Page 1

GÆLLESPALTEN Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening

Kurve-kast og andre præsentationskast...

Marts 2017 Årgang 45 nr 1


GÆLLESPALTEN EV

BR

udgives af DERSL ØN

K E RIF OR

E

TF

NI

NG

LYS IS

og udkommer: Nr. 1 - marts Nr. 2 - juni Nr. 3 - september Nr. 4 - december Oplag: 50 stk. og på www.b-l-f.dk Trykkeri: DIGIGRAF Redaktør: Lars Jakobsen post@fluekrogen.dk

9LNDQOHYHUH DOWLQGHQIRU Ã%UHYSDSLU Ã.RQYROXWWHU Ã9LVLWNRUW Ã)ROGHUH Ã/¡VEODGH Ã3ODNDWHU Ã0HGOHPVEODGH Ã'HVLJQOD\RXW Ã/RJRV Ã+MHPPHVLGHU Ã.RSLSULQW RJPHJHWPHUH

InHW .RQWDNWRVRJ EXG WLO H QG XIRUSOLJWH

ZZZGLJLJUDIGNÃ7OI

Bestyrelsen / Organisation Formand: Jens Andersen Vester Alle 19, 9760 Vrå Tlf. 30 40 14 07 / formand@b-l-f.dk Næstformand: Gert Kristensen Søndermarken 8, 9760 Vrå Tlf. 98 98 10 86 / else-h-kristensen@mail123.dk Kasserer: Lars Jakobsen Lærkevej 9, 9440 Aabybro Tlf. 26 28 75 07 / kasserer@b-l-f.dk Sekretær: Samuel Sonne Tolstrupvej 36, 9700 Brønderslev Tlf. 23 42 32 91 / buchhavensonne@gmail.com Bestyrelsesmedlem: Carsten Christiansen Langelandsgade 17, 9700 Brønderslev Tlf. 40 47 23 65 / j.c.c@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Peter Kristensen Fini Henriques Kvarter 18, 9700 Brønderslev Tlf. 29 11 28 42 / ptk@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Martin Rubæk Vråvej 905, 9760 Vrå. Tlf. 20 73 27 05 / rubaek-martin@live.com Suppleanter: Kjeld Brandter Carsten Cristensen Fiskeopsynsmænd: Teddy Pedersen 98 83 71 20 / 27 32 13 59 Ebbe Dissing 61 34 90 99 Freddi Christiansen 28 15 94 46 Ole Troldborg 22 77 33 83 Lars Jakobsen 26 28 75 07 Steen Rubæk 98 98 00 27 / 41 22 43 61

Forsidebillede: Tørfluefiskeri ved Hover å, hvor en fisk stod under udhængende grene og krævede et overenergi kast udført over modsatte skulder... Nu er det så bare vente på at ørreden kommer op til fluen.


Formanden har ordet... Så starter sæsonen igen. Vi husker på, at ”nedgængerne” er fredede i vores fiskevand. Jeg skal også opfordre til, at man genudsætter nedgængerne, når man fisker I Nørredybet. Denne del af fjorden er jo blot en forlængelse af Ryå på søterritoriet, så her bør de magre, udlegede fisk stadig have fred, så de kan vokse sig større, til næste gang de kommer op i Ryå for at gyde. Efter åbningen er der ikke længe til april-maj, hvor det første tørfluefiskeri starter for at toppe i juni med majfluefiskeriet både efter bækørreder og havørreder. Der er i skrivende stund ikke fundet en afløser for vores dambruger Peter Holm, så vi ved stadig ikke, hvor vi i fremtiden kan få opdrættet vores udsætningsfisk. Nogle af vores samarbejdsforeninger har valgt at prøve at klare sig med grusudlægninger. Desværre har vores å for meget sandvandring til, at denne løsning kan være brugbar i stor skala, så her er udsætninger den eneste mulighed. Vi arbejder stadig videre på højtryk for at finde en anden dambruger.

Nu skal anden vandrammeplan til at udfolde sig. Der bliver nedsat vandråd i de forskellige dele af landet. Her bliver lokale interessenter i vandløbene samlet for at blive enige om, hvilke vandløb, der skal tages ud af den oprindelige vandplan. Vi kan ikke få lov til at foreslå nye, som ikke kom med i første vandplan. Det kan godt virke, som at få besked på selv at gå hen at skære den kæp, som man skal have en i bagdelen med. Det gode ved det er dog, at man selv kan bestemme, hvor tyk kæppen skal være. Vi håber, at kunne begrænse udtaget af vandløb til afvandingskanaler o.l. Det bliver spændende at se, hvilke kriterier staten melder ud for udtagning af vandløb. Generalforsamlingen blev vel overstået. Da Carsten Christiansen efter mange års bestyrelsesarbejde ønskede at træde ud af bestyrelse, lykkedes det efter at have kigget hinanden længe og dybt i øjnene at finde en afløser for Carsten. Det var Rasmus Hougesen, som tilbød sig på trods af, at de ven-


ter det 3. barn. Det er dejligt stadig at kunne finde unge mennesker, som synes at arbejdet med vores forening kan være spændende og derfor er villig til at tage et ansvar på sig. Tak for det! Vi siger også tak til Carsten for alle de mange års engageret indsats for BLF.

Med håbet om en god sæson ønskes alle medlemmerne: Knæk og bræk i 2017! P.b.v. Jens Andersen.

I år skal vi sætte fisk ud efter den nye udsætningsplan. Den er en del anderledes end den foregående, idet alle vores ½-års udsætninger er blevet vekslet til 1-års fisk. Der bliver til gengæld betydelig flere 1-års udsætninger, end vi er vant til. Nogle af dem kan vi slet ikke køre til, så her må vi finde nogle gode erstatningssteder.

SKIFT TIL EN BANK DER BRÆNDER FOR DIG Book et uf orpli gtende møde, hvor vi gennemgår din e mul ighede r på 9870 4500 eller nordj yskebank.dk/kunde


Maj-Tur 7. MAJ 2016

I lighed med tidligere år afholder Brønderslev Lystfiskerforening geddekonkurrence, den første søndag i maj, og åbner Kraghede sø for fiskeri. Konkurrencen starter kl 8:00 og der er sidste indvejning kl. 15:00, hvorefter der er præmieoverrækkelse med mange fine præmier. Hold øje med hjemmesiden, her vil præmielisten blive offentliggjort. Som sædvanlig vil der også være masser af fine lodtrækningspræmier

Undervejs kan der købes øl, vand og pølser. Der er også mulighed for køb af skaller (Overskud fra salg af skaller går til juniorafdelingen)

Pris:

Senior 60,00 kr. – Senior der ikke er medlem af BLF skal indløse dagkort Junior 30,00 kr.

Arrangør: Juniorafdelingen, Brønderslev Lystfiskeriforening


Fluekast og fiskekast I de sidste par numre har vi set på fluekastet, hvordan det trænes og fejlrettelse ved eventuelle problemer. Fluekastet har udelukkende været set i stangens længderetning, også kaldet stangplanet, hvor alle illustrationer er gået ud fra et lodret stangplan. Det vil sige, en lodret stang set igennem en kompasrose, hvor stangtoppen går lige nord-syd. Vi siger at kastet tracker når stangplanet holdes gennem kastet og at kastet ikke tracker hvis stangen forlader stangplanet igennem kastet. Hvis du har læst den foregående artikel, ved du at linebuen er sladrehanken og resultatet af stangtoppens bane i kastet. Reglen gælder også hvis stangplanet forlades og afsløres ved at linebuen ligger ud til siden, i samme mængde som trackingen har forladt stangplanet. I denne artikel skal vi se på fiskekast, ved at kombinere kontrollen over størrelsen og hastigheden på linebuen, kombineret med tracking, både når den følges men også når den ikke gør... Tracking igennem stangplanet: I et fluekast hvor stangplanet er lodret og tracker, følger stangtoppen en lige linje gennem kastet og linebuens stangben og flueben ligge parallelt oven på hinanden. Ligger stangplanet 45 grader til siden og tracker, følger linebuen med i forlængelse af stangplanet. Sådan er det uanset hvilken hældning stangplanet tracker igen-

nem og uanset hvor stor linebuen er, så er stangplanet vandret ligger stangben og flueben også forskudt vandret.

Tracker ikke gennem stangplannet: I et fluekast hvor stangplan og tracking ikke følges, vil linebuen være på den side som stangtoppen forlader trackingen. Det vil sige, ses fluekastet fra oven, og gennem en kompasrose, går stangtoppen nord/syd i en lige linje når stangplanet tracker. Tager stangtoppen en omvej f.eks. via øst, vil linebuen ligge ”øst” for kasteretningen, og i samme mængde som trackingen har forladt stangplanet. På den måde kan man se linebuer vinkelret på stangplannet. Vi ved nu hvordan der bevidst kan kastes en linebue der “hænger” ud til siden, vi kan endda gøre det på flere måder… Vi kan gøre det via tracking og skal det være en stor linebue ud til siden,


svinges stangtoppen i en stor halvcirkel til siden og tilbage. Vi kan også lave en stor linebuen ud til siden, ved at lægge stangplanet vandret og med en stor kastevinkel åbne linebuen. De to måder giver samme resultat, blot i forskellig højde over vandet. Ved at kombinere et 45 grader stangplan og en lille ude af tracking, kan vi lægge linebuen ud til siden i middelhøjde og på den måde bestemmer vi selv højden fluen skal dale ned fra… Kontrollen vi har over linebuens størrelse, hældning, plan og hastighed kan kombineres, på måder så line, forfang og flue ikke altid præsenteres i lige forlængelse af hinanden. Tidligere var det måske ufrivilligt at fluen blev præsenteret på den en eller anden side af forfanget, men ved at træne kurvekastet er det let tilrettet, så du selv bestemmer hvor fluen præsenteres i forhold til linen. Lad os se nærmere på kurve- og løslinekast samt praktisk anvendelse. Løsline præsentation: I et overhåndskast (lodret stangplan) kan vi justere størrelsen på linebuen. Vi kan bevidst lave en meget åben li-

nebue, med en lang og rolig kastebevægelse. Kastet sender fluen højt op, og den lange kastebevægelse afsluttes lavt, ved vandet. Resultatet bliver en stor faldhøjde på fluen og linen pegende ned foran dig. Linen ”står” i ca. 45 grader op mod fluen og lægger sig på vandet med en masse løsline mellem dig og fluen. På den måde kan du, ved nedstrømsfiskeri, præsenterer en tørflue, der daler roligt ned på overfladen og kommer til fisken inden forfanget. Normalt tilstræbes smalle linebuer, men ved åen er det ikke muligt at lave et højt præsentationskast da det vil kræve et lavt bagkast. Det lave bagkast vil plante fluen i bevoksningen, så ved åen er den store linebue løsningen til at lave løsline præsentationen. Overslags præsentation: Det modsatte overhåndskast, er et hvor fluen kommer først på vandet og stadig med en mængde løsline. For at opnå denne præsentation, skal vi have fluen til at slå kraftigt over efter linebuen ruller ud og have linen til at fjedre tilbage efter den strækker. Kastet skal derfor være med en meget høj linehastighed og et energioverskud i linebuen.


Efter lidt øvelse i sammenhæng, mellem hastigheden og størrelsen på linebuen, kan man tilpasse overslaget af flue og fjedreeffekten i forfang og line. Med dette kast kan du præsenterer en nymphe i vandsøjlen, efter hvor lang tid den får til at synke og med fjedereffekten justeres løslinen, der giver fluen et frit drev. Du kan også bruge kastet til at ”synke” en vådflue tæt under brinken, inden strømmen tager linen og fluen trækkes ud fra brinken. Dette kast behøver ikke give store plask, det er kun et spørgsmål om øvelse i at finde hvor energien “løber ud” og i hvilken højde linen skal ligge. Overenergi kurvekast: Overenergi kastet, der får fluen til at lande på vandet først, kan også udføres med et sidearms kast (vandret stangplan). Når kastet udføres med en vandret linebue, giver det et markant knæk i forfanget eller linen. Afhængig af størrelsen og hastigheden på linebuen der kastes, bliver kurven større eller mindre. Mange har svært ved at få præcision på dette kast. Her er det vigtig først at fokusere på hvor linen fra stangen til knækket skal ligge og så lave kastet over den linje. Herfra tilpasses overslaget til den ønskede mængde. Det lyder måske svært og meget krævende, men med øvelse får man hurtigt kastet til at ligge på rygraden, så fluen f.eks. kan præsenteres tæt under egen bred, i et lille hul eller bag et træ med udhængende grene. Overenergi kurve-kastet, der får fluen ud på siden af linen, er et

vigtigt tørfluekast i mindre vandløb, hvor det er vigtigt at linen lander så den ikke kommer direkte over fisken. Underenergi kurve-kast: I det horisontale stangplan kan der også laves en kurve i linen med et underenergi kurvekast. Det gøres med en større linebue, der ikke har energi nok til at rulle ud, inden den lander på vandet. Modsat overenergi kastet kan præsentationen ikke være bag en forhindring som linebuen ikke kan kommer over. Underenergi kastet er også mere vindfølsom, men skal der en kurve i linen til modsatte side, af overenergi kastet, er det underenergi kastet der skal bruges. Kurvekastet med underenergi kan, udover det vandrette stangplan, også udføres som overhåndskast med en større eller mindre grad af “dårlig” tracking. Med lidt træning i hvordan stangplanet lægges, lidt øvelse i tracking og justering af linebuens hastighed og størrelse, kan du kaste omkring hjørner, præsenterer en flue som havde den ”ømme fødder” eller synke en vådflue langs brinken. Du har fået udvidet dit arsenal af præsentationer, så enhver standplads kan dækkes uanset dybde og forhindring… Knæk og bræk Lars


Referat Generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Tom Thomsen er valgt

2. Formandens beretning herunder udvalgsberetningerne.

Se ”Formandens tillægsberetning” Spørgsmål: vedrørende Dybetsgade, hvad er der sket og hvorfor er det så stort et problem. Svar: Der er fældet træer og åbnet op for underbevoksning med mere vedligeholdelsesarbejde for foreningen til følge. Plus meget mere uden foreningens vidende og ønske. Det vil bestyrelsen ikke acceptere. Bestyrelsen er dog delt i hvordan det skal takles fremadrettet. Juniorudvalgets tillægsberetning: NM fortsætter ikke da der ikke er opbakning fra de andre foreninger til dette arbejde. Tur og arrangementsudvalgets tillægsberetning: Der er afholdt julefrokost i december. Der bliver afholdt endnu en ”fang flere ørreder”- dag senere på året. Der opfordres til at garvede medlemmer melder sig til at hjælpe på dagen. Der kommer en fluebindingsdag den 25 februar. Se ”Vandplejeudvalgets tillægsberetning” Materialeudvalgets tillægsberetning: intet ekstra. Spørgsmål: kan vi undgå at varmen slukkes efter pensionister inden klubaftner. Svar: ja.

Spørgsmål: kan der hænges en brugsanvisning til varmepumpen ved fjernbetjening. Svar: ja Gællespalten og hjemmesiden. Spørgsmål: kommer referater ikke længere på hjemmesiden. Svar: jo, men sekretæren hænger i bremsen.

3. Regnskab og status.

Regnskab gennemgået og viste årsresultat på 19.845,Spørgsmål: har juniorerne ikke tjent noget i 2016. Svar: jo, men det endelige regnskab er ikke færdigt for juniorerne.

4. Indkomne forslag.

Se indkommende forslag Forslaget er vedtaget med 15 ja, 6 nej og 2 blanke. Dette betyder at salg af Dybetsgade eller dele heraf, ikke kan lade sig gøre.

5. Valg af kasserer.

Lars Jakobsen afgår efter tur. Genvalgt.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Gert Kristensen afgår efter tur. Carsten Christiansen afgår efter tur og modtager ikke genvalg. Gert genvalgt Rasmus Hougesen valgt.

7. Valg af 2 suppleanter. Ebbe Dissing valgt Kjeld Brander valgt


8. Valg af 2 revisorer.

Søren Nielsen valgt Preben Frederiksen valgt 9. Valg af én revisorsuppleant. Kristian Nielsen valgt 10. Eventuelt. Spørgsmål: er der kontakt til Jan Ulrich og Per Pedersen vedrørende mistet fiskevand. Svar: Efter 4 år med samtaler uden fremskridt er vi stoppet med dialogen. Vedrørende Hvilshøjgård har vi ikke lov til at fiske, men han er åben for samtale.

Formanden takker for et år hvor medlemmerne også har vist engagement og gerne kommer med ideer og forslag. Formanden takker afslutningsvis Carsten for et stort stykke arbejde i Brønderslev Lystfiskeriforening.

Formandens tillægsberetning Siden den udsendte beretning er der selvfølgelig stadig sket noget i foreningen. Derfor denne tillægsberetning. Det er med stor beklagelse, at vores dambruger gennem 24 år Peter Holm har valgt at fremsætte så store økonomiske krav til DTU AQUA for opdræt af vilde havørreder, at DTU AQUA slet ikke kan gå ind på kravene, og Peter Holm vil ikke lade foreninger betale, idet han siger, at vi har betalt for fiskene én gang igennem vores fisketegnsafgift. Sagen er gået helt i hårdknude, så vi skal nok belave os på at finde et nyt dambrug, hvis vi vil have fisk til udsætning. Det foregår i samarbejde med alle de foreninger, som er ved Peter Holm. Vi prøver i samarbejde med DTU AQUA at finde andre dambrug i vores område, med det er svært, da mange

mindre dambrug er blevet nedlagte, og kun få af de tilbageblevne vil tage vilde fisk ind. Hvordan det her ender er på nuværende tidspunkt meget usikkert, men der arbejdes på højtryk med det, da det er det vigtigste, som er sket for BLF i mange år. Der har været en rekordstor gydefrekvens i år. Der er optalt 530 gydninger i de bække, som vi har gået igennem. Det er lidt flere end sidste år, hvor der blev optalt 491 gydninger, hvilket var hidtil rekord. En del af vandløbene var blevet dårligere, medens andre var blevet betydelig bedre. Sådan skifter det år for år. Gydningen fandt sted i midten af november, hvorefter den næsten gik i stå, men kom i gang igen lige før jul. Det så ud til, at det meste af gydningen var


overstået omkring d. 10. januar, men måske kan der komme et hold senere. Det har vi set før. En nabo i Dybetsgade havde lavet selvtægt på vores grund ved at fælde træer, tage tømret, smide kvaset på vores grund og lave en stor kompostdynge af hans haveaffald, skaffet sig adgang til vores grund ved at der er et stort hul i hækken samt for en del år siden at bygge en terrasse ind på grunden. Det skabte splittelse i bestyrelse for, hvordan vi skulle reagere. Der var holdninger om en politianmeldelse og hegns- og synsforretning, medens nogle mente, at sagen skulle ordnes i mindelighed. Efterfølgende var der flertal i bestyrelsen for, at vi skulle prøve at sælge et stykke af grunden til naboen. Vi har haft kontakt til sagføreren og omkostningerne for et frasalg ligger på omkring 25.000 kr. heri er indregnet landmåler og statsafgift. Vores grund vil således blive ca. 250 m2 mindre, men vil indbringe foreningen ca. 50.000 kr. Vi har fået tilladelse af kommunen til at sælge jordstykket. Efterfølgende har naboen udtrykt, at han ikke længere er interesseret i at købe jordstykket, når det bliver så dyrt med de omkostninger. Nu må vi arbejde på at få naboen til at rydde op på vores grund, plante hullet til i hækken og få genplantet nogle af de træer og buske, som han fældede. Desuden må vi se på problemet med terrassen.

Der kommer nu igen gang i vandrådsarbejdet. Her skal lokalsamfundet tage stilling til, hvilke stærkt modificerede og kunstige vandløb, som skal tages ud af vandplanerne. Desværre ser det ikke ud til, at der ikke kan optages ”glemte” vandløb, som skulle beskyttes efter den forrige vandrammeplan. Per Sonnesen har tidligere siddet i Vandrådet, men har p.g.a. sit arbejde bedt sig fritaget for opgaven. Vi siger Per tak for hans store indsats både som deltager i vandrådet, men også som miljøkoordinator for Danmarks Sportsfiskerforbund i vores område. Danmarks Sportsfiskerforbund er nu i gang med at oprette Natur- og Miljøteams over hele landet. Det er meget svært her i vores område rent mandskabsmæssigt at få dette team besat. Der skal bruges 6- 7 deltagere. Teamet skal dække området omkring Limfjorden og Vendsyssel. Det følgende er møntet på alle foreningens medlemmer både de, som møder op på generalforsamlingen og til foreningens aktiviteter, men især også til de, som blot vil ud at fiske og ikke er aktive i foreningen, men tager det som en selvfølge, at nogen sørger for fiskeriet i Ryå. Det er nu blevet så svært at få frivillige til at deltage i foreningens opgaver herunder bestyrelsesarbejde og andre ledelsesopgaver, at det begynder at true foreningens eksistens. Vi, der i mange år har taget ansvaret for foreningens ve og vel, er begyndt at tænke på at trække os tilbage. Vi har


flere gange prøvet at finde afløsere, men næsten hver gang har det endt med, at de folk, som går ind i arbejdet, er stoppet efter kort tid. Hvis ingen af foreningens medlemmer er villige til at tage over, ender det med, foreningen kommer til at stå uden bestyrelse, når ”de gamle” alligevel trækker sig tilbage. Hvis vi ikke har en veldrevet forening varer det ikke mange år, før der ikke er noget at fiske efter i Ryå. Så må alle foreningens medlemmer, også de passive, finde nye græsgange, hvis de vil ud at fiske.

Jeg køber ikke argumenterne med, ”at man har så meget at gøre med arbejdet og familien”. Det har vi andre også haft hele tiden, men alligevel har vi gjort det, der skulle til. Nu må medlemmerne til at mande sig op. DIN FORENING HAR BRUG FOR DIG. På trods af denne opsang, skal jeg sige tak til alle de medlemmer, som trods alt har givet et nap med i foreningen i årets løb. Jens Andersen.

Vandplejeudvalgets tillægsberetning Efter udsendelsen af vandplejeudvalgets beretning er der sket mere i udvalget. Der er blevet el-fisket 61 havørred hunner og 19 hanner. Desuden er der fanget 9 bækørred hanner. Der er blevet afstrøget 29 havørred hunner og 18 hanner, hvilket gave 10,5 liter rogn. Der blev kun indfanget 1 bækørred hun, så der blev ikke noget bækørredrogn i år. Der er d. 7. december blevet genudsat i alt 82 fisk ved Jerslev Bro.

Gennemsnitslængden på havørrederne var på 58,2 centimeter, hvilket er højere end vi plejer. Vi har deltaget i en del møder om dambrugssituationen. Endnu en tak til aktive medlemmer ved el-fiskeriet, udvalgsmedlemmer og dambruger Per Holm for indsatsen med moderfiskene. Gert Kristensen


Indkommet forslag Forslag: Jeg skal hermed foreslå generalforsamlingen, at der ikke bliver frasolgt jord fra foreningens grund i Dybetsgade. Begrundelse: Foreningens grund er på 1155 m2, og hvis man på et tidspunkt ønsker at bygge på grunden, vil der ikke være plads til en p-plads, hvis der sælges 2-300 m2 fra. Det kunne jo også tænkes, at foreningen på et tidspunkt ønsker at sælge hele grunden (med kommunens tilladelse), hvilket ville være umuligt, da det jo er en form for ”koteletgrund” og så på kun ca. 800 m2. En sådan grund ville blive værdiløs. Ved e.v.t. salg af et stykke af grunden vil m2- prisen for den frasolgte jord stige til ca. det dobbelte til gavn for naboen. Naboens grund vil dermed stige væsentligt i værdi, medens foreningens grund vil blive mere eller mindre værdiløs.

Jeg mener endvidere, at det er helt forkert at sælge et stykke jord til en nabo, som har begået selvtægt ved at inddrage et stykke af BLF´s grund til sin terrasse, fælde træer og buske på grunden uden tilladelse, bortfjernet tømret og henlagt kvaset på foreningens grund. Endvidere har han smidt sit haveaffald på grunden. Endelig har han fældet så meget af hækken, så han kan køre ind på grunden med en trailer fra sin egen grund. Den omtalte nabo bør omgående reetablere hækken i skellet, plante nye træer og buske, hvor de er fældet, rydde haveaffaldet og kvas op og fjerne sin terrasse. Hvis det ikke opfyldes, bør der ske en politianmeldelse. Vh. Olfert Morville


Gællespalten marts 2017  

Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening marts 2017

Gællespalten marts 2017  

Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening marts 2017

Advertisement