Pohodne poti na Bledu

Page 1

POHODNE POTI WALKING TRAILS
L

Legenda / Legend:

Lahka pot Easy trail

Srednje zahtevna pot Medium difficult trail

Turistične informacije Tourist information

Hotel Hotel

Naravna zanimivost Natural sight

Mladinski Hotel Youth hostel

Kulturna zanimivost Point of interest

Kamp Camping site

Razgledišče Vantage point

Prenočišča, apartmaji Accommodation

Grad Castle

Planinska koča Mountain hut

Spomenik Monument

Turistična Kmetija Tourist farm

Muzej Museum

Adrenalinski park Adventure park

Cerkev Church

Trim steza Fit-trail

Podzemna Jama Underground cave

Opisana pohodna pot Described walking trail

Parkirišče Car park

Začetek opisane pohodne poti Starting point

B

Kopališče Bathing areas

Zahtevna pot Difficult trail

Pohodna pot Walking trail

Blejske pohodne poti / Bled Walking Trails Vodnik za pohodnike / Tourist guide for hikers Zasnova in Redakcija / Design and Editing:

Založila in Izdala / Publisher:

Izdelala / Realisation:

Pohodne poti / Walking trails:

Tekst / Text:

Angleški Prevod / English translation:

Vladimir Silič Lili Ošterbenk Janša dr. Jerneja Vrhovec

Geodetska družba d.o.o. Gerbičeva 51a 1000 Ljubljana Vladimir Silič

Turizem Bled www.bled.si

Vladimir Silič

Darja Pretnar

Fotografije / Photos:

Tisk / Print:

Naklada / Print run:

Leto / Year:

Vladimir Silič Turizem Bled 1000

Tiskarna Januš

2015

Copyright © : Geodetska družba d.o.o. in Turizem Bled

4


U

Uvodnik / Editorial: Dragi pohodniki! Bled je vodilno slovensko alpsko letovišče, ki se uvršča med najlepše evropske turistične kraje. Naravnost nebeška podoba kraja z jezerom, otočkom na sredini, grajsko skalo in gradom, obdana z vršaci Julijskih Alp in Karavank, v dolini pa objeta s Savo Bohinjko in Savo Dolinko, je podoba, ki se je ne bi mogel izmisliti niti največji slikarski umetnik. Da bi dodobra spoznali Bled in okolico, se moramo sprehoditi po blejskih vaseh, se povzpeti na gore in osamelce v blejski okolici, prehoditi poti, ki nas bodo vodile od lepot do zanimivosti, mimo vaške arhitekture in posebnosti, preko travnikov, polj in pašnikov, ob rekah in potokih. Hodimo na lastno odgovornost! Na pohode se odpravimo primerno obuti in oblečeni, ter spremljajmo vremenske razmere. Pa obilo užitkov! Dear hikers, Bled is Slovenia’s premier alpine resort and one of the most charming travel destinations in Europe. The lake embellished with an island and the castle sitting atop a powerful rock above the lake, set against the backdrop of the mighty summits of the Julian Alps and Karavanke and cradled by the valleys of the rivers Sava Dolinka and Sava Bohinjka, Bled is an image of paradise, an area of such natural beauty that it reaches beyond the imagination of the greatest painters. The best way to explore the Bled area is to take a stroll through its villages, hike to the top of its mountains and isolated scenic hills, and walk the trails that wind between natural sights and points of interest, past examples of vernacular architecture, through fields, meadows and pastures and along rivers and streams. You are walking at your own risk! When setting on a walking tour, wear appropriate walking shoes and clothing, and bear in mind the weather. Enjoy your walk!

5


Grajski Hrib

E

Elementi poti / Trail features Izhodišče / Starting point:

Veslaška promenada (Rowers’ Promenade)

Dolžina / Length:

1 km

Potreben čas / Duration:

45 min

Višinska razlika / Elevation change:

85 m

Najnižja točka poti / Lowest point:

492 m

G G

Najvišja točka poti / Highest point:

577 m

Potek in opis poti / Course:

Veslaška promenada - Blejski grad - Grajska cesta

Gostinska ponudba ob poti / Food and drinks along the way: VILA PREŠEREN Veslaška promenada 14 T.: + 386 4 575 25 10 www.vilapreseren.si

6

HOTEL JELOVICA Cesta svobode 8 T.: 386 4 579 60 00 www.hotel-jelovica.si

HOTEL ASTORIA Prešernova 44 T.: 386 4 579 44 00 www.hotelastoria-bled.com

RESTAVRACIJA BLEJSKI GRAD Grajska cesta 61 T.: +386 4 252 94 04 www.jezersek.si /restavracija-blejski-grad


Nadmorska višina [m] / Altitude [m]

O

Blejski grad

Grajska cesta Veslaška promenada

Dolžina poti [km] / Length [km]

Opis poti / Trail description: Gotovo najprestižnejše peš poti na Bledu so poti na Grajski hrib, saj vsak, ki se povzpne nanj, vzpon gotovo zaključi na Blejskem gradu, od koder se obiskovalcu ponudijo edinstveni pogledi na Bled, Blejsko jezero in še daleč okoli na vse strani neba. V gradu si obiskovalec lahko ogleda muzej, grajsko kapelo, zeliščno lekarno, vinarno, slikarsko galerijo, Gutenbergovo tiskarno in se po napornem vzponu okrepča v restavraciji. Vzpon na Grajski hrib se začne na Veslaški promenadi, kjer si ogledamo spomenik pesniku dr. Francetu Prešernu in le malo naprej nas lepo urejena sprehajalna pot popelje navzgor. Druga možnost se nam ponuja na Bledcu, to je na Grajski cesti. Z zahodne strani se vzpon začne na Pristavi. Vse tri poti se združijo na parkirišču pri vhodu v grad, od koder si lahko privoščimo še kratek sprehod na Peči, ki se navpično dvignejo nad farno cerkvijo sv. Martina. The paths leading to the top of Grajski hrib (Castle Hill) are definitely the most frequented in the area. Any hiker who reaches the top of the hill will hike up further up to Bled Castle to enjoy the amazing views of the town of Bled, its lake and the countryside beyond. The Castle features a museum, chapel, herbal apothecary, wine cellar, painting gallery and printing works with an original Guteberg printing press, as well as a restaurant offering refreshments for tired hikers. The hike to Grajski hrib starts at Veslaška promenada (Rowers’ Promenade), where you can first take a look at the monument dedicated to Slovenia’s greatest poet, Dr France Prešeren. Proceed along the street and then turn right into the well-maintained footpath for the Castle. You can also start your ascent of Grajski hrib from Bledec, Grajska Street, or from Pristava on its western slope. All three trails merge into one at the Castle car park. From there, it is a short stretch to the promontory Na Pečeh, towering above St Martin’s parish church.

Blejski grad Bled Castle

Prešernov spomenik Dr France Prešeren monument 7


Višce

E

Elementi poti / Trail Features Izhodišče / Starting point:

Veslaška promenade (Rowers’ Promenade)

Dolžina / Length:

4 km

Potreben čas / Duration:

1h

Višinska razlika / Elevation change:

67 m

Najnižja točka poti / Lowest point:

485 m

G G

Najvišja točka poti / Highest point:

552 m

Potek in opis poti / Course:

Veslaška promenada - Višce - Veslaška promenada

Gostinska ponudba ob poti / Food and drinks along the way: VILA PREŠEREN Veslaška promenada 14 T.: + 386 4 575 25 10 www.vilapreseren.si

8

KAVARNA PARK Cesta svobode 10 T.: +386 4 579 18 18 www.sava-hotels-resorts.com

HOTEL JELOVICA Cesta svobode 8 T.: 386 4 579 60 00 www.hotel-jelovica.si

HOTEL ASTORIA Prešernova 44 T.: 386 4 579 44 00 www.hotelastoria-bled.com


Nadmorska višina [m] / Altitude [m]

O

Višce

Veslaška promenada

Veslaška promenada

Dolžina poti [km] / Length [km]

Opis poti / Trail description: Pot na Višce se začne pri spomeniku dr. Francetu Prešernu, nadaljujemo enako kot za na grad, vendar se pot hitro usmeri prečno po pobočju Grajskega hriba in v prijetni panoramsko speljani stezi le malo nad jezerom pelje naprej čez Višce proti Mali Zaki. Ob sprehodu čez Višce imamo sicer skoraj celo pot zaradi drevja malo zastrt pogled na jezero, osamelec Stražo, na otok in naselje Mlino, vendar pa se pot pri Mali Zaki obrne in krožno nadaljuje do Rečice, od tod pa zavije in pripelje nazaj na izhodišče. Na poti po Višcah se lahko ustavimo tudi pri spomeniku Adolfu Muhru, ki je bil svoj čas lastnik Blejskega gradu in jezera. Tudi za Višce velja, da so med posameznimi deli poti speljane še dodatne povezovalne steze, ki pohod delajo še bolj zanimiv. Malo dalje od Muhrovega spomenika se lahko spustimo še do Jezerc, ki nudijo spoznavanje raznovrstne močvirske vegetacije. Ker pot ni najbolje urejena, je primerneje, da se vrnemo nazaj in nadaljujemo proti Pristavi. The path to Višce begins at the Dr France Prešeren monument, from where you continue as if going towards the castle. Soon the path makes a turn and traverses over the slopes of Grajski hrib (Castle Hill) and on towards the Mala Zaka bay. It crosses Višce just above the lake, giving you a chance to admire the stunning panoramic views of the surrounding countryside although for most of the time your view of the lake, Straža Hill, the island and the village Mlino will be slightly obscured by trees. At Mala Zaka, the path turns right and continues through Rečica before completing its circle at the starting point. During the walk you can make a stop at the monument to Adolf Muhr, a former owner of Bled Castle and the lake. Višce is lined with connecting paths which can be taken to add some spice to the hike. From the Adolf Muhr monument, you can descend to Jezerca (Lakelets) to observe its wetland flora. Beyond Jezerca the path not in the best condition, so you might want to return to the original trail and continue towards Pristava instead.

Višce Višce

Muhrov spomenik Muhr monument 9


Straža

E

Elementi poti / Trail Features Izhodišče / Starting point:

Pod Stražo

Dolžina / Length:

2,4 km

Potreben čas / Duration:

1h 20 min

Višinska razlika / Elevation change:

144 m

Najnižja točka poti / Lowest point:

502 m

Najvišja točka poti / Highest point:

646 m

Potek in opis poti / Course:

Pod Stražo - Straža - Cesta v Megre

G G

Gostinska ponudba ob poti / Food and drinks along the way:

10

PENZION MLINO Cesta svobode 45 T:+386 4 574 14 04 www.mlino.si

RESTAVRACIJA GRILLHOTEL LOVEC Ljubljanska 6 T:+386 4 620 41 26 www.grill-bled.com


Nadmorska višina [m] / Altitude [m]

O

Straža

Cesta v Megre

Pod stražo

Dolžina poti [km] / Length [km]

Opis poti / Trail description: Z vasi Mlino se proti vrhu Straže podamo na križišču Ceste svobode z Mlinsko cesto ali z Mlinske ceste pri kmetiji Ledrar, kmalu se obe združita. Od tod se po zahodnem pobočju vzpnemo prav do najvišjega vrha Straže, ki se nahaja v neposredni bližini zgornje postaje žičnice in koče. Pot se tu priključi na trim stezo, ki nas popelje čez planoto. Od tod se odpirajo vedno novi razgledi, ki nudijo zelo zanimive poglede v dolino na jezero, otok, grad, na blejske vasi, pa tudi na oddaljene kraje in gorske masive. Izlet si lahko popestrimo z uporabo naprav na trim stezi, z obiskom pustolovskega parka ali s sankanjem na letni sankaški progi. Najprikladnejši je vzpon iz Želeč, ki se začne v neposredni bližini spodnje postaje žičnice. Na trim stezo se priključimo na njenem najnižjem delu in se po njej vzpnemo proti vrhu. V dolino se spustimo proti naselju Dindol do Ceste v Megre, ki nas vodi proti središču Bleda. If you want to visit Straža Hill, you can start your hike at the village of Mlino, either at the crossroads of Cesta svobode and Mlinska Street, or further along Mlinska Street at the Ledrar farm. Both access routes soon join into one. From there you ascend the west slope of Straža right up to its highest point. In the immediate vicinity there is a mountain hut and the top ski lift station. At this point the path joins a fit-trail which runs over the plateau, with spectacular views opening up of the lake, castle, hamlets and villages, as well as of distant places and mountain massifs. There is a variety of activiites in which you can partake to add a little extra to your hike. You can use the exercise equipment set up along the trail, visit the adventure park, or take a slide down the toboggan run that is open all year round. The most suitable ascent to Straža is from the village Želeče, and starts at the bottom station of the ski lift. This path joins the lowest point of the fit-trail and then ascends towards the top. On the descent, follow the trail towards Dindol to Cesta v Megre Street that will take you back to the centre of Bled.

Straža Straža

Riklijev spomenik Arnold Rikli monument 11


Osojnica In Ojstrica

E

Elementi poti / Trail Features Izhodišče / Starting point:

Kidričeva cesta

Dolžina / Length:

3 km

Potreben čas / Duration:

1h 30 min

Višinska razlika / Elevation change:

273 m

Najnižja točka poti / Lowest point:

483 m

Najvišja točka poti / Highest point:

756 m

Potek in opis poti / Course:

Kidričeva cesta - Ojstrica - Velika Osojnica Mala Osojnica - Kidričeva cesta

G G

Gostinska ponudba ob poti / Food and drinks along the way:

12

RESTAVRACIJA ZAKA ob Blejskem jezeru Župančičeva ulica 9 T.: +386 4 574 17 09 www.bled-zaka.com

HOTEL TRIGLAV & RESTAVRACIJA 1906 BLED Kolodvorska cesta 33 T.: +386 4 575 26 15 www.hoteltriglavbled.si


Nadmorska višina [m] / Altitude [m]

O

Velika Osojnica Mala Osojnica Ojstrica

Kidričeva cesta

Kidričeva cesta

Dolžina poti [km] / Length [km]

Opis poti / Trail description: Osojnica se dviga na zahodni obali Blejskega jezera in ima dva vrhova: Malo Osojnico (691 m) in Veliko Osojnico (756 m). Na severnem pobočju je k Osojnici prislonjen še hrib Ojstrica (610 m). Omeniti velja, da so razgledi z Male Osojnice eni najlepših in kot taki tudi najprivlačnejši za dobro fotografijo Bleda in okolice. Zato se vzponu na ta vrh ne bi smeli odreči. Naravnost pod nami pogled zaobjame celotno Blejsko jezero z okolico. Dolgi pogledi, ki jim sledimo, pa sežejo na pobočja Pokljuke, Mežakle in Karavank. V dolini so lepo vidna blejska naselja in vasi v okolici. Še dlje preko Save Dolinke pa vidimo vasi pod Karavankami. Na južnem robu Male Osojnice se nahajata razgledni točki, ki nudita pogled na Savo Bohinjko in na planoto Jelovica. Na Osojnico se lahko povzpnemo po urejeni stezi z nekaj strmimi stopnicami, ki niso za tiste z vrtoglavico, ali pa po gozdni poti, ki jo uporabljajo tudi za spravilo lesa. Osojnica Hill rises up off the west coast of Lake Bled and has two peaks: Mala Osojnica (691m) and Velika Osojnica (756m). On the northern slope, Osojnica is flanked by another hill, Ojstrica (610m). It is worth mentioning that Mala Osojnica with its stunning views is a must-go place for anyone wishing to take a fantastic photo of Lake Bled and its surroundings. The view from the top stretches over the lake to the slopes of the Pokljuka and Mežakla plateaus, and the Karavanke mountains, resting first on the local villages and then further across the Sava Dolinka river to the hamlets at the foot of the Karavanke. Two more vistas on the southern edge of Mala Osojnica offer views of the Sava Bohinjka river and the Jelovica plateau. Osojnica can be accessed along a well-kept trail which features a few steep steps and is not suitable for people suffering from vertigo, or by a forest road that is also used as a skid trail.

Osojnica in Mlinsko polje Osojnica and the Mlinsko polje plain

Bled z Male Osojnicee Bled as seen from Mala Osojnica 13


Stan In Smreka Velikanka

E

Elementi poti / Trail Features Izhodišče / Starting point:

Kolodvorska cesta

Dolžina / Length:

4,9 km

Potreben čas / Duration:

1h 30 min

Višinska razlika / Elevation change:

209 m

Najnižja točka poti / Lowest point:

520 m

Najvišja točka poti / Highest point:

729 m

Potek in opis poti / Course:

Kolodvorska cesta - Stan (smreka velikanka) - Ravnica - Kuhovnica - Razgledna cesta

G G

Gostinska ponudba ob poti / Food and drinks along the way:

14

RESTAVRACIJA ZAKA ob Blejskem jezeru Župančičeva ulica 9 T.: +386 4 574 17 09 www.bled-zaka.com

HOTEL TRIGLAV & RESTAVRACIJA 1906 BLED Kolodvorska cesta 33 T.: +386 4 575 26 15 http://www.hoteltriglavbled.si


Nadmorska višina [m] / Altitude [m]

O

Ravnica Smreka velikanka

Razgledna cesta

Kolodvorska cesta

Dolžina poti [km] / Length [km]

Opis poti / Trail description: Stan predstavljajo tri ravnice, ki se nahajajo ena za drugo, vsaka nekoliko višje na hribu nad Veliko Zako za robom Rebra. Nekdaj so bili tu pašniki predvsem za drobnico. Danes stanov ni več, pa tudi ravnice se zaraščajo. So pa preko Stana speljane zanimive pohodniške poti. Preden se odpravimo naprej, si na Stanu velja ogledati smreko velikanko, saj nas s svojimi merami – višina 37 m, obseg debla 3,78 m, lesna masa 18 kubičnih metrov – res pritegne. Če smo se do smreke povzpeli od table na Kolodvorski cesti preko Rebra, se podamo v dolino po nasprotni strani stanov in zagledamo Blejsko jezero nekoliko višje od zadnje hiše na Razgledni cesti, ki nas popelje v naselje Rečica. Tu je lepo urejena razgledna točka, kjer se na klopci lahko odpočijemo in uživamo v pogledih na Bled in jezero. Od Stana se lahko odpravimo še do Rčitna, Slamnikov in Bohinjske Bele ali na krajše poti do Kuhovnice in na Ravnico. Stan (stan is Slovene for a shepherds’ dwelling) consists of a series of three plains, each positioned slightly higher up the slope of the hill above the Velika Zaka bay behind the edge of Rebr. In the past these plains were mostly used as pastures for small cattle. Today the shepherds’ dwellings are gone, and the plains are becoming overgrown, but the footpaths spread across Stan continue to attract hikers. Before setting off on your way, stop and take a look at the giant spruce tree. With a height of 37 m, circumference of 3.78 m and trunk volume of 18m3, the spruce is indeed impressive. If you started your hike to the giant spruce at the signpost of Kolodvorska Street and continued via Rebr, you can now descend on the opposite side of the plains. Just above the last house of Razgledna Street in the direction of Rečica you will catch a sight of Lake Bled. Sit on the bench at this vantage point and enjoy Bled vistas. From Stan you can walk further to Rčitno, Slamniki and Bohinjska Bela, or take a short hike up the hills of Kuhovnica and Ravnica.

Bled s počivališča nad Malo Zako Smreka velikanka Bled from the vantage point above Giant spruce tree Mala Zaka

15


Zasip - Hom - Podhom

E

Elementi poti / Trail Features Izhodišče / Starting point:

Zasip

Dolžina / Length:

4 km

Potreben čas / Duration:

1 h 30 min

Višinska razlika / Elevation change:

290 m

Najnižja točka poti / Lowest point:

541 m

Najvišja točka poti / Highest point:

831 m

Potek in opis poti / Course:

Zasip - Katarina - Hom - Podhom

G G

Gostinska ponudba ob poti / Food and drinks along the way:

16

GOSTILNA VINTGAR Podhom 62, 4247 Zgornje Gorje M.: +386 41 829 878 www.vintgar-bled.si


Nadmorska višina [m] / Altitude [m]

O

Hom

Katarina Podhom

Zasip

Dolžina poti [km] / Length [km]

Opis poti / Trail description: Hrib Hom (834 m) se dviga severno nad vasjo Zasip. Južna stran hriba je v predelu nad vasjo v glavnem travnat svet. Približno na sredini hriba se teren nekoliko zravna, tam stoji cerkev sv. Katarine in nahaja se prostor za razne prireditve z gostiščem Jurček. Obiskovalcu se najlepši razgledi ponujajo ravno tu, saj pogled sega od Karavank do Jelovice in še naprej proti zahodu na Pokljuko in triglavsko pogorje. Med temi gorskimi planotami in masivi pa vidimo skoraj celo Blejsko kotlino in radovljiško ravan. Severno, zelo strmo pobočje Homa z nasprotnim hribom Boršt zamejuje sotesko Vintgar. Vzpon na Hom lahko pričnemo v vasi Zasip. Vas je razpotegnjena pod južnim pobočjem hriba Hom, s svojim gornjim delom, imenovanim Reber, pa se vzpenja še visoko v pobočje Homa. Druga vstopna točka je v vasi Podhom. Poti nas popeljeta okrog vrha Homa in na vrh, ki pa ne nudi dobrega razgleda. S Katarine lahko krenemo do slapa Šum, od koder je pot mogoče nadaljevati skozi sotesko Vintgar. Hom (834 m) rises to the north above the village of Zasip. The south side of the hill is mostly grasslands. In the middle of the slope, where the terrain levels slightly, stands the church of St Catharine (Sv. Katarina) and a multi-use event venue with Jurček Inn. This is where visitors can enjoy long vistas across the Karavanke mountains and the Jelovica plateau, or look to the west and let their gaze drift across the Pokljuka plateau to the Triglav mountain range. Amidst these high-altitude plateaus and mountain massifs lie the Bled basin and Radovljica plain. The steep northern slope of Hom and Udin Boršt opposite of it flank the Vintgar gorge. You can start your ascent of Hom from Zasip, which stretches along the southern slope of Hom, its top part called Rebr pushing high up towards the top. The second starting point is in the village Podhom. Both paths will take you around the top of Hom and then to the top itself, which does not offer any views. From St Catharine’s church you can continue your hike to the Šum waterfall and further through the majestic Vintgar gorge.

S Homa proti Bledu From Hom towards Bled

Z Rekovnika na Hom The way from Rekovnik to Hom 17


Soteska Vintgar

E

Elementi poti / Trail Features Izhodišče / Starting point:

Parkirišče pri Podhomu Car park in Podhom

Dolžina / Length:

5,4 km

Potreben čas / Duration:

1 h 10 min

Višinska razlika / Elevation change:

128 m

Najnižja točka poti / Lowest point:

520 m

Najvišja točka poti / Highest point:

648 m

Potek in opis poti / Course:

Parkirišče pri Podhomu - soteska Vintgar Slap Šum - Katarina - Parkirišče pri Podhomu Car park in Podhom – Vintgar Gorge - Šum Waterfall – Church of St Catharine (Hom) – Car park in Podhom

G G

Gostinska ponudba ob poti / Food and drinks along the way:

18

GOSTILNA VINTGAR Podhom 62, 4247 Zgornje Gorje M.: +386 41 829 878 www.vintgar-bled.si


Nadmorska višina [m] / Altitude [m]

O

Parkirišče pri Podhomu

Slap Šum

Parkirišče pri Podhomu Podhom

Dolžina poti [km] / Length [km]

Opis poti / Trail description: Soteska Vintgar, ki jo je izdolbla reka Radovna med hriboma Hom in Boršt, je zaradi svoje naravne lepote gotovo ena najlepših pri nas in verjetno ni obiskovalca Bleda, ki je ne bi obiskal. Soteska je bila odkrita leta 1891, vendar je bilo treba v njej zgraditi poti, mostove in galerije, da je postala dostopna za obiskovalce. Po opravljenih zahtevnih delih je bila 26. avgusta 1893 odprta za javnost. Radovna zapusti sotesko Vintgar na njeni vzhodni strani in se spušča v globino preko slapa Šum. Nad njim vodi čez reko most, ki je bil prvič zgrajen že leta 1878. Običajni vstop v sotesko je iz Podhoma, lahko pa se podamo tudi iz zasipske strani, to je od Katarine, in vstopimo pri slapu Šum. The Vintgar gorge, carved out between the hills of Hom and Udin Boršt by the Radovna river, ranks among the most beautiful natural ravines in Slovenia and you it is almost impossible to find a visitor to Bled who has not seen it. The Vintgar gorge was discovered in 1891 but demanding works, including the construction of bridges, footpaths and galleries, had to be carried out before the gorge was opened to the public on 26 August 1893. The Radovna leaves the gorge on its east side, dropping deep over the rocks as the Šum waterfall. The bridge spanning across the waterfall’s drop dates back to 1878. The most popular entrance to the gorge is from Podhom, although access from Zasip via St Catherine’s Church and past the Šum waterfall is also possible.

Cerkvica sv. Katarine Church of St Catharine

V soteski Vintgar In the Vintgar gorge 19


Dobra Gora

E

Elementi poti / Trail Features Izhodišče / Starting point:

Cesta v Megre

Dolžina / Length:

1,6 km

Potreben čas / Duration:

1h

Višinska razlika / Elevation change:

133 m

Najnižja točka poti / Lowest point:

486 m

Najvišja točka poti / Highest point:

619 m

Potek in opis poti / Course:

Cesta v Megre - Dobra gora - Selska cesta

G G

Gostinska ponudba ob poti / Food and drinks along the way:

20

PENZION MLINO Cesta svobode 45 T: +386 4 574 14 04 www.mlino.si


Nadmorska višina [m] / Altitude [m]

O

Dobra Gora

Selska cesta

Cesta v Megre

Dolžina poti [km] / Length [km]

Opis poti / Trail description: Dobra gora (620 m) se dviga nad vasjo Selo pri Bledu. Domačini jo imenujejo tudi Špik. Danes je v celoti poraščena z različnim drevjem. Na Dobri gori in na travnikih ob njenem vznožju najdemo prav neverjetno množico cvetočih rastlin. Gozdnato pobočje tega osamelca nudi življenjski prostor srnjadi, zajcem in lisicam. Dobra gora pa je bila že v Riklijevem času namenjena tudi turizmu. Tu so imeli celo balinišče in leseno kočo, ki je bila namenjena spravilu sena, pa tudi za potrebe turistov. Z vrha Dobre gore se nam ponujajo številni razgledi. S pogledom od zahoda proti vzhodu uzremo blejske vasi, ki so razložene na pobočjih nad dolino Save Bohinjke. Na zahodu nam pogled seže v triglavsko pogorje, na jugu v celotno pobočje Jelovice, na vzhodu pa seže tja do Kamniških Alp. Vzponi na Dobro goro so možni s treh smeri. Z Bleda se usmerimo proti vrhu iz naselja Dindol po Selski cesti ali po Cesti v Megre na katero se lahko pride tudi iz naselja Mlino. Ob vznožju Dobre gore pa nam pot navzgor kažejo usmerjevalne table. The hill Dobra gora (620 m), known by locals as Špik, rises up above the village Selo pri Bledu. Nowadays, its slopes are entirely overgrown with trees but the meadows stretching out at its foot are a colourful carpet of wild flowers. The wooded slopes of this hillock are home to deer, rabbits and foxes. Dobra gora was already used by tourists in Arnold Rikli’s time. There used to be a bowling green and a wooden cottage that was used for hay storage and catered to the needs of tourists. Hikers will enjoy wonderful views that open up from the top of Dobra gora. Looking from the west to the east you will see the villages of the Bled area scattered across the slopes above the Sava Bohinjka river. To the west there is the Triglav mountain range, to the south the massive slopes of the Jelovica plateau, and the Kamnik-Savinja Alps to the east. There are three access routes to Dobra gora: start from the direction of Bled, and then you can hike to the top from Selska Street near Dindol, or from Cesta v Megre Street that can also be reached from Mlino. From the foot of Dobra gora, the trail is marked.

Črnikastovijolična orlica Dark Columbine

Dobra gora s polja Korile Dobra gora as seen from the Korile plain 21


Galetovec

E

Elementi poti / Trail Features Izhodišče / Starting point:

Bohinjska bela (Spodnja vas)

Dolžina / Length:

10 km

Potreben čas / Duration:

5h

Višinska razlika / Elevation change:

775 m

Najnižja točka poti / Lowest point:

482 m

Najvišja točka poti / Highest point:

1257 m

Potek in opis poti / Course:

Bohinjska Bela (Spodnja vas) - Turn Galetovec - Za jamo - Bohinjska Bela (Podklanec)

G G

Gostinska ponudba ob poti / Food and drinks along the way:

22

GOSTILNA BATIŠT Bohinjska Bela 128 T: +386 4 572 01 00 www.pension–batist.com


Nadmorska višina [m] / Altitude [m]

O

Turn

Bohinjska Bela (Spodnja vas)

Galetovec

Bohinjska Bela (Podklanec)

Dolžina poti [km] / Length [km]

Opis poti / Trail description: Galetovec (1259 m) se nahaja na jugovzhodnem robu pokljuške planote. Če je s pokljuške strani razmeroma lahko dostopen, je proti Bohinjski Beli zamejen s prepadnimi stenami Ilove peči. Prav zaradi tega lahko na vrhu uživamo v odprtih razgledih. Rob planote je hkrati tudi vzhodna meja Pokljuke in Triglavskega narodnega parka. Z vrha Galetovca se nam odprejo enkratni razgledi čez polja, travnike in vasi od Bohinjske Bele preko Bleda do Radovljice. Lepo se vidijo tudi vasi pod Karavankami in Jelovico. Kot na dlani vidimo Blejsko jezero in vse osamelce, ki ga obkrožajo. Preko gora nam pogled na sever zdrsi po obronkih Pokljuke in preskoči v Karavanke. Razgled, ki mu težko najdemo primerjavo. Na Galetovec se je mogoče povzpeti iz več smeri. Vsi vzponi iz doline se začenjajo na Bohinjski Beli, mogoči pa so tudi dostopi s precej višje ležečih predelov Pokljuke, do koder se pripeljemo po gozdni cesti mimo Belske planine, ki se odcepi z glavne ceste Gorjuše–Mrzli Studenec. Mt Galetovec (1259 m) is situated on the south-eastern edge of the Pokljuka plateau. It is relatively easily accessible from the Pokljuka side but on the Bohinjska Bela side, its slopes come to an abrupt end in the precipitous rock face of Široka peč that renders access from this direction difficult but awards the hiker who reaches the top with striking vistas. The edge of the plateau searves as the eastern border of Pokljuka as well as Triglav National Park. From the top of Galetovec unique vistas offer views of fields, meadows and villages from Bohinjska Bela and Bled to Radovljica. The villages under the Karavanke mountains and the Jelovica plateau can be seen as well. Lake Bled flanked by hillocks lies beneath you as if it were a postcard in the palm of your hand. To the north, your gaze wanders over mountain peaks along the Pokljuka plateau and then further towards the Karavanke range. It is a view unrilvalled by any other. Galetovec can be climbed along several hiking trails. All ascent routes from the valley start in Bohinjska Bela, although hikers can also start from higher-lying parts of Pokljuka and follow the forest road past the Belska planina alp, which forks off from the main Gorjuše-Mrzli studenec road.

Z Galetovca na Bohinjsko Belo The view of Bohinjska Bela from Galetovec

Volnatoglavi osat Wooly Thistle 23


Kupljenik – Babji Zob – Kupljenik

E

Elementi poti / Trail Features Izhodišče / Starting point:

Kupljenik

Dolžina / Length:

5,5 km

Potreben čas / Duration:

2 h 45 min

Višinska razlika / Elevation change:

477 m

Najnižja točka poti / Lowest point:

642 m

Najvišja točka poti / Highest point:

1119 m

Potek in opis poti / Course:

Kupljenik - Babji zob - Kupljenik

24


Nadmorska višina [m] / Altitude [m]

O

Babji zob

Kupljenik

Kupljenik

Dolžina poti [km] / Length [km]

Opis poti / Trail description: Skalni rob Jelovice, kjer se pobočje nad Kupljenikom v pravem kotu obrne proti Bohinju, se imenuje Babji zob. Ime je dobil zaradi skalne škrbine, ki štrli navzgor malo nad vznožjem skale. Z Babjega zoba se nam ponuja edinstven pogled na Bohinjsko Belo. V njeni okolici vidimo Obrne, Brezje, Slamnike in seveda tik pod robom še Kupljenik. Tu se odprejo pogledi proti Bohinju, od koder priteče Sava Bohinjka, ki se ob izhodu iz ozke doline Soteske pod Obrnami obrne proti Bohinjski Beli in odvijuga na vzhod proti Selu pri Bledu, Ribnem in Bodeščam tja do sotočja s Savo Dolinko pod Radovljico. Poleg tega bo na dosegu našega očesa tudi Pokljuka s triglavskim pogorjem v ozadju, v smeri proti severu pa celotni masiv Karavank. V dolini vidimo tudi velik del Blejske kotline z jezerom. Najboljše izhodišče za vzpon na Babji zob je s parkirišča v vasi Kupljenik. Pot nas vodi preko rovt v Kovačevcu in Prihodu, od tu dalje pa po robu Jelovice. The rocky edge of the Jelovica plateau is called babji zob (Hag’s Tooth). It is a place where the slope above the village of Kupljenik makes a 90-degree turn towards Bohinj. It got its name because of the rocky stump which juts upwards just above the bottom of the rock. The top of Babji zob provides a stunning view of Bohinjska Bela and its surrounding hamlets of Obrne, Brezje, Slamniki and of course, just below the edge, Kupljenik. The view stretches towards Bohinj and follows the Sava Bohinjka as it leaves the narrow Soteska ravine at Obrne, where it turns to Bohinjska Bela and meanders gently east towards Selo pri Bledu, Ribno and Bodešče until joining the Sava Dolinka near Radovljica. From Babji zob you can see as far as the Pokljuka plateau set against the backdrop of the Triglav range, or admire the impressive massif of the Karavanke to the north. A large part of the Bled basin and its lake lie serenely below you. The most popular starting point for hikes to Babji zob is from the car park in the village of Kupljenik. The trail runs across the pastures of Kovačevec and Prihod, and further up to the edge of the Jelovica plateau.

Bohinjska Bela z Babjega zoba The view of Bohinjska Bela from Babji zob

Obrne z Babjega zoba Obrne as seen from Babji zob 25


Selo pri Bledu – Kupljenik – Gradišče

E

Elementi poti / Trail Features Izhodišče / Starting point:

Selo pri Bledu

Dolžina / Length:

7,9 km

Potreben čas / Duration:

2 h 40 min

Višinska razlika / Elevation change:

388 m

Najnižja točka poti / Lowest point:

422 m

Najvišja točka poti / Highest point:

810 m

Potek in opis poti / Course:

Selo pri Bledu - Kupljenik - Gradišče - Kupljenik - Selo pri Bledu

26


Nadmorska višina [m] / Altitude [m]

O

Gradišče

Kupljenik

Kupljenik

Selo pri Bledu

Selo pri Bledu

Dolžina poti [km] / Length [km]

Opis poti /Trail description: Na Kupljenik se podamo skozi kmečko vas Selo pri Bledu, kjer smo še vedno priča pogledom, ki so bili značilni za zgodnje dvajseto stoletje, hkrati pa tudi prizorom iz sodobnega kmečkega okolja. Vas ima bogato turistično ponudbo. Tu sta turistični kmetiji pri Povšinu in pri Muleju, penzion Lukanc in apartmaji pri Matjonu. Iz vasi se spustimo do pašnikov Frate in Spodnje Loke in že smo pri Selskem mostu, ki vodi preko Save Bohinjke. Ko prečkamo most, krenemo na desno skozi pašnik Zabriše. Od tu se pot precej strmo vzpenja in nas preko sedla Koren pripelje na kupljeniško planoto Ravan. Tu je pod pobočjem Jelovice vasica Kupljenik s cerkvico sv. Štefana. Tik nad vasjo se nahaja hrib Gradišče z lepimi razgledi na Blejsko kotlino. Začetek poti je isti kot za Babji zob ali Jamo pod Babjim zobom. Če nas v prvem delu poti navdušujejo pogledi na vas, travnike in Savo Bohinjko, so pogledi z Gradišča skoraj enaki kot z mnogo višjega Babjega zoba. A walk to Kupljenik will take you through the village Selo pri Bledu, which has preserved some of its rural character typical of the early 20th century and mixed it with contemporary features. The village boasts several types of tourist accommodation, including Povšin and Mulej tourist farms, Lukanc guesthouse and Matjon self-catering holiday apartments. The trail to Kupljenik will take you through the village to the grazing grounds of Frate and Spodnja Loka and to the bridge across the Sava Bohinjka (Selo Bridge). Turn right after the bridge and go right across the Zabriše pasture. There the trail takes a steep climb uphill over the Koren saddle to Kupljenik’s level terrain of Ravan. Here, under the slope of Jelovica, sits the small village of Kupljenik with a lovely church dedicated to St Stephen. Just above the village you will find Gradišče, a hill that offers a nice view of the Bled basin. The starting point for Gradišče is the same as for Babji zob or the undeground cave Jama pod Babjim zobom. The views of the meadows, villages and the Sava Bohinjka in the first part of the hike are matched by the vistas from Gradišče, almost as impressive as those from the much higher Babji zob.

Kupljenik z griča Kopane Kupljenik from Kopane

Selo pri Bledu s Korena Selo pri Bledu as seen from the Koren saddle 27


Jama Pod Babjim Zobom

E

Elementi poti / Trail Features Izhodišče / Starting point:

Kupljenik (parkirišče) Kupljenik (car park)

Dolžina / Length:

3,4 km

Potreben čas / Duration:

1h15 min

Višinska razlika / Elevation change:

376 m

Najnižja točka poti / Lowest point:

624 m

Najvišja točka poti / Highest point:

1000 m

Potek in opis poti / Course:

Kupljenik (parkirišče) - Jama pod Babjim Zobom - Pod zobom (parkiršče) Kupljenik (car park) - Jama pod Babjim Zobom - Pod zobom (car park)

28


Nadmorska višina [m] / Altitude [m]

O

Jama pod Babjim Zobom

Kupljenik (parkirišče)

Pod zobom (parkirišče)

Dolžina poti [km] / Length [km]

Opis poti / Trail description: Jama pod Babjim zobom je manjša kraška jama, ki se nahaja ob vznožju prepadne stene Jelovice, kar precej pomaknjena od Babjega zoba proti jugozahodu. Vhod v jamo se nahaja na višini 1008 m nadmorske višine. Za ogled je primerne približno 300 m jame. V začetku je rov precej širok in visok, ni pa opaziti kapnikov. Približno na sredini tega rova se nahajata brezni in jama se razcepi v dva ločena rova. Tu se začenja kapniški del jame, ki se razširi v kapniško dvoranico, kjer so najlepši kapniki. V jami je stalna temperatura 8 °C. Do vhoda v jamo se lahko podamo po manj urejeni poti od parkirišča v vasi Kupljenik. Druga možnost se ponudi, če na cesti Bohinjska Bela–Kupljenik sredi vzpona krenemo ob usmerjevalni tabli na zahod in sledimo gozdni cesti do parkirišča Pod zobom. Od tu pa nadaljujemo po stezi do vhoda v jamo. Jamo si je mogoče ogledati le z organiziranim vodenjem. Jama pod Babjim zobom (Cave under Babji zob) is a small karst cave at the bottom of a steep rocky wall southwest of Babji zob. The entrance to the cave is situated 1008 m above sea level and approximately 300 m of the cave is open to the public. The tunnel is quite wide and high at the beginning, with no calcite formations. Halfway through the tunnel you can see two chasms and the cave forks into two separate tunnels. This is where the cave reveals its karstic character as it widens into a chamber adorned with calcite formations. The temperature inside the cave is a constant 8 °C. The cave entrance can be reached by a less well-maintained path from the car park in Kupljenik. Alternatively, you can take the forest road to the car park Pod zobom which forks off right (to the west) in the middle of the Bohinjska Bela-Kupljenik road, and then follow the footpath to the cave entrance. Tours are guided and only available by prior arrangement.

Jama pod Babjim zobom: odprta ob nedeljah v juliju in avgustu ob 10.00 Jama pod Babjim zobom: Open every Sunday in July and August at 10.00 29


Selo pri Bledu– Talež – Ribno –Selo pri Bledu

E

Elementi poti / Trail Features Izhodišče / Starting point:

Selo pri Bledu

Dolžina / Length:

7,5 km

Potreben čas / Duration:

2 h 45 min

Višinska razlika / Elevation change:

468 m

Najnižja točka poti / Lowest point:

417 m

Najvišja točka poti / Highest point:

885 m

Potek in opis poti / Course:

Selo pri Bledu - Talež - Ribno - Selo pri Bledu

30


Nadmorska višina [m] / Altitude [m]

O

Tolsti vrh

Talež

Ribno

Selo pri Bledu

Selo pri Bledu

Dolžina poti [km] / Length [km]

Opis poti / Trail description: Na pobočju Jelovice se, skrita pred pogledi iz doline, razteza travnata ravnina, imenovana Talež. V svojem spodnjem delu se ravnina še razcepi in se z levim krakom širi proti robu Jelovice, od koder je mogoč izredno lep pogled v dolino od Bleda do Radovljice. Pogledi na nasprotni strani pa objamejo triglavsko pogorje, celotne Karavanke in Kamniške Alpe. Tu stoji na samem robu oskrbovana lovska koča na Taležu, ki je priljubljena izletniška točka. Pot začnemo pri selskem mostu čez Savo Bohinjko. Preko travnikov ob vznožju Jelovice se hitro pričnemo vzpenjati po strmem pobočju vse do Tolstega vrha. Hodimo pretežno po zelo slabih starih furmanskih poteh, zato je potrebna planinska obutev. Od Tolstega vrha se prične pot spuščati proti lovski koči. Po obveznem postanku in okrepčilu se spustimo po pobočju do ribenskega mostu in od tu po levem bregu Save Bohinjke do selskega mostu, kjer smo začeli svoj pohod. Lahko pa se preko Ribnega vrnemo na Bled. Hidden away from views from the valley, on the slopes of the Jelovica plateau, lies a grassy plain called Talež. The bottom of the plain splits into two parts, with the left one spreading towards the edge of the Jelovica plateau, offering spectacular vistas of the valley below all the way from Bled to Radovljica. On the other side, your gaze will travel across the Triglav mountain range, the Karavanke and the Kamnik-Savinja Alps. Here, on the very edge of the plain, you will find a well-stocked hunting lodge which is a much liked tourist stop. The hike starts at the bridge across the Sava Bohinjka (Selo Bridge) and takes you over the meadows at the foot of the Jelovica plateau and steeply uphill to Tolsti vrh. In most part, the route follows rutted old horse-cart tracks and requires strong hiking footwear. From Tolsti vrh the trail starts to descend towards the hunting lodge. After a well-earned rest and refreshment, follow the trail down the slope to Ribno Bridge and then along the left bank of the Sava Bohinjka back to Selo. If you wish, you can take the road through Ribno and return to Bled on foot.

Panoramski pogled s Taleža na dolino in Karavanke Panoramic view from Talež of the valley and the Karavanke in the background 31


Bodešče - Talež – Ribno

E

Elementi poti / Trail Features Izhodišče / Starting point:

Bodešče

Dolžina / Length:

5 km

Potreben čas / Duration:

1 h 15 min

Višinska razlika / Elevation change:

296 m

Najnižja točka poti / Lowest point:

417 m

Najvišja točka poti / Highest point:

713 m

Potek in opis poti / Course:

Bodešče - Talež - Ribno

G G

Gostinska ponudba ob poti / Food and drinks along the way:

32

HOTEL RIBNO Izletniška 44 T: +386 4 578 31 00 www.hotel-ribno.si


Nadmorska višina [m] / Altitude [m]

O

Talež

Ribno Bodešče

Dolžina poti [km] / Length [km]

Opis poti / Trail description: Pot na Talež lahko pričnemo od bodeškega mostu čez Savo Bohinjko. Ko prečkamo most, se usmerimo na gozdno traktorsko pot, primerno za prevoz lesa. Vzponi niso pretirano strmi, tako da je pot lažja kot od selskega ali ribenskega mostu, kljub temu pa potrebujemo dobro planinsko obutev. Tik preden dosežemo taleške ravnice, se naši poti priključi steza, ki pripelje od ribenskega mostu. Na ravnici se pot razcepi. Naravnost naprej nas pelje po ravnicah in številnih rovtih, na desno pa se usmerimo proti lovski koči. Tu priporočamo počitek in malico, fotografom pa čim več dobrih posnetkov doline in pogorij, ki so bili že opisani. V dolino se spustimo po že prej omenjeni smeri do ribenskega mostu. Od tu lahko pod obronki Jelovice po desni strani Save Bohinjke pridemo do začetne točke pri bodeškem mostu. Lahko pa tu zaključimo turo in se skozi Ribno vrnemo na Bled. You can begin your hike to Talež at Bodešče Bridge spanning the Sava Bohinjka. After crossing the bridge turn left into a forest road that is occasionally used for timber skidding. Moderate sloping makes this route easier than the trails from Selo or Ribno, but strong hiking boots are needed. Just before you reach the plain of Talež, the trail merges with the path coming up from Ribno Bridge. On the plain the trail forks; the branch that runs straight ahead will take you across plains and pasturelands, whereas the right branch heads for the hunting lodge. Stop at the lodge for a well-earned rest and refreshment, and take a few photos of the valley below and the mountain ranges in the background. You can descend to the valley along the already mentioned trail to Ribno Bridge. From here, walk along the foot of Jelovica on the right bank of the Sava Bohinjka to the starting point at Bodešče Bridge. Alternatively, you can end your hike here and take the road through Ribno to Bled.

Otok na Savi Bohinjki pod Bodeščam Island in the Sava Bohinjka river, near Bodešče

Plezalna stena pod Pečmi Climbing wall Na Pečeh 33


Ribenska Gora

E

Elementi poti / Trail Features Izhodišče / Starting point:

Ribno (Hotel Ribno) Ribno (Hotel Ribno)

Dolžina / Length:

1 km

Potreben čas / Duration:

15 min

Višinska razlika / Elevation change:

109 m

Najnižja točka poti / Lowest point:

470 m

G G

Najvišja točka poti / Highest point:

579 m

Potek in opis poti / Course:

Ribno (Hotel Ribno) - Ribenska gora Ribno (prireditveni prostor) Ribno (Hotel Ribno) - Ribenska gora -Ribno (event venue)

Gostinska ponudba ob poti / Food and drinks along the way:

34

HOTEL RIBNO Izletniška 44 T: +386 4 578 31 00 www.hotel-ribno.si


Nadmorska višina [m] / Altitude [m]

O

Ribenska gora

Ribno (Hotel Ribno)

Ribno (prireditveni prostor)

Dolžina poti [km] / Length [km]

Opis poti / Trail description: Ribenska gora je osamelec, ki zamejuje travnate terase ob vasi Ribno proti Savi Bohinjki. Pogledi z Ribenske gore so dokaj neovirani, saj je vrh zelo ozek in redko poraščen, tako tudi ni primeren za več obiskovalcev hkrati. Če se ozremo proti severu, vidimo Karavanke, naprej proti vzhodu pa še vrhove visokih Kamniških Alp. Na zahodu nam pogled seže preko Pokljuke v triglavsko pogorje, na jugu pa vidimo celotno planoto Jelovica. Naravnost preko Save Bohinjke vidimo lovsko kočo na Taležu, ki je priljubljena pohodniška točka. Enako neovirani so pogledi na skoraj vse blejske vasi v dolini. Na Ribensko goro se je mogoče povzpeti po dveh smereh, ki se odcepita s poti, ki je od Hotela Ribno speljana okrog Ribenske gore. Proti vrhu lahko krenemo s prireditvenega prostora ali pa od Hotela Ribno po južnem pobočju tega hriba. Vzpon po južnem pobočju lahko pričnemo tudi nižje, in sicer z gmajne pri Savi Bohinjki. Ribenska gora is a hillock separating the grassy terraces of Ribno from the Sava Bohinjka. Its narrow and sparsely overgrown peak, unable to accommodate large groups of hikers, offers unobstructed views of the Karavanke to the north, and the towering peaks of the Kamnik-Savinja Alps further east. To the west, your gaze wanders to Pokljuka and further on towards the Triglav mountain range, whereas the view to the south is dominated by the Jelovica plateau. If you direct your gaze over the Sava Bohinjka, you can see the hunting lodge on top of Talež, which is a popular destination for hikers. Equally unrestricted is the view of nearly all Bled villages down in the valley. Ribenska gora can be accessed by two access routes. Both start at the trail running from Hotel Ribno around Ribenska gora. You can head for the top from the event venue or from Hotel Ribno which is situated further down the southern slope of the hill. The southernm slope ascent can be started from a lower starting point near the Sava Bohinjka river.

Vas Ribno z Ribenske gore Ribno as seen from Ribenska gora

Ribenska gora s Črnil Ribenska gora from Črnile 35


Velika Zaka – Bohinjska Bela – Velika Zaka

E

Elementi poti / Trail Features Izhodišče / Starting point:

Velika Zaka

Dolžina / Length:

6 km

Potreben čas / Duration:

1 h 20 min

Višinska razlika / Elevation change:

145 m

Najnižja točka poti / Lowest point:

434 m

Najvišja točka poti / Highest point:

579 m

Potek in opis poti / Course:

Velika Zaka - Bohinjska Bela - Velika Zaka

G G

Gostinska ponudba ob poti / Food and drinks along the way: VILA BLED Cesta svobode 26 T.: +386 4 575 37 10 www.vila-bled.si

36

RESTAVRACIJA ZAKA ob Blejskem jezeru Župančičeva ulica 9 T.: +386 4 574 17 09 www.bled-zaka.com

HOTEL TRIGLAV & RESTAVRACIJA 1906 Kolodvorska cesta 33 T.: +386 4 575 26 15 www.hoteltriglavbled.si

GOSTILNA BATIŠT Bohinjska Bela 128 T: +386 4 572 01 00 www.pension-batist.com


Nadmorska višina [m] / Altitude [m]

O

Bohinjska Bela Velika Zaka Velika Zaka

Dolžina poti [km] / Length [km]

Opis poti / Trail description: Kar dolg sprehod je pred nami, če se usmerimo iz Velike Zake po gozdni poti na Bohinjsko Belo. Pot je speljana za ograjo kampa. Nekaj časa skoraj ni vzpona, pri podvozu pod železniško progo Jesenice–Nova Gorica pa se prične ne prav strm vzpon skozi Megre med Osojnico in Obnikom. Na izhodu iz Meger se nam že odpre pogled na Bohinjsko Belo, na robu Jelovice pa ozremo Babji zob. V Spodnjo vas se spustimo skozi zaselek, imenovan Graben. V Spodnji vasi se je mogoče ustaviti v Gostilni Rot. Na Bohinjski Beli si vzemimo še čas za ogled Slapa pod Iglico. Pot pa nadaljujemo mimo cerkve sv. Marjete pod južnim obronkom Osojnice, prečkamo cesto v Maškovec in se spustimo do mlinskega mostu čez Savo Bohinjko. Pot nadaljujemo po levem bregu reke do zaselka Zazer na Mlinem in že smo pri Vili Bled. Tu se usmerimo proti začetni točki v Veliki Zaki. Lahko pa gremo v drugi smeri ob obali jezera proti središču Bleda. You are infor quite a hike if you decide to walk from the Velika Zaka bay to Bohinjska Bela using a forest road. You can find the start of the road behind the fence of the campsite. The road is mostly level to start with and the first steep ascent awaits you at the underpass of the Jesenice-Nova Gorica railway. Continue along the way through Megre and then between the hills of Osojnica and Obnik. At the exit from Megre you already see Bohinjska Bela below you and Babji zob in the slopes of the Jelovica plateau opposite. Continue down the road to the hamlet of Graben. When you get to the village, you can take some time to see the waterfall Slap pod Iglico. Then walk past the church of St Margaret (Sv. Marjeta) under the south slope of Osojnica, cross the road to Maškovec and descend to Mlino Bridge across the Sava Bohinjka. From here the road runs along the left river bank to Zazer near Mlino and up to the crossroads for Vila Bled. Now you can return directly to your starting point or walk along the lake shore towards the center of Bled.

Kamp v Zaki Zaka campsite

Tribune v Veliki Zaki Bleachers at Velika Zaka 37


Bled – Selo pri Bledu – Mlino

E

Elementi poti / Trail Features Izhodišče / Starting point:

Bled

Dolžina / Length:

6,8 km

Potreben čas / Duration:

1 h 20 min

Višinska razlika / Elevation change:

81 m

Najnižja točka poti / Lowest point:

423 m

Najvišja točka poti / Highest point:

504 m

Potek in opis poti / Course:

Bled - Selo pri Bledu - Mlino - Bled

G G

Gostinska ponudba ob poti / Food and drinks along the way: VILA BLED Cesta svobode 26 T.: +386 4 575 37 10 www.vila-bled.si

38

PENZION MLINO Cesta svobode 45 T:+386 4 574 14 04 www.mlino.si

KAVARNA PARK Cesta svobode 10 T.: +386 4 579 18 18 www.sava-hotels-resorts.com

RESTAVRACIJA GRILLHOTEL LOVEC Ljubljanska 6 T:+386 4 620 41 26 www.grill-bled.com


Nadmorska višina [m] / Altitude [m]

O

Mlino

Bled

Bled

Selo pri Bledu

Dolžina poti [km] / Length [km]

Opis poti / Trail description: Z Bleda se odpravimo proti Selu pri Beledu skozi naselje Dindol. Pot je tipično sprehajalna, saj nas že v Dindolu pritegnejo pogledi na polja in travnike, ki nam še posebej v juniju ponujajo celo paleto poljskega cvetja. V vas Selo pri Bledu se spustimo po klancu, ki se prebije v dolino med gričem Homec in Dobro goro. Pot nas vodi dalje navzdol do pašnikov in Save Bohinjke. Tu si velja ogledati reko in mlake, ki so v bistvu rečne mrtvice, nastale ob spreminjanju toka reke, in nas pritegnejo s svojo bogato floro in favno. Od mostu se usmerimo preko pašnikov Loke do griča Obroč, kjer je centralna čistilna naprava. Tu se nam ponudita dve možnosti, ali pred Obročem in mimo Kozarce krenemo na Mlino ali okrog Obroča mimo male hidroelektrarne skozi zaselek Zazer pridemo do jezera. Od tu ob obali jezera nadaljujemo proti centru Bleda. To get to the Selo pri Bledu, head from Bled and pass through the Dindol village. This is a typical walking path, surrounded by fields and meadows strewn with various field flowers, especially in June. When you reach Selo, descend the slope leading into the valley between the hills of Homec and Dobra gora. From here the path runs down to the pastures and the Sava Bohinjka. The river and the ponds, which are actually backwaters created when the river flow changed, will attract your attention with their rich flora and fauna. Head a bit back and pass the pastures towards Obroč hill, where the central wastewater treatment plant is located. Here you can either choose to go to the village Mlino by passing Obroč and Kozarca hills, or go around Obroč, past a small hydropower plant and through the hamlet of Zazer to get back to the lake. From here continue your walk along the lake shore towards the centre of Bled.

Selo pri Bledu z Dobre gore Selo pri Bledu as seen from Dobra gora

Vaško jedro Mlina The centre of the Mlino village 39


Bled – Ribno – Selo pri Bledu

E

Elementi poti / Trail Features Izhodišče / Starting point:

Bled

Dolžina / Length:

8 km

Potreben čas / Duration:

2h

Višinska razlika / Elevation change:

88 m

Najnižja točka poti / Lowest point:

417 m

Najvišja točka poti / Highest point:

505 m

Potek in opis poti / Course:

Bled - Ribno - Selo pri Bledu - Bled

G G

Gostinska ponudba ob poti / Food and drinks along the way:

40

KAVARNA PARK Cesta svobode 10 T.: +386 4 579 18 18 www.sava-hotels-resorts.com

BISTRO RIKLI Cesta svobode 10 T.: 386 4 579 18 39 www.sava-hotels-resorts.com

HOTEL RIBNO Izletniška 44 T: +386 4 578 31 00 www.hotel-ribno.si


Nadmorska višina [m] / Altitude [m]

O

Bled

Bled Ribno Selo pri Bledu

Dolžina poti [km] / Length [km]

Opis poti / Trail description: Od Bleda do Ribnega nas preko polj Dindola pelje ozka asfaltirana cesta z malo prometa. Sprehod je resnično namenjen uživanju v lepotah polj in travnikov, preko katerih pridemo v vas Ribno, ki je središče krajevne skupnosti in tudi fare s cerkvijo sv. Jakoba. V vasi se odločimo, ali bomo pot nadaljevali po Savski cesti do Save Bohinjke ali mimo Hotela Ribno po stezi navzdol do do Bajerja pri Debeli peči. V obeh primerih se velja ustaviti, si ogledati reko in Bajer , potem pa nadaljevati pot pod Ribensko goro po levem bregu Save Bohinjke do selskega mostu. Območje Ribenske gore zapustimo ob izlivu Fricove mlake v reko in tu se prične selski pašnik Frate. Preko pašnika se nudi lep pogled na vas Selo pri Bledu in nad njo zaščitniško in tudi Dobro goro. Od tod se usmerimo nazaj na Bled, ki ga dosežemo v območju Dindola. V vasi se nam ponudi še druga možnost, da se na križišču na križišču usmerimo na levo in se na Bled vrnemo v naselju Mlino. A narrow asphalt road with not much traffic takes you from Bled to Ribno acroos the fields of Dindol. This route truly lets you enjoy the beauty of the fields and meadows flanking the road to Ribno, which is the centre of the local community as well as the parish of St Jacob. Upon reaching the village you can decide whether to proceed along Savska Street to the Sava Bohinjka, or walk past Hotel Ribno to the pond at Debela peč. Whichever route you take, take some time to look at the river and the pond, and then continue on the left bank of the Sava Bohinjka under the Ribenska gora hill and towards Selo Bridge. You leave the area of Ribenska gora at the point where Fric’s pond (Fricova mlaka) joins the river. This is where the Selo pasture known as Frate starts. Crossing it, you will get a fine view of the Selo village as well as the Dobra gora hill. From here head back to Bled, through Dindol, or take another route by turning left at the crossroads and returning to the Bled area via Mlino.

Bajer pri Debeli peči Pond at Debela peč

Ribenska gora s selskega mosta Ribenska gora from Selo Bridge 41


Bled – Koritno – Kamp Šobec – Koritno – Bled

E

Elementi poti / Trail Features Izhodišče / Starting point:

Bled

Dolžina / Length:

10,1 km

Potreben čas / Duration:

2 h 40 min

Višinska razlika / Elevation change:

87 m

Najnižja točka poti / Lowest point:

418 m

Najvišja točka poti / Highest point:

505 m

Potek in opis poti / Course:

Bled - Koritno - Kamp Šobec - Koritno - Bled

G G

Gostinska ponudba ob poti / Food and drinks along the way: RESTAVRACIJA AVTOCAMP ŠOBEC Šobčeva 25-Lesce T.: + 386 41 622 563 www.safaricomp.com

42

HOTEL KRIM Ljubljanska 7 T.: +386 4 579 70 00 www.hotel-krim.si

KAVARNA PARK Cesta svobode 10 T.: +386 4 579 18 18 www.sava-hotels-resorts.com

BISTRO RIKLI Cesta svobode 10 T.: 386 4 579 18 39 www.sava-hotels-resorts.com


Nadmorska višina [m] / Altitude [m]

O

Bled

Bled

Koritno

Koritno Kamp Šobec

Dolžina poti [km] / Length [km]

Opis poti / Trail description: Z Bleda se lahko odpravimo na zelo zanimiv sprehod do kampa Šobec. Z Ljubljanske ceste krenemo na Koritensko, ki nas popelje preko obsežnega polja Jarše do vasi Koritno. S Koritnega zavijemo desno proti koritenski gmajni. To so dokaj obsežni pašniki, ki se preko dveh teras spustijo do Save Dolinke. Ob poti vidimo nekaj močvirij in povirij, ki so zaščitena kot pomembna naravna dediščina. Kmalu zagledamo most, ki nam omogoči prehod preko Save Dolinke, in že smo v kampu Šobec, ki je med najlepšimi v Sloveniji. Proti Bledu se vrnemo ob asfaltirani cesti, ki pelje od kampa do regionalne ceste Lesce–Bled. Tu nadaljujemo po kolesarski stezi, ki povezuje Lesce z Bledom. Savo Dolinko prečimo preko kolesarskega mostu, kmalu po prečkanju zavijemo levo in prispemo nazaj na Koritno, od koder se preko Jarš vrnemo na Bled. Druga možnost je, da se po stari cesti čez Betinski klanec vrnemo na Bled. Bled is a good starting point for an interesting walk to Camping Šobec. Head from Ljubljanska Street into Koritenska Street, across the vast Jarše field stretching all the way to the village of Koritno. From Koritno turn right into the area taken up by village pastures and meadows dropping over two river terraces to reach the level of the Sava Bohinjka. The path features a few examples of marshes and headwaters, which are protected as important natural heritage sites. Soon you will reach the bridge across the Sava Dolinka and then arrive at Camping Šobec, one of Slovenia’s most beautiful capsites. To return to Bled, take the asphalt road from the capsite towards the regional road from Lesce to Bled. From here you can continue your walk on the cycle path connecting Lesce and Bled. Cross the Sava Dolinka by means of a cycle bridge and continue to Koritno, from where you can return to Bled via Jarše, or following the old road up the Betinj hill (Betinski klanec).

Kolesarski most čez Savo Dolinko Cycle bridge across the Sava Dolinka

Z Jarš na Blejski grad A view of Bled Castle from Jarše 43


Bled - Koritno – Sračja Noga – Bodešče – Bled

E

Elementi poti / Trail Features Izhodišče / Starting point:

Bled

Dolžina / Length:

10,4 km

Potreben čas / Duration:

2 h 50 min

Višinska razlika / Elevation change:

87 m

Najnižja točka poti / Lowest point:

418 m

Najvišja točka poti / Highest point:

505 m

Potek in opis poti / Course:

Bled - Koritno - Sračja noga - Bodešče - Bled

G G

Gostinska ponudba ob poti / Food and drinks along the way: RESTAVRACIJA AVTOCAMP ŠOBEC Šobčeva 25-Lesce T.: + 386 41 622 563 www.safaricomp.com

44

HOTEL KRIM Ljubljanska 7 T.: +386 4 579 70 00 www.hotel-krim.si

KAVARNA PARK Cesta svobode 10 T.: +386 4 579 18 18 www.sava-hotels-resorts.com

BISTRO RIKLI Cesta svobode 10 T.: 386 4 579 18 39 www.sava-hotels-resorts.com


Nadmorska višina [m] / Altitude [m]

O

Bled

Bodešče

Koritno

Bled

Sračja noga

Dolžina poti [km] / Length [km]

Opis poti / Trail description: Tako kot pri drugih sprehodih v tej smeri cesto od Bleda do Koritnega prehodimo preko jarškega polja. Na Koritnem zavijemo v spodnji del vasi, imenovan Polica, od tam pa na koritensko gmajno. Tako izbrana pot nam nudi izključno uživanje v sprehodu skozi polja in pašnike, kjer lahko uživamo v raznovrstnem rastlinstvu in poslušanju ptičjega petja, ki prihaja iz obrobnih gozdičev, mejic in močvirij. V osrednjem delu gmajne se sprehodimo preko pašnika, imenovanega Sračja noga. Pot nas vodi mimo mostu preko Save Dolinke, vendar nadaljujemo naprej po desnem bregu reke in preko pašnika V Svetju . Po majhnem mostičku prečkamo potoček in se preko zadnjega dela pašnika približamo sotočju Save Dolinke in Save Bohinjke. Tu napravimo kratek odcep, si ogledamo sotočje in se vrnemo na pot, ki nas pripelje do bodeškega mostu čez Savo Bohinjko. Mimo plezališča Peči pridemo v Bodešče in nazaj na Koritno. Pot do Bleda nam je že poznana. As was the case with other walks in this direction, head once again from Bled to Koritno by crossing the Jarše field. Upon reaching Koritno turn towards the lower part of the village called Polica and further to the area of communal village fields and meadows. The hikers taking this path will be rewarded with an enjoyable walk through the fields and meadows abounding in with greenery and bird songs coming from the edge of the forest, tree hedges and marshy patches. In the centre of this area you will cross a meadow called Sračja Noga (Magpie’s leg) and after that the path will take you to the Sava Dolinka bridge. Do not cross the bridge; instead, continue on the right bank of the river, cross the meadow V Svetju, walk across a small bridge and hike on the back part of the meadow towards the confluence of the Sava Bohinjka and Sava Dolinka rivers. Make a small detour here, to look at the confluence, and then return back to the path which will take you to Bodešče Bridge and across the Sava Bohinjka. At this point you will pass a steep climbing slope Na Pečeh and continue through Bodešče back to Koritno and then to Bled.

Koritno Koritno

Trstičje na gmajni Reeds 45


Bled – Koritno – Bodešče - Ribno

E

Elementi poti / Trail Features Izhodišče / Starting point:

Bled

Dolžina / Length:

9 km

Potreben čas / Duration:

1 h 20 min

Višinska razlika / Elevation change:

92 m

Najnižja točka poti / Lowest point:

413 m

Najvišja točka poti / Highest point:

505 m

Potek in opis poti / Course:

Bled - Koritno - Bodešče - Ribno - Bled

G G

Gostinska ponudba ob poti / Food and drinks along the way:

46

HOTEL KRIM Ljubljanska 7 T.: +386 4 579 70 00 www.hotel-krim.si

RESTAVRACIJA GRILLHOTEL LOVEC Ljubljanska 6 T:+386 4 620 41 26 www.grill-bled.com


Nadmorska višina [m] / Altitude [m]

O

Bled

Bled

Koritno Bodešče Ribno

Dolžina poti [km] / Length [km]

Opis poti / Trail description: Krožna pot skozi tri vasi nam nudi obilo užitkov. Ko na Ljubljanski cesti zapustimo Bled, se do Koritnega sprehodimo čez jarško polje in že smo v Bodeščah. Zavijemo v vaški predel, imenovan Na Pečeh. Tu nas razveseli ogled cerkvice sv. Lenarta s freskami. Ob cerkvici se povzpnemo še na griček Gradišče, od koder se nam odprejo lepi razgledi nazaj čez jarško polje proti Bledu in v triglavsko pogorje, navzdol pa v porečje Save Bohinjke in preko reke na Jelovico. Pot nadaljujemo do mostu čez Savo Bohinjko. Z mostu se ozremo nazaj na Peči, kjer je kratka prepadna stena, ki je priljubljena točka za športno plezanje. Zaradi izrednih lepot in številnih zanimivosti v porečju Save Bohinjke se usmerimo ob desnem bregu reke navzgor. Po makadamski poti pod pobočjem Jelovice se sprehodimo do ribenskega mostu. Od tod se po asfaltirani cesti skozi Ribno ali po stezi mimo Hotela Ribno vrnemo na Bled. This path, which will lead you through three villages and circle back to your starting location, offers plenty of pleasures. As you leave Bled on Ljubljanska Street, walk across the Jarše field to Koritno and then forward to Bodešče. Turn into a small hamlet called Na Pečeh, where the church of St. Lenart awaits you with frescoes. Near the church climb a small hill called Gradišče, from which you will enjoy a nice view of the Jarše field, Bled and Mt. Triglav on the one side, and the Sava Bohinjka and the Jelovica plateau on the other. From there on continue on your way towards the bridge over the Sava Bohinjka. While on the bridge, a look back towards the hamlet reveals a small rock wall, which is popular with rock climbers. Since the basin of the Sava Bohinjka has to offer a number of beautiful sights and interesting views, head forward here, walking on the river’s right bank. The gravel path along the foot of the Jelovica plateau will take you Ribno Bridge. Cross it and return back to Bled either on the asphalt road through the village or on a footpath past Hotel Ribno.

Ribno z Gradišča Ribno as seen from Gradišče

Cerkv sv. Lenarta Church of St Lenart 47