Page 1

GÆLLESPALTEN Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening

Lær at binde King fluer...

Historien, materialer og tips til klassiske spey fluer.

Juni 2015 Årgang 43 nr 2


GÆLLESPALTEN EV

BR

udgives af DERSL ØN

K E RIF OR

E

TF

NI

NG

LYS IS

og udkommer: Nr. 1 - marts Nr. 2 - juni Nr. 3 - september Nr. 4 - december Oplag: 50 stk. og på www.b-l-f.dk Trykkeri: DIGIGRAF Redaktør: Lars Jakobsen post@fluekrogen.dk

9LNDQOHYHUH DOWLQGHQIRU Ã%UHYSDSLU Ã.RQYROXWWHU Ã9LVLWNRUW Ã)ROGHUH Ã/¡VEODGH Ã3ODNDWHU Ã0HGOHPVEODGH Ã'HVLJQOD\RXW Ã/RJRV Ã+MHPPHVLGHU Ã.RSLSULQW RJPHJHWPHUH

InHW .RQWDNWRVRJ EXG WLO H QG XIRUSOLJWH

ZZZGLJLJUDIGNÃ7OI

Bestyrelsen / Organisation Formand: Jens Andersen Vester Alle 19, 9760 Vrå Tlf. 30 40 14 07 / formand@b-l-f.dk Næstformand: Gert Kristensen Søndermarken 8, 9760 Vrå Tlf. 98 98 10 86 / else-h-kristensen@mail.dk Kasserer: Olfert Morville Høgevej 9, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 08 55 / kasserer@b-l-f.dk Sekretær: Samuel Sonne Tolstrupvej 36, 9700 Brønderslev Tlf. 23 42 32 91 / buchhavensonne@gmail.com Bestyrelsesmedlem: Carsten Christiansen Langelandsgade 17, 9700 Brønderslev Tlf. 40 47 23 65 / j.c.c@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Peter Kristensen Fini Henriques Kvarter 18, 9700 Brønderslev Tlf. 29 11 28 42 / ptk@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Martin Rubæk Vråvej 905, 9760 Vrå. Tlf. 20 73 27 05 /rubaek-martin@live.com Suppleanter: Lars Jakobsen Jens Erik Jensen Fiskeopsynsmænd: Teddy Pedersen 98 83 71 20 / 27 32 13 59 Carsten Christiansen 40 47 23 65 Freddi Christiansen 28 15 94 46 Ole Troldborg 22 77 33 83 Rolf Dahl 98 82 24 63 / 30 82 25 63 Steen Rubæk 98 98 00 27 / 41 22 43 61

Forsidebillede: En æske King fluer bundet af Peter Mulberg, der også er forfatter af artiklen ”En Æske Kings”.


Formanden har ordet... Nu begynder vejret at give fiskene optimale betingelser. Døgnfluer herunder majfluerne begynder at klække, og man kan få et spændende tørfluefiskeri efter bækørreder. Havørrederne begyndte midt i maj at komme ind i åen. De tager også tørfluer, så her er det med at få snøren i vandet. BLF har som tidligere oplyst, fået nyt fiskevand i Klavsholm å fra udløbet i Ryå og op til Lille Kraghedevej. (Se det nye kort på hjemmesiden.) Fiskeriet i Klavsholm å er kun for medlemmer af BLF. Det bliver spændende at se, hvordan medlemmerne tager imod dette nyåbnede fiskevand. Der er blevet oprettet en ny sammenslutning af fiskeforeninger og fritidsfiskerforeninger ved Limfjorden. Den skal tage sig af samarbejde, information, kursusvirksomhed, medspiller for Limfjordsrådets: Havørred Limfjorden og mange andre ting. Der var 29 foreninger med til den stiftende generalforsamling. Der bliver et kontingent på 500 kr. pr. forening til driften af sammenslutningen. Det bliver spændende at se, hvorledes dette samarbejde kommer til at gå. Med indvielsen af det flotte læskur ved Kraghede søen, bliver der bedre muligheder for fiskere og besøgende at gæste søen også i dårligt vejr. Vi håber at alle vil værne om skuret og holde

det pænt, når man forlader det efter besøg. Der arbejdes stadig på det nye klubhus på Spejlborgvej. Selvom vi er kommet langt, er der stadig meget, der skal gøres. Vi håber at kunne være færdige til at tage det i brug, når den nye sæson med klubaftener starter. Vi har foruden tilskud til læskuret fra Grøn ordning, Frilufstrådet og Krista og Hans Risagers Fond også modtaget 10.000 kr. fra SparNord fonden og 30.000 fra Ø. Brønderslev Sparekasse Fond. Disse penge skal bruges på det nye klubhus. Der mangler stadig hænder til at hjælpe med ombygningen. Hvis man vil vise sin gode vilje og give et nap med. Kan man henvende sig til Carsten Christiansen Tlf. 40472365. Der vil som tidligere år blive slået en smal sti langs Ryå på strækningen: Opstrøms Jerslev Bro og Opstrøms Manna Mosevej. I Nørre å bliver der slået nedstrøms Tolstrupvej. I slutningen af august, skal der laves feltarbejde til en ny udsætningsplan for Ryå. Det betyder, at der ikke skal sættes yngel ud i år. De bliver vekslet til ½-års fisk, som skal sættes ud i september. Det bliver spændende at se, hvor stor betydning vores udlagte gydebanker har for ørredbestanden. Arbejdet strækker sig over ca. 14 dage,


og BLF stiller med mandskab til selve arbejdet.

skal holde godt øje med kalenderen på hjemmesiden.

Juniorerne har stor aktivitet her før sommerferien. Oversigten ses bedst på kalenderen på hjemmesiden. Seniorafdelingens aktivitetsudvalg vil lave flere fisketure og forskellige arrangementer her i løbet af året. Man

Med håbet om en god fiskesæson ønskes medlemmerne: Knæk og bræk!

Anne Krogh Lauritsen kunderådgiver Tlf. 9633 5618 Læs mere og book et møde på:

Jens Andersen.

Kurt Landgrebe souschef Tlf. 9633 5632

www.nordjyskebank.dk/kunde Algade 71, 9700 Brønderslev Tlf. 9633 5620

- det sikre valg


En æske Kings... Når talen falder på Spey fluer tænker de fleste nok på lange flagrende hejrehackler og Lady Caroline, men faktisk var de fleste af de tidlige Spey fluer bundet med et mere enkelt hanehackel og blandt disse første Spey fluer finder vi King fluerne.

King fluerne optræder første gang med navn i Francis Francis’s ”A Book on Angling” fra 1867, hvor Purple King og Green King nævnes. Men faktisk optræder lignende fluer allerede i Edward Fitzgibbon’s ”The Book of the Salmon” fra 1850 hvor Spey Number 3 og Spey Number 4 begge har en slående lighed med senere kategoriserede Spey fluer. Det er først i 1872 at A. E. Knox i sin bog ”Autums on the Spey” kategorisere Spey fluerne i de mere eller mindre kendte kategorier: Kings, Speals, Reeachs og Herons. De 3 første kategorier kan være svære at skelne fra hinanden (det er faktisk ikke lykkedes mig at finde en klar definition på forskellene) da de alle, mere eller mindre, består af uldkrop, diverse typer tinsel, hanekropshackle, throat (nogle med og nogle uden) i Teal eller Perlehøne og Mallard vinge. Jeg er da heller ikke i tvivl om at der

har optrådt variationer på kryds og tværs, hvilket leder mig til den konklusion at Spey fluer er en type fluer mere end et specifikt mønster der skal følges slavisk. Det tillader jo en vis kunstnerisk frihed som givetvis tiltaler mange fluebindere.

Jeg har i denne omgang kastet mig over 3 King mønstre som jeg, i mine varianter, mener dækker behovet på en sæson – en mørk, en lys og en kulørt – Black, Green og Red King. Fælles for disse er en krop af uld, flad og oval tinsel, hanehackler, Teal throath og Bronze Mallard vinge. Fælles for disse er en krop af uld, flad og oval tinsel, hanehackler, Teal throath og Bronze Mallard vinge.


Et par bemærkninger til valg af materialer: Krop:

Traditionelt anvendte man Berlin uld til kroppen. Berlin uld er svær at få fat på og det er nok også urimeligt at påstå at man oprindeligt har søgt efter et eksotisk kropsmateriale til disse simple fluer. Snarere er det realistisk at man har anvendt det der lige var for hånden og Berlin uld var netop populært til brodering i 1800-tallet så en tese er at man har anvendt den uldgarn der nu var tilgængelig i ”mors syskrin”. Der er derfor intet i vejen for at anvende en hvilken som helst slags uldgarn der giver den effekt man ønsker. Uni Yarn er ganske udmærket til formålet. Kroppen bestod ofte af blandinger af flere forskellige farver som varieredes henover sæsonen. Jeg syntes man kommer langt med de almindelige farver man får med Uni-Yarn.

Tinsel:

Tinslen har 2 funktioner på fluerne. For det første tjener de som en del af mønsteret og for det andet holder de fast på kropshacklet så det ikke springer op hvis en fisk bider det over. Det betyder at man kan fiske videre med fluen. Sædvanligvis er der 2-3 slags rib på fluerne – de vikles ofte (men selvfølgelig ikke altid) den sædvanlige vej mens kropshacklet vikles modsat. Den sidste rib vikles således efter kropshacklet og låser dette fast. Der er dog også undtagelser til dette idet kropshacklet på nogle mønstre følger ribbens ret-

ning og således ikke låses. Jeg foretrækker rigtigt metaltinsel som desværre er blevet vanskelig at få fat i. Den oprindelige Lagartun French flat tinsel produceres ikke mere, men mylar er et udmærket substitut. Et andet er Uni-French Embossed tinsel som dog ikke fås i en glat udgave og derfor ikke giver den helt rigtige effekt, men dog en interessant effekt.

Kropshackel:

Et af de store problemer med Speyfluer af de tidligere typer er at finde de rigtige fjer til kropshackler. De fleste tænker hejre, men hacklerne til King, Speal og Reeach fluerne – og en række andre – kommer fra en almindelig, nu uddød, hane! Well, helt almindelig er den ikke, men det har den formentlig været. Spey Cock kaldtes den og menes at være en særlig race som har befundet sig enkelte steder langs River Spey. Fjerene stammer fra siden af halen og deres vigtigste egenskaber er lange bevægelige fjerstråler.


I dag ville mange vælge Schlappen, men gode Schlappen fjer er svære at finde og endnu sværere er det at finde dem i de rigtige farver, nemlig naturlig sort og naturlig brun. Stort set alle Schlappen fjer i dag er indfarvede og derfor, efter min mening, ubrugelige. Kvaliteten er desuden skræmmende dårlig. Derfor køber jeg fjer til udsmykning – de fås i den rigtige sort/grønne variant og den lyse brune tilsvarende. Der er ikke så mange fjer i et bundt men prisen er rimelig. Søg på ebay efter rooster tail feathers eller rooster tail schlappen – der har jeg fundet de bedste fjer. Som man kan se er det helt almindelige ”hønsefjer” (altså hane). Et alternativ er at finde en lokalt der holder høns og som har egnede haner. Jeg binder hacklet ind med spidsen først fordi jeg ønsker de længste fibre forrest på fluen. Mange steder nævnes det at den traditionelle metode er det omvendte.

Throat:

Enten Teal eller Perlehøne – eller ingenting. Jeg syntes dog lige det giver den sidste finish med en teal eller perlehøne fjer.

Vinge:

Den største udfordring på Spey fluerne er at få en korrekt, lavt siddende vinge med den rigtige profil fra siden og forfra. Profilen forfra og bagfra skal ligne bunden af en båd der vender på hovedet.

Vingen består af fjerstråler fra 2 matchede Gråandrik fjer, kaldet Bronze Mallard og for at få en rigtige facon skal de tages fra det rigtige sted på fjeren. Som det ses her på billederne skal vingen tages nederst på fjeren da fjerstrålerne her er buede og giver den rigtige facon. Der kan tages til 1-3 vinger på en fjer. Vingens proportioner skal også være rigtige idet vingen ikke må være længere end til krogbøjningen og da fjeren ideelt set skal indbindes på det nederste af fjerstrålerne hvor de er bløde, kræver det at man vælger fjerstørrelse i forhold til krogsstørrelse. Strippen på billedet er til vingen på bagsiden af krogen, altså den højre set forfra. Den rigtige fjer gør også arbejdet med vingen væsentligt lettere. Jeg anbefaler at man køber sine Mallard fjer – og teal for den sags skyld – hos Cookshill


Fly Tying i England og at man til de større fluer vælger selectede fjer og til throat til de store fluer XL selected Teal fjer da store teal fjer er svære at få fat i. 2 af de mest læste bøger om Spey fluer er Veverka’s ”Spey flies and how to tie them” og Shewey’s ”Spey Flies and Dee Flies”. Selv mellem disse to er der små uoverensstemmelser i bindebeskrivelserne, hvilket overbeviser mig om at der er mange måder at binde en Spey flue på. I sidste ende skal fluen jo tiltale en selv og når man oven i købet binder fiskefluer og ikke udstillingsfluer, ja så kan man tillade sig at have et mere

nonchalant forhold til de oprindelige mønstre. Bøgerne indeholder et væld af mønstre, historie, materialelære og bindeteknik, og kan klart anbefales til den som vil i gang med Spey og Dee fluerne. Faktisk vil jeg sige de er nødvendige…… Her følger så mønstrene på Black, Green og Red King i min version – det er fiskefluer og jeg er ikke verdens bedste fluebinder, men billederne giver en god idé om hvordan fluerne kan se ud. Jeg har valgt at binde min tinsel den modsatte vej og hacklet den normale vej på alle fluer. Alle er bundet på TCM 202SP. Butt: rød Uni-Yarn 3-4 tørn Krop: sort Uni-Yarn Rib: flad guld, flad sølv og guld oval. Hackle: sort hane Throat: teal Vinge: Bronze Mallard Tråd: sort Krop: Uni-Yarn Olive Rib: flad guld efter fulgt af flad sølv som låser hacklet. Hackle: rødbrun hane Throat: teal Vinge: lys Bronze Mallard Krop: Uni-Yarn rød Rib: flad guld efterfulgt at oval sølv som låser hacklet Hackle: rødbrun hane Throat: teal Vinge: lys Bronze Mallard


10. August 2013 – Martin Rubæk, Havbars 3,1 kg 65 cm

Søren • Camilla •

John • Kirsten • John K • Carl

GN

VA G

Tillid gennem 25 år

Frederikshavnsvej 58, Hjørring, tlf. 98 90 15 11 Østergade 123, Brønderslev, tlf. 98 82 57 11 Gørtlervej 3, Pandrup, tlf. 98 24 64 66 Sæby Landevej 396, Tårs, tlf. 98 95 83 11 Nørregade 1, 9870 Sindal, tlf. 98 93 51 57 9850 Hirtshals, tlf. 98 94 43 66 www.baggesen.dk

T


Havbars og hornfisketur til Skagen Nordstrand Dato: Tirsdag 16. juni Afgang fra B-l-F’s klubhus kl. 17.00 Tidsrum: 17:00 – 24:00 Havbarsen er min absolutte favoritfisk, når det kommer til aggressive hug og stor grådighed. Det er en fantastisk fighter, der kaster sig over dit blik med stor iver efterfulgt af store rusk med hovedet. Samtidig er det en formidabel spisefisk på grillen med sit lyse faste kød og solide skindside der tåler høj varme. Fiskeriet er enkelt, og vil være en optimal mulighed for alle, da der fiskes vadene i vandet på bar sandbund eller fra land. Der kan fiskes hele aftenen, men normalt er de gode perioder hen under aften. Udover bars vil der også være mulighed for en masse hornfisk, og måske en ørred til en heldig.

Medbring din almindelige kystudrustning, men lad de små blink blive hjemme. Eksempler på afprøvede blink: Sølv/ grøn møne silda (22 g), bornholmerpil (28-32 g) grøn eller forsølvet og snaps (30 g) messing/sølv. Og til de magelig en stol, når benene skal hviles. Så burde du være fuldt udrustet til fiskeriet. Foreningen vil være vært med en grillet pølse på stranden henunder aften. Vel mødt! Tilmelding ved Martin Rubæk på tlf. 20 73 27 05 eller mail rubaek-martin@ live.com senest 8. juni. Vi arrangerer fælles kørsel. I tilfælde af dårligt vejr, vil der blive valgt alternativ destination.

M KRISTENSEN K

MICHAELPA S

MURER-AUT.KLOAKMESTER Tlf. 40 14 54 20 LUNDENSVEJ 99 - 9700 BRØNDERSLEV


Carsten Frederiksen og Gerda Jensen holdt tale ved indvielsen.


Indvielse af læskur v/Kraghede søen Søndag d. 3. maj i forbindelse med den årlige fiskekonkurrence: Majturen blev det nye læskur indviet. Der var omkring 70 deltagere til indvielsen. BLF´s formand Jens Andersen holdt indvielsestalen, hvor han takkede sponsorerne fra Grøn Ordning, Friluftsrådet og Krista og Hans Risagers fond for de store doneringer, som de har ydet til læskuret. Han ønskede også, at alle brugere af søen både fiskere og lokale gæste må få glæde af læskuret. Han håbede at alle ville være med til at værne om det flotte kaffeskur. Formanden takkede alle de aktive , som havde hjulpet med det store arbejde at få bygget læskuret. Formand for Brønderslev Kommunes Teknik- og miljøudvalg Carsten Frederiksen og formand for Friluftrådets lokalafdeling i Brønderslev Gerda Jensen som repræsentanter for sponsorerne Grøn ordning og Friluftrådet

holdt også indvielsestaler. De hjalp begge med til at klippe snoren til indvielsen af skuret. Selve klipningen blev dog foretaget af foreningens juniormedlem Rasmus Kristensen, idet Rasmus havede hjulpet til med bygningen som et fuldgyldigt voksent medlem af foreningen. Flot! Herefter blev læskuret overdraget til medlemmerne, som flittigt tog det i brug. Efter indvielsen var foreningen vært ved et lille traktement. Der lød mange rosende ord om læskuret fra deltagerne ved majturen, hvilket selvfølgelig glæder, når man ved, hvor stort arbejdet med projektet har været. P.b.v. Jens Andersen.


27. sep 2015 Kl. 00:00 Konkurrencestart Kl. 14:00 Indvejning, Gravensgade 10, 9700 Brønderslev Indvejningen åben fra kl. 13:00 Kl. 15:00 Præmieoverrækkelse Tilmelding til Havørred dagen åbner d. 1. september. Salgssteder bliver offentliggjord på www.b-l-f.dk Prisen: Senior: 100 kr. Junior: 50 kr. (Man er junior til 18 år) Konkurrencen er åben for alle. Husk statsfisketegn - alle vil blive kontrolleret ved indvejning af fisk. Husk indbetalingskvittering fra salgssted eller webshop. Ved præmieoverrækkelsen bliver der trukket lod om ”klappe-præmier” på deltagerbevis/indbetalingskvittering.


Resultat fra Maj turen Gedde.: 1. Steen Rubæk (3,6 kg) 2. Michael (2,25 kg) 3. Charlotte (2,20 kg) Skaller 1. Jeppe Lund Jakobsen (19 cm) 2. Fredeik Svendsen og Rasmus Frost (17 cm) Først fangede fisk.: Steen Rubæk & Frederik Blok For junior udvalget starter Maj turen allerede Lørdag kl 13.00, her var vi samlet 10 unge fiskere til at fiske skaller, som skulle sælges til konkurrencen. I år var vi ikke særlig heldig med vejret, og vi fik desværre ikke så mange som vi kunne ønske os, men det gik.

På selve konkurrencedagen, blev de først mødt med en let diset ud over søen og et svane par. Et smukt syn, som varslede om en god dag i vente. Det blev en fantastik flot dag med højt solskin og en del fisk på krogen. Dejligt at se så mange deltagere og besøgende på dagen, Maj turen er efter hånende er blevet en traditionsrig dag, mange fine præmier, flotte fisk, hyggelig stemning, og sidst men ikke mindst en god frankfurter på grillen. Også medierne var det lykkes at trække ud til Kraghede søen, både nordjysk stiftidende og TV 2 Nord, dejligt at de kunne finde tid til lidt fiskeri i pressen. Sæt allerede nu kryds i kalender til næste år, den først søndag i Maj. Vi ses Mvh Junior afdeliingen BLF


Aalborg - Brønderslev

www.elektro.dk El-Håndværktøj Elektromotorer Nødstrømsanlæg Gearmotorer

Salg / Reparation Støvsugerer Ladeapperater Svejsemaskiner

Døgvagt - 98 82 07 00 Øster Kærvej 12 - 9700 Brønderslev - Tlf. 98 82 07 00 - Fax 98 82 41 01


Juniorerne har ordet... Vi har allerede nu været en ude at fiske bla i Mariager, Limfjorden, Kraghede søen, samt private søer. Alle turene har været flittigt brugt af junioren, ikke altid med de store fangster, men altid med masser af godt humør og god stemning. De næste ture vi har på programmet er til Limfjorden efter hornfisk, til kyster efter fladfisk, samt til Ryå og fiske havørred. Husk at holde øje med vores hjemmeside for informationer om diverse ture m.m. Der er blevet afviklet 2 afdelinger af NM. Første tur gik til Limfjorden, efter sild, hornfisk og havørred, det blev til lidt sild og hornfisk, men nok til at vi lå os i spidsen. Anden tur gik til Sjørup sø ved Års, en stor sø hvor vi aldrig før har afholdt NM, et dejligst sted med gode fiske muligheder. Her kunne der fiskes efter gedder, aborre, skaller, sandarter, vi fangede lidt skaller og et par gedder. Vi fik udbygget vores for spring, således at vi nu er 400 point foran de nærmeste forfølger, som ar Trend. Næste gang som er til September skal vi til Hirtshals havn Lystfiskeriet dag blev i år afviklet den 17. Maj, BLF afholdte dagen ved Kraghede Søen, en blæsende dag, men dog en del solskin. Vi havde besøg af ca. 40 håb fulde børn, fædre, mødre og bedsteforældre, som alle fik en god dag

med masser af oplevelser, der blev fanget en del skaller, og end nogle gedder. Vi havde modtaget en del præmier fra DSF som vi ivrigt delte ud af til børnene. Der var endvidere mulighed for at lave snobrød, få en hyggelig snak eller bare gå en tur i området. Også mange af foreningens trofaste medlemmer havde fundet vejen til søen denne dag. Vi havde 2 junior med til DM i fluebinding i Kolding, desværre blev det ikke til nogen placering. KLUBAFTEN hver torsdag sidst klubaften inden sommerferie den 18. Juni, Tjek hjemmesiden, da vi som regel vil tage ud og fiske. Vi starter op efter sommerferien Torsdag den 20. August. Knæk og Bræk Juniorafdelingen


Ny udsætningsplan for Ryå I august, skal der laves feltarbejde til en revidering af udsætningsplanen for Ryå. Det forestås af Danmarks Fiskeriundersøgelsers afdeling for Ferskvandsfiskeri. Den gamle udsætningsplan stammede fra 2007, og er nu 8 år gammel, så det er tiden, hvor den skal revideres, idet der jo sker mange forandringer med et vandløb over så lang en periode. Ved feltundersøgelsen bliver alle småvandløb besigtiget og vurderet, hvor gode opvækstvande, de er. En del af dem bliver tillige elektrofisket, for at måle, hvor stor ørredtætheden er af de forskellige aldersgrupper af ørreder. Ud fra vurderingen af, hvor god ørredbiotop bækken er, bliver det vurderet, om den fundne ørredtæthed er stor nok. Hvis den ikke er det, bliver der udsat de manglende antal fisk, så bækken kan blive fyldt op.

I de større dele af vandsystemet kan man ikke måle fiskebestandens størrelse nøjagtigt nok ved el-fiskeri. Her bliver udsætningsbehovet vurderet efter, hvordan vandløbet er som ørredbiotop og hvor stor vandløbsstrækningerne er. Den samlede vurdering af udsætningsbehovet kommer så i de næste 9 år til at danne grundlag for udsætningerne i Ryå vandsystemet. Brønderslev Lystfiskeriforening skal stille med mandskab til at hjælpe biologen med feltarbejdet i de 14 dage, som undersøgelsen kommer til at tage. Det er et meget interessant arbejde, som mange nok gerne vil deltage i, for på den måde, får man syn for sagen for hvordan situationer er for ørrederne i vores å. Jens Andersen.

Udsætningerne foretages i henhold til udsætningsplanen.


ENESTE FORHANDLER I NORDJYLLAND


Gællespalten juni 2015  

Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening, juni 2015

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you