SAAREMAA / MUHU (EST/RUS)

Page 1

VISITSAAREMAA.EE


AR

SA

A

A EM

KUIDAS TULLA SAARELE KАК ДОБРАТЬСЯ ДО ОСТРОВА

FINLAND

PRAAM / ПАРОМ

Virtsu sadam / Порт Виртсу 1310, +372 618 1310 www.praamid.ee

NORWAY

RUSSIA

ESTONIA

BUSS / АВТОБУС

SWEDEN

+372 453 1661 www.tpilet.ee

LATVIA

LENNUK / САМОЛЕТ

LITHUANIA

Tallinn / Таллинн +372 556 276 12 www.flynyx.com BELARUS

POLAND GERMANY

UKRAINE CZECHIA

Sõru sadam / Порт Сыру www.veeteed.com

HÄDAABI, POLITSEI / СЛУЖБА СПАСЕНИЯ, ПОЛИЦИЯ +372 453 3120 info@visitsaaremaa.ee Tallinna 2, Kuressaare www.visitsaaremaa.ee

SLOVAKIA

Esikaane foto / Фотография на обложке: Sigrid Osa Modell / Модель: Sander Sirelbu Fotod / Фото: Alar Liiv, Kairi Trull, Kalmer Saar, Lembit Michelson, Margus Maasing, Maris Sepp, Priit Noogen, Asva Viikingiküla, Nyxair, Pidula Wakepark, Saaremaa Spa Hotellid, Saaremaa Toidufestival, WOW Elamuskeskus Shutterstock

Saaremaa Turism SA www.foodfestival.ee


Meri annab, meri võtab. Tihti võtab meri südame ja annab vastu meelerahu. Kindlasti on see üks põhjus, miks külalised ikka ja jälle saartele tagasi tulevad. Mõni jääbki! Meri, mis laiub ümber Eestimaa saarte, on kergesti ületatav, kuid justkui nähtamatu piirjoon Saaremaa ja suure maailma vahel. Laevaga üle suure väina sõites tunned, kuidas algab justkui teine maailm. Saarte elanike jaoks tähendab meri kõike. Selle järgi on elu käinud aegade algusest peale ja käib suuresti ka tänapäeval. Meri määrab selle, et milline on saarte elanike elurütm ja tegemised. Naljamehed tavatsevad saarlaste kohta isegi öelda, et neil on merega piiratud mõistus. Ega see pole tegelikult muud, kui kerge kadedus selle üle, et saarlased on oma päritolu üle uhked ja rannakadakana jonnakad, hoides kokku ka laias maailmas ja saades alati hakkama. Ja mis kõige olulisem: nad on külalislahked. Tule ja vaata, kas ka Sinu süda saab saartele kuuluma!

Море дает и море берет. Часто море забирает сердце и дарит взамен душевный покой. Несомненно, это является одной из причин, по которой гости снова и снова возвращаются на острова, а некоторые из них даже остаются! Море, простирающееся вокруг эстонских островов, легко пересечь, но так или иначе оно служит границей между Сааремаа и материком. Пересекая на пароме пролив Суурвяйн, чувствуешь, будто попадаешь в иной мир. Для островитян море означает все. По морю они сверяли свою жизнь с незапамятных времен и большей частью так продолжается и поныне. Море определяет и ритм жизни, и занятия островитян. Шутники даже говорят, что у островитян ум ограничен морем. Но это лишь выдает их зависть к тому, что островитяне гордятся своим происхождением и упрямы, как прибрежный можжевельник, всегда держатся сообща и твердо стоят на ногах в этом огромном мире. И самое главное: они гостеприимны. Приезжайте и посмотрите, может ли Ваше сердце принадлежать островам!

1


Lääne-Saaremaalt Salmelt, üle 10 aasta tagasi, leitud muinaslaevad on arvatavasti ümber kirjutamas maailma viikingiaegset ajalugu. Siiani teati, et läänemaailma arengus suurt rolli mänginud viikingiaeg algas aastal 793, kui skandinaavlased ründasid Inglismaal asuvat Lindisfarne kloostrit. Veidi varasemasse aega dateeritud Salme laevad, koos 41 luustikuga, keeravad ajaloos tõenäoliselt uue lehekülje. Salme viikingiretkest on leitud tänaseks äärmiselt huvipakkuvad arheoloogilised jäljed. Mida nad siin Saaremaa rannikul tegid, kes nad olid? Nendele küsimustele proovivad teadlased leida lõplikke vastuseid tänaseni. Rootsist tulnud meeste seas olid muuhulgas ka neli venda ja nende hauapanused annavad võimaluse arvata, et tegemist oli kõrgest soost sõdalastega. Maapõuest leitu tuuakse publiku ette aastal 2021, seda esimest korda peale väljakaevamisi. Sel puhul avatakse Saaremaa Muuseumis uhke Salme kaevamiste teemaline väljapanek ja kogu aasta on kuulutatud Saaremaal ühtlasi ametlikult Viikingiaastaks.

Древние корабли, найденные более 10 лет назад в Сальме, в западной части Сааремаа, по всей видимости, заставят переписать историю эпохи викингов. До сего времени было известно, что эпоха викингов, сыгравшая важную роль в развитии западного мира, началась в 793 году, когда скандинавы напали на Линдисфарнский монастырь в Англии. Однако погребальные ладьи из Сальме, с останками 41 воина, датируются несколько ранее и, вероятно, перевернут новую страницу в истории. К настоящему времени обнаружены чрезвычайно интересные археологические находки, относящиеся к походу викингов на Сальме. Что они делали здесь, на берегу Сааремаа, кем они были? Исследователи до сих пор пытаются найти окончательные ответы на эти вопросы. Среди пришедших из Швеции викингов было четверо братьев, и предметы из их могильного инвентаря позволяют предположить, что они были родовитыми воинами. Впервые после раскопок археологические находки будут представлены публике в 2021 году. По этому случаю в Сааремааском музее откроется выставка, посвященная раскопкам в Сальме; также на Сааремаа 2021 год официально объявлен Годом викингов.

2


VIIKINGITE LUGU JÕUAB KOJU TAGASI Üle kümne aasta tagasi Salmelt kaevatud ja viikingiajaloo ümber kirjutanud laevmatuse esemed tuuakse avalikkuse ette Kuressaare linnuses avataval näitusel “Viikingid enne viikingeid” (21.05.2021 – aprill 2022) Kaks laeva, 41 sõdalase säilmed, relvad ja muud leiud on need mis Salmelt 2008 ja 2010 aastal välja kaevati. Üle kümne aasta Tallinna Ülikoolis uuritud materjalid on seni avalikkuse jaoks peidus olnud. Nüüdsel näitusel saab igaüks uudistada materjale, mis räägivad nii olulist lugu ajast mil Sõrve oli omaette saar ja Salme jõgi vaikne merelaht – salm. Mis Salmel sel 8. sajandil toimus, võib vaid oletada. Lahing pidi olema vägev, sest kaks laeva koos meestega maeti väina kaldale ja ellujäänud lahkusid ilmselt tagasi Rootsi. Salme lahingust annab aimu näituse jaoks valminud 4 minutiline animatsioon, mis haakub suurepäraselt ka leitud esemetega. Salme laevmatuse tähtsust ei saa alahinnata. Võib-olla ei taju saarlased ja nende külalised täna veel seda, et nende õuel on toimunud midagi väga erilist, mis muudab maailma viikingite ajalugu. Teadmised toimunust avanevad saarlastele ajapikku.

ИСТОРИЯ ВИКИНГОВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ Предметы из погребальных ладей викингов, найденные в Сальме более десяти лет назад, заставившие переписать историю викингов, будут представлены публике на выставке в Курессааре «Викинги до викингов» (21.05.2021 – апрель 2022). Две ладьи, останки 41 воина, оружие и прочие находки были раскопаны в Сальме в 2008 и 2010 году. Материалы, которые изучались в Таллиннском университете в течение более десяти лет, до сих пор были скрыты от общественности. На этой выставке каждый сможет ознакомиться с материалами, рассказывающими столь ​​важную историю о временах, когда Сырве был отдельным островом, а река Сальме тихим проливом. О том, что произошло в Сальме в 8 веке, можно только предполагать. Битва должна была быть жестокой, поскольку две ладьи с воинами были захоронены на берегу пролива, а выжившие, вероятно, вернулись в Швецию. Битва при Сальме проиллюстрирована 4-минутным, хорошо увязанным с найденными объектами анимационным фильмом, подготовленным для выставки. Значение погребения в ладьях нельзя недооценивать. Возможно, островитяне и их гости до сих пор не осознают, что на дворе у них произошло что-то особенное, меняющее историю викингов. Знания об этом событии откроются островитянам с течением времени. 3


SÕDADE HAAVAD PARANEVAD VISALT НАНЕСЕННЫЕ ВОЙНАМИ РАНЫ ПОСТЕПЕННО ЗАТЯГИВАЮТСЯ

Sõrve poolsaare ajaloole vajutas karmi pitseri II maailmasõda. Kaks korda käis sõda poolsaarelt üle ja Saaremaa ühest tihedaimini asustatud kohast viidi inimesi väevõimuga nii itta kui ka läände. Ajast, mil pomme langes taevast rohkem kui Amazonases vihma, on tänaseni jäänud hulgaliselt mälestusi. Sõrve poolsaart peetakse Eestis paigaks, kus maapõu peidab praegugi enim lõhkekehi. Ei möödu naljalt kuud, mil demineerijate brigaad Sõrve sõitu ette ei võta. Maailmasõdade pärandit võib Sõrves kohata igal pool. Alates Tehumardi lahinguvälja pompöössest ausambast kuni Sõrve tipus asuva militaarmuuseumini välja. Kes satub Saaremaale varasuvel, neile on varuks üks nuputamisülesanne: miks õitseb Sõrves keset metsa nõnda palju sireleid? (Vastus: Need tähistavad vanu talukohti, mis sõjas hävisid). Вторая мировая война оставила свой глубокий след в истории полуострова Сырве. Дважды война прошла по полуострову, и людей насильно ссылали из одного из самых густонаселенных мест Сааремаа как на восток, так и на запад. Много воспоминаний осталось о том времени, когда с неба каплями железного ливня падали бомбы. Полуостров Сырве считается тем местом в Эстонии, где в земле до сих пор скрывается наибольшее количество взрывных устройств: не проходит и месяца, чтобы бригада саперов не побывала на Сырве. Наследие мировых войн на полуострове можно видеть всюду, начиная от помпезного памятника на поле боя Техумарди до военного музея на оконечности Сырве. Приезжающие на Сааремаа в начале лета могут попытаться ответить на следующий вопрос: почему в Сырве посреди леса цветет столько сирени? (Ответ: Речь идет о бывших хуторах, разрушенных во время войны).

Igaühel meist on oma maailma lõpp. Saarlaste jaoks on selleks Sõrve säär, kus maakitsus sadade meetrite pikkuselt merelainetesse aheneb. Maakitsuse tipus kõrgub mustvalge tuletorn, mis oma 52 meetriga on Läänemere kõrgeim ja mille tuli on nähtav 28 kilomeetri kaugusele. Paljudele Saaremaa meremeestele, kes nädalate kaupa Läänemerel künnavad, tähendab Sõrve majakas märki kodust. Mis siis, et nende tee viib Sõrve säärest mööda ja maale ei saa, siiski plingib tuli koduselt ja rahustavalt. Kolm aastat tagasi külastajatele avatud tuletornis saab üles astuda 242 trepiastet, et jõuda platvormile, kust avaneb hunnitu vaade: edelas lindude ja hüljeste kuningriik Vesitükimaa, idas laiub Saaremaa, lõunas paistab Läti.

MAAMÄRK MAAILMA LÕPUS БЕРЕГОВОЙ ЗНАК НА КРАЮ СВЕТА 4

У каждого из нас есть свой край света. Для жителей Сааремаа это мыс Сырве, узкой полосой уходящий на сотни метров в море с возвышающимся на оконечности мыса 52-метровым черно-белым маяком – самым высоким в Балтийском море, свет которого виден с расстояния 28 километров. Для многих сааремааских моряков, неделями бороздящих Балтийское море, Сырвеский маяк символизирует дом. Что с того, что их путь пролегает мимо Сырве и сойти на землю нет возможности, – все равно свет маяка мигает им по-домашнему успокаивающе. На маяк, открытый для посетителей три года назад, можно подняться по 242 ступеням, чтобы добраться до платформы, с которой открывается бесподобный вид на царство птиц и тюленей в Веситюкимаа на юго-западе, на просторы Сааремаа на востоке, и на латвийский берег на юге.


MIKS EI SAA LÄTTI? Sõrve säärelt vaadates paistab Läti olevat käeulatuses. Vaid mõnikümmend kilomeetrit üle mere. Ometi ei saa iga soovija Saaremaalt naabrite juurde niisama lihtsalt. Aastaid tagasi soikunud Mõntu-Ventspils laevaliini pole siiani taaskäivitatud. Saarlased ja lätlased peavad üksteisele külla minekuks leppima päevase ümbersõiduga mööda maad. Kui sa aga oleksid lohesurfar, siis poleks kiiresti Lätti saamine probleem. Seda tõestasid 2020. aastal saarlastest surfarid, kes Sõrvest tuule abil Lätimaale sõitsid ja sama teed pidi koju tagasi tulid. Aega läks vaid mõni tund. Lohesurfarite jaoks on Saaremaa paradiis, sobivad rannad ja tihti puhuv tuul loob selleks kõik eeldused. Saaremaal surfama minnes õnnestub vast sinulgi ühel päeval ka Lätti seilata.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ОТПРАВИТЬСЯ ПО МОРЮ В ЛАТВИЮ? Если глядеть с мыса Сырве, то кажется, что Латвия находится совсем рядом: всего-то несколько десятков километров по морю. Однако не все желающие могут съездить с Сааремаа к соседям столь легко. Закрытая годы назад паромная переправа Мынту-Вентспилс до сих пор не возобновила свою работу. Островитянам и латышам приходится делать по суше занимающий целый день объезд, чтобы навестить друг друга. Однако, если Вы кайтсерфер, то быстро добраться до Латвии не будет для Вас проблемой, – что в 2020 году доказали сааремааские серферы, добравшиеся силой ветра из Сырве в Латвию и тем же путем вернувшиеся назад всего за несколько часов. Для кайтсерферов Сааремаа – настоящий рай, подходящие пляжи и частые ветра создают для этого все предпосылки. Если Вы отправляетесь на Сааремаа для занятий серфингом, вероятно, однажды и Вам посчастливится отправиться под парусом в Латвию.

SAAREMAA EI SAA KUNAGI VALMIS Legend räägib, et Eesti pealinn Tallinn ei saavat kunagi valmis, sest muidu tuleks kohalik vetevana, kes laseks linna ääres oleva järve väravad valla ja olekski linna uputus käes. Saaremaal õnneks selliseid hirmsaid väljavaateid ei ole, kuid ühe koha peal ei tammuta ka siin. Seda enam, et naabersaarel hiidlased pidevalt ehitavad ja saarlaste au ei luba mitte neile alla jääda. Kuressaare linnaserva kerkis eelmisel aastal uus avastuskeskus, millele kohane nimigi: WOW! Modernsest hoonest leiab meelelahutust nii noortele kui vanadele, saab mekkida head ja paremat sööki, turgutada keha ja harida vaimu. Elamuskeskusega samas majas asub ka arvatavasti Eesti, kui mitte maailma, parima vaatega jõusaal. Olgugi, et meri ümber ja tegevusvõimalusi mitmeid, ei kipu kõik siiski ka merele. Aga, kes tahab surfata, kuid mitte kohe merel, saab nüüdsest veelaual liuelda Saaremaa lääneosas asuvas Pidula Wakepargi 230 meetri pikkusel surfirajal.

НА СААРЕМАА СТРОИТЕЛЬСТВО НЕ ЗАВЕРШИТСЯ НИКОГДА Согласно легенде, Таллинн никогда не будет построен, потому что в противном случае водяной распахнет ворота озера у городских границ, и город будет затоплен. К счастью, на Сааремаа нет таких ужасных перспектив, но и здесь не стоят на месте. Тем более, что хийумаасцы на соседнем острове постоянно строят, а честь островитян не позволяет уступать соседям. В прошлом году на окраине Курессааре был построен новый образовательно-развлекательный центр, удачно названный WOW! В современном здании предусмотрены развлечения как для молодых, так и для старых; здесь можно вкусно поесть, а также укрепить свое тело и дух. В одном здании с центром расположен также тренажерный зал с лучшим в Эстонии (если не во всем мире) видом. Несмотря на то, что вокруг раскинулось море и есть множество возможностей для разнообразной деятельности, не все они сводятся к морю. Например, желающие заняться серфингом, но не в море, теперь могут покататься на доске по 230-метровой трассе для серфинга в Pidula Wakepark в западной части Сааремаа. 5


KÜLASEPA HARULDUSI TÄIS HOBI JA RIIA AEDNIKU PARK Saaremaast läänes asuv Vilsandi saar on tuntud kui samanimelise rahvuspargi au ja uhkus. Rahvuspargi eelkäijaks olnud, 1910 aastal rajatud Vaika loodusreservaat, on ühtlasi kogu Baltikumi vanim kaitseala. 2021 aasta kevadest alates on Vilsandi saarel juures uus vaatamisväärsus, mida on oodatud aastaid. Külastajad võivad nüüd tõusta 1809 aastal ehitatud Eesti ühe läänepoolseima tuletorni tippu. 37 meetri kõrgusest tuletornist saab heita pilgu saarele ja seda ümbritsevatele laidudele. Just seda teevad ka tuhanded linnud, kes Vilsandit väisavad. Vaade tuletornist kinnitab, et Eesti ühe kuulsaima muusiku Jaan Tätte Vilsandist rääkiva laulu sõnad „selle metsa taga ei ole mets, vaid meri”, vastavad igati tõele.

Looduse vähesuse üle saartel kurta ei saa. Iga huviline leiab endale midagi: kellele meeldivad põlised metsad, kellele hoopiski avarad rannakarjamaad. Kuid Saaremaal on pakkuda ka mõned inimkätega rajatud paigad, kus floora liigirikkuse uurimist jätkub päris pikaks ajaks. Ida-Saaremaal, pisikeses Neemi külas, asub rikkaliku taimestikuga park, mis on kindlasti üks Saaremaa turismi pärle. Eelmisel sajandil elanud Neemi küla sepp Mihkel Rand oli loodusehuviline mees, kes kogus haruldasi taimi ning hakkas neid paesele pinnale raiutud ning mullaga täidetud aukudesse istutama. Tänaseks on pisikeses dendraariumis üle 100 täiskasvanueas puu- ja põõsaliigi, kust leidub taimi igast ilmakaarest. Vaatamisväärsus on ka 160 aastat vana Kuressaare linnapark. Pargi plaani tegi toonane Riia linnaaednik hr.Heinrich Gögginger. 19.sajandi sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses arenes linnapark supelsakste patseerimise lemmikpaigaks ning suvise kultuurielu keskmeks. 1930. aastatel hakati linnaparki istutama haruldasi puuliike, mis telliti Tartu Ülikoolist. Nii ongi tänapäevaks sirgunud park, kus leidub ligi 80 puu- ja põõsaliiki, mille hulgas on põlispuid ja dendroloogilisi haruldusi. Pargist leiab ka Kuressaaret väisanud riigipeade istutatud puid. Veidi müstilisust lisab pargile seegi, et pargi rajamisel avastati sealt vana kalmistu. Inimluud koguti kokku ja maeti hauaplaatidest valmistatud monumendi alla. Monumendil on Fr. Schilleri mõttetera: „ Tee head, sellega sa toidad inimkonna jumalikku taime”.

Остров Вилсанди, расположенный к западу от Сааремаа, известен как честь и гордость одноименного национального парка. Заповедник Вайка – предшественник учрежденного в 1910 году национального парка – является старейшей заповедной территорией во всей Балтии. С весны 2021 года на острове Вилсанди откроется новая достопримечательность, которую ждали на протяжении ряда лет. Теперь посетители могут подняться на вершину одного из самых западных маяков Эстонии, построенного в 1809 году. С маяка высотой 37 метров открывается вид на остров и окружающие его островки. Именно эти просторы открываются и для многих тысяч птиц, посещающих Вилсанди. Вид с маяка подтверждает, что слова одного из самых известных эстонских музыкантов Яана Тятте о Вилсанди «за этим лесом не лес, а море» полностью соответствуют действительности.

ПОЛНАЯ РАРИТЕТОВ КОЛЛЕКЦИЯ ДЕРЕВЕНСКОГО КУЗНЕЦА И ПАРК РИЖСКОГО САДОВНИКА На нехватку природных красот на островах жаловаться нельзя. Каждый желающий найдет что-то для себя: кому-то нравятся вековые леса, кому-то – просторные прибрежные пастбища. Но на Сааремаа есть и несколько рукотворных мест, где можно долго изучать видовое богатство флоры. В деревушке Неэми на востоке Сааремаа есть парк с богатой растительностью, безусловно являющийся одной из жемчужин сааремааского туризма. Живший здесь в прошлом веке деревенский кузнец Михкель Ранд любил природу и собирал редкие растения, которые высаживал в вырубленные в известняке ямки, заполненные землей. Сегодня в небольшом дендрарии насчитывается более 100 видов взрослых деревьев и кустарников, а также прочих растений со всех сторон света. Также представляет интерес 160-летний городской парк в Курессааре. План парка был разработан тогдашним рижским городским садовником Генрихом Гёгингером. В конце XIX – начале XX века городской парк был излюбленным местом купания курортников и центром летней культурной жизни. В 30-е годы прошлого века в городском парке начали высаживать редкие породы деревьев, выписанные из Тартуского университета. Таким образом, к настоящему времени сформировался парк, насчитывающий около 80 видов деревьев и кустарников, среди которых есть вековые деревья и дендрологические раритеты. В парке также есть деревья, посаженные главами государств, побывавшими в Курессааре. Некоторую таинственность парку придает тот факт, что при его строительстве было обнаружено старое кладбище. Человеческие кости были собраны и захоронены под памятником, составленным из надгробий. На памятнике выбит афоризм Фр. Шиллера: «Творите добро, питающее божественное растение человечества».


EHMATUS: KALAL ON ROHELISED LUUD! Ütled kala, mõtled Saaremaa. Ilma kalata ei ole Saaremaad olemas. See on olnud kohalike sissetulek ja söögilaua põhitoidus aegade algusest peale. Saarlase põld on meri, mida tänaseni agaralt küntakse. Kala jätkub igale maitsele ja igas vormis. Kõige ehedam elamus on kindlasti äkine. Selleks kõlbab igasugune kala, peaasi, et on võimalikult värske. Erilise elamuse saab, kui kalur teeb äkist otse paadis. Võtab värskelt püütud kala, millest lõikab osavate kätega fileetükid. Paneb karpi, raputab peale veidi soola, segab ja ongi äkine valmis. Nii värske, et meremaitse on alles juures. Suvel Saaremaal ringi sõites jõuab sõõrmetesse kindlasti kalasuitsutamise lõhn. Enne jaanipäeva (24.06) võivad ahjus olla kummalised kalad, mille nina meenutab justkui linnunokka. Nagu sellest veel vähe oleks on kala luud ka rohelised. Nii mõnegi esimest korda tuulehaugi söönu kulmud on seda ilmaimet nähes kõrgele kerkinud. Ega teiselgi hitil – lestakalal, välimusega paremad lood pole: mõlemad silmad justkui ühel pool. Mittesaarlase tunneb suitsukala söömise ajal ära sellest, et ta noa ja kahvliga pusides püüab kala puhastada. Õige saarlane sööb suitsukala näppudega. Kala on pehme ja liha tuleb nii kergelt kätte ja pealegi saab pärast sõrmed puhtaks lakkuda. Katsu sa nuga või kahvlit lakkuma hakata. Teinekord võib näha, kuidas saarlane kääridega millestki ribasid lõikab. Jällegi on mängus kala. Sedakorda kuivatatult. Suvesooja käes kuivanud lest on delikatess, millest ei saa isu kunagi täis. Kalast Saaremaal puudust ei ole. Tuleb vaid küsida. Või ise püüda.

У РЫБЫ ЗЕЛЕНЫЕ КОСТИ! Говорим рыба – имеем в виду Сааремаа. Без рыбы нет Сааремаа. С незапамятных времен рыба обеспечивала островитянам доход и служила им основным продуктом бороздят. Полем для островитян является море, которое они усердно пашут до сего времени. Рыбы здесь хватает на любой вкус и в любом виде. Самый ценный опыт – это опыт случайный, а для него подойдет любая рыба, главное, чтобы она была свежей. Особым опыт становится тогда, когда рыбак достает из лодки свежевыловленную рыбу, умело вырезает из нее филе и нарезает его на кусочки. Затем кладет их в коробку, присыпает щепоткой соли, перемешивает, – и готово! Блюдо настолько свежее, что в нем ощущается вкус моря. Летом, путешествуя по Сааремаа, то там то сям можно почувствовать дымок от рыбных коптилен. Накануне Иванова дня (24.06) в печи может находиться странная рыба, нос которой похож на птичий клюв, и, мало того, кости у этой рыбы зеленого цвета. Так что брови тех, кому довелось отведать саргана впервые, невольно лезут вверх при виде такого чуда природы. Но и у другого рыбного деликатеса – камбалы, внешность не лучше: оба глаза расположены с одной стороны. Приезжих можно сразу определить по тому, как они едят копченую рыбу, орудуя ножом и вилкой. Настоящий островитянин ест копченую рыбу пальцами. Рыба нежная, мясо легко отделяется от костей, а пальцы – пальцы можно с удовольствием облизать. Но попробуйте облизать нож или вилку!.. Иногда можно видеть, как островитянин что-то нарезает ножницами на полоски. И опять же это будет рыба, но на этот раз вяленая. Вяленая в летнюю жару камбала – настоящий деликатес, остановиться от поглощения которого просто невозможно. На Сааремаа нет недостатка в рыбе. Стоит только попросить или поймать самому.

7


SAAREMAA PUNANE KULD Hammustades tükikesti marmelaadikommi või haugates suutäit sülti, ei seostu see kindlasti Saaremaaga, kuid omad siduvad niidid on nendes ampsudes täiesti olemas. Sügisesel Saaremaa rannikul võib näha pilti, kuidas talumehed traktorikärude kaupa merest pruuni vetikat ammutavad ja seda siis oma põldudele laiali laotavad. Võiks arvata, et tegu on erilise põllurammuga, kuid tegelikult kuivatatakse punavetikat. Agari töötlemine on Saaremaa üks omanäolisemaid tööstusi. Agarist ehk furtsellaariast (Furcellaria lumbricalis) toodetakse furtsellaraani. Saadav tarretusaine leiab kasutust marmelaadikommides, sefiiris, kosmeetiliste toodete valmistamisel. Kohalikud spaad on tõestanud, et furtsellaraani abil saab edukalt teha ka kosmeetilisi maske.

КРАСНОЕ ЗОЛОТО СААРЕМАА

Если откусить кусок мармелада или добрый кусок холодца, это никак не будет связываться с Сааремаа, но определенная связь этих кушаний с Сааремаа все же существует.

Kui tahad mõnest kohast saada unustamatut elamust, siis tutvu kohaliku köögiga! Leia midagi sellist, mida kodus pole. Igas variatsioonis kala on saartel alati saadaval, aga tihti leiab ka muid ootamatuid hõrgutisi. Näiteks kui Muhusse sattuda, tuleb otsida, kust saab apurokk’a (Muhu saarele omane toit). Eesti keeles ütleb nimi, et tegu on hapendatud toiduga, mille põhiaineks kartul, vesi ja rukkijahu. Apuroka tegemine võtab ikka üleöö aega. Veel eelmisel sajandil olid koos aega veeta tahtnud noored otsinud endale põhjuseks just apuroka vaaritamise. Moodsa aja kombel kokates saavad osavamad apurokast valmis sellise maiuspala, mis isegi kreembrüleega võrdluse välja kannatab. Lääne-Saaremaalt ei pääse ilma pannileiba söömata. Kindla retseptita toitu saab teha täpselt sellest, mis kodus leidub: olgu selleks siis kartul või kapis olev supijääk, mis saab seltsiks sealiha, jahu ja sibula. Nagu enamus tänapäevaseid delikatesse, on ka pannileib ajalooliselt olnud vaesema rahva söögipoolis. Täna on pannileivast saanud midagi, mida on teinud emad ja vanaemad ning mille traditsioone antakse edasi põlvest põlve. Kohalikke maitseid leiab saartelt aastaringselt, kuid kindla peale minek on sügisese Saaremaa Toidufestivali (2.-12.09.2021) külastamine.

Осенью на побережье Сааремаа можно наблюдать такую картину: хуторяне черпают из моря бурые водоросли и вывозят их на тракторных прицепах, а затем разбрасывают на своих полях. Казалось бы, мы имеем дело с удобрением, но на самом деле так эти бурые водоросли сушат. Переработка агара – одно из самобытных для Сааремаа производств на. Из агара, или фурцеллярии (Furcellaria lumbricalis) производится фурцелларан – желирующий агент, использующийся при производстве мармеладных конфет, зефира, а также косметических изделий. Местные спа доказали, что фурцелларан может также успешно применяться для косметических масок.

Если Вы хотите получить незабываемые впечатления, то познакомьтесь с местной кухней и найдите то, чего не отыщете дома. На островах рыба есть всегда и в любом виде, но здесь можно встретить и неожиданные деликатесы. Например, добравшись до острова Муху, стоит поспрашивать, где отведать апурок. (Еда острова Муху). Как следует из названия, на эстонском языке это блюдо кисловатое на вкус (апу – кислый, рок – кушанье). Готовят же его из картофеля, воды и ржаной муки. На приготовление апурока уходят сутки. Еще в прошлом веке молодые люди, желающие провести время вместе, находили повод в приготовлении этого блюда. При его приготовлении на современный лад умелый повар приготовит такой десерт, который выдержит конкуренцию даже с крем-брюле. Из Ляэне-Сааремаа не уедешь, не отведав местную лепешку. Кушанье без определенного рецепта можно приготовить из того, что найдется дома: будь то картофель или остатки супа в кастрюле, к которым добавляют свинину, муку и лук. Как и большинство современных деликатесов, лепешка некогда была едой для бедных. Сегодня же она превратилось в то, что готовили мамы и бабушки, и традиция ее приготовления передается из поколения в поколение. Местные блюда можно отведать на островах круглый год, но при этом не преминьте посетить осенний Сааремааский кулинарный фестиваль (2-12.09.2021 г.).


HEEBREALANE TAHAB JERUSALEMMA, EESTLANE KURESSAARDE

ЕВРЕЙ СТРЕМИТСЯ В ИЕРУСАЛИМ, А ЭСТОНЕЦ – В КУРЕССААРЕ

1920 aastal kirjutas tuntud eesti kirjanik Anton Hansen Tammsaare ajalehes Vaba Maa: „Iga heebrealane loeb oma õnneks elus kordki Jeruusalemmas käia, muhameedlane Meka-Kaabas palvetada, eestlane aga Kuressaares mudavanne võtta.”

В 1920 году известный эстонский писатель Антон Хансен Таммсааре писал в газете «Ваба Маа»: «Каждый еврей считает за счастье хотя бы раз в своей жизни побывать в Иерусалиме, мусульманин – помолиться в Мекке, в святилище Кааба, а эстонец – принять грязевую ванну в Курессааре».

180 aastat tagasi avatud esimene mudaravila andis Kuressaarele suuresti oma praeguse olemuse – kuurortlinn. Linna lähedalt ammutatud muda raviomadused on tuntud kogu maailmas.

Первый эстонский грязевой курорт, открытый 180 лет назад, придал Курессааре его нынешний облик курортного города. Лечебные свойства добываемой неподалеку от города грязи известны во всем мире.

Tänapäevane Kuressaare kannab kuurortlinna tiitli uhkusega välja: spaasid on linnas kuus ning linnapargis saab promeneerida samamoodi, kui üle-eelmisel sajandil, mudabuumi aegadel. Tõsi, kahjuks enam karjamaale minevate lehmade ja lammastega kokku ei satu.

Сегодняшний Курессааре с гордостью носит титул курорта: в городе насчитывается шесть спа-отелей, а в городском парке можно прогуляться так же, как и во времена грязевого курортного бума позапрошлого века. Правда, во время прогулки уже не повстречаешь коров и овец, идущих на пастбище.

9


ILMA RONGIDETA RAUDTEE

Saarlased ei oska aeglaselt liikuda ja otsivad ikka spordialasid, kus tuleb olla kiireim. Autoralli maailmameistrit Ott Tänakut teavad kõik, kuid 2020 lisandus saarlaste edulugude hulka Ken Torni ja Kauri Pannase Euroopa meistri tiitel autorallis. Pole ka ime, sest juba 52 aastat on igal aastal sõidetud Saaremaa Rallit (8.-9.10), mis on Eesti vanim järjepidevalt toimunud spordiüritus. Iga väikese poisi aasta tähtsamat sündmust vaadates on üles kasvanud Tänak ja Torn ning nooremadki mehed ei lepi enam vaid konkurentide tagatulede vaatamisega. Korralikul talvel kaanetub meri jääga ja saarlased panevad oma purjekatele uisud alla ning hakkavad jääväljadel üksteiselt mõõtu võtma nii, et kiirused ulatuvad ligi 100 km/h. Jääpurjetajad on aegade sunnil teisigi ülesandeid täitnud. Näiteks viidi eelmise sajandi alguses talvel Kuressaare lähedal asuvale Abruka saarele posti jääpurjekatega. Ja eelmise sajandi keskel said purjetamistrenni poisid aegajalt kelku saiapätsi, et viia see Abruka naabersaare Vahase ainsatele elanikele. Poistel polnud üle Suure Katla lahe tuhisemine mingi vaev. Suvel võtavad kiiruse üles jällegi lohesurfarid, kes tormituultes 90 km/h välja pigistavad ja sellega Eesti tippu kuuluvad.

Ronge Saaremaalt tänapäeval enam ei leia, kuid mälestusi raudteest küll. Kuressaare pargi servas asuv roheline majake oli omal ajal vaksal, kust möödunud sajandi alguses suslaks kutsutud aururong Roomassaare sadamasse saabunud laevadega ühendust pidas, et linna saabunud supelsaksu vedada. Lääne-Saaremaal võib, aga mitmes kohas näha kilomeetrite pikkuseid sirgeid tamme, mis läbivad metsi ja lõikavad maanteid. Mõni neist on tänapäevalgi maanteena kasutuses. Raudteetammid on mälestus 1950ndatel ehitama hakatud sõjalisest raudteest, mille pikkus oli ca. 200 km ja millel sõitis kümmekond auruvedurit. Uurijate arvates oli Saaremaa omal ajal kõige tihedama raudteevõrgustikuga saar Eestis. Raudtee ehitamisega liigub Saaremaal anekdoot kuidas esialgu taheti Nõukogude Liidus taoline raudtee rajada hoopis Jaapani kõrval asuvale Sahhalini saarele, kuid purjus otsustajatel oli maakaart tagurpidi ees ja nii tuli raudtee ida asemel hoopis läände.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА БЕЗ ПОЕЗДОВ Островитяне не умеют передвигаться медленно и у них по-прежнему популярны такие виды спорта, в которых нужно опередить соперника. Все знают чемпиона мира по авторалли Отта Тянака, но в 2020 году истории успеха островитян пополнились титулом чемпионов Европы по авторалли Кена Торна и Каури Паннаса, – и это неудивительно, ведь ежегодно, на протяжении вот уже 52 лет, на Сааремаа с 8 по 9 октября проводится авторалли, которое является старейшим постоянно проводимым спортивным мероприятием в Эстонии. Следя за важнейшим для каждого мальчишки событием года, выросли Тянак и Торн, и молодые гонщики уже не мирятся с тем, чтобы смотреть на задние фонари конкурентов. В морозные зимы море покрывается льдом, – и тогда островитяне ставят свои буера на коньки и начинают гонять по ледяным полям на скоростях порядка 100 км/ч. Однако в свое время буеристы выполняли и другие задачи. Например, в начале прошлого века почту на расположенный недалеко от Курессааре остров Абрука зимой доставляли на буерах. А в середине прошлого века ребятам на тренировках по буерному спорту иногда давали санки, груженые булками, чтобы доставить поклажу единственному обитателю соседнего с Абрука островка Вахазе. Для мальчишек не стоило труда пронестись через залив Суур Катель. Летом вновь набирают скорость кайтсерферы, которые при штормовом ветре достигают 90 км/ч и, таким образом, являются лучшими в Эстонии. 10

Поездов в настоящее время на Сааремаа не найдешь, но воспоминания о железной дороге живы и поныне. Зеленый домик на краю парка Курессааре некогда был вокзалом, с которого в начале прошлого века отправлялся в порт Ромассааре узкоколейный паровоз, т.н. «кукушка», чтобы доставить в Курессааре курортников. Кое-где в Ляэне-Сааремаа можно видеть протянувшиеся на километры железнодорожные насыпи, пересекающие леса и шоссейные дороги. Некоторые из них до сих пор используются в качестве шоссе. Эти дамбы – память о построенной в 1950-х годах военной железной дороге протяженностью примерно 200 км, по которой курсировало порядка десятка паровозов. По мнению исследователей, Сааремаа в свое время был островом с самой густой железнодорожной сетью в Эстонии. О строительстве железной дороги на Сааремаа ходит анекдот, согласно которому изначально в Советском Союзе хотели построить такую ​​железную дорогу на Сахалине, неподалеку от Японии, но во время принятия решения карта перед подвыпившими функционерами лежала низом вверх, и поэтому железная дорога оказалась вместо востока на западе.


PIKALT OODATUD ÕHULAEV JA KEELEÕPETUSEGA BUSS Ühistransport on Saaremaal tasuta ja omamoodi kiiksuga: busside pealt saab saare keelt õppida. Kirjad maaliinide busside peal ei ole muud, kui murdekeelsed sõnad. Seega: bussi taga olev kiri „runnakas” ei oma mingit seost jooksmisega (ingl.k run) vaid tähendab värsket koorega keedetud kartulit. Saaremaale saab kõige kiiremini lennukiga. Tallinnast peale ning 40 minuti pärast Kuressaares. Hea ilmaga saab suurel väina kurseerivaid praame vaadata ja neile kõrgustest lehvitada. Sellel aastal on lendamine saarlaste jaoks märgiline: nii suurt lennukit, kui nüüdne 48-kohaline, pole enne olnud. Kui varem oli suviti tihti mure, et küll ei olnud lennukis kohti või ei mahtunud golfivarustuse kotid peale, siis nüüd seda muret enam ei ole. Ja pealegi, olles lülitatud rahvusvahelisse piletimüügisüsteemi, saad sa oma golfikoti lennukile panna kasvõi Austraaliast ja maha võtta alles Kuressaares.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ДИРИЖАБЛЬ И АВТОБУС С ЯЗЫКОВЫМ ОБУЧЕНИЕМ Общественный транспорт на Сааремаа бесплатный и со своего рода бонусом: по надписям на его бортах можно выучить местные диалектные слова. Например, слово «runnakas», выведенное на автобусе сзади, не имеет ничего общего с бегом (англ. run), а означает молодой картофель в мундире. До Сааремаа быстрее всего добраться на самолете: поднимаешься на борт в Таллинне и – через 40 минут ты уже в Курессааре. В хорошую погоду можно посмотреть на курсирующие по проливу Суурвяйн паромы и помахать им с высоты. В этом году полеты для островитян стали знаковыми: никогда еще на линии не было самолета столь большого, как нынешний – 48-местный! Если раньше летом зачастую беспокоились о том, что в самолете не окажется места или в него не поместятся сумки со снаряжением для гольфа, то теперь для беспокойства нет причин. И, кроме того, благодаря присоединению к международной системе продажи билетов, отныне можно будет свою сумку для гольфа сдать в багаж хоть в Австралии, а получить в Курессааре. 11


Ö JA Õ „Ahhaa, sa oled Saaremaalt,” kostab mandril küsimus üsna pea kui saarlane oma suu lahti teeb. Tema laulev kõne ja veidi teistmoodi hääldamine räägib iseenda eest. Rääkimata mõnest sõnast, millest mandril elav inimene tihtipeale arugi ei saa. Eesti keeles on täpitähed ja saarlased hääldavad neid eriliselt - kui sõnas on Õ siis nemad ütlevad Ö. Kui tihti tuntakse saarlast tema Ö tähe sageda kasutamise järgi Õ tähe asemel, siis tegelikult pole asi üldse nii lihtne. Sõites Muhumaalt Saaremaale on tee ääres üks tähis, kus korraga näha nii Ö kui ka Õ. See ongi piir, kust Saaremaa poole räägitakse Ö ja Muhu poole Õ. Hiljuti püstitatud tähis on kui austusavaldus murdekeelele ja meeldetuletus selle kohta, kuidas väike rahvakild suudab hea tahtmise juures oma eripärasid hoida. Saarlased on oma murdekeele üle väga uhked.

БУКВЫ Ö И Õ «Вы, по всей видимости, с Сааремаа?», – звучит на материке вопрос, стоит только его жителю открыть рот. Его певучая речь и несколько иное произношение говорят сами за себя, не говоря уже о некоторых словах, которые люди на континенте зачастую не понимают. В эстонском языке имеются буквы с точками сверху и островитяне произносят их по-особому – если в слове встречается буква Õ, то они произносят её как Ö. Сааремаасец легко выдает себя произношением ö вместо õ, но на самом деле все не так просто. Если ехать из Мухумаа на Сааремаа, у дороги есть один указатель, на котором можно видеть вместе Ö и Õ, обозначающих границу, от которой на сааремааской стороне будут произносить Ö, а на мухуской – Õ. Недавно установленный знак является своего рода данью уважения диалекту и напоминанием о том, как небольшой народ может сохранять свою самобытность. Островитяне очень гордятся своим диалектом. 12 4

KOHT, KUS VALATI PRONKSI Oli see jumal Taraphita või Kaali meteoriit, mis 3500 aastat tagasi, tulejutt sabas Saaremaale kukkus, igal juhul võisid Lõuna-Saaremaal, Asval, sel ajal elanud inimesed seda näha ja kuulda. Meteoriidi langemisega on suisa seostatud tolleaegse PõhjaEuroopa uhkeima, Asva muinaslinnuse vanema osa hävinemine. Asva maapõu ei väsi oma ajaloost lugusid jutustamast. 2020. aastal leidsid arheoloogid, põhjalikult uuritud asulakohast, tõendeid ligi 3000 aastat vana pronksivalukoja kohta. Tavaliselt leidub pronksehteid ja relvi vaid haudades või on neid maapõue peidetud. Läänemere piirkonnas pole teada palju asulaid, kus pronksist esemeid toodeti. Nüüd lisandub sellesse ritta Asva. Asjatundmatule silmale ei jutusta küla karjamaad just meelsasti oma lugu, kuid oskajale uurijale küll. Tavakülastaja saab pildi selgemaks Asva Viikingikülas, mis iga aastaga aina võimsamaks kerkib. Viikingiküla pakub tegevust ja teadmisi nii suurtele kui ka väikestele.

МЕСТО, В КОТОРОМ ПЛАВИЛИ БРОНЗУ Был ли это бог Тарапита или метеорит Каали, прочертивший в небе огненный след и упавший на Сааремаа 3500 лет назад, – во всяком случае, люди, жившие в то время в поселении Асва в южной части Сааремаа, могли это видеть и слышать. С падением метеорита даже связывают разрушение древней части городища Асва, – самого значительного в Северной Европе того времени. Земля продолжает рассказывать свою историю. В 2020 году археологи обнаружили в тщательно исследованном поселении свидетельства существования мастерской по плавке бронзы почти 3000-летнего возраста. Обычно бронзовые украшения и оружие находят только в могилах или в земле. В регионе Балтийского моря известно не так много поселений, где производились изделия из бронзы. Теперь в этот список добавлена Асва. Несведущему гостю деревенские пастбища не поведают о своей истории, но только не умелому исследователю. Обычный посетитель может получить более ясную картину в Деревне викингов Асва, строительство которой продвигается с каждым годом. В Деревне викингов найдутся занятия как для взрослых, так и для детей.


1

20. – 25. 07. 2021

20. – 25. 07. 2021

SAAREMAA OOPERIPÄEVAD

SAAREMAA OPERA FESTIVAL

Saaremaa ooperipäevad on Baltimaade populaarseim ooperifestival, mis juba alates 1999. aastast leiab aset südasuvel Kuressaare ajaloolises lossihoovis, kuhu selle tarvis püstitatakse 2000 istekohaga ooperimaja.

Saaremaa Opera Days is the most popular opera festival in the Baltics, organised since 1999 in the historic Kuressaare castle courtyard on the island of Saaremaa, where an opera house with 2000 seats is built for this purpose.

Rohkem infot: saaremaaopera.com

More information: saaremaaopera.com

2

13


Pä rn a

ali va L.K oid ula

ali va ns Tr a

de

idu

Ke

va

Ko

Lo ssi

Ku

Supluse p st

VAATAMISVÄÄRSUSED / ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14

Raekoda / Ратуша Endine tuletõrjehoone / Бывшее пожарное депо Laurentiuse kirik / Церковь Св. Лаврентия Vaekoda / Важня Apostlik-Õigeusu Nikolai kirik / Апостольская Православная церковь Св. Николая Linnapark / Городской парк Piiskopilinnus / Епископский замок Kuurhoone / Курзал Kudjape kalmistu / Кладбище Кудьяпе Vabadussõjas 1918-1920 langenud saarlaste monument / Монумент павшим в Освободительной войне островитянам (1918-1920) Suur Tõll ja Piret / Суур Тылль и Пирет

Kraavi

Lii

Pae

ma ss aa re i

oo

va

Talve Kungla

Kiv

ee

Uu s-R

Ujula abajas

1

23

a

Kuressaare lossipark

t

Suve

ngl

Ku supres sa e lr are and

vu

Va he

se Ka

R

a

Ka e

Pä rn a

Lo

ss i

Pikk

i

ö 7 30

tee ik vi a ie

am

Uu s rg

19

rgi Pa

t

Ja

u

Rau a

Al le e

6

12

n u se Li n Kal da ps

ns

57

31

2

5

i

Ka

Ko id

uts u

ko ja

be

8

ae

tz

19

2

Ki A.

ja

a Ab

A.L

18

Tr a

eai a Põ ik

ad a Vä ikeS

Veski

rg a P

1

10

i põik Toll

i sk Ve põik

® R

Turu

Kits as

Tolli

Kõve r

Last

õllu

ma

llu Suur-Põ

Ai a

e -P

õll u

ba

V

äi k

urP

Kau

Su

3

na

4

38

Tiig i

llin a T

Uu s

Pikk

Vete

Ravil a

tra

35

Koman

Kiriku

tu

Ra vil a

Ko h

Kõver

Va h

45

dandi

Torni

ba

Kesk

43

Ve sk i

Kau

KESKLINN / ЦЕНТР ГОРОДА

i Garnison


78 D C

Sa lu

tee

ee

ets a

D 10 C

Mä nn im

us e

Kase

tee ntal i

Männi

Kannikese

ve

Noo

Sau e

La he vere tee

vu p õ ik

K ae

ru s

e

Kraavi

Mu ru

ise

erk aa re

Vik

Vid

ev iku

Mar ie

ntal i

No or us Lo e oja ng u

tee

Sa ue

Tervisepark

ju Var

are tee Roomassa

Laiamadala

d

i ela

lg

76 D C

Kullimäe tee

26

51

Hülgerahu Roomassaare poolsaar

KURESSAARE LAHT

Roomassaare nina

Kullimä e tee

52

Roomassaare sadam

are Roomassa

41

tee

0

200

400 m

Hülgelaid

tee

Pihtla Püha

E

e te

Ra nn ao tsa

Me sika

76 D C

Mün di

a nn ra re

Kummeli

Nõm me

Tu lik a

S in ilille

Karik akra

Nurmenuku

tee vi

ntal i

e Tal v

Arhii

Mar ie

Põh

Ke va de

Talve

Kan n ikese

Kellu ka

No or

Ke va de

va

Pae

i

Mes ilase

Kib u vit

Põ h ja

ja

e Nu rm

ja

Põh

aa li Ko idu

Tr an sv

Uu s

K iv

Sta adioni

Ko idu

Pä rn

Tr an sv

Pä rn

a

Kitsas

i

ss

Lo si

ee

et

Mar ie

sa

a Tehn ik Ro ots

Uu s

a

Pikk

Põ ik

Pikk

Los

ps t

Kald a

Supluse ps t

kivi

R aie

aa li

Vete er Kõv

To lli

ll

Vä ik

eS

Suur-

Ai a

Lu ha To ri

t ee

Lu h a

Va llim aa

a Rav il

Ra

vil

a

P Ka aju s ta ni Roo

i

Pikk Vaikne

Pa ju

te jõ gi Põ du s

Lu ig e Me riko tka Kotkapoja

Ranna

King u Tra k tori Mets a

Aia

M.K örbe ri

tee Ai a

Sä ä re

Ranna

P ii b eleh e

Lees ika

rkupu

D77 C

e M

Ülase

Kulle

N Sä as v är a e

ik Pihtla põ

Süg

Kudjape tammik

Lille välja

Pihtla tee

e

vu

a

e ts

iku

K u r ess a ar e te e

tee

Ta mm

de Ki r

a Id

klim

e

e

a ng Pu

e

Päh Hii

Õi

Pa rg i

Ida

ni

Roomassaare poolsaar

Le he

use Valg

Punasekivi abajas

u id

ü üü üüü ü ü ü üü üü ü ü ü teüe Kudjape kalmistu

Kungla

a re

VäikeRoomassaare poolsaar

oo M

E

Piiri

56

iri

oo ma

ss aa re Tu u le

14

Ka e

Rah ula

9

tee

Raja

a Roo p

S ir ge

Suve

23

sa

ja Ra a arj s -K Uu

a-R

as

Ku u se

Õi

Ida

am a

Ta põ lve ik

idu

e ar Ka

Va n

Ni

a Eh

st

Ujula abajas

Pi

Uu s- R oo m

e

30

p

Ja

Suve

gla

Li nn K al da

Tori abajas

tee ud Ra

7 Kuressaare u s lossipark

i

6

Pih tla te

Ka r ja

Va he

n Ku

i ani

19

e

se Ka

j õg

i ots Lo Abaja

Al le

ll Ta

12

ö Tö

i Tor

ja ba 12 rgi A11 Pa

re Me

3 nna i 18 4 Tall Tiig 38 1 2 i R® Tu ru aek o ja 31 L.K57 La s t e a ia 10 o id A. 2 Lu Ka ula tsu ev 5 u

i rg be tz

i rg Pa 19 8

de va Ke

põik To lli

lv Ta

ad

i sk Ve põik

ja

dandi

Kiriku

Ki A.

ö Tö

a Ab

Kom an

a nn lli a T

hu Ra

is tu

õik ip le v Ka

vi

vaali

na

a a am ad r-S

ni Garniso

45 35

37 54

Ni

s Tra n

S u -Põll u V-P a õ llu am

Odra

tiku

Väljaku

ei Aia

u Su

Ve sk i

Kesk

Kõver

tu

Ha igl

H

Kõ rre

Koh

Va htr a

K.Ojassoo

Torni

la Hum a

15

Ka le

Ris

uul i

Ha r idus e

Rootsi

Kopli

Töö ko ja

J.S m

Rohu

ba

He ina

tsm

78 D C

30

Kau

48

Poo

Sep a

Kohtu

La gle La u gu

tee ve õr S

Kohtu

E

ndis e

Kad aka

4

lu tee

Pik k

Aia Koo

50 nn am nt

Lii

am äe tee

lk o

Reh e

Kih e

Niid up õl

Kalm

Ta l

tee

Vallim a

D76 C

La he

a

Suuresilla

Ring te e

Loo

jõg i

st e du

ee

Põlluvä lja põik

76 D C

49

põ ik

Ku use

kk Pi

Me ie re i

tee

Ku us e

tee

Kotk a te e

eküla Lah Ka ja Eh põ ka it põ aja ik ik

u pik Le

ä lj

pk r

tee

p li Pa

Kell

te e

tee ise k o nd põi Ko se i d on Ko

Jõ e

E h it aja

ee

lluv Põ

Ring te e

ka itu nn õik Mä ap uk nit n Mä

e a te

pe

Ka ja k at

Pi k kp õik

78 D C

La he t

dj a

Ko du

Ko du

Ku

arj a

Ku i va stu

tee Mõ is a

Voo lu

te e e r gi Pa a te m ik e põ Si d e us Ku

E

Sa ra p uu

tee

uu t

Aida

To o mp

KURESSAARE

tee

ig e Tii tee gi tee

Ki

E 86 D C

E

a Võh m a Pan g

Ki Mu h elkon s tja na la

Ra nn ao tsa

tee


SAAREMAA VAATAMISVÄÄRSUSED

11

Leia ettevõtte info reklaamist / Найди информацию о компании в рекламе

55

Vaata inforidu lk 31 / Смотрите информацию на странице 31

vaata lisa www.saaremaatourism.ee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kõruse

Vilsandi

Vilsandi

20

Loonalaid

Viki

44 20

Loona

19

Lümanda

Leedri

Karala

24

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Утёс Ююгу Церковь св. Екатерины на Муху Музей Муху Мельница Ээму Городище Муху Болото Койги Церковь Пёйде Городище Вальяла Церковь в Вальяла Зона метеоритных кратеров в Каали Каармаская церковь Городище Каарма Церковь Пюха Дубовая роща Древний корабль в Сальме Маяк Сырве Музей милитаризма на Сырве Заповедник Вийдумяэ Тематический парк извести на Сааремаа Национальный парк Вильсанди Церковь Кихельконна Хутор-музей Михкеля Полуостров Харилайд Родники Одаляэтси Озеро Каруярв Мельницы в Ниназе Клиф Панга Гора с мельницами в Англа Церковь Карья Городище Маази Музей и церковь на острове Рухну

Koidula Eikla 22

Karujärve

Sauvere

25

Varkja

KärlaKirikuküla

Hakjala Aste Käku lka

Aste

Kõrkküla

Hirmuste Kipi Koki Haavassoo lka

58

Laheküla

KURESSAARE

60

Riksu Lahetaguse

Mändjala

Koimla lka

Kotlandi Lõmala

®

Nasva

Koimla

смотри на www.saaremaatourism.ee 2

Tõrise

Lussu

Ohtja

Varpe

Jõgela

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 1

Silla

Kärla

Lümanda-Kulli Mõisaküla

27

Lin

Kiruma

Küdema

KaarmaKäku Kaarm Kungla Endla Jõempa Laoküla 22 30 Kaarmise ! H Kaarma- 12 Irase Kirikuküla Kaa ! H 11 Meed Saia Mätasselja Mõnnuste Anijala Kellamäe Pähkla Viidu-Mäebe Sõmera Ansi Karida Viidumäe SuurLaadjala Arandi Paevere Tõlli looduskaitseala Randvere 18 2 Ulje Sikassaare Viidu Mullutu Käesla

H 21 !

Atla

Järise

25

Virita Pajumõisa Odalätsi mka

Rootsiküla

Eeriksaare

Paatsa lka

40

Mustjala

Abula

Kesknõmme Kallaste Pidula 39, 46 lka Kurevere 24 Kõõru Teesu lka Odalätsi

Kihelkonna

Vilsandi rahvuspark

Merise

Võhma

Paatsa

laht

Vanakubja Tagalaht

Sepise

t

22

Tagamõisa lka

ah

21

26 Küdema

VaiguRannaküla Kuralase Vaigu

23

Laidu

Kugalepa

Koorunõmme looduskaitseala

al

20

Neeme

nn

19

Vilsandi rahvuspark

Asuka Pöitse

Laidu saare lka

Ninase

Metskül

Liivaranna

Panga mka 11 27 Panga

Ninase poolsaar

Tagamõisa poolsaar

o elk

18

Pammana poolsaar

Tagaranna

h Ki

17

Üügu pank Muhu Katariina kirik Muhu muuseum Eemu tuulik Muhu maalinn Koigi raba Pöide Maarja kirik Valjala maalinn Valjala Martini kirik Kaali meteoriidikraatrite väli Kaarma kirik Kaarma muinaslinnus Püha kirik Loode tammik Salme muinaslaev Sõrve tuletorn Sõrve Militaarmuuseum Viidumäe LK Saaremaa Lubjapark Vilsandi RP Kihelkonna kirik Mihkli Talumuuseum Harilaiu poolsaar Odalätsi allikad Karujärv Ninase pukktuulikud Panga pank Angla tuulikumägi Karja kirik Maasi ordulinnus Ruhnu muuseum ja kirik

S

RMK külastusobjekt / RMK объект посещения http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/voimaluste-otsing

! H

13

! H

Ku

Mu

14

Keskranna Järve Järve luidete 59 maastikukaitseala Tiirimetsa Suurna Lassi

Rahuste lka

12 15! H

Tehumardi

16

Läätsa

Kaugatoma Kaugatoma-Lõu maastikukaitseala

Salme

Suur Katel Abruka Vahase

Abruka

Imara

52®

A loodu

Anseküla

Rahuste lka Rahuste Kaimri

Lindmetsa

Sõrve-Hindu

Lindmetsa mka

LEPPEMÄRGID LEGEND

Kaunispe Viieristi lka

Jämaja Ohessaare mka

Sõrve poolsaar

Ohessaare

Laadla Iide

Tammuna

Siplase lka Tiisatu lka Hänga Karuste Läbara 17

Sääre

®16

Sääre looduskaitseala

Mässa

Viieristi lka Mäebe Mõntu

Kaavi

® ®

Kõvakattega tee; kruusatee Surfaced road; gravel road Jalgrattatee Bicycle track Turismiinfokeskus; infopunkt Tourist information centre; tourist information Lennujaam; sadam Airfield; harbour Kirik; tuletorn Church; lighthouse Vaatetorn; ilus vaade Observation tower; panoramic view Ujumiskoht; tuulik Beach; windmill Tankla; matkarada Fuel station; hiking trail


Nõmmküla

Soela väin

MUHU

61

Kõinastu laid

Pammana Murika

la

Laugu

32 ! H®

Parasmetsa

11 28

Viira 29

Karja

Pamma mka Pamma

Pärsama

Nõmme Kaisa lka

nnuse

Tagavere

Ratla

Koikla

Koigi mka Koigi

Käo

Lööne

Valjala

Liiva-Putla lka

arma Uduvere dla Kiratsi

a

Upa

21

55

Lilbi Vaivere Praakli

udjape

uratsi

13

Kasti

Kailuka

Kübassaare poolsaar

Saaremetsa

Laimjala

Muraja poolsaar

Kübassaare maastikukaitseala Udriku laid

Kahtla

Randvere

Kungla

Turja Püha

Pihtla

Sakla

Tõlluste Rahniku Sandla 28

Sutu Nässuma

4

Laidevahe looduskaitseala

Sutu laht

Vanamõisa

Kasti mka

SuureRootsi Vätta

poolsaar

VäikeTulpe

Allirahu lka

Kasselaid

Abruka uskaitseala 3

Ruhnu

31 ®

Ruhnu

Kesselaiu mka

Kõmsi

Kaseküla

Suur väin

Kingli

36 Aaviku

Põlluküla Kõiguste

Kalli

Pühametsa lka Kangrusselja

PühaKõnnu

Ilpla

Lehtmetsa

Esivere

Hanila

! H

53

Virtsu

Nehat

Viire kurk Puhtu-Laelatu lka

Audla

Saareküla

Ariste Kalli mka Vanalõve Kallemäe

Kõljala

Tahula Kuusiku

Kõriska

Tõnija

Kalju

8 Valjala-

Kaali mka

17 10

Kaali

Asuküla

Pärase

Kesselaid

Oti Kanissaare Uuemõisa Tornimäe Välta Kõrkvere 34 Neemi

Jõe Ridala

Veeriku

9 ! H

Jõelepa

Liiva-Putla lka

Sauema-Jõe Putla

Kõnnu Koksi

Jööri

Haeska

Piila

Levalõpme

Massu

8

Lõetsa

Kärneri

7

6

Luulupe

Kaubi

Vahtraste

Orissaare väin

Veske

Nurme

Põitse Kapi

Salevere

Rannaniidi pankade mka

Kallaste

Vä ike

Oitme

Leisi

Peederga

7

Külasema Paenase

1

Pulli 9 Liiva Piiri Viira ® Randküla Koguva Hellamaa 2 Säärenõmme 3 10 Vanamõisa Jõiste Rootsivere Võlla looduskaitseala Ridasi Mäla 4 Orinõmme 30 Linnuse Liigalaskma Maasi 52 5 Suuremõisa 29 Kuivastu ® Mäeküla Simiste ! H Roobaka Väike-Pahila Väike-Rahula Liiva Pädaste 6 Suur-Rahula Nihatu Suuremõisa lahe Ariste looduskaitsealaSuurlaid Reina Kahutsi Mui Võilaid Pöide Salu

Parasmetsa laht 52 Triigi

Meiuste

Tamse

Matsalu rahvuspark

Üügu mka

Pallasmaa

52

1:300 000 0

5

10km

Varbla laidude looduskaitseala


MUHU TURISMIINFOPUNKTIS

tutvustatakse kohalikke vaatamisväärsusi, majutus- ja toitlustusettevõtteid ning sündmusi. Osta on võimalik turistikaarte, kohavaate postkaarte, postmarke, suveniire ning Muhu valla sümboolikaga tooteid.

Supluskoht Пляж

Kämping, telkimine Kемпинг

Majutus Рaзмещение

Postkontor Почта

В ТУРИСТИЧЕСКОМ ИНФОПУНКТЕ ОСТРОВА МУХУ

Toitlustus Питание

Tankla АЗС

Vaatamisväärsus Достопримечательность

Perearst, apteek Meдицинская помощъ, aптека

Käsitöökoda Мастерская рукоделия

Kauplus Mагазин

Jaanalinnufarm Cтраусиная ферма

Hobuturismitalu Хутор конного туризма

Kalmistu Kладбище

Autoremont Ремонтная мастерская

Spordiväljak Cпортивная площадка

Jalgrattarent Aренда велосипедов

можно получить необходимые сведения о местных достопримечательностях, заведениях, предоставляющих гостиничные услуги и услуги общественного питания, а также о проводящихся на острове мероприятиях. Здесь же можно приобрести туристические карты, открытки с местными видами, почтовые марки, сувениры и изделия с символикой волости Муху.

Liiva küla / Деревня Лийва +372 5855 5020, turism@muhu.ee Avatud: juuni – august Oткрыт с июня по август Muhu Turismiinfo 18

+372 453 0672 vald@muhu.ee www.muhu.ee

Seikluspark Парк приключений


6

7

NAMINAMASTE

NAMINAMASTE

Simisti küla/деревня, Muhu +372 515 2808 sikke@naminamaste.com www.naminamaste.com

Simisti village/Dorf, Muhu +372 515 2808 sikke@naminamaste.com www.naminamaste.com

Kokkamiskursused, hea toit ja majutus kaunis taastatud kaluritalus. Ettetellimisel www.naminamaste.com. Avatud maist septembrini.

Курсы кулинарии, хорошая еда и размещение в красивой восстановленной рыбацкой ферме. Бронирование www.naminamaste.com Открыто с мая по сентябрь

8

Cooking courses, good food and accommodation in a beautifully restored old fishing farm. Reservations in advance at www.naminamaste.com Open May untill September.

Kochkurse, gutes Essen und Unterkunft in einer wunderschön restaurierten alten Fischfarm. Reservierungen im Voraus unter www.naminamaste.com Geöffnet von Mai bis September.

9

NAMINAMASTE THE WORLD’S NORTHERNMOST WINEHOUSE

NAMINAMASTE

Simisti kylä/by, Muhu +372 515 2808 sikke@naminamaste.com www.naminamaste.com

Simisti ciems/kaimas, Muhu +372 515 2808 sikke@naminamaste.com www.naminamaste.com

Kokkauskursseja, hyvää ruokaa ja majoitusta kauniisti kunnostetulla vanhalla kalastajatilalla. VINEYARDS Varaukset etukäteen & WINERY Tasting tours of local wine www.naminamaste.com Avoinna toukokuusta syyskuuhun.

RESTAURANT & TERRACE A la carte dinner menu

Matlagningskurser, god mat och logi i en vackert restaurerad gammal fiskegård. Boka i förväg på www.naminamaste.com

BOUTIQUE HOTEL

rooms Öppet frånWith maj 10 till cozy september.

Pavāru kursi, labs ēdiens un naktsmītne skaistā, atjaunotā zvejnieka sētā. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās www.naminamaste.com Atvērta no maija līdz septembrim.

Maisto gaminimo kursai, geras maistas ir apgyvendinimas gražiame atstatytame žvejybos vienkiemyje. Išankstinis užsakymas www.naminamaste.com Dirba nuo gegužės iki rugsėjo.

ARTISAN PIZZA

Pizza and daily offers for lunch

Vahtraste, Muhu - booking@veinitalu.ee - +372 53 309 912 facebook.com/muhuveinitalu - instagram.com/muhuveinitalu

www.veinitalu.ee

10

19


11

ANGLA KAALI PANGA

Angla Tuulikumägi, Pärandkultuurikeskus Sajandivanusel tuulikumäel on viis tuulikut, millest üks jahvatab jahu tuule jõul. Uues Angla Pärandkultuurikeskuses saab küpsetada ja maitsta leiba, vaadata vanu käsitöömasinaid ja filmi tuulikutest, õppida vanu käsitööoskusi villa-, ehte-, sepi-, savi-, naha-, dolomiidija puidukojas. Siin toimuvad rahvuslikud kontserdid ja käsitööpäevad.

Холм ветряков Англа, Центр наследуемой культуры На холме ветряков Англа пять ветряных мельниц, на одной из них силой ветра можно смолоть муку, Из этой муки в новом Центре наследуемой культуры можно испечь хлеб и тут-же его попробовать, увидеть старинные станки и фильм о ветряных мельницах, научиться старым приемам обработки шерсти, железа, глины, кожи, камня, дерева, научиться делать украшения и витражи. Здесь же проходят народные концерты и дни ремесел.

 +372 5199 0265 • angla@kylastuskeskus.ee • www.anglatuulik.eu

Kaali hotell, trahter, meteoriidikraater, muuseum

• Hubane 20-kohaline hotell saunaga • Privaatne 60-kohaline konverentsi- ja peosaal • Meteoriitikamuuseum 96 kg kaaluva meteoriiditükiga Sihhote-Alinilt • 120-kohaline stiilne peosaal trahteris • Rahvuslikud söögid, joogid • Rahvuslikud peoõhtud rahvatantsu ja -pillimänguga • Parim toitlustus gruppidele ja paindlikud hinnad

Гостиница, трактир, метеоритный кратер, музей • • • • • •

Первый в Европе и второй в мире кратер с доказанным метеоритным происхождением. Уютная 20-и местная гостиница с баней Приватный 60-местный зал для конференций и праздников Музей метеоритики. Среди экспонатов 96 кг осколок Сихотэ-Алиньского метеорита. 120 местный трактир с национальной кухней, музыкой, танцами лучшее место для питания групп, продажа сувениров.

 +372 50 69 515 • kaali@kylastuskeskus.ee • www.kaali.kylastuskeskus.ee  +372 53 73 1818 • info@kaalitrahter.ee • www.kaalitrahter.ee

Imeliselt kaunis Panga pank päikesekellaga Panga kõrgus Saaremaa läänerannikul on 21,2 m. Looduskaitsealal on võimalik jälgida lummavalt ilusat päikseloojangut, pidada piknikku, nautida vaikust ja looduse ilu.

Величественный клиф панга и солнечные часы Высота клифа на западном побережьи Сааремаа 21,2м. Отсюда можно любоваться чарующими закатами, устроить пикник, насладиться тишиной и красотой природы.

 +372 530 88 667 • panga@kylastuskeskus.ee


12

13

14

Hotell Saaremaa

Mändjala 93871, Saaremaa, Estonia saaremaa@saarehotell.ee Phone +372 454 4100 GSM +372 505 8272

www.saarehotell.ee

15

www.saarehotell.ee 21


16

17

KAALI KÜLASTUSKESKUS Hubane 20-kohaline hotell sauna ja 60-kohalise konverentsi- ja peosaaliga, meteoriitikamuuseum.

18

KAALI TRAHTER

120-kohalise stiilse peosaaliga ja 60-kohalise kõrtsiga. Rahvuslikud söögid ja joogid, peoõhtud rahvatantsu ja-pillimänguga. Parim toitlustus gruppidele. Tel +372 50 69 515 kaali@kylastuskeskus.ee Tel +372 53 73 1818 info@kaalitrahter.ee

19

IInspiratsiooni nspiratsiooni pelgupaik pe lgupaik EEKESPARRE K E SPA R R E BU BUTIIKHOTELL/ TI I K H OTELL / BOUTIQUE B O U T I Q U E HOTEL H OTE L LLuksuslik uksuslik ja privaatne privaatne hotell lossipargi südames LLuxurious uxurious and and private privatehotel on the the verge vergeofoftown own t park Lossi 27, Kuressaare, Saaremaa, Estonia tel/ph. (+372) 453 8778 ekesparre@ekesparre.ee www.ekesparre.ee e-mail: info@kuressaarekuursaal.ee | tel/ph : (+372) 453 9749 www.kuressaarekuursaal.ee

22


20

23


22

21

23

AADNIEL’S HOLIDAY VILLAGE FERIENDORF AADNIELI

AADNIELI JURNA PUHKEKÜLA TOURIST FARM ДЕРЕВНЯ ОТДЫХА АДНИЕЛИ FERIENHOF JURNA

JURNA TURISMITALU ЮРНА ТУРИСТИЧЕСКИЙ ХУТОР Suure õuega talu 5 km Kuressaarest, Upa külas. 7 kahekohalist tuba, 1 apartament ja junior sviit. 5 км от Курессааре, в деревне Упа. 7 двухместных номеров, полулюкс и 1 апартемент, большой сад.

OVELIA B&B

8 puhkemaja. Puuküttega tünn, traditsiooniline puuküt5 km from Kuressaare, at the Village of Upa. 7 double tegarooms, saun tiigiga, infrapuna saun, suitsusaun, 1 Apartament and Junior Suite.lay-Z-spa, Large garden, ujumistiik, catch and release kalapüük, disc golf, laste hunting trips. mänguala, 2 välikööki.

8 holiday houses. Barrel sauna, traditional wood-heated Asume Kuressaare kesklinna lähedalsmoke vaikses sauna with pond, infrared sauna, sauna, lay-Z-spa, piirkonnas. swimming pond, catch and release fishing, disc golf, children’s playground,недалеко 2 outdoorот kitchens. Дешевое проживание центра

8 домов традиционная баняund на Junior Dorfотдыха. Upa. 7 Баня-бочка, Doppelzimmer, 1Apartament дровах с прудом, инфракрасная сауна, дымовая сауна, Suite. Organisation von Jagden. Lay-Z-spa, для купания, стиль рыбалки „ловля и +372 пруд 527 0700 выпуск” , диск-гольф, детская площадка, летняя кухня 2. jurna@saaremaa.ee

8 Ferienhäuser. Tonnensauna, Курессааре, в тихом районе. traditionelle holzbeheizte

Mit einem großen Garten, 5 km von Kuressaare, im

+372 527 0700 jurna@saaremaa.ee www.saaremaa.ee/jurna GPS 22°32’43˝E, 58°17’32˝N

www.saaremaa.ee/jurna Mäeniidi Talu, Aula-Vintri küla, Saaremaa GPS 58°17’32˝N +372 51322°32’43˝E, 3723, info@kiir.ee

25

dele. Professionaalne Upan kalapüük võrkudeSuuriFirmapeod, puutarha,pulmad. 5 km Kuressaaresta, kylässä. ga. Kaatrimatkad Vilsandile ja laidudele. Sõjaväeautoga safari. 7x 2-hengen huonetta, 1 Apartamenti ja Juniorхутор sviiti. Laste atraktsioonid. Самый западный туристический Metsästyksen järjestäminen. на Сааремаа. Великолепный отдых для семьи. Свадьбы, дни Профессиональная рыбалка сетями, Storфирмы. trädgård, 5 km utanför Kuressaare, i Upaпоездки byn. на катере на остров Вильсанди и близлежащие островки. 7 dubbelrum. 1 lägenhet och 1 Junior svit. Сафари на военной машине! Аттракционы для детей.

26

VÄRAVA TOURISM FARM KURESSAARE LENNUJAAMA KÜLALISTEMAJA AADNIELI ATOSTOGŲ KAIMAS Seventh generation farm in naturally beautiful area ГОСТЕВОЙ 8ofbrīvdienu mājas. Pirts kubls, ДОМ tradicionālā pirts ar malkas west Saaremaa. Accommodation in renovated apkuri un infrasarkano staru pirts,Selgase dūmu pirts, Edullinen Kuressaaren keskuksen lähellä, barns majoitus anddīķi, forest houses. 30 beds. village. КУРЕССААРЕСКОГО АЭРОПОРТА

ATPŪTASVÄRAVA“-FERIENHOF„ CIEMATS „AADNIELI PUHKEKÜLA“

OVELIA B&B

Weddings, company picnics. Professional net fishing, Majutussummer endistes aitades ja metsamaja8Selgase lomatalo. perinteinen puulämmittei5 kmkülas. noTynnyrisauna, Kuresāres, Upa ciemā 7 divvietīgas istabas, trips to Vilsandi Island and smaller islands. des.speedboat 30 voodikohta. Giidituurid Saaremaal jadārzs, Muhus. nen myös lampi, infrapunasauna, savusauna, 1sauna apartaments un puslukss istaba. Liels medību Wild safaris in military vehicle. Attractions for children. lay-Z-spa, uimalampi, saalisja Großartige vapaankalastus, organizēšana. Östlichster Ferienhof Estlands. Möglichkeiten für Хутор, в деревне Селгазе уже 7 поколений discgolf, leikkipaikka, ulkokeittiö Familienurlauber. Hochzeiten, Firmenfeiern. Professionelle находится во Kuresarės, владении одной семьи. Размещение 5 kmlasten nuo Upa kaimas, 7 2. dviviečiai Angeltouren Netzen, Bootstouren Vilsandi und den 8в semesterstugor; vedeldad badtunna, traditionell бывших амбарных помещениях и nach лесных kambariai, 1mit apartamentas ir liuksas. Didelis sodas, Inseln. Jeepsafaris. Attraktionen für Kinder. vedeldad bastu vid dammen, bastu,поrökbastu, домиках. 30 постельных мест.infraröd Экскурсии medžioklių organizavimas. +372 504 7250 lay-Z-spa, baddamm, catch and release fi ske, discgolf, Сааремаа и Муху. +372 527 0700 barnmart.maastik@gmail.com lekplats, utekök 2. jurna@saaremaa.ee +372 525 1139, +372 5648 3664 www.marditalu.ee www.saaremaa.ee/jurna Mäeniidi Talu, Aula-Vintri küla, Saaremaa varava@varava.fi e.ee GPS 58°17’32˝N +372 51322°32’43˝E, 3723,e.ee info@kiir.ee www.varava.fi

Jaktarrangemang. +372 +372 504 527 7250 0700 mart.maastik@gmail.com jurna@saaremaa.ee www.marditalu.ee www.saaremaa.ee/jurna

GPS 22°32’43˝E, 58°17’32˝N

lai-Z-Spa, dīķis peldēšanai, „noķer un palaid“ zvejošana, rauhallisessa kaupunkinosassa. Bauernhof in idyllischer Lage im Selgase in diskgolfs, bērnu rotaļu laukums, āraDorf virtuve 2. Kuressaare Lennujaamas, 5 kahekohalist tuba.i Parkla. Prisvärd boende näraSeit centrum av Kuressaare, ett West-Saaremaa. sieben Generationen in 8 poilsio namai. Statinė - pirtis, tradicinė malkomis kūrelugnt område. Familienbesitz. Ferienzimmer in den ehemaligen Курессаареский аэропорт, 5 двухместных номеров. nama pirtis su tvenkiniu, infraraudonųjų spindulių sauna, Speichern in Waldhäuschen. 30 Bettplätze. Парковка dūmų pirtis,und „lay-Z-spa“, plaukimo tvenkinys, žvejyba gaudyk ir paleisk, diskgolfas, vaikų žaidimo aikštelė, lauko Suve+372 8, Kuressaare, Saaremaa 525 virtuvė 2. 1139, +372 5648 3664 +372 518 5932 +372 453 0313 varava@varava.fi e.ee Mäeniidi Talu, Aula-Vintri küla, Saaremaa ovelia@ovelia.ee kuressaare.kassa@tll.aero www.varava.fie.ee +372 513 3723, info@kiir.ee www.ovelia.ee www.kuressaare-airport.ee

Aadniels Holiday Village

28

27

MURUKA MAJUTUS MARDIN TILA

Asume Vilsandi Rahvuspargi vahetus läheduses, GÅRDEN Kuressaarest 38MARDI km, merest 2 km. Päkapiku puhkemajas 5 kohta, RänduriErinomainen unistus puhkemajas 7 kohta. Viron läntisin matkailutila. loma perheille. Yritysjuhlat, häät.в Ammattilaiskalastusta MoottoriРасположен непосредственнойverkoilla. близости veneretket Vilsandille ja Парка luodoille. Safari armeija-autolla. от Hационального Вилсанди, в 38 км от Nähtävyydet lapsille. Курессааре, в 2 км от моря. 5 мест в доме отдыха Den västligaste turistgården i Estland. Utmärkt familjesems„Дом гномика” (Päkapiku), 7 мест в домеförотдыха ter. Bröllop, företagsfester. Professionell fiske med nät, båtturer „Мечта путешественника” (Ränduri unistus). till Vilsandi och holmar. Safari med militärbil. Barnattraktioner.

Karala küla, Saaremaa vald +372504 517 7250 7045, +372 553 1450 +372 jalmarmur@gmail.com, www.muruka.ee mart.maastik@gmail.com www.marditalu.ee Muruka majutus

24

Su +3 ov w

Aadniels Holiday Village

MARDI FARM VÄRAVA TURISMITALU AADNIELI LOMAKYLÄ JURNA LAUKU MARDI-FERIENHOF ТУРИСТИЧЕСКИЙ ХУТОРSĒTA ВЯРАВА AADNIELS SEMESTERBY JURNA TURISTINIS VIENKIEMIS Estonia’s westernmost farm stay.pere A fabulous family getaway. Seitsmendat põlvkonda sama valduses talu,

MARDI TALU JURNAN MATKAILUMAATILA ХУТОР МАРДИ JURNA SEMESTERGÅRD Läänepoolsem turismitalu Eestis. Suurepärane puhkus pere-

Gü Ku

Sauna mit Teich, Infrarotsauna, Rauchsauna, Lay-Z-Spa, Schwimmteich, Fangen und Freilassen Angeln, Discgolf, Suve 8, Kuressaare, Saaremaa Kinderspielplatz, Aussenküche 2. +372 518 5932 Mäeniidi Talu, Aula-Vintri küla, Saaremaa ovelia@ovelia.ee +372 513 3723, info@kiir.ee www.ovelia.ee

Aadniels Holiday Village

24

Ch in

Lē pi Ku Pi ra 5

Su +3 +3 ov ku w w

Aadniels Holiday Village

29

NÄSSUMAMURUKA PUHKEKESKUS PULGA TALU MAJUTUS VÄRAVA TURISMITALO MARDI VIENSĒTA PULGA HOLIDAY COMPLEX, NÄSSUMA We are located near Vilsandi National Park, 38 km VÄRAVA MARDI VIENKIEMIS from Kuressaare, km TURISTGÅRD from the sea. 5 places in Pakume erinevaid 2puhkamisja majutusvõimalusi.

Päkapiku holiday house, 7pulmadeks places in Ränduri’s dream Vistālāk rietumos esošā Igaunijas tūrisma viensēta. Lieliska Seitsemättä sukupolvea saman suvun hallinnassa Meil on olemas ruumid nii kui seminaride holiday house. atpūta ģimenēm. Kāzas, firmu vasaras dienas. Profesionāla ollut maalaistalo Selgasen kylässä. Majoitus vanhoissa zivju korraldamiseks. Korraldame loodusmatkasid. zveja ar tīkliem, laivu braucieni uz Vilsandi un saliņām. Wir befijanden uns in der Nähe des Vilsandi-National-Safari ar aitoissa metsämökeissä. 30варианты vuodepaikkaa. Мы предлагаем различные и разarmijas dabā. Atrakcijas bērniem. parks, 38 mašīnu km vonmežonīgā Kuressaare, 2 km vom отдыха Meer entfernt. Atokiausias Vakarų Estijos turistinis Puiki vieta мещения. У „Ferienhaus нас есть помещения проведения Gård somim drivits av samma familj vienkiemis. i для 7 generationer 5 Plätze Wichtelmann” (Päkapiku), 7 atostogoms su šeima, švesti vestuves ir įmonių vasaros и семинаров. Мы организуем походы на i iсвадеб den natursköna västra delen av Ösel (Saaremaa), Plätze im Ferienhaus „Traum des Reisenden” (Ränduri dienas. Profesionali žvejyba tinklais. Iškilos kateriu į Vilsandi salą unistus). природе. Selgase by. Boende i före detta lador och ir saleles. Safari kariniu automobiliu. Atrakcionai vaikams. Karala küla,30Saaremaa vald skogsstugor. sängplatser. +372 501 1149 +372 504 7250+372 553 1450 +372 517 7045, eve@cavere.ee, www.pulga.ee +372 525 1139, +372 5648 3664 jalmarmur@gmail.com, www.muruka.ee mart.maastik@gmail.com varava@varava.fi e.ee www.marditalu.ee Muruka www.varava.fi majutus e.ee

NÄSSUMA PUHKEKESKUS PULGA TALU VÄRAVA FARM PULGA HOLIDAYTOURISM COMPLEX, NÄSSUMA KURESSAAREN LENTOASEMAN VÄRAVA“-FERIENHOF„ VIERASTALO We offer a variety of holiday and accommodation SeventhThe generation in naturally beautifuland area options. party hallfarm is suitable for weddings KURESSAARE FLYGPLATS of west Saaremaa. Accommodation seminars. We organize nature tours. in renovated PENSIONAT barns and unterschiedliche forest houses. 30 Möglichkeiten beds. Selgase village. Wir bieten zur

PRITSUKAS

HOSTEL, KÄSITÖÖPOOD, KOHVIK

Erholung Übernachtung. DerDorf Festsaal eignet Bauernhofund in idyllischer Lage im Selgase in Kuressaaren lentoasemalla, 5Seminaren. kahden hengen sich für Hochzeiten Wir organisieren West-Saaremaa. Seitund sieben Generationen in huonetta. Pysäköintialue. Naturtouren. Familienbesitz. Ferienzimmer in den ehemaligen

PRITSUKAS

ХОСТЕЛ, РУКОДЕЛИЯ, КАФЕ Vid Kuressaare flygplats, 5 rum för 2 personer. SpeichernМАГАЗИН und in Waldhäuschen. 30 Bettplätze. +372 501 1149 Parkering. eve@cavere.ee, www.pulga.ee Kuivastu mnt 1139, 26, Orissaare, Saaremaa +372 525 +372 5648 3664 +372 453 59120313 7657, +372 453 3388 varava@varava.fi e.ee kuressaare.kassa@tll.aero info@pritsukas.ee www.varava.fie.ee www.kuressaare-airport.ee Pritsukas

Ku 5

Ku +3 ku in w


31

www.saaremaaveski.ee saaremaaveski Pärna 19, Kuressaare Tel. +372 45 33 776

30

SAAREMAA MUUSEUM

VIIKINGID ENNE VIIKINGEID

VIKINGS BEFORE VIKINGS NÄITUS / EXHIBITION

+372 455 4463 Lossihoov 1/1, 93810 Kuressaare muuseum@saaremaamuuseum.ee www.saaremaamuuseum.ee saaremaamuuseum kuressaarecastle kuressaarecastleshop

AAVIKUTE MUUSEUM

AAVIKS’ MEMORIAL MUSEUM 32

MIHKLI TALUMUUSEUM MIHKLI FARM MUSEUM

facebook.com/mihklifarmmuseum

33

SAAREMAA REISIBÜROO СААРЕМААСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ Aia 66a-29, Kuressaare +372 510 5979 rb@saarlane.ee http://saaretravel.ee

Kruiisilaevade teenindus Transport Toitlustus vahendusteenusena

35

34

Обслуживание круизных судов Транспорт Посредничество в организации питания

36

SAAREMAA TRAVEL AGENCY SAAREMAA REISEBÜRO Aia 66a-29, Kuressaare +372 510 5979 rb@saarlane.ee http://saaretravel.ee

TIKA TALL Ratsamatkad ja treeningud eesti tõugu hobustel nii algajatele kui ka edasijõudnutele. Majutusvõimalus. Катание на лошадях и обучение верховой езде на лошадях эстонской породы, как для начинающих, так и для умеющих. Размещение. +372 5670 3055 info@tikatall.ee www.tikatall.ee

Cruise ship service Transport Catering as a mediation service

AVELLA KOHVIK / TORDIBUTIIK КАФЕ AVELLA / МАГАЗИН ТОРТОВ

TIKA TALL

Hõrgud pagari- ja kondiitritooted. Lisaks ka A La Carte menüü, hubased kohvikuruumid riding suveterrass. tours and training with Estonian breed jaHorse päikeseline of horses for beginners and advanced. Вкусные хлебобулочные и кондитерские изделия. Accommodation. Также меню A La Carte, уютное кофе и солнечная Reittouren und Training auf Pferden estnischer Rasse, летняя терраса. für Anfänger und Fortgeschrittene. Unterkunft. Tallinna 26, Kuressaare, +372 5629 2016 avella.tordibutiik@gmail.com Aia 66a-29, Kuressaare Risteilyaluksen palvelu +372 5670 3055 Hinnakiri / Прейскурант: www.peolauad.ee +372 510 5979 Liikenne info@tikatall.ee rb@saarlane.ee Catering välityspalveluna www.tikatall.ee Avella tordibutiik/kohvik http://saaretravel.ee

Kreuzfahrt-Service Transport Catering als Vermittlungsdienst

ASVACAFÉ VIIKINGITE KÜLA AVELLA / CAKE BOUTIQUE ДЕРЕВНЯ АСВА AVELLA CAFÉВИКИНГОВ / KUCHENBOUTIQUE Tule ja seikle nagu viikingid muiste! Delicious bakery and confectionery products. Seiklusrajad õhusõidud Viikingite ajastu tegevused Also an A LajaCarte menu,| cozy café rooms and a jasunny mängud | Loomapark summer terrace. | Ratsutamine | Lasteala

Co Ad ga

SAAREMAA MATKATOIMISTO Приходите и поучаствуйте Leckere Backund Süßwaren. в Esприключениях, gibt auch ein A la как викинги в старину! Приключенческие тропы Carte Menü, gemütliches Cafe und eine sonnige спуски по воздуху I Деятельность и игры эпохи Sommerterrasse. SAAREMAA RESEBYRÅ ивикингов I Парк животных | Kатание на лошадях |

TŪRISMA AĢENTŪRA

Ko W Ak Re

Tallinnaзона 26, Kuressaare, +372 5629 2016 Детская avella.tordibutiik@gmail.com +372 5021 info@vikingvillage.ee PriceKryssningstjänst list / 654, Preisliste: www.peolauad.ee www.vikingvillage.ee Transport Catering som medlingstjänst Asva Viikingite küla Avella tordibutiik/kohvik

+3 w

25


37


MADE IN SAAREMAA 38

39

40

PIDULA FORELL OÜ Kallaste küla, Saaremaa +372 5662 7637 info@pidulaforell.ee www.pidulaforell.ee

41

27


MADE IN SAAREMAA 42

43

28


44

45

46

@pidulawake #pidulawake www.saarewake.ee Tel: 508 8969

48

47

49

SAAREMAA GOLF & COUNTRY CLUB

TEHTAL Reisijate vedu 8-kuni 52-kohaliste bussidega. Заказные перевозки автобусами от 8 до 52 мест. +372 52 01 396 tehtal@tehtal.ee www.tehtal.ee

Saare Golf on 18 rajaga championship-tüüpi golfikeskus. Pakume kõike golfimänguks vajaliku sh rendi teenuseid ning golfitooteid. Saare Golf - с 18 дорожками гольф-центр чемпионского типа. Мы предлагаем все необходимое для игры в гольф, в том числе услуги по аренде и гольф-товары. Charter services from 8 up to 52 seats busses. Merikotka 35, Kuressaare +372 453 3502 für Busse mit 8 bis 52 Plätzen. Charterservice www.saaregolf.ee/teetimes

TEHTAL

+372 Saare 52 01 Golf 396 tehtal@tehtal.ee www.tehtal.ee

SAAREMAA GOLF & COUNTRY CLUB

MUUSEUM / МУЗЕЙ

Saare Golf is championship golf center with 18-course. We offer everything necessary for golf, including KENA rental services golf products. ELU and KESKUS Saare Golf istПРЕКРАСНОЙ ein 18-Loch-ChampionshipЦЕНТР ЖИЗНИ Golfzentrum. Wir bieten alles Notwendige für den Golfsport, einschließlich Verleih und Golfprodukte. Konverentsi- ja peosaal, bürooruumide rent,

muuseum. Merikotka 35, Kuressaare Конференци банкетный зал, аренда +372 453 3502 www.saaregolf.ee/teetimes офисных помещений, музей.

Co re Ko Bü

+372 5668Saare 8377Golf info@saarekek.ee www.saarekek.ee

+3 in w

SAARE KEK

50

+372 517 5766, +372 453 8608 info@almeauto.ee www.almeauto.ee AUTODE RENT Avatud esmaspäevast reedeni 9:00 - 18:00, laupäevalja pühapäeval kokkuleppel. АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ Открыто с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу и воскресенье по предварительной договоренности.

SAAREMAA GOLF & COUNTRY CLUB

SAAREMAA GOLF & COUNTRY CLUB

Saare Golf on 18 väyläisen mestaruuden tyyppi golfkenttä. Tarjoamme kaiken tarvittavan golfiin, mukaan

„Saare Golf“ ir 18 bedrīšu championship tipa golfa centrs. Piedāvājam visu golfa spēlei nepieciešamo, tai

MUSEO / MUSEUM

29


51

52

53

PARDAPOOD

Mugava ja muretu merereisi tagab e-pilet!

30

R-KIOSKI ÄPP TOIDAB

PARDAPOOD

PARDARESTO

TS Laevade parvlaevad viivad Eesti suursaartele – Muhusse, Saaremaale ja Hiiumaale!

TS Laevade pardapoodides on äpiga iga kuues kohv, hot dog ja terviseshot tasuta!

TS Laevade pardarestoranides valmivad kohapeal maitsvad toidud värskest toorainest!

Удобную и беззаботную морскую поездку обеспечит э-билет! Паромы TS Laevad перевезут тебя на острова Эстонии Муху, Сааремаа и Хийумаа!

В магазинах на борту паромов TS Laevad каждый шестой кофе, хот дог и шот здоровья, по мобильному приложению, бесплатно!

В ресторанах на борту паромов TS Laevad готовятся на месте вкусные блюда из свежих продуктов!


GIIDID / ГИДЫ Aado Haandi Anu Lomp Arda-Maiga Raiss Elle Mäe Elle Mäe Gunnar Usin Hannela Heinmaa Heli Kakko Ingrid Paiste Leonid Siniavski Liina Kald Maiju Zuping Marika Varjas Nijole Kärner Tiina Ojala Ulrike Mesi Ülo Roos

+372 525 1139 +372 527 3737 +372 5694 0303 +372 504 8295 +372 5594 5245 +372 5665 7866 +372 5378 4304 +372 517 5596 +372 520 4962 +372 521 9549 +372 5342 2153 +372 5664 5057 +372 552 8725 +372 5656 3260 +372 5666 3667 +372 5347 8355 +372 529 7727

HOTELLID / ГОСТИНИЦЫ 15

Ekesparre Butiikhotel Lossi 27, Kuressaare www.ekesparre.ee, +372 453 8778

13

Hotell Saaremaa Mändjala küla, Saaremaa www.saarehotell.ee +372 454 4100, +372 505 8272 Kaali Külastuskeskus Kaali küla, Saaremaa www.kaali.kylastuskeskus.ee +372 5373 1818, +372 506 9515

12

Spa Hotel Meri Pargi 16, Kuressaare www.saaremaaspahotels.eu, +372 452 2100

12

Spa Hotel Rüütli Pargi 12, Kuressaare www.saaremaaspahotels.eu, +372 454 8100

14

32

Arabella Hotell Torni 12, Kuressaare www.arabella.ee, +372 455 5885

19

17

varava@varava.fie.ee anu@saarlane.ee ardamaiga.raiss@mail.ee ellemae59@gmail.com ellevant@hot.ee gunnar.usin@gmail.com hannela.heinmaa@hannela.eu helikakko@hot.ee ingrid38@hot.ee leo.siniavski@mail.ee liinakald@gmail.com maiju.zuping@gmail.com marika.varjas@gmail.com nijole.karner@gmail.com tiina59ojala@gmail.com jupstykk@gmail.com yloroos@yahoo.com

Staadioni Hotell Staadioni 4, Kuressaare www.staadionihotell.ee +372 453 3556, +372 526 2039

KÜLALISTEMAJAD, HOSTELID / ГОСТЕВЫЕ ДОМА, ХОСТЕЛИ 55

Kadaka Villa Upa küla, Saaremaa www.kadakavilla.ee, +372 523 5737

56

Kiwi Villa Kivi 3, Kuressaare www.kiwivilla.ee, +372 501 7378

57

Koidula Kodumajutus Pärna 60, Kuressaare www.puhkaeestis.ee/et/puhkemaja-koidula +372 566 81691

19

Kuursaali Külalistoad Lossipark 1, Kuressaare www.kuressaarekuursaal.ee, +372 5192 8519

26

Kuressaare lennujaama külalistemaja Roomassaare tee 1, Kuressaare www.kuressaare-airport.ee, +372 453 0313

29

Pritsukas Kuivastu mnt 26, Orissaare Pritsukas-208621645856574 +372 5912 7657, +372 453 3388

Willa Inga Kuressaare mnt 4, Leisi www.willainga.ee +372 505 3968, +358 500 632 813

PUHKEMAJAD, TURISMITALUD, TALUD, APARTEMENDID, B&B / ДОМА ДЛЯ ОТДЫХА, КОТТЕДЖИ, ДАЧИ, АПАРТАМЕНТЫ, B&B 22

Aadnieli Puhkeküla Aula-Vintri küla, Saaremaa www.aadniel.rahvalemmik.com +372 513 3723

39

Pidula Forell Kallaste küla, Saaremaa www.pidulaforell.ee, +372 5662 7637

40

Ranna Villa Küdema küla, Saaremaa www.highlandcattle.ee, +372 5667 8824

12

Tehumardi Puhkekeskus Tehumardi küla, Saaremaa www.tehumardi.ee, +372 510 5150

10

Vanatoa Turismitalu Koguva küla, Muhu www.vanatoa.ee, + 372 5558 7494

25

Värava Turismitalu Selgase küla, Saaremaa www.varava.fie.ee +372 525 1139, +372 5648 3664

18 Arno Apartments Uus 47, Kuressaare www.booking.com/hotel/ee/arnoapartments.et.html +372 453 3360 21

58

16

24

Jurna Turismitalu Upa küla, Saaremaa www.saaremaa.ee/jurna +372 527 0700

KÄMPINGUD, PUHKEKÜLAD / КЕМПИНГИ, ГОСТЕВЫЕ ДЕРЕВНИ 20

Abula Puhkeküla Abula küla, Saaremaa https://vimeo.com/175348279 +358 414 479 306

59

Läätsa Holday Homes Läätsa küla, Saaremaa www.saaremaaholiday.ee, +372 5551 2303

Järve Puhkemajad ja Kämpingud Järve küla, Saaremaa www.jarvetalu.ee, +372 501 6853

60

Mardi talu Karala küla, Saaremaa www.marditalu.ee, +372 504 7250

Muharanna kämping ja karavan Riksu küla, Saaremaa www.muhatalu.ee, +372 503 3747

12

Tehumardi Puhkekeskus Tehumardi küla, Saaremaa www.tehumardi.ee, +372 510 5150

Kipi-Koovi Matkakeskus Kipi küla, Saaremaa www.kipikoovi.ee, +372 513 0517

8

Muhu Veinitalu Lõo talu, Muhu www.veinitalu.ee, +372 5330 9912

27

Muruka Majutus Karala küla, Saaremaa www.muruka.ee +372 517 7045, +372 553 1450

6

TOITLUSTUS / ПИТАНИЕ 11

Angla Pärandkultuurikeskus Angla küla, Saaremaa www.anglatuulik.eu, +372 5199 0265

Naminamaste Simisti küla, Muhu www.naminamaste.com, +372 515 2808

54

Auriga Keskus Tallinna tn 88, Kudjape, Saaremaa www.auriga.ee, +372 452 2500

28

Nässuma Puhkekeskus Nässuma küla, Saaremaa www.pulga.ee, +372 501 1149

35

Avella Tordibutiik Tallinna 26, Kuressaare www.peolauad.ee, +372 5629 2016

23

Ovelia Majutus Suve 8, Kuressaare www.ovelia.ee, +372 518 5932

13

Hotell Saaremaa restoran Mändjala küla, Saaremaa www.saarehotell.ee +372 454 4100, +372 505 8272

31


AKTIIVNE PUHKUS / АКТИВНЫЙ OТДЫХ

TOITLUSTUS / ПИТАНИЕ 17

Kaali Trahter Kaali küla, Saaremaa www.kaalitrahter.ee, +372 459 1182

20

Abula Puhkeküla Abula küla, Saaremaa https://vimeo.com/175348279 +358 414 479 306

42

Kuninguste talupood ja kohvik Kuninguste, Saaremaa www.ideafarm.ee, +372 525 8068

19

Kuressaare Kuursaal Lossipark 1, Kuressaare www.kuressaarekuursaal.ee, +372 453 9749

30

Kuressaare Linnus-Kindlus Lossihoov 1, Kuressaare www.saaremaamuuseum.ee, +372 455 4463

9

Koost Muhu Resto Liiva küla, Muhu www.koost.ee, +372 5693 9589

3

8

Muhu Veinitalu Lõo talu, Muhu www.veinitalu.ee, +372 5330 9912

30

6

Naminamaste Simisti küla, Muhu www.naminamaste.com, +372 515 2808

30

39

Pidula Forell Kallaste küla, Saaremaa www.pidulaforell.ee, +372 5662 7637

8

46

Pidula Wakepark Kallaste küla, Saaremaa www.saarewake.ee, +372 508 8969

17

29

Pritsukas Kuivastu mnt 26, Orissaare Pritsukas-208621645856574 +372 5912 7657, +372 453 3388

30

43

Pöide Pruulikoda Tolli 25a, Kuressaare www.poidebeer.com, +372 5782 1900

Mihkli Talumuuseum Viki küla, Kihelkonna www.saaremaamuuseum.ee, +372 522 7479

3

41

Roomassaare kohvik Roomassaare tee 12, Kuressaare www.roomassaare.ee +372 5556 8957, +372 553 7536

Muhu Muuseum Koguva küla, Muhu saar www.muhumuuseum.ee, +372 501 1566

12

31

10

32

36

54

Angla Tuulikumägi, Pärandkultuurikeskus Angla küla, Saaremaa www.anglatuulik.eu, +372 5199 0265 Asva Viikingite küla Nõmme, Kahtla küla, Saaremaa www.vikingvillage.ee, +372 502 1654

54

Auriga Keskus Tallinna 88, Kudjape, Saaremaa www.auriga.ee, +372 452 2500

4

Bivarix Rattarent Pikk 54, Kuressaare www.bivarix.ee, +372 455 7118

37

Ehtne Saaremaa pood, Auriga Keskus Tallinna 88, Kudjape, Saaremaa pood.ehtne.ee

45

Ilusalong Veetlev Leedi

Tallinna 27, Kuressaare LEPPEMÄRGID LEGEND

veetlev leedi, +372 507 4157 Kõvakattega tee; kruusatee Surfaced road; gravel road Kuninguste talupood ja kohvik JalgrattateeLEGEND LEPPEMÄRGID Kuninguste, Saaremaa Bicycle track www.ideafarm.ee, +372 525 8068 Bivarix Rattarent Kõvakattega tee; kruusatee Turismiinfokeskus; infopunkt Surfaced road; gravel road Pikk 54, Kuressaare Turismiinfokeskus ® ® Saaremaa Tourist information centre; Jalgrattatee www.bivarix.ee, +372 455 7118 Tallinna 2, Kuressaare tourist Bicycleinformation track info@visitsaaremaa.ee, +372 453 3120 Johannes ja Joosep Aaviku Majamuuseum Lennujaam; sadam Turismiinfokeskus; Airfield; harbour infopunkt Vallimaa 7, Kuressaare ® ® Muhu Turismiinfopunkt Tourist information centre; www.saaremaamuuseum.ee, +372 455 4463 tourist information Kirik;Muhu tuletorn Liiva, Church; lighthouse www.muhu.ee Lennujaam; sadam Kuressaare Linnus-Kindlus Airfield; harbour +372 5855 5020, +372 453 0672 Vaatetorn; ilus vaade Lossihoov 1, Kuressaare Observation tower; panoramic view Kirik; tuletorn www.saaremaamuuseum.ee, +372 455 4463 43 Pöide Pruulikoda Church; Ujumiskoht; tuulik Tolli 25a, lighthouse Kuressaare Muhu Veinitalu Beach; windmill Vaatetorn; ilus vaade +372 5782 1900 www.poidebeer.com, Lõo talu, Muhu, Liiva Observation tower; panoramic view Tankla; matkarada www.veinitalu.ee, +372 5330 9912 38 Saarte Sahver Fuel station; tuulik hiking trail Ujumiskoht; Kohtu Kuressaare Meteoriitika- ja paekivimuusem Beach;3,windmill www.saartesahver.ee, +372 505 3163 Kaali küla, Saaremaa Tankla; matkarada www.kaali.kylastuskeskus.ee Fuel station; hiking trail +372 5373 1818, +372 506 9515 Auriga Keskus Tallinna tn 88, Kudjape, Saaremaa www.auriga.ee, +372 452 2500

7

Saaremaa Spa Hotelli restoranid Pargi 16, Kuressaare www.saaremaaspahotels.eu, +372 454 8100

Muhu Tennis School Tamse küla, Muhu www.tc2000.ee, +372 506 3055

11

Saaremaa Toidufestival www.saaremaatoidufestival.ee +372 505 0100

Panga pank Panga küla, Saaremaa +372 5308 8667

39

Saaremaa Veski Pärna 19, Kuressaare www.saaremaaveski.ee, +372 453 3776

Pidula Forell Kallaste küla, Saaremaa www.pidulaforell.ee, +372 5662 7637

46

Vanatoa Turismitalu Koguva küla, Muhu www.vanatoa.ee, + 372 5558 7494

Pidula Wakepark Kallaste küla, Saaremaa www.saarewake.ee, +372 508 8969

44

RMK www.rmk.ee +372 5301 2772, +372 454 6880

42

TRANSPORT / ТРАНСПОРТ

50

Alme Auto Aia 59a, Kuressaare www.almeauto.ee +372 517 5766, +372 453 8608

61

Kihnu Veeteed: praam/ship Saaremaa-Hiiumaa www.veeteed.com +372 527 2974, +372 443 4500

26

Kuressaare Lennujaam Roomassaare tee 1, Kuressaare www.kuressaare-airport.ee, +372 453 0313

51

Lennuk/plane Tallinn-Kuressaare Nyx Air OÜ Peterburi tee 44, Tallinn www.flynyx.com, +372 55627621

52

SL Marinas Sadamad/Harbours Rohu 5, Kuressaare www.slmarinas.com, www.saarteliinid.ee, +372 453 0140 Abruka, +372 5332 8096

Willa Inga Kuressaare mnt 4, Leisi 48 Saare Golf www.willainga.ee Merikotka 35, Kuressaare +372 505 3968, +358 500 632 813 www.saaregolf.ee, +372 453 3502

REISIBÜROOD / БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ 18 Arensburgi Reisid Pihtla tee 3, Kuressaare abr@tt.ee, +372 453 3360

Reisibüroo Mere Kuressaare www.rbmere.ee, +372 453 3610 33

11

TEENUSED / УСЛУГИ

Saaremaa Reisibüroo Kuressaare www.saaretravel.ee, +372 510 5979

1

Ringsu (Ruhnu), +372 509 6239 Roomassaare, +372 5335 8313 Triigi, +372 504 6819

Saaremaa Ooperipäevad / SA Eesti Kontsert www.saaremaaopera.com

49

Saare KEK Muuseum Ringtee 15, Kuressaare www.saarekek.ee, +372 5668 8377

2

Thule Koda Elamustekeskus Uus 20, Kuressaare www.thulekoda.ee, +272 474 1111

34

Kuivastu, +372 5400 4131

Tika Tall Tika talu, Kõrkvere www.tikatall.ee, +372 5670 3055

Kihnu, +372 5697 9932 Heltermaa, +372 523 7633 Rohuküla, +372 515 5253 Laaksaare, +372 5304 4446 Piirissaare, +372 5309 1897 Virtsu, +372 5344 3945 Naissaar, +372 5345 0651 Sviby, +372 5301 2889 47

Tehtal Bussirent Talve 51, Kuressaare www.tehtal.ee, +372 520 1396

53

TS Laevad: praam saartele / ship to island praamid.ee, +372 618 1310


54


SAAREMAA TOIDUFESTIVAL

СААРЕМААСКИЙ КУЛИНАРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

www.toidufestival.ee saaremaatoidufestival saaremaatoidufestival toidufestival@saaremaatourism.ee