Page 1


As alumnas do Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística dámosvos a benvida, un ano máis, ao xornal escolar O Berro. Aquí tedes o froito do empeño de alumnos/as, pais/nais, profesores/as...para ofrecervos un momento de agarimo e felicidade coas entrevistas, xogos, festas...que temos preparadas para vós. Ante todo queremos agradecer a colaboración de todas e todos os que se implicaron no proxecto. Tamén nos gustaría convidarvos a formar parte do Departamento de Normalización, unha pequena familia que desexa agrandarse. Quen ame a lingua e queira vivir nela, con todos os dereitos, ten un lugar onda nós.


Sa ú d o 2 E d it o r ia l 4 R e co m e n d a ció n s 5 In f a n t il 6 Sa m a ín 12 3º P r im a r ia 14 O T r e n d a L in g u a 15 M u r a lla d e L u g o 16 D ía d a P a z 17 C o n t a co n t o s e C r u z V e r m e lla 18 O co n cu r so d e 4º e O co e llo P o liñ o 19 O s co n t o s d e 5º 20 A la g o a d e A n t e la 21 F a u n a e f lo r a 22 A b ib lio t e ca 24 C h e g o u ca r t a 26 C a n t ó n , u n co n t o q u e n o n o é t a n t o 27 D e scu b r in d o lu g a r e s 28 F a la m o s e n g a le g o d e … 30 C in e m a 32 O le g a d o d e D a r w in 33 In icia r o n e a ca b a r o n e t a p a 34 P o r t u g a l 36 O M a g o st o 38 T r a n sxé n ico s 39 C o u sa s d e lin g u a 40 V ia xe a M a d r id 41 F o n t e F iz e o la b o r a t o r io 42 R a m ó n P iñ e ir o 43 B e n e d e t t i 44 E n t r o id o 46 In m u t a b le Se cu e n cia V it a l 47 A V ir iñ a 48 R e co m e n d a ció n s m u sica is e lit e r a r ia s 50 X o r n a d a s so b r e a M u lle r 51 E n t r e v ist a a F r a n cisco R o d r íg u e z 52 B a n d a D e se ñ a d a 54 E n t r e v ist a a L id ia Se n r a 56 A lg u n h a le n d a 58 M u lle r 59 So f t w a r e lib r e 60 R a m ir o F o n t e 62 A M e sa p o la N o r m a liza ció n 63 C a r t a d e a m o r 64 P a sa t e m p o s 65 P r e m io Q u e ir o a 67

O BERRO 2009 ÍNDICE Encontrarás tamén Libros recomendados

Debuxos para colorear

Recantos literarios

Música....


editorial 2009, Ano Blanco Amor, bicentenario de Darwin, crise económica, ... e Galiza, un paso adiante e outro atrás. Outra vez, atrás. Desoíndo as voces dos que avisan, deses agoiros que din que nos estamos cargando o planeta, que o libre mercado vai aniquilando valores que onte eran vistos como fundamentais. Medidas anti-crise que pretenden xustificar a perda de dereitos laborais conseguidos polos que nos precederon. Crimes de ditadores que non poden ser xulgados... A aldea global non gusta de diferenzas, aínda que se alimente das brechas entre Norte e Sur. Periga a biodiversidade e, da man, a diversidade lingüística. Neste ano Darwin debiamos saber algo máis das leis da evolución. Debiamos saber, por exemplo, que a habilidade de adaptación das especies nace da diversidade, que esas diferenzas garanten a estabilidade dos sistemas, o da Terra e o da Lingua.

Non queriamos que a lingua da que nacen os fermosos versos de Benedetti se convertese en asasina da nosa. Porque iso é o que sucede cando unha lingua dominante se aprende a custa das maternas e non canda elas. Porque a escola ás veces é lugar de liberdades e outras parece non selo tanto. Porque cando lle negamos ao galego a presenza nas aulas facemos que perigue a súa propia existencia.1 Porque queremos manter a estabilidade do sistema, o da Terra e o da Lingua. Porque non nos gusta o capítulo 11 do Xénese: o mito da torre de Babel, un castigo divino que dá orixe ás diferentes linguas. Porque cremos que a escola non pode escoller se educa no consumo responsable ou no respecto á diversidade. É un dereito das futuras xeracións e un deber de educadores, todos os educadores.

Por todo iso, nin un paso atrás.

En 2004 aprobouse o Decreto do uso do galego no ensino, que desenvolvía o Plan de Normalización Lingüística de 2001. Segundo as declaracións do novo responsable de Política Lingüística, este decreto seguirá en vigor para o curso 2009-2010, pero a intención do goberno é derrogalo. O Conselleiro de Educación non negou a posibilidade de que no futuro marco legal os alumnos/as poidan ser divididos por linguas. 1

O Paraugas contra o Apartheid Disque en Santiago a chuvia é arte. O que é arte son os paraugas. Os paraugas cando combinan e marchan por Compostela. Esvaeceuse na turbulencia histórica o soño dun gran Partido Galeguista. Mais o que temos nestes limiares convulsos do século XXI é unha magnífica ferramenta cívica de marca PG: o Paraugas Galego. Ou o Parachuvias de Galicia. En Galicia hai que estabelecer un índice pluviométrico para medir as multitudes. MANUEL RIVAS 22/05/2009, suplemento do xornal El País.

O 17 de maio acudimos á manifestación convocada pola Mesa pola Normalización Lingüística


O MAGOSTO de Emilio (2º Primaria) Recomendamos na rede o Dicionario Visual Interactivo. Pensado para estranxeiros pero con actividades para todos centros.edu.xunta.es/contidos/ dicionariovisual/index.html

Contos e cantos da OQO Este libro-CD-DVD é un diálogo a tres bandas entre as artes plásticas, a música e a literatura partindo dunha selección de cantos de distintas culturas, tanto de creación como tradicionais, e a través de diferentes estilos musicais, como a popular portuguesa, bossa nova (Brasil), sirtaki (Grecia), tango (Arxentina), soul, gospel ou cantos africanos. Deste xeito, créase por primeira vez un fondo musical galego que pretende achegar aos máis pequenos a outras culturas a través da nosa, valorando e compartindo un patrimonio musical diverso como fonte de enriquecemento e gozo.


RECEITA RECEITA PARA PARA FACER FACER

1.BALEIRAR O CABAZO

2. FACER CHURROS DE CORES PARA O PELO 3.FACERLLE OLLOS...

...E BOCA


UN UN CABAZO CABAZO DE DE SAMAÍN SAMAÍN Educación EducaciónInfantil Infantil3-4 3-4anos anos

4. PEGAR O PELO DE CORES CON PEGAMENTO E DECORALO AO GUSTO E...TATACHÁN!!!!!!

VELAÍ O NOSO CABAZO DE SAMAÍN!!!!!!


Canto xogamos e tiramos da corda para ga単ar a casta単a do MAGOSTO.

Ben abrigadi単os no NADAL, cantamos para celebralo.


No ENTROIDO, fixemos o que a raiña nos mandou, viñemos con calcetíns diferentes, gafas de sol, mandil e pano na cabeza. Que troula!!!

Despois disfrazámonos de lapis e fomos de pasarrúas. Quedou todo moi ben pintado.

Celebramos o DÍA DA PAZ con todo o mundo.

RECOMENDAMOS NA REDE

Aínda que xa leva tempo na rede, continúa sendo útil para os máis pequenos. Moi sinxela. www.lavacaconnie.com/connie_galego/home.htm

o berro.vol1  

revista escolar

o berro.vol1  

revista escolar

Advertisement