Page 1

GÆLLESPALTEN Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening

Aktivitetsoversigt 2014/15

Blandt andet kasteundervisning d. 20.august

Juni 2014 Årgang 42 nr 2


DE T BLI VE R EN. FA NT AS TIS K A-S AES ON

Det er vi helt overbeviste om ! Sage One Switch 11'6"

Scott Radian

Lange kast – korte kast – flydeliner – synkeliner – grove forfang – store fluer – lange tynde forfang – små fluer – en hånd – to hænder – overhånds kast – underhånds kast... Sage One Switch stængerne magter alle opgaver. Den perfekte å-stang til næsten alle forhold, kom og mærk den "live" i butikken.

En nyhed som vil få garvede å-fiskere til at spærre øjnene op. Er du til enhånds fiskeri efter de store blankfisk. Så må og skal du prøve denne udgave. Max føling og stor linekontrol i kombination med høj linehastighed... det er ikke nemt at finde i andre modeller på markedet.

11,6" #5 - #6 - #7 eller #8.

Scott Radian 10" #7

PRIS kr. 7.699,-

NYHED Daiwa Exceler Seatrout spin Specielt fremstillet 3-delt spinnestang med henblik på lakse og havørred fiskeriet. Og i længder, som gør det muligt at fiske effektivt, langs de tilgroede å-strækninger. Vælg mellem: 9' - 7-28 gram:

kr. 1.299,-

11' - 10-40 gram:

kr. 1.599,-

kr. 1.199,-

10' - 7-28 gram

Patagonia Sweetfish Pack Vest

PRIS kr. 5.999,-

Daiwa Procaster A

Stor dagturs rygsæk med detaljer som er specielt fremstillet til fiskeren. Rygsækken leveres med en fiske vest "påmonteret" så alle de nødvendige små ting er inden for rækkevidde. Du kan selvfølgelig afmontere vesten og bruge hver ting for sig.

Det fornuftige valg, som giver dig stor fiskeglæde ved åen. Hjulet er forsynet med 7 kvalitets kuglelejer, der sikre dig en jævn stabil gang. Hjulet bliver leveret med 2 spoler, hvor den ene er på spolet fletline. Du kan frit vælge mellem 3 størrelser: 2500 – 3000 – 4000

Petzl Tikka RXP

Rapala leddelt synkende wobler

KUN kr. 1.399,-

kr. 1.399,-

KUN kr. 999,-

12' - 10-40 gram

Scientific Anglers Supra WF-line Ingen raketvidenskabs line. Bare en fantastisk traditionel flueline som kaster og fisker som den skal! Vælg mellem flydende #4-9 flyd./synk3 #7-9 • flyd./synk5. #7-9. KUN Prisen er også helt i orden:

KUN kr. 1.099,-

Genopladelig pandelampe via usb. Kan programmeres på computeren. Intelligent lys styring. Max lysstyrke 320 lumen - dét er rigtig meget! Første valget for den tekniske natfisker.

7 cm i farve GFR – klassikeren over dem alle! Et fornuftigt bud er at denne alene står for ca. 50% af de spinnefangede ørreder fra de nordjyske åer. TA' 3 STk FOR

KUN kr. 275,-

kr. 499,-

B R A S H O L T Følg os på Facebook

Søg efter brasholt A/S og bliv opdateret for aktuelle fangster, tilbud og arrangementer.

J AG T • F I S K E R I • O U T D O O R Vandværksvej 29 • 9800 Hjørring Tlf. 96 23 29 00 • info@brasholt.com w w w. b R A S h O lT. cO m


GÆLLESPALTEN EV

BR

udgives af DERSL ØN

K E RIF OR

E

TF

NI

NG

LYS IS

og udkommer: Nr. 1 - marts Nr. 2 - juni Nr. 3 - september Nr. 4 - december Oplag: 50 stk. og på www.b-l-f.dk Trykkeri: DIGIGRAF Redaktør: Lars Jakobsen post@fluekrogen.dk

9LNDQOHYHUH DOWLQGHQIRU Ã%UHYSDSLU Ã.RQYROXWWHU Ã9LVLWNRUW Ã)ROGHUH Ã/¡VEODGH Ã3ODNDWHU Ã0HGOHPVEODGH Ã'HVLJQOD\RXW Ã/RJRV Ã+MHPPHVLGHU Ã.RSLSULQW RJPHJHWPHUH

InHW .RQWDNWRVRJ EXG WLO H QG XIRUSOLJWH

ZZZGLJLJUDIGNÃ7OI

Bestyrelsen / Organisation Formand: Jens Andersen Vester Alle 19, 9760 Vrå Tlf. 30 40 14 07 / formand@b-l-f.dk Næstformand: Gert Kristensen Søndermarken 8, 9760 Vrå Tlf. 98 98 10 86 / else-h-kristensen@mail.dk Kasserer: Olfert Morville Høgevej 9, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 08 55 / kasserer@b-l-f.dk Sekretær: Samuel Sonne Tolstrupvej 36, 9700 Brønderslev Tlf. 23 42 32 91 / buchhavensonne@gmail.com Bestyrelsesmedlem: Carsten Christiansen Langelandsgade 17, 9700 Brønderslev Tlf. 40 47 23 65 / j.c.c@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Peter Kristensen Fini Henriques Kvarter 18, 9700 Brønderslev Tlf. 98 82 59 48 / ptk@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Christian Nielsen Uffesgade 13, 9700 Brønderslev Tlf. 23 36 76 58 / elkrnielsen@gmail.com Suppleanter: Lars Jakobsen Jens Erik Jensen Fiskeopsynsmænd: Teddy Pedersen 98 83 71 20 / 27 32 13 59 Carsten Christiansen 40 47 23 65 Freddi Christiansen 28 15 94 46 Ole Troldborg 22 77 33 83 Rolf Dahl 98 82 24 63 / 30 82 25 63 Steen Rubæk 98 98 00 27 / 41 22 43 61

Forsidebillede: Sæsonen for imitation fiskeri er godt i gang. Her d. 15. maj, hvor en konstant ringende bækørred ikke kunne kende forskel på imitation og virkeligheden. Lige om hjørnet er udklækninger af ephemera danica som lokker selv store fisk til overfladen...


Formanden har ordet... Nu starter havørredsæsonen så småt. Her i juni- juli kan der være et godt tørfluefiskeri efter ringende havørreder og bækørreder, når majfluerne klækker. Flere og flere af medlemmerne er ved at få øjnene op for dette fornøjelige fiskeri. Vi håber, at alle medlemmer med godt resultat må fiske med stor fornøjelse på den måde, som de synes er mest spændende. Der er nu fældet så mange træer ved Kraghede søen, at der kan blive en god plads til vores kommende læskur. Da bestyrelsen ombestemte sig for, hvorledes kvaliteten af læskuret skulle være, steg prisen også. Det betød, at vi måtte søge Friluftsrådet og Risagerfonden om ekstra tilskud. Det får vi først svar på efter sommerferien, så, hvis bevillingerne tildeles, kan skuret først blive færdigt herefter. Ellers må vi klare os med det skur, som vi først havde besluttet. De fællede træer blev hugget til flis, som blev brugt til at lægge på stierne, så de nu er blevet gode at gå på. Der er af få medlemmer blevet ydet en stor arbejdsindsats, som man bør påskønne, når man næste gang tager på fisketur ved Kraghede søen. Tom Thomsen har igen fået lavet en fin sten, som nu er stillet op ved indkørslen til søen. Tak for det! Der er fundet en ruse i Kraghede søen tillige med en del bundsnører, som var bundet til pælene på broerne. Det er

uforståeligt, idet der ikke er ål i søen udover de småål (10-15 cm), som vi satte ud sidste år. Hvis medlemmerne ser nogle mistænkelige redskaber, skal man kontakte fiskeriopsynsmændene. Der er efter nogle års pause igen blevet banket pæle i kanten af åen nedstrøms Manna Mosevej til opsætning af faste redskaber. Hvis medlemmerne enten her eller andetsteds i åen ser ulovlige redskaber eller tegn på ulovligt fiskeri, skal man henvende sig til fiskeriopsynsmændene. Der arbejdes nu i Vandrådsgruppen for Ryå med at komme med indstillinger til, hvordan 2. generation af vandplanerne skal indvirke på Ryåvandsystemet. Målet for arbejdet er, at åen mindst opnår kvatitetskravet: ”God økologisk kvalitet” både for fisk, smådyr og planter. Det har den nu kun få steder, så der skal en stor indsats til, før det bliver opnået. Kommunerne ved åen, landbrug, ornitololer, Naturfredningsforeningen og Brønderslev Lystfiskeriforening har holdt nogle møder, hvor man er blevet enige om, at indsatsen i denne omgang skal foregå oppe i de små vigtige gydevandløb. Her er det især sandvandringen og de manglende skjul og gydepladser, der skal satses på. Der skal også fjernes nogle spærringer og rørlægninger. Det er også


på tale, at lave naturgenopretning i Nørre å fra Hovedvejen til Tolstrupvej. Efter denne runde med organisationerne skal kommunen vedtage planen, som skal i høring i Vandrådet for vores region. Derefter skal planen godkendes af Naturstyrelsen, hvorefter staten bevilliger penge til de forskellige projekter, så de kan komme i gang. Vores nabokommuner: Hjørring og Frederikshavn har slet ikke inddraget lystfiskerne i denne proces, så vi må tage hatten af for kommunerne langs Ryå.

Der er sket ændringer på hjemmeside, og der arbejdes stadig med at finde den endelige udformning, som kan være god for medlemmerne. Jeg minder om, at hvis man ønsker en trykt udgave af Gællespalten kan man henvende sig til Samuel Sonne Tlf. 23423241.

Der er blevet knust et par spange over Hvilshøj bækken og Mejlstedgrøften. Det kan kun være sket med en større maskine. Vi er i øjeblikket ved at undersøge, hvem der kan have gjort det.

Knæk og bræk. Jens Andersen

Der sker meget i den kommende tid i BLF. Udsætninger, renovering af småbække, kørsel til lodsejere, mange arrangementer for juniorerne og seniorerne, deltagelse i meget arbejde med kommunerne m.m. Gad vidst om der bliver tid til også at fiske lidt?

Aalborg - Brønderslev

www.elektro.dk El-Håndværktøj Elektromotorer Nødstrømsanlæg Gearmotorer

Salg / Reparation Støvsugerer Ladeapperater Svejsemaskiner

Døgvagt - 98 82 07 00 Øster Kærvej 12 - 9700 Brønderslev - Tlf. 98 82 07 00 - Fax 98 82 41 01


Anne Krogh Lauritsen kunderådgiver Tlf. 9633 5618

Kurt Landgrebe souschef Tlf. 9633 5632

Læs mere og book et møde på:

www.nordjyskebank.dk/kunde Algade 71, 9700 Brønderslev Tlf. 9633 5620

- det sikre valg


Klubaftner 2013/14 Den 29. april var sidste klubaften for seniorer i sæsonen 2013/14. Billederne viser, hvad der bl.a. er blevet lavet af ”flittige” medlemmer i løbet af vinterhalvåret. Udover knive er der lavet vadestave, fangstkroge m.m.

Skulle der være nogen som brænder inde med gode ideer til klubaftenerne, vil vi meget gerne høre fra jer!

Vi vil meget gerne se ”nye” ansigter til vores klubaftener i den kommende sæson, som starter 7. Oktober 2014 i vores klublokale Gravensgade 10, 9700 Brønderslev. Herefter hver tirsdag aften kl. 19.00, nærmere program vil komme i September udgaven af Gællespalten.

Tur/arrangementudvalge Kristian Nielsen

Tak for den forgangne sæson, vi ses i den nye, og god fiskesæson.


Juniorerne har ordet... Vi er nu færdige på Hedegårdsskolen med at lave fangst kroge, priste, knive og støbe blink og lodder og meget mere. Der er fuld gang i fiskeriet, vi har været på Egholm, hvor stor set alle fik fisk Det blev til 2 over målet som kom med hjem. Vi har været i Ny Thorup fiskepark også her blev der fanget godt af næste alle Desuden havde vi en tur til Nørresundby og fiske efter sild samt til Rærup efter hornfisk, det blot nogle af de ture vi har været på. Traditionen tro har vi været ude og fange skaller til Maj-turen ved Kraghede Søen. En stor tak til dem som hjælp til, det er jo blandt andet nogle af de penge som vi tjener til Maj-turen der gør det muligt at tage på diverse fisketure. Husk at holde øje med vores hjemmeside for informationer om diverse ture m.m. Der er blevet afviklet en tur i NM som gik til Limfjorden, vi har pt ikke modtaget den endelige opgørelse, men vi har en god fornemmelse af, at vi igen i år er med i toppen. Vores junior fangede i alt 34 hornfisk og 27 sild det blev ikke overgået af nogle andre klubber.

Vi havde inviteret Mads Birkholt og ungdomsskolen med på turen og de holdt sig absolut ikke tilbage med fiskeriet. En virkelig god dag og dejlig at have ungdomsklubben med, vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med Mads til næste vinter halvår. Næste NM er den 22. Juni ved Dvergtved søerne. Vi havde i alt 3 junior med til DM i fluebinding i Vejle, desværre blev det ikke til nogen placering, men jeg tror at alle have en god dag med mange nye indtryk. DM blev i år afholdt i det nye sportsfiskerhus i Vejle. Husk.: Vi har stadig plads til flere Junior, og der er også flere gratis fiskestang og hjul, hvis du melder dig ind i Brønderslev lystfiskeriforening. KLUBAFTEN hver Torsdag sidst klubaften inden sommerferie den 19. Juni, tjek hjemmesiden, da vi som regel vil tage ud og fiske. Knæk og Bræk Juniorafdelingen


Aktiviteter: 20. august Kl. 18:30

Gratis fluekastekursus med en og to-håndsstang, ved Manna bro, Hammelmosevej, Manna. Medbring din egen fluestang, med line i matchende lineklasse og taperet nylonforfang, og få finpusset kastestilen. Instruktør: Mads Birkholt Jens Andersen

07. september

Sammenslutningen Nedre Ryå havørreddag

28. september

Brønderslev Lystfiskeriforening havørreddag

07. oktober

Klubaftener starter kl. 19.00 og derefter hver tirsdag

04. november 11. november

Fluebinding v/Mads Birkholt (kystfluer) Fluebinding v/Mads Birkholt (kystfluer)

05. december

Julefrokost kl. 18.00 i klublokalet. Dette er sidste klubaften inden jul/nytår.

06. januar

Klubaftener starter op igen efter jul/nytår.

31. januar

Fluebindingsdag

17. marts Lodsejerfest Med udtagelse af arrangementet den 20/8, vil der komme nærmere program i Gællespalten september samt på hjemmesiden.

M KRISTENSEN K

MICHAELPA S

MURER-AUT.KLOAKMESTER Tlf. 40 14 54 20 LUNDENSVEJ 99 - 9700 BRØNDERSLEV


Resultat af Maj-turen: Gedde: 1. Claus Borup (Jægerne og Lystfiskeren) 3,00 kg 82 cm 2. Mikkel Sloth ( JC fisk) 2,0 kg 68 cm 3. Frederikke Nielsen (Mejlby & Vilsgård) 1,95 kg 67 cm Skaller: 1. Michael Ritter (Brønderslev Elektro) 21 cm 2. Frederik Svendsen (Mejlby & Vilsgård) 17 cm Først fangede: (Føtex) Gedde Claus Borup Skalle Jeppe Jacobsen Blandt deltagerne blev der udtrukket diverse præmier skænket af.: Brasholt - JC. Fisk – Agerbæk – Mejlby & Vilsgård

Søren • Camilla •

John • Kirsten • John K • Carl

GN

VA G

Tillid gennem 25 år

Frederikshavnsvej 58, Hjørring, tlf. 98 90 15 11 Østergade 123, Brønderslev, tlf. 98 82 57 11 Gørtlervej 3, Pandrup, tlf. 98 24 64 66 Sæby Landevej 396, Tårs, tlf. 98 95 83 11 Nørregade 1, 9870 Sindal, tlf. 98 93 51 57 9850 Hirtshals, tlf. 98 94 43 66 www.baggesen.dk

T


DIVER SONIC BOOT

ALTA WADERS

Ubetinget en af de aller bedste åndbare waders på markedet. Waderne er fremstillet uden de klassiske syninger, hvilket mindsker risikoen for utætheder væsentligt. 4-lags membran i meget slidstærkt materiale med et vandsøjletryk på hele 30.000 mm.psi, lynlås, 2 store frontlommer med vandtæt lynlås og lommer med fleece foring. Vejl. pris kr. 3499,-

Er du træt af waist waders med dårlig pasform og ringe holdbarhed, har Guideline nu endelig lavet en Waist waders, med fantastisk pasform og dejlig kraftig kvalitet. Sømmene er svejset sammen med den nyeste Ultra sonic teknologi, som netop gør at man nu kan lave waders uden brug af nål og tråd.

VORES BEDSTE PRIS

2999,-

Vejl. 2699,-

CORE LIGHT PANTS

Mikael Frödins begejstring for disse bukser var ikke til at tage fejl af, da han besøgte Jægeren og Lystfiskeren i januar. Vi har selvfølgelig bestilt buksen på hans opfordring og de er bare rigtig lækre. De skal prøves. Vejl. 1299,-

VORES PRIS

INTRO PRIS

999,-

2199,-

KUN

1299,FRA

1399,MICROWAVE SPIN

Den populære LPXe spinnestang har fået et "facelift" En helt ny type microwave øjer er monteret på denne serie, som giver længere kast og en lettere stang. Det mest revolutionerende indenfor spinnestænger gennem en længere årrække.

Jægeren &

Lystfiskeren

KORKERS BUCKSKIN

Her har du vadestøvlen som dækker alle forhold, uanset om du fisker i åen, på kysten eller elven. Korkers Buckskin vadestøvlen leveres nemlig med udskiftelig sål, så man frit kan vælge mellem filt eller gummisål. Og der kan købes nye såler når de gamle er slidt op. Ganske enkelt genialt.

Åbningstider

Mandag - torsdag kl. 10.00 -17.30 Fredag kl. 10.00 - 18.00 Lørdag kl. 10.00 - 14.00 Maren Turisgade 6 · 9000 · Aalborg · Tlf. 98 13 94 00 www.jaegeren-og-lystfiskeren.dk


Gællespalten juni 2014  

Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening juni 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you