Page 1

VRIJDAG 27 APRIL 2012

Programmeer jezelf succesvol De weg naar succes bestaat uit de volgende stappen: 1) weten wat de gewenste uitkomst is, 2) actie ondernemen om tot deze uitkomst te komen, 3) weten welke resultaten je actie oplevert en 4) de flexibiliteit te hebben om net zo lang te veranderen tot je de gewenste uitkomst bereikt. Hierbij is het hebben van de juiste instelling en van voldoende flexibiliteit van groot belang. In ieders leven gebeurt wel iets dat je tot het uiterste brengt en je geloof, je waarden, je geduld en doorzettingsvermogen maximaal op de proef stelt. Wat maakt het nu dat sommige mensen beschikken over het vermogen om weer goed uit dit soort tegenslagen te komen en andere mensen bij de pakken neer gaan zitten? Waarom grijpen sommige mensen in om bepaalde situaties in hun voordeel te beslechten en laten anderen de dingen tegen zich werken? Succesvolle mensen hebben niet minder problemen dan zij die falen, sterker nog, de enige mensen zonder problemen liggen op het kerkhof. Hetzelfde geldt in mijn optiek voor succesvolle bedrijven. Wat maakt het verschil? Dit is een boeiende vraag, zeker in tijden zoals nu. Onlangs mocht ik een test doen om mezelf te (her)programmeren. Ik stond in een groep en allemaal kregen we de opdracht onze armen voor ons uit te strekken en vervolgens om onze eigen as te draaien, zover we konden. Na drie pogingen had ik mijn grens gevonden; ik kwam niet verder. Dat uiterste fysiek bereikte punt moesten we goed in ons geheugen opslaan. Nu deden we de test opnieuw, maar dan in ons hoofd, met de ogen dicht, en met de opdracht een kwart slag verder te draaien dan fysiek mogelijk was gebleken. Dit deden we ook drie maal. Ook dit uiterste mentaal bereikte punt moesten we goed in ons geheugen opslaan. Nu werd ons gevraagd om nogmaals fysiek en met open ogen te draaien, maar dit keer met de mentaal bereikte stand op ons netvlies. En ongelofelijk maar waar: ik kwam een kwartslag verder en had hiermee mijn fysieke grens overschreden. Ik had net zelf ervaren hoe het was om jezelf te programmeren. Topsporters doen niet anders. Schaatsers rijden hun rondjes vooraf in hun hoofd. Zo programmeren ze zichzelf om optimaal te presteren. Om verder te komen en veranderingen te kunnen ondergaan is het kortom van groot belang je bewust te zijn van hoe je jezelf hebt geprogrammeerd. Dit geldt ook in crisissituaties. Een crisissituatie zet aan tot verandering. Die verandering moet bij jezelf beginnen; het veranderen van de omgeving lukt vaak niet. Dit vergt naast de juiste programmering (kansen zien in de situatie) ook flexibiliteit (de mogelijkheid om te veranderen en die kansen te benutten). Dit voorbeeld geeft hiervan een illustratie: Een jonge man rijdt met 100 kilometer per uur over de snelweg, wanneer zijn blik wordt gevangen door iets in de berm. Als hij weer naar de weg kijkt, ziet hij de felrode remlichten van de vrachtwagen voor hem, die plotseling een noodstop heeft gemaakt. In de seconde die hij nog heeft om te reageren, probeert hij zijn leven te redden door de motor op zijn kant te gooien en onder de vrachtwagen door te schuiven. Hij belandt in een slip, waarin ook nog eens de tankdop van zijn motor losraakt. De vlamvattende benzine zorgt voor een vuurzee. De jonge man komt weer tot bewustzijn in het ziekenhuis; twee derde van zijn lichaam verbrand en een lange weg van herstel voor hem. Hij weigert echter om op te geven en gebruikt de tijd dat hij bedlegerig is om zich eindelijk te verdiepen in economie en politiek. Na zijn herstel groeit hij uit tot een populair politicus. Hij heeft zichzelf geprogrammeerd om de kansen van de situatie te zien en hij heeft de flexibiliteit gehad om die kansen te benutten.


Ook in onze branche zal de huidige situatie tot andere gedachten en gedragingen leiden. Nogmaals, deze verandering moet bij jezelf beginnen. De succesformule hiervoor is even simpel als doeltreffend: weet wat je gewenste uitkomst is, ontwikkel de scherpzinnigheid om te weten wat je bereikt, ontwikkel de flexibiliteit om je gedrag te veranderen tot je gevonden hebt wat effectief is en je zult je uitkomst bereiken. We kunnen in onze branche naar buiten blijven kijken en blijven hopen dat de situatie toch weer ten goede verandert, maar dan kunnen we lang wachten. Ik zie goede voorbeelden van (vaak kleine) bedrijven die zichzelf van binnenuit veranderen, maar ook veel voorbeelden van (vaak grotere) bedrijven die te weinig veranderen en nog teveel hopen. Dit heeft te maken met de grootte en logheid van die bedrijven; deze maken dat daar veranderingen langzaam op gang komen. Bij Blauwhoed zagen we al snel in dat veranderen noodzakelijk was. Daarom hebben we er als een van de eersten ervoor gekozen om in 2007 en begin 2008 orde op zaken te stellen en daarmee fysiek uitvoering te geven aan een kostenreductieprogramma en veranderingsprocessen. Vervolgens zijn we medio 2010, met onze compacte flexibele organisatie, heel anders gaan werken met een nieuw businessmodel waarbij we een strenge focus hebben aangebracht, met duidelijke keuzes voor de organisatie. Dit heeft ons veel medewerkers gekost. Sommigen dachten dat we het niet zouden overleven. Het tegendeel is waar: de grote, logge bedrijven krijgen nu de grote klappen terwijl wij als Blauwhoed met de toekomst bezig kunnen zijn. Daarnaast kunnen we ons, met de Blauwhoed Studio, bezighouden met nieuwe (technologische) innovaties en hebben we de flexibiliteit om deze ook binnen ons bedrijf toe te passen. Op financieel vlak hopen we bijvoorbeeld dit jaar meer bekend te maken over hoe we vastgelopen huizenkopers kunnen helpen met nieuwe financieringen. Dit verschil in scherpte en ondernemerschap in onze branche zal steeds duidelijker tot uiting komen. De kleinere, compacte en dus flexibele bedrijven met voldoende slagkracht en de juiste programmering, zoals bijvoorbeeld Blauwhoed, zullen weer gaan bloeien. Niet groeien, maar bloeien in kwaliteit en innovaties. Onze mensen hebben zichzelf de afgelopen jaren weten te herprogrameren om de weg naar het succes te kunnen bewandelen. Enkele successen worden nu al zichtbaar. Zie bijvoorbeeld onze vorige blog!

PHILLIP SMITS CEO Blauwhoed

Twitter: @Phillipsmits

Blauwhoed Blogt! - apr12 - Programmeer jezelf succesvol  

Phillip Smits (CEO Blauwhoed) blogt over de noodzaak tot veranderen binnen de vastgoedsector. Verandering begint bij jezelf, niet bij je omg...

Blauwhoed Blogt! - apr12 - Programmeer jezelf succesvol  

Phillip Smits (CEO Blauwhoed) blogt over de noodzaak tot veranderen binnen de vastgoedsector. Verandering begint bij jezelf, niet bij je omg...

Advertisement