Page 1

127377#_#0160-0179.qxd

14/8/08

09:20

Página 178

PRAKTIKAK Historiako teknikak Mapa historikoen azterketa konparatiboa

NORVEGIA Ipar itsasoa

Mapa historikoak alderatzea oso erabilgarria da eremu geografiko batek hainbat unetan zer-nolako bilakaera izan duen jakiteko, eta bertan izandako aldaketa politikoak eta mugen aldaketak aztertzeko. Azterketa modu zuzenean egiteko, mapa bakoitzean zenbait elementuri behatuko diegu: zer herri edo estatu dauden, mugek zer eremu hartzen duten, eta zer ikur edo hitz erabiltzen diren. Gero, mapak elkarrekin alderatuko ditugu, aldaketak aztertzeko: zer herrialde berri sortu diren eta zer herrialdek iraun duten, eta zer-nolako aldaketa politikoak eta lurraldetasun-aldaketak izan diren.

SUEDIA

DANIMARKA ERRESUMA BATUA HERBEHEREAK ALEMANIAKO INPERIOA BELGIKA LUXENBURGO

ERRUSIAR INPERIOA

OZEANO ATLANTIKOA

AUSTRIA-HUNGARIAKO INPERIOA

FRANTZIA SUITZA

ERRUMANIA SERBIA

ITALIA

PORTUGAL

Korsika (Fr.)

BULGARIA MONTENEGRO

ESPAINIA

TURKIAR OTOMANDAR INPERIOA

Sardinia (It.)

GREZIA

M e d i t e r r a n e o

Sizilia Kreta

i

t

26 Mapa irakurtzea eta aztertzea. • Zer gertaera historiko adierazten da mapetan? Zer eremu geografiko adierazten da? Zer garairi buruzkoak dira? • Aztertu zer adierazten duten erabilitako koloreek eta ikurrek. Behatu arretaz legendari.

s a s o a

Monarkia autokratikoak

Demokrazia errepublikanoak

Monarkia autoritarioak

Arazo nazionalistak

Monarkia liberalak

Mugengatiko arazoak

26. DOK. ERREGIMEN POLITIKOAK EUROPAN, 1880AN. 27 Maparen ezaugarriak eta testuinguru historikoa. • Zer mapa mota dira (politikoa, soziala, ekonomikoa, kulturala…)? Egoera historiko jakin bat adierazten dute, ala gertakari historiko batek denboran eta espazioan izan duen bilakaera? • Azaldu laburki zer garai historiko adierazten den mapetan.

FINLANDIA

NORVEGIA

ESTONIA SUEDIA LETONIA ERRESUMA DANIMARKA

IRLANDA BATUA

LITUANIA S E S B

28 Mapa deskribatzea eta aztertzea. • Zer estatu zeuden Europan XIX. mendearen amaieran? Eta 1920an? • Zer nolako erregimen politikoak ziren nagusi XIX. mendearen amaieran ? Eta 1920an? • Zer dela-eta aldatu zen Europako mapa politikoa (estatuak, mugak) XIX. mendearen amaieratik 1920ra bitartean? • Zer alde dago erregimen autoritarioaren eta demokratikoaren artean? Zer dela-eta hedatu ziren demokraziak Lehen Mundu Gerra amaitzean?

HERBEHEREAK ALEMANIA POLONIA

BELGIKA

O ZEAN O ATL AN TI KO A

SUITZA

O SL

AUSTRIA

O V A KIA

HUNGARIA ERRUMANIA

JUGOSLAVIA

BULGARIA

ITALIA

PORTUGAL

ESPAINIA ALBANIA

TURKIA GREZIA

29 Ondorioak.

178

EK

FRANTZIA

Medite

• Egin mapek adierazten dituzten aldaketa politikoen eta lurraldetasun-aldaketen balorazioa. • Zure ustez, Lehen Mundu Gerra inperio zentralek irabazi izan balute, aldaketa berak gertatuko al ziren? Zergatik? • Arrazoitu bi mapa horietatik zein den gaur egungo Europako maparen antzekoena (estatuak, mugak, erregimen politikoak).

TX

LUX.

rra

n

e

o itsasoa

Erregimen demokratikoa

Erregimen komunista

Erregimen diktatoriala

Konstituzionalak, baina ez demokratikoak

27. DOK. ERREGIMEN POLITIKOAK EUROPAN, 1920AN.

7. gaia

MAPAK KOMENTATZEA  
MAPAK KOMENTATZEA  

178 29 28 27 26 Arazo nazionalistak Mugengatiko arazoak Erregimen demokratikoa Erregimen diktatoriala Erregimen komunista Konstituzionalak,...