Page 1

GÆLLESPALTEN Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening

15

. 27

0 p2

se

Kalender for efterårets klubaftner Første klubaften og grejbytte...

September 2015 Årgang 43 nr 3


GÆLLESPALTEN EV

BR

udgives af DERSL ØN

K E RIF OR

E

TF

NI

NG

LYS IS

og udkommer: Nr. 1 - marts Nr. 2 - juni Nr. 3 - september Nr. 4 - december Oplag: 50 stk. og på www.b-l-f.dk Trykkeri: DIGIGRAF Redaktør: Lars Jakobsen post@fluekrogen.dk

9LNDQOHYHUH DOWLQGHQIRU Ã%UHYSDSLU Ã.RQYROXWWHU Ã9LVLWNRUW Ã)ROGHUH Ã/¡VEODGH Ã3ODNDWHU Ã0HGOHPVEODGH Ã'HVLJQOD\RXW Ã/RJRV Ã+MHPPHVLGHU Ã.RSLSULQW RJPHJHWPHUH

InHW .RQWDNWRVRJ EXG WLO H QG XIRUSOLJWH

ZZZGLJLJUDIGNÃ7OI

Bestyrelsen / Organisation Formand: Jens Andersen Vester Alle 19, 9760 Vrå Tlf. 30 40 14 07 / formand@b-l-f.dk Næstformand: Gert Kristensen Søndermarken 8, 9760 Vrå Tlf. 98 98 10 86 / else-h-kristensen@mail.dk Kasserer: Olfert Morville Høgevej 9, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 08 55 / kasserer@b-l-f.dk Sekretær: Samuel Sonne Tolstrupvej 36, 9700 Brønderslev Tlf. 23 42 32 91 / buchhavensonne@gmail.com Bestyrelsesmedlem: Carsten Christiansen Langelandsgade 17, 9700 Brønderslev Tlf. 40 47 23 65 / j.c.c@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Peter Kristensen Fini Henriques Kvarter 18, 9700 Brønderslev Tlf. 29 11 28 42 / ptk@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Martin Rubæk Vråvej 905, 9760 Vrå. Tlf. 20 73 27 05 / rubaek-martin@live.com Suppleanter: Lars Jakobsen Jens Erik Jensen Fiskeopsynsmænd: Teddy Pedersen 98 83 71 20 / 27 32 13 59 Carsten Christiansen 40 47 23 65 Freddi Christiansen 28 15 94 46 Ole Troldborg 22 77 33 83 Rolf Dahl 98 82 24 63 / 30 82 25 63 Steen Rubæk 98 98 00 27 / 41 22 43 61

Forsidebillede: Ryå i solopgangen på en fantastisk august morgen. Foto: Ole Troldborg


Formanden har ordet... Fiskeriet har i år vist sig fra sin bedste side. Der er fanger flere store bækørreder i forsommeren og havørredfiskeriet har vist aldrig været så godt som nu. Det ville være godt, hvis flere medlemmer indrapporterede alle deres havørredfangster. På den måde får foreningen bedre overblik over fangsterne i åen. I skrivende stund er der gang i elektrofiskeriet i forbindelse med revideringen af udsætningsplanen. Som noget glædeligt, har det vist sig, at der hvor foreningen har renoveret bække eller lagt gydegrus ud, er der op til en firdobling af ørredbestanden. Desværre er der mange bække, hvor der ikke er fremgang, ja nogle er helt fisketomme, så her er der et stort behov for forbedringer i vandløbskvaliteten. Heldigvis er der håb om bedring, idet vandrammeplan 1 og 2 nu ser ud til at blive realiseret. Det vil betyde fjernelse af rørlægninge, udlægning af gydegrus m.m. Der har været meget arbejde i kommunens vandrådsgruppe. Her er lodsejere, kommunen, naturfredningsforeningen, ornitologerne og BLF blevet enige om en køreplan for, hvordan Ryå både skal kunne aflede vandet bedre og huse et bedre dyreog planteliv. I dette år er der blevet opstillet adskillige overvågningsmålere, så firmaet

Orbicon kan lægge dataerne ind i forskellige modeller, som viser, hvad der vil ske med vandstanden, hvis man gør forskellige tiltag i vandløbet. Indtil denne overvågning er afsluttet sidst på året, er der lavet fjernelse af sandophobninger i åen på Jammerbugt Kommunes del. Der er endvidere fjernet/ klippet tagrør og fældet træer i begge kommuner langs åen. Grøden bliver nu slået efter Ålborg modellen, d.v.s. der bliver slået helt i bund i en slynget strømrende. Det sker i løbet af få dage i hele åen. Herved dannes der et ”sug”, som flytter sandet længere nedstrøms. Brønderslev Kommune havde lovet, at grøden fra slåningen skulle blive fjernet, men det er ikke blevet til noget endnu, så det må vi holde folkene i Vej- og Park afdelingen fast på, at det skal de gøre, for ellers ødelægger det fiskeriet i åen, og der kan dannes grødepropper, som kan hindre afstrømningen og give oversvømmelser. Læskuret i Kraghede er nu færdigt og der har været mange tilkendegivelser på, at det er blevet flot, og at det er godt, at man kan sidde indendørs, hvis der kommer en byge. Selvom skuret har været dyrt, er udgifterne næsten blevet dækket af tilskud fra fonde. P.g.a. sygdom er stierne langs søen ikke blevet vedligeholdt, som de plejer. Vi håber, at kunne lave en ”søens”


dag her i efteråret, så vi kan få lavet de ting, der mangler. Det går godt fremad med ombygninger ad det nye klubhus på Spejlborgvej. Der er blevet lavet køkken, indretning af værksted, nye vinduer og døre, maling, ny yderbeklædning og efterisolering samt nye gulve og gulvtæpper. Ud over dette er der blevet lavet nyt toilet og magasinrum. Vi håber at blive færdige med klubhuset inden efterårets aktiviteter starter. Der har været problemer med at finde et nyt dagkortsalgssted efter at Statoil tanken blev lukket. Det er imidlertid nu lykkedes at få Shell på Hjørringvej til at sælge dagkort. Det er et godt

Anne Krogh Lauritsen kunderådgiver Tlf. 9633 5618 Læs mere og book et møde på:

sted, for de har døgnåbent. Dagkortsalget på hjemmesiden har i en periode været ude af drift, Det skyldtes problemer hos udbyderen af denne service, men det er nu løst, så man kan igen købe dagkort på hjemmesiden. Det ene kantklipningshold, som skulle klippe nedstrøms Tolstrupvej i Nørre å, har meldt fra, så herfra skal der lyde en opfordring til medlemmerne om at melde sig til at klippe kantgræsset på denne strækning. Man kan kontakte formanden. Pbv. Jens Andersen

Kurt Landgrebe souschef Tlf. 9633 5632

www.nordjyskebank.dk/kunde Algade 71, 9700 Brønderslev Tlf. 9633 5620

- det sikre valg


Havørred dagen 2015 Kl. 00:00: Konkurrence start. Kl. 14:00: Indvejning ved klubbens lokaler på Spejlborgvej. Klubben åbner fra kl. 13:00 og der vil kunne købes pølser og vand. Kl. 15:00: Præmie overrækkelse. Tilmelding og betaling finder sted ved: Almas Aalborg, Brasholt Hjøring, JC Fiskgrej Sæby eller Jægeren & Lystfiskeren Aalborg, webshop på www.b-l-f.dk Prisen er 100,- for seniorer og 50,- for juniorer - man er junior til 18 år. Konkurrencen er åben for alle. Husk statsfisketegn og deltagerbevis. Alle vil bliver tjekket ved indvejningen. (Lodtrækningspræmier på deltagerbevis/indbetalingskvittering). Der må fiskes på BLF’s og nedre Ryå’s vand. (For fisketider se hjemmeside). Der må ikke fiskes i Kraghede søen og i Klausholm å. Enhver afmærkning skal respekteres. Der er en kategori for: Havørred og laks, gedde, aborre og skalle. Der uddeles max en præmie pr deltager på fangede fisk i hver kategori. Mindstemål på konkurrencedagen: Laks: 60 cm, havørred: 40 cm, Aborre: 23 cm, gedde: 60 cm. Skalle er kun for børn under 12 år - og kun fisk de selv har fanget. Bemærk: Bækørred er ikke længere med i konkurrencen. Fisk præmieres efter vægt, og ved vægtlighed er korteste fisk vinder. Kortsalg foregår fra først i september ved ovennævnte salgssteder. Der vil kunne forekomme ændringer: BLF


Præmier til Havørred dagen I år har foreningen valg at præmierne er fordelt i såkaldte præmielodder, hvor førstepladsen i hver kategori, for lov at vælge præmielod først, og så fremdeles. I havørredkonkurrencen vil der være et gavekort til de 2 største havørrider, ud over et valgfrit præmielod. Nr. 1: Gavekort: 1.200,- (Jægeren & Lystfiskeren) Nr. 2: Gavekort: 800,- (Jægeren & Lystfiskeren)

Havørred & laks - Præmielodder: 1:

Shimano Stradic 3000s GTM-RC hjul Shimano Stradic S910M Sea Trout stang (JC Fiskegrej & Fritid)

2: Simms Freestone vadejakke. (Brasholt)

2.000,1.500,-

3: Guideline Costal Skydehoved slov/int Guideline Skydeline LRC DC Polyleader slow/sink 990, (Jægeren & Lystfiskeren) 4:

McLean Net Guidline Ultra Compact Skydeline (Brasholt, Jægeren & Lystfiskeren)

5: Vision Day-Pack rygsæk (ALMAS)

1.299,719,-

6: Vision Hip-Pack 359, (ALMAS) 7: Vision Chest-Pack 396, (ALMAS)


Gedde - Præmielodder: 1: Lawson Teleskopnet 349, (ALMAS) 2: Rapala Digitalvægt 100, (BLF)

Aborre - Præmielodder:

1: Princeton Pandelampe 239, (Brasholt) 2: Simms Hjultaske (ALMAS)

199,-

Skalle - Præmielodder: 1: Rapala filetkniv 100, (BLF) 2: Rapala filetkniv 100, (JC Fiskegrej & Fritid) 3: Savage Gear Wobler (ALMAS)

50,-

Der tages forbehold for ændringer i præmielisten - se www.b-l-f.dk for aktuel præmieliste.


Juniorerne har ordet... Håber I alle har haft en god sommerferie med masser af fisketure. Vi glæder os til at hører om alle jeres fisketure. Vi ligger hårdt ud efter sommerferien med NM 3 den 6. september ved Hirthals havn. Det bliver endnu en spændende dyst da vi pt ligger på 1. pladsen, vi skulle jo gerne se om vi kan forsvarer pokalen fra sidste år. Vi glæder til at byde jer velkommen i vores nye klubhus på Spejlborgvej. Her er der mange flere muligheder for at lave diverse fiskegrej m.m, håber I møder talstærkt op. Du må altid gerne tage en kammerat med til klubaften.. Igen i år er vi stærkt repræsenteret i Ålestrup til Junior lederkursus. Vi ser frem til at de unge junior kan deltage aktivt i forenings arbejde. Men ellers hold øje med hjemmesiden som løbende vil blive opdateret om diverse aktiviteter.

Har du forslag eller ideer til nye aktiviteter er du velkommen til at kontakte os. Der er tilmelding senest 2 dag før alle ture ud at huset. Mød op til KLUBAFTEN hver Torsdag fra kl 19.00 til 21 .00 Knæk og Bræk Juniorafdelingen


Seniorklub 2015 Da foreningen har fået nye friske lokaler, der er vores helt egne, giver det nye muligheder for de kommende klubaftener gennem den mørke vinter. Foreningen håber derfor at du har lyst til at komme til klubaften næsten hver eneste tirsdag i det sædvanlige tidsrum fra 19:00 til 22:00.

lave woblere, knive, reparere stænger mm. Derfor håber jeg at se dig den 6. oktober 2015 for at høre hvad du godt kunne tænke dig at lave til klubaften. Du er selvfølgelig også velkommen, hvis du bare kommer for hyggeligt samvær og røverhistorier.

De nye lokaler på Spejlborgvej 5 har værksted og vi har derfor mulighed for at lave støbeforme, støbeblink,

Søren • Camilla •

John • Kirsten • John K • Carl

GN

VA G

Tillid gennem 25 år

Frederikshavnsvej 58, Hjørring, tlf. 98 90 15 11 Østergade 123, Brønderslev, tlf. 98 82 57 11 Gørtlervej 3, Pandrup, tlf. 98 24 64 66 Sæby Landevej 396, Tårs, tlf. 98 95 83 11 Nørregade 1, 9870 Sindal, tlf. 98 93 51 57 9850 Hirtshals, tlf. 98 94 43 66 www.baggesen.dk

T


Klubaftener 2015 6. oktober: Første klubaften og byttedag - Ta dit gamle grej med og gør en byttehandel. 13. oktober: Klubaften. 20. oktober: Klubaften. 27. oktober: Klubaften/Temaaften; Bombarda-flåd på kysten - Vi tilpasser grejer, så du får det optimale ud af dit fiskeri med bombarda-flåd. 3. november: Klubaften. 10. november: Klubaften. 17. november: Klubaften/ Besøg af ambassadeur og shimano doktoren - En aften for dem der altid mangler en skrue for meget efter at have skilt deres hjul. Så tag dit hjul med og lær at skille og samle det, så det kan køre som nyt. 24. november: Klubaften. 27. november: Julefrokost. 1. december: Klubaften. 8. december: Klubaften. 15. december: Klubaften/Filmaften - Vi ser fiskefilm, gerne dine spændende oplevelser med fiskeri, så medbring ferieminderne. Håber vi ses til klubaften i 2015 Mvh. Martin Rubæk


Ny udsætningsplan Nu var det så blevet tid til at revidere udsætningsplanen for Ryå fra 2007. Der sker jo store forandringer med vandløbene i en periode på 8 år, så med revideringen kan udsætningerne blive tilpasset til de faktiske forhold i åen. Feltarbejdet med el-fiskeri i småvandløbene skete i uge 32-34. Her stillede foreningen med 2 medhjælpere, som skulle bistå biolog Jørgen Skole Mikkelsen fra DTU-Aqua med selve el-fiskeriet.

op med en ½ cm nøjagtighed.

Her foregår registreringen af fangsten ved bækken ved Kibsdal. På den måde kan biologerne vurdere, om det er yngel fra åens egen produktion eller om det er 1- års fisk, som både kan stamme fra åens egen tillæg eller fra forrige års udsætninger. Alle fiskene blev selvfølgelig genudsat efter optællingen.

Gert Kristensen kører materiellet hjem efter el-fiskeriet hos lodsejer Bo Kibsdal, som havde lånt os køretøjet til at komme ud til en vanskellig tilgængelig bæk, hvor BLF tidligere havde lavet renovering. El-fiskeriet foregik på den måde, at alle stationer fra sidste udsætningsplan blev besøgt, og de fleste steder blev der el-fisket 50 m opstrøms igennem vandløbet. Alle fisk (alle arter) blev samlet op og efterfølgende målt

Resultatet af en el-befisket strækning. Vandløbene bliver samtidig beskrevet og vurderet på en skala fra 1-5, hvor 5 er det bedste ørredvandløb. De forskellige kategorier af vandløb kan bære forskellige antal af fisk. Det


bliver der taget hensyn til, når fiskebestanden i de enkelte vandløb skal vurderes.

Gert Kristensen holder styr på oprulningen af den 50 m lange ledning. Hellum bæk ved gården Krogen holdt mange små fisk. Alle resultaterne og vurderingerne af vandløbene bliver lagt ind i et edb-program, hvorefter udsætningsbehovet i den pågældende bæk bliver vurderet. Det gælder særligt for udsætning af yngel og ½-års fisk.

I de større dele af vandløbet kan der ikke el-fiskes med optælling af fisk for øjet. Her bliver vandløbet vurderet, og udsætningsplanen kommer så til at indeholde bestemmelser om, hvor mange 1-års fisk, smolt og større fisk, der må sættes ud.

Aalborg - Brønderslev

www.elektro.dk El-Håndværktøj Elektromotorer Nødstrømsanlæg Gearmotorer

Salg / Reparation Støvsugerer Ladeapperater Svejsemaskiner

Døgvagt - 98 82 07 00 Øster Kærvej 12 - 9700 Brønderslev - Tlf. 98 82 07 00 - Fax 98 82 41 01


I nogle vandløb, hvor vi har udlagt gydegrus og renoveret bække, var der strækninger, hvor der siden 2007 var sket op til en 4-dobling af fiskebestanden, men der var også helt fisketomme strækninger i andre bække, så der bliver noget at arbejde videre med både for BLF og Brønderslev Kommune. Der kan dog el-fiskes i noget større vandløb end i småbækkene. Her elfisker biolog Jørgen Skole Mikkelsen i Ryå ved Bjergbakkevej. Udsætningsplanen bestemmer så for de næste 8 år, hvordan udsætningerne skal være. Det har betydning for, hvor meget vi kan få i tilskud fra Fisketegnsmidlerne til disse udsætninger. I skrivende stund er kun den første uge af feltarbejdet overstået, og el-fiskeriet viste meget forskelligt resultat.

Nu venter vi spændt på resultatet af hele forundersøgelsen og på den nye udsætningsplan. Vi håber, at den kommer så betids, at vi kan nå at bestille den korrekte mængde fisk hos vores dambruger. Jens Andersen.


ENESTE FORHANDLER I NORDJYLLAND


Gællespalten september 2015  

Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening, september 2015

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you