Page 1

GÆLLESPALTEN Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening

Fritidsprisen går til BLF

Peter Kristensen modtog fortjænt kommunens fritidspris

Havørred på tørflue

På maj- og tørflue fiskeri med Per Tofting

Juni 2013 Årgang 41 nr 2


mere end fluestAenger i topklAsse.

Det er med stor glæde at vi byder velkommen til en ny model i Sage familien – Sage 4600 hjul serien. Frækt design i kombination med Sage´s efterhånden velafprøvede bremse system – en kombination som giver maksimal glæde ved fiskevandet. Den nye 4600 serie fås i 2 farver: storm og stealth og i tre størrelser, fra #5 til #9. 4650 4660 4680

lineklasse: # 5/6 lineklasse: # 6/7 lineklasse: # 8/9

Vægt: 135 gram Vægt: 142 gram Vægt: 156 gram

B R A S H O L T JAGT • FISKERI • OUTDOOR Vandværksvej 29 • 9800 Hjørring Tlf. 96 23 29 00 • info@brasholt.com w w w. b R A S h O lT. c O m

Pris kr: Pris kr: Pris kr:

2.990,3.290,3.490,-


GÆLLESPALTEN EV

BR

udgives af DERSL ØN

K E RIF OR

E

TF

NI

NG

LYS IS

og udkommer: Nr. 1 - marts Nr. 2 - juni Nr. 3 - september Nr. 4 - december Oplag: 50 stk. og på www.b-l-f.dk Trykkeri: DIGIGRAF Redaktør: Lars Jakobsen post@fluekrogen.dk

9LNDQOHYHUH DOWLQGHQIRU Ã%UHYSDSLU Ã.RQYROXWWHU Ã9LVLWNRUW Ã)ROGHUH Ã/¡VEODGH Ã3ODNDWHU Ã0HGOHPVEODGH Ã'HVLJQOD\RXW Ã/RJRV Ã+MHPPHVLGHU Ã.RSLSULQW RJPHJHWPHUH

InHW .RQWDNWRVRJ EXG WLO H QG XIRUSOLJWH

ZZZGLJLJUDIGNÃ7OI

Bestyrelsen / Organisation Formand: Jens Andersen Vester Alle 19, 9760 Vrå Tlf. 30 40 14 07 / formand@b-l-f.dk Næstformand: Gert Kristensen Søndermarken 8, 9760 Vrå Tlf. 98 98 10 86 / else-h-kristensen@mail.dk Kasserer: Olfert Morville Høgevej 9, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 08 55 / kasserer@b-l-f.dk Sekretær: Lars Jakobsen Lærkevej 9, 9440 Aabybro Tlf. 26 28 75 07 / post@fluekrogen.dk Bestyrelsesmedlem: Carsten Christiansen Langelandsgade 17, 9700 Brønderslev Tlf. 40 47 23 65 / j.c.c@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Peter Kristensen Fini Henriques Kvarter 18, 9700 Brønderslev Tlf. 98 82 59 48 / ptk@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Jens Bedsted Fini Henriques Kvarter 18, 9700 Brønderslev Tlf. 61 30 16 85 / besser22@sol.dk Suppleanter: Samuel Sonne Jens Erik Jensen Fiskeopsynsmænd: Teddy Pedersen 98 83 71 20 / 27 32 13 59 Carsten Christiansen 40 47 23 65 Freddi Christiansen 28 15 94 46 Ole Troldborg 22 77 33 83 Rolf Dahl 98 82 24 63 / 30 82 25 63 Steen Rubæk 98 98 00 27 / 41 22 43 61

Forsidebillede: Bjarne med endnu en fin ørred på 57 cm fanget på tørflue i Ryå. Billedet er taget af Per Tofting og hænger sammen med artiklen ”Havørred på tørflue”.


Formanden har ordet... Så begynder havørrederne snart igen at stige op i åen. Vinteren har været lang og hård, og foråret kom næsten aldrig i gang. Måske bliver opgangen dermed forsinket. Bækørreder har man imidlertid kunne træffe, men vejret har været for koldt til, at der rigtigt har været gang i tørfluefiskeriet. Der har imidlertid været gang i mange ting i foreningen. Som der flere gange er nævnt, har vi mistet en hel del fiskevand. Det være sig i Ryå og Nørreå. Man kan på vores opdaterede kort på hjemmesiden: www.b-l-f.dk se, hvor man nu ikke længere må fiske. Vi beder medlemmerne respektere disse aflysninger. Der er både sat smolt, 1-års og yngel ud som vi plejer. Desuden bliver der senere udsat bækørreder, som dog ikke er over mindstemålet. Vi beder medlemmerne fiske meget forsigtigt på disse bækørreder, og vi opfordrer til, at man genudsætter alle bækørreder, så vi igen kan oparbejde en god bestand. Ved Kraghede søen er der blevet fældet en masse buske og træer ud mod vejen, så der bliver større synlighed ind på pladsen. Desuden er risene ude i vejkanten blevet fjernet, så der er blevet lettere at parkere i vejsiden.

Afløbsforholdene er blevet forbedret, så vi nu selv kan bestemme vandstanden i søen. Her tænker vi på til næste sæson at hæve vandstanden i foråret, så gedderne får et større område at yngle på. Bestyrelsen undersøger i øjeblikket muligheder for at få tilladelse og økonomi til at etablere et læskur ved Kraghede søen, som kan bruges af både fiskere og andre, som besøger søen. Bestyrelsesmedlem og juniorleder Peter Kristensen er blevet tildelt Brønderslev Kommunes Fritidspris for sit store arbejde med BLF´s juniorer. Det er en velfortjent pris. Tillykke med den! Brønderslev Kommune har lavet sandfang i flere småbække i Ryå vandsystemet. Det er glædeligt, idet det er en måde at mindske problemerne med tilsanding af gydebanker og hævning af bunden i bækkene. Foreningen skal i juni hjælpe en lodsejer med at etablere et sandfang i Stade bækken. Det vil få stor virkning for de nedenfor liggende gydebanker, som i øjeblikket ofte sander til. Her i sommer bliver omløbsstryget ved Hellum Møllesø etableret, så ørrederne kan nå de gode gydebanker længere oppe i Hellum bæk.


I øjeblikket køres der til lodsejerne for at forny aftalerne om fiskeriet. Her skal nævnes, at vi også har fået tilladelse til at slå en smal sti nede ved udvalgte strækninger af både Nørre- og Rye åen, så vores juniorer og pensionistmedlemmer lidt lettere kan bane sig vej gennem den høje vegetation, når de skal ud at fiske. P.b.v. Jens Andersen

Aalborg - Brønderslev

www.elektro.dk El-Håndværktøj Elektromotorer Nødstrømsanlæg Gearmotorer

Salg / Reparation Støvsugerer Ladeapperater Svejsemaskiner

Døgvagt - 98 82 07 00 Øster Kærvej 12 - 9700 Brønderslev - Tlf. 98 82 07 00 - Fax 98 82 41 01

M KRISTENSEN K

MICHAELPA S

MURER-AUT.KLOAKMESTER Tlf. 40 14 54 20 LUNDENSVEJ 99 - 9700 BRØNDERSLEV


Havørred tørflue

Vi starter artiklen med, at vende tilbage til en juni aften i 2011. Det er i løbet af den sidste uge blevet til flere flotte bækørreder (som selvfølgelig er genudsat), og en enkelt fisk med røde prikker, som ligner en fisk, der har været ude at vende på kysten. Den var blank og manglede de hvide ringe om de røde prikker. Jeg er igen ankommet til åen, og fra tidligere dages fiskeri ved jeg, at majfluen sværmer. Modsat det traditionelle fluefiskeri kommer det første ”kick” allerede ved bilen. Det sker, når man kan se, om der er mange Danicas på vingerne, og er der det, begynder hænder og krop at ryste. Bliver fiskeriet super i dag, og finder jeg et par gode havørreder? De første majfluer lander kort efter på bilen, og jeg kan se mange majfluer henne ved åen. Skal jeg kigge på åen først eller rigge til? Jeg vælger at rigge til, da det kan være svært at rigge til senere, hvis man allerede har spottet gode fisk, og fiskefeberen får overtaget.

Jeg vælger at gå direkte ned til åen, selvom jeg har mere fidus til et par pladser, som ligger noget længere væk. Da jeg kan ane vandet, ser jeg allerede den første ring, og det ligner en god fisk, men jeg prøver at berolige mig selv ved at tænke den lidt mindre. Jeg må bakke væk fra åen igen, for at komme nedstrøms fisken, så der kan lægges et godt kast opstrøms til den. Jeg vælger at gå en 30 meter nedstrøms, for ikke at skræmme fisken, og jeg kan så fiske mig op mod den. Jeg går igen forsigtigt ud til åen for ikke at skræmme andre fisk og tjekker et par minutter, om der er andre fisk, der ringer. Det er der ikke, og fiskeriet starter, fisken viser sig dog ikke igen. Men hvad var det? En fisk viser sig 15-20 meter nedstrøms, den ser rigtig god ud, og virker lidt ”kluntet”, havørred. Hjernen arbejder på højtryk for at finde ud, hvad mit næste træk skal være. Jeg vælger at fiske den nedstrøms, fra hvor jeg står, da jeg er bange for at skræmme den ved at gå op fra åen. Rigelig line bliver lagt i linekurven, godt den var med, og kastet bliver lagt nedstrøm med et ”slange” kast. Fluen driver perfekt, og


der er løsline nok til, at fluen kan drive en meters penge forbi, hvor fisken viste sig. Et voldsomt ”take” og med det samme kan det mærkes, at det er en virkelig god fisk, der har taget fluen. #3 stangen flekser voldsomt og 0,18 forfangsspidsen kommer på arbejde inden en super flot og blank havørred på 57 cm ligger i græsset. 10 minutter senere ligger der en på 56 cm ved siden af. Der er én der har sprunget forfanget om en faskine. Yderlige en bliver mistet og 2 fisk mere på omkring de 55 må en tur på land. SIKKE en aften, og der bør ikke være tvivl om, at hvis havørrederne er i åen går de gerne efter en stor fed majflue.

Beklager køkkenbilledet, havørrederne på 57 og 56, og maveindholdet. De store majfluer lever et farligt liv, når de fra nymfestadiet lægger sig i overfladefilmen og går over til emergerstadiet. Derefter slipper den voksne flue sin nymfeskal, spreder vingerne

og gør sig klar til at forlade vandet for første gang. I luften møder den sine artsfæller, og den yndige parringsdans begynder, majfluerne falder og stiger – falder og stiger. Antallet af majfluer vil i de kommende uger stige. Når parringen har fundet sted, skal hunnen på vandet igen for at lægge sine æg, dunstadiet, den vil lande på vandet med vingerne pegene mod himlen for derefter at flyve igen, lande igen og så videre. Når arten er ført videre ender majfluerne deres liv på vandet igen, med vingerne spredt ud til siderne og døende, spentstadiet. En livscyklus er forbi, og majfluerne har sørget for en ny generation. Majfluernes sværmning har cirka varet en måned, og de har leveret et kæmpe fødeudbud for åens padder, fugle og fisk. For lystfiskeren har majfluerne fået de største fisk op til overfladen, og for min kammerat og jeg starter årets bedste fiskeri i juni, nemlig majfluefiskeriet efter havørred. Udover havørrederne fanges der også mange bækørreder, og de største bækørreder kommer nu også op til overfladen. Fælles for dem alle er, at de gerne tager en stor flydende majflueimitation på overfladen, og derved tilføjer et synligt element til vores i forvejen fantastiske fluefiskeri. Men PAS PÅ for tørfluefiskeriet efter havørred er stærkt vanedannende, og det synlige fiskeri med imitationer af åens byttedyr er nu blevet årets absolutte fiskemæssige højdepunkt, og ja vi fisker også traditionelt havørredfiskeri, laksefiskeri, kystfiskeri mm.,


men intet af det andet fiskeri rammer på samme måde nerven i vores fluefiskeri, som tørfluefiskeriet. Tørfluefiskeriet efter havørred er ikke kun fiskeri med Danica imitationer, og jeg har fundet flere typer af insekter i maven på havørreder, blandt andet en del løbebiller. Hvis der ellers er store klækninger af andre typer insekter går ørrederne også til overfladen efter disse. Blandt andet i Lerkenfeldt å, hvor tørfluefiskeriet efter havørred er meget udbredt, her er der ingen Danica, men til gengæld store mængder af mindre døgnflue arter. Disse døgnfluer sværmer med forskellig styrke fra april/maj til oktober/november, og jeg har fanget havørreder i oktober på tørfluen i Lerkenfeldt. Uanset om det er Danicafiskeriet eller andre typer af insekter der fiskes på, minder selve fiskeriet meget om hinanden. Der kan dog være forskelle, tidspunktet på døgnet for klækningerne kan være afhængige af insekt type, vejr og vind, tidspunkt på året, forskellige åer mm. Til fiskeriet har jeg valgt, at dele fluerne op i 2 grupper, nemlig imitation og provokation. Imitationsfluerne matcher det der er på vandet, og kan fiskes som emergere, duns eller spentspinnere. Nymfer kunne helt sikkert også bruges, men vi vil gerne have det synlige fiskeri. Til højre: Skumbillen, en simpel provokationsflue

Provokationsfluer kan være mange, men den vi foretrækker, er skumbillen. Jeg ser den som provokationsflue, men den kan helt sikkert også ligne, de tidligere nævnte løbebiller og derved være en imitation. Fluen har dog gerne lidt provokerende farvet skum eller gummiben. Vi bruger især fluen til at fiske blindt, og få afsøgt noget vand, dvs. at der ikke fiskes på ringene fisk.

Til Danica fiskeriet bruger vi stort set udelukkende imitationer, som disse.


Danica fiskeriet begyndes, når de første fluer er på vingerne. Sværmningerne begynder tidligst omkring middagstid. Det er svært at sige hvilken vejrtype, der er bedst til at få Danicaen på vingerne. Vi har oplevet store sværmninger i forskelligt vejr, men 2 ting som kan udsætte sværmningerne er kulde og meget vind. Der fiskes typisk på sete fisk, men der kan også fiskes blindt på standpladser/stræk. Fiskeriet foregår typisk opstrøms, hvor man er mest skjult under fiskeriet. (For yderligere information omkring, hvilke fordele der kan være ved nedstrømsfiskeri, vil jeg anbefale DVD-en ”The fish and the fly – Dryfly”). Kastene lægges forsigtigt hen mod den sidste ring, og gerne en lille smule opstrøms denne. Man kan skræmme fisken, hvis fluelinen lander oveni fisken, derfor er det bedre at kaste lidt kortere og forlænge kastet gradvist. Typisk står fiskene tæt på overfladen, når de guffer majfluer, og derved skal flue helst tæt på fisken for at blive set. Hvis fisken ikke tager fluen, kan der med fordel ventes til den har vist sig igen, så man igen ikke skræmmer fisken. Tager den stadig ikke efter et stykke tid, kan man prøve med anden imitation – andet stadie, man kan tjekke om forfanget ikke er helt lige og derved mere synligt. Hardcore bækørredfiskere kan vente ½ timer i mellem en fisk viser sig, inden de fisker på fisken.

Til fiskeriet skal du bruge: Stang: Klasse #3-6 er at foretrække, men andre klasser kan også bruges. Hjul: Passende til stangen, og med god bremse, da der fiskes med tynde forfang. Forfang: 12-15 fode med 0,18-0,16 spids. Brug gerne en spids af flourcarbon på ca. 30 cm, da den synker og derfor er mere usynlig for fisken. Fluer: Som anbefalet i artikel. Jeg vil anbefale en god hjemmeside www. jsonsweden.com, til fluebinding og nogle fantastiske flotte og holdbare købefluer til rimelige penge, dog er fragten lidt dyr. Jsonfluerne skulle ligeledes kunne fås hos Almas og muligvis andre grejhandlere, og ellers findes der masser af andre tørfluer i butikkerne eller på nettet. Tørfluemiddel: Jeg bruger silikone typen ved fiskevandet. Krogløsern: Så bækørrederne kan komme forsvarligt retur igen. Andet grej: Nævnt i vigtigst rækkefølge; linekurv, polbriller, net, kikkert, kamera, forfangsstrækker. Til gengæld når fisken tager fluen, skal tilslaget sidde der. Der findes forskellige gode forslag til, hvornår og hvordan det skal være, men ingen forslag/ ideer slår erfaring, så det bedste er, at få prøvet noget tørfluefiskeri. (Man kan fx øve tørfluetilslaget i P&T eller på skaller i en lokal sø.) Når vi er ved erfaring, kommer denne også ind, når der skal vurderes om en


ringene fisk er en havørred. Der er ingen faste regler, men typisk er havørrederne mere ”kluntet” end sine rødprikkede artsfæller. Så ringene vil tit være mere voldsomme, finnerne på fisken bryder tit overfladen, og der er i det hele taget meget uro i vandet omkring havørrederne. Der skal dog lige advares, at selv den mindste lille ring kan gemme på en større fisk.

Så nu må vi håbe på en god sæson, og hvis der kom en enkelt flom ville det ikke gøre noget. Så vil der typisk komme et træk op, men mon ikke der altid er lidt havørreder oppe i systemet. Lige her inden majfluesæsonen går i gang (d. 15. maj), kan jeg om ikke andet fortælle at bækørrederne er der, klar til at stige til overfladen, og så er der mange uforglemmelige timer forude. Knæk og bræk derude med lidt billeder fra de seneste sæsoner.

Bækørred der tager og ringen der følger

Per med havørred på 63cm og 3,2 kg

Per Tofting og Bjarne Søndergård med tørfluefangster på majflue i 2012


Flere og flere vælger Anne og Kurt

Anne Krogh Lauritsen kunderådgiver Tlf. 9633 5618

Kurt Landgrebe souschef Tlf. 9633 5632

Læs mere og book et møde på:

www.nordjyskebank.dk/kunde Algade 71, 9700 Brønderslev Tlf. 9633 5620

- det sikre valg


Fritidsprisen går til Peter Kristensen Tirsdag d. 21. maj blev Brønderslev Lystfiskeriforenings juniorleder og bestyrelsesmedlem Peter Kristensen af borgmester Lene Hansen hædret med Brønderslev Kommunes frivillighedsspris for sit arbejde med foreningens juniorer. 4 andre foreninger bl.a. Brundergruppen, Kauri, BI-håndbold og Dronninglund Gymnastikforening fik også tildelt prisen for at: Samle trådene og koordinere arbejdet i foreningen; udvise evner til at være et samlende midtpunkt og være engageret, positiv og medvirke til at skabe gode resultater for det frivillige foreningsliv.

Prisen bestod af en krukke lavet af keramikeren: Finn Risum samt et diplom. Begrundelsen for, at Peter fik tildelt prisen var følgende: Peter Kristensen har gennem en hel del år været knyttet til arbejdet med juniorafdelingen i Brønderslev Lystfiskeriforening. Han var fra starten almindelig interesseret hjælper til juniorernes mange arrangementer. De senere år har Peter været i BLF´s bestyrelse med ansvarsområde for juniorafdelingen.

Peter Kristensen modtager prisen af borgmester Lene Hansen.


Fra at juniorafdelingen var næsten ikke eksisterende er medlemstallet nu næsten 5-doblet. Peter har været primus motor for en masse aktiviteter for vores unge medlemmer, således at juniorerne mødes under voksenvejledning hver torsdag aften til undervisning, grejfremstilling og fisketure. Man har yderligere 6 udvekslingsture med de andre nordjyske foreningen, hvor man konkurrerer om det nordjyske mesterskab. Man deltager i danmarksmesterskabet i fluebinding, og Peter sørger for, at juniorerne kan deltage i foreningens udsætninger. Under Peters ledelse arrangerer juniorerne foreningens traditionsrige maj-tur, hvor juniorerne dagen før er ude at fange agnfisk, som sælges på maj-turen til gavn for ungdomsarbejdet. Peter står også for at arrangere fisketur til Norge i sommerferien med juniorerne.

Endelig tager Peter hånd om videreuddannelsen af enkelte dygtige juniorer, idet han sørger for at sende dem på Danmarks Sportsfiskerforbunds juniorlederkursus i efterårsferien. Peter står for at koordinere og gen-

nemføre alt det praktiske i forbindelse med juniorarbejdet herunder den daglige elektroniske kontakt til juniorerne, men også aftaler med forældre og voksne medlemmer om transport og konkrete forhold ved alle arrangementerne. Desuden står Peter for at holde styr på økonomien i forbindelse med juniorarbejdet. På et år bruger Peter utrolig megen tid på arbejdet med Brønderslev Lystfiskeriforenings børn og unge. Med borgmesterens ord: At der er meget brug for frivillige ledere, som bruger mange timer indenfor deres interesseområde, for at give børn og unge bedre vilkår ønskes Peter Kristensen tillykke med den velfortjente pris. P.b.v. Jens Andersen.


Juniorerafdelingen har ordet... Siden sidst har vi haft fuld fart på med at binde fluer, lave blink, knive, sildeforfang og meget mere i klubhuset, alt sammen noget vi gerne skal bruge henover sommeren når der skal fiskes. Vi har også haft besøg af Mads Birkholt som fortalte om nymfe fiskeri i åen, og der blev også tid til at binde et par nymfer. Tusind tak til Mads for en lærerig og inspirerende aften. I øjeblikket fisker vi på livet løs, vi tager ud og fisker hver Torsdag samt enkelte lørdage. Vi har været i Serritslev fiskepark, Mariager fjord, endvidere har vi også været på Egholm samt Rærup. Der har til alle arrangementer været god opbakning med en del fiske på land. Alle ture foregår som sædvanligt i en hyggelig atmosfære med masser af hygge og jokes. Vi har planlagt ture til Hirthals mole, samt en tur med gedde fiskeri. De sidst par ture inden ferien presser sig på vil foregå ved Ryå. Husk at holde øje med vores hjemmeside for informationer om diverse ture m.m. Vi havde i alt 4 junior med til DM i fluebinding i Kolding, desværre blev

det ikke til nogen placering, men der blev høstet en masse erfaring. Der er blevet afviklet en tur i NM som gik til Limfjorden, det blev som sædvanlig en god tur med masser af sild i alt blev der fanget 781 sild af de fire junior afdelinger. Efter første omgang ligger vi nr 2 en flot start, som vi må håbe vi kan leve optil næste gang der er stævne, det er allerede den 26. Maj, hvor turen går til Ryå. Junior cuppen har vi endelig fået gjort op, her blev Nicolaj Lindholm en suveræn vinder og med Rasmus Frost på en lige så suveræn anden plads. Her skal lyde en opfordring til alle junior om at indrapportere deres fangster. Husk, vi har stadig plads til flere Junior, og der er også flere gratis fiskestang og hjul, hvis du melder dig ind i Brønderslev lystfiskeriforening. KLUBAFTEN hver Torsdag sidst klubaften inden sommerferie den 13. Juni, tjek hjemmesiden, da vi som regel vil tage ud og fiske. Knæk og Bræk, Juniorafdelingen

Guldsmed Hansen

Algade 46 - 9700 Brønderslev - 98 82 00 73


Invitation til stor Guideline demodag

Stor Guideline Demodag i samarbejde med Pirken og FFFD Lørdag d. 8. juni kl. 10-14.00 på skydebanevej 14 i Aalborg. Nu har du endelig chancen for at stifte bekendtskab med din kommende nye fluestang. Lørdag d. 8. juni tager vi Guidelines komplette stangserieprogram med ud i det fri. Kom og prøv den splinternye LXI, eller måske deres super populære EXP4. Mulighederne er mange og linerne er imponerende. Vi får besøg af Guidelines kasteinstruktør Hugo Nielsen, som vil være behjælpelig med fremvisning af de forskellige stænger. Jesper Pekruhn fra Guidelines Power Team sidder og binder fluer, så kom og bind med, du skal bare huske dit stik og værktøj. Vi serverer øl, sodavandog sandwich. VI glæder os til at se dig. J

Med venlig hilsen Jægeren og Lystfiskeren, Maren Turis Gade 6 9000 Aalborg. www.jaegeren-og-lystfiskeren.dk


Gællespalten juni 2013  

Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforenings juni 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you