Page 6

SHQIPËRIA

Shqipëria, ne gjuhën letrare e quajtur "vendi i shqiponjave", është një republikë e vendosur në pjesën jugore me Malin e Zi në veri, me Kosovën në verilindje, Maqedoninë në lindje dhe Greqinë në jug.

Shqipëria mbulon një sipërfaqe totale prej 28,748 km2, me rreth 70% zonë malore mjaft të dendur dhe vështirësisht të penetrueshme, e cila pikën më të lartë ka malin e Korabit me 2.753 m lartësi. Pjesa tjetër përbëhet nga rrafshinat aluviale, nje terreni me cilësi të dobët në zhvillimin e agrokultures, i alternuar me sipërfaqe të përmbytura ose të thata.Tokat më pjellore janë të vendosur buze Liqenit (Liqeni i Ohrit, Prespa e madhe dhe Prespa e Vogël) dhe disa pllaja ndërmjet fushave dhe maleve.

tokësore. Nga këto : me Malin e Zi (172 km), me Kosovën (115 km), me Maqedonin (151 km) dhe me Greqinë (282 km). Qytetet kryesore janë Tirana (kryeqyteti) me rreth 800,000 banorë, me pas vjen Durrësi, Korça, Elbasani, Shkodra, Gjirokastra, Vlora, Kukësi etj.

Profile for Blerina Kazhani

Raporti Vjetor 2013  

Raporti Vjetor 2013  

Advertisement