Page 1


นิธิบูรณ์

รถยนต 7 ที่นั่งที่ ราคาเรื่มตนเพียง 554,000 ฟรีประกันภัยชั้น 1

รถกระบะเอนกประสงค พรอมพื้นที่บรรุทกขนาดใหญ เครื่องยนต 1,600 cc ฟรีประกันภัยชั้น 1 ราคาเริ่มตน เพียง 369,800

เครื่องยนต 1,200 รถยนต4สูบ16วาลว 91แรงมา ราคาเริ่มตนเพียง 434,000 ฟรีประกันภัยชั้น 1

ราคาเริ่มตน 625,000

ฟรีประกันภัยชั้น 1

133 แรงมา คอมมอนเรล หัวฉีดแรงดันสูง

ฟรีประกันภัยชั้น 1

รับประกัน 5 ป 150,000**

ฟรีประกันภัยชั้น 1

จองวันนี้รับโปรโมชั่นและ ของแถมพิเศษมากมาย

เครื่องยนต 2,200 ดีเซล คุณภาพสูง 197 แรงมา เกียรอัตโนมัติ 6 จังหวะ พรอมโหมดสปอรต ชวงลางมัลติลิงค

ราคาเริ่มตน 664,000 แถมฟรีประกันภัยชั้น ดอกเบี้ย 0 % นาน 4 ป

0918388818,0840529655

1

0913800621,


พฤษภาคม 2557

พิมพถูก


นิตยสารเพื่อคนพิษณุโลก  

BL81