Suppleanter: Lars Bidstrup Fiskeopsynsmænd: Svend Nielsen Teddy Pedersen Carsten Christiansen Freddi Christiansen Ole Troldborg Rolf Dahl

98 82 40 24 / 22 31 09 01 98 83 71 20 / 27 32 13 59 40 47 23 65 28 15 94 46 22 77 33 83 98 82 24 63 / 30 82 25 63

Forsidebillede: Niels Jørgen Thomsen med sin Skjern å laksefangst på årets foreningstur til Skjern å. Fotograf: Freddi Christiansen


Formanden har ordet... Så er havørredsæsonen kommet godt i gang. Som det ses af Ørred-cuppen på hjemmesiden, er der blevet fanget mange fisk med et par pæne imellem. Ikke alle melder deres fisk til konkurrencen. Den, der i.flg. bestyrelsens kendskab, har fanget flest havørreder, er her først i august oppe på 31 fisk. Som noget glædeligt ser det ud til, at foreningens senere års anstrengelser med at forbedre bækørredbestanden er ved at bære frugt. Der er kommet mange meldinger om fangst af pæne, ja endog, store bækørreder. Det er meget glædeligt, idet disse fisk skal være med til at øge juniorernes interesse for fiskeriet i vores åer. Bestyrelsen opfordrer stadig medlemmerne til at genudsætte bækørrederne, så bestanden kan blive endnu bedre. BLF´s fejring af 75- års jubilæet blev en dejlig dag. Der var det fineste vejr, så Rododendronparken stod i flotteste flor, og var dermed en smuk ramme om festlighederne i Den Runde Pavillon. Der var meldt omkring 70 til spisningen, heriblandt repræsentanter fra Brønderslev Kommune, Idrætssamvirket, Naturfredningsforeningen, Danmarks Sportsfiskerforbund, Samarbejdsforeninger, gamle formænd for BLF, og medlemmer. I løbet af dagen var der knap 100 gæster med til at fejre vores 75- årsdag. BLF fik mange gaver, som vi takker

for. Bl.a. fik vi 7 gamle bøger, som havde været udlånt til et gammelt medlem i over 30 år. Foreningens jubilæumsbog blev solgt under festen. Den kan nu købes hos Carsten Christensen Tlf. 40472365 og hos Jens Andersen tlf. 98982062. Desuden kan den købes hos Brasholt, JC-Sport i Sæby, Almas i Ålborg, Turistkontoret i Brønderslev og kiosken i Algade. Den koster 125 kr. På hjemmesiden kan man se Henrik Damsgårds fine billedserie fra fejringen af jubilæet. Foreningen har sammen med en lodsejer ansøgt kommunen om anlæggelse af sandfang i Stade Mellerup bæk lidt opstrøms motorvejen. Landmanden vil gerne selv grave og vedligeholde sandfanget, blot han får tilladelsen og specifikationer på, hvordan det skal gøres. Et sandfang på dette sted, vil forbedre de mange gydepladser, som findes på denne strækning. De forskellige udvalg har arbejdet på højtryk hen over sommeren. Mange arrangementer for juniorerne er blevet afviklet. Fisk er blevet sat ud i.flg. udsætningsplanen. Desuden er der sat bækørreder på 25-30 cm ud. Huset i Dybetsgade har fået nyt tag og er ved at blive pudset op. Broer over dybe grøfter er blevet lavet, Forsøgs elektrofiskeri med det nye grej er blevet gen-


nemført. Dette er lavet ud over den daglige drift med møder og administration m.m.

Kursusprogram ses andetsteds i bladet og på hjemmesiden. Hold endvidere øje med kalenderen på hjemmesiden.

Som noget nyt prøver Tur- og arrangementsudvalget at lave nogle aktiviteter for de medlemmer, som ikke vil binde sig til jævnligt at komme i klublokalet, men hellere vil opsøge enkelte arrangementer. Disse foredrag kommer til at ligge på forskellige onsdage hen over efteråret og vinteren.

Rasmus har meddelt bestyrelsen at han må trække sig, men vil fortsat stå tilrådighed som hjælper ved arrangementer. I bestyrelsen takker vi for det store arbejde Rasmus har lagt i opstarten af flere nye aktiviteter og videreførslen af gode traditioner. Jens Bedsted træder ind i bestyrelsen, hvor han overtager efter Rasmus. I bestyrelsen ses frem til et godt samarbejde med Jens Bedsted.

Temaet for en del af foredragene er havørred -og bækørredfiskeri med tørflue. Det er lykkedes at få nogle af de største kapaciteter på dette felt til at undervise os.

P.b.v. Jens Andersen

Fra 75-års jubilæet i den Runde Pavillon d. 2. juni, hvor foreningens nuværende formand Jens Andersen (med rygge til) fortæller lystfiskehistorier til, fra venstre; Ole Lehm (tidligere formand), Arne Petersen (tidligere bestyrelsesmedlem og redaktør på første udgave af Gællespalten) og Kresten Krogh (tidligere formand)


Derfor hedder Ryå, Ryå. Langt de fleste åer i Danmark er opkaldt efter en markant lokalitet i det område, åen gennemløber. Det være sig et gods, der gennem tiderne har betydet meget for lokalområdet. Vi kender alle navne som Lindenborg Å eller Lerkenfeld Å, men i de fleste tilfælde er en å opkaldt efter en by, så som Karup Å, Simested Å, Vejle Å, Skjern Å for blot at nævne nogle af de mere kendte åer, hvor et bynavn er en del af åens navn. Lad os tage Karup Å som eksempel: Rent historisk har det sikkert været således at Karup Å, var den å, der løb tæt ved Karup, altså åen ved Karup. Senere er den så for nemheds skyld slet og ret blevet kaldt Karup Å.

Der findes dog eksempler på vandløb, der hverken er opkaldt efter et gods eller en by: Gudenå og Storå. Disse navnes oprindelse har jeg ikke studeret nærmere, men man kan for Storåens vedkommende vel antage, at størrelsen, i forhold til de vandløb der ellers er i området, har været udslagsgivende for denne å´s navn. Hvad så med vores egen Ryå? Da der ikke er en lokalitet her i området, der hedder Ry eller lignende, må navnet være opstået på en anden måde. Hvilket da også er tilfældet: Første gang, man ser åens navn på skrift, er tilbage i 1459, hvor den blev kaldt Ryde Å. Det er givet at åens navn

Danske Bank tilbyder rådgivning og en bred vifte af finansielle produkter og serviceydelser inden for bank, bolig og realkredit, leasing, pension og forsikring. På den måde kan vi komme hele vejen rundt om din økonomi.

Du får kompetent og personlig rådgivning

Hos os vil du møde veluddannede og kompetente medarbejdere, der er klar til at lytte til og drøfte dine ønsker og planer. Vi arbejder ambitiøst og bestræber os altid på at tilbyde dig personlig og kompetent rådgivning, der tager udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

10:00 10:00 10:00 10:00 10:00

-

16:00 16:00 16:00 17:00 16:00

Brønderslev Afdeling Nygade 38 9700 Brønderslev Tlf: 45 12 53 80


går meget længere tilbage, men noget på skrift har man altså ikke før nævnte årstal. Et ryde - på dialekt ofte udtalt rye - var, når man taler om landet som helhed, et område, der var ryddet for skov, altså en rydning. I Vendsyssel blev udtrykket også anvendt om lave, våde områder / enge med spredt lav beplantning. Ryde Å var altså åen, der løb gennem et sådan område. Med de forhold, der gjorde sig gældende, inden man i midten af 1800 tallet så småt begyndte at oprense og kanalisere åen, må det erkendes, at der mange steder var tale om, at åen gennemløb sådanne lave, fugtige områder. I dag er dette stadig tilfældet på mange strækninger fra området umiddelbart syd for Manna og til åens udløb i Limfjorden, hvor de sidste godt 7 km af åløbet er holdt i ave af et stort dige. Gennem tiderne er åens navn blevet stavet på lidt forskellige måder:

I midten af 1600 tallet: Ry Aa, i midten af 1800 tallet:  Ryaa, fra 1920 til omkring 1940:  Rye Aa, mens den altså i dag staves Ryå.  Først fra 1955 ved oprettelsen af Dansk Sprognævn begyndte man at få klare regler for, hvordan lokale navne skulle staves, og de forskellige stavemåder gennem tiden, skal derfor ikke tillægges større betydning. Ovenstående er et resultat af egne betragtninger og informationer fra Dansk Sprognævn og Afdeling for Navneforskning under Nordisk Forskningsinstitut på Københavns Universitet. Bent Andersen


Klubaftner 2012/13 Hver tirsdag fra d. 18. september Sted: Gravensgade 10, 9700 Brønderslev Velkommen til klubaftener. Vi håber at se mange nye ansigter og selvfølgelig alle de trofaste. Har du lyst til at lave en eller anden form for fiskegrej, så kom med ideen, så vil vi prøve at sætte det i gang.

Man er selvfølgelig også velkommen til bare at komme og få en hyggesnak. Der er ikke på nuværende tidspunkt lavet et program for aftenerne. Men i er meget velkommen til at komme med forslag.

Guldsmed Hansen

Algade 46 - 9700 Brønderslev - 98 82 00 73

Tørfluefiskeri efter havørred / fiskerejser Onsdag d. 21. november kl. 19:00 Sted: Brønderslev Bibliotek Entré: 50,- Kr. Det er lykkedes BLF at få en af Danmarks Sportsfiskerforbunds dygtige instruktører og forfatter af fiskebogen, ”Når vi drømmer, taler elven”, Bo Frier til at komme og holde foredrag om, hvordan man fanger havørreder på tørflue. Dette fiskeri har Bo Frier været en af foregangsmændene til at opdyrke i bl.a. Lerkenfeldt å. Desuden har Bo rejst med fiskestangen i mange dele af verden, så han vil også vise billeder og fortælle om sine oplevelser på disse rejser.

Bo´s bog bliver sammen med BLF´s jubilæumsbog solgt i pausen. Her kan også købes forfriskninger.


Kasteinstruktion Lørdag d. 22. september kl. 14:00 17:00 Sted: Søndergade Skoles boldbaner. Instruktører: Forbundsinstruktør Mads Birkholt, tidligere forbundsinstruktører Erik Andersen og Jens Andersen. Desuden deltager medlemmer af foreningens juniorafdeling som instruktører Der bliver undervist i en -og tohånds flue, kast med multiplicatorhjul, og der vil være kast for helt uøvede med fastspolehjul.

Man skal medbringe eget grej. Ved kast med spinnestængerne skal men også medbringe passende kastevægte uden kroge. Foreningen håber at se godt med deltagere til dette arrangement, idet mange har ytret ønske om at få pudset stilen af eller komme i gang med noget nyt grej. Kasteinstruktionen er gratis.

Fra kasteinstruktion med Mads Brikholt arrangeret af Lystfiskerforeningen Waders.dk


Tørfluefiskeri Når man tidligere talte om tørfluefiskeri, forbandt mange det med snobberi og fiskere, som ville føre sig frem på andre fiskeres bekostning. Sådan er tørfluefiskeri ikke.

Fluerne opbevares bedst i æsker med små rum, så man kan have orden på dem, idet man jo skal have en del fluemønstre i forskellige krogstørrelser.

Grejet til tørfluefiskeri skal være tilpas spinkelt, så man kan kaste de små fluer uden at plaske for meget. En stang på 9-10 fod i AFTM klasse 5-6 passer til Ryåen. Den må ikke være for hurtig og stiv, idet man jo ikke skal kaste lange linelængder, men man skal kunne kaste præcist og delikat.

Fluerne skal flyde på vandet, så hvis de ikke er bundet af de bedste materialer, kan de efter et stykke tids fiskeri begynde at synke. Derfor skal man have et flydemiddel, som fluerne kan imprægneres med, inden fiskeriet begynder. Det kan i dyre domme købes i små flasker i gode sportsfiskerforretninger. Måske kan man få sin apoteker til at lave en tørflueolie af 5-10 % siliconeolie i triclorætylen. En god ting til at tørre våde fluer med er et stykke fyrsvamp. Det kan ikke længere købes i forretninger, hvor det tidligere blev solgt under betegnelsen: Amadou. Man kan imidlertid selv lave det ved at skære tynde skiver af en stor fyrsvamp. Derefter banker man forsigtigt fyrsvampeskiven med en kuglehammer, indtil den er blevet blød som et vaskeskind. En våd flue, som klemmes ind i et stykke fyrvamp, bliver hurtig tør, så den kan flyde igen.

Til tørfluefiskeri skal man bruge en højtflydende flueline. Jeg foretrækker stadig en dobbelt taperet flueline, idet den tykke del af linen giver større modstand i stangøjerne, så kastet bremses ned, inden fluen lander på vandet. Denne bremseeffekt er også med til at strække forfanget ud.

Hvis man ikke vil købe færdige forfang, skal man være velforsynet med forfangsmaterialer i forskellige tykkelser. Jeg foretrækker stadig nylonline, idet den ikke så let synker. Når man selv laver sine forfang, skal man være opmærksom på, at man øverst skal have et linestykke, som

Fiskeri med tørflue byggede på, at fiskene spiser af det fødeudvalg, som findes ved det pågældende vandløb. Det betyder, at man må sætte sig ind i vandløbets insektliv for at kunne vælge den rigtige flue, så man kan få held med fiskeriet. For ikke at skræmme fiskene skal man beherske sit fiskegrej, så man kan lægge sin flue så let som et faldende tidseldun på vandet. Desuden skal man have et godt syn, for at kunne se de til tider meget små tørfluer, som man kaster ud til ørrederne.


skal overføre kraften fra fluelinen til forfanget. Her bruger jeg en forholdsvis stiv line i en tykkelse af ¾ af fluelinens tykkelse. Den næste del af forfanget er en tilspidsning inden spidsen af forfanget, som er lavet af en blød line. Jeg bruger en dobbelt blodknude til at binde forfangsstykkerne sammen med. Man skal huske at klippe de overskydende knudetafter tæt af. Her er en opskrift på et af mine forfang til normalt fiskeri. 1,10m (o,45), 0,90m (0,40), 0,15m (0,35), 0,15m (0,30), 0,15m (0,25), 0,50m (0,20). Somme tider må man gå længere ned i linetykkelse til spidsen. Det kan være påkrævet både med 0,15 ja endog 0,10 mm forfangsspids, hvis fiskene er meget forfangssky. Det er nødvendigt med et net, så man kan lande fiskene sikkert på trods af de tynde forfang. Jeg bruger et sammenklappeligt net, som kan hænge på ryggen af fiskevesten. Her generer det ikke, når man skal kaste. Selve fiskeriet er en blanding af dovenskab og yderste koncentration. Når man kommer til åen begynder man at slentre op mod strømme eller man finder en god plads, hvor man i ro og mag kan overskue et stykke af åen. Det er en god idé, at medbringe en lille kikkert til disse situationer. Her venter man så på, at fiskene skal ringe. Det kan tage lang tid. Så man kan i mellemtiden prøve at fange nogle af de insekter, som kommer drivende på vandet. Når

man på nogle fisketure har gjort det, bliver man bekendt med, hvilke fluer der er fremme på denne tid af året. Jeg førte i mange år fangstrapport, hvor jeg også noterede, hvilke fluer der var på vandet. Desuden undersøgte jeg maveindholdet på de ørreder, som jeg tog med hjem. Efterhånden gav det et godt indblik i, hvilke insekter der var fremme på årets forskellige måneder. Det var en stor hjælp, når kunstfluen skulle vælges, eller man skulle planlægge, hvilke fluer man skulle binde til de næste fisketure. Når man så finder en fisk, som ringer, er det en god idé at bruge lidt tid på at iagttage den, idet selve den måde, som fisken ringer på, kan hjælpe én i fluevalget. Når fisken tager insekter på overfladen, suger den insektet ned, og der kommer midt i ringen nogle luftbobler på vandoverfladen.

Olive Dun bundet af Jens Andersen Hvis det er døgnfluer, der kommer på vandet er det klogt at vælge en duneller spinnerflue. Når fisken tager fluer, der hænger lige i vandskorpen, viser den sin ryg og


halefinne. Det virker som om vandet simrer over ryggen på fisken. Her kommer der ingen luftbobler. Her er en faldskærmsflue på sin plads. Hvis fisken tager nymfer længere nede i vandet, kan der komme en bølge eller bule på overfladen. Fisken kan også finde på at stå på hovedet og ruske i vandplanterne for at rive insekter løs. Her kan man til tider se fiskens hale over vandet. De fisk, der ringer med de to sidste former for ringning, kan man sjældent fange på tørflue, men her må man bruge nymfer. Man skal være opmærksom på, at de store fisk ofte næsten ikke viser sig, når de ringer. Den største bækørred, jeg har fanget, viste sig på den måde, at jeg så døgnfluerne forsvinde fra vandoverfladen, og da den tog min flue, så jeg kun, at fluen forsvandt. Stor var min forbavselse, da jeg fik givet tilslag og mærkede fiskens vægt.

Gray Drake spent, bundet af Jens Andersen Når man har lokaliseret en god fisk, bliver man meget koncentreret. Så sniger man sig opstrøms, ind bag på fisken. Her gælder det om at holde lav

profil og bevæge sig med lette skridt. Mange fisk er blevet skræmt fra vid og sans af, at man trampede lidt for hårdt i brinken. Hvis fisken holder op med at ringe, har den anet uråd, og man må vente, til den igen er blevet tryg og begynder at spise. Store og hurtige bevægelser kan også skræmme fiskene. Det er bedst, hvis ens stang ikke har noget glitterværk, som kan reflektere lyset, når man kaster. En gammel tørfluefisker i BLF malede sin stang mat mørkegrå, og hans øjer og beviklinger på stangen var mat sorte. Nu skal man forsigtigt kaste sin flue op foran fisken. Man kaster nogle blindkast ved siden af fiskens standplads. Herved måler man, om man er kommet nok opstrøms. Det sidste kast retter man ind, så fluen kommer til at lande ca. 1 meter opstrøms fiskens ring. Kastet skal falde meget let på vandet, for ikke at skræmme fisken. Nu driver fluen med strømmen ned mod fisken, samtidig med, at man tager line ind, så man hele tiden har kontakt med fluen, uden at den dog laver de mindste striber i overfladen. Hvis det er den rigtige flue, går fisken op og tager godbidden. Herefter giver man et ikke for hurtigt tilslag, og med øvelse kroger man fisken. Hvis ørreden ikke tager fluen, lader man den drive et par meter nedstrøms for standpladsen, før man på ny tager den af vandet. Nu tørrer man fluen med 3-4 blindkast, før man igen lægger den opstrøms fisken. Hvis ørreden stadig ikke tager fluen, må man prøve med en anden flue, måske i en anden størrelse.


Da vores bækørredbestand stadig er lille, bør man genudsætte fangsterne. Her skal man være opmærksom på, at tørre, varme hænder kan ødelægge fiskens slimlag, så ørreden let kan få dødelige infektioner. Derfor bør man afkroge fisken i vandet eller i det mindste fugte sine hænder, inden man afkroger og genudsætter fisken. Denne fornøjelige fiskemetode er ved at blive genopdaget af nogle lystfiskere ved vores å, som i år har gjort gode bækørredfangster af endog store fisk. Det var måske en idé at prøve at fiske bækørreder på andre pladser end der, hvor havørredfiskerne normalt har deres gang.

Måske kunne man også have et fornøjeligt fiskeri om foråret, før åens brinker bliver helt overgroet. Her har man også mulighed for at opleve tørfluefiskeriet, når de store sværme af majfluer i juni måned findes overalt, og ørrederne kan være helt vilde for at fylde sig med disse store lækkerbiskner. Knæk og bræk. Jens Andersen.

Kæmpelaksen er tilbage i Ryå..? Onsdag d. 8/8 lige inden spisetid kom min gode nabo, Eigil Iversen ind til mig og sagde han lige havde taget 2 havørreder og var nu oppe på 9 stk. imod min ene fisk til dato. Jeg besluttede derfor at køre en tur efter aftensmaden var indtaget, planen var at køre til Jerslev bro, men da jeg passerede broen på hovedvejen var der noget der sagde mig, hvorfor ikke gå en tur opstrøms hovedvejen, så jeg vendte rundt og startede min fisketur. Efter kort tid havde jeg den første fisk, en havørred på lige 40 som desværre ikke stod til at redde. Jeg fiskede videre og lige inden jeg skulle passere det første spang, så jeg opstrøms noget der lignede et par små fisk der lige efter

hinanden var halvt oppe af vandet, det så på en måde underligt ud, nå men det var nok et par små bækørreder, men jeg blev klogere. Jeg passerede spanget og tog det første kast og der kom et forsigtigt hug, og jeg tænkte straks at det nok var de par små ørreder jeg lige havde set, så jeg gav ingen tilslag men tænkte, ”den kører jeg bare lige ind”. Da jeg tog de første par hurtige omdrejninger på hjulet kom der et hug i stangen uden lige mage, hvorefter min stang bøjede til grænsen, bremsen skreg og der gik en bølge som fra en ubåd opstrøms, hvad f….. var det her for noget, en odder, det kunne i hvert fald umuligt være en fisk.


Jeg tog kampen op og efter et udløb på ca. 15-20 meter stoppede den og jeg kunne langsomt trækker det ”ukendte” tilbage til hvor den startede, og pludselig kommer det her ”ukendte dyr” en lille meter ovenud af vandet, for h…… det er jo den store laks fra 2010. Jeg tror jeg gik i et mindre chok. Efter lidt fight tager den en tur mere opstrøms til samme sted som sidst, det var virkelig mishandling af en gammel mands helbred, hold da k… hvor hele skroget bare rystede.

Min vurdering på størrelsen er et sted omkring 150 cm. Vægten på en sådan fisk ligger vel omkring 25 – 28 kg. Ja, jeg ved det lyder sygt, men det var det fandme også.

Jeg fik den igen trukket tilbage til hvor den huggede, og under hele denne fight, kom den konstant igen og igen med store seje ryg, pludselig tog fanden ved den, og igen kom den ovenud af vandet, hvor den denne gang landede på tværs af åen, og da tror jeg først det gik op for mig hvor sindssyg stor den var, totalt vildt, halen var på størrelse med en stegepande, fuldstændig uvirkeligt.

Prøv at forestille jer at smide en 150 cm lang og 25 kg. tung genstand ud i vores ”lille” Ryå, hvor meget røre det giver i åen.

Efter en fight på en lille halv time og hvor åen lignede vesterhavet i oprør, kom den så desværre med nådestødet, et kæmpe hug og spinneren kom farende tom ovenud af vandet, og laksen forsvandt stille og roligt opstrøms i en kæmpe bølge.

Om det var laksen fra 2010 må stå i det uvisse. Olfert Morville

Fra el-fiskeriet i 2010, hvor holdet og tilskuerne blev overrasket af en laks på hele 135 cm.


Gammelt og moderne tørfluefiskeri efter bækørreder og havørreder Onsdag d. 26. september kl. 19:00 Sted: Brønderslev Bibliotek Per Tofting og Jens Andersen prøver at relancere tørfluefiskeriet i vores vandløb. Tidligere, da der var mange bækørreder i åerne, var tørfluefiskeriet en meget spændende og givtig fornøjelse, som gav mange medlemmer stor glæde og spænding. Da bækørredbestanden blev meget decimeret, forsvandt denne fiskemetode næsten fra vores åløb. Med den lidt forbedrede bækørredbestand vil BLF prøve at få medlemmerne til at genoptage dette spændende fiskeri.

Fiskeriet bygger på, at fiskene æder bestemt føde til forskellige tider, så det en forudsætning, at man ved noget om vandløbenes insektliv. Desuden kræver det lidt specialiseret grej og en vis øvelse, for at kunne have held med tørfluefiskeriet. Den nye opdagelse af, at man også kan fange havørreder på tørflue, er også en god begrundelse for at lære lidt om dette spændende fiskeri. Der kan købes forfriskninger og foreningens jubilæumsbog i pausen. Alle er velkomne.

Fluen her over er en klassisk Daddy Longleg bundet af Jens Andersen. De sværmende insekter til venstre er Tjernobyl Ant budnet af Bjarne Søndergaard, inspireret af Bo Frier.


El-fiskeri Lørdag d. 27. oktober Sted: Jerslev bro - kl. 8:00 Søndergade boren - kl. 12:00 Hvert år gøres der en stor indsats for at forbedre ørredbestanden i Ryå med tilløb. Det betyder at der hvert år bliver el-fisket så foreningen kan videreføre vandløbets stamme af ørreder. Fiskene der fanget bliver i løbet af vinteren, strøget for rogn og befrugtet. Det sker på Hornbæk Dambrug i Vesthimmerland, hvor de befrugtet rogn, i forsommeren er blevet til yngel, der kan udsættes i de små bække, langt opstrøms for vores normale fiskevand.

Er du i tvivl om hvor og hvor mange ørreder der er i Ryå? Ja! Så er en vandretur langs åen, samtidig med der el-fiskes en god mulighed for at se nogen af de mange fisk du måske har fisket henover..? Der plejer at være mange som går med på bringen, hvor den tilbagevendende underholdning er at udpege standpladserne, inden el-fiskemandskabet kommer og afslører om der er fisk på standpladsen. Alle er velkommen. Med venlig hilsen, Vandplejeudvalget

Aalborg - Brønderslev

www.elektro.dk El-Håndværktøj Elektromotorer Nødstrømsanlæg Gearmotorer

Salg / Reparation Støvsugerer Ladeapperater Svejsemaskiner

Døgvagt - 98 82 07 00 Øster Kærvej 12 - 9700 Brønderslev - Tlf. 98 82 07 00 - Fax 98 82 41 01


HA V

Havørred dagen

D E R R Ø

DAGEN

21/10-2012 Søndag d. 21. oktober Konkurrencestart: 00:00 Sted: Ryå med tilløb & Kraghede Indvejning: 14:30 Præmieoverrækkelse: 15:00 Sted: Gravensgade 10 9700 Brønderslev

Deltagerbevis til Havørred dagen kan købes hos Brønderslev Lystfiskeriforenings dagkortsalgssteder:

Traditionen tro, bliver der afholdt Havørred dagen, søndag i efterårsferien, og det gør vi selvfølgelig igen i år.

Spar Købmanden Elmevej 62, Ø. Brønderslev 9700 Brønderslev

Årets opgang, indrapporteret fangster og lystfiskerehistorierne får en til at tænke på om armene er lange nok, når historierne skal fortælles. Men! Målebåndet er klar og vægten kalibreret, så de dygtigste / heldigste bliver præmieret efter evner / held! I skrivende stund er det endelige program og præmielisten dog ikke klar, men kan op til konkurrencen findes på hjemmesiden - www.b-l-f.dk

Brønderslev Turistkontor Bredgade 60 9700 Brønderslev

Stadoil Ålborgvej 78 9700 Brønderslev

Husk statens lystfiskertegn og medlemskort for Brønderslev Lystfiskeriforening. Knæk og bræk Tur og Arrangement


Junior-tur til Mandals Elven i Norge Det var med stor spænding, vi mødes ved klubhuset den 1/7-2012 - turen gik til Mandals Elven med 7 Junior og 3 ledere. Turen havde været planlagt længe og der var blevet snakket meget om Stænger/multihjul/forfang/overnatning/mad m.m. Men nu skulle vi være klar, bilerne blev pakket til deres yderste. Vi skulle ikke gå ned på hverken udstyr eller mad. Efter en veloverstået sejlads til Kristiansand gik turen til Mandals Elven og Mjøland camping. Her blev vi modtaget af fem laksefiskere fra Brønderslev, som var klar til at køre mod Danmark efter nogle gode fiskedage, så nu var det vores tur. Sovepladser blev fordelt, grejet pakket ud og studeret igen. Der skulle købes fisketegn og grejet blev desinficereret, så var vi endelig klar. Allerede første aften var der kontakt med laks, men dog uden at der kom nogen på land. Dag 2 blev der fiske fra morgen stunden, nu skulle der laks i fryseren, og det kom der også. Mikkel N. fik en flot laks på 2,1 kg og Jens Erik holdt sig ikke tilbage med en på 4,0 kg så var der lidt ro i lejeren troede vi. Men! Nej, nu fik resten af holdet bare endnu mere laksefeber. Der blev fisket til sent på hen på aften og tidligt op næste dag. Jo iveren fejlede ikke noget. Men det skulle vise sig at laksen ikke var så nem at overliste.

Dag 3 blev der ikke fanget noget, vejret var heller ikke det alle bedste - det små regnede og der var lidt køligere. Men der skulle mere end dårligt vejr og få laks til at slå drengene ud. Dag 4 blev der igen fisket fra morgenstuden med stor iver, og det blev belønnet. Først fangede Martin F. en på 2,3 kg og senere fik Jester V. turens størst på 4,1 kg. I alt blev der fanget 4 laks og mistet 6-7 laks. Et rigtig godt resultat taget i betragtning, at der ikke var nogle af juniorne, der havde prøvet at fiske efter laks før. Nå ja så var der jo også det sociale, det var lige før at det blev glemt af bare iver for at fiske, men det skulle være en dårlig tur, hvis ikke der er tid til små drillerier, spil og ja en meget lille lur i ny og næ. Dag 4 fik vi besøg af oldermanden fra Mandals Elven, lige så uventet som julemand. Oldermanden fortalte om Mandal og om fiske etik, traditioner og turens største laks blev kåret som Laksen konge 2012. Vi siger Oldermanden tak for hans foredrag og håber vi mødes igen. Til slut vil jeg gerne sige tak til Jens Erik og Emil for deres store indsats, samt en tak til alle for en god tur med mange oplevelser, håber I har haft en god tur og at der er basis for en gentagelse. Juniorudvalget


Hej Juniorer..! Håber I alle har haft en god sommerferie med masser af fisketure og fangster. Vi glæder os til at hører om alle jeres små som store fisk og oplevelser til næste klub aften.

Til alle turene var der et pænt fremmøde. Det er dejligt at I kommer så mange til arrangementerne men håber også at se flere og nye juniorer til de kommende ture og arrangementer.

Siden sidste nummer har vi i juniorer afdelingen været til NM i Hjørring, hvor vi begyndte dagen i Brasholt’s nye lokaler. Efter kaffe og rundstykker, samt besvarelse af diverse spørgsmål gik turen til en stor gedde sø i Nørlev. Det blev en rigtig god dag med dagens største gedde på 4,90 kg og 90 cm. til Blf. Desværre gik det knap så godt i det afsluttende træk og kast. Men alt i alt en rigtig god dag, dog med både regn, sol og blæst. I konkurrencen ligger vi i øjeblikket på en 3. plads. Inden sommerferien havde vi flere ture til Ryå og Kraghede søen, samt Hirtshals mole.

I skrivende stund er der ikke et endeligt program for klub aftenerne, men hold øjne med vores aktivitetskalender, som løbende vil blive opdateret. Husk: Der stadig er mulighed for at nye juniorermedlemmer kan få en gratis fiskestang og hjul ved indmeldelse. Så kender du en, som vil prøve kræfter med fiskeriet, så er det bare få dem med! KLUB AFTEN hver Torsdag fra kl. 19.00 til 21 .00 Knæk og Bræk Peter Kristensen


Gydevandring Lørdag d. 8. december kl. 9:30 Sted: Gravensgade 10 9700 Brønderslev Sidste år var gydeningerene på sit højdepunkt, da vi var på gydevandring. Vi var oven i købet så heldige, at kunne liste os helt ind på en stor havørred hun, der var midt i sin leg, hvor hannerne sloges om pladsen på siden af hende. Igen i år bliver der lavet gydevandring ved vores småbække, her kan man under vejledning se de store havørreders gydning. Der bliver også anledning til at se de gydebanker, som BLF og Brønderslev Kommune har lagt ud for at hjælpe ørredbestanden i den ellers så gydepladsfattige Ryå.

Gydevandringen laves i samarbejde med naturvejleder Mads Birkholt, så der skulle være god mulighed for at få besvaret eventuelle spørgsmål. Der vil, i løbet af december og januar, blive mulighed for, selv at tælle gydepladser op i nogle af vores småbække. Man skal have gummistøvler på og være varmt påklædt. Der køres fra klublokalet i egen bil til gydebankerne. Kommer man alene, vil der blive arrangeret samkørsel, så alle har mulighed for at komme ud og se hvor hovedparten af ørrederne kommer fra... Vel mødt, Jens Andersen

På billedet ses gydebankerne, der er anlagt ved Hjallerup og som er blevet taget godt imod af ørrederne.


Skjern å turen 2012 Torsdag den 14. juni kl. 18.15 kørte 9 medlemmer på den årlige Skjern å tur. Vi kørte ind på rasteplads ved åen lige før Borris, hvor vi stod og beundre den dejlige Skjern å med de mange sving. Derefter kørte vi til den forhenværende Andelskasse i Borris for indkvartering i de gode værelser. Efter at have købt vore fiskekort blev der grillet pølser i gårdhaven og efter et par timer med social samvær var det sengetid. Fredag morgen startede de første med at fiske ved åen kl. 04:30, det var godtenok tidlig men De var friske på en morgen, der bød på sol. Om eftermiddagen, efter vi til middag fik en veltillavet dansk bøf med løg og en tiltrængt pause, gik turen igen til åen. Denne gang i blæst og silende regn, men det gav fisk til et nyt medlem. Niels Jørgen Thomsen fangede en Laks på spinner, på 96 cm og ca. 8 kg. Tillykke med den flotte Laks, og held og lykke med Dit kommende fisker i Ryå. Laksen blev genudsat efter gældende regler.

Vi var alle godt våde da vi kom hjem til Andelskassen, hvor aftensmaden stod på det kolde bord med sild, snaps, vin og øl. Lørdag var der fint vejer lige fra morgen til sen aften, med sol og omkring 20 grader. Formiddagen gav ingen fisk, og til middag stod menuen på fadkoteletter med tilbehør. Efter en god pause kørte vi igen til åen, hvor der var rigtig godt vejer til flue fiskeri - lidt vind, sol og 21 grader, men det lykkes os desværre ikke at fange flere laks på denne tur. Aftensmaden blev lidt sent indtaget og var en gentagelse af det kold bord med sild, snaps, øl og vin. Efter aftensmaden var der social samvær på terrassen, hvor der blev røget store cigarer til kaffen og cognacen. Jeg siger tak for igen en rigtig god forenings tur til Skjern Å, det er jo godt når vi med en aldersforskel fra 18 år til 71 år kan have så god en fiskekammeratligtur tak for det. Preben.

M KRISTENSEN K

MICHAELPA S

MURER-AUT.KLOAKMESTER Tlf. 40 14 54 20 LUNDENSVEJ 99 - 9700 BRØNDERSLEV


Gællespalten i 2013 I bestyrelse er det blevet besluttet at den primære informationsplatform fra 2013 skal være via www.b-l-f.dk Gællespalten vil fortsat udkomme kvartalsvis, men som et digitalt blad, der udgives via foreningens hjemmesiden. For de medlemmer, der ønsker en trykt kopi af bladet, vil der blive trykt et antal og sendt som det gøres i dag. Det vil dog kræve en tilmelding, som der vil blive mulighed for på lister i klublokalet, Gravensgade 10, 9700 Brønderslev. Der vil komme flere muligheder og mere information i december nummeret af Gællespalten. Beslutningen om at stoppe den automatiske udsendelse af Gællespalten til samtlige medlemmer, har været længe undervejs, hvor stigende frankering og optrykningsudgifter har tynget i budgettet.

På den anden side af det økonomiske, har bladet været et samlingspunkt. Med det i mente var det en tung beslutning der er truffet. Bestyrelsen er dog overbevist om at tiden er moden til overgangen.

Sørens Køreskole v/Søren Nysted Christiansen Teori:

Vestergade 47 Mandag & onsdag kl. 19:00 Tirsdag & torsdag kl. 17:00

98 82 51 89

Mobil: 21 40 77 33

Sidste fiskedag i 2012 Torsdag d. 15. november kl. 15:00 Sted: Gravensdage 10 9700 Brønderslev Det er blevet en god tradition at mødes i klublokalet på årets sidste fiskedag. Hidtil har det været ganske uformelt, hvor flere medlemmer ”bare” er mødt op og fået en gang gule ærter.

I år vil Brønderslev Lystfiskeriforening inviterer alle der har lyst til en gang varm suppe at varme sig på og præmierer de bedste fangster på årets sidste fiskedag. Alle der har lyst til at dele årets fiskeoplevelser og takke af for en god fiskesæson er velkommen.


F.eks. levende børsteorm eller frosne tobis:

35 kr. pr. pakke.

Nyhed! Guideline Power Taper Compact. Så er de her! Guidelines nye skydehoveder til enhåndsfiskeri. Skydehovederne er lavet efter Guidelines populære triple density koncept. Perfekte til sommerens laksefiskeri!

Pris: 549,95,-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jægeren & Lystfiskeren Maren Turis Gade 6 9000 Aalborg Tlf. 98139400 www.jaegeren-og-lystfiskeren.dk


Afsender: Brønderslev Lystfiskeriforening LÌrkevej 9 9440 Aabybro

Gaellespalten september 2012  

Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening september 2012

Gaellespalten september 2012  

Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening september 2012

Advertisement