Page 1

GÆLLESPALTEN Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening

Indbydelse til 75 års jubilæum

LYS TF

IS

NI

NG

EV

...ser frem mod tid ved vandet

DERSL ØN

K E RIF OR

E

Aktiv juniorafdeling

BR

Husk at tilmelde dig inden d. 21. maj

Juni 2012 Årgang 40 nr. 2


ny Butik pr

. 14. april !

Brasholt Jagt – Fiskeri – outdoor, hJørring Service og knowhow fra 1976 – 2012

Og det kombineret med et kæmpe varer udvalg, vil du forsat finde hos brasholt Jagt – Fiskeri og Outdoor. men nu på ny adresse: VAnDVæRKSVEJ 29 Her finder du ud over service og stor praktisk erfaring ude fra hvor vi kan lide af færdes, også en af danmarks største vare-sortimenter til dig, der er jæger, lystfisker eller bare godt kan lide at opholde dig i naturen. I de nye lokaler på over 1200m2, har vi samlet de varer som vi mener, er med til at gøre dine oplevelser i naturen bedre. Jagtvåben til alle formål – kvalitets optik, der bringer oplevelserne tættere på dig – lokkekald som gør din jagt mere effektiv – luftvåben med suveræn præcision – samt et stort udvalg af alt hvad der gør dine jagtoplevelser bedre. Stort udvalg i fluebinding – kvalitets fluestænger i alle prisklasser – spinnegrej for en hver smag og behov – klassiske endegrejer samt fremtidens storfangere – pirkegrej til vestkystens torsk samt meget meget mere fiskegrej, stort set alt mellem himmel og jord. Alt hvad du behøves for at opholde dig udendørs – slidstærkt beklædning – komfortabelt fodtøj – rygsække i alle størrelser – lækre soveposer – samt kogegrej til udendørs madlavning.

Thomas

Martin

Ud over selve butikken har vi også våbenværksted under samme tag. Her kan du få foretaget alle typer af våbenreparationer, af faguddannet bøssemager fra Suhl´s Bøssemager skole. Og husk du har også mulighed for at foretage indskydning af din riffel på vores underjordiske skydebane. Vi glæder os til at tage imod dig i vores nye omgivelser.

Jo /rn

B R A S H O L T J AG T • F I S K E R I • O U T D O O R Vandværksvej 29 • 9800 Hjørring Tlf. 96 23 29 00 • info@brasholt.com w w w. b R A S h O lT. cO m

John

Esben


GÆLLESPALTEN EV

BR

udgives af DERSL ØN

K E RIF OR

E

TF

NI

NG

LYS IS

og udkommer: Nr. 1 - marts Nr. 2 - juni Nr. 3 - september Nr. 4 - december Oplag: 250 stk Trykkeri: DIGIGRAF Redaktør: Lars Jakobsen post@fluekrogen.dk

9LNDQOHYHUH DOWLQGHQIRU Ã%UHYSDSLU Ã.RQYROXWWHU Ã9LVLWNRUW Ã)ROGHUH Ã/¡VEODGH Ã3ODNDWHU Ã0HGOHPVEODGH Ã'HVLJQOD\RXW Ã/RJRV Ã+MHPPHVLGHU Ã.RSLSULQW RJPHJHWPHUH

InHW .RQWDNWRVRJ EXG WLO H QG XIRUSOLJWH

ZZZGLJLJUDIGNÃ7OI

Bestyrelsen / Organisation Formand: Jens Andersen Vester Alle 19, 9760 Vrå Tlf. 30 40 14 07 / formand@b-l-f.dk Næstformand: Gert Kristensen Søndermarken 8, 9760 Vrå Tlf. 98 98 10 86 / else-h-kristensen@mail.dk Kasserer: Olfert Morville Høgevej 9, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 08 55 / kasserer@b-l-f.dk Sekretær: Lars Jakobsen Lærkevej 9, 9440 Aabybro Tlf. 26 28 75 07 / post@fluekrogen.dk Bestyrelsesmedlem: Carsten Christiansen Langelandsgade 17, 9700 Brønderslev Tlf. 40 47 23 65 / j.c.c@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Peter Kristensen Fini Henriques Kvarter 18, 9700 Brønderslev Tlf. 98 82 59 48 / ptk@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Rasmus Hougesen Borupvej 20, 9760 Vrå Tlf. 21 42 49 61 / rhougesen@jubii.dk Suppleanter: Jens Bedsted Lars Bidstrup Fiskeopsynsmænd: Svend Nielsen 98 82 40 24 Teddy Pedersen 98 83 71 20 Carsten Christiansen 40 47 23 65 Freddi Christiansen 28 15 94 46 Ole Troldborg 22 77 33 83 Rolf Dahl 98 82 24 63

Forsidebillede: Billedet på forsiden, af den smukke Ephemera Danica er fotograferet af Ulf Bjerre fra Østbirk. Ulf har selv været lystfisker og indvilligede hurtigt i vi kunne bruge billedet på forsiden, som inspiration til den spændende majflue sæson vi går i møde. www.ulf-bjerre.dk


Formanden har ordet... Nu går havørred sæsonen snart i gang. Lad os håbe, at den blev ligeså god som sidste år. I weekenden d. 22.-24. april blev der lagt nyt tag på huset i Dybetsgade. Flere medlemmer gik til den, og det lykkedes at blive færdige, så nu står vores materialer igen godt og tørt.

Vi har modtaget en fin gave fra Knud Pedersen i Brønderslev. Da det var begyndt at knibe med bentøjet og pladsen i lejligheden, forærede han foreningen en masse fiskegrej til brug i juniorarbejdet. Det skal vi nok få glæde af. Tak for det. Vi har taget hul på årets første udsætninger, idet smoltene og 1-års fiskene er sat ud. Der vil også blive udsat bækørreder i løbet af sommeren. De er under 30 cm, og skal dermed genudsættes. Bestyrelsen opfordrer i det hele taget til at genudsætte alle fangne bækørreder, da vores bestand er meget svag.

Der arbejdes intenst med at få indført et nyt kasserersystem, så der bliver mulighed for mange flere ting for kassereren, samtidig med at det bliver lettere. Vi påregner at bruge et system fra firmaet WinKAS i Frederikshavn. Vandplejeudvalget har foretaget flere forsøg el-befiskninger med bl.a. anlæg fra Hjørring Sportsfiskerforening og Frederikshavn Lystfiskerforening. Det ser ud til, at vi skal have et mindre anlæg end det, vi købte gennem Danmarks Sportsfiskerforbund. Der har været arbejdet meget med at planlægge jubilæet og jubilæumsbogen. Vi håber at medlemmerne vil møde talrigt op, så dagen kan blive markeret på en festlig måde. Efter det store ”svind” i øl og vand fra klublokalet er der blevet sat låse på køleskabet og depotskabet. Det har sat en stopper for svindet. Det er godt, for svindet gav anledning til, at man gik og mistroede hinanden. Det er der nu også sat en stopper for Danmarks Sportsfiskerforbund har afholdt kongres. Det kan man læse om på forbundets hjemmeside. www.sportsfiskeren.dk P.b.v. Jens Andersen


Udskriv medlemskort For at kunne identificerer dig som medlem af Brønderslve Lystfiskeriforening ved fiskevand, skal du have udskrevet dit medlemskort og medbringe det når du fisker.

medlemssystemet vil du se:

Medlemskortet udskrives fra Dansk Sportsfiskerforbunds hjemmeside www.medlem.sportsfiskeren.dk ved at klikke på ”log ind” eller linket øverst på hjemmesiden:

På siden er der en beskrivelse af hvordan man bruger medlemssystemet.

Herfra følges vejledningen på siden, hvor der logges ind med medlemsnr. og password (kodeord). Hvis det er førstegang du udskriver medlemskortet eller loggerind skal du først have et password. Det gøres ved at klikke på ”Nyt password?”, hvorefter der kommer en ny side med:

Felterne udfyldes og kliker på ”send mig nyt password”. Du vil herefter modtage en e-mail med et password, der kan bruges til at loggeinde på Dansk Sportsfiskerforbunds medlemssystem. Når du er kommet ind på din side i

For at udskrive medlemskortet, kliker du på ”MIN SIDE”. På ”MIN SIDE” er der en række oplysninger, og er du medlem af flere lystfiskeriforeninger er de også være at finde på siden. Længst til højre på linjen med medlemsnummeret fra Brønderslev Lystfiskeriforening er der et rødt ikon under ”Medlemskort” - klik på ikonet. Der åbner sig et nyt vindue, hvor der er to sider, som kan udskrives (det er forskelligt fra system til system hvor printerikonet findes). Medlemskortet er på side 2 og lige til at klippe ud. På ”MIN SIDE” kan du samtidig opdatere dine oplysninger, ved at klikke på dit navn. Siden udvider sig med en række fælter, der udfyldes og trykke ”Gem”. Husk at udfylde feltet med din emailadresse. Sådan! Du har nu printet dit medlemskort til BLF.


Første NM for juniorer i 2012 Første kamp i NM 2012, blev afholdt Lørdag den 28. April. Traditionen tro blev den første kamp afholdt ved Limfjorden, med mødested ved Bouet. Vi havde fået samlet i alt 7 junior så det var med store forventninger vi lørdag morgen kl 8.15 samles ved klubhuset i Gravensgade, for at køre til Bouet.

SMS’erne fra Bouet/Rærup lyd ikke alt for godt, der var ikke fanget nogen hornfisk endnu, så vi pakkede sammen på kajen og kørte ud for at hjælpe.

Vel ankommet til Bouet mødes vi med de øvrige klubber Frederikshavn og Trend. Hjørring havde desværre i sidste øjeblik meldt afbud, da de ikke kunne samle et hold.

Vel ankommet til Rærup, blev alle midler taget i brug; flue, bombarda, blink og silde stykker. Men ingen hornfisk ville rigtig hugge, der var kun spredte hug, så frustration begyndte at melde sig. Det lykkes dog at fange en hornfisk, og en havde bid, men måtte se hornfisken slippe væk, hvorefter der igen blev stille.

Første del af konkurrencen består af skriftligespørgsmål, som Jørgen Jakobsen kryptisk har sammensat. Alle spørgsmål skal besvares inden der må fiskes så iveren for at få det overstået er stor.

Klokken nærmede sig 14.30 hvor vi alle skulle samles ved Bouet igen. Her kunne vi konstatere at de to andre klubber var blevet inde på kajen i Nørresundby, for at fange sild. Ja! Og selvfølgelig en 4-5 hornfisk fra hvert hold.

Så skulle der fiskes, og taktikken var udtænkt hjemme fra. Vi ville dele os således at nogle kørt ind til kajen ved Nørresundby for at fange sild, medens andre blev ved Bouet/Rærup for at fangen hornfisk. Ved kajen gik det lidt trægt i starten, hvor der blev taget en enkelt sild med jævne mellemrum - ikke det helt vilde, men pludselig kom der gang i silden og vi fik hurtigt fanget de sild vi mente der skulle bruges.

Så kom vi til konkurrencens sidste del træk, samt præcision kast. Her gik det lidt bedre, vi havde jo også smug trænet lidt hjemme fra. Første konkurrencedag var hermed vel overstået, vi fik en samlet tredje plads lidt skuffende, men der er stadig tre gange tilbage, til at hente det tabte. Næste gang vi mødes er den 10. Juni i Hjørring til Gedde fiskeri, og endnu en dyst med masser af fiskeri og hyggeligt samvær.


Foto fra Juniorer NM - prĂŚcisionskast v/Bouet


Hej juniorer Så er det ved at være slut med at sidde i klubhuset, for NU skal der fiskes..! Vi skal ud og fange hornfisk og ørred i Limfjorden, vi skal have afprøvet Motorvejs søerne igen. Der skal fiske i Kraghedesøen og Ryå så vi går en travl tid i møde. Der er i vinterensløb blevet bundet mange forskellige fluer, fremstillet blink af skeer og gafler, farvelagt og pudset gamle blink. Endvidere er der blevet lavet flåd af rundstokke, som skal afprøves. Altsammen lavet og fremstillet med stor iver. Sidst men nok så vigtigt er der blevet hygget, grinet og set film. Vi er 6-8 juniorer til hver klub aften, så der er stadig ledige pladser. Vi har også været i put and take’en dog uden det store held. Søndag den 15. april var vi nede og besøg Dambruget v/ Peter Holm, her fik vi en interessant rundvisning og foredrag om ørredens livsforløb fra æg til

ca. 6 kg kilo, tak til Peter for at afse tid til os. Vi håber at kan få mulighed for at komme igen når der skal stryges fisk. Vi havde en junior med til DM i fluebinding i Odense, desværre blev det ikke til nogen placering, men der blev høstet en masse erfaring. Flot at stille op i dette stærke felt. Husk: Nye juniorer som melder sig ind i Brønderslev Lystfiskeriforening, endnu kan få en gratis fiskestang og hjul. KLUBAFTEN hver torsdag til og med juni måned, tjek hjemmesiden, da vi som regel vil tage ud og fisker. Knæk og Bræk Juniorafdelingen


SØRENs KØRESKOLE Søren Nysted Christiansen Teori: Vestergade 47 Mandag og onsdag kl. 1900 Tirsdag og torsdag kl. 1700

98 82 51 89 Mobil: 21 40 77 33

SNR Konkurrence Igen i 2012 afholder vores naboforening fiskekonkurrence i september. Den nøjagtige information vil komme på hjemmesiden når vi har den. Men! Der er vist ingen tvivl om, at der er kreative kræfter i gang med at sammenstykke et spændende program. Sidste år var det, udover fiskekonkurrencen, med undervisning i fluekast, der blev grillet pølser og serveret is fra Ryå Is’ bil. Det bliver sjovt at se hvad SNR finder på til årets konkurrence d. 2. september, men mon ikke det igen i år bliver med mange fine præmier til de dygtigste lystfiskere, som deltager. Knæk og bræk på dagen.

Danske Bank tilbyder rådgivning og en bred vifte af finansielle produkter og serviceydelser inden for bank, bolig og realkredit, leasing, pension og forsikring. På den måde kan vi komme hele vejen rundt om din økonomi.

Du får kompetent og personlig rådgivning

Hos os vil du møde veluddannede og kompetente medarbejdere, der er klar til at lytte til og drøfte dine ønsker og planer. Vi arbejder ambitiøst og bestræber os altid på at tilbyde dig personlig og kompetent rådgivning, der tager udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

10:00 10:00 10:00 10:00 10:00

-

16:00 16:00 16:00 17:00 16:00

Brønderslev Afdeling Nygade 38 9700 Brønderslev Tlf: 45 12 53 80


Medlemmer samler ind til 75 års jubilæum Hej Alle

På medlemmernes vegne

Vi er nogle stykker der har snakket om at samle sammen til en lille gave i anledningen af foreningens Jubilæum den 02-06-2012

Klaus Bruun Thomsen Jyllandsgade 41 9700 Brønderslev

Pris 50,- kr. Er du interesseret i at være med i den gave kan du kommer op i klubben. Tirsdag den 29-05 mellem kl. 19-20.

22487135. PS skulle du gå med en super god gave ide modtages den gerne

Ellers er der mulighed for at betale ved undertegnet Mandag den 28-05 fra kl. 18- 20

75 år med Brønderslev Lystfiskeriforening I anledning 75 års jubilæet, er der sammensat en jubilæumsbog, hvor gamle og nuværende medlemmer med flere, har bidraget til at fortælle historien om Brønderslev Lystfiskeriforenings første 75 år. På dagen hvor Brønderslev lystfiskeriforening holder jubilæums arrangementet i Den Runde Pavillon er det muligt at erhverve sig jubilæumsbogen for bare 100,Ellers vil bogen være at finde hos flere af foreningens samarbejdspartnere hvor den herefter kan købes for 125,-


Indbydelse og tilmelding - 75 års jubilæum I 30’erne var der mange, som tog lystfiskeriet op som hobby. De samle sig i foreninger, for i flok at løfte de mange opgaver, der skulle udføres for at bevare og forbedre mulighederne for lystfiskeriet. Mange foreninger blev stiftet i denne periode, derfor har mange af Danmarks lystfiskeriforeninger i disse år 75 års jubilæer. Nu er turen således også kommet til Brønderslev Lystfiskeriforening, som d. 2. juni afholder sit 75 års jubilæum i Den Runde Pavillon, Brønderslev.

Brønderslev Lystfiskeriforening inviterer alle gamle og nye medlemmer til at være med til at markerer dagen. Fra kl. 13:00 - 18:00 dækkes der op med buffet og forfriskninger. Det er naturligvis gratis, men for vi kan have mad og drikkevare nok, skal du tilmelde sig buffeten. Tilmelding senest d. 21. maj hos: Jens Andersen Vester Allé 19, 9760 Vrå Tlf. 98982062 / E-mail: jvsa@mail.dk (E-mail: Emne; Jubilæum / Tekst; Medlemsnummer, navn og antal) På dagen vil Henrik Kassow også have en stand med grej fra ZPEY, så skal der testes nyt udstyr inden sæsonen er der god mulighed for det her. Alle der tilmelder sig buffeten, skal medbringe sit medlemskort.


En dejlig og nyttig gave. Foreningen blev kontaktet af Knud Pedersen fra Brønderslev, som ønskede at give noget fiskegrej til Brønderslev Lystfiskeriforening. Betingelsen var, at vi ikke måtte sælge det, men bruge det til bl.a. juniorerne, således at unge mennesker kunne komme ud at fiske, selvom de ikke lige havde noget fiskegrej.

net, elektronisk fiskefinder, forskelligt endegrej, lodder til kystfiskeri, grejæsker, kniv, bog og meget mere . Mit bagagerum i bilen var godt fyldt op, da jeg kørte hjem.

Knud havde tidligere brugt mange timer ved åen, og han havde fisket meget ved kysten og på havet. Han havde nu fået problemer med bentøjet, så han ikke længere kunne gå ved åen eller på kysten. Selvom han tidligere havde sejlet meget, kunne hans ben heller ikke længere klare at stå i en gyngende båd. Han var nu flyttet i en mindre lejlighed, så han havde ikke længere plads til så meget fiskegrej. Derfor tænkte han, at BLF kunne bruge grejet i juniorarbejdet.

Knud var ked af, at han ikke længere kunne komme ud at fiske, for selvom at han havde andre hobbies såsom at læse, fotografere, samle frimærker, gå på jagt osv., så ville han komme til at savne fisketurene. Jeg foreslog ham, at han kunne begynde at komme i BLF´s pensionistafdeling tirsdag formiddag i Klubben i Gravensgade 10. På den måde kunne han snakke med andre jævnaldrende lystfiskere og måske også deltage i deres fisketure til put-and take søer.

BLF sagde selvfølgelig tak, og da jeg skulle hente grejet, blev jeg meget overrasket over, hvor meget der var. Der var 13 hjul og 7 stænger både til å, kyst og havbrug. Desuden var der adskillige overtræksbukser og waders,

Nu vil grejet blive opbevaret, så juniorerne kan få glæde af det, når de skal ud at fiske på kyst eller i åen.

Det var en meget smuk tanke af Knud, som vi siger mange tak! Grejet skal nok komme til at gøre god gavn for vores juniorer. Jens Andersen.

Guldsmed Hansen

Algade 46 - 9700 Brønderslev - 98 82 00 73


(Et udsnit af det grej Knud Pedersen forærede BLF til ungdomsarbejde)

Majfluer i Ryå Det fine billede på forsiden af en Ephemera Danica, skulle have været en appetitvækker til en artikel om den forestående majfluesæson i Ryå og Nørreå. Bladet som du lige nu læser, har vi måtte flyttet deadline på for at kunne inviterer alle medlemmer til jubilæum, og samtidig have en rimelig frist for tilmelding. Alt i alt har det betydet at artiklen om majfluefiskeriet ikke har kunne nå at blive færdig.

Der er flere meldinger om et godt majfluefiskeri de sidste par år, hvor det ikke er usædvanligt at finde en af de tidlige havørreder der tage forsig af godterne. At det er de tidlige havørreder som tager forsig af retterne, kan betyde en ”stor” overraskelse på en lille krog... Det har et par gange resulteret i en +3 kg. havørred der fighte’s og landes på en modhageløs tørfluekrog...

Men! At artiklen ikke er med i bladet, håber vi ikke, holder nogen fra at give, det spændende fiskeri en chance.

Skulle fiskelykke tilsmile dig i majfluesæsonen høre vi gerne fra dig. Knæk og bræk, redaktionen.


Tilmelding til Gællespalten i 2013 Det er ved at være længe siden Brønderslev Lystfiskeriforening, med Arne Petersen som forgangsmand og redaktør, udgav det første nummer af Gællespalten i 1973. Dengang udkom bladet for at have et samlet sted at kunne informerer medlemmerne om aktiviteter, nye tiltag og vigtige oplysninger alle medlemmerne skulle have.

Hvad så med Gællespalten? Gællespalten vil fortsat udkomme kvartalsvis, men som et digitalt blad, der udgives via foreningens hjemmesiden. For de medlemmer, der ønsker en trykt kopi af bladet, vil der blive trykt et antal og sendt som det gøres i dag. Det vil dog kræve en tilmelding, som der vil komme mere om i de næst numre af bladet. Beslutningen om at stoppe den automatiske udsendelse af Gællespalten til samtlige medlemmer, har været længe undervejs, hvor stigende frankering og optrykningsudgifter har tynget i budgettet. På den anden side af det økonomiske, har bladet været et samlingspunkt, der fire gange om året, har været set frem til. Med det i mente var det en tung beslutning der er truffet. Bestyrelsen er dog overbevist om at tiden er moden til overgangen.

(Forsiden på det første nr. af bladet) Siden er der løbet meget vand under broerne ved vores fiskevand, og der er kommet nye og mere fleksible platforme, som der kan holde medlemmerne opdateret. I bestyrelse er det blevet besluttet at den primære informationsplatform fra 2013 skal være via www.b-l-f.dk

Et Gællespalten som digitalt blad, vil åbner op for nye og spændende muligheder som redaktionen er i gang med at se nærmere på. Det vil også betyde at bladet fra 2013, læses bedst fra en digital platform. Formen og mulighederne i det kommende format er endnu ikke helt på plads, men der vil komme mere om Gællespaltens kommende 40 år i de næste numre af bladet.


Nyheder 2012

Vi har fået de nye Guideline RTG skydehoveder i butikken. Kom ind og se de mange muligheder.

Mange nye lækre fiskejakker i butikken.

Nyhed! Guideline Core jacket. Skal opleves..

Berkley Nanofil bliver uden tvivl en årets helt store nyheder.

Vi ses hos

Jægeren og Lystfiskeren Maren Turis Gade 6 9000 Aalborg 98139400


Afsender: Brønderslev Lystfiskeriforening Lærkevej 9 9440 Aabybro

Reproduktion af den gode gamle synkende leddelte RAPALA i 9 cm og 11 cm. Vi har fået i alt 320 stk. så det er bare først til mølle.. Pris 119,- / 129,/ RIO SKAGIT Giv dit 2 håndsflue fiskeri nyt liv eller bare liv, med disse fantastisk let kastende liner. Du kan købe komplette sæt eller selv opbygge efter dit ønske. Den helt rigtige line til netop din stang ER lavet. !!!! Priser fra kr. 499,-

JENSEN LAX Woblere i 7 Farver

2 stk. kr. 99,95

Gaellespalten juni 2012  

Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening juni 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you