Page 1

Open

e g r e b n e k n a l VLD B

heid r e k e z ciĂŤle n a n fi met d n a b jouw


Patrick De Klerck Burgemeester van Blankenberge:

Investeren betekent geloven in de toekomst ! Het mag voor iedereen duidelijk zijn dat onze stad in 25 jaar een gedaanteverwisseling heeft ondergaan en nu een moderne, sprankelende badstad is geworden. Al deze investeringen hebben geld gekost, maar het resultaat mag dan ook gezien worden! Er is immers niet gekozen voor een schuldenvrije balans en een verloederde stad, maar wel voor nieuwe projecten en geloof in de stad. Dat vraagt natuurlijk een financiĂŤle inspanning, waarvoor er realistische leningen zijn aangegaan.

Onze meerjarenplanning vertoont een positief saldo tot en met 2018 en bevat geen verhogingen in de personenbelasting of onroerende voorheffing ! Dit is een zekerheid die alleen Open Vld u kan bieden!


Katrien Debedts-Van Ryssel Schepen Financiën

Achter de schermen van de Blankenbergse financiën 20 jaar Open Vld beleid resulteerde in:

Een verdubbeling van het eigen vermogen per inwoner tot € 5.000, meer dan het dubbele van de schuld per inwoner Het betaalbaar houden van de leningslasten en toch de nodige zware investeringen te doen Het volledig moderniseren van verouderde infrastructuur Het renoveren van Casino, Pier en talrijke gebouwen zoals politie, brandweer, technische dienst,… Het afbouwen van de schuld met 10 % Het aanleggen van meer dan € 4 miljoen reserves voor toekomstige vernieuwing, onderhoud en bestratingwerken Het heffen van het minste aantal belastingen (13) aan de kust


Belastingsinkomsten 2006

Belastingsinkomsten 2010

Totale Aantal Belasting per belastingsinkomsten inwoners inwoner

Totale Aantal Belasting per belastingsinkomsten inwoners inwoner

Nieuwpoort Knokke Heist Koksijde Middelkerke De Panne De Haan Blankenberge Bredene

€ 14.120.599,00 € 42.207.485,00 € 29.884.651,00 € 25.946.735,00 € 13.491,83100 € 14.691.649,00 € 20.834.360,00 € 10.595.195,00

€ 19.759.106,00 € 56.376.069,00 € 35.642.957,00 € 30.466.202,00 € 15.966.939,00 € 17.543.090,00 € 21.132.340,00 € 13.393.111,00

10.855 34.063 21.269 17.841 10.060 11.925 18.175 15.118

€ 1.301,00 € 1.239,00 € 1.405,00 € 1.454,00 € 1.341,00 € 1.232,00 € 1.146,00 € 701,00

Blankenberge heeft op één na laagste belastingsdruk van de Vlaamse kust Blankenberge is de enige kustgemeente waar de reeds lage belastingsdruk per inwoner verder daalt

Minder belastingen, meer service! • Een rusthuis, 2 kinderkribben, een dienstencentrum, een werkwinkel, een ziekenhuis en een eigen brandweer/politiekorps • een Cultuurcentrum met De Benne en het Belle Epoque, een muziekacademie, 2 sportparken en een zwembad • In Sociale Economie met strijkatelier, mindermobielecentrale, klussendienst Kadee, fietsenatelier ’t Villokot en de opencomputerruimte “den Oapesteirt”, werden tal van arbeidsplaatsen gecreëerd, wat zorgde voor gevoelige daling van werkloosheid, zeker bij de zwakkere bevolkingsgroepen

11.367 33.974 22.154 19.049 10.737 12.467 19.305 16.498

€ 1.738,00 € 1.659,00 € 1.609,00 € 1.599,00 € 1.487,00 € 1.407,00 € 1.095,00 € 812,00

Wist je dat: • meer dan 1 miljoen euro reserve werd aangelegd voor de komende onvermijdelijke stijging van de pensioenlasten • Een kuststad meer moet investeren door een verviervoudiging van gebruikers in vakantieperiodes • schulden en investeringen meegefinancierd worden door toeristen en 2e verblijvers • Blankenberge met 99,9% één van de best gerioleerde steden van Vlaanderen is • Een vierde tot een derde van de schuld op elk moment kan terugbetaald worden

Met Open Vld geen verhoging van personenbelasingen en onroerende voorheffing!


Ivan De Clerck Schepen van Openbare Werken en OCMW- voorzitter

“OPTIMALE DIENSTVERLENING VOOR ONZE INWONERS, KWALITEITSVOLLE WERKOMSTANDIGHEDEN VOOR ONS PERSONEEL EN EEN GEZOND FINANCIEEL BELEID: WIJ DOEN HET!” OCMW Blankenberge investeerde sinds 2003 enorm in UW toekomst. Volgende centra werden opgestart, uitgebreid of vernieuwd gedurende de laatste 10 jaar. Kinderdagverblijven ’t Schelpje en Blokkendoos - Buitenschoolse Kinderopvang ‘t Loavertje – Serviceflats De Thuishaven – Dagopvangcentrum De Vierboete – Uitbreiding rusthuis De Strandjutter – De Werkwinkel – Dienstencentrum De Bollaard – Sociaal Huis Sinds 2006 werden de leningen voor onze investeringen met meer dan 25 % teruggebracht, de beschikbare liquiditeiten werden daarenboven quasi verdubbeld (oa door verkoop van diverse gronden): dat is pas duurzaam beleid!

Wij zijn het enige kust- OCMW met zowel kinderdagverblijven als rusthuis. Houden zo!

Onze dagprijzen in het rusthuis behoren tot de laagste in de regio (all in). Houden zo!

De bedeling van warme maaltijden blijft groeien dankzij service en correcte prijzen. Houden zo!

Drie OCMW’s hebben nog geen “verplicht” opvangcentrum voor asielzoekers. Ook Blankenberge niet. Houden zo!

Via sociale economie krijgen steuntrekkers de kans een dienstverlening terug te geven aan de gemeenschap. Houden zo!

De nieuwe kribbe zorgt voor een uitbreiding (112 plaatsen) van de beschikbare plaatsen kinderopvang! Prima!

Met de buitenschoolse opvang in de Blokkendoos behouden we in Uitkerke centrale kinderopvang tussen de woonwijken! Prima!

Meer dan 2500 aanvragen voor sociale premies, onderwijscheques , taxicheques en huisvuilzakken. Prima!

De onderhoudsplicht voor kinderen van residenten in het rusthuis is bijna tot nul terug gebracht. Prima!


Verstandig besturen, ook in de sociale huisvesting: huidig en gewezen voorzitters aan het woord ... In de voorbije 20 jaar heeft onze beleidsploeg ook in Het Lindenhof gezorgd dat er op een verstandige manier met de centen werd omgesprongen. Björn Prasse: “Zonder de sociale doelstellingen uit het oog te verliezen werd er in de bedrijfsvoering voor gezorgd dat onnodige kosten vermeden werden. Zo zijn structurele renovaties veel goedkoper geworden voor onze maatschappij enkel door ze te groeperen, gezamenlijk aan te besteden en door de VMSW te laten voorfinancieren. De dienstverlening voor de (kandidaat)huurders hebben we kunnen verbeteren door een sociaal bediende aan te werven. Ook dit kon dankzij subsidies en zonder Het Lindenhof al te veel geld te kosten.” Philip Konings: “Een sociale huisvestingsmaatschappij draait per definitie op subsidiëring. Haar inkomens zijn afhankelijk van de huuropbrengsten en deze volstaan niet om een goede werking te garanderen. Ondanks de afwezigheid van grote grondreserves én een duurdere marktomgeving zijn we er onder de leiding van de liberale voorzitters van Het Lindenhof in geslaagd om de sociale huisvesting op de kaart te zetten. Zo zijn er sinds 2008 al 44 nieuwe woongelegenheden in verhuring gesteld, zijn de 16 koopwoningen gerealiseerd en staan er nog eens 58 woningen en appartementen op stapel.”

Patrick Kina: “Als we daarbij de projecten in de nieuwe stationsomgeving en De Langhe Thuyn (Lissewegestraat) rekenen, zullen we het sociaal objectief van Vlaanderen met zekerheid behalen. Als we alle woningen sinds voorzitters Maertens, Konings en Prasse met de nieuwe projecten samentellen eindigen we op meer dan 400 comfortabele en betaalbare woningen.”

Dirk Maertens: “Tegelijkertijd zijn we midden de jaren negentig met de afbetaling van grote historische schulden uit de jaren ’80 gestart. Er is toen gekozen om een saneringslening aan te gaan en zo is Het Lindenhof er structureel gezonder op geworden. De laatste schijf werd twee jaar terug onder voorzitter Björn Prasse terugbetaald.” Besturen met een sociaal hart en een liberale aanpak heeft Het Lindenhof en Blankenberge duidelijk geen windeieren gelegd.


CONCLUSIE de stad onderging een gevoelige opwaardering door aanhoudende investeringen vanuit de overheid en de private sector; De schuld blijft betaalbaar en daalt nu trouwens permanent. Ook in het OCMW werd de schuld met meer dan 2 miljoen euro afgebouwd, of een daling van 25%

“De toekomst van onze badstad wordt gebouwd op de sterke fundamenten van het verleden ...” Ludo Monset

De gemiddelde belastingsdruk per inwoner is in Blankenberge dan ook op één na de laagste van de Vlaamse kust, en is de enige die daalde tijdens de laatste legislatuur! Blankenberge heeft bovendien ook het minste aantal belastingen: er zijn er nog 13. Andere kustgemeenten hebben er tot 44 ! onze meerjarenplanning vertoont een positief saldo tot en met 2018 en bevat geen verhogingen in de personenbelasting of onroerende voorheffing!


Burgemeester Patrick De Klerck stelt de Open Vld kandidaten voor “Dit is een team met ervaring” en toewijding.”

Lijst Open Vld gemeenteraadsverkiezingen: 1. Patrick De Klerck 2. Katrien Debedts-Van Ryssel 3. Ivan De Clerck 4. Björn Prasse 5. Philip Konings 6. Charlotte Benoot 7. Kaat Vandermarliere 8. Jeanine Jacobs 9. Patrick Kina 10. Stephanie De Deyne 11. Georgette Brak 12. Dirk Maertens 13. Michel Vanparijs 14. Bo Bentein 15. Caro Tyssens 16. Tania Van Gaever 17. Carl De Backer

18. Rita Welvaert – Devinck 19. Liesbeth Verhaeghe 20. Hans Driessens 21. Michele Pauwels 22. Kevin Gadeyne 23. Enzo Farina 24. Guy De Coninck 25. Ludo Monset Lijst Open Vld provincieraadsverkiezingen: 3. 12. 13. 14.

Patrick De Klerck Luc Massez Piet Devriendt Bo Bentein


Financiële zekerheid in Blankenberge  
Financiële zekerheid in Blankenberge  

gemeenteraadsverkiezingen blankenberge

Advertisement