Page 8

Shërbimet e CCI FA Informim, Prospektim Zbatim, Komunikim

Misioni i CCI France - Albanie: të zhvillojë shkëmbimin ekonomik ndërmjet dy vendeve. Shërbimet mbështetëse të CCI France Albanie shoqërojne ndërmarrjet në cdo etapë të zhvillimit të tyre.

Informimi mbi tregun Diagnostikimi i tregut Strategjitë afruese Studim tregu

Mbështetje Mbështetje në procesin e vendosjes së biznesit me kohë të pjesshme Pritjen dhe inkuadrimin e biznesit në jetën shoqërore Mbështetje administrative †Š‡Ƥƒ…‹ƒ”‡

Prospektim Zgjedhja e kontakteve Misionet zbuluese Takime biznesi Testimi i produkteve në treg Pjesmarrje nëpër panaire

Komunikim Mbështetje në komunikim dhe në marredheniet publike Përkthim —„Ž‹…‹–‡–‡ƒ´–‡ƪ‡–’ƒŽ‘•Œ‡˜‡ Seminare Prezantim të produkteve

Profile for Blerina Kazhani

Raporti Vjetor 2013  

Raporti Vjetor 2013  

Advertisement