Page 1

POCKET_01_40XA6.indd 1

? e i w s i e i W d pen Vl O n e t a kandid

18/05/12 21:20


Beste inwoners, Iedereen erkent dat onze stad in twee decennia door Open Vld naar een hoger niveau werd getild. Blankenberge is mooier geworden en biedt op een betaalbare manier alle mogelijke voorzieningen. We willen deze opwaardering van onze stad verderzetten. Met de tentoonstelling “Blankenberge Binnenkort” werd reeds een tip van de sluier gelicht van het Blankenberge van de toekomst ... Naast aandacht voor de eerder ‘harde’ stadsvernieuwing, moet er ook voldoende geïnvesteerd worden in ‘zachtere’ initiatieven, die het sociaal weefsel, het gezellig samenzijn, de intermenselijke relaties en de sociale bekommernissen ondersteunen. Een stad waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Om deze betaalbare beleidsvisie te realiseren, kunnen we steunen op ervaren en gedreven mandatarissen en nieuwkomers. Blankenbergenaars en Uitkerkenaars die hun kennis en kunde ten dienste willen stellen van u, zodat we nog fierder kunnen worden over ons “Steedje” gelegen aan de zee…

POCKET_01_40XA6.indd 2

18/05/12 21:20


POCKET_01_40XA6.indd 3

Sterke kandidaten en krachtige ideeën: dàt is uw waarborg voor een hoogwaardig, sociaal, ondernemend, sportief, warm, menselijk en een steeds mooier wordend Blankenberge en Uitkerke. Kiezen voor Open Vld is kiezen voor zekerheid, niet voor fabeltjes of avonturen… Patrick De Klerck, uw burgemeester

18/05/12 21:20


Patrick De Klerck lijsttrekker, kandidaat burgemeester en 3e plaats provincie - Open Vld

Burgemeester Patrick De Klerck groeide op in een slagerij en ging naar d’Oefenschool en het Atheneum. Hij is gehuwd met Gerda Decoster en vader van Alessandro en Massimiliano. Hij behaalde de licentiaatdiploma’s economische geografie en stedenbouw. Na een tijd als assistent verbonden te zijn geweest aan de universiteit, werd hij stafmedewerker bij de Kamer van Koophandel en Streekmanager van 18 gemeenten. Hij was bijna 10 jaar adviseur op het kabinet van Minister Dirk Van Mechelen in Brussel. Patrick was tevens Vlaams Volksvertegenwoordiger, provincieraadslid en voorzitter van Open Vld West-Vlaanderen. Op 1 november 2011 nam hij als burgemeester de fakkel over van Ludo Monset. Hij is thans voltijds burgemeester van Blankenberge. adres: Schaapstraat 93 e-mail: burgemeester@blankenberge.be tel: 050 42 99 42

POCKET_01_40XA6.indd 4

18/05/12 21:20


Katrien

DebedtsVan Ryssel

r

erij

t, l

ter am ij is

2e plaats - Open Vld

Katrien Debedts-Van Ryssel is schepen van financiën, senioren, sociale zaken en sport. “2 legislaturen waarin schuld systematisch daalt, eigen vermogen 40% stijgt, aantal belastingen laagste zijn aan de kust en de stadskas stevig is. Een seniorenbeleid met aandacht voor vereenzaming, dichten digitale kloof en levenslang wonen. Integrale toegankelijkheid dankzij de mindermobiele centrale, voldoende aangepaste parkeerplaatsen en diverse aanpassingspremies, sociale tewerkstelling in ’t Villokot, den Oapesteirt en ’t Schoonschip. Als licentiate Lichamelijke Opvoeding bezorgd om fysieke fitheid, betaalbaar sporten in optimale infrastructuur.” adres: Kerkstraat 327 e-mail: katrien.vanryssel@blankenberge.be gsm: 0478 21 44 38

POCKET_01_40XA6.indd 5

18/05/12 21:20


Ivan De Clerck 3e plaats - Open Vld

Schepen voor openbare wegenis en plantsoenen en Voorzitter van het OCMW Ivan De Clerck is een vaste waarde. Het dagopvangcentrum De Vierboete, het kinderdagverblijf en de heraanleg van de Franchommelaan, Paolalaan, Tiendepark, Brugsesteenweg, alsook de tramdoortocht met oa de Jules de Troozlaan, zijn enkele belangrijke verwezenlijkingen. Een gezond financieel beleid in het OCMW met vooral een reorganisatie in het rusthuis en de kinderopvang, zorgde jaar na jaar voor betere rekeningen, betere dienstverlening en aangenamere werksfeer. Samen met zijn vrouwtje Kathleen (voorzitter Liberale vrouwen) deelt hij zijn passie voor Blankenberge. adres: Kerkstraat 196 e-mail: ivan.de.clerck@blankenberge.be gsm: 0477 29 31 96

POCKET_01_40XA6.indd 6

18/05/12 21:20


de n,

Bjรถrn Prasse 4e plaats - Open Vld

Schepen van Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Haven, Milieu en Openbare Gebouwen. Voorheen was Bjรถrn Voorzitter van de sociale bouwmaatschappij Het Lindenhof. Daar heeft hij vijf jaar lang de mensen met hun dagelijkse problemen kunnen helpen en de nodige bestuurservaring opgedaan. Als Schepen zijn zijn aandachtspunten voor de toekomst: een jonge spirit in onze badstad; door jonge gezinnen hier te houden en ons toeristisch imago verder vorm te geven. Maar ook groene oases van rust uitbouwen, waar nodig nieuwe woonprojecten stimuleren en de site rond onze jachthaven verder voltooien.

e adres: Karel Deswertlaan 27 e-mail: bjorn.prasse@blankenberge.be gsm: 0486 297 707 twitter: @BjornPrasse

POCKET_01_40XA6.indd 7

18/05/12 21:20


Philip Konings 5e plaats - Open Vld

Schepen Philip Konings (Cultuur, Media, Erfgoed, Bibliotheek, Academie, Bevolking, Burgerlijke Stand) heeft een ruime politieke ervaring: hij was o.a. gemeenteraadsvoorzitter, Lindenhof-voorzitter en politieraadslid. Philip is beroepsmatig directeur bij een bureau voor cartografie en luchtfotografie. Hij studeerde fysische geografie en was wetenschappelijk onderzoeker aan de UGent. Philip is vader van Laure, Andres, Janne, Timon en Benten. “Ik wil onze stad verder uitbouwen tot een moderne en welvarende badstad waar de inwoners centraal staan en optimaal de vruchten plukken van het toerisme� adres: Pater Pirelaan 12 e-mail: philip.konings@blankenberge.be gsm: 0475 69 33 75

POCKET_01_40XA6.indd 8

18/05/12 21:20


Charlotte Benoot 6e plaats - Open Vld

Na opgegroeid te zijn in het liberale nest van de familie Benoot en met haar meter Nadine Benoot als voorbeeld, startte Charlotte haar politieke carriere als “jonge en onervaren wereldverbeteraar”. Teruggekomen tot stadspolitieker met als reden er te zijn voor wie het nodig heeft. Ze is 32 jaar, woont samen met Steve Van Hulle en is de heel trotse mama van Nanou. Charlotte is een harde werker en verantwoordelijke personeel en preventieadviseur bij Westtoer. Haar motto is “eerlijk en rechtdoor”. Ze heeft een grote mond maar een klein hartje. Ze is een woordvoerster voor haar lot- en leeftijdsgenoten en haar omgeving. Zij is een ambassadeur voor Blankenberge buiten de stad en meter voor haar generatie binnen haar stad. e-mail: charlotte.benoot@telenet.be gsm: 0477 44 25 17

POCKET_01_40XA6.indd 9

18/05/12 21:20


Kaat

Vandermarliere 7e plaats - Open Vld

De familie Vandermarliere steunt reeds vier generaties lang de liberale partij. Grootvader Eugène was Schepen en Gemeenteraadslid, vader Julien was Senator, Schepen en Gemeenteraadslid en broer Nic Gemeenteraadslid. Ze draagt een vrij, liberaal en sociaal Blankenberge hoog in het vaandel. Kaat werkt als ambtenaar en is beeldend kunstenaar in bijberoep. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen werd zij rechtstreeks verkozen en stapte over naar de OCMW-raad. Het welzijn van onze inwoners ligt haar zeer nauw aan het hart. Zij staat bekend als een oprecht, open en eerlijk persoon, zonder gezever of omwegen. Kaat gaat voor een “rechtuit, no nonsense” politiek. adres: Ontmijnersstraat 9 e-mail: kaat.vandermarliere@telenet.be gsm: 0486 87 69 22

POCKET_01_40XA6.indd 10

18/05/12 21:20


Jeanine Jacobs 8e plaats - Open Vld

Jeanine (“ons moedertje”) is een vaste waarde binnen de gemeenteraadsfractie. Ze is lid van het LZB, de Wullok, het AGB, de Verkeerscommissie en de Landbouwraad. Sinds 1989 is Jeanine verantwoordelijk voor de PVV/VLD kaartersclub. Zelfs met haar drukke dagtaak (ze runde 30 jaar een kinderdagverblijf) vond ze tijd om aan politiek ‘te doen‘ en tussen de mensen te staan. Politiek doen op een warme, menselijke manier, dat is haar slogan! Ik ben al 22 jaar voorzitter van de gebuurtekring ‘Uitkerke’ en ben het stadsbestuur dankbaar voor de inspanningen die het levert voor mijn deelgemeente en haar inwoners. adres: Willem Tellstraat 53 e-mail: jeanine.jacobs@telenet.be gsm: 0486 89 16 60

POCKET_01_40XA6.indd 11

18/05/12 21:20


Patrick Kina 9e plaats - Open Vld

Patrick “van de Place to Be” Kina werd onlangs voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof en fractieleider in de gemeenteraad. ”Mijn volle aandacht gaat naar een goeie huisvesting voor de wat minder kapitaalkrachtigen. Tevens pleit ik voor een nog strengere aanpak in het drugsbeleid. Ook de verdere herwaardering van onze stad ligt mij nauw aan het hart. Verder pleit ik voor het integreren en uitbouwen van het aantal parkeerplaatsen (onder andere ondergronds) De carnaval- en bloemenstoet zijn er de afgelopen jaren sterk op vooruit gegaan. Blankenberge heeft de status van fiere badstad herwonnen! adres: Grote Edestraat 42 e-mail: patrick.kina@skynet.be gsm: 0475 34 78 72

POCKET_01_40XA6.indd 12

18/05/12 21:20


Stephanie De Deyne 10e plaats - Open Vld

Stephanie De Deyne sloot zich in 1999 aan bij Jong VLD en had onmiddellijk de smaak te pakken. Als OCMW-raadslid zette ze zich de afgelopen jaren extra in om aan het probleem van kansarme jongeren een passende oplossing te bieden. Stefanie baat samen met Bjorn bistro De Markt op de Grote Markt uit. “Ik vind de realisaties voor de jeugd, zoals de Sea-scouts, de speelpleinen en in de volgende legislatuur de komst van het Jeugdhuis belangrijk. Politiek is niet saai, maar tof. Ik zie Blankenberge evolueren naar een nog mooiere stad, die zowel tijdens de zomermaanden als tijdens de winter bruist.� e-mail: stephanie.de.deyne@telenet.be

POCKET_01_40XA6.indd 13

18/05/12 21:20


Georgette Brak 11e plaats - Open Vld

Georgette Brak: “Eerst werkte ik in een drukkerij-uitgeverij, nadien bij de Posterijen en sinds 1973 run ik mijn eigen geschenkenboetiek Georgie. Ik was 25 jaar voorzitster van de Gebuurtekring Weststraat, penningmeester bij de Liberale Bond Gepensioneerden, zit in de werkgroep rond de activiteiten met Halloween, zing in een koor en ben bestuurslid bij de Liberale vrouwen. Tot eind 2011 was ik OCMW-raadslid en nu sinds 2012 gemeenteraadslid. Ik ben gehuwd met Leon Tweehuizen en heb een dochter Peggy. Ik wil werk maken van een rechtvaardige, welvarende en open samenleving. Ik sta steeds open voor ieder gesprek. adres: e-mail: tel: gsm:

POCKET_01_40XA6.indd 14

Weststraat 55 georgette.brak@skynet.be 050 41 54 10 0474 98 70 72

18/05/12 21:20


erij,

j p

was

er

oor

Dirk Maertens 12e plaats - Open Vld

Als 1e beroepsbrandweerman ooit in Blankenberge, krijgt de veiligheid in het algemeen en de brandveiligheid in het bijzonder mijn specifieke aandacht. Het preventief en sensibiliserend optreden ten dienste van de bevolking is blijvend nodig. Verkeersveiligheid, veiligheid zwakke weggebruikers, veilige fietspaden en overdekte/verlichte fietsstandplaatsen kunnen het fietsgebruik een extra stimulans geven. Ook de nog actieve landbouwers moeten hun bedrijf verder kunnen runnen en laten groeien. Aan het vinden van de gulden middenweg tussen natuur en landbouw wil ik mee helpen werken.� adres: Meiboomstraat 1 e-mail: maertensdirk@pandora.be tel: 050 43 28 22 gsm: 0478 94 18 05 twitter: @maertensdirk

POCKET_01_40XA6.indd 15

18/05/12 21:20


Michel Vanparijs 13e plaats - Open Vld

Michel Vanparys woont in de Nieuwpoortstraat en is tewerkgesteld als schrijnwerker bij de stad. Hij is gehuwd met Rita Braem, de fiere papa van Michaël en Emelie en trotse opa van Aidan.” Als lid van de Confrerie van de Leute en supporter van Club Brugge voel ik mij een echte volksvriend. Mijn hobby’s zijn vissen en fietsen. Ik ben een sociale kerel en steeds bereid te helpen. Ik pleit voor het verder uitbouwen van een zorgbeleid voor de behoeftigen, de bescherming van ons leefmilieu, een streng drugsbeleid met een kordate aanpak in de scholen en het uitgaansleven. Wie zelf kinderen heeft, blijft hier bij stilstaan.” Ervaring, vertrouwen en doen is mijn slogan. adres: Nieuwpoortstraat 11 e-mail: michel.vanparys@gmail.com gsm: 0496 03 75 90

POCKET_01_40XA6.indd 16

18/05/12 21:20


Bo Bentein 14e plaats - Open Vld en 14e plaats - provincie - Open Vld

Bo Bentein is een jonge en dynamische kracht. Op gemeentelijk en provinciaal vlak wil ze haar politieke carrière verder uitbouwen. Ze is de dochter van Dany Bentein en Nadine Vonck en de zus van Billie. Zij kreeg de politieke kriebels mee van haar vader en van haar grootvader Roger (Jumbo). Deze leerkracht/opvoedster is cultureel geÍngageerd en volgde Cello en woord aan onze Stedelijke Academie. Als gewezen voorzitter van de jeugdraad en als gewezen ondervoorzitter van Jong-VLD wil ze graag meewerken aan het jeugd- en cultuurbeleid. Naast lid van Het Lindenhof is ze ook nog VSOA-afgevaardigde. Bo, een kracht die DOET! e-mail: bo.bentein@gmail.com

POCKET_01_40XA6.indd 17

18/05/12 21:20


Caro Tijssens 15e plaats - Open Vld

Caro is al sinds haar 16e actief bij Jong VLD Blankenberge, en nu Voorzitter. Ik wil van Jong Vld Blankenberge een dynamische vereniging maken die een spreekbuis is voor de Blankenbergse jeugd. Met een groeiend ledenaantal en een bestuur dat bruist van enthousiasme, is Jong VLD springlevend! De politieke microbe kreeg ik te pakken van papa Guy Tijssens, Voorzitter van de Middenstandsraad. Ik help met de organisatie van vele evenementen zoals Halloween, Kerstboomverbranding,... Ook participeer ik aan het “bloemensteken” op de wagens van onze prachtige bloemenstoet en neem ik deel aan de Halloweenparade”. adres: Malecotstraat 24 e-mail: carotijssens@hotmail.com gsm: 0494 88 20 85 twitter: @carotijssens

POCKET_01_40XA6.indd 18

18/05/12 21:20


Tania Van Gaever 16e plaats - Open Vld

Tania Vangaever baat, samen met haar man Rudy Koekoekx en hun zoon Kevin, de Bistro De Perse uit in de Van Maerlantstraat. Ze is zeer sociaal ingesteld en een opgewekte verschijning. Vroeger hadden mijn ouders een vishandel aan de tennis te Blankenberge. Haar hobby’s zijn boogschieten, zowel op staande & liggende wip en op doel. Op politiek vlak liggen de sociale thema’s haar nauw aan het hart. In de toekomst verder voorzien in gepaste sociale huisvesting en een goeie werking van het OCMW is voor haar belangrijk! Ze heeft tevens een groot hart voor het Blankenbergse Carnaval! adres: Van Maerlantstraat 21 e-mail: info@bistrodeperse.be tel: 050 41 60 45

POCKET_01_40XA6.indd 19

18/05/12 21:20


Carl De Backer 17e plaats - Open Vld

Carl De Backer is 38 jaar. Zijn ouders zijn Jean Pierre De Backer en José Bisschop. José hield jarenlang de cafetaria van het ziekenhuis open en baatte ook nog de Scarphout Yachtclub uit. Carl is trotste vader van Laurence en verloofd met Mieke De Vlieger. Hij heeft zijn opleiding genoten in Hotelschool “Ter Duinen” en werkte in diverse toprestaurants. Hij is ondertussen tewerkgesteld als “Unit manager” bij een Internationaal bedrijf. Hij is lid van diverse verenigingen en wil de dynamiek die de stad kent verder uitwerken, met speciale aandacht voor de werkgelegenheid. adres: Pervijzepad 42 e-mail: carldebacker@telenet.be gsm: 0498 90 78 44

POCKET_01_40XA6.indd 20

18/05/12 21:20


Rita WelvaertDevinck 18e plaats - Open Vld

Rita, gehuwd sedert 1978 met Jan Welvaert, moeder van 2 volwassen zonen Bart en Koen en binnenkort (eind mei) grootmoeder baat samen met haar man het immokantoor Steffimo uit. Ze is verantwoordelijk voor de verhuurdossiers en personeel. Ze is bestuurslid van de beroepsfederatie CIB-Kust en is eveneens lid van het adviescomitĂŠ van het toeristisch logies. Sinds kort is ze ook bestuurder van de gebuurtekring Uitkerke. Ze is ervan overtuigd dat ze zich door haar jarenlange ervaring nuttig kan maken voor het toerisme- en woonbeleid in Blankenberge. adres: Oudengemselaan 16 e-mail: rita@steffimmo.be gsm: 0478 49 33 22

POCKET_01_40XA6.indd 21

18/05/12 21:20


Liesbeth Verhaeghe 19e plaats - Open Vld

Liesbeth Verhaeghe is de jongste telg op de Open Vld lijst. Ze is lid van Jong Vld en bezig met haar opleiding verpleegkunde. Liesbeth is actief in het Witte Paard als verantwoordelijke van het promoteam. Ze woont in de Kerkstraat en liep school in het Maerlant Atheneum. Ze behaalde een diploma Moderne Talen/ Wetenschappen. Tevens beschikt ze over een brevet eerste Hulp & Helper (Rood Kruis Blankenberge / Zuienkerke). Op politiek vlak wil ze zich vooral inzetten voor de jeugd en een stem geven aan de verzorgende sector in Blankenberge. adres: Kerkstraat 138 e-mail: liesbeth.verhaeghe1@gmail.com

POCKET_01_40XA6.indd 22

18/05/12 21:20


Hans Driessens 20e plaats - Open Vld

Hans is de zoon van François Driessens. “In 1976 mocht ik mijn grootvader André Driessens (schepen van de toenmalige PVV) al helpen met het plooien van verkiezingsdrukwerk. Ik was actief bij de KSA, de toneelvereniging Onder Ons, de zwemclub BZV, de folkloregroep Ebbe en Vloed, …. Na mijn studies, graduaat Industriële Scheikunde, vervulde ik mijn dienstplicht bij de Marine (KRO) en werkte ik bij Bombardier. Ik ben o.a. secretaris van de carnavalgroep De Voorstadruttels, ondervoorzitter van De Kring Officieren Blankenberge, bestuurslid bij de Gebuurtekring Uitkerke, …. Ik ben blij dat de Q8-site zal omgevormd worden tot een groene parking.” adres: Zwarte Leeuwstraat 23 e-mail: hans.driessens2@telenet.be gsm: 0475 77 26 36

POCKET_01_40XA6.indd 23

18/05/12 21:20


Michèle Pauwels 21e plaats - Open Vld

Michèle “van de Thor” Pauwels is de vrolijkheid zelf en één brok dynamisme! Haar overgrootvader Arthur Pauwels was Burgemeester en de liefde voor onze badstad zit hier duidelijk in de genen. Na een paar jaar hotellerie in Brugge kwam ze werken bij haar ouders in de Nordic en in de Thor! Blankenberge draagt ze een warm hart toe! “Ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen aan de verdere opwaardering van onze stad: vernieuwing, veiligheid en toegankelijkheid van de binnenstad, verdere uitbouw van een kindvriendelijke stad. Een stad waar het aangenaam wonen is èn waar het heerlijk vertoeven is! We mogen terecht fier zijn op wat hier allemaal al werd verwezenlijkt en de toekomst, die lacht ons toe !” site: L. Nuytemanslaan 22 e-mail: michele.pauwels@performantblankenberge.be gsm: 0473 92 62 80

POCKET_01_40XA6.indd 24

18/05/12 21:20


één s

n in

rd

be

Kevin Gadeyne 22e plaats - Open Vld

Kevin Gadeyne werkt als systeembeheerder in AGC, het vroegere Glaverbel. “De vernieuwing van de wegen, voetpaden, kruispunten vind ik prachtig! Ook de transformatie van het strand zorgt voor een echte zuiderse sfeer. Daarnaast meen ik dat onze stad een prachtig pallet aan sportfaciliteiten (oa in het prachtige Blosocentrum) en sportkampen kan aanbieden, met naar de toekomst toe een nieuwe sportdoze en een nieuw/vernieuwd zwembad als kers op de taart. De suggestie van een discotheek, halfondergronds in de nieuwe stationsomgeving zal de binnenstad nog levendiger maken.” adres: Grote Edestraat 61 e-mail: kevin.gadeyne@hotmail.be gsm: 0486 88 77 45

POCKET_01_40XA6.indd 25

18/05/12 21:20


Enzo Farina 23e plaats - Open Vld

Enzo is al bijna 20 jaar de voorzitter van de Blankenbergse Cultuurraad. Onder andere door zijn impuls is Blankenbergse gegroeid tot een volwaardige cultuurstad. Zijn slogan: ”Meer kwaliteit voor de mensen van hier.” Enzo is de laatste Blankenbergenaar die lid is geweest van de Raad van Beheer van Toerisme-Vlaanderen. Zijn beroepsloopbaan kent een duidelijk toeristisch profiel. Enzo: “De synergie tussen cultuur en toerisme moet sterker worden uitgebouwd. We moeten handig onze vele troeven uitspelen. In deze optiek is een vernieuwde promotie- en marketingstrategie erg belangrijk.” adres: Stationsstraat 77 e-mail: enzo.farina@skynet.be tel: 050 41 93 56 twitter: @enzofarina1

POCKET_01_40XA6.indd 26

18/05/12 21:20


Guy De Coninck 24e plaats - Open Vld

Guy was ooit voorzitter van de PVV/VLD jongeren. Door zijn grote inzet werd hij in 1989 gemeenteraadslid. Op Guy kan iedereen ook steeds rekenen. Als cafébaas van Les Vedettes voelt hij als geen ander de sociale hartslag van de bevolking. De bekroning voor mijn inzet voor ons “steedje” kwam er toen ik het mandaat van schepen mocht bekleden. Van eind 1992 tot midden 2003 zette ik me in om Blankenberge een nieuw elan te geven. “Mijn politieke microbe is de afgelopen maanden weer beginnen kriebelen en daarom wil ik graag terug mijn schouders zetten onder de verdere ontwikkeling van Blankenberge.” adres: De Smet de Naeyerlaan 2 e-mail: guydeconinck@telenet.be

POCKET_01_40XA6.indd 27

18/05/12 21:20


Ludo Monset Lijstduwer - Open Vld

Tijdens de voorbije legislatuur zorgde Open Vld er voor dat Blankenberge uitgroeide tot een moderne badstad, die op een betaalbare manier alle noodzakelijke voorzieningen aanbiedt. De economische recessie maakt het nu wat moeilijker. Uw beste bescherming daartegen is de stevige Open Vld- ploeg, die haar degelijkheid reeds heeft bewezen. Een dynamische burgemeester, die de problemen rustig en systematisch aanpakt en met frisse ideeën een relance-beleid uitwerkt. Iemand die bvb al de gratis centrumbus heeft gered, de winkelleegstand structureel aanpakt, en een oplossing voor de surfclub uitdoktert. Een ploeg jonge schepenen, vrienden voor elkaar, die overal aanwezig zijn en continuïteit bieden in een zorgzaam beleid voor jeugd en senioren. Met af en toe een duwtje in de rug van politiek ervaren ouderen die het overzicht helpen bewaren. Dàt is uw garantie voor een betaalbaar Blankenberge, voor een sociaal evenwichtig Blankenberge, voor een nog mooier Blankenberge. Geen avonturen, maar zekerheid! adres: Franchommelaan 38/501 e-mail: ludo.monset@telenet.be gsm: 0475 57 12 55

POCKET_01_40XA6.indd 28

18/05/12 21:20


Luc Massez 12e plaats - provincie - Open Vld

Luc is zeker geen onbekende in de Blankenbergse Horecakringen. Hij is gehuwd met Chantal en is vader van maar liefst 7 kinderen. Luc baat, samen met zijn vrouwtje, het bruisend café Plaza uit op de Grote Markt. Daar hebben een aantal carnavalverenigingen hun vaste stek, komt de kaartersclub spelen, zijn er diverse samenkomsten, kortom: er is altijd wel wat te doen… “Ik heb me beschikbaar gesteld voor de komende verkiezingen omdat ik me wil inzetten voor de jeugd en voor de middenstand. Ik heb veel voeling met de jongeren in mijn café maar ook daarbuiten. Ik wil mijn stempel drukken op het beleid.” adres: Boezingepad 49 e-mail: massez.luc@telenet.be gsm: 0486 53 68 89

POCKET_01_40XA6.indd 29

18/05/12 21:20


Piet Devriendt 13e plaats - provincie - Open Vld

Restaurant De Oesterput is een begrip in binnen- en buitenland. De familie Devriendt startte in 1885 een handel in zeevruchten. Het restaurant werd in 2007 door Knack verkozen tot ‘Beste restaurant van Vlaanderen prijs-kwaliteit’. Piet:” Ik ben de 4e generatie die het restaurant uitbaat (samen met mijn vrouw Caroline en mijn twee zonen Pieter en Robbe). Ik stel me kandidaat voor de provincieraadsverkiezingen omdat ik op deze manier het gevoerde beleid wil steunen, maar ook, mijn eigen inbreng wil hebben bij de verdere uitbouw van Blankenberge. Toerisme en middenstand liggen me nauw aan het hart.” adres: Grote Edestraat 9/501 e-mail: oesterpark@skynet.be gsm: 0496 55 05 05

POCKET_01_40XA6.indd 30

18/05/12 21:20


POCKET_01_40XA6.indd 31

Sterke kandidaten en krachtige ideeën: dàt is uw waarborg voor een hoogwaardig, sociaal, ondernemend, sportief, warm, menselijk en een steeds mooier wordend Blankenberge en Uitkerke. Kiezen voor Open Vld is kiezen voor zekerheid, niet voor fabeltjes of avonturen… Patrick De Klerck, uw burgemeester

18/05/12 21:20


POCKET_01_40XA6.indd 32

18/05/12 21:20

Wie is wie?  

open vld kandidaten Blankenberge

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you