Page 1

GÆLLESPALTEN Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening

HAVØ RRE D

EN DAG

28.

014 2 p

se

Store havørreder i Ryå

De har deres egen historie at fortælle...

På dybt vand med formanden Vadefiskeri er ikke ufarligt..

September 2014 Årgang 42 nr 3


Følg os på

Facebook Søg efter opdateret brasholt A/S og bliv for aktuel le fang tilbud og arrangem ster, enter.

Spar penge – spar mange penge – spar rigtig mange penge ! Disse 2 dage vil butikken være fyldt med gode tilbud.

Så kig på Fjäll Rävens nedsatte 2014 sommerkollektion – bare et godt råd...

Flere end 20 udgået SAGE stænger med store besparelser f.eks. SAGE Xi3 saltvands stang til KUN:

kr. 3.800,SPAR OP TIL:

50 %

på vores Shimano spinnestang sortiment.

Scierra ANT 9´ #5 (14 g) til kun kr. 1.000,Max 1 stk pr. kunde.

Store besparelser på store hjul

Assorteret beklædning & waders fra SIMMS og PATAGONIA

Blandt andet Abu Ambassadeur 7001i inkl. 200 meter påspolet Spiderwire med 51,2 kg brudstyrke.

Også på nogle af 2014 produkterne...

Pris kun:

SPAR OP TIL:

kr. 699,-

50 %

Fra sorterede fluehjul fra

SAGE - DANIELSSON - HARDY - REDINGTON - SCIERRA & ZPEY med store besparelser.

SPAR OP TIL:

Fluebindingsinspiration Mangler du inspiration, som kan give dig flere og større fisk, så kig forbi butikken fredag den 12. september.

50 %

Dette er kun et meget lille udpluk, af de gode tilbud du vil finde i butikken, disse to dage – der er noget for enhver smag... Alle de gode handler kan let gøre én tørstig og sulten, så fredag kl. 14-16 og lørdag kl. 12-14 serverer vi mad fra grillen med tilhørende kolde drikke.

Her finder du Kim Sørensen og brian Størup placeret bag fluestikkene. De er klar til at vise dig velbundne storfanger fluer samt give dig vejledning til hvordan de fiskes mest effektivt. Glæd dig, det bliver lærerigt! Gør du dine fluebindings indkøb disse 2 dage, giver vi dig minus 20% på alt fluebinding. Ingen undtagelser – 20% gælder både stik, værktøj, kroge og materialer.

B R A S H O L T ALT FLUEBINDING:

- 20 %

J AG T • F I S K E R I • O U T D O O R Vandværksvej 29 • 9800 Hjørring Tlf. 96 23 29 00 • info@brasholt.com w w w. b R A S h O lT. cO m

Tilbuddene gælder kun disse 2 dage, og der er ingen returret på nedsatte varer

Slidstærk fritids beklædning...?


GÆLLESPALTEN EV

BR

udgives af DERSL ØN

K E RIF OR

E

TF

NI

NG

LYS IS

og udkommer: Nr. 1 - marts Nr. 2 - juni Nr. 3 - september Nr. 4 - december Oplag: 50 stk. og på www.b-l-f.dk Trykkeri: DIGIGRAF Redaktør: Lars Jakobsen post@fluekrogen.dk

9LNDQOHYHUH DOWLQGHQIRU Ã%UHYSDSLU Ã.RQYROXWWHU Ã9LVLWNRUW Ã)ROGHUH Ã/¡VEODGH Ã3ODNDWHU Ã0HGOHPVEODGH Ã'HVLJQOD\RXW Ã/RJRV Ã+MHPPHVLGHU Ã.RSLSULQW RJPHJHWPHUH

InHW .RQWDNWRVRJ EXG WLO H QG XIRUSOLJWH

ZZZGLJLJUDIGNÃ7OI

Bestyrelsen / Organisation Formand: Jens Andersen Vester Alle 19, 9760 Vrå Tlf. 30 40 14 07 / formand@b-l-f.dk Næstformand: Gert Kristensen Søndermarken 8, 9760 Vrå Tlf. 98 98 10 86 / else-h-kristensen@mail.dk Kasserer: Olfert Morville Høgevej 9, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 08 55 / kasserer@b-l-f.dk Sekretær: Samuel Sonne Tolstrupvej 36, 9700 Brønderslev Tlf. 23 42 32 91 / buchhavensonne@gmail.com Bestyrelsesmedlem: Carsten Christiansen Langelandsgade 17, 9700 Brønderslev Tlf. 40 47 23 65 / j.c.c@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Peter Kristensen Fini Henriques Kvarter 18, 9700 Brønderslev Tlf. 98 82 59 48 / ptk@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Christian Nielsen Uffesgade 13, 9700 Brønderslev Tlf. 23 36 76 58 / elkrnielsen@gmail.com Suppleanter: Lars Jakobsen Jens Erik Jensen Fiskeopsynsmænd: Teddy Pedersen 98 83 71 20 / 27 32 13 59 Carsten Christiansen 40 47 23 65 Freddi Christiansen 28 15 94 46 Ole Troldborg 22 77 33 83 Rolf Dahl 98 82 24 63 / 30 82 25 63 Steen Rubæk 98 98 00 27 / 41 22 43 61

Forsidebillede: Ud af træer, buske og tæt bevoksning kom en fine bæk opstrøms Hellum, som ørrederne forhåbentlig vil tage godt imod allerede til gydeningen i efteråret og vinteren. Mere om arbejdet og resultatet i Gællespalten.


Formanden har ordet... Så er ferien forbi, og efteråret er gået i gang. Fiskeriet har været særdeles godt indtil nu. Der er blevet fanget mange havørreder. Enkelte medlemmer har været i kontakt med mere end 10 havørreder på én fisketur, og mange har fået 2-4 fisk på én enkelt aften. Der er blevet fanget en del bækørreder mellem 40-50 cm. Heldigvis genudsættes de fleste, så vi kan passe på vores sårbare bækørredbestand. Det ser nu ud til, at foreningens mangeårige indsats med at forbedre bækørredbestanden er ved at bære frugt. Her i august og september bliver der en klækning af døgnfluer i vores åer. Det er ofte Blue Dun og Red Spinner, som man kan fange fiskene på, hvis man fisker med tørflue. Det kan nok give anledning til et fornøjeligt fiskeri. Jeg skal gøre opmærksom på, at SNR afholder havørreddag i Ryå søndag d. 7. september, og BLF´s egen havørreddag bliver d. 28. september. Der er mange gode præmier i år, og der er mange fisk i åen, så det var måske en god idé at prøve lykken ved disse konkurrencer. Vi har trods rykkere ikke hørt fra Grøn Energi, om vi må bygge vores nye læskur ved Kraghede søen i fuldtømmer, men så snart der foreligger et svar, går vi i gang med at opføre skuret. Vi håber, at mange medlemmer

vil hjælpe med dette arbejdskrævende projekt. Den sidste del af renoveringer af gydebækken opstrøms Hellum blev gennemført d. 16. august. Det blev det et flot stykke gydevand, som kom ud af indsatsen. Vi siger tak til lodsejer Bo Kibsdal for hans tilladelse til at sætte bækken i stand. Han gav udtryk for stor tilfredshed med projektet. Også en tak til de aktive og interesserede medlemmer, som lavede arbejdet. Der vil ligesom sidste år blive spulet gydebanker i småvandløb. Der er endnu ikke taget stilling til hvilke vandløb, det kommer til at dreje sig om, men følg med på hjemmesiden for yderligere oplysninger. Efter at vandrådsgruppen for Ryå med deltagelse at kommunen, lodsejerorganisationer, Naturfredningsforeningen, ornitologerne og BLF i enighed fremsendte et forslag til vandrådet om indsatsen med implementeringen at 2. generation af vandplanerne ser det lyst ud for vandløbene i Ryå-systemet. Der blev yderligere et projekt koblet på planen. Det drejer sig om genslyngning af Klavsholm å fra Ryå og opstrøms til Bjørnebækvej. Hele planen er godkendt i vandrådet og er næsten indenfor de økonomiske rammer, som der var stillet til rådighed fra statens side. Nu skal planen godkendes af kommunalbestyrelsen


og derefter af naturstyrelsen, men mon ikke, at enighed hos alle parter gør indtryk. Planen går ud på som 1. prioritet, at de vigtige småvandløb skal gøres til gode vandløb for bl.a. fisk og planter m.m. Derefter skal der som 2. prioritet laves et vådområde projekt med genslyngning af åen og udlagt gydegrus i Nørre åen fra Hjørringvej og nedstrøms til Tolstrupvej. 3. prioritet er et genslyngningsprojekt i Klavsholm å fra Ørumvej til udløbet i Ryå. Det bliver et stort arbejde, men nu er der taget hul på indsatsen til gavn for Ryå.

Søren • Camilla •

Bestyrelsen håber, at det gode fiskeri vil fortsætte resten af sæsonen som det er begyndt, så medlemmerne kan få nogle gode stunder ved åen. P.b.v. Jens Andersen

John • Kirsten • John K • Carl

GN

VA G

Tillid gennem 25 år

Frederikshavnsvej 58, Hjørring, tlf. 98 90 15 11 Østergade 123, Brønderslev, tlf. 98 82 57 11 Gørtlervej 3, Pandrup, tlf. 98 24 64 66 Sæby Landevej 396, Tårs, tlf. 98 95 83 11 Nørregade 1, 9870 Sindal, tlf. 98 93 51 57 9850 Hirtshals, tlf. 98 94 43 66 www.baggesen.dk

T


Skælprøveaflæsning af to store fisk Kristian Nielsen har i år været dygtig og har fanget to store fisk. I foråret fangede han en laks på 10,5 kg med en længde på 96 cm i Guden åen. Denne fisk viste sig ved skælprøveaflæsningen at have haft følgende livsforløb: Fisken var en udsætningsfisk, som vandrede ud af Guden åen som 1 årig smolt. Derefter opholdt den sig i havet 2 år, hvorefter den gik op for at gyde. Herefter vendte den tilbage til havet for næste år at gå på leg igen. Den gik derefter ud i havet igen og var på vej op for sin 3. gydning, da Kris fangede den. Fisken havde altså følgende livsforløb: 1. 2G.1G+ Kris fange også den hidtil største havørred i Ryå i denne sæson. Det var en fisk på 82 cm og 8,1 kg. Skælprøveaflæsningen viste, at denne fisk var en udsat smolt, som var vandret ud i Limfjorden som 1-årig. Deref-

Kris`s flotte laks på 96 cm og 10,5 kg.

ter havde den levet 2 år i havet, hvorefter den gik på leg. Herefter vendte den tilbage til havet, hvor den igen opholdt sig 2 år i før den igen gik op i åen for at gyde. Derefter gik den igen ud i havet for næste år at vende tilbage til Ryåen for at gyde, men her blev Kris dens skæbne inden den nåede at sætte afkom i verden for 3. gang. Fisken havde altså haft følgende livsforløb: 1.2G.2G+ Jeg skal minde om, at hvis man fanger en havørred, som man gerne vil have aflæst så kan man indsende en skælprøve. Skælprøven skal tages mellem rygfinnen og sidelinien. Der skal tages mellen 10 og 20 skæl. De kan pakkes ind i en kaffepose og sendes til: Jens Andersen, Vester Allé 19, 9760 Vrå. Jens Andersen.

Den store havørred på 82 cm og 8,1 kg, som Kris fangede i Ryå.


Endnu en stor fisk fra Ryå, som blev foreviget lørdag d. 16. august inden turen gik ud til pleje af gydebæk. Tillykke med fangsten til Per Krøyer Nielsen

M KRISTENSEN K

MICHAELPA S

MURER-AUT.KLOAKMESTER Tlf. 40 14 54 20 LUNDENSVEJ 99 - 9700 BRØNDERSLEV


På et hængende hår... Her i slutningen af ferien var jeg med en kammerat på fisketur ved Skagen. Vi skulle prøve at fange bars og makreller. Fiskeriet foregår på den måde, at man vader ud gennem ”badekaret” til 1. revle, hvor man så går og kaster ud mod 2. revle. Der var ikke mange bølger, men der var nogle dønninger, som brækkede, når de løb op på revlen. Her kunne vi så stå udenfor brækket og fiske. Der var flere kammerater deroppe, så vi stod med forholdsvis kort afstand mellem hinanden. Jeg var selv iklædt mine åndbare waders med vadesko, som kan snøres til. Desuden havde jeg min vadestav med, og mit flydende fangstnet hang i en elastiksnor over skulderen, så nettet lå i vandet. Det gik fint, uden vi dog fangede noget. Pludselig kom der, hvor jeg stod, en meget højere bølge, som p.g.a. sin højde brækkede længere ude på revlen, lige foran mig. Den var så høj, at jeg ikke kunne se over den. Jeg prøvede at hoppe over skumsprøjtet, men blev væltet omkuld. ”Pokkers også,” tænkte jeg, nu griner de andre af mig. Da jeg prøvede at rejse mig, kom den næste dønning, og jeg blev skyllet ind i det dybe badekar bagved. Jeg prøvede at bruge min vadestav og min fiskestang

til at komme på højkant med, men det viste sig, at mit fangstnet havde grebet fast i hægterne på begge mine vadestøvler, så begge fødder var låst, og jeg kunne derfor ikke bruge benene til at komme op med. Jeg kunne dog bruge vadestaven til at skubbe mig så meget op, at jeg kunne snappe efter lidt luft, men da den også blev viklet ind i nettet, var den ubrugelig, og jeg kunne ikke få hovedet op over vandet. Jeg tænkte slet ikke på at drukne, for kammeraterne ville nok komme til hjælp. Det gjorde de heldigvis også i sidste øjeblik. De fik mit hoved op over vandet og ville rejse mig op, men jeg fik fremstammet, at jeg ikke kunne bruge benene. De troede, at jeg havde fået et hjertetilfælde, og derfor begyndte de at slæbe mig ind til land. Jeg var vist meget tung så det var svært at bakse mig ind. Da vi kom nærmere land, fik jeg hovedet så meget op af vandet, at jeg kunne sige, at mine fødder var viklet ind i nettet, så en af de andre fiskere fik flået nettet af mine vadesko. Vi var nu kommet ind til stranden, at jeg kunne godt rystet selv kravle op på bredden. Jeg var gennemblødt og var nu også blevet klar over, hvor alvorlig situationen havde været. Havde kammeraterne ikke været i nærheden og hurtigt kommet til hjælp, var jeg givetvis druknet. Jeg vil altid være dem taknemlig for deres resolutte indgriben.


Jeg, og sikkert også de andre, lærte en dyrekøbt lektie den aften. Man skal aldrig tage et fangstnet med i uroligt vand, som man kan blive viklet ind i. Man skal aldrig vadefiske alene eller i mørke, hvor man ikke kan se hinanden. Desuden skal man være iført redningsvest, som kan vende en om på ryggen, hvis man falder i baljen. Jeg kan i øvrigt oplyse, at de vandtætte lommer, som er i waders ikke er vandtætte. Min elektroniske nøgle til bilen fik så meget vand, at den opgav ævret. Man er derfor nødt til at sikre sin elektronik yderligere ved at lægge dem i

vandtætte plastposer, selvom de ligger i en såkaldt vandtæt lomme i jakken eller i waderne. Jeg håber, at ved at fortælle om mit uheld, kan andre blive bevidste om at overholde nogle nødvendige sikkerhedsregler, når man vadefisker. Kun en tåbe frygter ikke havet. Jens Andersen.

Aalborg - Brønderslev

www.elektro.dk El-Håndværktøj Elektromotorer Nødstrømsanlæg Gearmotorer

Salg / Reparation Støvsugerer Ladeapperater Svejsemaskiner

Døgvagt - 98 82 07 00 Øster Kærvej 12 - 9700 Brønderslev - Tlf. 98 82 07 00 - Fax 98 82 41 01


Ny strækning af gydebæk sat i stand Lørdag d. 16-9-2014 blev en ny strækning af et lille fint gydevandløb opstrøms Hellum sat i stand af 10 medlemmer af Brønderslev Lystfiskeriforening. Tidligere på året blev den nederste strækning af bækken gjort klar til ørredernes gydning, idet der er meget grus i bunden. Nu blev et langt stykke af den ovenforliggende bæk gennemgået. Efter tilladelse af lodsejer Bo Kibsdal mødte 10 medlemmer op med buskrydder, motorsav, ørnenæb, skovle m.v., hvorefter vi gik i gang med bækken i det meget smukke landskab. Udhængende grene blev savet ned. Grenene blev lagt op på bredden. Kantbevoksningen af bl.a. lodden dueurt blev klippet med buskrydder, og alle smådæmninger, som grene, der var faldet i bækken havde dannet, blev fjernet. Mange grusbanker blev gennemgravet, så det sammenkittende sand blev spulet væk, og der blev lagt mange skjulesten ud i bækken. Bækken fremstår nu som et særdeles godt yngelvand med mange gydepladser og skjulesteder for småfiskene, og efter at ørrederne, med åbningen af Hellum bæk ved møllesøen i Hellum, nu kan komme op i bækken, vil den give at særdeles godt tillæg til ørredbestanden.

Ejeren Bo Kibsdal kom ned med forfriskninger til mandskabet, og han var særdeles glad for indsatsen og resultatet. Vi aftalte at mødes engang i december, så vi kan vise ham resultatet i form af gydninger i bækken. Det er meget glædeligt, at en lodsejer ved et privat vandløb vil samarbejde med fiskeriforeningen om at forbedre forholdene for fiskene. Det giver nemlig ham en stor glæde, at hans vandløb bliver selvreproducerende med ørreder, og BLF får også gavn af indsatsen, idet det medvirker til en bedre ørredbestand. Kommunen er glade for arbejdet, idet de ikke kan gå ind i private vandløb og lave vedligeholdelse. Det ville virke som tilskud til private landmænd, da det er lodsejernes eget ansvar at få vedligeholdt de små private vandløb. Alle parter har gavn af denne form for indsats, og som mange af deltagerne i dagens arbejde udtrykte, at det var dejligt at gå hjem fra arbejde, når man har set, at resultatet af dagens indsats blev så godt. Der mangler stadig et stykke af bækken, så vi vil prøve at lave yderligere en indsats inden gydningen sætter ind, men mere herom på hjemmesiden. Jens Andersen.


Søens dag lørdag d. 20. september Vær med til at vi alle kan få en lidt bedre oplevelse hver gang man besøger Kraghede sø og områder omkring, ved at give en hånd med til søens dag, lørdag d. 20. september, hvor der skal ordnes omkring Kraghede sø. Der skal beskæres træer, repareres stier, broer, borde og bænke. Der er i det hele taget nok at tage fat på.

Vi mødes ved Kraghede sø kl. 9:00 Tilmelding til søens dag sker til Carsten på tlf. 40 47 23 65. Vel mødt til søens dag.


HA V

D E R R Ø

DAGEN

28. sep 2014 Kl. 00:00 Kl. 14:00 Kl. 15:00

Konkurrencestart Indvejning, Gravensgade 10, 9700 Brønderslev Indvejningen åben fra kl. 13:00 Præmieoverrækkelse

Tilmelding og betaling finder sted ved : • Almas Ålborg, Gugvej 138, 9210 Aalborg SØ • Brønderslev Turist kontor, Bredgade 60, 9700 Brønderslev • Statoil Brønderslev, Ålborgvej 78, 9700 Brønderslev • Brasholt, Vandværksvej 29, 9800 Hjørring • J.C. Fiskegrej, Havnen 12 G, 9300 Sæby • Jægeren & Lystfiskeren, Maren Turis Gade 6, 9000 Aalborg • Webshoppen på www.b-l-f.dk Prisen: Senior: 100 kr. Junior: 50 kr. (Man er junior til 18 år) Konkurrencen er åben for alle. Husk statsfisketegn - alle vil blive kontrolleret ved indvejning af fisk. Husk indbetalingskvittering fra salgssted eller webshop. Ved præmieoverrækkelsen bliver der trukket lod om ”klappe-præmier” på deltagerbevis/indbetalingskvittering.


Der må fiskes i fiskevandet under BLF og Nedre Ryå, med undtagelse af Kraghede sø. Det er eget ansvar at holde sig orinteret om begrænsninger i og ved fiskevandet. Enhver afmærkning skal respekteres. Der er kategori for: Havørred og laks, gedde, aborre og skalle. DER UDDELES MAX EN PRÆMIE PR. DELTAGER I HVER KATEGORI. Mindstemål på konkurrencedagen: Laks: 60cm. Havørred: 40cm. Aborre: 23 cm. Gedde: 60 cm. Skalle er dog kun for børn under 12 år -- Og kun fisk de selv har fanget. Bemærk: BÆKØRRED ER IKKE MED I KONKURRENCEN Fisk præmieres efter vægt, og ved vægtlighed er korteste fisk vinder. Kortsalg foregår fra først i september ved ovennævnte salgssteder. Præmierliste >>

Anne Krogh Lauritsen kunderådgiver Tlf. 9633 5618 Læs mere og book et møde på:

Kurt Landgrebe souschef Tlf. 9633 5632

www.nordjyskebank.dk/kunde Algade 71, 9700 Brønderslev Tlf. 9633 5620

- det sikre valg


Præmier Havørred dagen

Havørred & laks : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

Berkley Phazer 5-delt 10” Spinnestang Viva V7LTX 4000 spinnehjul Rapala Fiskekniv 2000,- JC Fiskegrej & Fritid VIVA V7LTX 3000 Spinnehjul Rapala digitalvægt 1500,- JC Fiskegrej & Fritid Gavekort 1200,- Jægeren og Lystfiskeren Westin 10” Spinnestang 1000,- Brasholt Simms Fisketask 750,- Brasholt Gavekort 800,- Jægeren & Lystfiskeren Hitachi Vinkelsliber Kongsberg Seniorkniv 850,- Brønderslev Elektro Linekurv Rapala filletkniv 500,- Brasholt Rapala filletkniv Rapala digitalvægt 500,- Team Sølvpilen Flueboks DVD: Havørredens hemmeligheder Westin wobler 400,- Almas

Gedde : 1) 2) 3)

Lawson teleskopnet Savage Gear wobler Kaffekrus Rapala fiskekniv

Aborre :

1) Mora Filletkniv 2) DVD: Havørredens hemmeligheder 3) Grejboks Super Lube smørresystem

Skalle : 1) 2) 3)

Abu Garcia Grejsæt Rapala Fiskekniv Delfin blink

420,- Almas 150,- Almas 100,- JC Fiskegrej & Fritid 400,- Almas 170,- Almas 120,- Almas & Brønderslev Elektro 130,- Almas 100,- JC Fiskegrj & Fritid 50,- Almas


Gode sommertilbud hos Jægeren & Lystfiskeren SHIMANO HJUL

G I A, saGltedNe L A V D U T R STO norm, tigerorm, børsteorm

Vi har fundet en masse gode Shimano hjul frem som vi sælger til en rigtig god pris. Vælg frit mellem følgende modeller: Spirex, Solstace, Nexave, Sienna og Catana.

SPAR OP TIL

m. F.eks. reg is, maddiker m b to e sn o fr , sandorm

50% KUN

499,-

GUIDELINE FLUESÆT

Ekslkusivt fluesæt fra Guideline, som kan leveres i mange forskellige størrelser. Guideline 4-delt EXP4 fluestang, som leveres i cordura rør. Guideline Realmaster LA fluehjul og Guideline Control flueline.

NAK OG ÆD KOP

Vejl. pris 2.459,-

KUN

NU

1699,Jægeren &

Lystfiskeren

Årets helt store succes og kaffen smager bare bedre i denne kop.

99,STORT UDVALG I SAVAGEAR Åbningstider

Mandag - torsdag kl. 10.00 -17.30 Fredag kl. 10.00 - 18.00 Lørdag kl. 10.00 - 14.00 Maren Turis Gade 6 · 9000 · Aalborg · Tlf. 98 13 94 00 www.jaegeren-og-lystfiskeren.dk


Gællespalten september 2014  

Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening, september 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you