Page 1

Refleks maandelijks infoblad van VTBkultuur fotoclub BLANDIA

Foto: ronny

34ste jaargang — nummer 328—jan 2014


Jaarthema

sport

kalender

 Jubileumjaar 35 jaar Blandia.

Woensdag 8 januari 2014—19u30—de Kerkewegel

 Nieuwjaarsbijeenkomst.

Statutaire vergadering en uitreiking prijzen voor de winnaars van de rally en het jaarthema. Alle leden en hun partner worden vriendelijk uitgenodigd op een zeer verfijnd banket.

Let op: wij beginnen er aan om 19u30

Woensdag 12 februari 2014—20u00—de Kerkewegel

Projectie van de individuele opdrachten met bespreking.

Woensdag 12 maart2014—20u00—de Kerkewegel

Projectie van de individuele opdrachten met bespreking.

refleks 328 jan 2014


editoriaal

B

ij de aanvang van het nieuwjaar wensen wij aan alle leden en aan hun dierbaren een gezond en voorspoedig 2014. Moge een goede gezondheid u in staat stellen om al uw wensen in dit nieuwe jaar te verwezenlijken. Mag het een jaar worden waarin niets over– of onderbelicht is, waar de scherpte ligt waar het moet, waarin de snelheid altijd optimaal en het diafragma nooit te ver open of toe is. Een jaar met een witbalans die altijd de juiste kleur weergeeft en een gevoeligheid die steeds de meest harmonische toon weet te treffen. Een jaar met een rustige compositie waar alles op zijn plaats is, een horizon in evenwicht en zeker geen storende elementen die de beste bedoelingen om zeep helpen. Twaalf maanden waarin alles in de grootst mogelijke resolutie wordt opgeslagen om nadien optimaal te kunnen bewerken en er alleen het belangrijkste uit te knippen. Driehonderdvijfenzestig dagen die weinig nabewerking vragen, waar niet veel moet aan verscherpt worden en waar geen filter dient gebruikt om ze wat mooier of kleurrijker te maken. Een schitterend jaar waarvan je alles kunt digitaliseren om achteraf nog lang van te kunnen genieten. Wij reken ook dit jaar op uw aller medewerking en zien hoopvol uit naar hetgeen wat je met je camera heb vastgelegd. Uit je opnamen maken wij een selectie voor onze komende tentoonstelling. Onze wens is dat er van elk van onze leden minstens een foto de panelen kan sieren. Wij zien elkaar op woensdag 8 januari voor de traditionele Blandia nieuwjaarsbijeenkomst.

refleks 328 jan 2014


om zelf te proberen

D

e meeste moderne digitale camera’s bieden de mogelijkheid om meervoudig te belichten. Dit betekent dat je twee of meer opnames combineert tot één foto. Om de juiste mogelijkheden en instellingen van je toestel te kennen moet je de handleiding aandachtig lezen. Bij dergelijke opnames zet je toestel automatisch een belichtingscorrectie of gain in werking. Daardoor wordt bijvoorbeeld bij drie opnames elke opname slechts een derde belicht. Zo wordt vermeden dat hooglichten in de afzonderlijke opnames uitranden als ze samengevoegd worden. Deze belichtingstechniek kun je bijvoorbeeld toepassen op bloemen in de wind. Eerst fotografeer je de bloem in normale stand, dan maak je een tweede beeld wanneer de bloem door de wind in een andere positie staat. Op dezelfde manier kun je ook een lopend dier tweemaal fotograferen. Met deze techniek kun je op een eenvoudige manier een zacht softfocuseffect aan een onderwerp geven. Bij de eerste afdruk staat je onderwerp helemaal in focus, dan draai je bij de tweede afdruk je scherpstelring lichtjes uit focus. Hierbij moet je er wel op letten dat er nergens iets afleidends in de voor– of achtergrond scherp in beeld komt wanneer je het onderwerp uit focus draait. Bij kleurrijke onderwerpen kan je een nog zachter beeld krijgen door het in de eerste opname beeldvullend scherp te fotograferen en het dan volledig uit focus te draaien, zodat de tweede foto enkel bestaat uit een waas van dezelfde kleur. Het is duidelijk dat dergelijk vorm van fotografie het makkelijkst is als je slechts twee beelden combineert .Hoe meer beelden je samenvoegt hoe moeilijker het wordt om storende factoren te vermijden. Zeker iets om uit te proberen!!

refleks 328 jan 2014


column

J

e moet het maar kunnen uitleggen.

Of anders gezegd; alles is een kwestie van perceptie. Laatst las ik een begeleidende tekst bij een foto van fotograaf Paul D’ Haese die zijn werken tentoonstelde in Brugge. De titel van de tentoonstelling was “escapades”. Ik wil jullie deze tekst laten lezen. Paul D’ Haese (1958) toont fragmenten uit verstedelijkte gebieden. Hij stelt beelden samen die verwijzen naar een imaginaire wereld. Ze zijn strak en minimalistisch, helder en tegelijk bevreemdend. Het gaat dus meestal om objecten, ruimtes of structuren die vreemd of verwarrend overkomen, binnen de context waarin ze zich vertonen. De beelden zijn escapades uit de normaliteit. En er is iets triviaals met zijn beelden: het kadreren, cq. insluiten van de realiteit schept precies de mogelijkheid om eruit te ontsnappen. Zo zouden wij ook onze beelden moeten kunnen becommentariëren. Naast een fotografische– zou elke Blandia avond ook een literaire happening kunnen zijn. Veel misverstanden zouden uit de weg kunnen geruimd worden indien wij de diepste imaginaire artistieke zielenroerselen van de maker zouden geopenbaard zien. Zo zouden wij kunnen escapaderen uit de realiteit van de triviale beelden en ontsnappen aan het ingesloten kadreren.

Het beeld dat ter illustratie getoond werd is hiernaast afgebeeld. En neen, deze foto is niet genomen in de Evendijk Oost in Uitkerke. Schrijf alvast je teksten bij je volgende projecties. refleks 328 jan 2014


mededelingen In februari is het de beurt aan volgende leden om hun opdrachten te tonen. Jacques Schaeverbeke Pieter Corneillie Freddy Standaert

Filip Van Cappel Ronny Vervaecke Mearschalck Willy Bruynooghe Rita Mechelaere Roger Vermote Robert Dewachter Jan Vancuyl André Bervoet Jan

zwart/wit zwart/wit zwart/wit straatfotografie zwart/wit zwart/wit straatfotografie straatfotografie straatfotografie straatfotografie straatfotografie straatfotografie straatfotografie

5 5 3 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3

refleks is een erkend tijdschrift door vtbKultuur

verschijnt maandelijks behalve in juli en augustus

verantwoordelijke uitgever: jaak schaeverbeke, koning albert-I laan 68, 8370 blankenberge

web site: www.blandia.com refleks 328 jan 2014

Refleks 328