Page 1

GÆLLESPALTEN Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening

Maj-tur geddekonkurrence

Første søndag i maj åbnes fiskeriet i kraghede sø

Peter Tanev foredrag Kom til underholden foredrag på LnadboNord d. 11. marts

Marts 2014 Årgang 42 nr 1


GÆLLESPALTEN EV

BR

udgives af DERSL ØN

K E RIF OR

E

TF

NI

NG

LYS IS

og udkommer: Nr. 1 - marts Nr. 2 - juni Nr. 3 - september Nr. 4 - december Oplag: 50 stk. og på www.b-l-f.dk Trykkeri: DIGIGRAF Redaktør: Lars Jakobsen post@fluekrogen.dk

9LNDQOHYHUH DOWLQGHQIRU Ã%UHYSDSLU Ã.RQYROXWWHU Ã9LVLWNRUW Ã)ROGHUH Ã/¡VEODGH Ã3ODNDWHU Ã0HGOHPVEODGH Ã'HVLJQOD\RXW Ã/RJRV Ã+MHPPHVLGHU Ã.RSLSULQW RJPHJHWPHUH

InHW .RQWDNWRVRJ EXG WLO H QG XIRUSOLJWH

ZZZGLJLJUDIGNÃ7OI

Bestyrelsen / Organisation Formand: Jens Andersen Vester Alle 19, 9760 Vrå Tlf. 30 40 14 07 / formand@b-l-f.dk Næstformand: Gert Kristensen Søndermarken 8, 9760 Vrå Tlf. 98 98 10 86 / else-h-kristensen@mail.dk Kasserer: Olfert Morville Høgevej 9, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 08 55 / kasserer@b-l-f.dk Sekretær: Samuel Sonne Tolstrupvej 36, 9700 Brønderslev Tlf. 23 42 32 91 / buchhavensonne@gmail.com Bestyrelsesmedlem: Carsten Christiansen Langelandsgade 17, 9700 Brønderslev Tlf. 40 47 23 65 / j.c.c@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Peter Kristensen Fini Henriques Kvarter 18, 9700 Brønderslev Tlf. 98 82 59 48 / ptk@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Christian Nielsen Uffesgade 13, 9700 Brønderslev Tlf. 23 36 76 58 / elkrnielsen@gmail.com Suppleanter: Lars Jakobsen Jens Erik Jensen Fiskeopsynsmænd: Teddy Pedersen 98 83 71 20 / 27 32 13 59 Carsten Christiansen 40 47 23 65 Freddi Christiansen 28 15 94 46 Ole Troldborg 22 77 33 83 Rolf Dahl 98 82 24 63 / 30 82 25 63 Steen Rubæk 98 98 00 27 / 41 22 43 61

Forsidebillede: Billedet på forsiden er fra Kraghede sø i ukendt år og taget af ukendt fotograf.


Formanden har ordet... Så er fiskesæsonen skudt i gang. Vi må håbe, at den bliver mindst lige så god som de senere år. Generalforsamlingen blev vel overstået, og vi siger velkommen til Christian Nielsen, som kommer til at stå for Tur- og arrangementsudvalget. Samuel Sonne blev sekretær og overtog formandskabet for Blad- og lodsejerudvalget. Han kom også til at stå for hjemmesiden. Vi siger tak til afgående bestyrelsesmedlem Lars Jakobsen for en stor arbejdsindsats i BLF. Lars blev 1. suppleant til bestyrelsen, og vil stadig stå for bladet og lodsejerkartoteket. På generalforsamlingen blev Gert Kristensen, Carsten Christiansen og Tom Thomsen udnævnt til æresmedlem for deres store og vedvarende indsats for Brønderslev Lystfiskeriforening. BLF har i øjeblikket ansøgninger inde hos Friluftsrådet og Emil Risagers fond, således at fiskeskuret ved Kraghede søen kan bygges i fuldtømmer. Med de tidsfrister, der er ved disse fonde, kan opførslen af skuret først komme i gang til efteråret. Dog bliver pladsen til skuret gjort klar på Søens dag lørdag. d. 15. marts 2014. Her opfordres mange medlemmer til at møde op og give et nap med, så søen kan fremstå pæn og indbydende til den kommende sæson. Vandstanden bliver hævet i søen, så

der bliver flere lavvandede partier, hvor gedderne kan gå ind for at yngle. Når ynglen er kommet op, bliver vandstanden igen trukket ned, så det bliver lettere at fiske. Lodsejerfesten gik godt. Det var 101 deltager. Der var både mødt flere lodsejere og lystfiskere op. Det er glædeligt, at lystfiskere og lodsejere på denne aften kan feste og snakke sammen. Bestyrelse er meget spændte på arrangementet med Peter Tanev. Vi håber på, at der kommer rigtig mange lystfiskere og landmænd. Arrangementet er kommet i stand sammen med Landbrug Nord og flere virksomheder med tilknytning til landbruget. Det er spændende, at landbrugs- og lystfiskerinteresser kan mødes og lave gode ting i fællesskab. Det styrker tilliden mellem de grupper, som før i tiden kunne se lidt skævt til hinanden. Bestyrelsen skal tillige opfordre medlemmerne til at møde talstærkt op til forårets andre arrangementer i foreningen. De nordenfjordske foreninger er igen trukket i arbejdstøjet. Vi har sendt fælles forslag til Danmarks Sportsfiskerforbunds kongres, hvor vi foreslår, at forbundskontingentet ikke i den næste kongresperiode må stige mere end pristallet. Desuden har vi foreslået, at forbundet skal udarbejde en


slags standardformular, som foreningerne kan bruge til deres hjemmesider. Vi har også stillet en forespørgsel til kongressen om, hvordan forbundets miljøkoordinatorer kan bruges i forbindelse mad indførelsen af de nye vandplaner.

ger, el-fiskeri, spuling af gydebanker, slåning af brinker, foreningsarrangementer, større indsats på juniorsiden er blot nogle af de ting, som skal tages fat på i den kommende sæson, for at medlemmerne kan føle, at de får noget for deres medlemskab af BLF.

Der vil igen i år blive udsat fisk med henblik på forøgelse af bækørred bestanden i åen. Desuden vil der blive udsat små ål i Kraghede søen. Der bliver nok at tage fat på i den kommende sæson. Kørsel til lodsejere, renovering af småbække, udsætnin-

P.b.v. Jens Andersen.

Anne Krogh Lauritsen kunderådgiver Tlf. 9633 5618

Kurt Landgrebe souschef Tlf. 9633 5632

Læs mere og book et møde på:

www.nordjyskebank.dk/kunde Algade 71, 9700 Brønderslev Tlf. 9633 5620

- det sikre valg


Årets gydning Årets optalte gydebanker bekræftede, at der havde været en lidt mindre opgang af havørreder i 2013 i forhold til de to foregående år. 2013´s opgang af tidlige gydere var på niveau med 2012 og 2011, men mærkelig nok, var det ikke alle småbække, der i 2013 blev benyttet af de tidlige gydere. Klavsholm å blev flittigt brugt, medens Hellum bæk og Stade bækken kom senere i gang og ikke i samme omfang som tidligere. Der har endvidere ikke været muligt at optælle gydninger på de nyrenoverede 18 gydebanker opstrøms Sdr. Mølle, idet der har været højt og uklart vand hele vinterperioden. Med de formodede gyd-

ninger her, kommer årets gydning til at ligge lige i underkanten af niveauet for sidste år. Der er i 2013/14 optalt 262 gydninger mod 357 i 2012/13 og 363 i 2011/12. Gydningen i den netop overstået sæson har mindst givet 65 l rogn og med maksimal overlevelse, vil det betyde 455.000 stk. yngel. Det skal sammenlignes med, at BLF indvandt 14,5 l rogn ved el-fiskeriet, hvilket kan give 101.500 stk. yngel, så den naturlige gydning er stadig en vigtigere faktor for havørred bestandens størrelse i Ryå.

Aalborg - Brønderslev

www.elektro.dk El-Håndværktøj Elektromotorer Nødstrømsanlæg Gearmotorer

Salg / Reparation Støvsugerer Ladeapperater Svejsemaskiner

Døgvagt - 98 82 07 00 Øster Kærvej 12 - 9700 Brønderslev - Tlf. 98 82 07 00 - Fax 98 82 41 01


i samarbejde med

Tirsdag d. 11. marts kl. 18:30 LandboNord, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev

85,-

Køb din billet her: Inkl. kaffe og kage Online på www.b-l-f.dk Brasholt, Hjørring Statoil, Brønderslev

Nordjyske Bank, Brønderslev Jægeren og Lystfiskeren, Aalborg Brønderslev Maskincenter, Br.slev

Sponsorer

Billet købt v/indgang: Inkl. kaffe og kage

125,-

Peter Tanev fortæller om det danske vejr og hvorfor det tit er bedre vejr morgen og aften. Hvordan kan det være vi her oppe mod nord ofte har mere solskin? Hvad sker der med det danske vejr og klima - skal vi have det varmere, vådere og vildere? Peter krydre det hele med egne erfaringer og fortæller om hvordan fisk og vejr gav udfordringer da man skulle lave programmerne ”Tanev ude med snøren”. Kom til en hyggelig og humoristisk aften med masser af vejrforklaringer og lystfiskerhistorier, fortalt af Peter Tanev.

aut. EL-Installatør

Håndværkervej 6. 9700 Brønderslev www.broenderslevelteknik.dk

Tlf. 98 81 12 12

www.hjallerupmaskinforretning.dk

Elektro - Hotel Phønix - Digigraf - Elektrikeren


Søens dag d. 15. marts Som sidste år opfordres medlemmerne til at møde op ved Kraghede sø til Søens dag lørdag d. 15. marts kl. 9.00. Her skal vi alle give et nap med at forskønne og vedligeholde søen. Desuden skal vi fælde nogle træer for at give plads for det nye læskur ved søen.

Der vil være god brug for motorsave, ørnenæb, skovle, håndsave, grensakse, grebe og andre haveredskaber. Vi ses. Carsten Christiansen.

Vi håber, at mange vil være med til at bruge en formiddag til at sætte søen i stand til den kommende sæson. Tilmelding til Carsten Christiansen, tlf. 40472365

De tre æresmedlemmer fra venstre: Tom Thomsen, Carsten Christiansen og Gert Kristensen.


Udnævnelse af 3 æresmedlemmer På generalforsamlingen blev 3 medlemmer af Brønderslev Lystfiskeriforening udnævnt til æresmedlemmer som påskønnelse for deres indsats for BLF gennem årene. Carsten Christiansen blev udnævnt til æresmedlem af Brønderslev Lystfiskeriforening for sin store og meget omhyggelige og arbejdskrævende indsats med at holde foreningens materiel og faciliteter i bedste stand. Gennem sit positive arbejde i bestyrelse og sin altid villighed til at give et nap med, hvor det trænges, har Carsten sat et meget stort fingeraftryk på hele Brønderslev Lystfiskeriforening. Desuden er Carsten en god fiskekammerat, som medlemmerne gerne vil arbejde sammen med. Tom Thomsen blev udnævnt til æresmedlem af Brønderslev Lystfiskeriforening for sit livslange engagement i foreningens ve og vel. Hans mangeårige, engagerede, villige og store indsats for at forbedre foreningens fiskevand samt for tilgængeligheden til fiskevandet for foreningens medlemmer har været vigtig for Brønderslev Lystfiskeriforening.

Gert Kristensen blev udnævnt til æresmedlem af Brønderslev Lystfiskeriforening for hans mangeårige, store og særdeles aktive, samvittighedsfulde og stabile indsats for foreningens vandpleje, men også for sit positive arbejde i foreningens bestyrelse. Desuden har Gert været en god fiskekammerat ved foreningens klubaktiviteter. Med udnævnelsen følger et diplom samt en æresnål. Desuden bliver æresmedlemmerne kontingentfrie. Må de tre æresmedlemmers indsats give anledning til efterfølgelse fra medlemsskarens side. Jens Andersen.


Munro Killer Der er lidt forvirring omkring fluens korrekte stavemåde. Den mest brugte er ”Monroe Killer”, men det skulle være ganske vist, at ophavsmanden var en grejhandler ved skotske River Spey. Denne grejhandler lød navnet J. A. J. Munro, hvorfor fluens korrekte navn må være Munro Killer. Fluen startede altså sin sejrsgang i River Spey og fortsatte triumftoget langs Norges brusende lakseelve. Fluens succés kan ikke undre, idet den mest af alt fremtræder som en neddroslet Thunder & Lightning. I firserne var fluen min personlige favorit til sommerens natfiskeri i Lindenborg å. Der er dog tale om en flue, som sagtens kan bruges året igennem. Bind eksemplarer i varierende størrelse, kraftigt- og letdressede samt kort- og langvingede. Så er der en Munro Killer til enhver lejlighed. Der er to almindeligt forekommende varianter af vingen. Den ene foreskriver en undervinge af gul silvertippet egern 1½ x kroglængde og derover sort egern 2 x kroglængde. Et par påfugleherl kan indbindes som topping. På den anden version er undervingen ikke af silvertippet egern men af rent gule hår, og hårmaterialet kan f. eks. være blødere rævehår e.l. Fluen på billedet er bundet med lidt kortere vinge end originalmønstret foreskriver og er tiltænkt havørrederne.

Monroe - undskyld! Munro Killer Krog: Laksekrog str. 12 – 4. Tag: Flad eller oval guldtinsel. Hale: Ingen – evt. en guldfasan crestfjer eller lidt gule kunstfibre. Krop: Sort floss – tenformet. Rib: Oval guld. Hackle: Orange hane og blå perlehøne. Vinge: Undervinge af gule hår og overvinge af lidt længere sorte hår. Der bruges bløde hår f.eks. fra tanuki eller ræv – og vingen bindes i vanlig bred dråbeform. Den må dog gerne bindes lidt lang og ikke alt for fyldig. Der kan tilføjes lidt Angelhair i passende nuance og/eller toppes med påfugleherl. Cheeks: Ingen – evt. junglecock eller barred woodduck. Fluen tager sig også godt ud på dobbeltkrog og som rørflue. Knæk & bræk Jørgen Brandt


Juniorer Vi er nu færdige med at binde fluer til DM , og 3 junior har sendt fluer til bedømmelse. Nu går vi alle og venter spændt på udfaldet. DM foregår i år d. 26. april i Vejle. Vi har haft Mads Birkholt og ungdomsskolen på besøg. Mads har også været oppe at binde fluer med os nogle gange STOR tak til Mads. Vi er i øjeblikket på Hedegårdsskolen, hvor der er blevet lavet priest, knive, fangstkroge, støbt blik og andet spændende fiske grej. Det er en fornøjelse at se den iver alle ligger for dagen. Enkelt seniorer har også fundet vej til Hedegårdsskolen`s sløjd lokale. Nu varer det ikke længe før vi skal ud og fiske. I lighed med tidligere år skal vi prøve at fiske mange forskellige ste-

der og arter. Det endelig program ligger på hjemmesiden, så hold øje med diverse arrangementer. HUSK at melde jer til så vi har mulighed for at arrangerer transport mm. Der vil i foråret blive afholdt 2 ture i NM ,med første tur til Limfjorden den 18. Maj du kan se mere om arrangementet på vores aktivitetskalender. Sidst år blev vi nr. 2 til NM, så mød op i år, vi skal gerne have pokalen til Brønderslev i år. Husk Klubaften hver torsdag 19.00 – 2100, hvis ikke der står andet nævnt på hjemmesiden. Vel mødt til 2014 sæsonen. Peter Kristensen


I lighed med tidligere år afholder Brønderslev Lystfiskeriforening geddekonkurrence, den første søndag i maj, når Kraghede sø åbner for fiskeri. Konkurrencen starten kl. 8:00 og der er sidst indvejning kl. 15:00, hvorefter der er præmieoverrækkelse med mange fine præmier. Hold øje med hjemme siden her vil præmielisten blive offentliggjort

Undervejs kan der købes øl, vand og pølser Der er også mulighed for at købe skaller (Overskud fra salg af skaller går til junior afdelingen)

Pris:

Senior 60,00 kr - Senior der ikke er medlem af BLF skal indløse dagkort Junior 30,00 kr

Alle nye junior, der melder sig ind i Brønderslev Lystfiskeriforening på dagen fisker gratis og modtager fiskeudstyr til en værdi af ca. 800 kr. (Gælder så længe lager haves)

M KRISTENSEN K

MICHAELPA S

MURER-AUT.KLOAKMESTER Tlf. 40 14 54 20 LUNDENSVEJ 99 - 9700 BRØNDERSLEV


Generalforsamling 27. januar 2014 25 fremmødte til generalforsamling. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Herunder udvalgsberetninger. 4. Regnskab og status. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af formand (Jens Andersen afgår efter tur). 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Lars Jakobsen fratræder, Peter Kristensen og Samuel Sonne afgår efter tur). 8. Valg af 2 suppleanter. 9. Valg af 2 revisorer. 10. Valg af revisorsuppleant. 11. Evt. - Drøftelse af opførelse af klubhus. I 2013 er Ejvin Andersen og Frank Nielsen gået bort og blev mindet inden generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Tom Thomsen som dirigent for generalforsamlingen Tom Thomsen valg som dirigent. 2. Formandens beretning: Formandens mundtlige tillægsberetning: Tilslutningen til diverse arrangementer er blevet bedre, men der opfordres fra formandens side til at slutte op omkring arrangementerne der arrangeres. Særligt Lodsejerfesten savner tilslutning, og det er vigtigt med tilslutning og opbakning omkring lodsejere. Det bliver vanskeligere at finde nye til opgaver i foreningen, hvilket igen skal påpeges. Vigtigheden af at der tages en tørn har nået et kritisk niveau for foreningens fortsatte virke. Der er et godt samarbejde med lodsejere omkring aktiviteter som slåning af bræmmer, oprensning af bække og spuling af gydebanker. Generelt er lodsejerne positivt stemt og arbejder gene sammen med Brønderslev Lystfiskeriforening.


Der er nu givet tilsagn om økonomi til at bygge et skur ved Kraghede sø, men foreningen er blevet bløde i knæene og kunne godt tænke sig et bedre skur i fuldtømmer. Den ekstra økonomi forsinker opsætningen til der findes yderligere midler. Der er bevilliget og kommet to redningskranse fra TRYG fonten som skal opstilles ved Kraghede sø. Efter sæsonafslutningen i vandløbene, kom der forespørgsler på dagkortfiskeri i Kraghede sø. Det er nu muligt at købe dagkort til Kraghede sø i perioden fra 16. november til 31. marts. Årets gydening ligger efter sidste års antal. Det kan skyldes den sløje opgang, samtidig med at de sene fisk er kommet senere. Vi kan således formentlig nå samme gydening som de sidste par år. Spørgsmål til formandens tillægsberetning: Er det tænkt på noget konkret for at få medlemmer til at deltage mere? Formandens svar: Det som foreningen gerne vil er at flere melder sig som tovholdere ved aktiviteter og tager ansvar for opgaver i foreningen. Er det muligt at forsikre et skur ved Kraghede sø? Formandens svar: Der er tænkt på forsikring og i det omfang det er muligt vil skuret ved Kraghede sø blive forsikret. Er der opfølgning på lodsejerkontakt hos lodsejeren der inddrog fisketilladelsen i 2012/13? Formandens svar: Nej, der blev givet tilladelse til el-fiskeri og der er ikke taget initiativ til yderligere kontakt. Der er besøgt 50 lodsejere i 2014 hvor alle har været tilfredse med samarbejdet, så det er ikke et generelt billede af samarbejdet med lodsejere. Er det muligt med opslag i foreninger, på skoler samt at inviterer til arrangementer for juniorer? Formandens svar: Spørgsmålet genoptages under juniorudvalgets tillægsberetning. Blad og hjemmesideudvalgets mundtlig tillægsberetning: I beretningen blev der nævnt en mulig ny eller opdateret hjemmeside. Vi er landet midt imellem, hvor det gamle fundament er videreført. Indholdet er taget op til revision og struktureret i en ny menu. Så dele af hjemmesiden vil man kunne nikke genkende til, andre vil se og opleves som nyt. Hjemmesiden er i højere grad målrettet medlemmer og gæstefiskere der søger information om Brønderslev Lystfiskeriforening. Det vil sige, først foreningen


som man bliver eller er medlem af, med basisinformation. Dernæst fiskevand, med information om fisk og forhold. Juniorer har en central rolle i fremtiden for foreningen, derfor rykkes de frem til lige efter fiskevand. Fangster og aktiviteter kommer derefter, hvor aktiviteter kommer til at være listet på alle sider. Den opdaterede hjemmeside er aktiv fra d. 28. januar 2014. Spørgsmål til Blad og hjemmeside udvalgets tillægsberetning: Ingen spørgsmål til Blad og hjemmeside udvalgets tillægsberetning. Juniorudvalgets mundtlige tillægsberetning: Juniorer afdelingen har gjort meget for at gøre sig synlig blandt de unge og de der har meldt sig ind i foreningen er oftest aktive juniorer. Men! Flere juniorer er velkomne. Juniorerne har været til rigtig mange arrangementer i gennem året, desværre er det sløjt med tilmeldingen efter arrangementer. Der er taget initiativ til en Facebook side, hvor alle er velkomme. I 2013 er 2 juniorer blevet instruktører. De 2 nye instruktører bidrager aktivt til foreningens aktiviteter med juniorerne. Mads Birkholt har der været en god samarbejdspartner og det fortsætter med. Det har af flere omgange været på tale med opsætning af plakater og uddeling af brochurer på skoler. Der er ved at komme et godt drive omkring aktiviteterne, hvor også forældre bakker godt op om aktiviteterne. Spørgsmål til Juniorer udvalgets tillægsberetning: Vedrørende facebook - der findes en aktiv gruppe for fiskeri, hvilket kunne være en god vinkel? - der sendes link til juniorerafdelingen. Juniorudvalgets svar: Der er bred opbakning til brug af sociale medier og de unge er dygtige til at bruge dem. Det er også de unge der har taget initiativet og vedligeholder Facebook siden. Kunne det tænkes at en fast dag med mulighed for at tage en ven med kan have en positiv effekt? Juniorudvalgets svar: Allerede i dag, må de unge tage en ven med. Den mulighed benyttes regelmæssigt. Det tages med som mulighed at lave en fast dag/dato for ”ta’ en ven med” Det bedste er at fange unge via skolen og evt. inkluderer det i undervisningen - fremsat som ide. Juniorafdelingens svar: Der har aktiviteter i Serritslev hvor 2 skoleklasser fi-


skede sammen med Brønderslev Lystfiskeriforening - det gav ikke resultat. Forslag om reduceret medlemskab til juniorer, kontra alternativt afvikling af foreningen. Hvis det ikke er økonomi, så må der være noget andet som er problemet... Juniorudvalgets svar: Bestyrelsen er opmærksom på problematikken og tager muligheden op ved førstkommende lejlighed. Vandplejeudvalg mundtlige tillægsberetning: El-fiskeriet gav i 2013 følgende resultat: Der blev fanget 80 havørreder og 31 bækørreder samt 5 gedder på i alt 2 ture. Der blev indvundet 14,5 l rogn. Der var næsten ikke noget bækørredrogn. De strøgne eller ikke modne moderfisk er genudsat ved Ålborgvej i Ryå. Vi har i år fået ombygget vores el-fiskeanlæg, så der er blevet indskudt en variotransformer. Det betyder, at vi kan regulere spændingen efter forholdene i åen. Desuden købte vi også en ny generator, men vi fik heldigvis solgt den gamle. Ombygningen har været dyr, men nødvendig. Det nye anlæg skulle køres ind, og det gav nogle diskussioner. Det er imidlertid el-fiskeformanden, som har det sidste ord, når der skal skæres igennem meningsforskelle. Der skal herfra lyde en tak til de aktive medlemmer ved el-fiskeriet, udvalgsmedlemmer og dambruger Peter Holm for et godt samarbejde i årets løb. Spørgsmål til Vandplejeudvalgets tillægsberetning: Der el-fiskes i ”tomt vand” da vandløbet var barberet ned og der var få gemmesteder. Er der tænkt på alternativer? Vandplejeudvalgets svar: En kombination af omstændigheder kan have bevirket oplevelsen af et dårligt el-fiskeri, men el-fiskeriet har generelt været godt når der ses på den mængde af rogn det er blevet til. Lodsejerudvalg mundtlige tillægsberetning: Ikke noget at tillægge beretningen. Materiale udvalg: Ikke noget at tillægge beretningen. Tur og arrangement: Samuel tiltrådte bestyrelsen og tur og arrangement umiddelbart inden Havørred dagen. Hvilket vanskelig gjorde arrangementet, der samtidig blev flyttet frem til september. Omstændighederne taget i betragtning forløb Havørre dagen acceptabelt.


Tilslutningen til klubaftnerne er blevet bedre, og der laves knive, bindes fluer osv. blandt de der kommer til klubaftnerne. Fremadrettet tilstræbes det at arrangementer bliver opslået på hjemmesiden i godt tid, så det vil blive lettere at følge med og melde sig til kommende aktiviteter. Tur og arrangement er afhængig af tilbagemeldinger på hvilke aktiviteter der ønskes fra medlemmerne og er åben for forslag. Spørgsmål til Tur og arrangement udvalgets tillægsberetning: Ingen spørgsmål. Beretninger godkendt. 3. Regnskab og status: Regnskab godkendt. 4. Indkomne forslag: Der ingen indkommet forslag. 5. Valg af formand: Jens valgt som formand. 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen fremsætter Samuel Sonne og Peter Kristensen til genvalg. Generalforsamlingen bedes finde en person til bestyrelsen, da det ikke har være muligt for bestyrelsen at finde en person der ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet. Chris Nielsen modtager valg til bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter: Lars Jakobsen og Jens Erik valgt som suppleant. 1. suppleant: Lars Jakobsen 2. suppleant: Jens Erik 8. Valg af 2 revisorer: Rolf og Søren modtager genvalg 9. Valg af revisorsuppleant: Prebarn Frederiksen.


10. Evt. Æresmedlemskab tildeles: Tom Thomsen Gert Kristensen Carsten Christiansen Drøftelse af nyt klubhus: Der har været mange negative tilbagemeldinger på det nuværende klublokale, omvendt har mange ment at da der ikke kommer flere til aktiviteter, behøves der ikke noget stører eller bedre. Det kunne også tænkes at bedre faciliteter og lokaler vil være medvirkende til at inspirer flere til at deltage i aktiviteter og klub arrangementer. En arbejdsgruppe har set på mulighederne for at bygge et klubhus i Dybetsgade. Der er opsat en række kriterier for at et evt. nyt klubhus i Dybetsgade: • Klubhuset skal fortrinsvis være finansieret af anden vej end Brønderslev Lystfiskeriforenings medler. • Klubhuset skal være stort set vedligeholdelsesfrit. • Driftsudgifterne skal være på et minimum, men de forventes at ville medføre en kontingentstigning på ca. 150,- pr medlem pr år. • Klubhuset skal være fleksibelt i sin anvendelsesmuligheder, så flere kan have aktiviteter samtidig. Det forventes at et færdigt klubhus vil koste omkring 1,2 million og være på 140 - 150 m2 Arbejdet med at søge midler hjem og arbejdet frem til et klubhus står færdigt er enormt. Inden der arbejdes videre med planerne om et nyt klubhus vil bestyrelsen derfor høre generalforsamlingens mening for og imod et sådan projekt, med de nævnte forudsætninger taget i betragtning? Hvis der træffes en endelig afgørelse skal en samlet forening være beslutningstager enten ved en urafstemning, generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen havde en klart overvejende positiv stemning og argumentation for at der arbejdes videre med at skaffe økonomi til klubhus.


DIVER SONIC BOOT

ALTA WADERS

Ubetinget en af de aller bedste åndbare waders på markedet. Waderne er fremstillet uden de klassiske syninger, hvilket mindsker risikoen for utætheder væsentligt. 4-lags membran i meget slidstærkt materiale med et vandsøjletryk på hele 30.000 mm.psi, lynlås, 2 store frontlommer med vandtæt lynlås og lommer med fleece foring. Vejl. pris kr. 3499,-

Er du træt af waist waders med dårlig pasform og ringe holdbarhed, har Guideline nu endelig lavet en Waist waders, med fantastisk pasform og dejlig kraftig kvalitet. Sømmene er svejset sammen med den nyeste Ultra sonic teknologi, som netop gør at man nu kan lave waders uden brug af nål og tråd.

VORES BEDSTE PRIS

2999,-

Vejl. 2699,-

CORE LIGHT PANTS

Mikael Frödins begejstring for disse bukser var ikke til at tage fejl af, da han besøgte Jægeren og Lystfiskeren i januar. Vi har selvfølgelig bestilt buksen på hans opfordring og de er bare rigtig lækre. De skal prøves. Vejl. 1299,-

VORES PRIS

INTRO PRIS

999,-

2199,-

KUN

1299,FRA

1399,MICROWAVE SPIN

Den populære LPXe spinnestang har fået et "facelift" En helt ny type microwave øjer er monteret på denne serie, som giver længere kast og en lettere stang. Det mest revolutionerende indenfor spinnestænger gennem en længere årrække.

Jægeren &

Lystfiskeren

KORKERS BUCKSKIN

Her har du vadestøvlen som dækker alle forhold, uanset om du fisker i åen, på kysten eller elven. Korkers Buckskin vadestøvlen leveres nemlig med udskiftelig sål, så man frit kan vælge mellem filt eller gummisål. Og der kan købes nye såler når de gamle er slidt op. Ganske enkelt genialt.

Åbningstider

Mandag - torsdag kl. 10.00 -17.30 Fredag kl. 10.00 - 18.00 Lørdag kl. 10.00 - 14.00 Maren Turisgade 6 · 9000 · Aalborg · Tlf. 98 13 94 00 www.jaegeren-og-lystfiskeren.dk


Gællespalten marts 2014  

Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening december 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you