Page 1

GÆLLESPALTEN Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening

Peter Ross og lillebrors luftgevær..? Ved fluestikket, med Jørgen Brandt

Tørfluetraditioner i moderne forklædning

Trenden med tørfluer til bæk- og havørreder indtager vores åer.

Marts 2013 Årgang 41 nr 1


mere end fluestAenger i topklAsse.

Det er med stor glæde at vi byder velkommen til en ny model i Sage familien – Sage 4600 hjul serien. Frækt design i kombination med Sage´s efterhånden velafprøvede bremse system – en kombination som giver maksimal glæde ved fiskevandet. Den nye 4600 serie fås i 2 farver: storm og stealth og i tre størrelser, fra #5 til #9. 4650 4660 4680

lineklasse: # 5/6 lineklasse: # 6/7 lineklasse: # 8/9

Vægt: 135 gram Vægt: 142 gram Vægt: 156 gram

B R A S H O L T JAGT • FISKERI • OUTDOOR Vandværksvej 29 • 9800 Hjørring Tlf. 96 23 29 00 • info@brasholt.com w w w. b R A S h O lT. c O m

Pris kr: Pris kr: Pris kr:

2.990,3.290,3.490,-


GÆLLESPALTEN EV

BR

udgives af DERSL ØN

K E RIF OR

E

TF

NI

NG

LYS IS

og udkommer: Nr. 1 - marts Nr. 2 - juni Nr. 3 - september Nr. 4 - december Oplag: 50 stk. Og på: www.b-l-f.dk Trykkeri: DIGIGRAF Redaktør: Lars Jakobsen post@fluekrogen.dk

9LNDQOHYHUH DOWLQGHQIRU Ã%UHYSDSLU Ã.RQYROXWWHU Ã9LVLWNRUW Ã)ROGHUH Ã/¡VEODGH Ã3ODNDWHU Ã0HGOHPVEODGH Ã'HVLJQOD\RXW Ã/RJRV Ã+MHPPHVLGHU Ã.RSLSULQW RJPHJHWPHUH

InHW .RQWDNWRVRJ EXG WLO H QG XIRUSOLJWH

ZZZGLJLJUDIGNÃ7OI

Bestyrelsen / Organisation Formand: Jens Andersen Vester Alle 19, 9760 Vrå Tlf. 30 40 14 07 / formand@b-l-f.dk Næstformand: Gert Kristensen Søndermarken 8, 9760 Vrå Tlf. 98 98 10 86 / else-h-kristensen@mail.dk Kasserer: Olfert Morville Høgevej 9, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 08 55 / kasserer@b-l-f.dk Sekretær: Lars Jakobsen Lærkevej 9, 9440 Aabybro Tlf. 26 28 75 07 / post@fluekrogen.dk Bestyrelsesmedlem: Carsten Christiansen Langelandsgade 17, 9700 Brønderslev Tlf. 40 47 23 65 / j.c.c@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Peter Kristensen Fini Henriques Kvarter 18, 9700 Brønderslev Tlf. 98 82 59 48 / ptk@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Jens Bedsted Fini Henriques Kvarter 18, 9700 Brønderslev Tlf. 61 30 16 85 / besser22@sol.dk Suppleanter: Samuel Sonne Jens Erik Jensen Fiskeopsynsmænd: Teddy Pedersen 98 83 71 20 / 27 32 13 59 Carsten Christiansen 40 47 23 65 Freddi Christiansen 28 15 94 46 Ole Troldborg 22 77 33 83 Rolf Dahl 98 82 24 63 / 30 82 25 63 Steen Rubæk 98 98 00 27 / 41 22 43 61

Forsidebillede: Fluerne er bundet af Jørgen Brandt, og tilhøre historien ”Peter Ross & lillebrors luftgevær..?” Gællespalten har fået stillet en serie historier og tilhørende fluer, tilrådighed. Artiklerne vil ved lejlighed finder vej i bladet.


Formanden har ordet... Så går den nye fiskesæson i gang. Lad os håbe, at den bliver ligeså god som de to foregående. Bestyrelsen håber, at den forbedrede bækørredbestand her i foråret kan give anledning til nogle fornøjelige timer med fluestangen. Decideret bækørredfiskeri er jo en gammel fiskeform, som skal til at genopdages ved vores fiskevand. Man skal blot huske på, at bækørredbestanden er meget skrøbelig, hvorfor medlemmerne opfordres til at genudsætte bækørrederne. Man kan i løbet af foråret i foreningen lære om dette fornøjelige fiskeri. (Se aktivitetskalenderen). Det mistede fiskevand ved Vildmosevejen står stadig ved magt. Lodsejeren blev imidlertid gjort opmærksom på, at BLF har gjort noget for at forbedre vedligeholdelsen af åen. Det var han glad for, da han fik forevist vores breve til kommunen i denne sag . Vi må stadig køre ned til vindmøllerne, blot vi parkerer i den østlige ende af vejen. Herfra må vi fiske opstrøms. Mange medlemmer synes, at det er ærgerligt at miste fiskevandet omkring Vildmosevejen, da der er en jævn banket ned mod åen, som ældre medlemmer kan gå på. Vi må imidlertid stadig fiske på sydsiden (den side, der vender væk fra Brønderslev), så strækningen er ikke lukket for fiskeri. Man kan andetsteds

i Gællespalten se nærmere om det mistede fiskevand. Vores fiskeriopsynsmand: Svend Nielsen har, efter mange års veludført arbejde, besluttet at stoppe med at være opsynsmand. BLF siger Svend tak for hans store og veludførte indsats gennem årene. Steen Rubæk har sagt ja, til at overtage Svends post. Velkommen til arbejdet! Man kan stadig inden d. 15. marts nå at tilmelde sig lodsejerfesten d. 23. marts 2013. Bestyrelsen håber, at mange medlemmer vil deltage i festen for på den måde at være med til at sige lodsejerne tak for, at vi må fiske i deres del af åen. Nu skal vi starte arbejdet med, på udvalgte strækninger af åen, at indhente tilladelser til at slå en smal sti gennem den alt for høje vegetation. Vi håber, hvis alt går vel, at kunne have 3 ”buskrydderhold” klar til juli. Hvis flere medlemmer vil deltage i dette arbejde, skal de henvende sig til: Jens Andersen. Tlf. 30401407. I den forbindelse skal vi takke vores mangeårige medlem fra Vrå: Poul Kristensen, fordi han har skænket foreningen en næsten ny buskrydder, som vi kan bruge til dette projekt. Den vil blive godt anvendt. Generalforsamlingen blev overstået


med ca. samme lille deltagerantal som tidligere år. Mon langt de fleste af medlemmerne ikke er interesseret i, hvordan foreningen drives, eller er man bange for at blive valgt til noget, som man ikke har lyst til at deltage i? Konsekvensen af medlemmernes manglende interesse for foreningens drift bliver, at det er meget svært at få fornyelse i BLF, og at mange aktiviteter ikke kan blive til noget, fordi der mangler folk til at hjælpe med at gennemføre tingene.

Det er bestyrelsens håb, at flere i det kommende år vil deltage i foreningens forskellige aktiviteter. P.b.v. Jens Andersen

M KRISTENSEN K

MICHAELPA S

MURER-AUT.KLOAKMESTER Tlf. 40 14 54 20 LUNDENSVEJ 99 - 9700 BRØNDERSLEV

Gå på

TørflueFiskeSkole

Sted: Gravensgade 10, 9700 Brønderslev Tid: Onsdag d. 29. maj. Instruktør: Jens Andersen, Per Tofting

i maj

Vi mødes ved klublokalet, hvorefter vi kører til fiskevandet. Man skal selv medbringe tørfluefiskegrej. Dvs. en let fluestang med en passende flydende line. Desuden skal man have forfang med spids ned til 0,20 mm. Man skal også have nogle tørfluer til at fiske med. Efter en fælles instruktion bliver deltagerne inddelt i små hold, hvorefter instruktørerne kommer rundt og instruerer enkeltvis, så alle kan få så meget ud af kurset, at man selv kan gå videre med dette fornøjelige og udfordrende fiskeri.


Tørfluebinding

Traditionelt & Moderne Sted: Gravensgade 10, 9700 Brønderslev Tid: Onsdag d. 17. april Instruktør: Jens Andersen, Per Tofting

Med den forbedrede bækørredbestand i vores å, samt muligheden for at fange havørreder på tørflue, som man praktiserer i Lerkenfeldt å, så er muligheden nu kommet for at lære at binde sine egne tørfluer til dette fiskeri. Her gennemgås både traditionelle tørfluer på begynderniveau, men der bliver også et hold for de mere øvede, hvor man kan lære at binde moderne tørfluer samt de såkaldte skumfluer, som også bruges ved det nye tørfluefiskeri efter havørreder. Man skal selv medbringe fluebindingsgrej, værktøj og fluestik, medens de mere specielle materialer vil være i klubben. Nybegyndere kan låne fluebindingsgrejet i begrænset omfang.

Juniorerafdelingen har ordet... Så er det ved at være slut med at binde fluer, lave blik og wobler, nu skal vi endelig ud til fiske vandet.

Der vil i foråret blive afholdt 2 ture i NM regi. Og, i 2013 skal vi gerne, give de andre klubber kamp til stregen...

Som tidligere år bliver der en del ture i foråret. Vi skal blandt andet til Ryå, Limfjorden, Mariager, put & take samt til kysten efter fladfisk, det hele er skrevetind i aktivitetskalenderen på hjemmesiden. Nu, er det så bare med at få sig meldt til de forskellige arrangementer.

Vi skal også have sat yngel ud i vores vandløb, så har du lyst til at hjælpemed udsætning skal du bare sige til. Husk Klubaften hver torsdag fra 19.00 til 21.00, hvis ikke der står andet nævnt på hjemmesiden. I foråret kan enkelte klubaftner blive fyldet til fiskevandet.


Maj-

13

Hvert år, den første søndag i maj, åbner Kraghede søen for fiskeri Det er blevet en tilbagevendende begivenhed at markerer dagen med en geddekonkurrence. Søndag d. 5. maj afholder Brønderslev Lystfiskeriforening traditionen tro igen geddekonkurrencen Maj-tur... Konkurrencen starter kl. 8:00 og der er sidste indvejning kl. 15:00, hvorefter der er præmieoverrækkelse med mange fine præmier.

Undervejs kan der købes øl, vand og pølser Der er også mulighed for at købe skaller Pris: Seniorer, 60,- Kr. / Juniorer, 30,- Kr. (husk statens lystfiskertegn) Seniorer, der ikke er medlem af Brønderslev Lystfiskeriforening skal indløse dagkort. Alle nye juniorer, der melder sig ind i Brønderslev Lystfiskeriforening på dagen, fiske gratis og modtage fiskeudstyr til en værdi af ca. 800 kr. (så længe lager haves).


Peter Ross & lillebrors luftgevær..? Hvor ofte sidder der en flue med vinge af fjer i enden af dit forfang? Sandsynligvis sjældent eller aldrig. Helt anderledes var det, da jeg bandt mine første fluer i begyndelsen af 70’erne. Da måtte enhver fluebinder have et bredt udvalg af fjer, (især svingfjer), fra bl.a. stær, solsort (hun + han!), skovskade, husskade, gråand, gås, fasan (høne + kok), sneppe m.m.. I den sammenhæng må jeg med skam meddele, at min lillebrors luftgevær sparede mig for en hel del udgifter. Til gengæld kostede især stære- og solsortefjerene gedigne motoriske anstrengelser ved fluestikket! Saabye og Wellendorfs bøger blev slidt grundigt, og fluemønstrene blev fulgt til punkt og prikke – ellers ville enhver normalt begavet ørred uden alvorligt synshandicap afvise fluen med foragt! En bestemt døgnflue-imitation skulle have vinger solsort-hannens svingfjer, og da jeg tydeligt kunne huske, at mine solsortfjer var af hunkøn, måtte lillebrors skydevåben atter i brug. Projektet lykkedes hurtigt, da mit barndomshjem lå midt i uspoleret natur med et rigt dyreliv, men problemet opstod efterfølgende. Hannens fjer var umulige at skelne fra hunnens. Derfor blev de lagt i poser med påskrift, så indholdet kunne bruges i overensstemmelse med de hellige og uomgåelige bindevejledninger. I dag har de fleste fluebindere en markant mere anarkistisk tilgang til flueproduktionen. Hårvin-

gerne har i dag næsten helt overtaget – ikke mindst, når vi binder havørredog laksefluer. Først på vinteren skulle jeg binde et par klassiske danske havørredfluer til en svensker. Både Hagebrofluen og Skjernfluen var oprindeligt udstyret med hvide fjervinger, og med sådanne skulle de bindes. I min fjersamling fandtes ikke passende materiale til opgaven, og da min lillebrors luftgevær for længst er skrottet, gik turen til de lokale grejhandlere. Deres udvalg er ikke så ringe, men kan man få hvide svingfjer eller skulderfjer fra gås eller svane i Nordjylland?? Nej, der er ikke salg i skidtet! Der findes dog enkelte fluemønstre, der holder liv i fjervinge-traditionen. Det gælder fluer med vinger af grey/ bronze mallard eller teal. En af de fluer, der var meget anvendt på den tid, hvor jeg sad og svedte over stikket med stærefjer ”mellem tommel og pege”, var den iøjnefaldende nordengelske ørredflue, Peter Ross. Sølv, rød og sort, toppet med en stærkt markeret tealfjer fra krikanden. Flot som bare fanden, og så med et navn, der både kunne huskes og udtales! Den kunne jo også fange fisk – både bækørred og ikke mindst regnbuerne var vilde med den, skrev Wellendorf, men herhjemme blev den oftest anvendt til havørredfiskeri i åerne. I små størrel-


ser fisker fluen også fint i skandinaviske fjelvande. Købmanden Peter Ross of Killin i Perthshire fiskede browntrout i højlandselvene i det nordlige England og i Skotland. Favoritfluen var Teal & Red. Han bad en lokal fluebinder om at forbedre denne flue, og resultatet blev den legendariske Peter Ross.

Peter Ross har fået et comeback i mine flueæsker i de senere år, og jeg er sikker på, at den bliver fast inventar i årene fremover. Det er i foråret, at den flotte gamle flue kommer på forfanget. De blanke er helt vilde med den! Knæk og bræk Jørgen Brandt

Peter Ross: (se fluen på forsiden) Krog: Det aktuelle fiskeri afgør typen str. 14 – 6. Hale: Guldfasan tippet. Krop: Bagerste halvdel sølv mini flatbraid, første tørn lægges under halen for at løfte den – især vigtigt på dobbeltkrog. Forreste halvdel rød sæluld eller anden rød dubbing. Alm rødt uldgarn var tidligere almindeligt brugt. (Originalt alm. sølvtinsel med sølvrib og rød sæl). Hackle: Sort hane. Vinge: Teal.

Aalborg - Brønderslev

www.elektro.dk El-Håndværktøj Elektromotorer Nødstrømsanlæg Gearmotorer

Salg / Reparation Støvsugerer Ladeapperater Svejsemaskiner

Døgvagt - 98 82 07 00 Øster Kærvej 12 - 9700 Brønderslev - Tlf. 98 82 07 00 - Fax 98 82 41 01


Mistet fiskevand

P Det er med beklagelse, at Brønderslev Lystfiskeriforening nu kan meddele medlemmerne, at fiskeriet er blevet opsagt på en stor strækning af Ryå omkring Vildmosevej. Det drejer sig om strækningen fra udløbet af Løgtebæk vest for Vildmosevejen og opstrøms til Vindmøllerne øst for Vildmosevej på nordsiden af åen, der vender ind mod Brønderslev. Vi må stadig benytte vejen ned til vindmøllerne og parkere i den østligste ende af vejen (længst op mod jernbanen). Herfra må vi fiske opstrøms, men ikke nedstrøms.

Det er stadig tilladt at fiske overfor den aflyste strækning på sydsiden af åen. Vi skal nu henstille til medlemmerne, at man overholder lodsejerens aflysning af fiskeriet. P.b.v. Jens Andersen.

Guldsmed Hansen

Algade 46 - 9700 Brønderslev - 98 82 00 73


Særlige bestemmelser Mindstemål: Bækørreder: 35 cm, Havørreder: 40 cm, Gedder i Kraghedesøen: 65 cm, Gedder i åen: 40 cm, Laks: 60 cm, Gulål: 45 cm. Fredningstider: Bækørreder og havørreder 16. november- 1. marts; nedgængere er totalfredet. Gedder: 1. april - 30. april, dog i Kraghedesøen til 1. søndag i maj. Laks: 16. november - 1. marts. Regler for fiskevandet: • Der må kun fiskes med én stang i åen. Ved Kraghedesøen er det tilladt at fiske med én stang samt en stang til fangst af agnfisk. • Hunde må ikke medtages ved fiskevandet. • Der må højst hjembringes 3 ørreder pr. mand pr. fiskedag. • Ved fiskeri i Kraghedesøen, må der højst hjembringes 1 gedder pr. dag • I Kraghedesøen må der anvendes flydering eller pontonbåd, hvis de sikkerhedsmæssige regler er overholdt. Der må anvendes en lille el- motor. Fiskere på land har altid fortrinsret til fiskeriet, hvorfor flyderingsfiskere skal vise hensyn til landfiskerne. Desuden skal flyderingsfiskerne vise hensyn til fuglelivet ved søen. Brug af flydering og pontonbåd sker på fiskerens eget ansvar. Når du færdes ved Brønderslev Lystfiskeriforening’s fiskevand så husk: • At du er gæst på anden mands ejendom. • At du respekterer skiltning og parkeringsanvisninger. • At du ikke beskadiger hegn og afgrøder. • At du holder dig til stien langs åen. • At affald (snøre, kroge, papir, dåser og flasker m.v.) ikke efterlades ved fiskevandet. • At efterlade fiskevandet sådan, som du selv ønsker at se det igen. • At vi med vores færden stadig kan bevare et godt forhold til lodsejerne. • Mod forlangende at fremvise fisketegn og fiskekort. • Fiskeriet og færdslen under fiskeriet sker på eget ansvar.


Generalforsamling - Referat Tilstede: Fuld bestyrelse samt fremmødte medlemmer. Inden generalforsamling gennemgik og godkendte bestyrelsen regnskab for 2012. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning herunder udvalgsberetninger. 3. Regnskab og status. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af kasserer. (Olfert Morville afgår efter tur) 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af 2 suppleanter. 8. Valg af 2 revisorer. 9. Valg af en revisorsuppleant. 10. Evt. 1. Valg af dirigent: Tom Thomsen - enstemmig vedtaget. 2. Formandens beretning herunder udvalgsberetninger: Formandens tillægsberetning: Selvom året har været et af de bedste i BLF, har der også været nogle problemer. Vi har mistet en del fiskevand omkring Vildmosevejen. Grunden har været, at landmanden ikke synes, at vi bakker nok op om lodsejernes forsøg på at få åen vedligeholdt godt nok. Desuden har der været klager over gyllekørsel. Disse ting har slet ikke noget på sig, men det er bekymrende, at nogle landmænd i øjeblikket føler sig så pressede, at de føler sig nødsaget til at lade det gå ud over lystfiskerne. Jeg skal opfordre medlemmerne til ikke at indgå i større miljøpolitiske diskussioner med landmændene, men blot påpege, at de regler, som findes, jo er til for sikre både afvandingen og miljøforholdene. For at sikre, at ingen tror, at BLF går og anmelder landmændene, har bestyrelsen besluttet at meddele kommunen, at al kontakt fra BLF til myndighederne for fremtiden skal ske gennem én person, nemlig formanden. Det sidste nye fra forhandling med lodsejeren til det mistede fiskevand er, at foreningens medlemmer stadig ikke må fiske på lodsejerens jord. Dog må vi benytte vejen ved vindmøllerne og parkere i den østlige ende langs åen. Herfra kan vi så fiske opstrøms. Det er ikke endelig afgjort, om vi må el-fiske på strækningen. Det skal jeg kontakte lodsejeren om til efteråret.


Der er enkelte huller i lodsejerens strækning, men jeg skal anbefale, at man helt holder sig fra at fiske på de aflyste parceller. Man må imidlertid stadig fiske fra den sydlige side af åen overfor den aflyste strækning. Der bliver nu lavet opdateret kort, som kommer til at ligge på hjemmesiden. Der har også i år været flere henvendelser fra medlemmer, som synes, at tonen nogle gange er for hård både til klubaftenerne og ved el-fiskeriet. Det er heller ikke nemt at være ny ved pensionistaktiviteterne, er også ytringer, som er faldet i årets løb. Det er jo ikke meningen, at folk skal holde sig væk fra foreningens aktiviteter, blot fordi de føler ubehag ved omgangstonen eller føler sig holdt udenfor. Jeg skal derfor opfordre alle til at tage bedre imod nye medlemmer og bruge et pænere sprog indbyrdes. Der er også flere, som har ytret, at man laver for lidt praktisk i klubben. Derfor har foreningen taget initiativ til at lave nogle foredragsaftener om onsdagen, så de, der ikke vil benytte klubbens tilbud, også har noget at komme til i foreningen. Ellers har året 2012 været et af de bedste i mange år i BLF. Der er igen grund til optimisme på BLF´s vegne. Der har været medlemsfremgang på juniorsiden. Det skyldes den store entusiasme og arbejdsindsats, som de voksne juniorledere lægger for dagen. Mange praktiske ting til forbedringer ved fiskevandet og i Dybetsgade er blevet udført af et meget aktivt og samvittighedsfuldt materialeudvalg. Vores fiskevand fremstår pænt. Husk dog stadig at tage øldåser med hjem igen efter fisketuren. El-fiskegrejet er igen næsten ved at være i orden. Vandplejeudvalget har arbejdet meget hårdt med det, og selvom bølgerne af og til har gået højt, har vi nu et anlæg, som virker. Bladudvalget har haft meget arbejde med at gøre Gællespalten elektronisk. Desuden har der fra udvalgsformanden været ydet et kæmpe arbejde med at få lodsejerkartoteket opdateret og lagt ind i en database, så det bliver lettere i fremtiden at holde øje med ejerskifter langs vandløbene. Hjemmesiden bliver lynhurtigt opdateret, når man sender noget til webmaster. Jubilæet blev godt overstået, og ved mange medlemmers hjælp, blev det muligt at udgive vores jubilæumsbog: Men vandet flyder stadig i Ryå! Her skal der lyde


en særlig tak til Bent Andersen og Lars Jacobsen for deres indsats med redigering og opsætning af bogen. Foreningens økonomi er god, selvom vi har lavet store investeringer i jubilæet og i el-fiskegrejet. Der er blevet styr på udvalgenes regnskaber, og det evige svind i ølkassen i klubben er nu reduceret meget. Mange medlemmer har i år opdaget betydningen af de udlagte gydepladser. Man har i Nørreå ved selvsyn set, hvordan selv store havørreder bruger gydepladserne. Der var direkte valfarten til gydepladser i Nørreå. Der blev fotograferet, og man blev imponeret over ørredernes aktivitet. Det gav også en lidt bedre tilslutning til foreningens ”Gydevandring” i december. Årets gydeoptællinger har vist, at der er ca. samme gydeaktivitet som sidste år. De sidste optællingsresultater er ikke indløbet endnu, men der er i år optalt 358 gydninger mod 362 sidste år. Selvom vi ikke ved, hvor meget levedygtig yngel, der kommer ud af disse gydninger, så giver de et betragteligt tilskud til vores fiskebestand. Jeg skal minde om lodsejerfesten lørdag d. 23. marts. Der er alt for få lystfiskere med til denne måde at sige tak til lodsejerne for, at vi må gå og fiske på deres jorder. Tag og hank op i dig selv og inviter konen med til en hyggelig aften med god mad, dans og musik. Der har meldt sig 7 mand til med buskryddere at slå nogle smalle stier langs udvalgte dele af vores fiskevand. Nu mangler vi blot at få lodsejernes tilladelser til slåningen. Vi har fået en næsten ny buskrydder af et gammelt medlem: Poul Kristensen, Vrå. Det siger vi tak for. På trods af alt bøvlet, men på baggrund af disse opløftende tiltag og den entusiasme og omhu, som mange har lagt i arbejdet i år, har jeg bedre forhåbninger for BLF´s fremtid end jeg har haft i mange år. Derfor skal der lyde en tak til alle for indsatsen i 2012. Desuden skal der lyde en opfordring til de mere tilbagetrukne medlemmer om at deltage mere aktivt i nogle af de spændende tiltag, som foreningen tilbyder. Jens Andersen.


Per Sonnesen, spurgte til konflikten med Lodsejere og opfordrede til, ”kortene bliver spillet rigtigt” nu og fremadrettet, så lystfiskere ikke ender som syndebukke? Der opfordres til omtanke i kommunikationen, således Brønderslev Lystfiskeriforening ikke kommer i klemme i forhold til kommunikationsbrister og misforståelser, der er skabt af udefra kommende. Sådan opfattes formandens reaktion i forhold til lodsejer også som værende i overensstemmelse med. Fremadrettet varetager formanden for Brønderslev Lystfiskeriforening al kontakt med lodsejer og kommunen i spørgsmål om vandløb og regulativer. Det er Brønderslev Lystfiskeriforenings opfattelse at regulativer og regler er i berørtes bedste fælles interesse og består som fælles spilleregler, der tjener både landmænd og fiskeriforening. Som lystfisker skal man betragte sig som gæster på lodsejers jord. I det lys forventes færdsel og opførsel ved fiskevandet og overfor lodsejere af alle medlemmer. Preben Frederiksen spurgte til forbedringer ved fiskevandet, så som kombinations bord/bænke og forbedret adgang til fiskevand. Alle forbedringer, så som opstilling af kombinations bord/bænke har foreningen ikke gode erfaringer med får lov at stå i fred for hærværk. Der har igen i år været ødelagte borde og bænke både ved Øster Hjermitslev og Kraghede. Sammenlagt med arbejdet ved opstilling og indhentelse af tilladelser er det ikke forestående prioriteter men tages til efterretning i samme ånd som alle forbedringer der tjener medlemmers interesser. Tur og arrangement tillægsberetning: ØrredCup præmieoverrækkelse flyttes til generalforsamling – hvilket medførte et par indsigelser mod at bryde med traditionen. Tillægsberetning for Vandplejeudvalg: El-fiskeriet gav i 2012 følgende resultat: Der blev fanget 125 havørreder og 56 bækørreder (i alt 181 fisk) samt 6 gedder på i alt 3 ture. Der blev indvundet 12 l rogn, hvoraf ½ l var bækørred rogn. Der blev i alt genudsat 175 fisk.


Vores ombygning af el-fiskeapparatet til et 230 V anlæg viste sig at være en god beslutning. Fiskene var lettere at trække til elektroden, og de blev heller ikke slået så hårdt. Det viste sig også efterfølgende, at der næsten ingen dødelighed var i dambruget. Det er tanken at sælge vores store generator, idet den er meget uhåndterlig og larmer for meget. Herefter vil vi købe en lidt mindre motor. Vi havde planlagt at prøve el-fiskeriet efter bækørreder højere oppe i vandløbet i januar, man p.g.a vejrliget og arbejdsgangen i dambruget blev det i år opgivet. Der skal herfra lyde en tak til de aktive medlemmer ved el-fiskeriet, udvalgsmedlemmer og dambruger Peter Holm for et godt samarbejde i årets løb. Gert Kristensen. Lodsejerudvalg tillægsberetning: Ikke noget at tilføje beretning. Blad og hjemmeside: FiskeDating, der blev præsenteret på generalforsamlingen 2012, tages af hjemmeside, eftersom det kun har haft få besøgende og ingen brugere. Medlemskartotek findes under ”Om BLF/Medlemmer”, hvilket alle medlemmer bør logge ind og opdaterer medlems- og kontaktoplysninger. Det er vedtaget at der er åbnet mulighed for annoncering på hjemmesiden. Tilmeldingen til modtagelse af Gællespalten i papirformat har være som forventet eller lidt under med lidt over 20 tilmeldte. Per Sonnesen spurgte til bladpris, 20 kontra 100 blade? Der er accepteret en stykpris per blad uanset oplag, hvilket vil sige 20 blade kontra 100 er 1/5 eller 5 gange mere ved 100 trykte blade. Juniorudvalg tillægsberetning: Juniorudvalget søger hjælpere til arrangementer. Antal af aktivt deltagende juniormedlemmer ligger på 8-10 juniormedlemmer. Der blev spurgt til arrangementer på hjemmesiden og hvordan man tilmelder sig hvis man vil give en hånd med? I juniorafdelingen findes en telefonkæde hvor Peter Kristensen rundsender beskeder. Ved tilkendegivelse til Peter Kristensen kommer man med i telefonkæden.


Det er også muligt i almindelighed at tilkendegivelse hvor og med hvad man ønsker at give en hjælpende hånd med. Det gøres via medlems log ind på hjemmesiden, hvor der vælges eller fravælges hvor og hvordan man ønsker at bidrage med en hjælpende hånd. Under aflæggelse af juniorudvalgets tillægsberetning spørgsmål der til, rejste spørgsmålet sig til aktivitetskalenderen i almindelighed og hvorvidt et er muligt at få alle aktiviteter og arrangementer på kalenderen. Selv ikke generalforsamlingen var opført på kalenderne… Aktivitetskalender bør opdateres i højere grad med alle aktiviteter, hvor hver enkelt ansvarlig for arrangementet vil tilstræbe også at få den del med når arrangementet og aktiviteten datosættes. Materialeudvalgets tillægsberetning: Der er opstillet skabe i Dybetsgade ellers ikke noget at tillægge. Spørgsmål til overgang af grøft, der i løbet af sommeren blev fjernet (Sydside og opstrøms Søndergadebroen). Lodsejer vil reetableret overgangen i løbet af foråret. Overgangen har været fjernet for at udbedre skader på rørene under overgangen. Formandens og udvalgsberetninger godkendt. 3. Regnskab og status: Regnskab godkendt uden bemærkninger. 4. Indkommende forslag: Fremsendt af Sonne; færdsel i 10 meter randzoner. DFS har lavet vejledning til færdsel i randzoner, delene omkring færdsel holdes fast i. Når naturtilstand opnås er der fri adgang. Det er kommunen der bestemmer hvornår der er opnået naturtilstand. Adgangsforhold giver ikke adgang til fiskeri - der opfordres til klogskab i færdsel ved åen. Fremsendt af Mogens Ingemannsen; forslag til projekter med støtte fra Brønderslev Grøn vækst fonden. Bestyrelsen bakker op om ideen - ansøgningsfrist er inden længe. Forslag som f.eks. Shelter. Tegninger og ansøgninger i forhold til godkendelser inden ansøgning hos Grøn Fonden.


Der bliver ikke søgt inden mandskab findes til at udføre arbejdet. Produktionsskolen kunne være en mulighed... Muligheden forfølges. Ansøgninger skal være på over 15.000,Det skulle være en god mulighed for assistance fra produktionsskolerne! 5. Valg af kasser: Olfert Morville afgår efter tur. Olfert Morville modtager genvalg. Genvalgt. 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Gert Kristensen modtog genvalg af en enig generalforsamling. Carsten Christiansen modtog genvalg af en enig generalforsamling. Jens Bedsted modtog valg for en etårig periode af en enig generalforsamling. Generalforsamlingen godkendte at Jens Bedsted kan vælges for 1 år. 7. Valg af 2 suppleanter: En enig generalforsamling valgte: Lars Bistrup afgår. 1 suppleant: Samuel Sonne 2 suppleant: Jens Erik Jensen 8. Valg af 2 revisorer: Valgte revisorer: Rolf Dahl, Søren Nielsen 9. Valg af en revisorsuppleant: Valgte revisorsuppleant: Preben Frederiksen 10. Evt.: Der blev fremsat. Præmieoverrækkelse af præmie i ØrredCup - Jørgen Rikter, fanget i Nørreå. 1 år i åen - 3 år i havet og førstegangs stigende. Gavekort for 500,- (250,- Hals ny indkøb og Jægeren og Lystfiskeren) Jens Andersen modtager gerne skel til aflæsning af ”gode fisk” Optælling af gydebanker er der observeret tilsanding af gydebanker - kan spuleslanger afhjælpe. Oprensning jf. video... Svar fra Jens. Voreå har evt. løsning som kan lånes til test. Spørgsmål til hvad som gælder for projekter til Grøn Vækst... Link findes på kommunens hjemmeside. Jens takker for god ro og orden samt er optimistisk for fremtiden.


Sæsonen starter hos Jægeren & Lystfiskeren Guideline Core jacket

Måske den ultimative jakke til at iføre sig under fiskejakken eller bare til brug en lun forårsdag. Core jakken er Michael Frödins foretrukne fiskejakke under kolde forhold. Og det er ikke så mærkeligt. Den er varm, let og kan komprimeres så den næsten ikke fylder noget.

Kr. 1499,-

Guideline LPXe spin

Så er den her igen. Den meget populære LPXe spinnestang, som forsvandt fra markedet for et par år siden, er nu endelig tilbage. 4-delt kastekanon i forskellige størrelser. Kom ind og se vidunderet i butikken.

Priserne starter fra kr. 899,-

Guideline LXI

Fantastisk nyhed fra Skandinaviske Guideline. Denne kastekanon har en spændstig og dyb aktion, som sender fluen hvorhen du ønsker. Finishen er helt i top, med flotte indlæg i beviklingerne, elegant hjulholder og fantastisk korkkvalitet. Prisen er næsten i bund.

Køb inden 1. maj til intropris kun kr. 3995,-

Guideline Compact RTG

Perfekte skydehoveder til enhånds laks- og havørredfiskeri eksempelvis i Skjern å, Storåen og Gudenåen. Hovederne er korte og kompakte med færdige lykker i begge ender. Fås i flydende, synke int/1/2, synke int/3/4 og synke int/5/6.

Kr. 549,-

Maren Turisgade 6 • 9000 Aalborg • Tlf. 98 13 94 00 www.jaegeren-og-lystfiskeren.dk


Gællespalten marts 2013  

Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening marts 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you