Page 1

OUTPLACEMENT czyli bezbolesne* zwalnianie z pracy

* prawie‌


OUTPLACEMENT: a co to? W języku polskim zwrot ten oznacza „umiejscowienie na zewnątrz” zwalnianych pracowników lub ulokowanie ich na nowych stanowiskach pracy, które znajdują się poza przedsiębiorstwem dotychczasowego pracodawcy.


Polacy nie gęsi… W Polsce outplacement jest też określany jako: zwolnienia monitorowane, system łagodnych zwolnień, kompleksowa pomoc udzielana osobom zwalnianym, wsparcie pracodawcy i pracownika w okresie restrukturyzacji, program adaptacji zawodowej, program aktywizacji zawodowej, program kontynuacji kariery.


Nienajlepsze przykłady… Zwolnienia na odległość (e-firing) Zlecenie zwolnień firmom zewnętrznym Publiczne zwalnianie pracownika …i wiele innych


…i te lepsze.

1. „Stoczniowiec” Program dla zwalnianych pracowników w stoczni Gdańskiej


„Stoczniowiec” Zapewnienie zwalnianym stoczniowcom dostępu do niezbędnej wiedzy na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy.


„Stoczniowiec” Pomoc z zakresu: usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, finansowania szkoleń, pomoc w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej, kursów doszkalających.


„Stoczniowiec” Kompleksowe wsparcie w zakresie metod i sposobów poszukiwania pracy, autoprezentacji oraz sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Ponadto uruchomiono specjalny Punkt Konsultacyjny, obsługiwany przez PUP, gdzie możliwe są konsultacje z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy bądź specjalistą ds. rozwoju zawodowego.


2.TP S.A Gigant telekomunikacyjny zwolni do 2950 pracowników w ramach programu dobrowolnych odejść.


TP S.A Osoby, które zdecydują się na rezygnację z pracy w Grupie TP, mogą liczyć na : odprawy w wysokości od 4 do 15 wynagrodzeń zasadniczych + dodatkowe 5 do 26 tys. zł.


TP S.A Orange Polska (Grupa TP) podpisała ze związkami Umowę Społeczną na 2014-2015, w ramach której z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 2950 pracowników.


TP S.A Umowa Społeczna dotyczy m.in.: -umożliwienia odejść z Grupy za odszkodowaniem tym pracownikom, którzy nie mogą dostosować swojego profilu zawodowego do zmieniających się potrzeb rynkowych, -outplacement (zwłaszcza dla pracowników po 50. r.ż.), inwestycji w przyjazne środowisko pracy, podwyżek wynagrodzeń.


TP S.A Z programu dobrowolnych odejść będą mogli skorzystać ci pracownicy TP SA oraz Orange Customer Service, których staż pracy przekroczy 10 lat. Wynagrodzenie zależeć będzie od stażu pracy, jednak oszacowano je na poziomie od 4 do 15 miesięcznych wynagrodzeń (+ 5 tys w 2014 r.) dla pracowników ze stażem od 10 do 15 lat, i + 9 tys. zł ze stażem od 15 do 20 lat i od 26 tys. zł dla osób ze stażem powyżej 20 lat.


3.Toyota W momencie pojawienia się kłopotów, jedną z pierwszych decyzji podejmowanych przez menadżerów jest redukcja załogi. Koszty zasobów ludzkich w przemyśle wynoszą od 5 do 10 %. Redukowanie liczby etatów nie jest więc rozwiązaniem, które przyniesie pożądane efekty


Doskonale zdają sobie z tego sprawę koncerny  samochodowe.  Sztandarowym przykładem takich działań jest Toyota, która     w trudnych chwilach nie zwalnia pracowników,          a zmienia jedynie rodzaj zadań, jakie wykonują.


Źródełka wiedzy: 1.

http://www.hrnews.pl/TopNews,3862,Koniec-kryzysu-firmy-zwalniaja-zamiast-szukacprawdziwych-oszczednosci.aspx

2.

http://www.academia.edu/2329535/Outplacement_dla_pracownikow__bariery_potrzeby_czynniki_rozwoju_Outplacement_for_Employees__Barriers_Needs_Growth_Factors_

3.

http://wyborcza.biz/Gieldy/1,122116,15106908,Z_Telekomunikacji_Polskiej_odejdzie_w_l atach_2014_15.html


Stwórcy dzieła: Blanka Kokosińska Jarosław Duzik Sławomir Różański Piotr Andrzejewski


Outplacement