Page 1

1

Marts. 2012. 40. 책rgang


Forside billede.

udgivet af Brønderslev Lystfiskeriforening i et oplag på 400 stk. 4 gange om året. Brønderslev Lystfiskeriforening: Vester Allé 19, 9760 Vrå. Ansvarshavende redaktør og lodsejer: Lars Jakobsen, Lærkevej 9, 9440 Aabybro, tlf. 26 28 75 07 E-mail: post@fluekrogen.dk Formand: Jens Andersen, Vester Allé 19, 9760, Vrå, tlf. 98 98 20 62 E-mail: formand@b-l-f.dk

På forsiden ses Mogen Ingemannsen i færd med udsætning af ørredyngel i de så bække og tilløb til Ryå. Hvert år udsættes der ørredyngel i henhold til udsætningsplanen men der er mange andre opgaver... Kunne du tænke dig at hjælpe eller bidrage med et par timer finder du

mere om hvordan på hjemmesiden.

Kasserer: Olfert Morville, Høgevej 9, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 08 55 E-mail: kasserer@b-l-f.dk Materialeudvalg: Carsten Christiansen, Langelandsgade 17, 9700 Brønderslev, tlf. 40 47 23 65 E-mail: j.c.c@pc.dk Vandplejeudvalg og næstformand: Gert Kristensen, Søndermarken 8, 9760 Vrå, tlf. 98 98 10 86 E-mail: else-h-kristensen@mail.dk Tur- arrangementsudvalg: Rasmus Hougesen, Borupvej 29, 9760 Vrå, tlf. 21 42 49 61 E-mail: rhougesen@jubii.dk Juniorkontakt: Peter Kristensen, Fini Henriques Kvarter 18, 9700 Brønderslev, tlf. 98 82 59 48 E-mail: kbt9700@mail.dk Suppleanter: 1. Jens Bedsted 2. Lars Bidstrup Fiskeriopsynsmænd: Svend Nielsen, tlf. 98 82 40 24 Teddy Pedersen, tlf. 98 83 71 20 Carsten Christiansen, tlf. 40 47 23 65 Freddi Christiansen, tlf. 28 15 94 46 Ole Troldborg, tlf. 22 77 33 83 Rolf Dahl, tlf. 98 82 24 63

Reklame for

Digigraf


Nyt fra bestyrelsen. Så er sæsonen gået i gang. Må den blot blive ligeså god som sidste år. Der blev på generalforsamlingen indvalgt 3 nye bestyrelsesmedlemmer nemlig: Lars Jakobsen, Peter Kristensen og Rasmus Hougesen. Vi byder dem velkomne til arbejdet. Vi siger endvidere tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer: Allan Andersen, Bent Andersen og Jens Erik Jensen for deres store engagement og arbejdsindsats for foreningen. Man kan se bestyrelsens konstituering og fordeling af udvalg andetsteds i bladet. Der er nu oprettet en ny ting på hjemmesiden. Rubrikken hedder: Fiskedating. Her kan man skaffe sig fiskemakkere enten man selv kan have nogen med i bilen, når man skal ud at fiske, eller hvis man ønsker at komme i kontakt med nye fiskekammerater. Vi håber, at dette nye initiativ kan blive et supplement til at få nye kammerater på klubaftenerne. Lodsejerfesten er som tidligere nævnt flyttet til lørdag d. 10. marts. Tag og indbyd konen til en hyggelig aften på Fårup Skovhus. Der er gratis buskørsel fra Brønderslev. Danmarks Sportsfiskerforbund skulle nu have fået bedre styr på medlemsopkrævningen. Hvis der indsniger sig fejl, skal man henvende sig til BLF´s kasserer. Som nævnt i referatet fra generalforsamlingen begynder virkningen af vores udlægninger af gydegrus at kunne mærkes, idet de 315 optalte gydninger betyder, at der er blevet lagt ca. 80 liter rogn. Vi indvinder ved el-fiskeriet ca. 14 liter. Nu går fiskeriet i gang. Mon ikke det kan lade sig gøre at fange en ”grønlænder” på det nederste af Ry åen. Husk på at være nænsom med nedgængerne. Det gælder også i Nørredybet både på Vendsysselssiden men også på Egholm. God sæson! Pbv. Jens Andersen.


Brønderslev Lystfiskeriforening fylder 75 år. I anledning af, at Brønderslev Lystfiskeriforening har 75 års jubilæum, bliver dagen markeret i Den Runde Pavillon i Hedelunden i Brønderslev lørdag d. 2. juni 2012 fra kl. 13.00-18.00. Alle medlemmer, som vil være med til at fejre dagen, er velkomne. Af hensyn til traktementet skal man senest mandag d. 21. maj melde sig til arrangementet hos: Jens Andersen. Tlf. 98 98 20 62. Mail: jvsa@mail. Vi ses. Bestyrelsen

Fotoaften. Onsdag d. 21. marts 2012 kan man lære noget om, hvordan man får taget de bedste billeder af fangsterne eller af de gode og sjove oplevelser ved fiskevandet. Jes Asmussen fra Click Foto i Ålborg underviser i fotoapparatets muligheder og anvendelse. Det foregår på Brønderslev Bibliotek fra kl. 19.00. Der er gratis adgang. Man skal benytte indgangen i Mejerigade.


Ørredcup 2012. Årets ørredcup løber som sædvanlig fra 1. marts frem til sidste fiskedag, 15. november. Regler for dette års klubkonkurrence er de samme som sidste år og kan ses på foreningens hjemmeside: www.b-l-f.dk Fanger man en havørred, der i størrelse kan være med i konkurrencen om årets største, bedes man sende fangstrapport og skælprøve til Lars på den adresse, der står på fangstrapporten senest 15. december. Bestyrelsen

Skjern å tur 2012 Igen i år laver vi en tur til Skjern å for at jagte de store lakse. Vi har igen reservert den fhv. andelskasse i Borris, det bliver weekenden den 15. - 17. juni. Vi holder et tilmeldingsmøde for dem, der har lyst og tid onsdag den 25. april kl. 19:00 i klubben


Vi har åbent lige nu. Ring til os når det passer dig! Brønderslev Afdeling. Telefon 45 12 53 80 Danske Bank


Hej Junior Så er vinteren ved at være slut. Vi har i de sidste måneder bundet en del fluer, lavet spinder og blink, så nu er det vist snart på tide, at vi også får det brugt. Vi vil forsøge at lave en del ture i lighed med tidligere år. Der vil blive en tur til Mariager. Der vil også være mulighed for p & t fiskeri, samt ture til Limfjorden efter hornfisk og havørreder. Inden sommerferien vil vi på klubaftener tage ud til Rye å og fiske. Alle arrangementer vil blive omtalt på hjemmesiden under Juniorer på aktivitetskalenderen. Ved at klikke på aktiviteten vil der komme yderligere info om turene. Så tjek hjemmesiden jævnligt for nye tiltag og ændringer til klubaften m.m. Vi vil forsøge at sende sms rundet til jer, om diverse aktiviteter. Hvis du ikke har modtaget nogen sms’er, er du velkommen til at kontakte mig på mobilen. Som sidste år vil vi deltage i Nordjysk Mesterskab i fiskeri, hvor vi kæmper mod andre Juniorafdelinger i Nordjylland, og prøve at fiske andre spændende steder end vi plejer. Det er 4 gang vi skal af sted i 2012. Vi har i år valgt at lavet en tur til Mandalselven i Norge og fiske efter laks, turen er planlagt til uge 27. Vi har desværre været nødsaget til at sætte en min alder på 14 år. Så junior vi går en spændende tid i møde, og håber i møder talstærk op til vores arrangementer. HUSK: Klubaften hver torsdag 19.00 - 21.00. Tjek hjemmesiden, hvis vejret tillader det vil enkelte klubaftener foregår ved fiskevandet EFTERLYSNING: Hvis der er nogle af de erfarende lystfiskere som har tid og lyst til at guide en af juniorerne ved Ryå vil vi være meget taknemmelig. Det vil typisk være en torsdag aften i juni. Knæk og Bræk Juniorafdelingen Peter Tlf. 40 90 56 75


Referat af generalforsamlingen d. 30-1-12. Forman bad deltagerne rejse sig om mindes Bent Nørkjær og Per Rydder Nielsen, som er gået bort i 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Tom Thomsen blev enstemmigt valg. Formandens Beretning: Siden beretningen til generalforsamlingen blev skrevet i begyndelsen af november er der sket yderligere nogle ting i foreningen. Der har aldrig været så meget gydning i vores vandløb, som i år. Vi er indtil nu oppe på 315 gydegruber. Det svarer til, at der er blevet lagt ca. 80 l rogn. Hvis alle ynglen klækker, bliver det til 560ooo stk. yngel. Gydningen svarer altså til godt 5 gange værdien af vore udsætninger. Derfor er det af største vigtighed, at foreningen stadig arbejder med at lægge grus ud i åen til forbedring af ørredernes gydemuligheder. Vores nye el-apparat virker ikke godt nok. Derfor bliver der gjort et sidste forsøg her i foråret på at forbedre maskinens effektivitet. Hvis det ikke lykkes at gøre apparatet bedre, må vi til at se os efter nye muligheder. Der vil i år blive lavet en del nye typer at arrangementer, så vi måske kan nå ud til flere af de medlemmer, som ikke lige kommer i klubben. Det første arrangement bliver en fotoaften, hvor vi kan lære at blive bedre til at bruge vores fotoapparater. Dette arrangement løber af stablen onsdag d. 21. marts 2012. Der er kun få medlemmer med til lodsejerfesten. I år har vi lavet gratis buskørsel fra Brønderslev, Så vi håber et se mange flere medlemmer til en hyggelig aften på Fårup Skovhus. Der skal lægges nyt tag på vores hus i Dybetsgade. Det kommer til at foregå i weekenden d. 21-22. april. Her har vi brug for hjælp af nogle praktiske hænder, så vi håber, at mange medlemmer vil melde sig til at give en hjælpende hånd. Foreningen har jubilæum d. 2-6-12. Det vil blive holdt i ”Den Runde Paullion”. Husk at sætte kryds i kalenderen for at være med til at fejre denne mærkedag. Til sidst en tak til alle, der gennem året har haft kontakt til Brønderslev Lystfiskeriforening.


Vandplejeudvalget: Resultatet af el-fiskeriet blev, at vi fangede 156 havørreder, hvoraf der blev lagt 133 ind på dambruger. Desuden blev der fanget 79 bækørreder. Endelig blev der fanget 8 gedder, som blev sat ud i Kraghede søen. Dette gav i alt 13 l havørredrogn og 1 l bækørredrogn. Der er i alt genudsat 143 moderfisk. Den store dødelighed tillægger vi problemer med det nye CE-godkendte el-apparat . Det er tanken at prøve at gøre vores nye apparat bedre. Vi vil lave nye forsøg med maskinen her i foråret, inden v i tager stilling til det videre forløb. Måske kan vi gøre vores fangster af bækørredmoderfisk bedre ved at lægge vores el-fiskeri højere op i vandsystemet på et lidt senere tidspunkt. Til sidst skal der igen lyde en tak til vores aktive vandplejefolk, dambruger Peter Holm og Fiskerikontrollen for et godt samarbejde i årets løb. Juniorudvalget: Der har været afholdt NM i fluebinding, dog uden at nogle af BLF´s små medlemmer kunne tage præmie. Det var dog vigtigt, at børnene så, hvor dygtige andre børn er til at binde fluer. En stor tak til Emil, Claus og Peter for hjælpen i årets løb. Materialeudvalget: Der er igen kastet affald ved søen. Hvis medlemmer finder affaldsbunker ved søen, hvor der findes papirer med navn, bedes man tage dem i forvaring, idet kommunen vil fjerne skidtet for synderens regning. Opfordring til medlemmerne om at tage deres affald især øldåser med hjem fra åen. Tur og arrangementsudvalget: På den sidste fiskedag blev der indvejet 3 fisk. Der var 20 deltager, som afsluttede sæsonen med suppe i klubben. Der var 9 mand til julefrokosten, som forløb hyggelig. Årets vinder af Ørredcuppen blev Leif Sørensen med en havørred på 79 cm og en vægt på 5,800 kg. Der blev afholdt fluebindingskursus med 11 mand og med instruktørerne Thomas Kjeldgård og Dennis Lytche. Efter beretningen blev der fremsat ønske om, at foreningen kunne give tilskud til Skjern å turen, idet den var ved at blive noget dyr. Formanden oplyste, at bestyrelsen overordnet havde fastlagt en politik, der går ud på, at arrangementerne så vidt muligt skal hvile i sig selv. Ud over det, kan tur- og arrangementsudvalget selv bestemme, om man ekstraordinært ville give tilskud til en sådan tur, hvis man blot holdt sig indenfor udvalgets budget. Blad og lodsejerudvalg samt hjemmesiden. Bent var influenzaramt, men han havde oplyst, at han havde skaffet fiskeretten på østsiden af strækningen mellem Grønborg Bro og Sdr. Saltum bro. Vi har ingen fiskeret på vestsiden af åen. Vi prøver at lave en ny ting på hjemmesiden, nemlig et forum, hvor man han kontakte andre medlemmer for at høre, om de vil med ud at fiske, eller om nogen tage én med ud. Vi håber, at det kan være med til at skabe nye bekendtskaber blandt medlemmerne. Beretningerne blev enstemmigt godkendt.


3. Regnskab og status: Regnskab og status blev gennemgået. Herunder oplystes det, at foreningen havde 225 medlemmer herunder 18 juniorer og 55 pensionister. Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt. 4. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag. 5. Valg af formand: Jens Andersen blev genvalgt enstemmigt. 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Lars Jakobsen, Peter Kristensen og Rasmus Hougesen blev enstemmigt nyvalgt til bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter: Jens Bedsted blev valgt som 1. suppleant og Lars Bidstrup blev valgt som 2. suppleant. 8. Valg af 2 revisorer: Hans Peter Nielsen og Rolf Dahl blev enstemmigt genvalgt 9. Valg af revisorsuppleant: Søren Nielsen blev enstemmig genvalgt. 10. Eventuelt: Under punktet blev der diskuteret, om man skulle stramme Særlige bestemmelsers regel om, hvor mange ørreder man må tage med hjem. Generalforsamlingen udtrykte tilfredshed med de nuværende bestemmelser. Der kunne dog godt komme en opfordring i bladet til medlemmerne om at vise hensyn til ørredbestanden. Det blev givet udtryk for ønske om kortlægning af ”let tilgængelige” steder ved åen. Grødeskæringen blev diskuteret. Der var ønske om, at man på hjemmesiden kunne se, hvornår grødeskæringen starter. Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke de afgåede bestyrelsesmedlemmer for et godt og solidt arbejde. Han bød tillige de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen til en spændende og inspirerende indsats. Således opfattet Jens Andersen.


S

SØREN KØRESKOLE Søren Nysted Christiansen

Husk deadline

Teori: Vestergade 47

for næste

Mandag og onsdag kl. 1900 Tirsdag og torsdag kl. 1700

Gællespalte er

98 82 51 89 Biltlf. 21 40 77 33

10. maj.


Majtur 2012 Søndag d. 6. Maj afholder Brønderslev Lystfiskeriforening geddekonkurrence ved Kraghedesøen. Konkurrencen starter kl.8:00 og der er indvejning kl.15:00 med mange fine præmier. Undervejs kan der købes øl, vand og pølser Der bliver også mulighed for at købe skaller Prisen er 60 kr. for seniorer og 30 kr. for juniorer. Husk statstegn. Seniorer der ikke er medlem skal indløse dagkort. Som sidste år vil alle juniorer der melder sig ind i foreningen på dagen, fiske gratis og modtage fiskeudstyr til en værdi af ca. 800 kr. (så længe lager haves).


Afsender: Brønderslev Lystfiskeriforening Bladudvalget LÌrkevej 9 9440 Aabybro

Gaellespalten marts 2012  

Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening, marts 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you